ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ"

Препис

1 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх. Ст. Димитров инж. М. Георгиев инж. М. Маринов инж. М. Белински 2018 год. гр.бургас

2 Обяснителна записка 1. Повод за изготвяне на проекта Проектът е разработен възоснова на: - архитектурни планове; - наредба 7 от год. на Министерство на регионално развитие и благоустройство, в сила от год. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; - наредба 15 за технически правила и норми за проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации от год. (влязла в сила за проекти започнати след год.); - наредба І-з-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар ; - задание на Възложителя; Обектът е Спортна зала в с. Изворище, общ. Бургас. Сградата е монолитна, топлоизолирана с външни стени от решетъчни тухли 25см. и пластмасова дограма със стъклопакет. Необходимо е проекта да се съгласува с всички одобрителни инстанции. 2. Технически данни Топлотехнически данни за гр. Бургас: - лято: t = 28 0 С; ϕ = 58.8% ( при необезпеченост 2% ) - зима: t = -6 0 С; ϕ = 85% ( при необезпеченост 1% ) Вътрешните температури на помещенията са според изискванията на Наредба 15 Ограждащите конструкции и дограма са съобразени с изискванията на Наредба Проектирани инсталации. В проекта са разработени следните инсталации : - общообменна (отоплителна/климатична) инсталация за спортната зала; - отоплителна инсталация; - смукателна вентилационна инсталация за санитарни възли и бани; 3.1. Общообменна ( отоплителна/климатична) инсталация за спортната зала. За осигуряване на пресен въздух за спортната зала, е предвидена общообменна вентилационна инсталация. За нагнетяване на пресния въздух, са предвидени четири, хоризонтални, вентилационни решетки, комплект с направляваща и регулираща секции. Предвидени са канален климатизатор, въздушен филтър и предварителна ел. нагревателна секция, за обработка на пресния въздух. Засмукването на пресен въздух, се осъществява посредством неподвижна, жалузийна решетка, разположена на фасадна стена, на кота д.р Нагнетателните въздуховоди се топлоизолират с 25мм минерална вата и алуминиево фолио, след каналния климатизатор. 1

3 За изсмукване на замърсения въздух, са предвидени канален вентилатор и четири, хоризонтални, вентилационни решетки, комплект с направляваща и регулираща секции. Изхвърлянето на отработения въздух, се осъществява посредством неподвижна, жалузийна решетка, разположена на фасадна стена, на кота д.р Връзката между решетките, каналния климатизатор и каналния вентилатор се осъществява с въздуховодна мрежа. Въздуховодите са от поцинкована ламарина на фланци с дебелина на ламарината до 1mm. Въздуховодната разпределителна мрежа да се разположи, в подпокривното пространство. За обезшумяване на инсталациите са предвидени гъвкави връзки. Пускането и спирането на инсталацията ще става ръчно. Вида, броя и мястото на всички съоръжения и машини е указано в приложените чертежи, легенди и количествени сметки Отоплителна инсталация. За отопление на помещенията са предвидени канален климатизатор (за залата) или панелни, електрически радиатори, конвекторен тип за монтаж на стена с вграден термостат и управление. За баните и санитарните възли конвекторните радиатори са влагозащитено изпълнение. Вида, количеството и разположението на машини и съоръжения, може да се види на чертежите, легендите и количествените сметки Смукателни вентилационни инсталации санитарни възли и бани. За санитарните възли и баните са предвидени самостоятелни осови вентилатори с подвижни жалузи, монтирани на хоризонтални и вертикални въздуховоди от PVC тръба, излизащи над покрива на сградата и завършващи с вентилационни шапки /зонт/. Всеки един вентилатор се включва самостоятелно от сериен ключ, монтиран до вратата на съответното помещение. Вида, броя и мястото на всички съоръжения и машини е указано в приложените чертежи, легенди и количествени сметки. 4. Проекто-сметна документация. Проектът е комплектован с необходимите чертежи в план и аксонометрична схема. Представени са количествени сметки за необходимите доставно-монтажни работи. 5. Пусково-наладъчни работи. За пускането на инсталациите в действие е необходимо да се направят топла и хидравлична проби, като за целта се представят необходимите протоколи. Да се представят протоколи и за всички скрити работи. 2

4 Вътрешна отоплителна инсталация 1. Електрически радиатор "конвекторен" тип, влагозащитено изпълнение, с Qот./ел.=400W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи; бр Електрически радиатор "конвекторен" тип, влагозащитено изпълнение, с Qот./ел.=600W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи; бр Електрически радиатор "конвекторен" тип, с Qот./ел.=600W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи; бр Електрически радиатор "конвекторен" тип, с Qот./ел.=1000W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи; бр. 1 Общообменна вентилационна инсталация-зала 1. Неподвижна жалузийна решетка НЖР 500/400, 1000m3/h, w=2.0m/s; бр Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.2м; бр Калорифер електрически, с отоплителна/електрическа мощност 6.0kW, при 380V, с размер на присъединителния фланец 500/300 и дължина 0.65м; бр Канален вентилатор с дебит 1000m3/h, напор 400Pa, ел. мощност 1.00kW при 380V и максимално ниво на шум 63dB; бр Нагнетателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, с размери 525/125 и с дебит 250m3/h, w=1.5m/s; бр Смукателна хоризонтална решетка, комплект с направляваща и регулираща секции, с размери 525/125 и с дебит 250m3/h, w=1.5m/s; бр Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 750мм. м Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 1200мм. м Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм. м Топлоизолация по въздуховоди 25мм вата и алуминиево фолио; м Крепежи и консумативи; компл. 1

5 Климатична инсталация 1. Канален климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.= kW, Qохл.= kW, Qел.=2.66kW, 380V; бр Колонен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.= ,60-14kW, Qохл.= kW, Qел.=4.20kW, 380V; бр Тръбен кит за климатизатор до 5м.; бр Тръбен кит за климатизатор над 5м.; бр. 1 Смукателни вентилационни инсталации на санитарни възли, бани и др. 1. Осов вентилатор с подвижни жалузи с дебит 90m3/h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB; бр Вентилационна шапка /зонт/ 125; бр PVC тръба 125; м PVC тройник 125; бр. 2

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена

БГ Терм ООД ценова листа Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена Bosch (Германия) Кондензни газови котли 65-98 kw Цена с 7736701023 Condens 5000 W ZBR70-3 системен газов кондензен котел за стенен монтаж, 14,3-69,5kW 5832,50 6999,00 7736701024 Condens 5000 W ZBR100-3

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 02/2019 Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена

БГ Терм ООД ценова листа 02/2019 Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена Bosch (Германия) Кондензни газови котли 65-100 kw Цена с 7736701023 Condens 5000 W системен газов кондензен котел за стенен монтаж, 14,3-70 kw 5832,50 6999,00 OЕ 7736701024 Condens 5000 W системен газов

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ А. Текстова част І. Обяснителна записка ІІ. Изчислителна записка ІII. Безопасност, хигиена на труда, пожарна безопасност (БХТПБ) IV. Опазва

СЪДЪРЖАНИЕ А. Текстова част І. Обяснителна записка ІІ. Изчислителна записка ІII. Безопасност, хигиена на труда, пожарна безопасност (БХТПБ) IV. Опазва СЪДЪРЖАНИЕ А. Текстова част І. Обяснителна записка ІІ. Изчислителна записка ІII. Безопасност, хигиена на труда, пожарна безопасност (БХТПБ) IV. Опазване и възпроизводство на околната среда V. Инструкции

Подробно

до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch с 3% отстъпка Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена с ДДС Промо цена

до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch с 3% отстъпка Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена с ДДС Промо цена до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch с 3% отстъпка Кондензни газови котли 65-100 kw Арт. Продукт Описание Цена с Промо цена с 7736701023 Condens 5000 W системен газов кондензен котел

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Ценова листа, януари 2016

Ценова листа, януари 2016 A Вентилационни решетки Стенна вентилационна решетка HN 200*100 11,55 Стенна вентилационна решетка HN 200*200 16,27 Стенна вентилационна решетка HN 300*100 12,85 Стенна вентилационна решетка HN 300*150

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Microsoft Word - OVK EVN_Morulei_Ob zap_Ro

Microsoft Word - OVK EVN_Morulei_Ob zap_Ro ТАНЕВ ПП ЕООД София 1612, ж.к. Хиподрума, бл. 9, вх.а, ап.1, тел./факс (+359 2) 9525652,, e-mail: ekatherina.taneva@gmail.com Обект: Част: Фаза: Възложител: РР Станция Морулей, землище на с. Дълбоки, поз.

Подробно

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Захранване (Ph-V-Hz) Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP (W/W) Енергиен клас Вътрешно Външно Тръбни връзки CS-25V3A-1B163AY4L

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Захранване (Ph-V-Hz) Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP (W/W) Енергиен клас Вътрешно Външно Тръбни връзки CS-25V3A-1B163AY4L

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Инвеститор: Строително дружество - "Ситиком" ООД

Инвеститор:	 Строително дружество - Ситиком ООД Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ Част : Фаза : Технически проект Oбяснителна записка I.Обща част Обект на настоящия технически проект

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ www.firepower.bg www.otopleniespeleti.com office@otopleniespeleti.com +359886207777 +359892040109 София, бул. "Европа" 138, 1360 Складово производствена зона

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА INNOVA AIRLEAF 2018 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА Модел A B C SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща о

ЦЕНОВА ЛИСТА INNOVA AIRLEAF 2018 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА Модел A B C SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща о SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА SL 200 SL 400 SL SL 800 SL 00 1760 3340 3800 620 1270 1960 30 8,4 22,5 18,6 Отоплителна мощност (50 ) 90 2350 3190 40 4860 (50 ) (50 ) 5,7 6,6 16,3 18,3 От. мощност

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизолационно или пароконтролиращо фолио 4-топлоизолация

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно