RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0444/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) Чарлз Танък, Джефри Ван Орден, Анна Елжбета Фотига, Рафаеле Фито, Карол Карски, Болеслав Г. Пеха, Ружа Томашич, Уршула Крупа, Ядвига Вишневска, Валдемар Томашевски от името на групата ECR RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0444/2018 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Йемен, включително резолюцията от 30 ноември 2017 г. 1, като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Йемен, включително тези от 25 юни 2018 г., като взе предвид резолюции 2216, 2266, 2342 и 2402 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) относно положението в Йемен, като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 март 2018 г. относно положението в Йемен, като взе предвид съвместното изявление от 4 август 2018 г. на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, г-н Христос Стилианидис, относно въздушните удари в град Ходейда, като взе предвид изявлението на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен от 5 септември 2018 г., като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г. и допълнителните протоколи към нея, като взе предвид Конвенцията на Организация на ООН от 1989 г. за правата на детето и Факултативния протокол към нея от 2000 г. относно участието на деца във въоръжен конфликт, като взе предвид Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия от 1983 г., като взе предвид Конвенцията на Обединените нации за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване от септември 1997 г., като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд, като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на Световната 1 Приети текстове, P8_TA(2017)0473. PE v /6 RE\ docx

3 продоволствена програма от 19 септември 2018 г., като взе предвид решението на Съвета на ООН по правата на човека от септември 2017 г. за разследване на всички твърдения за нарушения на правата на човека в Йемен по време на конфликта, като взе предвид член 123 от своя правилник, A. като има предвид, че от четири години насам Йемен е опустошаван от все посложна по своя характер гражданска война, в резултат на която 23 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, над два милиона души са вътрешно разселени, а осем милиона души са заплашени от глад, като броят на жертвите е , а ранените са над ; като има предвид, че по приблизителна преценка броят на жертвите на глада, предизвикан от войната, надхвърля души; Б. като има предвид, че конфликтът започна през 2015 г., когато бунтовническото шиитско движение на хутите, подкрепяно от Иран, свали международно признатия президент на страната, който впоследствие се обърна за помощ към международна коалиция, водена от Саудитска Арабия, за да се бори срещу бунтовниците и съюзените с тях военни сили; В. като има предвид, че войната доведе до разрушаването на инфраструктурата и до срив на йеменската икономика, като доведе до широкообхватно прекъсване на доставките на основни стоки и на предоставянето на комунални услуги, канализация и чиста питейна вода; Г. като има предвид, че конфликтът в Йемен доведе до най-голямата хуманитарна криза в света, създаде заплахи за световната сигурност и засили напрежението в региона; Д. като има предвид, че през август 2018 г. доклад, съставен от Върховния комисар на ООН по правата на човека, стигна до заключението, че са налице разумни основания да се смята, че всички страни в конфликта в Йемен са извършили военни престъпления; Е. като има предвид, че сили и от двете страни във войната са обвинявани, че са използвали тежко въоръжение в гъсто населени райони, включително нападения срещу болници и други невоенни структури; като има предвид, че бунтовниците хути са извършвали обстрел и отвъд международни граници, като преднамерено са нападали райони с цивилни лица и са разполагали артилерия и ракети в болници и училища; Ж. като има предвид, че действията на всички страни, отразени в проект на списък на ООН, са довели до убийството и осакатяването на деца; З. като има предвид, че от юни насам коалиция, ръководена от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, се опитва да си върне стратегическия пристанищен град Ходейда, превзет от бунтовниците хути през 2015 г.; като има предвид, че организацията Спасете децата докладва за стотици цивилни жертви по време на тази операция; RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 И. като има предвид обвиненията срещу бунтовниците хути, че са станали причина за многобройни цивилни жертви по време на тяхната обсада на Таиз, третия по големина град в Йемен; като има предвид, че те водиха война с цел изтощение срещу цивилното население в контролираните от правителството зони; Й. като има предвид, че през февруари 2018 г. Русия наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, в която се изтъква, че Иран участва в конфликта, нарушава оръжейното ембарго и не възпрепятства прехвърлянето на забранени оръжия за бунтовниците хути; К. като има предвид, че войната в Йемен откри възможности за екстремистки групи, включително Ал Кайда на Арабския полуостров, да разширяват своя обхват, поради което създават заплаха за региона в по-широк план; като има предвид, че оръжията, с които Иран снабдява бунтовниците хути, може да се окажат в ръцете на други терористични групировки; Л. като има предвид съобщенията, че Хизбула пряко обучава бунтовниците хути и контролира бунтовническите групи в Йемен; като има предвид съобщенията, че членове на терористичната шиитска групировка, подкрепяна от Иран, са били убити по време на конфликта; М. като има предвид, войната в Йемен се дължи на използването на икономическото и социалното недоволство, което подхранва разделението и насилието; Н. като има предвид, че преговорите под егидата на ООН, насочени към постигането на мир в Йемен, до момента не успяват да преустановят конфликта; О. като има предвид, че през април 2018 г. ООН и правителствата на Швеция и Швейцария свикаха проява на високо равнище с цел поемане на ангажименти в Женева, с което размерът на международната помощ за справяне с хуманитарната криза в Йемен беше увеличен на 2,4 милиарда USD за 2018 г., като най-големите донори са Саудитска Арабия (726 милиона USD) и ОАЕ (645 милиона USD), следвани от Обединеното кралство (212 милиона USD), Кувейт (202 милиона USD), САЩ (191 милиона USD), ГД Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO)/Европейска комисия (100,6 милиона USD) и Германия (45 милиона USD), както и над 30 други държави, поели ангажимент; П. като има предвид, че Йемен е на едно от последните места в света по отношение на продоволствената сигурност, като уязвими групи от населението в една трета от областите са изправени пред повишен риск от глад, а 8,4 милиона души са класифицирани като лица с висока степен на продоволствена несигурност и изложени на риск от глад; Р. като има предвид, че наличието на стабилност и сигурност в Йемен е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и в по-широк план, както и за самия Йемен; 1. изразява съжаление във връзка с продължаващата война в Йемен, загубата на човешки живот, нападенията срещу невинни граждани и въздействието на войната върху тези граждани, както и загубите за икономиката и PE v /6 RE\ docx

5 инфраструктурата и отрицателните последици за бъдещето на страната; 2. счита, че устойчив мир в Йемен може да бъде постигнат само чрез преговори, със значимо участие на всички заявили интерес страни в конфликта, и подкрепя незабавното възобновяване на преговорите под егидата на ООН с цел създаването на мирен, плуралистичен и проспериращ Йемен в интерес на всички негови граждани, както и на регионалната стабилност; 3. настоява всички страни в конфликта в Йемен да изпълнят задълженията си съгласно международното право по отношение на достъпа до хуманитарна помощ, защитата на цивилното население и съгласно международното право в областта на правата на човека и призовава да се търси отговорност на лицата, за които се установи, че не са изпълнили тези задължения; отбелязва ангажиментите, поети от Кралство Саудитска Арабия с цел да се гарантира, че цивилните лица и цивилните обекти са защитени в съответствие с принципите на международното хуманитарно право, както и усилията, които посочената държава полага за избягване на цивилни жертви; 4. напомня на всички страни в конфликта за техните отговорности съгласно международното право и конвенциите, свързани с предаването и използването на въоръжението, както и за налагането на конкретни целенасочени мерки на лица и субекти; 5. осъжда случаите на произволно задържане, изтезаване и малтретиране на цялата територия на Йемен и изисква да се проведе действително, безпристрастно и независимо разследване на твърденията за нарушения на правата на човека и за военни престъпления; призовава освен това срещу лицата, обвинени в извършване на такива престъпления, да бъдат заведени надлежно съдебни процеси в съответствие с международното право; 6. подкрепя работата на пратеника на ООН в Йемен, г-н Мартин Грифитс, и на члена на Европейската комисия, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, в рамките на усилията за прекратяване на конфликта и оказване на подкрепа на засегнатите от него лица; 7. изразява дълбока загриженост във връзка със спирането на достъпа до пристанището Ходейда от страна на бунтовниците и последиците от тези действия за цивилното население, като отчита жизненоважното значение на това пристанище на Червено море; 8. припомня на всички страни в конфликта, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени по силата на международното хуманитарно право и че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура съставляват военни престъпления; осъжда преднамерената стрелба с артилерия и ракети, извършвана от бунтовниците хути от болници и училища; 9. отчита необходимостта да се защити старият град на Сана, който е обект от световното наследство на ЮНЕСКО, и призовава за избягване на по-нататъшното разрушаване; отбелязва поетия от Кралство Саудитска Арабия ангажимент да се избягват всякакви разрушителни нападения срещу Сана; RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 10. осъжда изстрелването на произведени в Иран балистични ракети от бунтовниците хути срещу цели в Саудитска Арабия, включително в райони с цивилни лица, и безразборното използване от тяхна страна на морски мини и на противопехотни мини, които са обект на международна забрана; 11. осъжда продължаващото прехвърляне на оръжейни технологии към бунтовниците хути от страна на Иран, включително радиоуправляеми самоделни взривни устройства; 12. изразява съжаление във връзка със съобщенията за използване на деца войници, основно от бунтовниците хути, в рамките на конфликта в Йемен, и напомня на всички страни за техните задължения в това отношение съгласно международното право и конвенции; 13. отбелязва, че Експертната група към Съвета за сигурност на ООН представи доказателства за това, че Иран участва в конфликта, нарушава оръжейното ембарго и не възпрепятства прехвърлянето на забранени оръжия за бунтовниците хути; 14. приветства ангажиментите на международно равнище, заявени в рамките на събитието на високо равнище през април 2018 г., за подпомагане на усилията за предоставяне на хуманитарна помощ в Йемен и подчертава необходимостта от координирани действия, ръководени от ООН, с цел да се облекчи страданието на цивилните лица, засегнати от конфликта; приветства ангажимента от страна на ръководената от Саудитска Арабия всеобхватна хуманитарна операция в Йемен (Yemen Comprehensive Humanitarian Operations) да се осигурят на Йемен хуманитарна помощ и стоки; 15. отбелязва, че Съветът за сигурност на ООН заяви подкрепата си за Механизма за проверки и инспекции на ООН (UNVIM), и насърчава цялостното и безпрепятствено изпълнение на неговия мандат; 16. изисква гаранции за улесняване на движението на хуманитарни стоки, както и на медицинските евакуации, в зоните на конфликт; 17. приветства отварянето на йеменските пристанища от страна на Кралство Саудитска Арабия за хуманитарна помощ; насърчава Саудитска Арабия да разреши на трети страни и на подходящи неправителствени организации (НПО) достъп до тези сигурни пристанища; 18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕСВД, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента на Йемен, на Съвета на депутатите на Йемен, както и на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив. PE v /6 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г.

Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. Съвет на Европейския съюз Люксембург, 25 юни 2019 г. (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 25 юни 2019 г. До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ИЗРАЗ НА СОЛИДАРНОСТ Чрез предоставянето на хуманитарна

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD P7_TA(2010)0350 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Външни релефообразуващи процеси

Външни релефообразуващи процеси ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА СВЕТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? 2. ДЪРЖАВА 3. ОСНОВНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 4. ГРУПИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? Политическата

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно