AM_Ple_NonLegReport

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegReport"

Препис

1 A8-0317/14 14 Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Катержина Конечна, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели Съображение АА AA. като има предвид, че вредните данъчни практики могат в известна степен да бъдат свързани с една или няколко от следните нежелателни въздействия: липса на прозрачност, произволна дискриминация, нарушаване на конкуренцията и неравнопоставени условия на конкуренция в рамките на вътрешния пазар и извън него, въздействие върху интегритета на единния пазар и върху справедливостта, стабилността и легитимността на данъчната система, по-голямо данъчно облагане на по-малко мобилни икономически фактори, увеличени икономически неравенства, нелоялна конкуренция между държавите, намаляване на данъчната основа, социално недоволство, недоверие или демократичен дефицит; AA. като има предвид, че вредните данъчни практики могат в известна степен да бъдат свързани с едно или няколко от следните нежелателни въздействия: липса на прозрачност, произволна дискриминация, нарушаване на конкуренцията и неравнопоставени условия на конкуренция в рамките на вътрешния пазар и извън него, въздействие върху интегритета на единния пазар и върху справедливостта, стабилността и легитимността на данъчната система, по-голямо данъчно облагане на по-малко мобилни икономически фактори, увеличени икономически неравенства, нелоялна конкуренция между държавите, намаляване на данъчната основа, социално недоволство, недоверие или демократичен дефицит и че могат да послужат като начин за избягване на данъци от страна на заможни лица с високи доходи;

2 A8-0317/15 15 Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис Съображение АВ АВ. като има предвид, че компетентната му специална комисия, създадена на 26 февруари 2015 г., проведе 14 заседания, по време на които изслуша председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, Маргрете Вестегер, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, Пиер Московиси, действащия председател на Съвета Пиер Граменя, министрите на финансите на Франция Мишел Сапен, на Германия Волфганг Шойбле, на Италия Пиер Карло Падоан и на Испания Луис Де Гиндос, представители на ОИСР, както и лица, подаващи сигнали за нередности, разследващи журналисти, експерти, членове на академичната общност, представители на МНК, професионални сдружения, профсъюзи, неправителствени организации и членове на националните парламенти на ЕС (вж. приложение 1); като има предвид, че делегации на ТАХЕ посетиха Швейцария, за да разгледат АВ. като има предвид, че компетентната му специална комисия, създадена на 26 февруари 2015 г., проведе 14 заседания, по време на които изслуша председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, Маргрете Вестегер, члена на Комисията, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, Пиер Московиси, действащия председател на Съвета Пиер Граменя, министрите на финансите на Франция Мишел Сапен, на Германия Волфганг Шойбле, на Италия Пиер Карло Падоан и на Испания Луис Де Гиндос, представители на ОИСР, както и лица, подаващи сигнали за нередности, разследващи журналисти, експерти, членове на академичната общност, представители на МНК, професионални сдружения, профсъюзи, неправителствени организации и членове на националните парламенти на ЕС (вж. приложение 1); като има предвид, че делегации на ТАХЕ посетиха Швейцария, за да разгледат

3 конкретни аспекти на свързаното с трети държави измерение на мандата на комисията, и следните държави членки с цел провеждането на проучвателни мисии: Белгия, Люксембург, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство; като има предвид, че бяха организирани също срещи с представители на правителствата на Гибралтар и Бермуда; конкретни аспекти на свързаното с трети държави измерение на мандата на комисията, и следните държави членки с цел провеждането на проучвателни мисии: Белгия, Люксембург, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство; като има предвид, че бяха организирани също срещи с представители на правителствата на Гибралтар и Бермуда; като има предвид, че цялата тази дейност, въпреки че осигури разнообразни и безценни знания за данъчните системи и практики в цяла Европа, не изясни всички възникнали въпроси, включително оставащите несъответствия в изказванията на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер във връзка с поверителната от дълго време страница в доклада Креке;

4 A8-0317/16 16 Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис Съображение АГ AГ. като има предвид, че част от работата на комисията беше възпрепятствана от факта, че редица държави членки и Съветът не отговориха навреме (вж. приложение 2), и в крайна сметка, не предоставиха всички поискани документи или просто представиха вежливи отговори, едва засягащи същината на отправените искания; като има предвид, че от общо 17 поканени МНК (с изключение на счетоводни и данъчни консултанти) 15 се съгласиха да се явят пред комисията (вж. приложение 3); като има предвид, че Комисията също не оказа пълно съдействие и не изпрати всички вътрешни документи и неофициална бележки от срещи на групата Кодекс за поведение, предлагайки единствено, поради неотстъпчивостта на някои държави членки, ограничена процедура на консултация; като има предвид, че мандатът на комисията трябваше да бъде удължен; АГ. като има предвид, че част от работата на комисията беше възпрепятствана от факта, че редица държави членки и Съветът не отговориха навреме (вж. приложение 2), и в крайна сметка, не предоставиха всички поискани документи или просто представиха вежливи отговори, едва засягащи същината на отправените искания; като има предвид, че от общо 17 поканени МНК (с изключение на счетоводни и данъчни консултанти) 15 се съгласиха да се явят пред комисията (вж. приложение 3), 11 от които обаче след многобройни покани и значителен натиск; като има предвид, че Комисията също не оказа пълно съдействие и нито изпрати всички вътрешни документи и неофициална бележки от срещи на групата Кодекс за поведение, нито предостави достъп на комисията до базата данни, съставена за вътрешно ползване, съдържаща всички данъчни режими в ЕС, които се считат за потенциално вредни, предлагайки единствено, наред с другото поради неотстъпчивостта на някои държави членки, ограничена

5 процедура на консултация по време на която голяма част от съществената информация остана напълно заличена; като има предвид, че мандатът на комисията вече веднъж трябваше да бъде удължен и че поради недостатъците ще трябва сигурно да бъде удължен още веднъж; като има предвид, че окончателният доклад на комисията TAXE следва да бъде публикуван в края на мандата, за да допълни настоящия междинен доклад;

6 A8-0317/17 17 Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис Параграф 3 a (нов) 3a. е загрижен обаче от близостта между данъчните органи и частни корпорации в някои държави членки, която често води до ad hoc постановления и санкции за частни корпорации, които не защитават обществения интерес като насърчават избягването на данъци; подчертава необходимостта от подобряване на независимостта на данъчните органи от корпоративните интереси, без да се застрашава тяхната политическа и демократична отчетност пред националните правителства и парламенти;

7 A8-0317/18 18 Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели Параграф 90 a (нов) 90a. посочва в тази връзка неотдавнашните разкрития в медиите, според които няколко държави членки активно са възпрепятствали процеса за ограничаване на вредните данъчни практики на форумите на Съвета, особено по отношение на патентните кутии, и призовава за по-нататъшни разследвания на политическата отговорност за тези случаи, също по отношение на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер;

8 A8-0317/19 19 Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели Параграф призовава Комисията да предприеме в очакване на приемането на пълна ОКООКД и пълното ѝ прилагане на равнището на ЕС незабавни действия с цел да се гарантира ефективно данъчно облагане, да се намали прехвърлянето на печалби (предимно чрез трансферно ценообразуване), да се подготви, в очакване на консолидацията, преходен режим за приспадане на трансграничните печалби и загуби, който да бъде временен и да предоставя достатъчно гаранции, че няма да създава по-нататъшни възможности за агресивно данъчно планиране, и да продължи да въвежда подходящи и ефективни правила за борба със злоупотребите във всички относими директиви; призовава Комисията да направи проверка на съществуващите директиви и проектите за директиви в областта на данъчното и дружественото право по отношение на това доколко са подходящи за прилагане на ефективно данъчно облагане; призовава Съвета да се подготви за бързото приемане на тези разпоредби; 118. призовава Комисията да предприеме в очакване на приемането на пълна ОКООКД и пълното ѝ прилагане на равнището на ЕС незабавни действия с цел да се гарантира ефективно данъчно облагане, да се намали прехвърлянето на печалби (предимно чрез трансферно ценообразуване) и да въведе подходящи и ефективни правила за борба със злоупотребите във всички относими директиви; призовава Комисията да направи проверка на съществуващите директиви и проектите за директиви в областта на данъчното и дружественото право по отношение на това доколко са подходящи за прилагане на ефективно данъчно облагане; призовава Съвета да се подготви за бързото приемане на тези разпоредби; подчертава, че за да постигне една от целите си, т.е. намаляване на бюрокрацията, въвеждането на обща консолидирана данъчна основа следва да бъде придружено от прилагане на общи счетоводни правила и подходяща хармонизация на административните практики по данъчни въпроси;

9 подчертава, че за да постигне една от целите си, т.е. намаляване на бюрокрацията, въвеждането на обща консолидирана данъчна основа следва да бъде придружено от прилагане на общи счетоводни правила и подходяща хармонизация на административните практики по данъчни въпроси;

10 A8-0317/20 20 Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели Параграф освен това призовава държавите членки да прилагат по-широкообхватна система за отчитане по държави на данъчните органи, която да се основава на стандарта на ОИСР и да включва поподробна информация, като например данъчни декларации и сделки в рамките на групата; подчертава, че предоставянето на данъчна информация от дружества на други данъчни администрации трябва да бъде съпроводено от подобряване на рамката за решаване на спорове, с оглед изясняване на съответните права на всяка страна и избягване на всякакви отрицателни странични ефекти; подчертава, че по отношение на данъчните администрации на трети държави, информация следва да се предава само на органите на държавите, които са въвели изисквания, равностойни на предвидените от Арбитражната конвенция на ЕС; също така призовава за разработване на хармонизирани счетоводни стандарти, които да позволяват в частност подетайлизирано оповестяване по отношение на авторските и 136. освен това призовава държавите членки да прилагат по-широкообхватна система за отчитане по държави на данъчните органи, която да се основава на стандарта на ОИСР и да включва поподробна информация, като например данъчни декларации и сделки в рамките на групата; подчертава, че предоставянето на данъчна информация от дружества на други данъчни администрации трябва да бъде съпроводено от подобряване на рамката за решаване на спорове, с оглед изясняване на съответните права на всяка страна и избягване на всякакви отрицателни странични ефекти; подчертава, че по отношение на данъчните администрации на трети държави, информация следва да се предава само на органите на държавите, които са въвели изисквания, равностойни на предвидените от Арбитражната конвенция на ЕС; също така призовава за разработване на хармонизирани счетоводни стандарти, които да позволяват в частност подетайлизирано оповестяване по отношение на авторските и

11 лицензионните възнаграждения; лицензионните възнаграждения; подчертава, че хармонизираните счетоводни стандарти на ЕС в областта на данъчното облагане не следва да се основават на Международните стандарти за финансово отчитане, а на набор от чисто европейски правила, който да балансира гъвкавостта и потенциално отрицателните ефекти на увеличената дискреционна свобода за данъкоплатците при изчисляване на основни суми като приходи и разходи;

12 A8-0317/21 21 Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели Параграф призовава Комисията да разгледа възможността за установяване на набор от инструменти за гарантиране на такава защита срещу неоснователни съдебни преследвания, икономически санкции или дискриминация, като същевременно се гарантира защитата на поверителността и на търговските тайни; обръща внимание в тази връзка на примера на Закона Дод-Франк в САЩ, в който се предвижда както плащане на възнаграждения на лицата, подаващи сигнали за нередности, за предоставянето на оригинална информация на органите, така и защитата на тези лица от съдебно преследване и от загуба на работното им място, като се има предвид, че тези възнаграждения не следва да бъдат стимул за публикуване на чувствителна в търговско отношение информация; предлага създаването на независим европейски орган, отговарящ за събирането на такава информация и извършването на разследвания, както и на общоевропейски взаимен фонд за лицата, подаващи сигнали за 143. призовава Комисията да разгледа възможността за установяване на набор от инструменти за гарантиране на такава защита срещу неоснователни съдебни преследвания, икономически санкции или дискриминация, като същевременно се гарантира защитата на поверителността и на търговските тайни; обръща внимание в тази връзка на примера на Закона Дод-Франк в САЩ, в който се предвижда както плащане на възнаграждения на лицата, подаващи сигнали за нередности, за предоставянето на оригинална информация на органите, така и защитата на тези лица от съдебно преследване и от загуба на работното им място, като се има предвид, че тези възнаграждения не следва да бъдат стимул за публикуване на чувствителна в търговско отношение информация; предлага създаването на независим европейски орган, отговарящ за събирането на такава информация и извършването на разследвания, както и на общоевропейски взаимен фонд за лицата, подаващи сигнали за

13 нередности, за да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, получават адекватна финансова помощ, които да се финансират чрез налог върху част от възстановените средства или събраните глоби; счита, че следва да се предоставя защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и когато те информират обществеността, след като компетентните органи на национално равнище или на равнището на ЕС са били уведомени и не са реагирали в рамките на един месец; нередности, за да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, получават адекватна финансова помощ, които да се финансират чрез налог върху част от възстановените средства или събраните глоби; счита, че следва да се предоставя защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и когато те информират обществеността, след като компетентните органи на национално равнище или на равнището на ЕС са били уведомени и не са реагирали в рамките на един месец; настоятелно призовава Комисията да гарантира всеобхватна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на журналистите в директивата за търговските тайни, въз основа на препоръките в настоящия доклад;

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/18 18 Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, София Сакорафа Съображение Д a (ново) Да. като има предвид, че ЕС и

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

TA

TA 29.6.2018 A8-0200/ 001-011 ИЗМЕНЕНИЯ 001-011 внесени от Комисията по транспорт и туризъм Доклад Дирдре Клун A8-0200/2018 Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на София Комерс - Заложни Къщи АД, гр. София Одитният комитет в София Комерс - Заложни Къщи АД е създаден съг ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни принципи В рамките на своя мандат членовете на ЕП: Член

Подробно

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР До Акционерите На БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД Доклад относно одита на финансовия отчет Мнение Ние извършихме одит на финансовия о

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР До Акционерите На БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД Доклад относно одита на финансовия отчет Мнение Ние извършихме одит на финансовия о ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР До Акционерите На БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД Доклад относно одита на финансовия отчет Мнение Ние извършихме одит на финансовия отчет на БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД (Дружеството), съдържащ

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 343 Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели Глава 4 член 167 параграф 1 Съответният член на ЕП може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно