Graphic1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Graphic1"

Препис

1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING

2 Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/ изтегляне на въздуха, съобразено с конкретните изисквания на възложителя. Тези съоръжения са предназначени за обществени, промишлени и други обекти при които се изисква: - Икономична експлоатация; - Избягване на зони на дискомфорт, в следствие на завишена подвижност на въздуха в заетата от хора зона, дори в ниски и с малки размери помещения; - Поради липсата на регулиращи органи и подаващи устройства тези въздухоразпределители/ дифузори са особено подходящи за работа в агресивни корозионни условия. - Включване на елементите на вентилационната/ климатичната инсталация в архитектурното оформяне на помещението. Дифузорите могат да бъдат боядисани или нарисувани в съответствие с дизайнерските изисквания на възложителя. - За разлика от стенните и таванните нагнетателни устройства от които подавания въздух достига в заетата от хора зона след смесването му с въздух от помещението, дифузорите подават въздуха пряко в заетата от хора зона, с ниска начална скорост и ниска турбулентност, като по този начин уредбата обслужва основно тази зона. Същите се доставят по индивидуално задание, като могат да бъдат изпълнени от стоманена ламарина с прахово покритие по (RAL), антикорозионно или друго защитно покритие, неръждаема стомана и др. Производствената листа включва: Разпределителни въздухопроводи които осигуряват равномерно разпределяне на въздуха по няколко разклонения; Въздухоразпределителен канал, с множество еднакви решетки подаващи/ изтеглящи зададеното количество въздух; Въздухоразпределителен канал, с надлъжен процеп (шлиц) осигуряващ равномерно подаване/ изтегляне на въздуха по цялата му дължина; Перфориран въздухопровод позволяващ равномерно подаване/ изтегляне на въздуха по дължината му. Перфорацията може да бъде направена с кръгли, квадратни, правоъгълни или овални отвори Всички описани по-горе съоръжения не се нуждаят от регулиращи органи, извън тези на входа им.

3 Фирмата разполага със собствен софтуер, позволяващ оразмеряване на изброените по-горе видове дифузори/въздухопроводи. За целта, в заявката/заданието за тези съоръжения се посочва: Температура и дебит на подавания/изтегления въздух ( C); Надморската височина на мястото (m); Форма на напречното сечение на дифузора кръгло/правоъгълно или друго ; Ограничителни стойности за напречното сечение и конструктивната дължината на съоръжението (m); Дължината на активната/перфорираната му част (m); Ако дифузора има кръгло напречно сечение, се посочва сектора от периметъра зает от активната зона и дали същата е цяла или разделена на части. При наличие на такива се дефинират секторите на отделните активни зони и на разстоянията между тях (виж примера на фиг 7 - αaº,αbº и βº Ако дифузора има правоъгълно напречно сечение, за всяка от страните му се посочва делът зает от активната/перфорираната зона и разположението и спрямо надлъжните ръбове; Отстояние от подаващото въздух лице на дифузора до контролна точка (C) - съответно контролна зона, на която струята има вече очакваните показатели за извършване своята функция (m); Примери за приложение на дифузори в промишлени обекти: Фиг.1 Примерна организация на въздухообмена за промишлен обект с отделяне на вредности по-тежки от въздуха. На фиг. 2 и Фиг. 3 са показани подаващия и изтеглящия дифузори. На контролната точка C (lc=4,9 m), средната стойност на скоростта в центъра на струята е ~0,4 m/s.

4 Фиг.2 Въздухопровод/дифузор за равномерно подаване на въздуха през вертикални процепи от схемата на фиг. 1. Дължината на работната част на дифузора L=11 m. Скоростта в центъра на изхода от общо 55-те вертикални процепи е - средно vo=5,2 m/s като отклонението варира от dv1= -5,8 % при най близкото до входа на въздуха в устройството до dv55=3% при най отдалеченото. Фиг.3 Въздухопровод/дифузорен тип за равномерно изтегляне на въздуха през хоризонтални процепи от схемата на фиг. 1. Дължината на работната част на канала е L=11 m. Скоростта на въздуха на входа в общо 11 m хоризонтален процеп е - средна vo=5,6 m/s като отклонението е средно dv= 7,8 % Фиг.4 Дифузор с перфорация с работна дължина L=35 m, за равномерно подаване на въздуха, монтиран в съоръжение за изсушаване на надробен материал. Контролната точка е на разстояние 0,2 m. от перфорираното лице на дифузора. Подавания въздух се подава при T=80 C със средна скорост vo=3 m/s като отклонението варира от dvн= -23 % за най-близката точка до входа на въздуха в устройството до dvк=14% при най-отдалечената.

5 Примери за приложение на дифузори в граждански обекти: Фиг.5 и Фиг.6 Дифузор с перфорация, за равномерно подаване на въздуха в близост от заетата от хора зона и надлъжен процеп/шлиц на тавана за равномерно изтегляне на въздуха от помещението. Осигуреният въздухообмен е ~1000 m3/h. В помещението се поддържат от комфортни до нормални условия, като подвижността на въздуха е v=0,5 m/s до v=0,7 m/s в зависимост от отстоянието до подаващия дифузор. Фиг.7 Примерна организация на подаване на въздух, за граждански обект със сравнително ниска височина. Заетата от хора зона е с h=1,1 m над пода. Перфорираната зона е разделена на две части, като в средата на активното лице е запазен неперфориран участък - На фиг. 8 и Фиг. 9 е показан подаващия дифузор, монтиран на тавана.

6 Фиг.8 и Фиг.9 Дифузор с перфорация за равномерно подаване на въздух, с дължина на работната зона L=5 m. Същият е монтиран в средата на тавана на помещение с височина 3 m и подава 1700 m3/h. Въздуха е обработен в климатичен агрегат. В заетата от хора зона се поддържат комфортни до нормални условия, като подвижността на въздуха е v=0,2 m/s до v=0,5 m/s в зависимост от отстоянието до подаващия дифузор.

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

Ценова листа, януари 2016

Ценова листа, януари 2016 A Вентилационни решетки Стенна вентилационна решетка HN 200*100 11,55 Стенна вентилационна решетка HN 200*200 16,27 Стенна вентилационна решетка HN 300*100 12,85 Стенна вентилационна решетка HN 300*150

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Orazmeriavane_QUADRO.pdf

Orazmeriavane_QUADRO.pdf Оразмеряване Пример Брой на газовите котли: Мощност на един котел: kw Полезна височина на комина: m Случай на инсталации с еднаква Р езултат: Случай на инсталации с различна Напречното сечение на комина

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ;

ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134 тел./факс: (032) ; мобилни: ; ПРОМИШЛЕНИ СИТА Пловдив, ул. Братя Бъкстон 1 тел./факс: (0) 969 518; 96 0 мобилни: 0888 507; 0885 7871 e-mail: eurositex@eurositexbg.com eurositex_bg@yahoo.com WEB: www.eurositexbg.com ОБТЯГАНЕ НА СИТОВИТЕ

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

CB 23/5 CB 23/5 е портална автомивка с 5 четки с две таванни сушащи системи, 1 двойка странични сушащи системи и множество възможност за оборудване Ма

CB 23/5 CB 23/5 е портална автомивка с 5 четки с две таванни сушащи системи, 1 двойка странични сушащи системи и множество възможност за оборудване Ма е портална автомивка с 5 четки с две таванни сушащи системи, 1 двойка странични сушащи системи и множество възможност за оборудване Максималната височина на автомобилите, които ще се мият е 2,30 m. За

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

CB 3 Гъвкава, бърза и икономична - CB 3 съчетава тези три качесва в една портална автомивка, която отговаря и на най-високите изисквания. 1 Висококаче

CB 3 Гъвкава, бърза и икономична - CB 3 съчетава тези три качесва в една портална автомивка, която отговаря и на най-високите изисквания. 1 Висококаче Гъвкава, бърза и икономична - съчетава тези три качесва в една портална автомивка, която отговаря и на най-високите изисквания. 1 Висококачествена система за управление. 3 Вградена помпа ВН Усъвършенстваният

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

СЕПАРАТОРИ,КЛАС iДАНЪЧНА ФАКТУРА ДРЕЙН ЕНД КО ЕООД

СЕПАРАТОРИ,КЛАС iДАНЪЧНА ФАКТУРА ДРЕЙН ЕНД КО ЕООД ЛИНЕЙНО И ТОЧКОВО ОТВОДНЯВАНЕ, РЕВИЗИИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ. ОПИСАНИЕ Oписание: Отводнителни стандартни, душ и шлиц улеи, подови сифони и финори от неръждаема стомана Предназначение:

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София Факултет по транспортно строителство Катедра Пътища и транспортни съоръжения http://www.novinite.bg Водещ преподавател: гл.ас. д-р инж. Ирена

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована 170 Клас на натоварване A 15 174 ACO XtraDrain Решетки за отводнителни

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

ЦЕНОВИ КАТАЛОГ Дата на издаване: г. СНИМКА КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА М.Е Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина Прав въздуховод

ЦЕНОВИ КАТАЛОГ Дата на издаване: г. СНИМКА КОД ОПИСАНИЕ ЦЕНА М.Е Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина Прав въздуховод ЦЕНОВИ КАТАЛОГ Дата на издаване: 5.8.2019 г. 101. Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина 101001 Прав въздуховод с периметър до 750 мм 28,00 м2 101002 Прав въздуховод с периметър до 1200 мм 23,00

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно