« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Размер: px
Започни от страница:

Download "« У Т В Е Р Ж Д А Ю »"

Препис

1 СБ ПТ ЧТ СР ВТ ПН п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 3 п. Основы психологии 3 п. Основы психологии 3 п. Основы психологии 3 п. Основы психологии 4 п. Основы психологии 4 п. 4 п. 4 п. Осн. латинского языка Зуева Осн. латинского языка Зуева Осн. латинского языка Зуева 2 п. Осн. латинского языка 2 п. Осн. латинского языка 2 п. Осн. латинского языка 2 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 3 п. Осн. латинского языка 3 п. Осн. латинского языка 3 п. Осн. латинского языка 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 2 п. Теория и практика СД 2 п. Теория и практика СД 2 п. Теория и практика СД 2 п. Теория и практика СД 3 п. Теория и практика СД 3 п. Теория и практика СД 3 п. Теория и практика СД 3 п. Теория и практика СД 4 п. Теория и практика СД 4 п. Теория и практика СД 4 п. Теория и практика СД 4 п. Теория и практика СД Здоровый ребенок Каковкина Здоровый ребенок Каковкина Здоровый ребенок Каковкина Здоровый ребенок Каковкина 2 п. Здоровый ребенок 2 п. Здоровый ребенок 2 п. Здоровый ребенок 2 п. Здоровый ребенок 3 п. Здоровый ребенок 3 п. Здоровый ребенок 3 п. Здоровый ребенок 3 п. Здоровый ребенок 4 п. Здоровый ребенок 4 п. Здоровый ребенок 4 п. Здоровый ребенок 4 п. Здоровый ребенок 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Анатомия и физиология чел-ка

2 СБ ПТ ЧТ СР ВТ ПН Гигиена и экология человека Гигиена и экология человека 2 п. Основы психологии 2 п. Гигиена и экология человека 2 п. Гигиена и экология человека 2 п. 3 п. Основы психологии 3 п. Гигиена и экология человека 3 п. Гигиена и экология человека 3 п. 4 п. 4 п. Гигиена и экология человека 4 п. Гигиена и экология человека 4 п. Здоровый ребенок Каковкина 2 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 2 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 2 п. Здоровый ребенок 2 п. 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 3 п. Здоровый ребенок 3 п. 4 п. 4 п. 4 п. Здоровый ребенок 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Теория и практика СД 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. 4 п. 4 п. Здоровый ребенок Каковкина Здоровый ребенок Каковкина Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Здоровый ребенок 2 п. Здоровый ребенок 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. 3 п. Здоровый ребенок 3 п. Здоровый ребенок 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. 4 п. Здоровый ребенок 4 п. Здоровый ребенок 4 п. 4 п. 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Производственная практика МДК Здоровый ребенок (1 нед.)

3 ПТ ЧТ СР ВТ ПН Гигиена и экология человека Гигиена и экология человека Гигиена и экология человека 2 п. Гигиена и экология человека 2 п. ВЫХОДНОЙ 2 п. Гигиена и экология человека 2 п. Гигиена и экология человека 3 п. Гигиена и экология человека 3 п. 3 п. Гигиена и экология человека 3 п. Гигиена и экология человека 4 п. Гигиена и экология человека 4 п. 4 п. 4 п. Здоровый ребенок Каковкина 2 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 2 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 2 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 2 п. Здоровый ребенок 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 3 п. Здоровый ребенок 4 п. 4 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 4 п. 4 п. Здоровый ребенок Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 2 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Анатомия и физиология чел-ка 3 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Анатомия и физиология чел-ка 4 п. Информ.техн-и в проф.деят-ти СБ

4 СБ ПТ ЧТ СР ВТ ПН Осн. микроб-и и иммун-и Осн. микроб-и и иммун-и Осн. микроб-и и иммун-и Осн. микроб-и и иммун-и 2 п. Осн. микроб-и и иммун-и 2 п. Осн. микроб-и и иммун-и 2 п. Осн. микроб-и и иммун-и 2 п. Осн. микроб-и и иммун-и 3 п. Осн. микроб-и и иммун-и 3 п. Осн. микроб-и и иммун-и 3 п. Осн. микроб-и и иммун-и 3 п. Осн. микроб-и и иммун-и Здоровый ребенок Каковкина Осн. микроб-и и иммун-и Безопасность жизнедеятельности Фармакология Гордеева 2 п. Здоровый ребенок 2 п. Осн. микроб-и и иммун-и 2 п. Безопасность жизнедеятельности 2 п. Фармакология 3 п. Здоровый ребенок 3 п. Осн. микроб-и и иммун-и 3 п. Безопасность жизнедеятельности 3 п. Безопасность жизнедеятельности 4 п. Здоровый ребенок Зачет (УП) 4 п. 4 п. Безопасность жизнедеятельности 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Тех-ка выполн. мед.услуг Тех-ка выполн. мед.услуг 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 2 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 3 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс 4 п. 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. Безоп.среда для пац-та и перс. Комплексный Тех-ка выполн. мед.услуг Зачет (УП) экзамен 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 2 п. Теория и практика СД + 2 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 3 п. Безопасная среда для пациента 3 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс 4 п. Безоп.среда для пац-та и перс. 4 п. и персонала 4 п. Фармакология Гордеева Фармакология Гордеева Фармакология Гордеева Фармакология Гордеева 2 п. Фармакология 2 п. Фармакология 2 п. Фармакология 2 п. Фармакология 3 п. Фармакология 3 п. Фармакология 3 п. Фармакология 3 п. Фармакология 4 п. 4 п. Фармакология 4 п. Фармакология 4 п. Фармакология

5 СБ ПТ ЧТ СР ВТ ПН Осн. микроб-и и иммун-и Безопасность жизнедеятельности 2 п. Осн. микроб-и и иммун-и 2 п. Безопасность жизнедеятельности 2 п. 2 п. 3 п. Осн. микроб-и и иммун-и 3 п. Безопасность жизнедеятельности 3 п. 3 п. 4 п. 4 п. Безопасность жизнедеятельности 4 п. 4 п. Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности 2 п. Безопасность жизнедеятельности 2 п. Безопасность жизнедеятельности 2 п. 2 п. 3 п. Безопасность жизнедеятельности 3 п. Безопасность жизнедеятельности 3 п. 3 п. 4 п. Безопасность жизнедеятельности 4 п. Безопасность жизнедеятельности 4 п. 4 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 2 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 2 п. 2 п. 2 п. 3 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 3 п. 3 п. 3 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 2 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 2 п. 2 п. 2 п. 3 п. Тех-ка выполн. мед.услуг 3 п. 3 п. 3 п. Фармакология Гордеева 2 п. Фармакология 2 п. 2 п. 2 п. 3 п. Фармакология 3 п. 3 п. 3 п. 4 п. Фармакология 4 п. 4 п. 4 п. КАНИКУЛЫ с г. по г. Начало занятий II семестра с г.

15 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика 2 Информа

15 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика 2 Информа 5 Пн Вт Ср Чт Пт 0.09 0.09 7.09 4.09 0.0 08.0 5.0.0 Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика Информатика и ИКТ История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ

Подробно

15 Пн Вт Ср Чт Пт История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология 2 Биология История Физ

15 Пн Вт Ср Чт Пт История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология 2 Биология История Физ 5 Пн Вт Ср Чт Пт 4.0.0 8.0 04.0.0 8.0 5.0 История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология Биология История Физика Физика Математика Физика История Физика Биология История Биология История

Подробно

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па 14.01.19 (Пн) 13.01.19 (Вс) 15.01.19 (Вт) Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е.

Подробно

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн)

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. 9.18 (Ср) 04.09.18 (Вт) 03.09.18 (Пн) 02.09.18 (Вс) 01.09.18 (Сб) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.5 Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.3

Подробно

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па 14.01.19 (Пн) 13.01.19 (Вс) 15.01.19 (Вт) 17.01.19 (Чт) 16.01.19 (Ср) 19.01.19 (Сб) 18.01.19 (Пт) БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина

Подробно

РАСПИСАНИЕ на ИЮНЬ ДАТА ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ С У Б Б О Т А ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ П А Р А Анатомия и физиология челове

РАСПИСАНИЕ на ИЮНЬ ДАТА ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ С У Б Б О Т А ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ П А Р А Анатомия и физиология челове 01.06 ЗЙ натомия и физиология человека (л) енетика человека (л) сечкина.. 1ч енетика человека (пр) сечкина.. 1ч М.08.01 (л) ерепелова Ю.. енетика человека (л) сечкина.. 1ч енетика человека (пр) сечкина..

Подробно

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5 Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 01.09.2019 (Вс.) 02.09.2019 (Пн.) 3.09.2019 (Вт.) Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 03 Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 04.09.2019 (Ср.) 05.09.2019 (Чт.) 06.09.2019

Подробно

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5 Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 01.09.2019 (Вс.) 02.09.2019 (Пн.) 3.09.2019 (Вт.) Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 03 Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 04.09.2019 (Ср.) 05.09.2019 (Чт.) 06.09.2019

Подробно

Утве Директор ц и Т.Л Тарасова медицинским колледж» День недели Часы * 1 С Д «А» 11 II - Англ.яз (1) РешетниковаА.Ю. т - / с; 1 го >. 1 О

Утве Директор ц и Т.Л Тарасова медицинским колледж» День недели Часы * 1 С Д «А» 11 II - Англ.яз (1) РешетниковаА.Ю. т - / с; 1 го >. 1 О Утве Директор ц и Т.Л Тарасова медицинским колледж» * 1 С Д «А» 11 II - Англ.яз (1) РешетниковаА.Ю. т - / с; 1 го >. 1 ^ V -. Т (С Д «Б» д п я У ; м \ Ц е н т о в S? \ о ' / ; / л S OS X -а о е? гд «$

Подробно

Расписание занятий Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п

Расписание занятий Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 1 группа каб 1 группа Каб 1 группа каб 1 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1 Хим Васил Биол Стадн / 20 ОБЖ История 10 Физика 20 Математика

Подробно

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п 1 курс Группа Пк-119 2 пара Введение в профессии. Васякова Т.А. 306 3 пара Физкультура Гусев А.В. с/зал 4 пара Математика Троицкая Е.Н. 206 Группа Жкх-119 не учебный день Группа Жкх-219 Математика Троицкая

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Молекулярна биология І курс, І семестър, 2гр. 4 подгр. 41 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Молекулярна биология І курс, І семестър, 2гр. 4 подгр. 41 бр І курс, І семестър, 2гр. 4 подгр. 41 бр. от 12.40 до 15.00 ч. 1б упр. Клетъчна ас.д-р Мотен Лаб.БР1 до 17.10 ч. 2б упр.биоорганична химия доц.д-р Бозов лаб.биохимия 17 от 8.15 до 10.30 ч. Лек. Въведение

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

2015 Zu Besuch im Märchenwald

2015 Zu Besuch im Märchenwald 2015 Zu Besuch im Märchenwald Paula Schimpf, 5 Jahre, KITA Sonnenschein Leau Uliana Ivanova, 6 Jahre Januar Январь Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do

Подробно

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC>

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC> Дни Часы 15НПД1 ПР метод обуч и восп (физ-ра) доц. Хабарова С.М. 12-339 ЛБ Иност язык (немецкий) ст.пр. Телегина А.Т. 12-410 ЛК Педагогикаидоц. Груздова О.Г. 12-342 КУРАТОРСКИЙ ЧАС 12-334 ПР дошк педагог

Подробно

СПИСЪК

СПИСЪК СПИСЪК НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА КЪМ 31.12.2018 г. на автобусната линия на общината линия курс Наименование на линията Час на тръгва не от начал ната спирка Час на тръгва не

Подробно

1 2 понеделник 6а клас 6б клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11 клас 12а клас 12б клас

1 2 понеделник 6а клас 6б клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11 клас 12а клас 12б клас понеделник а клас б клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 0а клас 0б клас клас а клас б клас 7.0-8.0-9.00 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 б ългарски език и 8.0-9.00 8.0-9.00 8.0-9.00

Подробно

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Address гр. Димитровград ул. Цар Борис І 5 етаж 3, стая 10, П.К 10 Димитровград 6400 Област Хасково, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0877 406 331 Email tetcontrol@gmail.com

Подробно

понедельник

понедельник уд. уд. стория (..оброва) н.яз (..алашникова) стория (..оброва) н.яз (..алашникова) н.яз (..утепова) бществознание (..оброва) н.яз (..алашникова) н.яз (..утепова) бществознание (..оброва) Физ.культ (..Здвижков)

Подробно

с МГ-19-2с МГ-18-1 РА-18-2 РА-18-1 Р-18-1 МC-18-1 АТ-18-1 Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа

с МГ-19-2с МГ-18-1 РА-18-2 РА-18-1 Р-18-1 МC-18-1 АТ-18-1 Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа с МГ-9-с МГ-8- РА-8- РА-8- Р-8- МC-8- АТ-8- Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова 3 УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа А.М.Гончаров " " 09 год РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на I семестр (ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ)

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

Разпределение на студенти бакалаври, специалност КСИ за 3 курс,5 семестър 2018/2019 г. Група 44 Име Избираема дисциплина Курсов проект Курсова работа

Разпределение на студенти бакалаври, специалност КСИ за 3 курс,5 семестър 2018/2019 г. Група 44 Име Избираема дисциплина Курсов проект Курсова работа Разпределение на студенти бакалаври, специалност КСИ за 3 курс,5 семестър 2018/2019 г. Група 44 ******107 МенВт КП ПЕ ******092 МенВт КП ПЕ ******173 ИМПВТ КП ОС ******031 МаркВТ ОС ПЕ ******133 ИМПВТ

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФК НА РЕДОВНАТА ПТНА СЕСЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДЦНА I КУРС Учебна дисциплина Вид Дати, час разпределение на групи ала

Подробно

Специалност: Понеделник Вторник Сряда ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр

Специалност: Понеделник Вторник Сряда ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр. от 8.30 до 10.00 ч. Лек. Аналитична химия с ИМА гл.ас.д-р Пукалов 12 ауд. +1Б Лек.Замърсяване на въздуха доц.д-р Гечева 2 с.з. от 8.15 до 10.30 ч. Лек. Зоология

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Биология и химия І курс, ІІ семестър 1 гр. 1 подгр. 7 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Биология и химия І курс, ІІ семестър 1 гр. 1 подгр. 7 бр І курс, ІІ семестър 7 бр. Лек. Зоология на безгръбначни доц. Стоянова 14 ауд.+1ба упр.зоология на безгръбначни гл.ас.арнаудова лаб. Зоол.без. Лек. Анатомия и морфология на доц.димитрова 15 ауд. +1БА упр.

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

ГРАД ЕМЕРИХ НА РЕЙН Общинско предприятие Емерих на Рейн Календар за извозването на отпадъци 2019 В сътрудничество с Важни телефонни номера Регистриран

ГРАД ЕМЕРИХ НА РЕЙН Общинско предприятие Емерих на Рейн Календар за извозването на отпадъци 2019 В сътрудничество с Важни телефонни номера Регистриран ГРАД ЕМЕРИХ НА РЕЙН Общинско предприятие Емерих на Рейн Календар за извозването на отпадъци 2019 В сътрудничество с Важни телефонни номера Регистриране на обемни отпадъци (фирма Schönmackers): 0800 / 174

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Г Р А Ф И К

Г Р А Ф И К НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ уч.2018/2019 година I курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА Група Анатомия Информатика Философия Ски 16 17 18 19 20 21 ИП A2, 8.00 ч. A2, 8.00 ч. A2, 9.30 ч. A2, 9.30 ч. A2, A2, A2, 8.00 ч.

Подробно

Р А С П И С А Н И Е Весенней лабораторно-экзаменационной сессии на учебный год 1 курс ЗСБ 18-11, 12 Б (ПГС) Дисциплина Дата Время Аудитория Ф.

Р А С П И С А Н И Е Весенней лабораторно-экзаменационной сессии на учебный год 1 курс ЗСБ 18-11, 12 Б (ПГС) Дисциплина Дата Время Аудитория Ф. 1 курс ЗСБ 18-11, 12 Б (ПГС) Геологическая практика 04.06 16-00 Вуз.пер.3 Иностранный язык (З) 05.06 14-00 А 257 Воног В.В. 06.06 14-00 А 257 20.06 9-00 А 225 Математика (Э) 07.06 9-00 А 257 Сучков Н.М.

Подробно

ООО "СТК"

ООО СТК Общество с ограниченной ответственностью «СТК» 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 31, строение 1 y 127576, г. Москва, а/я 13 tel: (499) 685-1955, fax: (499) 685-1955 ext. 107 e-mail: sales@ctkmoscow.com,

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно