О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

Размер: px
Започни от страница:

Download "О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем"

Препис

1 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА КОСТОВА ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА РАЙЧЕВА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА след като се запозна с ВНЧД 348 по описа на АСНС за 2019г., докладвано от съдията Райчева, за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл.341 ал.1 вр.чл.306 ал.1 т.1 НПК. Образувано е по протест на прокурор от Специализираната прокуратура срещу определение на 9-ти състав на Специализирания наказателен съд от г., по нохд 4256/2018г., с което съдът отделно от присъдата на основание чл.306 ал. 3 вр. ал.1 т.1 НПК и чл.53 от НК се е произнесъл по отношение на множеството веществени доказателства по досъдебното производство 105/2018г. на ГД БОП - МВР, пр.пр.678/2018г., иззети от всеки един от тримата осъдени Й.К. Й., Д.С.Х., С.Д.Х., като се е разпоредил една част да бъдат отнети в полза на държавата, а други да бъдат върнати на правоимащите лица. С протестът се атакува частта на определението, с което е постановено иззетите парични суми общо в размер на лв., 2310 евро и 245 турски лири от жилището, находащо се на адрес гр.с., ул. Л.Г. 47, обитавано от С.Д.Х. да му бъдат върнати. В протеста се изтъкват доводи за неправилност и незаконосъобразност на определението в посочената част, тъй като откритите парични суми представлявали икономически ползи за осъдения С.Д.Х., спрямо който е било одобрено споразумение по нохд 4256/2018г. за престъпление по чл.321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 НК, както и чл.354а ал.2 пр.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 НК. Според прокуратурата иззетите паричните суми били придобити от престъпна дейност продажба и разпространение на наркотични вещества, поради което на основание чл. 53 ал.3 НПК се иска същите, иззети от жилището, находащо се на адрес гр.с., ул. Л.Г. 47, обитавано от С.Д.Х., а именно: 5 броя банкноти с номинал 100 лв., 30 броя банкноти с номинал 50 лв.,

2 250 бр. банкноти с номинал 20 лв., 2 бр. банкноти с номинал 100 турски лири, 1 бр. банкнота с номинал 20 турски лири, 1 бр. банкнота с номинал 10 турски лири, 3 бр. банкноти с номинал 5 турски лири, 141 бр. банкноти с номинал 20 лв., 97 бр. банкноти с номинал 50 лв., 1 бр. банкнота с номинал 10 лв., 43 бр. банкноти с номинал 100 лв., 3 бр. банкноти с номинал 500 евро, 16 бр. банкноти с номинал 50 евро, 1 бр. банкнота с номинал 10 евро, 1 бр. банкнота с номинал 5 лв., 3 бр. банкноти с номинал 10 лв., 2 бр. банкноти с номинал 20 лв., 2 бр. банкноти с номинал 50 лв., 10 бр. банкноти с номинал 100 лв., 60 бр. банкноти с номинал 10 лв., да бъдат отнети в полза на държавата. В съдебно заседание прокурорът от АСНС поддържа протеста и излага доводи, че иззетите при претърсването вещи от жилището на осъдения С.Х. *** вещи следва да бъдат отнети в полза на държавата, тъй като съставлявали както пряка така и непряка облага от престъплението, генерирани в резултат на продажбата на наркотични вещества. Осъденият С.Х. се явява в съдебното заседание лично и с упълномощения си защитник адв.м.п.. Изразява становище паричните суми да му бъдат върнати, тъй като средствата му били нужни за развитието на земеделието, с което се занимавал, както и поради факта, че съпругата му страдала от тежко заболяване и се нуждаела от операция и адекватно лечение. Другите двама осъдени Й.К.Й. и Д.С.Х. чрез техните защитници адв.е.п. и адв.н.а. предоставят на съда да реши казуса по справедливост, като считат, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно. Въззивният съд, като прецени изложеното в протеста и се запозна с доказателствата по делото, намира за установено следното:

3 Протестът е процесуално допустим, а разгледан по същество е НЕОСНОВАТЕЛЕН поради следните съображения: Със споразумение от г. по нохд 4256/2018г. на СНС 9 н.с С.Д.Х. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл.321 ал.3 т.2 вр. ал.2 НК - участие в организирана престъпна група, действала в периода м. януари 2017г г., в гр.с., гр.б. и гр.с. с участници Д.С.Х. и Й.К.Й., като групата е била създадена с користна цел и цел да върши престъпления по чл.354а ал.1 и 2 от НК, за което му е наложено наказание две години лишаване от свобода. Със същото споразумение С.Х. е признат за виновен и по второто обвинение в престъпление по чл.354а ал.2 изр.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК, за това, че на г. в гр.с. в съучастие като съизвършител с Д.С.Х. без надлежно разрешително е направил опит да разпространи на служители под прикритие с 18, 19 и 20 високорискови наркотични вещества кокаин 3 обекта на обща стойност , 60 лв. като им го продаде за сумата евро, деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение решение на организирана престъпна група, наркотичното вещество е в особено големи размери и опитът е останал недовършен поради независещи от волята на дееца причини, за което му е наложено наказание две години лишаване от свобода и глоба в размер на лв. На основание чл.23 ал.1 НК съдът е определил на осъдения С.Д.Х. за изтърпяване едно общо най-тежко наказание измежду наложените му за престъплението по чл.321 ал.3 НК и чл.354а ал.2 НК в размер на две години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим и е присъединил наказанието глоба в размер на лв. С атакуваното определение по реда на чл.306 НПК съдът се е разпоредил с множеството веществените доказателства по делото, постановил е кои от тях да бъдат отнети в полза на държавата и кои да бъдат върнати на правоимащите лица. Със същото определение СНС е счел, че иззетите с протокол от г. / том 2 л дп/ от жилището, находящо се на адрес гр.с., ул. Л.Г. 47, обитавано от С.Д.Х. банкноти както следва: 5 броя банкноти с номинал 100 лв.,30 броя банкноти с номинал 50 лв., 250 бр. банкноти с номинал 20 лв., 2 бр. банкноти с номинал 100 турски лири,1 бр. банкнота с номинал 20 турски лири,1 бр. банкнота с номинал 10 турски лири,3 бр. банкноти с номинал 5 турски лири, 141 бр. банкноти с номинал 20 лв., 97 бр. банкноти с номинал 50 лв., 1 бр. банкнота с номинал 10 лв.,43 бр. банкноти с номинал 100 лв., 3 бр. банкноти с номинал

4 500 евро,16 бр. банкноти с номинал 50 евро, 1 бр. банкнота с номинал 10 евро, 1 бр. банкнота с номинал 5 лв., 3 бр. банкноти с номинал 10 лв., 2 бр. банкноти с номинал 20 лв., 2 бр. банкноти с номинал 50 лв., 10 бр. банкноти с номинал 100 лв., 60 бр. банкноти с номинал 10 лв., следва да бъдат върнати на осъдения С.Д.Х.. Същевременно съдът е осъдил на основание чл.53 ал.2 буква Б от НК Д.С.Х. и Й.К.Й. да заплатят солидарно сумата от 4793 лв., представляваща остатък от сумата до лв., която са получили от служителите под прикритие срещу предадени от тях наркотични вещества, съобразно обвинението по чл.354а ал.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 НК за деяние, извършено на г. в гр.с., в близост до с.димитровче, при условията на съучастие, като за С.Д.Х. такова обвинение не е предявявано и поддържано от прокурора. По делото не са налице гласни или други доказателства въз основа на които да се направи извод, че паричните суми иззети от осъдения С.Х. *** съставляващи банкноти в лева, евро и турски лири, са набавени в резултат на престъпната дейност на организираната престъпна група или генерирана въз основа на вторичното деяние по чл.354а ал.2 изр.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК, останало недовършено във фазата на опита. Показанията на разпитаните по делото свидетели Р.Я., М.Д., К. К., И. П., служители под прикритие с идентификационни номера 14, 15, 16, 18, 19, 20, както и информацията от ВДС събрана в резултат на експлоатирани СРС не сочат каквито и да било данни за оборване на горния извод. При това положение, протестът се явява неоснователен, тъй като по делото липсват каквито и било доказателства гласни, писмени или други които да сочат, че откритите в жилището на осъдения С.Х. парични суми в лева, турски лири и евро са били генерирани от престъпната дейност на групата, свързана с разпространението на наркотични вещества. Липсват свидетели, които да сочат, че са закупували от С.Х. наркотично вещество и да са се разплащали в посочените валути. Параметрите на обвинението на С.Х. по чл. чл.354а ал.2 изр.2 т.1 пр.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.18 ал.1 от НК, е за едно деяние извършено на г. при условията на опит, при който деянието е останало недовършено и сумите срещу предлаганото наркотично вещество не са били предадени от полицейските служители по доверителната сделка. Поради това няма как да се приеме становището изразено в протеста, че открите във владението на С.Д.Х. суми са резулат от престъпната му дейност, както във връзка с дейността му в

5 престъпното сдружение, така и в резултат на вменената му вторична престъпна дейност, за която е признат за виновен и му е наложено наказание. С оглед на гореизложеното въззивната инстанция намира, че атакуваното определение на първостепенния съд следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, поради което АСНС пети въззивен състав О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА определение от г. на 9- ти състав на СНС по нохд 4256/2018, в частта относно върнатите вещи на осъдения С.Д.Х., иззети с протокол за претърсване и изземване от жилище, находящо се на адрес: гр.с., ул. Л.Г. 47 съставляващи банкноти в лева, евро и турски лири. Определението е окончателно. Председател: Членове: 1. 2.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв

П Р О Т О К О Л [населено място], г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дв П Р О Т О К О Л [населено място], 12.10.2018 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, четвърти въззивен състав, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година,

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври п

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври п О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр. София, 09.10.2019 г. Апелативният специализиран наказателен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на осми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми фе О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 31 гр. София, 27.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 05.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на пети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЕЛИН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет

Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десет Р Е Ш Е Н И Е 25 Гр. София, 21.05.2019 год. В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, II - ри състав в публичното заседание на десети май през две хиляди и деветнадесета година в следния

Подробно

noxd54-10

noxd54-10 П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 01.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА Б.-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Р.Х. Б.З. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза

РЕШЕНИЕ 565ОТ Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебноза РЕШЕНИЕ 565ОТ18.02.2014Г.ПО Н.Д. 2225/2013Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВърховнияткасационенсъднаРепубликаБългария,Третонаказателноотделение,в откритосъдебнозаседаниенадванадесетидекемвридвехилядиитринадесетагодина,всъстав:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети авгу О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София,16.08.2019 г. Апелативен специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, в закрито заседание на дванадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав: ГЕОРГИЕВА

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и в О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 6 Гр.София, 09.03.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, трети състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и шестнадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Определение по Наказателно дело 361/2019г.

Определение по Наказателно дело 361/2019г. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Гр.София, 22.07.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнад

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнад О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, 01.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на първи октомври през две хиляди и деветнадесета година, пети състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА КОСТОВА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на деветнадесети август през две

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на деветнадесети август през две О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 19.08.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД IV състав, в закрито заседание на деветнадесети август през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Присъда 12 Номер 12 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Присъда 12 Номер 12 Година 13.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 13.12 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

NOHD

NOHD П Р О Т О К О Л 2017г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 04.10.2017 година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:М.Г. Т.И. Секретар: АННА ВАСИЛЕВА

Подробно

Microsoft Word - sa$tm841

Microsoft Word - sa$tm841 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 2.10.2017 2.10.2017 ЗЗ/РЗ от 3.10.2017 3.10.2017 АНД 2624/2017 ЧНД

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз

Мотиви 192 Номер 192 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като раз Мотиви 192 Номер 192 Година 15.12.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: дело номер 20175430200149

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр.софия, 28.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и деветнадесета година, пети състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на девети септември през

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на девети септември през О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 09.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на девети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през дв

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през дв О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.06.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, IV - ти състав, в закрито заседание на дванадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септемвр

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септемвр О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 10 09. 2019г. Апелативен специализиран наказателен съд, първи въззивен състав, в закрито заседание на десети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно