ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП"

Препис

1 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ. ТХО ОХ ОХ ПОНЕДЕЛНИК 10 б НЕ ФА М ИТ ГИ Философ. ИЦ 10 в АЕ НЕ ИЦ ФВС М ХООС ИТ 10 г КИНК РЕ ИТ ГИ ИЦ АЕ *ФВС 10 д ХООС БЗО ИТ ИЦ АЕ 10 е М ИЦ КТТ НЕ АЕ *ФВС 10 ж ИЦ ФВС АЕ АЕ М РЕ ИИ 12 а ТДДТ ФЕ ФВС СЛ ЧК 12 б СЛ ФВС ТДДТ ЧЕП НЕ 12 в *ФВС ТА КСП КСП КСП ПП ПП 12 г СБ СБ СБ ООКС ООКС Сом. 12 д МениджТ СЛ ФВС М 12 е СЛ МениджТ ФВС 12 ж ПП ПП ЧК

2 8 б ЧК ИЦ БЗО ФВС РЕ РЕ 8 д АЕ АЕ ИЦ ГИ ХООС *ФВС 8 е Философ. ФВС РЕ РЕ ГИ М БЗО 8 з М ГИ ФВС НЕ НЕ ХООС 9 а ГТИ М ФВС ИЦ Музика АЕ ПОНЕДЕЛНИК 9 б М ГТИ ТХО ТХО ОХ ОХ 9 в НЕ ГТИ ХООС М АЕ АЕ ХХСК 9 г РЕ РЕ М ФА ГТИ КИНК КТТК 9 д БДПР Музика АЕ АЕ ФВС РЕ 9 е АЕ Философ. ХООС М Музика ЧК 9 ж ИЦ Маш. ФВС АЕ АЕ Музика 11 а ТХО ФВС ОФР ТХО ТХО ТХО 11 б *ФВС ТХО ОФР ОФР ОФР ОФР 11 в ИЦ Философ. 11 г *ФВС СБ СОТ ОФК СОТ *ФВС 11 д ИЕ ИЕ ИЦ СОТ СБ 11 е АЕ АЕ ФВС СОТ СБ 11 ж АЕ ТС ТС ИЦ ТО ЕЕ 11 з СОТ ГИ АЕ Философ. ИЦ

3 8 а ФЕ ФВС Музика ФЕ ФЕ *ФВС 8 в НЕ ФВС НЕ НЕ Музика ИЦ Философ. 8 г РЕ Музика ФВС РЕ РЕ ИЦ 8 ж Музика АЕ ФВС АЕ АЕ ИЦ 10 а БЗО ФВС БДПТ Иконом. ГИ ИЦ ХООС 10 б БДПТ Иконом. БЗО ФВС М ЧК ВТОРНИК 10 в М ГИ ИЦ ФА БДП 10 г ХООС М ИЦ Иконом. Философ. ФА 10 д *ФВС РЕ ХООС КИНК ИЦ ФА М 10 е ИЦ Философ. ГИ БЗО ФА ХООС 10 ж ИЦ ХООС Философ. БЗО ГИ 12 а МениджТ СЛ ОМБ ФВС М 12 б ОФПО М МениджТ ОМБ ФВС ЧК 12 в М ТА ТА ТА ТА ТА ТА 12 г *ФВС М ПП ПП 12 д СБ Сомел. ПП ПП 12 е ЧЕП АЕ ЧЕП АЕ М Сомел. *ФВС 12 ж Иконом. ЧЕП АЕ СЛ ФВС М

4 8 б РЕ РЕ М Философ. Предпр. ИИ 8 д АЕ ИИ АЕ АЕ М Философ. 8 е ЧК РЕ ИИ РЕ РЕ 8 з Философ. Предпри-емач. НЕ НЕ ИИ М 9 а ОРД ФЕ ФЕ ИТ ТХО ТХО *ФВС 9 б ХООС ИТ ФВС ИЦ ФА РЕ 9 в ЧК ИЦ АЕ ОРД КИНК КТТК ВТОРНИК 9 г ИЦ Философ. ХХСК РЕ ФВС ЧК 9 д РЕ Философ. ГТИ АЕ АЕ *ФВС 9 е ИТ ГТИ ИЦ ФВС М НЕ НЕ 9 ж *ФВС АЕ ИТ РЕ П П 11 а ФЕ ОФР ОФР ОФР ОФК ОФК ТХСИ ЧК 11 б ПЕТП НЕ ЧЕП НЕ ИЦ ФВС 11 в ТОЕО ЧЕП НЕ ТА ЧЕП АЕ ТОСРД ПЕТП ИЦ ЧК ТОЕО 11 г АЕ ИЦ М ЧЕП АЕ ПЕТП 11 д М ФВС Философ. 11 е ГИ АЕ ИЦ ПЕТП 11 ж ИЦ ГИ Микробиология ФВС Философ. ЧК 11 з *ФВС М ИЦ Серв. Серв. Серв. Серв.

5 8 а ФЕ ФА ФЕ ФЕ ИЦ 8 в НЕ НЕ БЗО ИЦ ГИ 8 г РЕ РЕ ФВС РЕ БЗО ЧК 8 ж АЕ АЕ ГИ БЗО ИЦ *ФВС 10 а ИЦ Философ. ГИ АЕ ФА 10 б *ФВС ИЦ ИИ АЕ ТХО ОХ ОХ 10 в БЗО ИИ ХООС НЕ Философ. ИЦ *ФВС СРЯДА 10 г ИИ БЗО ФВС ХООС ЧК 10 д ИЦ ФВС Философ. ГИ АЕ РЕ ЧК 10 е ХООС ИЦ АЕ НЕ ФВС 10 ж ГИ ХООС ФА БЗО Философ. 12 а ТДДТ ТДДТ ТДДТ ТДДТ ТДДТ ПП ПП 12 б *ФВС МениджТ СЛ ТДДТ НЕ ЧЕП НЕ 12 в МениджТ ТА ЧЕП АЕ ЧЕП АЕ СЛ 12 г ЧЕП АЕ ООКС СЛ Сомел. ФВС ЧК 12 д ООКС СБ СБ СБ ООКС ООКС Сом. 12 е СЛ АЕ СБ МениджТ ФВС Сомел. ЧК 12 ж

6 8 б ГИ м РЕ РЕ ФА РЕ *ФВС 8 д АЕ АЕ БЗО ФВС ФА ЧК 8 е БЗО ФВС ФА РЕ РЕ РЕ 8 з *ФВС НЕ НЕ НЕ БЗО ФА 9 а ЧК ФЕ ФЕ М ТХО ОХ ОХ 9 б Музика ОРД М АЕ РЕ 9 в ИТ М БЗО Музика АЕ ФВС Философ. СРЯДА 9 г ОРД ИТ Музика ГИ ХООС М НЕ 9 д ИЦ ГИ М ИТ КТТ КТТ КТТК 9 е *ФВС ГИ ИЦ КТТ КТТ КТТК 9 ж М РЕ ИЦ ОТХП АЕ ХООС ЧК 11 а ПЕТП СОТ ФВС ФЕ М 11 б СОТ М ФВС ТХО ТХО ТХО 11 в АЕ ИМДК ТОСРД М ФВС ЧК 11 г М АЕ ФВС СБ СБ СБ 11 д ИЕ ЧЕП ИЕ ПЕТП М ПЕТП М ИЦ 11 ж ХХХЗ ТС ТО М ФВС 11 з 11 е ЧК *ФВС Серв. ФВС СОТ М ЧЕП АЕ

7 8 а ИТ М ФЕ ФЕ БЗО ФВС Философ. 8 в НЕ НЕ НЕ ФВС М *ФВС 8 г ФА ГИ М РЕ РЕ *ФВС 8 ж ЧК ИТ АЕ АЕ М АЕ ХООС 10 а БЗО М ИЦ ИТ ФВС ЧК ЧЕТВЪРТЪК 10 б АЕ ГИ ХООС БЗО ИЦ 10 в ГИ Философ. ФА БЗО ФВС ОРД 10 г АЕ РЕ М Философ. ФА ИЦ 10 д Иконом. ФВС ИИ М КИНК 10 е ИИ Иконом. ФВС ИТ ИЦ ФА М 10 ж *ФВС ИЦ ИТ П П ТСИ ТСИ 12 а ТХО 12 б ОФПО ТХО ОФПО МениджТ ТХО ТХО ТХО ТХО ОФПО ОФПО ОФПО ПП ПП 12 в АЕ КСП ФВС СГК СЛ 12 г СЛ АЕ МениджТ СБ Сомел. 12 д ФВС Сомел. 12 е СБ СБ СБ ОПОЗХ ОПОЗХ 12 ж *ФВС СЛ ФВС Иконом. М ОПОЗХ ЧК Сом. ОФ

8 8 б РЕ РЕ ИЦ ХООС БЗО М 8 д ИЦ АЕ АЕ БЗО АЕ М 8 е М ИЦ ХООС РЕ РЕ 8 з М НЕ ИЦ НЕ НЕ ЧК 9 а ФЕ ФЕ ГИ ИЦ М БЗО 9 б РЕ РЕ ФВС ГИ М Философ. ЧК ЧЕТВЪРТЪК 9 в ГИ ИЦ М БДПКС КИНК *ФВС 9 г *ФВС М БЗО РЕ РЕ КИНК 9 д ФА МХХ М БЗО АЕ ФВС 9 е МХХ АЕ ФА НЕ НЕ КТТ БДПР 9 ж ГИ ТЧ ФВС ФА М АЕ 11 а ТХО ФЕ ЧЕП ФЕ ИЦ *ФВС 11 б НЕ ТХО Философ. ИЦ 11 в ТА АЕ ТА ТА ТА ТА 11 г Предпри -емач. ПЕТП ФВС АЕ ЧК 11 д *ФВС ИЦ ПЕТП СБ СБ СБ 11 е ФВС Философ. 11 ж АЕ АЕ ХХХЗ ЕЕ 11 з ЧК Микробио логия

9 8 а ФЕ ФЕ ГИ 8 в НЕ НЕ М БЗО 8 г РЕ РЕ М ЧК Предпр иемач. ИЦ М ХООС 8 ж М ФВС АЕ АЕ 10 а АЕ ИИ ИЦ ФА ХООС ФЕ 10 б ФА Философ. ХООС НЕ ФВС ИЦ ЧК ПЕТЪК 10 в АЕ ИЦ Иконом. ВА ВА ЧК 10 г БЗО ГИ ФВС ИЦ К К 10 д ФА Философ. ГИ БЗО ИЦ КИНК 10 е ГИ БЗО ОРД Философ. ЧК 10 ж ИЦ ФВС Иконом. М РЕ ФА ЧК 12 а *ФВС ТХО ТДДТ ЧЕП ФЕ ЧЕП ФЕ М 12 б ТХО ОФПО М ТДДТ 12 в ТА СГК МениджТ ТДДТ ТДДТ ТДДТ М ФВС ЧК 12 г МениджТ М ЧЕП АЕ ФВС 12 д *ФВС МениджТ ЧЕП ИЕ ЧЕП ИЕ СЛ ИЕ 12 е М ПП ПП 12 ж Иконом. М ЧЕП АЕ АЕ

10 8 б ИТ РЕ ФВС РЕ РЕ 8 д ИТ ФВС М АЕ АЕ 8 е РЕ РЕ ИТ ИЦ М *ФВС 8 з НЕ НЕ ИЦ ИТ ФВС БЗО 9 а ФА ХООС АЕ Философ. ФВС 9 б АЕ ТХО БЗО ИЦ РЕ РЕ *ФВС 9 в ФА НЕ ФВС АЕ АЕ ПЕТЪК 9 г ИЦ РЕ ФВС НЕ БДПКС 9 д АЕ ИЦ ХООС М КТТ ЧК 9 е НЕ НЕ М БЗО ФВС 9 ж СМХВП М Философ. БЗО АЕ 11 а ПЕТП ОФР М Философ. ИЦ ПЕТП ОФР НЕ М 11 в М ИМДК АЕ ПЕТП ФВС 11 г Философ. 11 д СБ ФВС 11 б АЕ СБ ИЦ 11 е ЧК ЧЕП АЕ СБ М СБ СБ СБ 11 ж *ФВС М ТС ТС ТС ТС 11 з АЕ ЧЕП АЕ ФВС ТС

11 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Български език и литература Български език и литература АЕ Английски език АЕ Английски език ЧЕП /АЕ/ - Чужд език по професията /английски/ НЕ Немски език НЕ Немски език ЧЕП /НЕ/ - Чужд език по професията /немски/ ФЕ Френски език ФЕ Френски език ЧЕП /ФЕ/ - Чужд език по професията /френски/ РЕ Руски език ИЕ Испански език М Математика М Математика ИТ Информационни технологии ИЦ История и цивилизация ИЦ История и цивилизация ГИ География и икономика ГИ - География и икономика Философ. - Философия Философ. Философия СЛ Свят и личност БЗО Биология и здравно образование ФА Физика и астрономия ХООС Химия и опазване на околната среда Музика ИИ Изобразително изкуство Предпр. - Предприемачество ФВС Физическо възпитание и спорт ЧК Час на класа АП Автоматизация на производството АХФМ Аналитична химия с физични методи БДП Безопасност и долекарска помощ БДПР безопасност и долекарска помощ в ресторанта БДПТ - безопасност и долекарска помощ в туризма БДПКС Безопасност и долекарска помощ при кетърингово събитие ВА Видове анимация ГТИ Гостоприемство в туристическата индустрия ЕЕ Електроехника и електроника ЗБУТ Здравословни и безопасни условия на труд

12 Иконом. - Икономика ИМДК История на материалната и духовната култура КИНК Кулинарни изделия и напитки за кетъринга КСП Комуникативност и сценично поведение КТТ Кулинарни техники и технологии Маш. - Машинознание МаркТ Маркетинг в туризма МениджТ Мениджмънт в туризма МС Машини и съоръжения Микроби. Микробиология МХХ Микробиология и хигиена на храненето ОКД Отчитане на кетърингова дейност ОРД Отчитане на ресторантьорска дейност ОМБ Охранителни мерки и безопасност ООКС Организация и обслужване на кетърингово събитие ОРД Отчетност и работа с документи ОТ Основи на туризма ОТХП Основи на технологията на хранителните продукти ОФ Отчетност на фирмата ОФК Организация и функциониране на кухнята ОФКР Организация и функциониране на кухнята и ресторанта ОФР Организация и функциониране на ресторанта ОФПО Организация и функциониране на преден офис ПАХВП Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост Предприемачество ПД Приложна декорация ПЕТП Професионална етика и туристическо поведение ПП Производствена практика Серв. - Сервиране СБ Сервиране и барманство СБЕ Социален бит и етнография СВТ Специализирани видове туризъм СМХВП Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост СГК Сценография, грим и костюми СОТ Счетоводство и отчетност в туризма Сомел. - Сомелиерство ТА Туристическа анимация ТЧ Техническо чертане ТА Туристическа анимация ТДДТ Технология на допълнителните дейности в туризма Технология на кулинарната продукция Технология на кулинарната продукция Технология на кулинарните изделия за кетъринг Технология на кулинарните изделия за кетъринг

13 ТО Технологично обзавеждане ТОЕО Технология и организация на екскурзоводското обслужване ТОК Технологично обзавеждане за кетъринг ТОСРД Технология и организация на спортно-развлекателната дейност ТРБ Туристически ресурси на България ТС Технология на специалността ТС Технология на специалността ТОЗХР Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение ТТАД - Транспорт и туристическа агентска дейност ТТТД Туристическа, туроператорска и турагентска дейност ТХО Технология на хотелиерското обслужване ХХСК Хигиена на храненето и стандарти в кетъринга ХХХЗ Хигиена на храненето и хранително законодателство ТХО Технология на хотелиерското обслужване ВА Учебна практика Видове анимация ВММ Учебна практика Вътрешни и международни маршрути КИНК - Учебна практика Кулинарни изделия и напитки за кетъринга КСП Учебна практика Комуникативност и сценично поведение КТТ Учебна практика Кулинарни техники и технологии КТТК Учебна практика Кулинарни техники и технологии в кетъринга ООКС Учебна практика Организация и обслужване на кетърингово събитие ОПОЗХР - Учебна практика Организация на производството и обслужването в заведенията за хранене и развлечение ОФПО Учебна практика Организация и функциониране на преден офис ОФК Учебна практика Организация и функциониране на кухнята ОФКг Учебна практика Организация и функциониране на кухнята - готварство ОФКк Учебна практика Организация и функциониране на кухнята - карвинг ОФКс Учебна практика Организация и функциониране на кухнята - сладкарство ОФКчк Учебна практика Организация и функциониране на кухнята чуждестранна кухня ОФКР Учебна практика Организация и функциониране на кухнята и ресторанта ОФКР Учебна практика Организация и функциониране на кухнята и ресторанта ОФКРХ Учебна практика Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела ОФР Учебна практика Организация и функциониране на ресторанта ОХ - Учебна практика Организация на хотелиерството РММП Учебна практика Ремонтна механо-монтажна практика Серв. Учебна практика Сервиране

14 СБ Учебна практика Сервиране и барманство Сом. Учебна практика Сомелиерство П - Учебна практика по професията ТА Учебна практика Туристическа анимация ТДДТ Учебна практика Технология на допълнителните дейности в туризма Учебна практика Технология на кулинарните изделия за кетъринг с Учебна практика Технология на кулинарните изделия за кетъринг сладкарство чк Учебна практика Технология на кулинарните изделия за кетъринг чуждестранна кухня Учебна практика: Технология на кулинарните изделия за кетъринг Учебна практика Технология на кулинарната продукция г Учебна практика Технология на кулинарната продукция - готварство с Учебна практика Технология на кулинарната продукция -сладкарство чк Учебна практика Технология на кулинарната продукция чуждестранна кухня К Учебна практика Технология на кулинарната продукция за кетъринг Учебна практика Технология на кулинарната продукция ТОЕО Учебна практика Технология и организация на екскурзоводското обслужване ТС Учебна практика Технология на специалността ТСС Учебна практика Технология на специалността - сладкарство ТСХОСИ Учебна практика Технология на специалността художествено оформяне на сладкарски изделия ТСИ Учебна практика Технология на сладкарските изделия ТСИ Учебна практика Технология на сладкарските изделия ТТТД Учебна практика Туристическа, туроператорска и турагентска дейност ТХО Учебна практика Технология на хотелиерското обслужване ТХО Учебна практика Технология на хотелиерското обслужване ТХСИ Учебна практика Технология на хлебни и сладкарски изделия ХОМСИ Учебна практика Художествено оформление и моделиране на сладкарски изделия РПП КТТК Разширена професионална подготовка Учебна практика Кулинарни техники и технологии в кетъринга ЧЕП Чужд език по професията П Учебна практика по професията ПП Производствена практика

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг 1 Математика Биология Български език ФВС 2 Математика Спортни дейности Български език

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг 1 Математика Биология Български език ФВС 2 Математика Спортни дейности Български език VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг 1 Математика Биология Български език ФВС 2 Математика Спортни дейности Български език Биология 3 Английски език Български език История Философия 4 Английски език Български език

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том петък четвъртък VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова 1. - 1. Математика Kр. Герасимов 2. Инф. 309 М. Томова 2. БЕЛ Здр. Спасова 3. Инф. 309 М. Томова 3. БЕЛ Здр. Спасова 4. Математика Кр. Герасимов

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. ПОНЕДЕЛНИК 9а 9б

С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. ПОНЕДЕЛНИК 9а 9б С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е ЗА УЧЕБНАТА 201/2019 ГОДИНА - II СРОК 1-3 седмица в сила от 6 февруари 2019 г. до 1 март 2019 г. 9а 9б 9в 1 Руски език Кръстева 209 Гостоприемство Цекова 30 Химия Цокова

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Справка за учебниците и издателствата за учебната г. Клас Наименование на учебника Издателство Автор Български език и литература 1 8 а,б,в Л

Справка за учебниците и издателствата за учебната г. Клас Наименование на учебника Издателство Автор Български език и литература 1 8 а,б,в Л Клас Наименование на учебника Издателство Автор и литература 1 8 а,б,в Литература Клео Протохристова и 2 8 а,б,в М. Георгиева и 3 8 г,д,е,ж,з Литература 4 8 г,д,е,ж,з Клео Протохристова и М. Георгиева

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ Фризьор ТССТ ТЛВ Фризьор ТЛВ Фризьор 1. земеделието каб. 8 2. каб.12 3. каб.22 I каб.21 4. Механизация на земеделието-, каб. 11 5. Техническо чертане-

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б II срок 0-8 /от 0.0.08/() Миглена Желязкова Икономика Икономика б 08 б 08 Икономика 9: - 0:0 б 08 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. II срок 0-8 /от 0.0.08/() Светлана

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 3 тел. 092/648046,

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 3 тел. 092/648046, тел. 092/648046, 0879 219621,e-mail: ngtr vratza@abv.bg УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА' инж.румяна ПЕ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПО ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,  УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 14.01.-03.02. НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ПОНЕДЕЛНИК

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8 А КЛАС ЗА 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 8 А КЛАС Профил - Предприемачески 1 Български език изд."булвест 2000 " ООД - А.Петров и, изд. 2017 2 Литература изд."булвест 2000

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно