ИНСТИТУТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЛИДЕРСТВОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ БЮЛЕТИН 6 ШЕСТА НАУЧНА СЕСИЯ Лидерство в криза или криза в лидерството София, 2012 г. 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНСТИТУТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЛИДЕРСТВОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ БЮЛЕТИН 6 ШЕСТА НАУЧНА СЕСИЯ Лидерство в криза или криза в лидерството София, 2012 г. 1"

Препис

1 ИНСТИТУТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЛИДЕРСТВОТО СТЕФАН СТАМБОЛОВ БЮЛЕТИН 6 ШЕСТА НАУЧНА СЕСИЯ Лидерство в криза или криза в лидерството София, 2012 г. 1

2 Проф. Димитър Иванов съставител и редактор Kiia Design Studio корица и предпечат Цветелина Марковска набор Издава ИТПЛ Ст. Стамболов Печат ИД Принт ISSN

3 СЪДЪРЖАНИЕ Встъпителни думи, награди и приветствия - Проф. Стоян ДЕНЧЕВ Ректор на УниБИТ Откриване и приветствие - Проф. Димитър Иванов Председател на ИТПЛ Ст. Стамболов Представяне дейността на ИТПЛ Ст. Стамболов - Д-р Светлана Шаренкова научен секретар на ИТПЛ Ст. Стамболов Обявяване на носителите на Почетен знак Ст. Стамболов за лидерство, за 2012 г. Биографични справки за наградените: Негово Светейшество Патриарх Български и Митрополит Софийски Максим; Йорданка Фандъкова кмет на София и Ирина Бокова Генерален директор на ЮНЕСКО. ОТГОВОРИ НА НАГРАДЕНИТЕ От името на ПАТРИАРХ МАКСИМ Негово преосвещенство Епископ Йоан Г-жа Ирина БОКОВА Генерален директор на ЮНЕСКО Г-н Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ Президента на Р България Проф. Пл. ЛЕГКОСТУП Ректор на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий ДЕЛОВА ЧАСТ: ДОКЛАДИ 1. Д-р Георги ПЪРВАНОВ Президент на Р България ( ) Лидерството вечното предизвикателство 2. Чл.-кор. проф. Васил ПРОДАНОВ БАН Партийното лидерство общи характеристики вчера и днес 3. Проф. Тодор ТАНЕВ СУ Св. Кл. Охридски Кризисно държавничество: българската стратегическа рамка на Васил Левски 3

4 4. Доц. Александър МАРИНОВ СУ Св. Кл. Охридски Перспективата: обединяващите лидери 5. д-р Зора ПОПОВА политически анализатор Провокативен поглед към проблема с политическото лидерство в България 6. Георги КАРДАШЕВ Младежко обединение на БСП Накарайте слона да скача 7. Проф. Стоян ДЕНЧЕВ, проф. Ирена ПЕТЕВА, доц. Борис БОРИСОВ УниБИТ Дифузия на лидерските теории в обществото 8. Проф. Георги МАНОЛОВ Президент на Колеж по икономика и администрация (КИА) Пловдив Кризата на лидерството, или за новия тип държавник 9. Проф. Николай ПАЛАШЕВ УниБИТ Комуникационни проблеми пред влиянието на лидера 10. д-р Мюмюн ТАХИР Издателство Български писател Лидерът идея и реалност 11. Теофан ГЕРМАНОВ зам. главен редактор на в. Земя Десет причини за съвременната криза в лидерството 12. д-р Мариана ТОДОРОВА Възможни причини за кризата в лидерството 13. доц. Евгения РУСИНОВА УниБИТ Лидерство в науката и технологиите. Проблеми на българската репрезентация 14. Николай ПОППЕТРОВ ИИИ на БАН Дефицит в кризисно врем; Исторически специфики на българското политическо лидерство (по примери от първата половина на ХХ век) Проф. Димитър ИВАНОВ Обобщение и закриване 4

5 ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ, НАГРАДИ И ПРИВЕТСТВИЯ Проф. Стоян ДЕНЧЕВ Ректор на УниБИТ Откриване и приветствие Уважаеми г-н Президент Първанов, Ваше Преосвещенство Епископ Йоан дами и господа народни представители, уважаеми г-н Казаков председател на ДАНС, уважаеми участници в днешната научна конференция, госпожи и господа, Имам честта да открия поредната VІ научна сесия по проблемите на лидерството под наслов: Лидерство в криза или криза в лидерството. Както винаги и тази година ще връчим наградите Стефан Стамболов за лидерски принос. Държа да Ви кажа, че на г. се проведе заседание на Селекционната комисия за определяне на носителите на почетния знак Стефан Стамболов. След като обсъди списъка на номинираните, Селекционната комисия реши: Определя за носител на почетен знак в категория За лидерски принос към българската държавност Негово Светейшество Патриарх Български и Митрополит Софийски Максим. В категория За лидерство в материалната сфера и предприемачествот г-жа Йорданка Фандъкова кмет на София. В категория За лидерство в духовната дейнос г-жа Ирина Бокова генерален директор на ЮНЕСКО. Селекционната комисия е в състав: проф. Стоян Денчев, д-р Светлана Шаренкова, чл. кор. Атанас Атанасов, проф. Валерия Фол и доц. Милен Куманов. Не мога, а и не искам да прикривам задоволството си, че за пореден път Университетът по библиотекознание и информационни технологии е един от организаторите на тези научни форуми, посветени на лидерството, които вече се налагат като традиция. Това не бива да учудва никого, тъй като в нашия университет студентите се подготвят не само като добри експерти в различни професионални направления, но и като бъдещи лидери. Доказателство за това са както многобройните учебни дисциплини, така и специалните магистърски програми по тази проблематика, които предизвикват оправдан интерес сред студентите. 5

6 За някого темата на днешния научен форум Лидерство в кризи или криза на лидерството, може да се стори като риторичен въпрос или като въпрос за избор на алтернативен вариант. За мен тя е по-скоро добронамерена провокация и преди всичко предизвикателство към участниците. Защото едва ли пред тази уважавана аудитория е необходимо да се аргументира, че през последните две десетилетия в българското общество са налице както криза на лидерството, така и лидерство в кризата. През този период се нароиха и не малко лидери - на политически партии, на бизнес структури, на неправителствени организации, дори на структури със съмнителна законова легитимност. За нас, за всички български граждани, за нашата държава е изключително важно, когато имаме нужда да се появяват и по естествен начин да се утвърждават лидери, които да се извисят над тяснопартийните, над корпоративните, над личностните интереси и да водят нацията, обществото, държавата по примера на онези наши национални лидери, които в много потрудни времена вече успяха да го направят. Нека само припомня името на Отец Паисий и неговата История славянобългарская, чиято 250-годишнина отбелязахме подобаващо точно преди две седмици. Ние не можем да се противопоставяме на обективната даденост, че конкретните обстоятелства предопределят появата на лидерите и детерминират тяхното поведение. Но можем и трябва да дискутираме и да търсим решение на такива злободневни въпроси, отнасящи се до ролята и мястото на национално отговорните лидери в условия на криза, като: - Има ли значение компетентността на лидера по актуалните проблеми, които вълнуват обществото? - До каква степен харизмата на лидера може да подмени неговите професионални и политически качества? - Какво е мястото на националния лидер в условията на глобализиращия се свят? - Как лидерът да се ориентира между политическата конюнктура и нравствените изисквания в своите действия? - Способен ли е лидерът правилно и своевременно да преценява и променя дадена ситуация и да намира адекватни решения на трудни проблеми? - Как да се балансира между демократизма и авторитаризма в поведението на лидера? - Доколко харизмата и авторитетът на лидера са свързани и зависят от неговото минало и доколко от способността му да мобилизира хората за решаването на общественозначими задачи? Това са само част от въпросите, по които се надявам днес да се дискутира и да се предлагат нови характеристики на настоящи и бъдещи лидери. В историята на много държави се наблюдава определена последователност при смяната на типовете политически и държавни лидери. Лидерът-харизматик се сменя от лидера - традиционалист, който на свой ред отстъпва място на лидерареформатор и законодател. Днес лидерите са изправени пред две противоположни изисквания. От една страна те трябва да управляват, за да посрещнат предизвикателствата на кризата. Но от друга - те трябва и да адаптират дейността си към новите условия, 6

7 за да бъдат решенията и действията им успешни и в утрешния ден. Т.е., трябва още сега да се развиват следващите добри практики. Нека сегашната криза не се отрази и върху дързостта на мисълта ни когато обсъждаме такъв важен проблем, какъвто е лидерският. Точно сега е моментът лидерството все повече да става импровизаторско, експериментално, което не трябва да е за сметка на отговорността и пренебрегване на такива важни негови съдържателни характеристики, като: обединяване на обществото; търсене, намиране и прилагане на оптимални политически решения; социален патронаж и арбитраж над гражданите; генериране на оптимизъм, социална енергия и гражданско съзнание и пр. Желая ползотворна работа на всички участници в традиционния лидерски научен форум! На добър час! Проф. Димитър ИВАНОВ Председател на Института по теория и практика на лидерството Ст. Стамболов Представяне на Института Съвместно с Университета по библиотекознание и информационни технология и Националния военонисторически музей в лицето на директора д-р Соня Пенкова няколко години организираме научни сесия по проблеми на лидерството през юли, а през януари - за културно-историческото наследство. Специално на 3 юли е денят на физическоото убийство на големия български лидер, държавник, политик, поет, публицист Стефан Стамболов. Инситутът Стефан Стамболов е създаден през 1991 г. като Клуб Стефан Стамболов от представители на българския стопански и интелектуален капитал, за да отстояват заедно патриотични ценности и национални идеали в името на България, на нейната национална идентичност и силна държавност. Основната цел е да възроди и съхрани най-добрите традиции в стопанския, социалния и културния живот на държавата в демократични условия. Основната задача е да защитава националното достойнство чрез насърчаване развитието на науката, технологиите, образованието и бизнеса, чрез възстановяване на културните позиции в Европа и света; да укрепва държавността и сигурността чрез сътрудничество с държавната и местната власти; да развива социалната и духовната системи на обществото. В изпълнение на своите цел и задачи Клубът провежда научни сесии, издава книги и учебници, строи паметници и паметни места и ги дарява безвъзмездно на общини, читалища, университети и други родолюбиви структури. 7

8 І. Издания: 1. Поредица Архив на Стефан Стамболов 20 тома, дарени на държавни и общински библиотеки 500 комплекта; 2. Албум Жизнен път на Ст. Стамболов дарени 500 бр. 3. Поредица Социални идеи в България 15 тома, дарени 500 комплекта; 4. Паметници на признателността (руски и съветски) дарени 300 броя; 5. Бюлетин с доклади от Годишните научни сесии на Института разпространява се безплатно в тираж 250 екз. ІІ. Построени, възстановени и ремонтирани паметници: 1. Паметник на Ст. Стамболов в градинката Кристал (срещу Военния клуб) в София 150 хил. щ.д., дарен на Фонд 13 века България поделение София; 2. Паметник на Ст. Стамболов в Банкя 12 хил. лв., дарен на Община Банкя; 3. Паметници на Ст. Стамболов и Васил Левски в Университета по библиотекознание и информационни технологии 20 хил. лв., дарени на университета; 4. Барелефи и паметни плочи на Стамболов във В. Търново и с. Самоводене, кв. Вердикал, гр. Банкя и др. 10 хил. лв.; 5. Бюст на Ст. Стамболов дарен на Община Монтана в Заседателна зала Ст. Стамболов 4 хил. лв. ІІІ. Обучение по темата Лидери, лидерство и елит в УНСС, УниБИТ, Колеж по икономика и администрация Пловдив и пр. издадени и дарени 2 учебника по 300 бр. През 2009 г. Клубът е пререгистриран като Институт по теория и практика на лидерството Стефан Стамболов и оттогава връчва Почетен знак за лидерски принос с образа на Ст. Стамболов. Номинирането на кандидати за наградата се извършва от обществени организации, юридически лица и граждански комитети, а лауреатите се избират от Селекционна комисия със съпредседатели проф. Ст. Денчев Ректор на УниБИТ и д-р Светлана Шаренкова научен секретар на Института по теория и практика на лидерството. Наградите се връчват на Годишните научни сесии по проблеми на лидерството. Носители на Почетния знак са: президентите на Република България д-р Желю Желев и д-р Георги Първанов, министър-председателят д-р Бойко Борисов, омбудсманът г-н Гиньо Ганев, учените акад. Георги Марков, проф. Александър Фол (посмъртно) и проф. Божидар Димитров, писателят акад. Антон Дончев, банкерът Цветан Василев, политикът Николай Добрев (посмъртно) и др. През 2012 г. са наградени: - Българският Патриарх и Софийски Митрополит Максим - за личен принос към българската църква и православна вяра; - Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова за личен принос към българската култура; 8

9 - Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова за дейността й като стопанин на Столицата. Д-р Светлана ШАРЕНКОВА Научен секретар на ИТПЛ Ст. Стамболов Селекционната комисия удостои с годишните награди за лидерски принос към българското общество и държава следните известни и заслужили българи: Българския патриарх Максим (светско име Марин Найденов Минков) - за лидерски принос към българската църква и православна вяра. Роден е през 1914 година в село Орешак, Троянско. На дванадесет години става послушник в Троянския манастир. Завършва с отличие Софийската Духовна семинария, след което изучава богословие в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През декември 1941 година приема монашески постриг с името Максим. Служи като митрополитски дякон и проповедник в Ловчанска епархия, а след това е учител-възпитател в Софийската духовна семинария. През 1944 г. е ръкоположен в йеромонашески чин, а през 1947 г. е възведен в архимандрит. От 1947 до 1950 г. архимандрит Максим е протосингел на Доростоло- Червенската митрополия, след което пет години е предстоятел на Българското църковно подворие при Московската патриаршия. От 1955 до 1960 г. е главен секретар на Св. Синод и председател на редакционната колегия на Синодалното издателство на Българската православна църква. Хиротонисан е в епископски сан с титлата "Браницки" през 1956 г. в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". През 1960 г. е избран за Ловчански митрополит. След смъртта на патриарх Кирил на 4 юли 1971 г., Църковно-народният патриаршески избирателен събор в София с единодушие провъзгласява митрополит Максим за Патриарх на Българската православна църква и Софийски митрополит. На интронизацията му присъстват глави и представители на всички поместни православни църкви. Днес, на 98 години, Негово светейшество Патриарх Максим е найвъзрастният и най-дългогодишният православен Патриарх. Йорданка Фандъкова кмет на София - за принос към живота на столицата. Родена е в Самоков. Завършва 35-а руска езикова гимназия София и СУ Св. Климент Охридски - специалност руска филология. Започва работа като учителка в 73 СОУ с преподаване на чужди езици в София, а от 1998 г. е директор на училището. 9

10 През 2005 г. става заместник- кмет на Столична община с ресор Култура, образование, спорт и превенция на зависимости. На изборите за 41-о Народно събрание през 2009 г., е избрана за депутат от партия ГЕРБ в 24 МИР - София. През същата година става министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов. На 15 ноември 2009 година Йорданка Фандъкова е избрана за кмет на София, а през септември 2011 година се кандидатира за втори мандат. Печели кметското място на първия тур - на 23 октомври 2011 година. Омъжена, има една дъщеря. Ирина Бокова генерален директор на ЮНЕСКО за лидерски принос към българската култура и авторитет на международната арена. Родена е в София. Завършва английската гимназия в София и Международни отношения в МГИМО, Москва. От 1977 до 1982 г. работи като трети секретар в МВнР, а от 1984 г. е в постоянното представителство на България в ООН, Ню Йорк. Депутат в 7-то Велико народно събрание и в 39 НС. Заместник-министър и министър на външните работи. От 2005 година Ирина Бокова е посланик на България във Франция и постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО. На 22 септември 2009 година Ирина Бокова е избрана за генерален директор на ЮНЕСКО и става първата жена, начело на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата в 62-годишната й история. Ирина Бокова е омъжена, с две деца. Уважаеми г-н Президент, почитаеми господа професори, почитаеми проф. Иванов, уважаема г-жо Шаренкова, многоуважаема аудитория, От името на Патриарх МАКСИМ Негово Преосвещенство Епископ Йоан За мен е чест, по решение на Светия синод на Българската православна църква и лично с благословението на Негово светейшество Българския Патриарх и Софийски митрополит Максим в днешния ден да дойда от негово име да приема тази висока награда, която Институтът по теория и практика на лидерството Стефан Стамболов, Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националният военно-исторически музей, в лицето на техните ръководства, засвидетелстват своето признание към Негово Светейшество, който в утрешния ден ще отбележи 41 години от интронизацията си за Патриарх Български и Митрополит Софийски. Личността на Негово Светейшество е емблематична в историята на Българската православна църква, защото тук ние виждаме една проява на 10

11 изключително Божие милосърдие от една страна, и думите на Св. Йоан Богослов, който казва за тези човеци, които са достигнали дълбока възраст, че те са любимци Божии, защото в 70 години монашеско служение, 41 години Патриаршеско служение, 56 години служение като епископ на Българската православна църква това са годишнини, които са важни и които определят едно кръстоносене и изпълнение на думите Който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде слуга. Затова и когато се открива VІ Научна сесия по проблемите на лидерството под наслов Лидерството в криза или криза в лидерството, ние си даваме сметка, че именно тези Христови думи и принципът на единоначалието и сигурността в Светата църква, са били основополагащи като принцип. Затова и винаги благодатната симфония, която съществува от древността между църква и държава и, въпреки че държавата винаги е имала една по-първостепенна функция и често пъти е действала вътре в Светата църква, това което Патриарх Цариградски казва, че в тази благодатна симфония понякога често пъти църквата повече мълчи. Безспорно е, че вярата, духовната мощ и благодетелта, която се излива чрез Светата църква са важни в подкрепата на обществото, на всяко общество и респективно на българското общество. В израз на признателност, на искрена молитва към Бога да дарува духовни сили на светейшия ни български Патриарх и Митрополит Софийски Максим, който беше на болничен одър, но слава Богу се върна в своя митрополитски дом. Молим се да го утвърждава Бог като първосветител, като ангел на Светата църква със своята благост, със своята кротост, със своята мъдрост, притежавайки в пълнота една от най-висшите християнски добродетели добродетелта на разсъдливостта, която се дава не на всеки. Затова аз искам да благодаря на почитаемите ръководства на тези институти, които са тук и желая искрено Бог да дава мъдрост на всички наши лидери било светски, било духовни, за да може просперитетът на нашата скъпа родина, който трябва да мине безспорно и през вярата, която е едноличностно осъзнаване на онова, що се не вижда и чувстване на божието присъствие да възпълни нашите немощи и нашите недостатъци. С Божията благодатна помощ, с упованието на Света Богородица и на всички български светии нека да се надяваме в добрата надежда, по думите на Св. Апостол Павел, за доброчестина, добър възход - морален, нравствен, духовен, икономически на нашето скъпо и мило отечество България. Всесърдечно благодаря. От г-жа Ирина БОКОВА Генерален директор на ЮНЕСКО Писмо до: ШЕСТАТА НАУЧНА СЕСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛИДЕРСТВОТО, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 11

12 Теорията и практиката на лидерството са изключително важни за успешното развитие на глобалното общество и на регионалните и националните общности. Историческият опит показва, че успешното лидерство е толкова понеобходимо, колкото повече са проблемите за решаване. В съвременния свят, който вече пета година преживява всеобща икономическа криза, и в който трудно се намират верните и безалтернативни решения за излизане на нов цивилизационен път, националните елити и лидери носят голяма отговорност. Всички вече разбират, че успех може да се постигне само ако се формулират нови принципи на глобално организационно поведение на базата на националното съгласие и политически консенсус. Организацията на ООН за образование, наука и култура, чийто генерален директор имам честа да бъда, работи активно в рамките на ООН, а също така и с други световни и международни организации за упешното развитие на човешката цивилизация и на различните цивилизациионни модели през ХХІ век, въз основа на принципите на гражданското общество, социалната пазарна икономика, културното мнообразие и зачитане на правата на човека. Приемете искрената ми благодарност за високата награда, с която съм удостоена. Почетният знак Стефан Стамболов за личен принос в областта на духовността ме изпълва с желание и сили за нови добри дела в полза на българския народ и цялото човечество. На организационния комитет на Научната сесия Лидерство в криза или криза на лидерството и на всички участници в нея пожелавам ползотворна работа. Париж, 3 юли 2012 г. ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ От г-н Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ Президент на Република България ДО ПРОФ. СТОЯН ДЕНЧЕВ РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕНЧЕВ, От името на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев Ви благодаря за поканата за участие в шестата научна сесия по проблемите на 12

13 лидерството. Конференцията на тема Лидерство в криза или криза в лидерство е инициатива, която Администрацията на Президента приветства. За съжаление, натоварената програма на държавния глава не позволява включването му в това събитие. С уважение, Анна-Мари Виламовска Секретар по Здравеопазване, образование и наука на Президента на Република България От проф. дин Пламен ЛЕГКОСТУП Ректор на Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий До Участниците в Шестата научна сесия Лидерството в криза или криза в лидерството Уважаеми госпожи и господа, Най-напред бих желал да приветствам всички участници във високия научен форум и да изразя своето и на цялата академична общност на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий признание за работата на Института по теория и практика на лидерството Стефан Стамболов. Уважаеми колеги, позволете ми да ви поздравя и изразя своето съпричастие към провеждащия се днес научен форум и проблемите, които ще дискутирате. Българското общество, както и всяко общество се нуждае от своите лидери, лидери в политическата и духовната сфера, които да мобилизират неговите ресурси, за да успее обществото, особено в днешния непрестанно променящ се и предизвикателен свят. Кризата демотивира дори и лидерите, но истинските водачи знаят закъде са тръгнали и защо си струва да се тръгне натам. Лидерите в днешния свят трябва да владеят изкуството да дирижират конфликтите, хаоса и обръкването от промените. Днес лидерите се изправят пред две противоположни изисквания. Те трябва да управляват, за да посрещнат предизвикателствата на времето. Но трябва и да адаптират дейността си, за да бъдат успешни и в утрешния свят. Трябва днес да развиват следващите добри практики. 13

14 С чувството на голяма признателност и най-искрени поздрави се обръщам към наградените днес с Почетния знак Стефан Стамболов Негово Светейшество, Българския Патриарх и Софийски Митрополит Максим, г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на София и г-жа Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО и, да допълня с гордост, Doctor honoris causa на Великотърновския университет! Днешните отличия са признание не само за вашия професионализъм и неуморен труд, но и за вашия ценен принос в развитието на нашата духовност и държавност. Това е и знак на благодарност за всичко онова, което вие сте дали от себе си без да се колебаете и искам да почертая с висок морал, професионализъм, почтеност и много любов към хората! Бъдете живи и здрави! 14

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култура съставител чл.-кор. проф. дин Александър Костов София,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 1 Днес 02.11.2011 година от 13, 00 часа в големият салон на Читалище Развитие-1885 град Златарица се проведе първото заседание на Общински съвет, свикано със Заповед СА 03-02-3/31.10.2011

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна

Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателна Областен съвет за култура и образование-силистра ПРОТОКОЛ от 27 март 2012 г., гр. Силистра Днес, 27 март (вторник) 2012 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

Двоен аршин: Орден за агент патриарх – може, но за лагерист, отказал на ДС – не

Двоен аршин: Орден за агент патриарх – може, но за лагерист, отказал на ДС – не Президентът Росен Плевнелиев наруши своeто принципно отношение към лица с принадлежност към Държавна сигурност, след като в четвъртък (5 ноември 2015 г.) връчи орден Стара планина първа степен на Негово

Подробно

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 11 май 2011 г. 10:00 Национална библиотека 25 години Факултет по педагогика поднасяне на цветя на паметника на патроните на факултета светите братя Кирил и Методий 10:00 Зала 1 Семинар по повод 100-годишнината

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018 ОТЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ВЛАСТТА И ПАРИТЕ. ФЖМК, 11 МАЙ 2018 Г. МИХАЕЛА САМАРДЖИЕВА Review of the National Scientific Conference Media

Подробно

PDF: Заупокойни богослужения в памет на Българския екзарх Антим І във Видин

PDF: Заупокойни богослужения в памет на Българския екзарх Антим І във Видин 03/12/2018 Заупокойни богослужения в памет на Българския екзарх Антим І във Видин Заупокойна св. литургия и панихида в памет на блаженопочившия български Екзарх Антим Богослуженията Видинския I бяха бяха

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/ Г. от заседание на Облас РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник УТВЪРДИЛ: ИРЕНА СОКОЛОВА /П/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П Р О Т О К О Л 2/28.11.2018 Г. от заседание на Областната комисия по транспорт Днес, 28 ноември 2018г.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

НЕЗАБРАВИМО ПРИЯТЕЛСТВО

НЕЗАБРАВИМО   ПРИЯТЕЛСТВО НЕЗАБРАВИМО ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ КИРИЛ - ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И ЕДНО ЕВРЕЙСКО СЕМЕЙСТВО В БЪЛГАРИЯ - ФАНИ И ЙОСЕФ ЮЛЗАРИ ПАТРИАХ КИРИЛ ФАНИ ЮЛЗАРИ ЙОСЕФ ЮЛЗАРИ БЕТИ АЛФАСА - ЮЛЗАРИ Настоящата книга е превод

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Община Тунджа - Кукерландия Протокол

Община Тунджа - Кукерландия Протокол Днес, 28 февруари 2016 година, в град Ямбол, жури в състав: председател: проф. д-р Георг Краев, директор на програма Фолклорни изкуства" в Нов български университет София и членове: проф. д-р Антон Андонов,

Подробно

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево 09/06/2019 Освещаване на храм Света Богородица Достойно есть, село Кранево На 8 юни 2019 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи пълния чин за освещаване на

Подробно

БНАЕМПК ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ! На 28 юни 2019 г., в бална зала Север на хотел Империал, гр. Пловдив Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмер

БНАЕМПК ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ! На 28 юни 2019 г., в бална зала Север на хотел Империал, гр. Пловдив Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмер БНАЕМПК ЧЕСТВА 20 ГОДИНИ! На 28 юни 2019 г., в бална зала Север на хотел Империал, гр. Пловдив Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) отбеляза с коктейл навършването

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В София 2008

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В София 2008 ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 366188 София 2008 Икономическите отношения между България и Русия В условията на разширяване на Европейския

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К   ЗА   П О П Р А В И Т Е Л Н А   С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Калфин, Паси и Надежда Нейнски са с най-много назначения на агенти на ДС в МВнР

Калфин, Паси и Надежда Нейнски са с най-много назначения на агенти на ДС в МВнР Сайтът Държавна сигурност.com ви предлага анализ на съдържанието на вчерашното решение ( 199 от 16 март 2011 г. ) на комисията по досиетата за присъствието на сътрудници на бившата Държавна сигурност и

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26  ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

Протокол на Управителния екип на ЦСМ от г. На г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 1. Подготовка

Протокол на Управителния екип на ЦСМ от г. На г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 1. Подготовка Протокол на Управителния екип на ЦСМ от 02.10.2015 г. На 02.10.2015 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 1. Подготовка на заседанието на Комисията от 06.10.2015 г. 2. Обобщение

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 24 Смолян, 15 март 2017г. Днес 15 март 2017 г., 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно