ïðîòîêîë

Размер: px
Започни от страница:

Download "ïðîòîêîë"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Дупница при следния дневен ред ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на политическа партия Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 2. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на политическа партия Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за Кметове на кметства, на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 3. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалициа БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница: 4. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалициа БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 5. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалициа БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за Кмет на кметство на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 6. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия ГЛАС НАРОДЕН за участие в изборите за Кметове на кметство на 27 октомври 2019г. в община Дупница 7. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия АБВ[Алтернатива за българското възраждане] за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница: 8. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия АБВ[Алтернатива за българското възраждане] за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница. 9. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница: 10.Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница ПРИСЪСТВАХА: Мария Георгиева Чомакова, Петър Людмилов Милев, Елка Тодорова Петрова, Елена Йорданова Василева, Александра Георгиева Маркова, Лили Стефанова Риджалска ОТСЪСТВАХА: Ани Петрова Караджинова-Кьосева; Василка Кръстева Софрониева Костадинова.

2 Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл.20, ал.1 от Изборния Кодекс. Заседанието бе открито в 16,30 часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева Чомакова председател на комисията. По т. 1 от дневния ред относно: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на политическа партия Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница. Постъпило е заявление от пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ с вх. 008/ г. подписано от Йонко Йорданов Гергов, с пълномощно 025/ г,преупълномощен от Владимир Димитров Николов, председател на пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, заведено под 005/12,09,2019г. в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница Към заявлението са приложени: 1.Пълномощно 025/ г на Йонко Йорданов Гергов,преупълномощен от Владимир Димитров Николов, председател на пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе Тодорова Петрова, Александра Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска против" - няма и на основание по 87, ал.1, т.12, във връзка с чл.147, ал.6 от ИК и Реш. 980-МИ / на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 19 Регистрира и обявява пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. цик: партия на ЗЕЛЕНИТЕ. По т. 2 от дневния ред: 2. Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на политическа партия Партия на ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за Кметове на кметства, на 27 октомври 2019г. в община Дупница. Постъпило е заявление от пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ с вх. 008/ г. подписано от Йонко Йорданов Гергов, с пълномощно 025/ г,преупълномощен от Владимир Димитров Николов, председател на пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ, заведено под 005/12,09,2019г. в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница Към заявлението са приложени:

3 1.Пълномощно 025/ г на Йонко Йорданов Гергов,преупълномощен от Владимир Димитров Николов, председател на пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе Тодорова Петрова, Александра Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска против" - няма и на основание 87, ал.1, т.12, във връзка с чл.147, ал.6 от ИК и Реш. 980-МИ / на ЦИК,, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 20 Регистрира и обявява пп Партия на ЗЕЛЕНИТЕ,за участие в изборите за кметове на кметства в община Дупница както следва: Кметство с.крайници;кметство с.яхиново;кметство с.джерман;кметство с.самораново;кметство с. Червен брег. Кметство с.бистрица ЦИК: партия на ЗЕЛЕНИТЕ Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия Дупница в 3-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. По т. 3 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалициа БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница Постъпило е заявление с вх. 009/ г. подписано от Станислав Христов Павлов с пълномощно ПНС -201/ г., преупълномощен от Корнелия Петрова Нинова председател на коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ заведено под 007/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27.октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Решение за образуване на коалиция от партии с общи листи в изборите за кметове и общински съветници. 2.Пълномощно ПНС-201/ г. на Станислав Христов Павлов преупълномощен от Корнелия Петрова Нинова представляваща коалици от партии БСП за БЪЛГАРИЯ, да представлява коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ пред Общинска избирателна комисия гр.дупница. 3.Удостоверение за актуално състояние. гласуване с 10 гласа за" Мария Георгиева Чомакова, Петър Людмилов Милев, Елка Тодорова Петрова, Александра Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска, против" - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното

4 РЕШЕНИЕ 21 Регистрира и обявява коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за Кмет на Община в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ЦИК: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия Дупница в 3-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК. По т. 4 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалициа БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница. Постъпило е заявление с вх. 009/ г. подписано от Станислав Христов Павлов с пълномощно ПНС -201/ г., преупълномощен от Корнелия Петрова Нинова председател на коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ заведено под 007/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27.октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Решение за образуване на коалиция от партии с общи листи в изборите за кметове и общински съветници. 2.Пълномощно ПНС-201/ г. на Станислав Христов Павлов преупълномощен от Корнелия Петрова Нинова представляваща коалици от партии БСП за БЪЛГАРИЯ, да представлява коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ пред Общинска избирателна комисия гр.дупница. 3.Удостоверение за актуално състояние. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 22 Регистрира и обявява коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за общински съветници в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г ЦИК: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ По т. 5 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалициа БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за Кмет на кметство на 27

5 октомври 2019г. в община Дупница. Постъпило е заявление с вх. 009/ г. подписано от Станислав Христов Павлов с пълномощно ПНС -201/ г., преупълномощен от Корнелия Петрова Нинова председател на коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ заведено под 007/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27.октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Решение за образуване на коалиция от партии с общи листи в изборите за кметове и общински съветници. 2.Пълномощно ПНС-201/ г. на Станислав Христов Павлов преупълномощен от Корнелия Петрова Нинова представляваща коалици от партии БСП за БЪЛГАРИЯ, да представлява коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ пред Общинска избирателна комисия гр.дупница. 3.Удостоверение за актуално състояние. Тодорова Петрова, Александра Георгиева Маркова, Елена Йорданова Василева, Лили Стефанова Риджалска против" - няма и на основание чл. 87,ал.1,т.12,във връзка с чл. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1012-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 23 Регистрира и обявява коалиция от партии БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за Кмет на кметства в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. както следва: Кметство с.крайници; Кметство с.яхиново; Кметство с.джерман; Кметство с.самораново; Кметство с. Червен брег; Кметство с. Бистрица ЦИК: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ По т. 6 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия ГЛАС НАРОДЕН за участие в изборите за Кметове на кметство на 27 октомври 2019г. в община Дупница Постъпило е заявление от партия ГЛАС НАРОДЕН с вх. 011/ г. подписано от Георги Красимиров Градевски,с пълномощно от дата г., преупълномощен от Светослав Емилов Витков,в качеството си на Председател на партия ГЛАС НАРОДЕН,заведено под 010/ т. в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за регистрация на партията за участие в изборите за кметове на кметства в община Дупница, както следва: с. Самораново; и с. Червен брег.

6 Към заявлението са приложени: 1.Пълномощно от ,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1031-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 24 Регистрира и обявява партия ГЛАС НАРОДЕН за участие в изборите за Кметове на кметства в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за с. Самораново и с.червен брег ЦИК: ПП ГЛАС НАРОДЕН По т. 7 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия АБВ[Алтернатива за българското възраждане] за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление подписано от Георги Василев Градевски с пълномощно от дата г., преупълномощен от Руслан Стоилов Костадинов с пълномощно от дата г. преупълномощен от Румен Йорданов Петков председател и представляващ ПП АБВ [Алтернатива за българското възраждане] заведено под 011/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Удостоверение за актуално състояние. 2.Удостоверение за регистрация 22/ г. 3.Пълномощно-2бр. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1024-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното

7 РЕШЕНИЕ 25 Регистрира и обявява ПП АБВ [Алтернатива за българското възраждане] политическа партия за участие в изборите за Кмет на Община в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г ЦИК: Политическа партия АБВ [Алтернатива за българското възраждане] По т. 8 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на партия АБВ[Алтернатива за българското възраждане] за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница: Постъпило е заявление подписано от Георги Василев Градевски с пълномощно от дата г., преупълномощен от Руслан Стоилов Костадинов с пълномощно от дата г. преупълномощен от Румен Йорданов Петков председател и представляващ ПП АБВ [Алтернатива за българското възраждане] заведено под 011/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Удостоверение за актуално състояние. 2.Удостоверение за регистрация 22/ г. 3.Пълномощно-2бр. 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1024-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното: РЕШЕНИЕ 26 Регистрира и обявява ПП АБВ [Алтернатива за българското възраждане] политическа партия за участие в изборите за общински съветници в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г ЦИК: Политическа партия АБВ [Алтернатива за българското възраждане] По т. 9 от дневния ред: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за Кмет на община на 27 октомври 2019г. в община Дупница

8 Постъпило е заявление с вх. 013/ г. подписано от Иво Николов Ников и Николай Димитров Табаков с пълномощно от дата г., преупълномощени от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов представляващи коалиция от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ заведено под 013/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Споразумение за образуване на коалиция. 2.Пълномощно 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1003-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следно РЕШЕНИЕ 27 Регистрира и обявява коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за Кмет на Община в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ЦИК: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ (Да България,ДСБ,Зелено движение) По т. 10 от дневния ред : Регистрация в Общинска избирателна комисия гр.дупница на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г. в община Дупница Постъпило е заявление с вх. 013/ г. подписано от Иво Николов Ников и Николай Димитров Табаков с пълномощно от дата г., преупълномощени от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов представляващи коалиция от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНИЕ заведено под 013/12,09,2019 в Регистъра на партии/коалиции от партии/ за участие в изборите за Кмет на община в община Дупница, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г./,приложение 44-МИ от изборните книжа. 1.Споразумение за образуване на коалиция. 2.Пълномощно

9 147,ал.6 от Изборния кодекс и Решение на 1003-МИ от г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следно РЕШЕНИЕ 28 Регистрира и обявява коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници в община Дупница в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ЦИК: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ (Да България,ДСБ,Зелено движение) Председател:.. / Мария Георгиева Чомакова/ Секретар:. / Роза Василева Атанасова /

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 25 Дупница 18.10.2019 г. На 18 октомври 2019 г. от 17.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 10 Днес, 23.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе десето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстваха Тодор Тодоров и Милка Добрикова.

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0009 Днес, 25.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Поправка на техническа

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0005 Днес, 14.09.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: 1. Регистрация на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес,

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 9 Днес, 20.09.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Община Малко Търново Област Бургас П Р О Т О К О Л 24 Днес 17.10.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.00 часа, проведе заседание в състав: Председател: Димо Грудов Кутлев

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, 25.03.2017 година от 11:20 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 София, 01.09.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно