Духовна практика Покаяние и Прошка По време на Духовната практика Покаяние и Прошка се иска, получава и дава Прошка и се отдава Благодарност и Божеств

Размер: px
Започни от страница:

Download "Духовна практика Покаяние и Прошка По време на Духовната практика Покаяние и Прошка се иска, получава и дава Прошка и се отдава Благодарност и Божеств"

Препис

1 Духовна практика Покаяние и Прошка По време на Духовната практика Покаяние и Прошка се иска, получава и дава Прошка и се отдава Благодарност и Божествена Любов. Тази Духовна практика включва последователното извършване на две самостоятелни духовни практики, които могат да се извършват и поотделно. Първо се извършва Духовна практика на 12-те поклона, чрез която се иска прошка Свише от Отца и се отдава Благодарност и Божествена Любов към Висшите сфери, към Отца. След това се извършва Духовната практика Прошка с ближния *. Духовната практика на 12-те поклона бе дадена от Господ Санат Кумара в края на 2011 година. Нейната същност се състои в това всеки, който я извършва, да изпита дълбоко вътре в себе си чувствата на Покаяние, Благодарност и Божествена Любов и след това да ги отдаде на Отца. Качественото извършване на тази Духовна практика помага за по-бързото и полеко преобразуване на отрицателните кармични записи. Всеки сам може да извършва Духовната практика на 12-те поклона всеки ден, за да си помогне да е Здрав в Дух, Душа и тяло. Тези 12 поклона са по седемте основни и петте тайни лъча. По време на всеки един поклон човек се покайва за това, което е съгрешавал във всички времена по съответния лъч и иска прошка Свише да му се даде, за да се преобразува отрицателната му карма, която води до затваряне на съответната чакра. Там, където човек е съгрешавал и има изкривяване на Божествената Енергия и натрупване на отрицателна карма, се осъществява преобразуването ѝ в Светлина. Най-важното нещо е човек да почувства силата на своето покаяние, то да се излъчва от цялата му душа и сърце. Да се покае за своите минали грешки. С цялата си мисъл и с цялото си чувство да е вътре в това, което прави в момента. Духовна практика на Дванадесетте поклона Господ Санат Кумара Края на 2011 година

2 1. Застава се с лице на изток. 2. Прави се много бавен и дълбок поклон до земята и докато се покланяте, казвате наум или на глас: Покайвам се, Господи, прости всичко съгрешено във всички времена!. Най-важният момент тук е от все сърце и душа да изпитвате това чувство на покаяние, докато се навеждате в поклона, и да осъзнавате, че молите за прошка Свише за всички свои грехове, от когато и да е, от това и от всички ваши предишни въплъщения досега, а също молите за прошка за всички грехове, които сте се наели да отработвате в това свое въплъщение на рода, на вашия народ, на човешкия род. 3. След това бавно започвате да се изправяте, казвайки през това време отново мислено или на глас: Благодаря Ти, Господи, за Твоята безкрайна Милост към мен... (малкото име) и към цялата планета Земя, и Живия Живот на нея!. Изричайки горното, чувството на дълбока Благодарност също трябва да блика от дълбините на вашето сърце. И когато накрая изричате последните слова от фразата и към Живия Живот на нея!, гръбнакът ви трябва да се е изпънал като струна, за да може енергията да тече свободно по цялата ос. 4. Накрая, стоейки така изправени с изпънат гръб, започвате бавно да вдигате отстрани на тялото ръцете, изпънати в лактите, произнасяйки: Любя Те, мили Татко Небесни! Вдигате ръцете докато съедините върховете на пръстите на двете ръце над главата, излъчвайки цялата си Божествена Любов към Небесния Отец. В това положение може да постоите и по-дълго време, колкото пожелаете. Ще почувствате как Божествената Енергия тече и се спуска по цялата ос. Тогава става и преобразуването на отрицателните залежи у вас. Ще почувствате как се отпускате, умиротворявате, ще започнете да се прозявате, ще почувствате лекота. Това е описанието на един поклон. По същия начин се продължава и се правят и останалите, докато станат 12 поклона. Още веднъж искам да отбележа, че за да е действена тази духовна практика и от полза за този, който я прави, е изключително важно, докато я извършвате, да бъдете с цялата си мисъл съсредоточени към Небесния Отец и да излъчвате към Него последователно чувствата на Покаяние, Благодарност и Божествена Любов. Покайвайте се както за това, което си спомняте, че сте сгрешили, така и

3 за всичко, което сте сътворявали, когато и да било в това или в което и да било ваше въплъщение. Покайвайте се и за греховете на всички други хора, чиято карма сте поели за отработване, и искайте прошка Свише и за вас, и за тях. Когато се съберат двама и повече, е най-добре да извършат и двете духовни практики и на дванадесетте поклона, и Прошка с ближния. Велика Милост на Небесата е чрез искрената прошка помежду ни да се преобразува толкова голямо количество отрицателна карма в съвсем друг, Божествен порядък. Затова препоръката Свише е Духовната практика Прошка с ближния да се извършва винаги, когато хората са заедно, дори и самостоятелно, без да се прави преди това Духовната практика на 12-те поклона, ако липсва достатъчно време или възможност да се извършат и двете. Когато Духовната практика Прошка с ближния се направи от все сърце, в пълнота, от двамата, които я извършват, тогава се получава много мощно и силно изчистване на кармата на всички нива. На всички нива между двамата, които си искат прошка, персонално; между родовете, в които те са дошли сега във въплъщение; между родовете, в които са били в предишни въплъщения; между населените места, където са живели; между националностите, религиите, държавите; между еволюциите, чиито представители са те. Точно поради това кармично изчистване на всички възможни нива се казва Прости ми всичко, което съгреших., понеже се отнася за нещо много повече, отколкото само за грешки спрямо човека насреща. Нали той е носител на кармата на всички родове, в които се е раждал, на кармата от всички народности, където е бил във въплъщение, и на кармата на всички религии, които е изповядвал, отрицателна карма, която е останала във фините му тела към момента и подлежи на отработване. Той е носител на тази карма и когато се поиска и се даде прошка тя се преобразува. Двамата, които си искат и дават прошка, в предишни свои въплъщения може например да са били врагове на бойното поле между два враждуващи народа или два рода, или от различни религии, а може да са били близките на такива врагове и също да са влизали в осъждане и да са трупали карма. А може и единият да е воювал срещу народа на другия, макар той да не е участвал във военните действия и лично да не са се познавали и срещали Може дори да е бил жена на войн, който е убит или осакатен, и т.н. Без значение е какви са били жизнените обстоятелства, но на ниво род, народност или религия да имат карма помежду си заради липсата на приемане такива, каквито са били. Когато Мирът е липсвал и приемането също, това е създавало отрицателна карма и тя може да е на най-различни нива. И сега ни се даде инструмент Свише да се изчиства цялата тази отрицателна карма.

4 Но всичко, казано дотук, важи и действа само когато тази нова Духовна практика се извършва от цялата душа и сърце, вместо да се рецитира механично. Когато се извършва с цялото чувство на покаяние, на което сме способни. Когато отправим цялата Благодарност, която можем да почувстваме към човека насреща, който се е наел да ни помогне да се преобразува общо и взаимно отрицателната карма. И когато излъчим цялата си Божествена Любов към него. А преди това с 12-те поклона да излъчваме цялото Покаяние, Благодарност и Божествена Любов, на които сме способни, към Небесния Отец. И когато се направи покаяние първо към Отца, а после го направим и помежду си и си дадем прошка, това вече включва едно общо мощно кармично изчистване. Преобразуването на отрицателната карма става в съвсем друг порядък, по съвсем различен начин започва да протича трансформацията, както ни каза Присъствие на Единния в Напътствието от 21 декември 2012 г.** Аз съм много радостна в момента от тази нова Божествена Милост, която ни се предостави и която започнахме да прилагаме, и съм радостна, че мога да я споделя с вас, скъпи приятели! И ви благопожелавам да прилагате успешно тази Духовна практика, за да сте и вие в Радостта и все повече да сте освободени откъм отрицателна карма и от всичко илюзорно, което ви тежи и ви пречи по Пътя към Дома. И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи! АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ Духовна практика Прошка с ближния Господ Шива 16 декември 2012 г. Прости ми,... (малкото име), всичко, което съгреших! Без значение е къде, кога и как и спрямо кого е съгрешено. На мястото на точките се произнася пълното малко име на човека, с когото си взимаме прошка. Благодаря ти,... (малкото име), за помощта! Благодарим за помощта за преобразуването на кармата когато се даде от все сърце исканата прошка.

5 Любя те,... (малкото име), и Божествената ми Любов, Божественото Безразличие и състоянието на равност, радост и умиротворение нарастват в мен с всеки изминал ден! Отговор: Прощавам ти,... (малкото име), от все сърце и душа! Благодаря ти,... (малкото име)! Този, който дава прошката, благодари на човека насреща, че му е поискал прошка и по този начин създава възможността тя да бъде дадена и да се изчистят и двамата взаимно от отрицателната карма. Любя те,... (малкото име), и Божествената ми Любов, Божественото Безразличие и състоянието на равност, радост и умиротворение нарастват в мен с всеки изминал ден! Следва поздрав Намасте или лек поклон, съпроводен с изричането от все сърце на: Благодаря! по желание.*** След това следва обратното този, който е дал прошката, иска и получава прошка от човека насреща и едва след това се пристъпва към следващия човек. Бележка от Росица Авела 31 декември 2016 година След като даде промяната в третата част на Прошката, Присъствие на Единния Отец обясни следното: Декларацията-утвърждение, която всеки от двамата, които си искат и дават прошка, произнася гласно пред другия, относно неговото собствено състояние и Божествени качества, е важна, тъй като подпомага отработването и използването им на Божествените качества Божествена Любов и Божествено Безразличие и

6 състоянието на равност, радост и умиротворение, които го предпазват от сътворяване на нова отрицателна карма занапред. Когато човек е отработил Божественото качество Божествено Безразличие, за него е без разлика (безразлично) дали дадено нещо във външното човешко съзнание се определя като добро или зло, радостна или скръбна вест, случка, постъпка и т.н. и той е в състояние да приема всичко, което се случва с него, с неговите ближни и около него, без да допуска промяна на вътрешното си състояние на равност, тиха вътрешна радост и умиротвореност. Когато човек е равен, той е без осъждане и без одобрение, без вземане на страна и без излизане извън равновесие, хармония и баланс. Повече виж в част Работа в Духовността стих 35. * Виж по-долу в приложението Бележка от Росица Авела. ** Виж по-долу в приложението Напътствие на Присъствие на Единния от 21 декември 2012 г.. *** Нама сте (от санскрит) е често използван устен поздрав в Индия и Непал. Когато се изрича, обикновено е придружен от лек поклон с опрени една о друга длани, прибрани към гърдите. Този жест се нарича анджали-мудра и може да се използва без устен поздрав, носейки същото послание. Поздравът се използва за приветствие в началото на срещата и на раздяла и е израз на дълбоко уважение. В широк смисъл намасте означава: Божественото в мен приветства и се свързва с Божественото в теб.. Други интерпретации на значението на поздрава са: Почитам Духа в теб, който е и в мен., Твоята Душа и моята Душа са едно., Почитам онази част от теб, в която живее цялата Вселена, онази част от теб, в която са Божествената Любов, Честността и Мира. Когато ти и аз сме на това място, ние сме едно.. Приложения Бележка от Росица Авела 23 декември 2012 година

7 На 16 декември 2012 г. Господ Шива даде Напътствие в отговор на моя въпрос как да се подготвим най-добре за дните на зимното слънцестоене и поконкретно за 21 декември 2012 година. Освен това Той указа всички, които се бяхме събрали заедно през тези дни, да направим още нещо, нещо съвсем ново Духовна практика, която той нарече Прошка с ближния. Всеки от нас трябваше вечерта преди лягане за сън да поиска и да получи прошка поотделно от всеки и веднага след това същия човек да му поиска прошка и той да му прости. Това трябваше да го направим веднага, след като всеки от нас самостоятелно е направил 12-те поклона* и се е покаял, и е поискал прошка първо от Небесния Отец за всичките прегрешения свои и на всички Живи човешки същества, извършени във всички времена досега. Ние пристъпихме към приложението, но все нещо ни пречеше да се направи въобще или да се получи добре с всички присъстващи всеки с всеки и едва вечерта на 20-ти, в навечерието на 21-ви декември успяхме всички бяхме изцяло в Радостта, преизпълнени с Благодарност и Божествена Любов. Приложението на тази практика ни направи да се чувстваме щастливи и осъзнавахме, че се случва нещо много важно. А сутринта на 21 декември 2012 г. Присъствие на Единния даде следното Напътствие във връзка с приложената от нас Духовна практика Прошка с ближния : Напътствие Присъствие на Единния 21 декември 2012 г. АЗ СЪМ Присъствие на Единния. АЗ СЪМ идвам да дам следното Напътствие. Много добре ви се получи на всички Покаянието, искането и даването на Прошката, отдаването на Благодарност и Божествена Любов. Вие посяхте нещо много добро. Това е нов етап в отношенията между хората на ниво човечество и ви се дава шанс на всички вас на целия човешки род, да го продължите! Духовната практика Прошка с ближния е едно единно цяло с Духовна практика на 12-те поклона, по време на която отправяте своето покаяние към Бога, към вашия Отец Небесен Господ Алфа и към Мен Присъствие на Единния Отец. Заедно двете представляват най-силната практика в духовността, която е давана до този момент на вашата цивилизация.

8 Духовната практика Покаяние и Прошка е способна да преобразува отрицателната карма на човека към Бога, отрицателната карма между двама души и отрицателната карма между родовете, между религиите, между народите, между държавите, в които те са дошли и в които са идвали до този момент във въплъщение, и на която карма те са носители. Поради това тази духовна практика следва да се преведе максимално бързо на всички езици в нейната пълнота и във вида, в който ви е дадена до този момент, и АЗ СЪМ ви Благославям да продължите да я извършвате и да я разпространите. Това, което постигнахте, го правете вече всяка вечер помежду си. Полезно е тази Духовна практика да се извършва и във всички видове духовни групи, в които хората се събират, каквато и Духовна практика да прилагат и от която и религия и националност да са. Тази Духовна практика е нужно да се изпълнява и между членовете на семействата и родовете, между хората, които живеят заедно под един покрив, между хората, които работят заедно каквото и да са правили през деня, накрая да се покаят и да поискат прошка, и да си простят, и да си Благодарят взаимно за това, че са си поискали и дали прошка с помощта на Божествената Любов помежду си. Когато вие сте способни искрено да си искате и давате прошка, тогава и вашият Отец Небесен ви прощава в много по-голяма степен и ви се мери и отмерва с различна мяра. Затова АЗ СЪМ ви Благославям сега, точно в момента на Зимното Слънцестоене, да пребивавате в идните времена в Мир и Божествена Любов помежду си и към Отца, да искате прошка от Отца и взаимно да си прощавате всичко знайно и незнайно. АЗ СЪМ Присъствие на Единния ОМ Росица Авела изтегли

9 нагоре към Работа в духовността ЕДИНЕНИЕ

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за

Подробно

Работете всеки ден и направете вашата планета да заблести като ярка звезда от вашата Светлина! Господ Елисейя 25 март 2013 г. Днес дойдох да дам някол

Работете всеки ден и направете вашата планета да заблести като ярка звезда от вашата Светлина! Господ Елисейя 25 март 2013 г. Днес дойдох да дам някол Работете всеки ден и направете вашата планета да заблести като ярка звезда от вашата Светлина! Господ Елисейя 25 март 2013 г. Днес дойдох да дам няколко напътствия за човечеството на планетата Земя, които

Подробно

Практиката на Белия Път Господ Сурия 26 март 2013 г. АЗ СЪМ Сурия. Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още ед

Практиката на Белия Път Господ Сурия 26 март 2013 г. АЗ СЪМ Сурия. Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още ед Практиката на Белия Път Господ Сурия 26 март 2013 г. АЗ СЪМ Сурия. Днес идвам от Великото Централно Слънце с радостното чувство, че мога да дам още едно Послание на вас, устремените към Светлината Божии

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране - Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахранете, измийте, облечете,- бързо разпореди Елисавета Феодоровна.

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА 69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА I Къде се крие ключът към сексуалността Хората, които водят активен сексуален живот, живеят по-дълго, по-качествено и реализират своите мечти далеч по-лесно. Те преживяват

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

The Yogi Bhajan Library of Teachings® -...tual Self - ©The Teachings Yogi Bhajan

The Yogi Bhajan Library of Teachings® -...tual Self - ©The Teachings Yogi Bhajan Крия за инстинктивния Аз 10 упражнения от I am a Woman - Creative, Sacred, Invincible Като човешки същества споделяме определени инстинкти с животните, но също така имаме способността да насочваме, оформяме

Подробно

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd Православни мисли за всеки ден София 2016 През 1909 година с разрешение на духовната цензура е издаден Дневник на православния свещеник. Той е живял през 19 век, но името му не е упоменато. Дневникът съдържал

Подробно

V постна неделя - C

V постна неделя - C Бог обича грешника, но не греха Миналата неделя Евангелието ни припомни притчата за блудния син, който прахоса бащиното си имане по блудници, а днес, докато продължаваме да вървим по пътя на покаянието,

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА Нур заявява на Йиит, че го мрази от дъното на душата си и че вече се отвращава от него. Хуква навън, качва се на колата си и потегля. Йиит я следва. Керем отново отива в къщата на Нур. Забелязва, че е

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел. 076/ 60 10 10 www.pulsefoundation.org www.oakfnd.org

Подробно

Крия за пробуждане на десетте тела на осъзнаването Десетте тела са: 1-во тяло - Душата 2-ро тяло - Негативният ум 3-то тяло - Позитивният ум 4-то тяло

Крия за пробуждане на десетте тела на осъзнаването Десетте тела са: 1-во тяло - Душата 2-ро тяло - Негативният ум 3-то тяло - Позитивният ум 4-то тяло Крия за пробуждане на десетте тела на осъзнаването Десетте тела са: 1-во тяло - Душата 2-ро тяло - Негативният ум 3-то тяло - Позитивният ум 4-то тяло - Неутралния ум 5-то тяло - Физическото тяло 6-то

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници

П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници събират, и Отец ваш небесний ги храни; вие не сте ли

Подробно

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект Това е моето бъдеще: изграждане

Подробно

Изповедта при децата Автор: прот. Вадим Леонов Изповедта за децата е много важен етап в техния живот. В този момент, когато те започнат да разбират, ч

Изповедта при децата Автор: прот. Вадим Леонов Изповедта за децата е много важен етап в техния живот. В този момент, когато те започнат да разбират, ч Изповедта при децата Автор: прот. Вадим Леонов Изповедта за децата е много важен етап в техния живот. В този момент, когато те започнат да разбират, че носят отговорност за своите постъпки не само пред

Подробно

Self-Advocacy

Self-Advocacy РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ГР. ВИДИН Проект: Лицата с интелектуални затруднения и техните фундаментални права Самозастъпничество Модул 3 Кой упражнява контрол? Кой

Подробно

conflicts.pages

conflicts.pages Най-добрият план за решаване на семейни конфликти Поредица за семейните 1 отношения Най-добрият план за решаване на семейните конфликти от Стоян Георгиев 2 Copyright 2017. Semeistvo.bg. Може да се споделя,

Подробно

Трансформация на негативните емоции

Трансформация на негативните емоции www.diyo-coach.com 1 4 Съвета Как Да Получиш Максималното От Този Уебинар 1. Разпечатай работната тетрадка преди да се видим, така би могъл да си отбележиш ключовите моменти и да направиш упражненията,

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ Психологически стратегии, чрез които хората редуцират или избягват на подсъзнателно равнище негативните състояния конфликти, тревожност

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм Джеймс), която не е истинска. Когато бях дете, аз

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия 2018-2019 -та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Илия протойерей Емилиян Костадинов софия 2018 ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

Профил на социалния стил Pat Jones Петък, 2012, Октомври 26 Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на

Профил на социалния стил Pat Jones Петък, 2012, Октомври 26 Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на въпроси ------ Аналитичен ------ -------- Напорист -------- 2 3 ВИЕ ----- Дружелюбен ----- ----- Експресивен ----- 4 Насочен към

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно