ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА ВСС ДО Г-ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС ДО Г-ЖА СЛАВКА КАМЕНОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Д Н Е В Е Н Р Е Д за редовното заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС, насрочено за г. (вторник) от 10,00 часа в заседателната зала на ул. Eкзарх Йосиф 12, етаж 3 І. РАЗНИ Р-1. ОТНОСНО: Изпраща Писмо от Министъра на външните работи във връзка с проведена среща на Междуведомствената работна група за обсъждане на евентуални промени на нормативната уредба, касаеща участието на граждански специалисти в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз на постоянните комисии на ВСС за предложения, с оглед предмета на срещата.

2 ІІ. ВЪЗРАЖЕНИЯ ПРЕДСТОИ ИЗСЛУШВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС В-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Венета Стоянова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) В-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Десислава Чавдарова Кацарова - Христозова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) В-3. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за периодично атестиране на Мария Минчева Велкова - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг съдия в ОС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. В-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Диана Георгиева Ганева - съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) В-5. ОТНОСНО: Възражение от Димитър Божинов Ралев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, относно поставена оценка при периодично атестиране, съгласно решение на КПА по протокол 26/ г., т. П-9. (вх /12/ г.)

3 ІІІ. СЪДИЛИЩА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Варна за периодично атестиране на Маринела Ганчева Дончева заместник на административния ръководител заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Славейка Атанасова Костадинова съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Мариана Иванова Хитева Паунова заместник на административния ръководител заместник-председател на Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Румян Жеков Христов заместник на административния ръководител заместник-председател на Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико Търново за периодично атестиране на Корнелия Димитрова Колева заместник административен ръководител заместник-председател на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

4 С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Росица Славчева Бункова Манолова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Габрово за периодично атестиране на Благовеста Митева Костова - съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Албена Кирилова Александрова - съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Анна Владимирова Ненова - Вълканова - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Катя Ангелова Хасъмска - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

5 С-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за периодично атестиране на Нели Бойкова Алексиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Козлодуй за периодично атестиране на Галя Василева Петрешкова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Козлодуй за периодично атестиране на Адриана Георгиева Добрева - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Добрич, за провеждане на периодично атестиране на Петя Колева Петкова - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг съдия в АС, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Десислава Христова Ахладова - Атанасова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Перник, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

6 С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Диана Младенова Йорданова - Матеева - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Перник за периодично атестиране на Явор Петров Джамалов - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) Приложение: Единен формуляр за атестиране С-20. ОТНОСНО: На доклад на г-жа Милка Итова Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Светозар Димов Светиев - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Петя Христова Манова - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-22. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Анна Иванова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-23. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

7 С-24. ОТНОСНО: Молба от Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд гр. Плевен, с ранг съдия в ОС, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. и повишаване на място в ранг съдия в АС" (вх / г.) С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Казанлък за периодично атестиране на Тодор Стойков Тодоров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Казанлък, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Анета Георгиева Илинска - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Военен съд гр. Варна за периодично атестиране на Димо Малчев Димов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Военен съд гр. Варна, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-28. ОТНОСНО: Предложение от Поля Павлинова Иванова - съдия в Районен съд гр. Попово, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-29. ОТНОСНО: Предложение от Маринела Георгиева Стефанова - съдия в Районен съд гр. Попово, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

8 С-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Варна за периодично атестиране на Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Търговище за периодично атестиране на Тодор Иванов Димитров - съдия в Районен съд гр. Търговище, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Велики Преслав за периодично атестиране на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски градски съд за периодично атестиране на Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Софийски градски съд, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Иванка Стоименова Шкодрова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Красимир Стефанов Маринов - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

9 С-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Кърджали за периодично атестиране на Мария Кирилова Дановска - съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Стара Загора за периодично атестиране на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг съдия в ОС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Методи Николов Здравков - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Цветелина Маринова Янкулова - Стоянова - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Велинград за периодично атестиране на Ваня Георгиева Тотолакова - съдия в Районен съд гр. Велинград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

10 С-42. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Русе за периодично атестиране на Явор Димов Влахов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-43. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Светлана Тодорова Димитрова - Кирякова - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг съдия в АС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ С-44. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Военен съд гр. Варна за периодично атестиране на Владимир Тотев Христов - съдия във Военен съд гр. Варна, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) С-45. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Русе за периодично атестиране на Наталия Денева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ С-46. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Пловдив за повишаване на Явор Иванов Колев заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Пловдив, с ранг съдия в АС на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, на основание чл. 234 от ЗСВ. ( 129, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/ г.) (вх / г.)

11 С-47. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд гр. Ардино за повишаване на Валентин Димитров Петров съдия в Районен съд гр. Ардино, с ранг съдия в ОС на място в по-горен ранг съдия в АС, на основание чл. 234 от ЗСВ. (вх / г.) С-48. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас за повишаване на Таня Ташкова Русева - Маркова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг съдия в АС", на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ. (вх / г.) ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ С-49. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Апелативен специализиран наказателен съд за периодично атестиране на Емилия Василева Петкова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ С-50. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Софийски районен съд за придобиване статут на несменяемост на Емилиан Любенов Лаков - съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. (вх / г.)

12 ІV. ПРОКУРАТУРИ ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ - ЕФ ИЗГОТВЕН ОТ ПАК П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Милена Анестиева Досева - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Йовита Манолова Григорова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Иванка Ангелова Козарова - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг прокурор във ВКП и ВАП ", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Евгения Иванова Запрянова - Бицина - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Кичка Василева Пеева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

13 П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Враца за периодично атестиране на Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-7. ОТНОСНО: Предложение от заместника на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Росица Христова Маринова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-8. ОТНОСНО: Предложение от заместника на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Мария Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-9. ОТНОСНО: Предложение от заместника на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Юлияна Симеонова Радойкова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в ОП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за периодично атестиране на Румен Рангелов Костадинов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Радостина Александрова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

14 П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Снежана Василева Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг прокурор в ОП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Красимир Ангелов Ангелов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Христо Гандев Тинев - заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) Приложение: Единен формуляр за атестиране П-16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Байчо Пръвчев Кулев - военен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Веселин Добринов Добрев - военен прокурор

15 във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Шумен, за периодично атестиране на Емилия Дамянова Янчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, с ранг прокурор в ОП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-19. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора за периодично атестиране на Илчо Петров Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за провеждане на периодично атестиране на Марин Дочев Маринов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Специализирана прокуратура за периодично атестиране на Силвия Борисова Русева - следовател в Следствен отдел в Специализирана прокуратура, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Иван Георгиев Каменов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

16 П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Вихра Костадинова Попхристова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Капка Милева Милева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-25. ОТНОСНО: Предложение от заместника на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Красимира Спасова Нейчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ П-26. ОТНОСНО: Заявление от Димитрия Павлова Ганчева - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, за провеждане на периодично атестиране, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Васил Малинов Малинов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за периодично

17 атестиране на Наньо Йорданов Нанев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг следовател в НСлС", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Николай Стоилов Божилов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ П-30. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за повишаване на Галя Господинова Казакова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, на място в по-горен ранг следовател в НСлС, на основание чл. 234 от ЗСВ. (вх / г.) П-31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол за повишаване на Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, на място в по-горен ранг следовател в НСлС, на основание чл. 234 от ЗСВ. (вх / г.) П-32. ОТНОСНО: Заявление от Спас Петров Динков - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг прокурор в АП", за повишаване на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 234 от ЗСВ. ( 129, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/ г.) (вх / г.) П-33. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Павликени за повишаване на Габриела Антонова Дремсизова - прокурор в Районна прокуратура гр.

18 Павликени, на място в по-горен ранг прокурор в ОП", на основание чл. 234 от ЗСВ. (вх / г.) ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ П-34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура за периодично атестиране на Данчо Петров Данов заместник на административния ръководител заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура за периодично атестиране на Красимир Тодоров Колев прокурор във Военно-апелативна прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура за периодично атестиране на Иво Иванов Петков прокурор във Военноапелативна прокуратура, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-37. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Ангел Василиев Байрактарски заместник на административния ръководител заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-38. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Костадин Павлов Босачки прокурор в Окръжна

19 прокуратура гр. Кюстендил, с ранг прокурор във ВКП и ВАП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Бисер Димитров Любенов прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за периодично атестиране на Валери Дончов Пенков прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-41. ОТНОСНО: Предложение от и.ф.административен ръководител градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Александър Георгиев Павлов прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-42. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен за периодично атестиране на Валентин Петров Иванов прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг прокурор в АП", на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-43. ОТНОСНО: Предложение от Христо Денчев Христов - административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг прокурор в АП", за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.)

20 П-44. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Веселина Атанасова Гайдажиева прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) П-45. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител районен прокурор на Районна прокуратура гр. Шумен за периодично атестиране на Миглена Йорданова Славчева Петрова прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. (вх / г.) ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ П-46. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. София за придобиване статут на несменяемост на Генка Кирилова Брезашка - Вучкова - прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София, с ранг прокурор в ОП", считано от г., на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ. (вх / г.) ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО:/п/ МИЛКА ИТОВА

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

klas.xls

klas.xls Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "прокурор" във Окръжните прокуратури (9 щатни бройки) 2 2 4 в

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

Start list by clubs - All stages

Start list by clubs - All stages Page 1 4 Александър Логис София (1) BUL 2008590 Ради Ганев М55 14:54:00 11:08:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (5) BUL 2013479 Божидар Пенчев М14 14:00:00 10:30:00 2013488 Добри Добрев М65 14:26:00 10:33:00

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно