Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Контролен блок Инструкция за експлоатация 1"

Препис

1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

2 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива 73/336 СЕЕ, 93/68 СЕЕ) Управител 2

3 3

4 CRL.Logica24 Контролен блок Електронният контролен блок CRL.Logica24 може да се използва за управление на 1 или 2 мотора с мощност не превишаваща 120 W+ 120 W ВАЖНО: Ако ще се използват два мотора, съединете крайните изключватели на един единичен мотор към командният блок. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ А) Опроводяването и оперативната логика трябва да бъдат в съответствие с действащите нормативни документи. Б) Кабелите провеждащи различно напрежение трябва да бъдат разделени, или респективно изолирани с допълнителна изолация не по-малко от 1 мм. В) Кабелите трябва да бъдат закрепени възможно най-близко до клемите. Г) Проверете всички връзки преди да захраните уреда. Е) Проверете дали позициите на дип-суичовете са тези, които са предписани. Ж) Нормално затворените (НЗ) контакти, които не се използват, трябва да бъдат замостени. Спазвайте свързването на фазата и нулата за 230 V ac. ВХОДНО/ИЗХОДНИ ФУНКЦИИ CRL.Logica24 Контролен блок Клема Функция Описание 1-2 Захранване Вход 230 V ac 50 Hz(1 фаза / 2 нула) 3-4 Мигаща лампа Съединяване на мигаща лампа 24V dc, 40 W 5-6 Лампа мотор Съединяване на сервизната лампа на мотора 7 COM Общ за крайни изключватели и контролни уреди 8 SWO Вход, краен изключвател ОТВАРЯНЕ (НЗ) контакт 9 SWC Вход, краен изключвател ЗАТВАРЯНЕ (НЗ) контакт 10 STOP Вход, бутон СТОП, (НЗ) контакт 11 PHOT Вход, включване на предпазни устройства (т.е. Фотоклетки) НЗ контакт. 12 OPEN Вход, бутон ОТВАРЯНЕ (НО) контакт 13 CLOSE Вход, бутон ЗАТВАРЯНЕ (НО) контакт 14 Step-by-Step Вход, бутон степ-бай-степ (НО) контакт Мотор 1 Свързване на мотор 1 (15+ / 16-) Мотор 2 Свързване на мотор 2 (17+ / 18-) V ас Изход, захранване на аксесоари с 24 V ас/ 1 А макс SCA Свободен контакт НО за предупредителна лампа за 4

5 отваряне на врата COSTA Вход, контакт за предпазен ръб Съпротивителен ръб: Джъмпер DAS ЗАТВОРЕН Механичен ръб : Джъмпер DAS ОТВОРЕН Ако предпазният ръб се активира в: - отварящата фаза, портата спира. - затварящата фаза, портата спира и се връща (отваря) за 3 секунди Антена Съединяване на радиоприемника с антената (25- оплетка/ 26-жило) 0-24-VMOT Вторична Съединяване, вторична намотка на трансформатора L1-N1 Първична Съединяване, първична намотка на трансформатора J3 Радио приемник Съединяване за радио приемник БЕЛЕЖКИ Сервизната лампа на мотора свети около 90 секунди при всяко отваряне. Предпазният ръб трябва да бъде свързан само към специални входове. Могат да бъдат използване два вида ръбове: Ако предпазният ръб се използва със съпротивление 8К2р джъмперът DAS трябва да бъде затворен. Ако се използва механичен ръб с нормално затворен контакт, джъмперът DAS трябва да бъде отворен. Ако не се използва предпазен ръб, клеми трябва да бъдат замостени., а джъмперът DAS трябва да бъде отворен. ЗА ДА СЕ НАСТРОЯТ КРАЙНИТЕ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ 1. Захранете контролният блок 2. Освободете ръчно системата и отворете напълно вратата. 3. Настройте ексцентрика на крайният изключвател за отваряне така, че светодиодът SWO да угасне. 4. Затворете напълно вратата. 5. Настройте ексцентрика на крайният изключвател за затваряне така, че светодиодът SWС да угасне. 6. Прекъснете захранването. 7. Придвижете вратата наполовина и я заключете към механизъма. 8. Възстановете захранването. Светодиодите STOP, PHOT, SWO и SWC трябва да светнат. 9. Дайте сигнал степ-бай-степ с натискане на подходящия бутон или използвайки дистанционно. 10. Вратата трябва да започне да се движи в отваряща фаза. Ако е обратното, подходящо е да размените проводниците на мотора (15<>16) и на входовете на крайните изключватели (SWO<>SWC). 11. Настройте времето, Работните Логики, както и скоростта на мотора. 5

6 ЗА ДА СЕ НАСТРОИ СКОРОСТТА ВНИМАНИЕ: тази настройка оказва влияние на нивото на безопасност на автоматичната система. Уверете се, че силата приложена към крилата на вратата отговаря на действащите нормативи. Захранващият трансформатор е предвиден с превключвател (VMOT), който позволява настройване скоростта на мотора на три различни нива. Когато превключвателят (VMOT) е на позиция 15, скоростта е минимална. Когато превключвателят е на позиция 23 се получава максимална скорост. ФУНКЦИЯ НА ТРИМЕРИТЕ AMP-O: Този тример позволява да се настрои прагът на чувствителност на токовият датчик за отварящата фаза. Когато датчикът е активиран в фаза на отваряне, моторът спира AMP-C: Този тример позволява да се настрои прагът на чувствителност на токовият датчик за затварящата фаза. Когато датчикът е активиран във фаза на затваряне, предизвиква пълно отваряне на вратата. Новото затваряне започва веднага. При ново амперметрично задействане, операцията се изпълнява пак докрай. Ако не може вратата да се затвори напълно от три пъти, тя остава напълно отворена. БЕЛЕЖКА: При стартиране на операция по затваряне, моторът тръгва с максимална мощност за около 1.5 секунди. В тази фаза амперметричният датчик е изключен и остава изключен докато крайният изключвател за отваряне SWO се задейства. TCA: Той позволява настройване на времето за автоматично затваряне. Проверете дип-суич 1 трябва да бъда ON Настройката варира от 1 минимум секунда до максимум 90 секунди. ФУНКЦИИ НА ДИП-СУИЧОВЕТЕ DIP 1 TCA : DIP 2 Prelam. : Разрешава или забранява автоматично затваряне Off: забранява автоматично затваряне On : разрешава автоматично затваряне Разрешава или забранява предварително мигане Off: забранява предварително мигане On : разрешава предварително мигане DIP 3 HTR : DIP 4 P.P.Mod : Разрешава или забранява функция непрекъснато натиснат Off: Автоматично действие On : функция непрекъснато натиснат Избира се начинът на действие на бутон степ-бай- 6

7 степ и на предавателят Off: ОТВОРИ >СТОП> ЗАТВОРИ> СТОП On : ОТВОРИ >ЗАТВОРИ> ОТВОРИ DIP 5 TORQUE : DIP Cond : DIP 7: DIP 8: С този дип-суич се избира максималната възможна мощност на мотора Off: Мощност при нормална операция On : Намалена мощност при фаза Затваряне Разрешава или забранява функция жилищен блок, т.е. отваряне колкото за един пешеходец. Off: забранява функция жилищен блок On : разрешава функция жилищен блок. В този случай, импулсът от бутон степ-бай-степ или от дистанционното не могат да задействат при фаза на отваряне. Не активен Не активен ДИАГНОСТИКА НА СВЕТОДИОДИТЕ Контролната система има редица от самодиагностики със светодиоди, които позволяват да бъдат проверени всички функции. SW1 LED: SW1 LED: Изгасва когато е задействан крайният изключвател за отваряне SWO. Изгасва когато е задействан крайният изключвател за затваряне SWC STOP LED: Изгасва когато е натиснат бутон СТОП PHOT LED: Изгасва когато фотоклетките не са в една линия, или ако има препятствие. OPN LED: CLS LED: PP LED: PGM LED: Светва когато е натиснат бутон ОТВОРИ Светва когато е натиснат бутон ЗАТВОРИ Светва когато е натиснат бутон жилищен блок Мига когато контролният блок работи правилно. 5 бързи мигания на светодиода PGM следвани от пауза отбелязват активирането на предпазният ръб. 7

8 1. Натиснете пъпките отстрани, за да освободите маските, които закриват винтовете на кутията. 2. Извадете два винта от желаната за отваряне страна. 3. Охлабете другите два винта без да ги изваждате и ги използвайте като панти за да отворите капакът на кутията. 8

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларация от производителя за съответствие на машина (Директива

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви за използването на тази охранителна алармена система

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

6

6 6 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.2 3.2.1 3.2.2

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно