Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Размер: px
Започни от страница:

Download "Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит"

Препис

1 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература Математика Бълг.език и литература Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 3 Математика Английски език ИУЧ Математика Физ.възпитание и спорт Околен свят Т. Тодорова Г. Димитрова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 4 Физ.възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Английски език ИУЧ Музика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Г. Димитрова Т. Тодорова 5 Час на класа Изобразително изкуство Спортни дейности Техн.и предприемачество Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 1 б, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Математика Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова 2 Математика Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова 3 Изобразително изкуство Спортни дейности Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Г. Димитрова Цв. Димитрова Цв. Димитрова Г. Димитрова Цв. Димитрова 4 Изобразително изкуство Английски език ИУЧ Математика Техн.и предприемачество Английски език ИУЧ Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова П. Иванова Г. Димитрова 5 Час на класа Музика Музика Околен свят Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова Г. Димитрова 1 в, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Математика Бълг.език и литература Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Околен свят Физ.възпитание и спорт БЕЛ ИУЧ Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева 3 Математика Музика Изобразително изкуство Бълг.език и литература Математика Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева 4 Музика Физ.възпитание и спорт Изобразително изкуство Бълг.език и литература Техн.и предприемачество Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева Г. Манчева 5 Час на класа Английски език ИУЧ Спортни дейности Английски език ИУЧ Г. Манчева М. Иванова М. Минчев М. Иванова 1 г, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова 3 Изобразително изкуство Спортни дейности Английски език ИУЧ Математика Английски език ИУЧ К. Душкова М. Минчев Г. Димитрова К. Душкова Г. Димитрова 4 Изобразително изкуство Математика Математика Околен свят Физ.възпитание и спорт К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова 5 Час на класа Музика Техн.и предприемачество Музика К. Душкова К. Душкова К. Душкова К. Душкова

2 2 а, сутрин 1 Физ.възпитание и спорт Английски език Спортни дейности Бълг.език и литература Бълг.език и литература Цв. Илиева З. Вичева Цв. Илиева Цв. Илиева Цв. Илиева 2 Бълг.език и литература Английски език ИУЧ Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Цв. Илиева З. Вичева Цв. Илиева Цв. Илиева Цв. Илиева 3 Бълг.език и литература Математика Музика Математика Математика Цв. Илиева Цв. Илиева Цв. Илиева Цв. Илиева Цв. Илиева 4 Математика БЕЛ ИУЧ Английски език Околен свят Техн.и предприемачество Цв. Илиева Цв. Илиева З. Вичева Цв. Илиева Цв. Илиева 5 Час на класа Физ.възпитание и спорт Английски език ИУЧ Изобразително изкуство Музика Цв. Илиева Цв. Илиева З. Вичева Цв. Илиева Цв. Илиева 2 б, сутрин 1 Математика Бълг.език и литература Математика Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова 2 Физ.възпитание и спорт Математика Спортни дейности Бълг.език и литература Английски език Цв. Димитрова М. Трендафилова Цв. Димитрова М. Трендафилова М. Трендафилова 3 Бълг.език и литература Музика Бълг.език и литература Математика Английски език ИУЧ М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова 4 Бълг.език и литература Английски език Бълг.език и литература Околен свят Физ.възпитание и спорт М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова Цв. Димитрова 5 Час на класа Английски език ИУЧ Музика Техн.и предприемачество Изобразително изкуство М. Трендафилова М. Трендафилова М. Трендафилова П. Иванова Д. Терзиев 2 в, сутрин 1 Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Спортни дейности Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова 2 Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова 3 Английски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Музика З. Вичева Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова 4 Английски език ИУЧ Математика Математика Музика Английски език З. Вичева Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова З. Вичева 5 Час на класа Изобразително изкуство Техн.и предприемачество Околен свят Английски език ИУЧ Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова Р. Филипова З. Вичева 2 г, сутрин 1 Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Математика Спортни дейности Бълг.език и литература М. Колева М. Колева М. Колева М. Колева М. Колева 2 Английски език Бълг.език и литература Английски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература М. Трендафилова М. Колева М. Трендафилова М. Колева М. Колева 3 Бълг.език и литература Математика БЕЛ ИУЧ Бълг.език и литература Математика М. Колева М. Колева М. Колева М. Колева М. Колева 4 Математика Околен свят Музика Техн.и предприемачество Физ.възпитание и спорт М. Колева М. Колева М. Колева М. Колева М. Колева 5 Час на класа Музика Изобразително изкуство Английски език ИУЧ Английски език ИУЧ М. Колева М. Колева М. Колева М. Трендафилова М. Трендафилова

3 3 а, сутрин 1 Математика Математика Математика Математика Бълг.език и литература М. Иванова М. Иванова М. Иванова М. Иванова М. Иванова 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Човекът и обществото Английски език М. Иванова М. Иванова М. Иванова М. Иванова М. Иванова 3 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Музика Английски език М. Иванова М. Иванова М. Иванова М. Иванова М. Иванова 4 Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт Човекът и природата Физ.възпитание и спорт Математика ИУЧ М. Иванова Цв. Димитрова М. Иванова Цв. Димитрова М. Иванова 5 Изобразително изкуство Компютърно моделиране Английски език Техн.и предприемачество Физ.възпитание и спорт М. Иванова Н. Сотирова М. Иванова З. Маринова Цв. Димитрова 6 Час на класа Човекът и обществото Спортни дейности Английски език ИУЧ М. Иванова М. Иванова Цв. Димитрова М. Иванова 3 б, сутрин 1 Компютърно моделиране Математика Математика Математика Бълг.език и литература Н. Сотирова С. Дачева С. Дачева С. Дачева С. Дачева 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Немски език Изобразително изкуство С. Дачева С. Дачева С. Дачева С. Дачева С. Дачева 3 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Немски език Изобразително изкуство С. Дачева С. Дачева С. Дачева С. Дачева С. Дачева 4 Физ.възпитание и спорт Човекът и обществото Немски език Човекът и обществото Математика Цв. Димитрова С. Дачева С. Дачева С. Дачева С. Дачева 5 Математика ИУЧ Техн.и предприемачество Физ.възпитание и спорт Музика Немски език ИУЧ С. Дачева З. Маринова Цв. Димитрова П. Йорданов С. Дачева 6 Час на класа Физ.възпитание и спорт Човекът и природата Спортни дейности С. Дачева Цв. Димитрова П. Иванова Цв. Димитрова 3 в, сутрин 1 Математика Математика Математика Английски език Компютърно моделиране П. Дамянова П. Дамянова П. Дамянова З. Вичева П. Дамянова 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Английски език Човекът и обществото П. Дамянова П. Дамянова П. Дамянова З. Вичева П. Дамянова 3 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Музика П. Дамянова П. Дамянова П. Дамянова П. Дамянова П. Дамянова 4 Физ.възпитание и спорт Английски език Спортни дейности Физ.възпитание и спорт Математика ИУЧ Д. Георгиев З. Вичева Цв. Димитрова Д. Георгиев П. Дамянова 5 Човекът и обществото Английски език ИУЧ Изобразително изкуство Бълг.език и литература Техн.и предприемачество П. Дамянова З. Вичева П. Дамянова П. Дамянова П. Дамянова 6 Час на класа Физ.възпитание и спорт Изобразително изкуство Човекът и природата П. Дамянова Д. Георгиев П. Дамянова П. Дамянова 3 г, сутрин 1 Английски език Математика Спортни дейности Компютърно моделиране Английски език З. Вичева Д. Петрушева Д. Петрушева Н. Сотирова З. Вичева 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Човекът и обществото Английски език ИУЧ Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева З. Вичева 3 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Музика Човекът и природата Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева 4 Математика Човекът и обществото Математика Математика Математика ИУЧ Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева Д. Петрушева 5 Физ.възпитание и спорт Физ.възпитание и спорт Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт Техн.и предприемачество Цв. Димитрова Цв. Димитрова Д. Петрушева Цв. Димитрова Д. Петрушева 6 Час на класа Английски език Изобразително изкуство Бълг.език и литература Д. Петрушева З. Вичева Д. Петрушева Д. Петрушева

4 4 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Английски език Д. Дянкова Д. Дянкова Д. Дянкова Д. Дянкова Д. Дянкова 2 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Английски език ИУЧ Д. Дянкова Д. Дянкова Д. Дянкова Д. Георгиев Д. Дянкова 3 Музика Спортни дейности Математика Компютърно моделиране Физ.възпитание и спорт П. Йорданов Д. Георгиев Д. Дянкова Н. Сотирова Д. Георгиев 4 Математика Математика Техн.и предприемачество Английски език Човекът и природата Д. Дянкова Д. Дянкова З. Маринова Д. Дянкова Д. Дянкова 5 Английски език Изобразително изкуство Човекът и обществото Математика ИУЧ Математика Д. Дянкова П. Иванова Д. Дянкова Д. Дянкова Д. Дянкова 6 Час на класа Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт Човекът и природата Д. Дянкова П. Иванова Д. Георгиев Д. Дянкова 4 б, сутрин 1 Математика Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Човекът и природата Т. Енева Т. Енева Т. Енева Т. Енева Т. Енева 2 Английски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература Компютърно моделиране Математика ИУЧ З. Вичева Т. Енева Т. Енева Н. Сотирова Т. Енева 3 Бълг.език и литература Математика Спортни дейности Математика Английски език ИУЧ Т. Енева Т. Енева Т. Енева Т. Енева З. Вичева 4 Бълг.език и литература Човекът и обществото Музика Английски език Изобразително изкуство Т. Енева Т. Енева Т. Енева З. Вичева Т. Енева 5 Физ.възпитание и спорт Физ.възпитание и спорт Математика Физ.възпитание и спорт Изобразително изкуство Д. Георгиев Д. Георгиев Т. Енева Д. Георгиев Т. Енева 6 Час на класа Техн.и предприемачество Английски език Човекът и природата Т. Енева Т. Енева З. Вичева Т. Енева 4 в, сутрин 1 Математика Бълг.език и литература Английски език Човекът и природата Бълг.език и литература Св. Филева Св. Филева З. Вичева Св. Филева Св. Филева 2 Физ.възпитание и спорт Математика Английски език Човекът и природата Бълг.език и литература Д. Георгиев Св. Филева З. Вичева Св. Филева Св. Филева 3 Бълг.език и литература Английски език Бълг.език и литература Техн.и предприемачество Човекът и обществото Св. Филева З. Вичева Св. Филева З. Маринова Св. Филева 4 Бълг.език и литература Компютърно моделиране Бълг.език и литература Математика Математика ИУЧ Св. Филева Н. Сотирова Св. Филева Св. Филева Св. Филева 5 Музика Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт Английски език ИУЧ Физ.възпитание и спорт Св. Филева Св. Филева Д. Георгиев З. Вичева Д. Георгиев 6 Час на класа Изобразително изкуство Математика Спортни дейности Св. Филева Св. Филева Св. Филева Д. Георгиев 4 г, сутрин 1 Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Бълг.език и литература Спортни дейности Бълг.език и литература Д. Георгиев Н. Сотирова Н. Сотирова Д. Георгиев Н. Сотирова 2 Математика Бълг.език и литература Бълг.език и литература Английски език Физ.възпитание и спорт Н. Сотирова Н. Сотирова Н. Сотирова Д. Дянкова Д. Георгиев 3 Английски език Изобразително изкуство Математика Английски език ИУЧ Човекът и природата Д. Дянкова Св. Филева Н. Сотирова Д. Дянкова Н. Сотирова 4 Бълг.език и литература Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт Техн.и предприемачество Математика ИУЧ Н. Сотирова Св. Филева Д. Георгиев З. Маринова Н. Сотирова 5 Бълг.език и литература Английски език Компютърно моделиране Математика Музика Н. Сотирова Д. Дянкова Н. Сотирова Н. Сотирова П. Йорданов 6 Час на класа Математика Човекът и природата Човекът и обществото Н. Сотирова Н. Сотирова Н. Сотирова Н. Сотирова

5 5 а, сутрин 1 Математика Музика Бълг.език и литература Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт С. Солакова П. Йорданов Д. Солакова Д. Солакова М. Минчев 2 История и цивилизации Човекът и природата Инф.технологии Изобразително изкуство Музика О. Петкова Р. Димкова М. Стоимиров Д. Терзиев П. Йорданов 3 Техн.и предприемачество Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Английски език Човекът и природата С. Солакова Д. Солакова М. Минчев Гр. Стоянова Р. Димкова 4 Физ.възпитание и спорт Математика Английски език Английски език Човекът и природата М. Минчев С. Солакова Гр. Стоянова Гр. Стоянова Р. Димкова 5 Бълг.език и литература Математика ИУЧ Изобразително изкуство История и цивилизации Математика ИУЧ Д. Солакова С. Солакова Д. Терзиев О. Петкова С. Солакова 6 Бълг.език и литература География и икономика Математика Математика БЕЛ ИУЧ Д. Солакова Д. Христов С. Солакова С. Солакова Д. Солакова Д. Терзиев Д. Георгиев 5 б, сутрин 1 Бълг.език и литература Човекът и природата Инф.технологии Математика ИУЧ География и икономика Д. Солакова Р. Димкова М. Стоимиров А. Драганова Д. Христов 2 Бълг.език и литература Музика Музика История и цивилизации Физ.възпитание и спорт Д. Солакова П. Йорданов П. Йорданов О. Петкова М. Минчев 3 Математика Английски език Математика Английски език Бълг.език и литература А. Драганова Сл. Кушева А. Драганова Сл. Кушева Д. Солакова 4 Математика Английски език Математика Изобразително изкуство Техн.и предприемачество А. Драганова Сл. Кушева А. Драганова Д. Терзиев С. Солакова 5 Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Човекът и природата Физ.възпитание и спорт История и цивилизации М. Минчев Д. Солакова Р. Димкова М. Минчев О. Петкова 6 Изобразително изкуство Бълг.език и литература Човекът и природата БЕЛ ИУЧ Математика ИУЧ Д. Терзиев Д. Солакова Р. Димкова Д. Солакова А. Драганова А. Драганова М. Минчев 5 в, сутрин 1 Физ.възпитание и спорт Английски език Математика Техн.и предприемачество Бълг.език и литература М. Минчев Сл. Кушева А. Драганова С. Солакова Д. Солакова 2 Музика Английски език Математика Математика ИУЧ БЕЛ ИУЧ П. Йорданов Сл. Кушева А. Драганова А. Драганова Д. Солакова 3 Бълг.език и литература Човекът и природата Инф.технологии Математика ИУЧ Изобразително изкуство Д. Солакова Р. Димкова М. Стоимиров А. Драганова Д. Терзиев 4 Бълг.език и литература Човекът и природата Физ.възпитание и спорт Английски език История и цивилизации Д. Солакова Р. Димкова М. Минчев Сл. Кушева О. Петкова 5 Математика Изобразително изкуство Бълг.език и литература Човекът и природата География и икономика А. Драганова Д. Терзиев Д. Солакова Р. Димкова Д. Христов 6 Математика История и цивилизации Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Музика А. Драганова О. Петкова Д. Солакова М. Минчев П. Йорданов П. Йорданов Цв. Димитрова

6 6 а, сутрин 1 Изобразително изкуство География и икономика География и икономика Бълг.език и литература Математика Д. Терзиев Д. Христов Д. Христов К. Бакалова М. Стоимиров 2 Математика История и цивилизации Изобразително изкуство Бълг.език и литература Математика ИУЧ М. Стоимиров О. Петкова Д. Терзиев К. Бакалова М. Стоимиров 3 Физ.възпитание и спорт Техн.и предприемачество Техн.и предприемачество Човекът и природата История и цивилизации М. Минчев С. Солакова С. Солакова Р. Димкова О. Петкова 4 Английски език Физ.възпитание и спорт Английски език Човекът и природата Музика Д. Русева М. Минчев Д. Русева Р. Димкова П. Йорданов 5 Английски език Бълг.език и литература Английски език Математика Бълг.език и литература Д. Русева К. Бакалова Д. Русева М. Стоимиров К. Бакалова 6 Инф.технологии БЕЛ ИУЧ Математика Музика Бълг.език и литература М. Стоимиров К. Бакалова М. Стоимиров П. Йорданов К. Бакалова М. Стоимиров Д. Георгиев 6 б, сутрин 1 Математика Техн.и предприемачество Човекът и природата История и цивилизации История и цивилизации М. Стоимиров С. Солакова Р. Димкова О. Петкова О. Петкова 2 Английски език География и икономика Бълг.език и литература Техн.и предприемачество Човекът и природата Д. Русева Д. Христов К. Бакалова С. Солакова Р. Димкова 3 Английски език Бълг.език и литература Изобразително изкуство Бълг.език и литература Математика Д. Русева К. Бакалова Д. Терзиев К. Бакалова М. Стоимиров 4 Инф.технологии БЕЛ ИУЧ Математика Бълг.език и литература Математика ИУЧ М. Стоимиров К. Бакалова М. Стоимиров К. Бакалова М. Стоимиров 5 Музика Физ.възпитание и спорт География и икономика Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт П. Йорданов М. Минчев Д. Христов Д. Терзиев М. Минчев 6 Бълг.език и литература Математика Музика Английски език Английски език К. Бакалова М. Стоимиров П. Йорданов Д. Русева Д. Русева М. Минчев М. Минчев 6 в, сутрин 1 Човекът и природата Бълг.език и литература Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство Кр. Ганева К. Бакалова Д. Терзиев Д. Русева Д. Терзиев 2 География и икономика БЕЛ ИУЧ Английски език Английски език География и икономика Д. Христов К. Бакалова Д. Русева Д. Русева Д. Христов 3 Математика История и цивилизации Английски език Човекът и природата Бълг.език и литература М. Стоимиров О. Петкова Д. Русева Кр. Ганева К. Бакалова 4 Музика История и цивилизации Техн.и предприемачество Музика Бълг.език и литература П. Йорданов О. Петкова С. Солакова П. Йорданов К. Бакалова 5 Инф.технологии Математика Бълг.език и литература Техн.и предприемачество Математика М. Стоимиров М. Стоимиров К. Бакалова С. Солакова М. Стоимиров 6 Физ.възпитание и спорт Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Математика Математика ИУЧ М. Минчев М. Минчев К. Бакалова М. Стоимиров М. Стоимиров Кр. Ганева Цв. Димитрова

7 7 а, сутрин 1 История и цивилизации Бълг.език и литература Математика Инф.технологии Биология и ЗО О. Петкова Д. Солакова М. Христова М. Стоимиров Р. Димкова 2 Английски език Бълг.език и литература Математика Математика ИУЧ История и цивилизации Сл. Кушева Д. Солакова М. Христова М. Христова О. Петкова 3 Физ.възпитание и спорт Математика Английски език Математика ИУЧ География и икономика Цв. Димитрова М. Христова Сл. Кушева М. Христова Д. Христов 4 Физика и астрономия Математика Английски език Бълг.език и литература Бълг.език и литература Кр. Ганева М. Христова Сл. Кушева Д. Солакова Д. Солакова 5 География и икономика Музика Музика Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ Д. Христов П. Йорданов П. Йорданов Д. Солакова Д. Солакова 6 Техн.и предприемачество Биология и ЗО Химия и ООС Изобразително изкуство Физ.възпитание и спорт Ив. Климентинова Р. Димкова Кр. Ганева Д. Терзиев Цв. Димитрова 7 Час на класа Химия и ООС Спортни дейности Сл. Кушева Кр. Ганева М. Минчев 7 б, сутрин 1 Бълг.език и литература Техн.и предприемачество Английски език Изобразително изкуство Математика К. Микинска Ив. Климентинова Сл. Кушева Д. Терзиев С. Солакова 2 Химия и ООС Физ.възпитание и спорт Английски език География и икономика Математика ИУЧ Кр. Ганева Цв. Димитрова Сл. Кушева Д. Христов С. Солакова 3 Английски език Бълг.език и литература Физика и астрономия Инф.технологии Музика Сл. Кушева К. Микинска Кр. Ганева М. Стоимиров П. Йорданов 4 Математика Бълг.език и литература Музика Бълг.език и литература БЕЛ ИУЧ С. Солакова К. Микинска П. Йорданов К. Микинска К. Микинска 5 Математика Биология и ЗО Математика Химия и ООС Бълг.език и литература С. Солакова Р. Димкова С. Солакова Кр. Ганева К. Микинска 6 Физ.възпитание и спорт Математика ИУЧ География и икономика Биология и ЗО История и цивилизации Цв. Димитрова С. Солакова Д. Христов Р. Димкова О. Петкова 7 Час на класа История и цивилизации Спортни дейности Цв. Димитрова О. Петкова Цв. Димитрова 7 в, сутрин 1 Английски език Физ.възпитание и спорт Музика Техн.и предприемачество Химия и ООС Сл. Кушева Цв. Димитрова П. Йорданов Ив. Климентинова Кр. Ганева 2 Изобразително изкуство Химия и ООС Математика ИУЧ Инф.технологии Физ.възпитание и спорт Д. Терзиев Кр. Ганева Ст. Колева М. Стоимиров Цв. Димитрова 3 Математика Музика Математика ИУЧ История и цивилизации Бълг.език и литература Ст. Колева П. Йорданов Ст. Колева О. Петкова Д. Зарзаланова 4 Математика Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика БЕЛ ИУЧ Ст. Колева Кр. Ганева О. Петкова Д. Христов Д. Зарзаланова 5 Бълг.език и литература Математика Английски език Бълг.език и литература Биология и ЗО Д. Зарзаланова Ст. Колева Сл. Кушева Д. Зарзаланова Р. Димкова 6 Бълг.език и литература Математика Английски език Бълг.език и литература Биология и ЗО Д. Зарзаланова Ст. Колева Сл. Кушева Д. Зарзаланова Р. Димкова 7 Час на класа География и икономика Спортни дейности Ст. Колева Д. Христов Д. Георгиев

8 8 а, сутрин 1 Английски език Физика и астрономия Бълг.език и литература География и икономика Бълг.език и литература Д. Русева Кр. Ганева К. Бакалова Д. Христов К. Бакалова 2 Инф.технологии Математика Биология и ЗО Физика и астрономия Химия и ООС А. Драганова Ст. Колева Р. Димкова Кр. Ганева Кр. Ганева 3 Изобразително изкуство Английски език Испански език ИУЧ Физ.възпитание и спорт Английски език Д. Терзиев Д. Русева А. Костадинова Д. Георгиев Д. Русева 4 Бълг.език и литература Английски език Математика Английски език Английски език К. Бакалова Д. Русева Ст. Колева Д. Русева Д. Русева 5 Бълг.език и литература История и цивилизации История и цивилизации Английски език Английски език К. Бакалова А. Янчев А. Янчев Д. Русева Д. Русева 6 Математика Английски език Английски език Философия Физ.възпитание и спорт Ст. Колева Д. Русева Д. Русева Ер. Илхан Д. Георгиев 7 Час на класа Английски език Английски език Испански език ФУЧ Испански език ФУЧ Д. Христов Д. Русева Д. Русева А. Костадинова А. Костадинова 8 Спортни дейности Испански език ФУЧ Д. Георгиев А. Костадинова 9 а, сутрин 1 Инф.технологии Португалски език Испански език Биология и ЗО Математика А. Драганова Кр. Попова А. Костадинова Р. Димкова Ст. Колева 2 Бълг.език и литература Португалски език Испански език Биология и ЗО Математика К. Микинска Кр. Попова А. Костадинова Р. Димкова Ст. Колева 3 Бълг.език и литература География и икономика Бълг.език и литература Испански език ИУЧ Физ.възпитание и спорт К. Микинска Д. Христов К. Микинска А. Костадинова М. Минчев 4 Изобразително изкуство Испански език Биология и ЗО Физ.възпитание и спорт Химия и ООС Д. Терзиев А. Костадинова Р. Димкова М. Минчев Кр. Ганева 5 Химия и ООС Испански език Физика и астрономия История и цивилизации История и цивилизации Кр. Ганева А. Костадинова Кр. Ганева Елиза Войчева Елиза Войчева 6 Физика и астрономия История и цивилизации Математика Химия и ООС География и икономика Кр. Ганева Елиза Войчева Ст. Колева Кр. Ганева Д. Христов 7 Час на класа История и цивилизации Философия А. Костадинова Елиза Войчева Ер. Илхан 8 Спортни дейности М.Минчев 10 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Инф.технологии Химия и ООС Физика и астрономия Английски език К. Бакалова А. Драганова Кр. Ганева Кр. Ганева Д. Русева 2 Бълг.език и литература Философия Физ.възпитание и спорт Философия Английски език К. Бакалова Ер. Илхан М. Минчев Ер. Илхан Д. Русева 3 Биология и ЗО Химия и ООС Бълг.език и литература Физ.възпитание и спорт Математика ИУЧ Р. Димкова Кр. Ганева К. Бакалова М. Минчев Ст. Колева 4 Биология и ЗО География и икономика БЕЛ ИУЧ Испански език География и икономика Р. Димкова Д. Христов К. Бакалова А. Костадинова Д. Христов 5 История и цивилизации Физика и астрономия История и цивилизации Испански език Испански език ИУЧ О. Петкова Кр. Ганева О. Петкова А. Костадинова А. Костадинова 6 История и цивилизации Изобразително изкуство История и цивилизации БЕЛ ИУЧ Испански език ИУЧ О. Петкова Д. Терзиев О. Петкова К. Бакалова А. Костадинова 7 Час на класа Математика Математика Д. Русева Ст. Колева Ст. Колева 8 Сп.дейности-М.Минчев

9 11 а, сутрин 1 Биология и ЗО Историяи цивилизация Предприемачество ЗИП Английски език Предприемачество ЗИП Р. Димкова О. Петкова Ив. Климентинова Сл. Кушева Ив. Климентинова 2 Биология и ЗО Физ.възпитание и спорт Физ.възпитание и спорт Английски език Предприемачество ЗИП Р. Димкова Д. Георгиев Д. Георгиев Сл. Кушева Ив. Климентинова 3 Историяи цивилизация Математика Бълг.език и литература Бълг.език и литература Испански език О. Петкова Ст. Колева Д. Солакова Д. Солакова А. Костадинова 4 Английски език Математика Бълг.език и литература Химия и ООС Испански език Сл. Кушева Ст. Колева Д. Солакова Кр. Ганева А. Костадинова 5 Английски език География и икономика Инф.технологии ЗИП География ЗИП Философия Сл. Кушева Д. Христов А. Драганова Д. Христов Н. Сотирова 6 География и икономика Физика и астрономия Инф.технологии ЗИП География ЗИП Химия и ООС Д. Христов Кр. Ганева А. Драганова Д. Христов Кр. Ганева 7 Час на класа Инф.технологии ЗИП Физика и астрономия Д. Солакова А. Драганова Кр. Ганева 8 Спортни дейности Цв. Димитрова 12 а, сутрин 1 Математика Физ.възпитание и спорт Бълг.език и литература Свят и личност Инф.технологии ЗИП Ст. Колева Д. Георгиев К. Микинска Ер. Илхан А. Драганова 2 Математика Бълг.език и литература Бълг.език и литература Маркетинг ЗИП Инф.технологии ЗИП Ст. Колева К. Микинска К. Микинска Ив. Климентинова А. Драганова 3 Физ.възпитание и спорт Счетоводство ЗИП География ЗИП География и икономика Английски език Д. Георгиев Ив. Климентинова Д. Христов Д. Христов Сл. Кушева 4 География ЗИП Инф.технологии ЗИП География ЗИП Историяи цивилизация Английски език Д. Христов А. Драганова Д. Христов О. Петкова Сл. Кушева 5 Испански език Инф.технологии ЗИП Маркетинг ЗИП Предприемачество ЗИП Физика и астрономия А. Костадинова А. Драганова Ив. Климентинова Цветомир Енев Кр. Ганева 6 Испански език Английски език Счетоводство ЗИП Предприемачество ЗИП Свят и личност А. Костадинова Сл. Кушева Ив. Климентинова Цветомир Енев Ер. Илхан 7 Час на класа Английски език Историяи цивилизация БЕЛ СИП Спортни дейности К. Микинска Сл. Кушева О. Петкова К. Микинска Цв. Димитрова 8 БЕЛ СИП К. Микинска 12 б, сутрин 1 Маркетинг ЗИП Свят и личност Физ.възпитание и спорт Математика Английски език Ив. Климентинова Ер. Илхан Д. Георгиев Ст. Колева Сл. Кушева 2 Предприемачество ЗИП Инф.технологии ЗИП Пари, банки ЗИП Математика Английски език Ив. Климентинова А. Драганова Ив. Климентинова Ст. Колева Сл. Кушева 3 Пари, банки ЗИП Инф.технологии ЗИП Счетоводство ЗИП Пари, банки ЗИП Инф.технологии ЗИП Ив. Климентинова А. Драганова Ив. Климентинова Ив. Климентинова А. Драганова 4 Бълг.език и литература Маркетинг ЗИП БЕЛ ЗИП Счетоводство ЗИП Инф.технологии ЗИП К. Микинска Ив. Климентинова К. Микинска Ив. Климентинова А. Драганова 5 БЕЛ ЗИП Пари, банки ЗИП БЕЛ ЗИП Бълг.език и литература Счетоводство ЗИП К. Микинска Ив. Климентинова К. Микинска К. Микинска Ив. Климентинова 6 Физ.възпитание и спорт Счетоводство ЗИП Свят и личност Бълг.език и литература Маркетинг ЗИП Д. Георгиев Ив. Климентинова Ер. Илхан К. Микинска Ив. Климентинова 7 Час на класа Предприемачество ЗИП Предприемачество ЗИП Спортни дейности Ив. Климентинова Ив. Климентинова Ив. Климентинова Д. Георгиев

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

Седмично разписание 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български език и литература Юлия Борисова Математика Юлия Борисова Физическ

Седмично разписание 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Български език и литература Юлия Борисова Математика Юлия Борисова Физическ Седмично разписание 1 а, сутрин Математика Юлия Околен свят Юлия 3 Математика Юлия 4 Музика Юлия 5 технологии ИУЧ Татяна технологии ИУЧ Дафина Час на класа Юлия Математика Юлия Музика Юлия Математика Юлия

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат 11 а, сутрин 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Атанасова Росица Кирилова 302 302 302 302 302 2 История I чужд език Физическо II чужд език Български Нели

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН ЧАС И СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

IХ клас

IХ клас IХ-А клас Профил Природни науки 1. Български език Весела Михайлова и Просвета София АД 1945 к-в 2. Литература Албена Хранова и к-в Просвета София АД 1945 3. Руски език Горизонт 2 Татяна Ненкова Велес 5.

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 (1) Информационни технологии - И. Янкова (37) Немски език - Н. Г.Николова (2) Немски език - Н. Г.Николова (

понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 (1) Информационни технологии - И. Янкова (37) Немски език - Н. Г.Николова (2) Немски език - Н. Г.Николова ( () Информационни технологии - И. Янкова () Немски език - Н. Г.Николова () Немски език - Н. Г.Николова () Математика - Д. Живкова () Немски език - Н. Г.Николова (0) Немски език - Н. Г.Николова () Немски

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД З А Я В К А за закупуване на учебници за ученици от V, VI и VII клас, живеещи в чужбина, за учебната 201

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   З А Я В К А за закупуване на учебници за ученици от V, VI и VII клас, живеещи в чужбина, за учебната 201 ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg З А Я В К А за закупуване на учебници за ученици от, I и II клас, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година, съгласно ПМС 90/29.05.2018 г., по програма

Подробно

УЧЕБНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Класове, за които е валиден учебника Учебен предмет Име на учебник Издателство Автори Забележка 8а, 8б, 8в, 8г, 8д

УЧЕБНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Класове, за които е валиден учебника Учебен предмет Име на учебник Издателство Автори Забележка 8а, 8б, 8в, 8г, 8д УЧЕБНИЦИ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Класове, за които е валиден учебника Учебен предмет Име на учебник Издателство Автори Забележка 8а, 8б, 8в, 8г, 8д испански език A Bordo! Para Bulgaria - ниво A1: Учебна

Подробно

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б II срок 0-8 /от 0.0.08/() Миглена Желязкова Икономика Икономика б 08 б 08 Икономика 9: - 0:0 б 08 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. II срок 0-8 /от 0.0.08/() Светлана

Подробно

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев 10 а, сутрин 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Дочко Думанов Румен Колев Радка Христова Румен Колев 309 309 309 309 2 Физическо II чужд език Математика II чужд език География Дочко

Подробно

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство 8 клас 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство П. Цанев Просвета 8 б Информатика Кр. Манев, Н. Манева Изкуства 8 а,б ИТ Иван Първанов

Подробно

8 клас СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 12 / г. Учебна 2019/2020г. Учебен предмет /модул Учи

8 клас СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 12 / г. Учебна 2019/2020г. Учебен предмет /модул Учи 8 СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА /2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ /13.09.г. Учебен предмет 8 б БЕЛ Недялкова 8 д-з БЕЛ Александро ва 8 а,в,г БЕЛ Петков Автор,издателство,година на издаване

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно