Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци"

Препис

1 Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграция на от етническите малцинства г.

2 Съдържание I. НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА СИСТЕМАТА... 3 II. РЕГИСТРАЦИЯ... 4 III. ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ... 5 IV. ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Общи данни за проектното предложение Опит на кандидата и партньорите Екип за организация и управление на проекта Описание на проектното предложение Дейности Продължителност на проекта и план-график на дейностите Бюджет (в лева) Прикачи документи и файлове V. ПРОВЕРКА НА ФОРМУЛЯРА ЗА ГРЕШКИ VI. ПРЕГЛЕД И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ VII. ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ VIII. ЕТАПИ СЛЕД ПОДАВАНЕ Връщане на проекта за довнасяне на документи Успешно преминаване на проверка на административното съответствие Успешно преминаване на проверка на административното съответствие IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ И ПОМОЩ ПРИ РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА Страници 2 от 32

3 I. НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА СИСТЕМАТА Направете регистрация и влезте в профила си зарежда страницата, през която може да се влезе в системата. Вход в системата влизане в системата. Регистрация препраща във форма за регистрация. Страници 3 от 32

4 II. РЕГИСТРАЦИЯ При създаване на нов профил за достъп до електронната система е необходимо да попълните всички полета отбелязани със звездичка (*) коректно. Данните от Вашата регистрация ще бъдат използвани при създаване на ново проектно предложение. Ще имате възможност да промените всички данни на по късен етап, с изключение на ЕИК/БУЛСТАТ и Служебен адрес. След изпращане на формуляра за регистрация, ще е необходимо да потвърдите профила си в системата, следвайки инструкциите, изпратени на адреса Ви. Страници 4 от 32

5 III. ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ От меню Процедури, може да видите актуалните процедури за кандидатстване. На тази страница може да получите пълна информация за обявените за кандидатстване конкурсни процедури, приоритети, срокове, периоди за кандидатстване и приложени документи за попълване и информация. Всички данни в това ръководство са примерни. Актуална версия на процедурите и формуляра за кандидатстване може да намерите на адрес Бутон Създай проектно предложение създава проектно предложение и може да започнете работата с формуляра за кандидатстване. Страници 5 от 32

6 IV. ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Блок Инструменти Провери формуляра за грешки проверява дали са изпълнени заложените автоматични проверки. Не покрива всички изисквания (вижте Насоки за кандидатстване ). Запази записва всички промени в системата. Внимание: Системата не извършва автоматично записване на формуляра в профила Ви. Необходимо е периодично да избирате командата Запиши. Преглед и подаване запазва промените и проверява за грешки. Ако не са открити такива, препраща в режим Преглед за финално потвърждение преди предаване. Блок Навигация Съдържание на формуляра. След клик отвежда и отваря съответния раздел. Раздели Проектното предложение е разделено по съдържание в осем раздела. Разделите могат да се отварят и затварят с клик върху тях. Подробно описание за всеки раздел можете да откриете в следващата секция от ръководството. Страници 6 от 32

7 1. Общи данни за проектното предложение Сиви полета попълват се автоматично и зависят от информация, която сте предоставили в някои от другите раздели на формуляра. Приоритет избира се от допустимите при създаване на проектното предложение. Име на кандидата и Населено място на кандидата извличат се от данните на Вашата регистрация. Партньор/и данните в полето се извличат автоматично след добавяне на нов партньор в Раздел 1.2. Времетраене на проекта изчислява се автоматично след въвеждане и запазване на продължителност за всяка дейност в Раздел 5. Искана сума по проекта изчислява се автоматично след попълване и запазване на бюджета за всяка дейност от Раздел 5. Всички данни във формуляра се въвеждат на кирилица, с изключение на адресите. Страници 7 от 32

8 Институция извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Може да се промени през Настройки от профила. Правен статут извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Може да се промени през Настройки от профила. ЕИК/БУЛСТАТ извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Населено място извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Може да се промени през Настройки от профила. Адрес извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Може да се промени през Настройки от профила. Служебен телефонен номер извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Може да се промени през Настройки от профила. Служебен факс номер извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Може да се промени през Настройки от профила. Служебен адрес извлича се автоматично от данните, попълнени при регистрация. Добави нов партньор добавя група от полета, необходими за всеки партньор. Страници 8 от 32

9 Изтрий изтрива групата от полета, за съответния партньор. 2. Опит на кандидата и партньорите Добави нов проект добавя група от полета, необходими за описването на предходни проекти на Кандидата. Страници 9 от 32

10 Изтрий изтрива групата от полета, необходими за описването на предходен проект на Кандидата. Добави нов проект добавя група от полета, необходими за описването на предходни проекти на Партньора/ите. Изтрий изтрива групата от полета, необходими за описването на предходен проект на Партньор. 3. Екип за организация и управление на проекта Образование в зависимост от избраното образование се формира максималната допустима стойност за ставката на съответния член на екипа. Колко часа ще работи по проекта стойността на полето ще бъде автоматично прехвърлена и към бюджета на дейността Организация и управление в Раздел 5. Страници 10 от 32

11 Образование в зависимост от избраното образование се формира максималната допустима стойност за ставката на съответния член на екипа. Колко часа ще работи по проекта стойността на полето ще бъде автоматично прехвърлена и към бюджета на дейността Организация и управление в Раздел 5. - добавя група от полета, необходими за описването на позицията Координатор (само ако е предвидено да има такъв). Образование в зависимост от избраното образование се формира максималната допустима стойност за ставката на съответния член на екипа. Колко часа ще работи по проекта стойността на полето ще бъде автоматично прехвърлена и към бюджета на дейността Организация и управление в Раздел 5. Изтрий изтрива групата от полета за съответния член на екипа. добавя група от полета, необходими за описването на позицията Технически сътрудник (само ако е Страници 11 от 32

12 предвидено да има такъв). Образование в зависимост от избраното образование се формира максималната допустима стойност за ставката на съответния член на екипа. Колко часа ще работи по проекта стойността на полето ще бъде автоматично прехвърлена и към бюджета на дейността Организация и управление в Раздел 5. Изтрий изтрива групата от полета за съответния член на екипа. Страници 12 от 32

13 4. Описание на проектното предложение Някои текстови полета имат ограничения за брой символи, които приемат. Описание на проектното предложение Страници 13 от 32

14 Страници 14 от 32

15 Списъкът с Индикатори зависи от избрания Приоритет. Страници 15 от 32

16 5. Дейности Дейностите в Раздел 5 са отделени в подраздели, които могат да се отварят и затварят с клик. Добавя подраздел, описващ дейността Конференции, Обучения, Семинари, Кръгли маси Добавя подраздел, описващ друга дейност. Страници 16 от 32

17 Изпълнител на дейността задължително е Кандидатът. Период на изпълнение в сиво са отбелязани месеците за съответната година, в които не е възможно да добавяте дейности. В бяло са отбелязани месеците, в които могат да се изпълняват проектните дейности. След клик върху бяло поле от план-графика, то се оцветява в зелено и се счита като маркиран месец за изпълнение за съответната дейност. План-графикът на проектното предложение трябва да е непрекъснат, т.е. във всеки един от месеците на изпълнение на проекта да има изпълнение на поне една от предвидените дейности, като в това изискване не се включват дейности Организация и управление и Информиране и публичност. Необходимо е да имате непрекъсната поредица от месеци, в които са предвидени дейности, съгласно указания период в Насоките за кандидатстване. Дейността Организация и управление трябва да обхваща целия допустим период (всички месеци) за изпълнение на проекта. План-графикът на поне една от дейностите трябва да започва от първия позволен месец. Периодът на подготовка на отчета на проекта и самото отчитане не са част от План-графика и не се включват в него. Страници 17 от 32

18 Необходими средства за изпълнение на дейността пресмята се автоматично след въвеждане на бюджет в Детайлен бюджет за дейността Стойността на дейността Организация и управление не трябва да надвишава 10 % от общата стойност на проектното предложение. Всички въведени стойности от бюджета са в лева. Ръководител на проекта присъства задължително във всяко проектно предложение. Счетоводител присъства задължително във всяко проектно предложение. От Раздел 3 могат да бъдат добавени при нужда позициите Координатор и Технически сътрудник, след което те автоматично ще се появят в бюджета на дейността. Часове полето се извлича автоматично от въведените стойности в Раздел 3. Ставка не трябва да надвишава ограниченията наложени от Образованието за съответния член на екипа. Образованието се избира в Раздел 3. Ограниченията са както следва: Средно образование до лв. на учебен час; Висше образование - Бакалавър до лв. на учебен час; Висше образование Магистър или по-висока степен до лв. на учебен час. Общо полето се изчислява автоматично въз основа на въведените стойности за Часове и Ставка. Към бюджета на всяка дейност могат да бъдат добавени различни типове разходи. Автоматично се изчислява обща стойност за всеки тип разход. Добавя група от полета, описващи различни видове материали. Мярка например кашон, брой, кутия, метър, пакет и т.н. изтрива групата от полета, описваща даден материал. Страници 18 от 32

19 - Добавя група от полета, описващи една командировка. изтрива групата от полета, описващи дадена командировка. Страници 19 от 32

20 Изпълнител на дейността задължително е Кандидатът. Необходими средства за изпълнение на дейността пресмята се автоматично след въвеждане на бюджет в Детайлен бюджет за дейността Стойността на дейността Информиране и публичност не трябва да надвишава 400 лв. Всички въведени стойности от бюджета са в лева. Страници 20 от 32

21 Добавя група от полета, описващи различни видове материали. Мярка например кашон, брой, кутия, метър, пакет и т.н. изтрива групата от полета, описваща даден материал. - Добавя група от полета, описващи разход тип услуга. - Добавя група от полета, описващи една командировка. изтрива групата от полета, описващи дадена командировка. Страници 21 от 32

22 Страници 22 от 32

23 Изпълнител на дейността Необходими средства за изпълнение на дейността пресмята се автоматично след въвеждане на бюджет в Детайлен бюджет за дейността. Стойността на дейност "Конференция, обучения, семинари, кръгли маси" не трябва да надвишава 20 % от планираната обща стойност на проекта. Всички въведени стойности от бюджета са в лева. Брой участници в дейността изчислява се автоматично от въведените стойности за Деца, Ученици, Учители, Родители и Доброволци. Добавя група от полета, описващи разход за Персонал. Образование определя максималната допустима стойност за ставката на съответния служител. Ограниченията са както следва: Средно образование до лв. на учебен час; Висше образование - Бакалавър до лв. на учебен час; Висше образование Магистър или по-висока степен до лв. на учебен час. *Начина на добавяне на разходи за материали, външни услуги и командировки е идентичен като на основните дейности, описани по-горе. Изтрива подраздела, описващ дейността "Конференция, обучения, семинари, кръгли маси". Страници 23 от 32

24 Добавяне на други дейности Страници 24 от 32

25 Тип на дейността съществуват различни типове дейности за различните приоритети. /ЗАДЪЛЖИТЕЛНА/ - дейност, която задължително се включва в проектното предложение, като за всеки приоритет броя и типа на задължителните дейности са различни. Изпълнител на дейността Необходими средства за изпълнение на дейността пресмята се автоматично след въвеждане на бюджет в Детайлен бюджет за дейността. Всички въведени стойности от бюджета са в лева. Брой участници в дейността изчислява се автоматично от въведените стойности за Деца, Ученици, Учители, Родители и Доброволци. *Начина на добавяне на разходи за персонал, материали, външни услуги и командировки е идентичен, както на основните дейности описани по-горе. Добавя група от полета, описващи разход тип столово хранене. - Изтрива подраздела за съответната дейност. Страници 25 от 32

26 6. Продължителност на проекта и план-график на дейностите План-графикът се извлича автоматично от Раздел 5. По-подробна информация може да бъде открита в Насоки за кандидатстване. В зелено са отбелязани месеците за изпълнение на всяка една от дейностите. 7. Бюджет (в лева) Всичко в Раздел 7 се генерира автоматично, в зависимост от попълнената информация от останалите раздели. Страници 26 от 32

27 8. Прикачи документи и файлове - Добавя група от полета, описващи необходим за прикачване документ (файл). избира и прикачва файл. изтрива прикачения файл. изтегля прикачения файл. - изтрива групата от полета, описваща необходим за прикачване документ. Максимален брой на прикачените документи 50 файла. Максимален размер на всички прикачени документи 100 МБ (мегабайта). Разрешени видове файлове zip, rar, jpg и pdf. Страници 27 от 32

28 V. ПРОВЕРКА НА ФОРМУЛЯРА ЗА ГРЕШКИ След натискане на бутона, проектното предложение се проверява за грешки. При откриване на грешки, те се появяват във съответния раздел на формуляра или непосредствено над Раздел 1. VI. ПРЕГЛЕД И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ При натискане на бутона Преглед и подаване, проектното предложение се отваря в режим преглед. Откажи връща в режим редакция. Потвърди подаването предава проектното предложение. След потвърждаване на подаването в системата ще получите информация за успешното подаване, като статуса на Вашия проект ще бъде променен на Подаден. След автоматично входиране на проектното предложение от деловодната програма на ЦОИДУЕМ, в системата ще бъде записан и входящ номер на проектното предложение и ще получите потвърдителен e- mail на въведената електронна поща на кандидата. Страници 28 от 32

29 VII. ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Бутонът дава възможност за оттегляне на проектното предложение, единствено при неизтекъл срок за подаване ( г. до ч.) След потвърждаване на оттеглянето и връщане за редакция в системата, ще получите информация за успешното оттегляне, като статуса на Вашия проект ще бъде променен. След автоматично входиране на оттеглянето на проектното предложение от деловодната програма на ЦОИДУЕМ, в системата ще бъде записан и входящ номер на оттеглянето и ще получите потвърдителен на въведената електронна поща на кандидата. ВАЖНО! След оттегляне, подадената преди това версия на проекта няма да бъде разглеждана. VIII. ЕТАПИ СЛЕД ПОДАВАНЕ 1. Връщане на проекта за довнасяне на документи След извършване на оценка за административното съответствие на Вашето проектно предложение е възможно в системата да получите уведомление за довнасяне на документи, като статуса на Вашия проект ще бъде променен на Проектът е върнат за довнасяне на документи. След автоматично задаване на изходящ номер на уведомлението от деловодната програма на ЦОИДУЕМ, в системата ще бъде записан и изходящ номер и ще получите на въведената електронна поща на кандидата. ВАЖНО! Необходимо е регулярно да следите Вашия профил в системата за промяна на състоянието на проекта Ви. Сроковете за довнасяне на документи са публикувани в системата. Бутонът отваря административната оценка с възможност за прикачване на допълнителни документи Страници 29 от 32

30 Добави друг файл добавя група от полета, описващи документ, с възможност за прикачване на файл. Изпрати изпраща довнесените документи окончателно. ВАЖНО! Необходимо е да прикачите всички изискуеми документи и едва след това да натиснете бутона Изпрати. Страници 30 от 32

31 След подаване на допълнителни документи към Вашето проектно предложение, в системата ще получите уведомление за успешно довнасяне на документи, като статуса на Вашия проект ще бъде променен на Подадени са допълнителни документи. След автоматично входиране на допълнителните документи от деловодната програма на ЦОИДУЕМ, в системата ще бъде записан и входящ номер и ще получите на въведената електронна поща на кандидата. 2. Успешно преминаване на проверка за административно съответствие След извършване на първоначална оценка за административно съответствие на Вашето проектно предложение или след довнасяне на документи от кандидата при пълно съответствие на въведените данни и предоставените документи, в системата получавате уведомление за успешно преминаване на етапа на удостоверяване на административното съответствие, като статуса на Вашия проект ще бъде променен на Получена административна оценка: Да. След автоматично задаване на изходящ номер на уведомлението от деловодната програма на ЦОИДУЕМ, в системата ще бъде записан и изходящ номер и ще получите на въведената електронна поща на кандидата. Страници 31 от 32

32 3. Успешно преминаване на проверка за административно съответствие След извършване на първоначална оценка за административно съответствие на Вашето проектно предложение и след довнасяне на документи от кандидата, при несъответствие на въведените данни и предоставените документи съгласно насоките за кандидатстване, в системата получавате уведомление за неуспешно преминаване на етапа за удостоверяване нa административно съответствие, като статуса на Вашия проект ще бъде променен на Получена административна оценка: Не. След автоматично задаване на изходящ номер на уведомлението от деловодната програма на ЦОИДУЕМ, в системата ще бъде записан и изходящ номер и ще получите на въведената електронна поща на кандидата. Всеки етап от административната оценка е описан в системата под съответното проектно предложение и може да бъде отворен в режим преглед. IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ И ПОМОЩ ПРИ РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА Всички въпроси, свързани с конкурсната процедура се задават САМО в писмен вид, на в срок до г. включително! Страници 32 от 32

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА "ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ" ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА "ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ" ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ Писма месечни отсъствия На страница Писма месечни отсъствия, като Администратор училище,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друг

КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ   Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друг КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ WWW.VOLONTIME.COM Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друго лице/фирма не може да Ви задължи да заплащате за

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно