DOGOVOR _ Prilozenie 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "DOGOVOR _ Prilozenie 2"

Препис

1 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч. 0,57 3,40,94 Доп. Разходи 00%,94 Всичко труд 3,88 Доп. Разходи 00% 0,00 0,00 Труд 3,88 Общо 3,88 Печалба 0% 0,39 4,6 АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар-с тротоарни плочки Монтажник ч.ч. 0,85 3,40 0,97 Доп. Разходи 00% 0,97 Всичко труд,94 0,00

2 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,94 Общо,94 Печалба 0% 0,9,3 лв АНАЛИЗ 3 за м Разкъртване на паважна настилка Монтажник ч.ч. 0,85 3,40 0,97 Доп. Разходи 00% 0,97 Всичко труд,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Труд,94 Общо,94 Печалба 0% 0,9,3 АНАЛИЗ 4 за м Разкъртване на асфалтова настилка Монтажник ч.ч. 0,7 3,40,4 Доп. Разходи 00%,4 Всичко труд 4,83 0,00

3 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 4,83 Общо 4,83 Печалба 0% 0,48 5,3 АНАЛИЗ 5 за м Рязане на асфалтова настилка Монтажник ч.ч. 0,00 3,40 0,0 Доп. Разходи 00% 0,0 Всичко труд 0,0 Асфалторез м.с. 0,03 30,00 0,96 0 0,00 Общо механизация 0,96 Доп. Разходи 50% 0,48 Всичко механизация,44 Труд 0,0 Механизация,44 Общо,45 Печалба 0% 0,5,60 АНАЛИЗ 6 за м Разкъртване на плочки лукс Монтажник ч.ч. 0,968 3,40 3,9 Доп. Разходи 00% 3,9 Всичко труд 6,58 0 0,00

4 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 6,58 Общо 6,58 Печалба 0% 0,66 7,4 АНАЛИЗ 7 за м Възстановяване на тротоар -бетонен Монтажник ч.ч. 0,654 3,40, Доп. Разходи 00%, Всичко труд 4,45 0 0,00 0 0,00 бетон м3 0, 0,00,00 Общо материали,00 ДСР 8% 0,96 Всичко материали,96 Труд 4,45 3 Материали,96 Общо 7,4 Печалба 0%,74 9,5 АНАЛИЗ 8 за м Възстановяване на тротоар с плочки-нови Монтажник ч.ч.,339 3,40 4,55 Доп. Разходи 00% 4,55 Всичко труд 9, Доп. Разходи 0,00 тр.плочки м 8,00 8,00 пясък/цимент кг 7 0,85 5,95

5 ІV Общо материали 3,95 ДСР 8%, Всичко материали 5,07 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 9, 3 Материали 5,07 Общо 4,7 Печалба 0%,4 6,59 АНАЛИЗ 9 за м Възстановяване на тротоар с плочки-стари ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч. 0,987 3,40 3,36 Доп. Разходи 00% 3,36 Всичко труд 6,7 0 0,00 0,00 0 0,00 Пясък/цимент кг 7 0,85 5,95 Общо материали 5,95 ДСР 8% 0,48 Всичко материали 6,43 Труд 6,7 3 Материали 6,43 Общо 3,4 Печалба 0%,3 4,45 АНАЛИЗ 0 за м Възстановяване на тротоар с плочки-лукс Монтажник ч.ч. 0,48 3,40,4 Доп. Разходи 00%,4 Всичко труд,84 0 0,00 0 0,00

6 ІV Тр.плочки-лукс м 3,80 3,80 Пясък/цимент кг 7 0,85 5,95 Общо материали 9,75 ДСР 8%,58 Всичко материали,33 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,84 3 Материали,33 Общо 4,7 Печалба 0%,4 6,59 АНАЛИЗ за м Възстановяване на асфалтова настилка-път Монтажник ч.ч.,385 3,40 4,7 Доп. Разходи 00% 4,7 Всичко труд 9,4 0 0,00 0 0,00 асфалт м 8,80 8,80 чакъл м3 0, 9,0 3,8 Общо материали,6 ДСР 8%,8 Всичко материали 4,43 Труд 9,4 3 Материали 4,43 Общо 33,85 Печалба 0% 3,38 37,3 АНАЛИЗ за м възстановяване на асфалтова настилка-тротоар Монтажник ч.ч. 0,47 3,40,4 Доп. Разходи 00%,4 Всичко труд,84 Вишка м.см 0 0,00 Кран м.см 0 0,00

7 асфалт м 8,80 8,80 чакъл м3 0,05 9,0 0,96 Общо материали 9,76 ДСР 8%,58 Всичко материали,34 Труд,84 3 Материали,34 Общо 4,7 Печалба 0%,4 6,59 АНАЛИЗ 3 за м Възстановяване на паважна настилка Монтажник ч.ч. 0,99 3,40 3, Доп. Разходи 00% 3, Всичко труд 6,5 0 0,00 0 0,00 Пясък/цимент кг 9 0,85 7,65 Общо материали 7,65 ДСР 8% 0,6 Всичко материали 8,6 Труд 6,5 3 Материали 8,6 Общо 4,5 Печалба 0%,45 бща стойност 5,96 АНАЛИЗ 4 за м Възстановяване на тротоар с щампован бетон Монтажник ч.ч.,649 3,40 5,6 Доп. Разходи 00% 5,6 Всичко труд,

8 бетон м3 0, 0,00,00 общо материали,00 ДСР 8% 0,96 Всичко материали,96 Труд, 3 Материали,96 Общо 4,7 Печалба 0%,4 6,59 АНАЛИЗ 5 за м Демонтаж бетонни бордюри Монтажник ч.ч. 0,85 3,40 0,97 Доп. Разходи 00% 0,97 Всичко труд,94 0,00 0,00 0,00 Труд,94 Общо,94 Печалба 0% 0,9,3 АНАЛИЗ 6 за м Монтаж бетонни бордюри-нови Монтажник ч.ч. 0,784 3,40,67 Доп. Разходи 00%,67 Всичко труд 5,33 0,00

9 бетон м3 0,0 0,00,40 лв бет.бордюр бр 5,0 5,0 лв Общо материали 7,60 ДСР 8% 0,6 Всичко материали 8, Труд 5,33 3 Материали 8, Общо 3,54 Печалба 0%,35 4,89 АНАЛИЗ 7 за м Монтаж бетонни бордюри-стари Монтажник ч.ч. 0,579 3,40,97 Доп. Разходи 00%,97 Всичко труд 3,94 0,00 бетон м3 0,0 0,00,40 лв Общо материали,40 ДСР 8% 0,9 Всичко материали,59 Труд 3,94 3 Материали,59 Общо 6,53 Печалба 0% 0,65 7,8 АНАЛИЗ 8 за м Направа изкоп III кат. 0,8/0,4 върху кабел ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч.,38 3,40 3,87 Доп. Разходи 00% 3,87 Всичко труд 7,74 0 0,00

10 0 0,00 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 7,74 Общо 7,74 Печалба 0% 0,77 8,5 АНАЛИЗ 9 за м Направа изкоп III кат. 0,8/0,6 върху кабел Монтажник ч.ч.,5 3,40 4,5 Доп. Разходи 00% 4,5 Всичко труд 8,5 0,00 0,00 Труд 8,5 Общо 8,5 Печалба 0% 0,85 9,36 АНАЛИЗ 0 за м Направа изкоп III кат.,/0,4 върху кабел Монтажник ч.ч.,94 3,40 лв. 4,40 Доп. Разходи 00% 4,40 Всичко труд 8,80

11 0,00 0,00 0,00 Труд 8,80 Общо 8,80 Печалба 0% 0,88 9,68 АНАЛИЗ за м Направа изкоп III кат.,/0,6 върху кабел Монтажник ч.ч.,436 3,40 4,88 Доп. Разходи 00% 4,88 Всичко труд 9,76 Труд 9,76 Общо 9,76 Печалба 0% 0,98 0,74 АНАЛИЗ за м Направа изкоп IV кат. 0,8/0,4 върху кабел Монтажник ч.ч.,38 3,40 3,87 Доп. Разходи 00% 3,87

12 Всичко труд 7,74 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 7,74 Общо 7,74 Печалба 0% 0,77 8,5 АНАЛИЗ 3 за м Направа изкоп IV кат. 0,8/0,6 върху кабел Монтажник ч.ч.,5 3,40 4,5 Доп. Разходи 00% 4,5 Всичко труд 8,5 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 8,5 Общо 8,5 Печалба 0% 0,85 9,36 АНАЛИЗ 4 за м Направа изкоп IV кат.,/0,4 върху кабел Монтажник ч.ч.,94 3,40 лв. 4,40

13 Доп. Разходи 00% 4,40 Всичко труд 8,80 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 8,80 Общо 8,80 Печалба 0% 0,88 9,68 АНАЛИЗ 5 за м Направа изкоп IV кат.,/0,6 върху кабел Монтажник ч.ч.,436 3,40 лв. 4,88 Доп. Разходи 00% 4,88 Всичко труд 9,76 Труд 9,76 Общо 9,76 Печалба 0% 0,98 бща стойност 0,74 АНАЛИЗ 6 за м Направа изкоп скален терен Монтажник ч.ч. 0,667 3,40 лв.,7

14 Доп. Разходи 00%,7 Всичко труд 4,54 мини багер м.с. 0,095 70,00 6,65 Общо механизация 6,65 Доп. Разходи 50% 3,33 Всичко механизация 9,98 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 4,54 Механизация 9,98 Общо 4,5 Печалба 0%,45 5,96 АНАЛИЗ 7 за м Направа на нестандартен машинен изкоп Монтажник ч.ч. 0,006 3,40 лв. 0,0 Доп. Разходи 00% 0,0 Всичко труд 0,04 багер м.с. 0,0 60,00 3,0 Общо механизация 3,0 Доп. Разходи 50%,60 Всичко механизация 4,80 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,04 Механизация 4,80 Общо 4,84 Печалба 0% 0,48 5,3 АНАЛИЗ 8 за м Полагане PVC тръби ф0/3, мм в изкоп Монтажник ч.ч. 0,44 3,40 лв. 0,83

15 Доп. Разходи 00% 0,83 Всичко труд,66 тръби Ф0 м.,8,8 пясък м3 0,03,00 0,66 Общо материали,94 ДСР 8% 0,4 Всичко материали 3,8 Труд,66 3 Материали 3,8 Общо 4,83 Печалба 0% 0,48 5,3 АНАЛИЗ 9 за м Полагане PVC тръби ф40/4, мм в изкоп Монтажник ч.ч. 0,7 3,40 лв. 0,77 Доп. Разходи 00% 0,77 Всичко труд,54 тръби Ф40 м. 4,70 4,70 пясък м3 0,03,00 0,66 Общо материали 5,36 ДСР 8% 0,43 Всичко материали 5,79 Труд,54 3 Материали 5,79 Общо 7,33 Печалба 0% 0,73 8,07 АНАЛИЗ 30 за м

16 Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,4 м Монтажник ч.ч. 0,0768 3,40 лв. 0,6 Доп. Разходи 00% 0,6 Всичко труд 0,5 лента м. 0,6 0,6 пясък м3 0,08,00,76 Общо материали,38 ДСР 8% 0,9 Всичко материали,57 Труд 0,5 3 Материали,57 Общо 3,09 Печалба 0% 0,3 3,40 АНАЛИЗ 3 за м Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,6 м Монтажник ч.ч. 0,9 3,40 лв. 0,40 Доп. Разходи 00% 0,40 Всичко труд 0,8 лента м. 0,6 0,6 пясък м3 0,5,00,75 Общо материали 3,37 ДСР 8% 0,7 Всичко материали 3,64 Труд 0,8 3 Материали 3,64 Общо 4,45 Печалба 0% 0,44 4,89

17 АНАЛИЗ 3 за м Направа подложка с пясък и покриване с тухли-за един кабел Монтажник ч.ч. 0,3 3,40 лв. 0,79 Доп. Разходи 00% 0,79 Всичко труд,58 пясък м3 0,08,00,76 Общо материали,76 ДСР 8% 0,4 Всичко материали,90 Труд,58 3 Материали,90 Общо 3,48 Печалба 0% 0,35 3,83 АНАЛИЗ 33 за м Направа подложка с пясък и покриване с тухли-за повече от един кабел Монтажник ч.ч. 0,433 3,40,47 Доп. Разходи 00%,47 Всичко труд,94 пясък м3 0,,00,64 Общо материали,64 ДСР 8% 0, Всичко материали,85 Труд,94 3 Материали,85 Общо 5,80 Печалба 0% 0,58 6,38

18 АНАЛИЗ 34 за м Монтаж на гофрирана тръба Монтажник ч.ч. 0,459 3,40 лв.,56 Доп. Разходи 00%,56 Всичко труд 3, Труд 3, Общо 3, Печалба 0% 0,3 3,43 АНАЛИЗ 35 за м3 Засипване на колектор с пясък/тръбна мрежа Монтажник ч.ч.,4835 3,40 5,04 Доп. Разходи 00% 5,04 Всичко труд 0,09 0,00 пясък м3,00,00 лв Общо материали,00 ДСР 8%,76 Всичко материали 3,76 Труд 0,09 3 Материали 3,76 Общо 33,85 Печалба 0% 3,38 37,3

19 АНАЛИЗ 36 за м Полагане на кабел по метална конструкция Монтажник ч.ч. 0,744 3,40 лв.,53 Доп. Разходи 00%,53 Всичко труд 5,06 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 5,06 Общо 5,06 Печалба 0% 0,5 5,57 АНАЛИЗ 37 за м Изтегляне на кабел в тръба ф0*3,мм по конструкция Монтажник ч.ч. 0,385 3,40 лв.,3 Доп. Разходи 00%,3 Всичко труд,6 Вишка м.см 0 0,00 Кран м.см 0 0,00 тръби Ф0 м.,8,8 крепежи бр 0,5,0 Общо материали 3,30 ДСР 8% 0,6 Всичко материали 3,56 Труд,6 3 Материали 3,56 Общо 6,8 Печалба 0% 0,6

20 6,80 АНАЛИЗ 38 за м Изтегляне на кабел в тръба ф40*4,мм по конструкция Монтажник ч.ч. 0,434 3,40 лв.,48 Доп. Разходи 00%,48 Всичко труд,95 тръби Ф40 м. 4,70 4,70 крепежи бр 0,68,36 Общо материали 6,06 ДСР 8% 0,48 Всичко материали 6,54 Труд,95 3 Материали 6,54 Общо 9,50 Печалба 0% 0,95 0,45 АНАЛИЗ 39 за м Полагане на кабел в изкоп до 4х50 мм вкл. Монтажник ч.ч. 0,7 3,40 лв. 0,58 Доп. Разходи 00% 0,58 Всичко труд,6 Труд,6

21 Общо,6 Печалба 0% 0,,8 АНАЛИЗ 40 за м Полагане на кабел в изкоп до 4х95 мм вкл. Монтажник ч.ч. 0,45 3,40 лв. 0,83 Доп. Разходи 00% 0,83 Всичко труд,67 Труд,67 Общо,67 Печалба 0% 0,7,83 АНАЛИЗ 4 за м Полагане на кабел в изкоп над 4х0 мм вкл. Монтажник ч.ч. 0,66 3,40 лв. 0,90 Доп. Разходи 00% 0,90 Всичко труд,8 Труд,8

22 Общо,8 Печалба 0% 0,8,99 АНАЛИЗ 4 за м Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм вкл.- едно жило Монтажник ч.ч. 0,35 3,40 лв. 0,80 Доп. Разходи 00% 0,80 Всичко труд,60 Труд,60 Общо,60 Печалба 0% 0,6,76 АНАЛИЗ 43 за м Полагане на кабел СрН в изкоп над 0 мм вкл.- едно жило Монтажник ч.ч. 0,4 3,40 лв. 0,73 Доп. Разходи 00% 0,73 Всичко труд,46

23 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,46 Общо,46 Печалба 0% 0,5,60 АНАЛИЗ 44 за м Изтегляне на кабел в тръба до 4х50 мм вкл. Техн. Ръководител ч.ч. 0,8 3,40 лв. 0,6 Доп. Разходи 00% 0,6 Всичко труд, Доп. Разходи 00% 0,00 Труд, Общо, Печалба 0% 0,,35 АНАЛИЗ 45 за м Изтегляне на кабел в тръба до 4х95 мм вкл. Монтажник ч.ч. 0,66 3,40 лв. 0,90 Доп. Разходи 00% 0,90 Всичко труд,8 0,00 ДСР 0% 0,00

24 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,8 Общо,8 Печалба 0% 0,8,99 лв АНАЛИЗ 46 за м Изтегляне на кабел в тръби над 4х0 мм вкл. Монтажник ч.ч. 0,56 3,40 лв. 0,87 Доп. Разходи 00% 0,87 Всичко труд,74 0,00 Труд,74 Общо,74 Печалба 0% 0,7,9 АНАЛИЗ 47 за м Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм вкл.- едно жила Монтажник ч.ч. 0,55 3,40 лв. 0,87 Доп. Разходи 00% 0,87 Всичко труд,73 0,00

25 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,73 Общо,73 Печалба 0% 0,7,9 АНАЛИЗ 48 за м Изтегляне на кабел СрН в тръби над 0 мм вкл.- едно жила Монтажник ч.ч. 0,55 3,40 лв. 0,87 Доп. Разходи 00% 0,87 Всичко труд,73 Труд,73 Общо,73 Печалба 0% 0,7,9 АНАЛИЗ 49 за бр Направа на кабелна глава НН до 3х70+35 мм (4х70мм) вкл. (за 4-те жила) Монтажник ч.ч.,34 3,40 лв. 7,6 Доп. Разходи 00% 7,6 Всичко труд 4,5

26 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 4,5 Общо 4,5 Печалба 0%,45 5,96 АНАЛИЗ 50 за бр Направа на кабелна глава НН над 3х95+50 мм (4х95мм) вкл. (за 4-те жила) Монтажник ч.ч.,34 3,40 лв. 7,6 Доп. Разходи 00% 7,6 Всичко труд 4,5 0,00 Труд 4,5 Общо 4,5 Печалба 0%,45 5,96 АНАЛИЗ 5 за бр Направа на кабелна глава СрН за едно жило-сух кабел Монтажник ч.ч. 5,05 3,40 лв. 7,36 Доп. Разходи 00% 7,36 Всичко труд 34,7 0,00

27 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 34,7 Общо 34,7 Печалба 0% 3,47 38,9 АНАЛИЗ 5 за бр Направа на кабелни муфи да 3х мм (4х70мм) вкл. (за 4-те жила) ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч.,845 3,40 лв. 9,67 Доп. Разходи 00% 9,67 Всичко труд 9,35 Труд 9,35 Общо 9,35 Печалба 0%,93,8 АНАЛИЗ 53 за бр Направа на кабелни муфи над 3х95+50 мм (4х95 мм) вкл. (за 4-те жила) Монтажник ч.ч.,845 3,40 лв. 9,67 Доп. Разходи 00% 9,67 Всичко труд 9,35

28 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 9,35 Общо 9,35 Печалба 0%,93,8 АНАЛИЗ 54 за бр Направа на муфа СрН-за едно жило Монтажник ч.ч. 7, 3,40 лв. 4,8 Доп. Разходи 00% 4,8 Всичко труд 48,35 Труд 48,35 Общо 48,35 Печалба 0% 4,84 53,9 АНАЛИЗ 55 за бр Направа на преходна муфа СрН ( за три жила) Монтажник ч.ч. 7, 3,40 лв. 4,8 Доп. Разходи 00% 4,8 Всичко труд 48,35

29 Труд 48,35 Общо 48,35 Печалба 0% 4,84 53,9 АНАЛИЗ 56 за бр. Подвързавен на кабел НН до 3х95+50 мм (4х95 мм) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло/съоръжение Монтажник ч.ч.,3 3,40 лв. 4,6 Доп. Разходи 00% 4,6 Всичко труд 8,3 Общо материали Труд 8,3 Общо 8,3 Печалба 0% 0,83 9,5 АНАЛИЗ 57 за бр Подвързавен на кабел НН над 3х0+70 мм (4х0 мм) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло/съоръжение Монтажник ч.ч.,38 3,40 лв. 4,70 Доп. Разходи 00% 4,70 Всичко труд 9,40

30 3 общо материали 0,00 Труд 9,40 Общо 9,40 Печалба 0% 0,94 0,34 АНАЛИЗ 58 за бр Монтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ Монтажник ч.ч. 0,877 3,40 лв. 36,98 Доп. Разходи 00% 36,98 Всичко труд 73,96 пясък м3 0,08 3,00,56 Общо материали,56 ДСР 8% 0,0 Всичко материали,76 Труд 73,96 3 Материали,76 Общо 76,73 Печалба 0% 7,67 84,40 АНАЛИЗ 59 за бр Демонтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ Монтажник ч.ч. 3,989 3,40 лв. 3,56 Доп. Разходи 00% 3,56 Всичко труд 7,3

31 Труд 7,3 Общо 7,3 Печалба 0%,7 9,84 АНАЛИЗ 60 за бр Монтаж РК Монтажник ч.ч. 3,989 3,40 лв. 3,56 Доп. Разходи 00% 3,56 Всичко труд 7,3 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 7,3 Общо 7,3 Печалба 0%,7 9,84 АНАЛИЗ 6 за бр Демонтаж РК ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч.,45 3,40 лв. 4,8 Доп. Разходи 00% 4,8 Всичко труд 9,6

32 Труд 9,6 Общо 9,6 Печалба 0% 0,96 0,58 АНАЛИЗ 6 за бр Монтаж табло до 5 електромера включително- на стена/фундамент Монтажник ч.ч. 5,69 3,40 лв. 9,35 Доп. Разходи 00% 9,35 Всичко труд 38,70 Труд 38,70 Общо 38,70 Печалба 0% 3,87 4,57 АНАЛИЗ 63 за бр Монтаж табло до 5 електромера включително Монтажник ч.ч. 9,998 3,40 лв. 33,99 Доп. Разходи 00% 33,99 Всичко труд 67,99

33 Труд 67,99 Общо 67,99 Печалба 0% 6,80 74,79 АНАЛИЗ 64 за бр Монтаж табло на 5 електромера Монтажник ч.ч. 3,97 3,40 лв. 45, Доп. Разходи 00% 45, Всичко труд 90,4 Труд 90,4 Общо 90,4 Печалба 0% 9,04 99,46 АНАЛИЗ 65 за бр Демонтаж на електромерно табло Монтажник ч.ч.,659 3,40 лв. 9,04 Доп. Разходи 00% 9,04

34 Всичко труд 8,08 Труд 8,08 Общо 8,08 Печалба 0%,8 9,89 АНАЛИЗ 66 за бр Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400 KVA включително за БКТП/ТП Монтажник ч.ч. 46,805 3,40 лв. 59,4 Доп. Разходи 00% 59,4 Всичко труд 38,7 Труд 38,7 Общо 38,7 Печалба 0% 3,83 350,0 АНАЛИЗ 67 за бр Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630 KVA включително за БКТП/ТП Монтажник ч.ч. 59,35 3,40 лв. 0,70

35 Доп. Разходи 00% 0,70 Всичко труд 403,39 Автокран м.с. 0,5 0,00 05,00 Общо механизация 05,00 Доп. Разходи 50% 5,50 Всичко механизация 57,50 Труд 403,39 Механизация 57,50 Общо 560,89 Печалба 0% 56,09 66,98 АНАЛИЗ 68 за бр Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400 KVA включително за МТП Монтажник ч.ч. 46,805 3,40 лв. 59,4 Доп. Разходи 00% 59,4 Всичко труд 38,7 Труд 38,7 Общо 38,7 Печалба 0% 3,83 350,0 АНАЛИЗ 69 за бр Изправяне на СБС НН в равнинен терен Монтажник ч.ч.,59 3,40 лв. 4,34

36 Доп. Разходи 00% 4,34 Всичко труд 8,68 Автокран м.с. 0,05 0,00, Общо механизация, Доп. Разходи 50%,05 Всичко механизация 33,6 бетон м3 0,3 0,00 36,00 Общо материали 36,00 ДСР 8%,88 Всичко материали 38,88 Труд 8,68 Механизация 33,6 3 Материали 38,88 Общо 54,73 Печалба 0% 5,47 70,0 АНАЛИЗ 70 за бр Изправяне на СБС НН в планински терен Монтажник ч.ч. 4,3538 3,40 лв. 48,80 Доп. Разходи 00% 48,80 Всичко труд 97,6 Автокран м.с. 0,5 0,00 3,50 Общо механизация 3,50 Доп. Разходи 50% 5,75 Всичко механизация 47,5 бетон м3 0,3 0,00 36,00 Общо материали 36,00 ДСР 8%,88 Всичко материали 38,88 Труд 97,6 Механизация 47,5 3 Материали 38,88 Общо 83,74 Печалба 0% 8,37 0, АНАЛИЗ 7 за бр Изправяне на СБС НЦГ- 95 в равнинен терен

37 Монтажник ч.ч. 3,56 3,40 лв. 44,73 Доп. Разходи 00% 44,73 Всичко труд 89,46 Автокран м.с. 0,5 0,00 3,50 Общо механизация 3,50 Доп. Разходи 50% 5,75 Всичко механизация 47,5 бетон м3 0,35 0,00 4,00 табела бр 0,50 0,50 Общо материали 5,50 ДСР 8% 4,0 Всичко материали 56,70 Труд 89,46 Механизация 47,5 3 Материали 56,70 Общо 93,4 Печалба 0% 9,34,75 АНАЛИЗ 7 за бр Изправяне на СБС НЦГ- 95 в планински терен Монтажник ч.ч. 0,666 3,40 лв. 68,9 Доп. Разходи 00% 68,9 Всичко труд 37,8 Автокран м.с. 0,5 0,00 3,50 Общо механизация 3,50 Доп. Разходи 50% 5,75 Всичко механизация 47,5 бетон м3 0,35 0,00 4,00 табела бр 0,50 0,50 Общо материали 5,50 ДСР 8% 4,0 Всичко материали 56,70 Труд 37,8 Механизация 47,5 3 Материали 56,70 Общо 4,76 Печалба 0% 4,8 65,94

38 АНАЛИЗ 73 за м Изправяне на СБС НЦГ- 95 в равнинен терен Монтажник ч.ч. 0,66 3,40 лв. 68,9 Доп. Разходи 00% 68,9 Всичко труд 37,8 Автокран м.с. 0,5 0,00 3,50 Общо механизация 3,50 Доп. Разходи 50% 5,75 Всичко механизация 47,5 бетон м3 0,35 0,00 4,00 табела бр 0,50 0,50 Общо материали 5,50 ДСР 8% 4,0 Всичко материали 56,70 Труд 37,8 Механизация 47,5 3 Материали 56,70 Общо 4,76 Печалба 0% 4,8 65,94 АНАЛИЗ 74 за бр Изправяне на СБС НЦГ- 95 в планински терен Монтажник ч.ч. 4,59 3,40 лв. 83,36 Доп. Разходи 00% 83,36 Всичко труд 66,73 Автокран м.с. 0,5 0,00 3,50 Общо механизация 3,50 Доп. Разходи 50% 5,75 Всичко механизация 47,5 бетон м3 0,5 0,00 60,00 табела бр 0,50 0,50 Общо материали 70,50 ДСР 8% 5,64 Всичко материали 76,4 Труд 66,73 Механизация 47,5 3 Материали 76,4 Общо 90, Печалба 0% 9,0

39 39,3 АНАЛИЗ 75 за бр Изправяне на СРС НМГ-95 в равнинен терен Монтажник ч.ч. 5,756 3,40 лв. 75,97 Доп. Разходи 00% 75,97 Всичко труд 35,94 Автокран м.с. 0, 0,00 4,00 Общо механизация 4,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 63,00 бетон м3 4 0,00 480,00 Общо материали 480,00 ДСР 8% 38,40 Всичко материали 58,40 Труд 35,94 Механизация 63,00 3 Материали 58,40 Общо 933,34 Печалба 0% 93,33 06,67 АНАЛИЗ 76 за бр Изправяне на СРС НМГ-95 в планински терен Монтажник ч.ч. 58,4 3,40 лв. 97,67 Доп. Разходи 00% 97,67 Всичко труд 395,34 Автокран м.с. 0, 0,00 4,00 Общо механизация 4,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 63,00 бетон м3 4 0,00 480,00 Общо материали 480,00 ДСР 8% 38,40 Всичко материали 58,40 Труд 395,34 Механизация 63,00 3 Материали 58,40 Общо 976,74

40 Печалба 0% 97,67 074,4 АНАЛИЗ 77 за бр Изправяне на СРС ЪМ 0-95 в равнинен терен Монтажник ч.ч. 66,3 3,40 лв. 4,84 Доп. Разходи 00% 4,84 Всичко труд 449,69 Автокран м.с. 0,5 0,00 05,00 Общо механизация 05,00 Доп. Разходи 50% 5,50 Всичко механизация 57,50 бетон м3 8 0,00 960,00 Общо материали 960,00 ДСР 8% 76,80 Всичко материали 036,80 Труд 449,69 Механизация 57,50 3Материали 036,80 Общо 643,99 Печалба 0% 64,40 808,38 АНАЛИЗ 78 за бр Изправяне на СРС ЪМ 0-95 в планински терен Монтажник ч.ч. 5,96 3,40 лв. 394,7 Доп. Разходи 00% 394,7 Всичко труд 788,55 Автокран м.с. 0,6 0,00 6,00 Общо механизация 6,00 Доп. Разходи 50% 63,00 Всичко механизация 89,00 бетон м3 8,5 0,00 00,00 ІV Общо материали 00,00 ДСР 8% 8,60 Всичко материали 0,60 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 788,55 Механизация 89,00 3Материали 0,60

41 Общо 079,5 Печалба 0% 07,9 87,06 АНАЛИЗ 79 за бр Изправяне на СРС ЪМ в равнинен терен Монтажник ч.ч. 0,37 3,40 лв. 409,6 Доп. Разходи 00% 409,6 Всичко труд 88,5 Автокран м.с. 0,6 0,00 6,00 Общо механизация 6,00 Доп. Разходи 50% 63,00 Всичко механизация 89,00 бетон м3 8 0,00 960,00 Общо материали 960,00 ДСР 8% 76,80 Всичко материали 036,80 Труд 88,5 Механизация 89,00 3Материали 036,80 Общо 044,3 Печалба 0% 04,43 48,75 АНАЛИЗ 80 за бр Изправяне на СРС ЪМ в планински терен Монтажник ч.ч. 8,03 3,40 лв. 435,30 Доп. Разходи 00% 435,30 Всичко труд 870,60 Автокран м.с. 0,8 0,00 68,00 Общо механизация 68,00 Доп. Разходи 50% 84,00 Всичко механизация 5,00 бетон м3 8,5 0,00 00,00 0,00 Общо материали 00,00 ДСР 8% 8,60 Всичко материали 0,60 Труд 870,60

42 Механизация 5,00 3Материали 0,60 Общо 4,0 Печалба 0%,4 446,63 АНАЛИЗ 8 за бр Изправяне на СРС ЪМ в равнинен терен Монтажник ч.ч. 37,53 3,40 лв. 467,6 Доп. Разходи 00% 467,6 Всичко труд 935,3 Автокран м.с. 0,00 0,00 Общо механизация 0,00 Доп. Разходи 50% 05,00 Всичко механизация 35,00 бетон м3 0,5 0,00 60,00 Общо материали 60,00 ДСР 8% 00,80 Всичко материали 360,80 Труд 935,3 Механизация 35,00 3Материали 360,80 Общо 6,03 Печалба 0% 6,0 87,3 АНАЛИЗ 8 за бр Изправяне на СРС ЪМ в планински терен Монтажник ч.ч. 37,59 3,40 лв. 467,8 Доп. Разходи 00% 467,8 Всичко труд 935,63 Автокран м.с., 0,00 3,00 Общо механизация 3,00 Доп. Разходи 50% 5,50 Всичко механизация 346,50 бетон м3 0,00 30,00 Общо материали 30,00 ДСР 8% 05,60 Всичко материали 45,60

43 Труд 935,63 Механизация 346,50 3Материали 45,60 Общо 707,73 Печалба 0% 70,77 978,50 АНАЛИЗ 83 за бр Изправяне на СРС НМГ-95 в равнинен терен Монтажник ч.ч. 3,97 3,40 лв. 08,70 Доп. Разходи 00% 08,70 Всичко труд 7,40 Автокран м.с. 0, 0,00 4,00 Общо механизация 4,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 63,00 бетон м3 4 0,00 480,00 Общо материали 480,00 ДСР 8% 38,40 Всичко материали 58,40 Труд 7,40 Механизация 63,00 3 Материали 58,40 Общо 798,80 Печалба 0% 79,88 878,68 АНАЛИЗ 84 за бр Изправяне на СРС НМГ-95 в планински терен Монтажник ч.ч. 59,55 3,40 лв. 0,48 Доп. Разходи 00% 0,48 Всичко труд 404,96 Автокран м.с. 0, 0,00 4,00 Общо механизация 4,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 63,00 бетон м3 4 0,00 480,00 Общо материали 480,00 ДСР 8% 38,40

44 ІV Всичко материали 58,40 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 404,96 Механизация 63,00 3 Материали 58,40 Общо 986,36 Печалба 0% 98,64 085,00 АНАЛИЗ 85 за бр Изправяне на СРС ЪМ 0-95 в равнинен терен Монтажник ч.ч. 86,59 3,40 лв. 94,4 Доп. Разходи 00% 94,4 Всичко труд 588,84 Автокран м.с. 0, 0,00 4,00 Общо механизация 4,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 63,00 бетон м3 6,5 0,00 780,00 Общо материали 780,00 ДСР 8% 6,40 Всичко материали 84,40 Труд 588,84 Механизация 63,00 3 Материали 84,40 Общо 494,4 Печалба 0% 49,4 643,67 АНАЛИЗ 86 за бр Изправяне на СРС ЪМ 0-95 в планински терен Монтажник ч.ч. 00,64 3,40 лв. 34,6 Доп. Разходи 00% 34,6 Всичко труд 684,3 Автокран м.с. 0,4 0,00 84,00 Общо механизация 84,00 Доп. Разходи 50% 4,00 Всичко механизация 6,00 бетон м3 7 0,00 840,00

45 ІV Общо материали 840,00 ДСР 8% 67,0 Всичко материали 907,0 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 684,3 Механизация 6,00 3 Материали 907,0 Общо 77,5 Печалба 0% 7,75 889,8 АНАЛИЗ 87 за бр Изправяне на СРС ЪМ в равнинен терен Техн. Ръководител ч.ч. 8,77 3,40 лв. 403,80 Доп. Разходи 00% 403,80 Всичко труд 807,6 Автокран м.с. 0,00 0,00 Общо механизация 0,00 Доп. Разходи 00% 05,00 Всичко механизация 35,00 бетон м3 8,5 0,00 00,00 Общо материали 00,00 ДСР 8% 8,60 Всичко материали 0,60 Труд 807,6 Механизация 35,00 3Материали 0,60 Общо 4, Печалба 0%,4 446,63 АНАЛИЗ 88 за бр Изправяне на СРС ЪМ в планиски терен Монтажник ч.ч. 4,96 3,40 лв. 486,06 Доп. Разходи 00% 486,06 Всичко труд 97,3 Автокран м.с.,5 0,00 35,00 Общо механизация 35,00 Доп. Разходи 50% 57,50 Всичко механизация 47,50 бетон м3 9 0,00 080,00

46 ІV Общо материали 080,00 ДСР 8% 86,40 Всичко материали 66,40 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 97,3 Механизация 47,50 3Материали 66,40 Общо 6,03 Печалба 0% 6,0 87,3 АНАЛИЗ 89 за бр Изправяне на СРС ЪМ в равнинен терен Монтажник ч.ч. 06,5 3,40 лв. 36,6 Доп. Разходи 00% 36,6 Всичко труд 74,3 Автокран м.с.,75 0,00 367,50 Общо механизация 367,50 Доп. Разходи 50% 83,75 Всичко механизация 55,5 бетон м3 0,5 0,00 60,00 0 0,00 60,00 ДСР 8% 00,80 Всичко материали 360,80 Труд 74,3 Механизация 55,5 3Материали 360,80 Общо 636,37 Печалба 0% 63,64 900,00 АНАЛИЗ 90 за бр Изправяне на СРС ЪМ в планиски терен Монтажник ч.ч. 39,4 3,40 лв. 474,0 Доп. Разходи 00% 474,0 Всичко труд 948,04 Автокран м.с. 0,00 40,00 Общо механизация 40,00 Доп. Разходи 50% 0,00 Всичко механизация 630,00

47 ІV бетон м3 0,00 30,00 Общо материали 30,00 ДСР 8% 05,60 Всичко материали 45,60 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 948,04 Механизация 630,00 3Материали 45,60 Общо 3 003,64 Печалба 0% 300, ,00 АНАЛИЗ 9 за бр Монтаж на СТС-9,5 m("пилон") Монтажник ч.ч.,93 3,40 лв. 43,97 Доп. Разходи 00% 43,97 Всичко труд 87,94 Автокран м.с. 0,5 0,00 3,50 Общо механизация 3,50 Доп. Разходи 50% 5,75 Всичко механизация 47,5 бетон м3 0,3 0,00 36,00 Общо материали 36,00 ДСР 8%,88 Всичко материали 38,88 Труд 87,94 Механизация 47,5 3 Материали 38,88 Общо 74,07 Печалба 0% 7,4 9,48 АНАЛИЗ 9 за бр Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН Монтажник ч.ч. 6,85 3,40 лв. 3,7 Доп. Разходи 00% 3,7 Всичко труд 46,55 Автокран м.с. 0, 0,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50 Всичко механизация 3,50

48 ІV бетон м3 0,3 0,00 36,00 Общо материали 36,00 ДСР 8%,88 Всичко материали 38,88 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 46,55 Механизация 3,50 3 Материали 38,88 Общо 6,93 Печалба 0%,69 8,6 АНАЛИЗ 93 за бр Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН Монтажник ч.ч. 3,06 3,40 лв. 44,40 Доп. Разходи 00% 44,40 Всичко труд 88,79 Автокран м.с. 0, 0,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50 Всичко механизация 3,50 бетон м3 0,5 0,00 60,00 0,00 Общо материали 60,00 ДСР 8% 4,80 Всичко материали 64,80 Труд 88,79 Механизация 3,50 3 Материали 64,80 Общо 85,09 Печалба 0% 8,5 03,60 АНАЛИЗ 94 за бр Демонтаж на стълб НН Монтажник ч.ч. 8,43 3,40 лв. 8,66 Доп. Разходи 00% 8,66 Всичко труд 57,3 Автокран м.с. 0, 0,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50

49 Всичко механизация 3,50 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 57,3 Механизация 3,50 Общо 88,8 Печалба 0% 8,88 97,7 АНАЛИЗ 95 за бр Демонтаж на СБС СрН ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч.,07 3,40 лв. 4,03 Доп. Разходи 00% 4,03 Всичко труд 8,06 Автокран м.с. 0, 0,00 4,00 Общо механизация 4,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 63,00 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 8,06 Механизация 63,00 Общо 45,06 Печалба 0% 4,5 59,56 АНАЛИЗ 96 за бр Демонтаж на СРС НМГ Монтажник ч.ч. 4,4 3,40 лв. 8,06 Доп. Разходи 00% 8,06 Всичко труд 64, Автокран м.с. 0,4 0,00 84,00

50 Общо механизация 84,00 Доп. Разходи 50% 4,00 Всичко механизация 6,00 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 64, Механизация 6,00 Общо 90, Печалба 0% 9,0 39,3 АНАЛИЗ 97 за бр Демонтаж на СРС ЪМ Монтажник ч.ч. 6,6 3,40 лв. 90,48 Доп. Разходи 00% 90,48 Всичко труд 80,96 Автокран м.с. 0,5 0,00 05,00 Общо механизация 05,00 Доп. Разходи 50% 5,50 Всичко механизация 57,50 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 80,96 Механизация 57,50 Общо 338,46 Печалба 0% 33,85 37,3 АНАЛИЗ 98 за бр Монтаж на кука с изолатор НН Монтажник ч.ч. 0,53 3,40 лв.,8 Доп. Разходи 00%,8 Всичко труд 3,6

51 Труд 3,6 Общо 3,6 Печалба 0% 0,36 3,98 АНАЛИЗ 99 за бр. Подмяна на конзоли СрН за едно бройка Монтажник ч.ч.,896 3,40 лв. 9,85 Доп. Разходи 00% 9,85 Всичко труд 9,69 Вишка м.см 0,063 00,00,60 Общо механизация,60 Доп. Разходи 50% 6,30 Всичко механизация 8,90 Общо материали Труд 9,69 Механизация 8,90 Общо 38,59 Печалба 0% 3,86 4,45 АНАЛИЗ 00 за бр Монтаж на изолатор-носещ Монтажник ч.ч. 0,47 3,40 лв.,45 Доп. Разходи 00%,45 Всичко труд,90 Вишка м.см 0,0 00,00 4,0

52 Общо механизация 4,0 Доп. Разходи 50%,0 Всичко механизация 6,30 3 общо материали 0,00 Труд,90 Механизация 6,30 Общо 9,0 Печалба 0% 0,9 0, АНАЛИЗ 0 за бр Монтаж на изолатор-висящ Монтажник ч.ч.,0 3,40 лв. 3,46 Доп. Разходи 00% 3,46 Всичко труд 6,9 Вишка м.см 0,05 00,00 5,00 Общо механизация 5,00 Доп. Разходи 50%,50 Всичко механизация 7,50 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 6,9 Механизация 7,50 Общо 4,4 Печалба 0%,44 5,86 АНАЛИЗ 0 за бр Монтаж на изолатор-опъвателен Монтажник ч.ч.,854 3,40 лв. 6,30 Доп. Разходи 00% 6,30

53 Всичко труд,6 Вишка м.см 0,03 00,00 6,00 Общо механизация 6,00 Доп. Разходи 50% 3,00 Всичко механизация 9,00 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,6 Механизация 9,00 Общо,6 Печалба 0%,6 3,77 АНАЛИЗ 03 за бр Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента Монтажник ч.ч.,08 3,40 лв. 3,46 Доп. Разходи 00% 3,46 Всичко труд 6,9 Вишка м.см 0,05 00,00 5,00 Общо механизация 5,00 Доп. Разходи 50%,50 Всичко механизация 7,50 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 6,9 Механизация 7,50 Общо 4,4 Печалба 0%,44 5,86 АНАЛИЗ 04 за бр Монтаж на изолатор ИППО или друг подпорен ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч. 0,76 3,40 лв.,59 Доп. Разходи 00%,59 Всичко труд 5,7

54 Вишка м.см 0,0 00,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 3,00 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 5,7 Механизация 3,00 Общо 8,7 Печалба 0% 0,8 8,99 АНАЛИЗ 05 за бр Демонтаж на изолатор-носещ Монтажник ч.ч. 0,70 3,40 лв.,39 Доп. Разходи 00%,39 Всичко труд 4,77 0,00 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 4,77 Общо 4,77 Печалба 0% 0,48 5,5 Уличчно осветление АНАЛИЗ 06 за бр Демонтаж на изолатор-висящ

55 Монтажник ч.ч. 0,70 3,40 лв.,39 Доп. Разходи 00%,39 Всичко труд 4,77 Труд 4,77 Общо 4,77 Печалба 0% 0,48 5,5 АНАЛИЗ 07 за бр Демонтаж на изолатор-опъвателен Монтажник ч.ч. 0,85 3,40 лв.,89 Доп. Разходи 00%,89 Всичко труд 5,78 Труд 5,78 Общо 5,78 Печалба 0% 0,58 6,36 АНАЛИЗ 08 за бр Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента

56 Монтажник ч.ч. 0,8 3,40 лв. 0,96 Доп. Разходи 00% 0,96 Всичко труд,9 Вишка м.см 0,0 00,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 3,00 Труд,9 Механизация 3,00 Общо 4,9 Печалба 0% 0,49 5,40 АНАЛИЗ 09 за бр Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен Монтажник ч.ч. 0,8 3,40 лв. 0,96 Доп. Разходи 00% 0,96 Всичко труд,9 Вишка м.см 0,0 00,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 3,00 Труд,9 Механизация 3,00 Общо 4,9 Печалба 0% 0,49 5,40 АНАЛИЗ 0 за бр

57 Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките Монтажник ч.ч. 0,7 3,40 лв. 0,93 Доп. Разходи 00% 0,93 Всичко труд,86 Вишка м.см 0,005 00,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50 Всичко механизация,50 Труд,86 Механизация,50 Общо 3,36 Печалба 0% 0,34 3,70 АНАЛИЗ за бр Монтаж на кука- тип свинска опашка Монтажник ч.ч. 0,43 3,40 лв.,45 Доп. Разходи 00%,45 Всичко труд,89 0 Труд,89 Общо,89 Печалба 0% 0,9 3,8 АНАЛИЗ за бр

58 Направа и монтаж на превръзки за ВЕЛ Монтажник ч.ч. 0,94 3,40 лв. 3, Доп. Разходи 00% 3, Всичко труд 6,4 Вишка м.см 0,05 00,00 5,00 Общо механизация 5,00 Доп. Разходи 50%,50 Всичко механизация 7,50 Труд 6,4 Механизация 7,50 Общо 3,9 Печалба 0%,39 5,3 АНАЛИЗ 3 за бр Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник Монтажник ч.ч. 0,6,90 0,49 Доп. Разходи 00% 0,49 Всичко труд 0,98 Вишка м.см 0,00 00,00 0,40 Общо механизация 0,40 Доп. Разходи 50% 0,0 Всичко механизация 0,60 Труд 0,98 Механизация 0,60 Общо,58 Печалба 0% 0,6,73

59 АНАЛИЗ 4 за бр Монтаж клема носеща за СрН Монтажник ч.ч. 0,76 3,40 лв.,59 Доп. Разходи 00%,59 Всичко труд 5,7 Вишка м.см 0,0 00,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50%,00 Всичко механизация 3,00 Труд 5,7 Механизация 3,00 Общо 8,7 Печалба 0% 0,8 8,99 АНАЛИЗ 5 за бр Демонтаж клема носеща за СрН Монтажник ч.ч. 0,4 3,40 лв.,36 Доп. Разходи 00%,36 Всичко труд,7 Вишка м.см 0,004 00,00 0,80 Общо механизация 0,80 Доп. Разходи 50% 0,40 Всичко механизация,0 бр 0,00 Труд,7 Механизация,0 Общо 3,9 Печалба 0% 0,39 4,3

60 АНАЛИЗ 6 за бр Монтаж клема опъвателна за СрН Монтажник ч.ч.,3 3,40 лв. 4,48 Доп. Разходи 00% 4,48 Всичко труд 8,96 Вишка м.см 0,0 00,00,40 Общо механизация,40 Доп. Разходи 50%,0 Всичко механизация 3,60 Труд 8,96 Механизация 3,60 Общо,56 Печалба 0%,6 3,8 АНАЛИЗ 7 за бр Демонтаж клема опъвателна за СрН Монтажник ч.ч. 0,5 3,40 лв.,7 Доп. Разходи 00%,7 Всичко труд 3,45 Вишка м.см 0,005 00,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50 Всичко механизация,50 Труд 3,45 Механизация,50 Общо 4,95 Печалба 0% 0,49 5,44

61 АНАЛИЗ 8 за бр Монтаж на клема носеща с конзола за УИП Монтажник ч.ч.,04 3,40 лв. 3,5 Доп. Разходи 00% 3,5 Всичко труд 7,04 Вишка м.см 0,006 00,00,0 Общо механизация,0 Доп. Разходи 50% 0,60 Всичко механизация,80 Труд 7,04 Механизация,80 Общо 8,84 Печалба 0% 0,88 9,73 АНАЛИЗ 9 за бр Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП Монтажник ч.ч.,06 3,40 лв. 3,59 Доп. Разходи 00% 3,59 Всичко труд 7,9 Вишка м.см 0,006 00,00,0 Общо механизация,0 Доп. Разходи 50% 0,60 Всичко механизация,80 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 7,9 Механизация,80 Общо 8,99 Печалба 0% 0,90

62 9,89 АНАЛИЗ 0 за бр Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа Монтажник ч.ч. 0,39 3,40 лв.,3 Доп. Разходи 00%,3 Всичко труд,65 Вишка м.см 0,004 00,00 0,80 Общо механизация 0,80 Доп. Разходи 50% 0,40 Всичко механизация,0 0,00 Труд,65 Механизация,0 Общо 3,85 Печалба 0% 0,38 4,3 АНАЛИЗ за бр Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб Монтажник ч.ч. 0,367 3,40 лв.,5 Доп. Разходи 00%,5 Всичко труд,50 Вишка м.см 0,004 00,00 0,80 Общо механизация 0,80 Доп. Разходи 50% 0,40 Всичко механизация,0 0,00 лв Труд,50 Механизация,0 Общо 3,70 Печалба 0% 0,37

63 4,07 АНАЛИЗ за бр Монтаж на маншон изолиран Монтажник ч.ч. 0,66 3,40 лв. 0,90 Доп. Разходи 00% 0,90 Всичко труд,8 Труд,8 Общо,8 Печалба 0% 0,8,99 АНАЛИЗ 3 за бр Демонтаж на U болт Монтажник ч.ч. 0,75 3,40 лв. 0,94 Доп. Разходи 00% 0,94 Всичко труд,87 0,00 Труд,87

64 Общо,87 Печалба 0% 0,9,06 АНАЛИЗ 4 за бр Демонтаж на пеперуда Монтажник ч.ч. 0,75 3,40 лв. 0,94 Доп. Разходи 00% 0,94 Всичко труд,87 0,00 Труд,87 Общо,87 Печалба 0% 0,9,06 АНАЛИЗ 5 за м Монтаж на единичен проводник М-6 мм Монтажник ч.ч. 0,049 3,40 лв. 0,7 Доп. Разходи 00% 0,7 Всичко труд 0,33 Вишка м.см 0, ,00 0,0 Общо механизация 0,0 Доп. Разходи 50% 0,05 Всичко механизация 0,5 Труд 0,33 Механизация 0,5

65 Общо 0,48 Печалба 0% 0,05 0,53 АНАЛИЗ 6 за м Монтаж на единичен проводник АС-5 мм Монтажник ч.ч. 0,049 3,40 лв. 0,7 Доп. Разходи 00% 0,7 Всичко труд 0,33 Вишка м.см 0, ,00 0,0 Общо механизация 0,0 Доп. Разходи 50% 0,05 Всичко механизация 0,5 Труд 0,33 Механизация 0,5 Общо 0,48 Печалба 0% 0,05 0,53 АНАЛИЗ 7 за м Монтаж на единичен проводник АС-35 мм Монтажник ч.ч. 0,049 3,40 лв. 0,7 Доп. Разходи 00% 0,7 Всичко труд 0,33 Вишка м.см 0, ,00 0,0 Общо механизация 0,0 Доп. Разходи 50% 0,05 Всичко механизация 0,5

66 Труд 0,33 Механизация 0,5 Общо 0,48 Печалба 0% 0,05 0,53 АНАЛИЗ 8 за м Монтаж на единичен проводник АС-50 мм Монтажник ч.ч. 0,07 3,40 лв. 0,4 Доп. Разходи 00% 0,4 Всичко труд 0,49 Вишка м.см 0, ,00 0, Общо механизация 0, Доп. Разходи 50% 0,06 Всичко механизация 0,8 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,49 Механизация 0,8 Общо 0,67 Печалба 0% 0,07 0,74 АНАЛИЗ 9 за м Монтаж на единичен проводник АС-70 мм Монтажник ч.ч. 0,07 3,40 лв. 0,4 Доп. Разходи 00% 0,4 Всичко труд 0,49 Вишка м.см 0, ,00 0, Общо механизация 0, Доп. Разходи 50% 0,06 Всичко механизация 0,8

67 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,49 Механизация 0,8 Общо 0,67 Печалба 0% 0,07 0,74 АНАЛИЗ 30 за м Монтаж на единичен проводник АС-95 мм Техн. Ръководител ч.ч. 0,5 3,40 лв. 0,43 Доп. Разходи 00% 0,43 Всичко труд 0,85 Вишка м.см 0, ,00 0, Общо механизация 0, Доп. Разходи 00% 0,06 Всичко механизация 0,8 Труд 0,85 Механизация 0,8 Общо,03 Печалба 0% 0,0,3 АНАЛИЗ 3 за м Теглене на усукан проводник 4х6 и 4х5 мм Монтажник ч.ч. 0,5 3,40 лв. 0,39 Доп. Разходи 00% 0,39 Всичко труд 0,78 Вишка м.см 0, ,00 0, Общо механизация 0, Доп. Разходи 50% 0,06 Всичко механизация 0,8

68 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,78 Механизация 0,8 Общо 0,96 Печалба 0% 0,0,06 лв АНАЛИЗ 3 за м Теглене на усукан проводник до 3х35+54,6 мм Монтажник ч.ч. 0,7 3,40 лв. 0,58 Доп. Разходи 00% 0,58 Всичко труд,6 Вишка м.см 0,00 00,00 0,0 Общо механизация 0,0 Доп. Разходи 50% 0,0 Всичко механизация 0,30 0,00 Труд,6 Механизация 0,30 Общо,46 Печалба 0% 0,5,60 АНАЛИЗ 33 за м Теглене на усукан проводник до 3х70+54,6 мм Монтажник ч.ч. 0,4 3,40 лв. 0,8 Доп. Разходи 00% 0,8 Всичко труд,63 Вишка м.см 0,00 00,00 0,0 Общо механизация 0,0 Доп. Разходи 50% 0,0 Всичко механизация 0,30

69 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд,63 Механизация 0,30 Общо,93 Печалба 0% 0,9,3 АНАЛИЗ 34 за м Теглене на усукан проводник до 3х50+54,6 мм Монтажник ч.ч. 0,334 3,40 лв.,4 Доп. Разходи 00%,4 Всичко труд,7 Вишка м.см 0,00 00,00 0,0 Общо механизация 0,0 Доп. Разходи 50% 0,0 Всичко механизация 0,30 Труд,7 Механизация 0,30 Общо,57 Печалба 0% 0,6,83 АНАЛИЗ 35 за м Демонтаж на единичен проводник НН Монтажник ч.ч. 0,03 3,40 лв. 0, Доп. Разходи 00% 0, Всичко труд 0,

70 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0, Общо 0, Печалба 0% 0,0 0,3 АНАЛИЗ 36 за км Демонтаж на трипроводна линия АС 95 мм Монтажник ч.ч. 6,63 3,40 лв. 09,55 Доп. Разходи 00% 09,55 Всичко труд 49,09 Вишка м.см, 00,00 40,00 Общо механизация 40,00 Доп. Разходи 50% 0,00 Всичко механизация 360,00 0,00 Труд 49,09 Механизация 360,00 Общо 779,09 Печалба 0% 77,9 857,00 АНАЛИЗ 37 за км Демонтаж на трипроводна линия АС 70 мм Монтажник ч.ч. 5,46 3,40 лв. 77,64 Доп. Разходи 00% 77,64 Всичко труд 355,7 Вишка м.см 00,00 00,00 Общо механизация 00,00 Доп. Разходи 50% 00,00 Всичко механизация 300,00 0,00

71 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 355,7 Механизация 300,00 Общо 655,7 Печалба 0% 65,53 70,80 АНАЛИЗ 38 за км Демонтаж на трипроводна линия АС 50 мм ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч. 47,0 3,40 лв. 59,87 Доп. Разходи 00% 59,87 Всичко труд 39,74 Вишка м.см 0,9 00,00 80,00 Общо механизация 80,00 Доп. Разходи 50% 90,00 Всичко механизация 70,00 Труд 39,74 Механизация 70,00 Общо 589,74 Печалба 0% 58,97 648,7 АНАЛИЗ 39 за м Демонтаж единичен проводник АС 95 мм Монтажник ч.ч. 0,064 3,40 лв. 0, Доп. Разходи 00% 0, Всичко труд 0,44

72 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,44 Общо 0,44 Печалба 0% 0,04 0,48 АНАЛИЗ 40 за м Демонтаж единичен проводник АС 70 мм Монтажник ч.ч. 0,059 3,40 лв. 0,0 Доп. Разходи 00% 0,0 Всичко труд 0,40 Труд 0,40 Общо 0,40 Печалба 0% 0,04 0,44 АНАЛИЗ 4 за м Демонтаж единичен проводник АС 50 мм Монтажник ч.ч. 0,057 3,40 лв. 0,9 Доп. Разходи 00% 0,9 Всичко труд 0,39

73 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,39 Общо 0,39 Печалба 0% 0,04 0,43 АНАЛИЗ 4 за м3 Натоварване и извозване на строителни отпадъци Монтажник ч.ч.,63 3,40 лв. 8,95 Доп. Разходи 00% 8,95 Всичко труд 7,89 камион км 6,00 6,00 Общо механизация 6,00 Доп. Разходи 50% 3,00 Всичко механизация 9,00 Общо материали Труд 7,89 Механизация 9,00 Общо 6,89 Печалба 0%,69 9,58 АНАЛИЗ 43 за % Транспорт на материали от склад на възложителя Монтажник ч.ч. 0,535 3,40 лв.,8 Доп. Разходи 00%,8 Всичко труд 3,64

74 ІV общо материали 0,00 ДСР 0% 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 3,64 Общо 3,64 Печалба 0% 0,36 4,00 АНАЛИЗ 44 за т/км Транспорт на материали от склад на възложителя Монтажник ч.ч. 0,3 3,40 лв. 0,45 Доп. Разходи 00% 0,45 Всичко труд 0,90 Камион км,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50 Всичко механизация,50 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 0,90 Механизация,50 Общо,40 Печалба 0% 0,4,64 АНАЛИЗ 45 за км Транспортиране на СБС от възложителя Монтажник ч.ч. 0,558 3,40 лв.,90 Доп. Разходи 00%,90 Всичко труд 3,79 Камион км,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50

75 Всичко механизация,50 ІV РЕКАПИТУЛАЦИЯ Труд 3,79 Механизация,50 Общо 5,9 Печалба 0% 0,53 5,8 АНАЛИЗ 46 за т/км Транспортиране на СБС от производителя Монтажник ч.ч. 0,45 3,40 лв.,53 Доп. Разходи 00%,53 Всичко труд 3,06 Камион км,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50 Всичко механизация,50 0,00 лв Труд 3,06 Механизация,50 Общо 4,56 Печалба 0% 0,46 5,0 АНАЛИЗ 47 за т/км Транспорт на стари материали до склад на възложителя, изкупвателен пункт или депо ТРУД мярка в.н цена стойност Монтажник ч.ч. 0,3 3,40 лв. 0,45 Доп. Разходи 00% 0,45 Всичко труд 0,90 Камион км,00,00 Общо механизация,00 Доп. Разходи 50% 0,50

76 Всичко механизация,50 бр 0,00 Труд 0,90 Механизация,50 Общо,40 Печалба 0% 0,4,64 АНАЛИЗ 48 за бр Направа на отвор в бетон до ф60 мм Монтажник ч.ч. 0,596 3,40 лв.,03 Доп. Разходи 00%,03 Всичко труд 4,05 мат.за уплатняван бр 6,5 6,5 Общо материали 6,5 ДСР 8% 0,50 Всичко материали 6,75 Труд 4,05 3 Материали 6,75 Общо 0,80 Печалба 0%,08,88 АНАЛИЗ 49 за кг Направа на стоманена конструкция/включително боядисване/ Монтажник ч.ч. 0,355 3,40 лв., Доп. Разходи 00%, Всичко труд,4

77 профилна ст. кг,44,44 мат.за боядисване бр,0,0 Общо материали 3,54 ДСР 8% 0,8 Всичко материали 3,8 Труд,4 3 Материали 3,8 Общо 6,4 Печалба 0% 0,6 6,86 АНАЛИЗ 50 за м3 Доставка и полагане на бетон Монтажник ч.ч.,984 3,40 лв. 0,5 Доп. Разходи 00% 0,5 Всичко труд 0,9 бетон м3 0,00 0,00 Общо материали 0,00 ДСР 8% 9,60 Всичко материали 9,60 Труд 0,9 3 Материали 9,60 Общо 49,89 Печалба 0% 4,99 64,88 АНАЛИЗ 5 за кг Демонтаж на метална конструкция Монтажник ч.ч. 0,55 3,40 лв. 0,87 Доп. Разходи 00% 0,87 Всичко труд,73

78 Труд,73 Общо,73 Печалба 0% 0,7,9 АНАЛИЗ 5 за м3 Направа на изкоп ръчен Монтажник ч.ч. 3,597 3,40 лв.,3 Доп. Разходи 00%,3 Всичко труд 4,46 Труд 4,46 Общо 4,46 Печалба 0%,45 6,9 АНАЛИЗ 53 за м3 Доставка на чакъл Монтажник ч.ч.,645 3,40 лв. 5,59 Доп. Разходи 00% 5,59 Всичко труд,9

79 чакъл м3 9,0 9,0 Общо материали 9,0 ДСР 8%,53 Всичко материали 0,63 Труд,9 3 Материали 0,63 Общо 3,8 Печалба 0% 3,8 35,00 АНАЛИЗ 54 за % ДСР на материали от склад на изпълнителя Монтажник ч.ч. 0,334 3,40 лв.,4 Доп. Разходи 00%,4 Всичко труд,7 Труд,7 Общо,7 Печалба 0% 0,3,50 АНАЛИЗ 55 за бр Монтаж на термосвиваема ръкавица Монтажник ч.ч.,7 3,40 лв. 7,3 Доп. Разходи 00% 7,3 Всичко труд 4,46

80 Труд 4,46 Общо 4,46 Печалба 0%,45 5,9 АНАЛИЗ 56 за бр Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология Монтажник ч.ч. 5,38 3,40 лв. 8,08 Доп. Разходи 00% 8,08 Всичко труд 36,6 Труд 36,6 Общо 36,6 Печалба 0% 3,6 39,78 АНАЛИЗ 57 за бр Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова Монтажник ч.ч. 3,73 3,40 лв.,66

81 Доп. Разходи 00%,66 Всичко труд 5,3 Труд 5,3 Общо 5,3 Печалба 0%,53 7,85 Подпис и печат: Ивайло Иванов (име и фамилия) Управител (длъжност) Дата: г.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , ЕЛЕКТРОМАТЕ

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,   ЕЛЕКТРОМАТЕ www.ldg-bg.com София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЦЕНОВА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г.

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г. Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г. ) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г.

Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от г., изм., бр. 3 от 2018 г. Приложение 2 към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г. ) Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл.

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ДО КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда І. Информация за контакт с възложителя:

Подробно

pricelist_KNIPEX 2019

pricelist_KNIPEX 2019 ЦЕНОВA ЛИСТA Комбинирани клещи мултифункционални VDE 1000V 1 K1386200 2 K1396200 Комбинирани мултифункционални клещи VDE 1000V хромирана 200мм Комбинирани мултифункционални клещи VDE 1000V хромирана 200мм

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , ЕЛЕКТРОМАТЕ

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,   ЕЛЕКТРОМАТЕ www.ldg-bg.com София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЦЕНОВA

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Анализ * Изгребване на пръст от сутерена за подравняване под, пренасяне, натов. на транс за 1 м3 МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст 1. БАГЕР Х

Анализ * Изгребване на пръст от сутерена за подравняване под, пренасяне, натов. на транс за 1 м3 МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст 1. БАГЕР Х Анализ *000000002 Изгребване на пръст от сутерена за подравняване под, пренасяне, натов. на транс за 1 м3 МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст 1. БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН JCB мсм 0.024 320.00 1.000 7.68 лв. 2. КАМИОН

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

РСН Армиране на конструкции

РСН Армиране на конструкции НАРЪЧНИK ЗА РАЗХОДНИ НОРМИ РСН 032 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ МОДУЛ ЗА PROJECT ESTIMATOR РСН 03 БЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ НАРЪЧНИК С РАЗХОДНИ НОРМИ ЗА СТРОИТЕЛНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ РАЗХОДНИ НОРМИ АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ РСН

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно