Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх

Размер: px
Започни от страница:

Download "Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх"

Препис

1 Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще. Обърнете внимание, че при необходимост по-нова версия на настоящото ръководство може да бъде намерена на началната страница.

2 Правна информация Документ Авторско право Инструкция за вграждане и обслужване Продукт: SECTION-Control Box Номер на документ: BG От софтуерна версия: v711a Оригинална инструкция Оригинален език: Немски Müller-Elektronik GmbH Franz-Kleine-Straße Salzkotten Германия Тел.: ++49 (0) 5258 / Телефакс: ++49 (0) 5258 / Имейл: Интернет-страница:

3 Съдържание Съдържание 1 За Ваша сигурност Основни указания за сигурност Формат и значение на предупредителните указания Формат и значение на предупредителните указания в алармените съобщения Изисквания към потребителя Употреба по предназначение Отстраняване на уреда като отпадък 8 2 За тази инструкция за обслужване Целева група на инструкцията за обслужване Диапазон на валидност Изображения в тази инструкция Формат на указанията за изпълнение на действия Формат на препратки 10 3 Описание на продукта Обем на доставката Системни предпоставки Данни върху фирмената табелка Връзки на SC-Box 12 4 Монтаж Системен преглед Монтиране на SC-Box в кабината на трактора Свързване на SC-Box Монтиране на джойстик (MFG) Свързване на сензор колела 15 5 Основни положения на обслужването За Вас се променя следното Следните неща остават без промяна Включване и изключване на контролера Първоначално въвеждане в експлоатация Контролер в менюто за избор на терминала Въвеждане на данни Конструкция на екрана Конструкция на работната маска Зона Данни за пръскане Избираема зона Зона Индикация на щангата Смяна между джойстик и бордови компютър BG V

4 Съдържание 5.9 Обслужване на ME джойстик Управление на SC-Box с бутоните на терминала 23 6 Конфигуриране на бордовия компютър 24 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Въвеждане на параметри на пръскачката Активиране на опциите Настройване на начина на включване и изключване на секции Настройване на начина на напълване Настройване на вида джойстик Настройване на типа арматура Настройване на параметрите на CAN връзката Калибриране на дебитомера Калибриране на дебитомера с метода чрез резервоара Калибриране на дебитомера с метода чрез дюзите Ръчно въвеждане на броя на импулсите на литър за дебитомера Калибриране на сензор колела Определяне на импулси за 100 метра Конфигуриране на секциите Въведете броя на секциите Въвеждане на броя на дюзите за секция Постоянно изключване на секции Въвеждане на геометрията на пръскачката Напълване на резервоара Ръчно и без допълнителни системи пълнене на резервоара 37 8 Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването Смяна на режима на разпространяване 39 Използване на автоматичен режим 39 Промяна на дозирането в ръчен режим Стартиране на разпръскването Спиране на разпръскването Обслужване на секциите Обработка на заплевени участъци 42 Работна маска в режима за заплевен участък 43 Предварителен избор и изключване на секции в режим за заплевен участък 43 Активиране на режима за заплевен участък 43 ME джойстик в режим за заплевен участък Документиране на работни резултати 44 9 Поддръжка и технически данни Технически характеристики на контролера SC-Box Подготовка на системата за зазимяване Проверка на версията на софтуера Диагностика на грешките 46 4 V BG

5 Съдържание Функция Симулирана скорост Функции на бутоните на ME джойстик Алармени съобщения BG V

6 1 За Ваша сигурност Основни указания за сигурност За Ваша сигурност Основни указания за сигурност Преди да напуснете кабината на превозното средство, уверете се, че всички автоматични механизми са деактивирани или че е активиран ръчният режим. Дръжте децата далеч от прикачения уред и от контролера. Не извършвайте не разрешени промени по продукта. Не разрешените промени или неразрешената употреба могат да нарушат Вашата безопасност и да окажат влияние на дълготрайността или на функцията на продукта. Не разрешени са всички промени, които не са описани в документацията на продукта. Не отстранявайте защитни механизми или лепенки от продукта. Внимателно прочетете и следвайте всички инструкции за безопасност в тази инструкция за обслужване и в инструкциите за обслужване на машината. Спазвайте съответните предписания по техника на безопасност. Спазвайте общо признатите правила, свързани с техниката на безопасност, промишлеността, медицината и пътното движение. Преди да заредите акумулатора на трактора, винаги прекъсвайте връзката между трактора и контролера. Когато тествате пръскачката, използвайте само чиста вода. Не използвайте отровни препарати за пръскане по време на тестовете и при калибрирането на системите. Формат и значение на предупредителните указания Всички указания за сигурност, които се намират в тази инструкция за обслужване, са изградени по следния образец: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тази сигнална дума обозначава опасности със среден риск, които ако не бъдат избегнати, могат да имат за последствие смърт или тежки телесни наранявания. ВНИМАНИЕ Тази сигнална дума обозначава опасности, които ако не бъдат избегнати, могат да имат за последствие леки или средни телесни наранявания или материални щети. УКАЗАНИЕ Тази сигнална дума обозначава опасности, които ако не бъдат избегнати, могат да имат за последствие материални щети. Има действия, които се изпълняват на няколко стъпки. Ако при някоя от тези стъпки съществува риск, в инструкцията за действие директно се появява указание за сигурност. Указанията за сигурност се намират винаги директно пред рискована стъпка от действието и се отличават с почернен шрифт и сигнална дума. 6 V BG

7 За Ваша сигурност Формат и значение на предупредителните указания в алармените съобщения 1 Пример 1. УКАЗАНИЕ! Това е указание. То Ви предупреждава за риск, който съществува при следващата стъпка от действието. 2. Рискована стъпка от действието. 1.3 Формат и значение на предупредителните указания в алармените съобщения По време на работа може да се случи така, че да се появи алармено съобщение. Цел Изображение Алармените съобщения имат следното предназначение: Да предупредят - Предупреждават потребителя, когато моментното състояние на пръскачката може да доведе до опасна ситуация. Да информират - Информират потребителя, че моментното състояние на пръскачката или конфигурацията не са изрядни и могат да доведат до неизправности при експлоатация. На следващото изображение ще видите формата на алармените съобщения: Формат на алармените съобщения Вид аларма Указание АЛАРМА Обозначение на компонента, който е предизвикал алармата Описание на проблема и отстраняване Каква е точната причина за аларменото съобщение или как да постъпите, за да отстраните неизправността, ще прочетете в глава Алармени съобщения [ 49] 1.4 Изисквания към потребителя Научете се да обслужвате продукта съгласно предписанията. Никой не бива да го обслужва, преди да е прочел тази инструкция. Прочетете и спазвайте старателно всички указания за сигурност и предупредителни указания в тази инструкция за обслужване и в инструкциите на свързаните машини и уреди. Ако нещо в инструкцията за обслужване Ви се стори неразбираемо, говорете с Вашия търговец или с нас. Отделът за обслужване на клиенти на Müller-Elektronik с радост ще Ви помогне BG V

8 1 За Ваша сигурност Употреба по предназначение 1.5 Употреба по предназначение Контролерът служи за управление на машини в земеделието. Всяка инсталация или употреба, различни от посочените, не са в сферата на отговорност на производителя. Към употребата по предназначение спада и спазването на предписаните от производителя условия за експлоатация и текущи ремонти. Производителят не носи отговорност за получаващите се в резултат от неспазване персонални и материални щети. Всички рискове, свързани с употребата не по предназначение, се носят единствено от потребителя. Следва да бъдат спазвани съответните предписания по техника на безопасност, както и всички останали общо признати правила, свързани с техниката на безопасност, промишлеността, медицината и пътното движение. Отговорността на производителя се изключва при собственоръчни промени на уреда. 1.6 Отстраняване на уреда като отпадък След използване на продукта третирайте отпадъците от него като електронен шрот в съответствие с валидните директиви на ЕС за третиране на отпадъци. 8 V BG

9 За тази инструкция за обслужване Целева група на инструкцията за обслужване За тази инструкция за обслужване Целева група на инструкцията за обслужване Тази инструкция за обслужване е насочена към лица, които извършват следните дейности: Монтаж и конфигурация на SECTION-Control Box Обслужване на пръскачка със SECTION-Control Box Диапазон на валидност Инструкцията за обслужване важи за следните продукти: Продукт Версия върху фирмената табелка: Версия на софтуера, повисока от: SECTION-Control Box Хардуер над: 1.02 SPRECO1: V711a Софтуер над: Изображения в тази инструкция Задачата на изображенията на софтуерния интерфейс е да Ви служат за референция. Те ще Ви помогнат при ориентирането в екраните на софтуера. Данните, показвани на екрана, зависят от много фактори: от вида на машината, от конфигурацията на машината, от състоянието на машината. Възможни разлики: На терминала машината има различни цветове от тези в инструкцията. Други цветове на заден план. Описаните в инструкцията символи се появяват на екрана на друго място. Не всяка описана функция е на разположение в системата. 2.4 Формат на указанията за изпълнение на действия Указанията за изпълнение на действия Ви обясняват стъпка по стъпка, как можете да извършвате определени работи с продукта. В тази инструкция за обслужване ние сме използвали следните символи за обозначаване на указанията за изпълнение на действия: Вид на изображението Значение Действия, които трябва да извършвате едно след друго. Резултат от действието. Това се случва, когато изпълнявате дадено действие BG V

10 2 За тази инструкция за обслужване Формат на препратки Вид на изображението Значение Резултат от указание за изпълнение на действие. Това се случва, ако сте спазили всички стъпки. Предпоставки. Ако бъдат посочени предпоставки, Вие трябва да изпълните предпоставките, преди да извършите дадено действие. 2.5 Формат на препратки Ако в тази инструкция за обслужване има препратки, те винаги изглеждат така: Пример за препратка: [ 10] Ще разпознаете препратките по ъгловите скоби и стрелката. Цифрата след стрелката Ви показва, на коя страница започва главата, в която можете да продължите да четете. 10 V BG

11 Описание на продукта Обем на доставката 3 3 Описание на продукта 3.1 Обем на доставката Към обема на доставката спадат: Контролер SECTION-Control Box (вече също така: SC-Box) Инструкция за вграждане и обслужване Държач за монтаж 3.2 Системни предпоставки За правилната работа на системата трябва да бъдат изпълнени следните предпоставки: Терминал от Müller-Elektronik, версия на софтуера над 3.90 Бордови компютър Spraydos от Müller-Elektronik или специфичен за производителя вариант. За подробна информация относно това с кои бордови компютри работи SC-Box се свържете с Вашия търговец. Ако искате да използвате SC-Box заедно с SECTION-Control: Трябва да бъде включен плугин TRACK-Leader. Активирайте добавката TaskManager. Трябва да бъде активиран лиценз TRACK-Leader II. Лицензът SECTION-Control трябва да е активиран. 3.3 Данни върху фирмената табелка Върху контролера е поставена фирмена табелка под формата на стикер. На този стикер можете да намерите информация, с която еднозначно да идентифицирате продукта. Подгответе тези данни, когато установявате контакт с отдел Обслужване на клиенти. Фирмена табелка отстрани на контролера Обозначение на артикула Сериен номер Версия на софтуера Ако актуализирате софтуера, тази версия вече не е актуална. Версия на хардуера Клиентски номер Ако продуктът е бил произведен за производител на селскостопански машини, тук се появява номенклатурният номер на производителя на селскостопански машини. Работно напрежение Свързването на продукта е позволено само към напрежения в този диапазон BG V

12 3 Описание на продукта Връзки на SC-Box 3.4 Връзки на SC-Box В долната част на SC-Box с номенклатурен номер Кабел към терминала Букса за захранващия кабел на бордовия компютър 39-полюсен щекер Изход за сигнали. Свържете към бордовия компютър. Отвор Букса за сензор колела Букса за разпределителя Вход за сигналите. Свързване към захранването Разположението на кабелите и буксите от долната страна на SC-Box може да е различно. Броят и разположението на кабелите са пригодени към вида на бордовия компютър. За какво служи един кабел и къде го свързвате, ще разпознаете по щекера. Сигнален щекер за свързване на бордови компютър Сигналният щекер за връзка към бордовия компютър може да изглежда различно в зависимост от номенклатурния номер на SC-Box и вида на бордовия компютър. 39-полюсен сигнален щекер за свързване към бордови компютър Щекер за свързване към захранването Допустимото захранване е посочено в глава Технически данни. 12 V BG

13 Описание на продукта Връзки на SC-Box 3 Захранване Щекер за свързване към терминала D-Sub щекер Букса за сензор колела Свържете сензор колела към буксата само тогава, когато той не е свързан към разпределител. По принцип трябва да свържете сензор колела към SC-Box, когато управлявате самоходна пръскачка. Буксата за сензор колела е покрита с прахозащитнa капачка. Отляво: Букса с прахозащитнa капачка; Отдясно: Букса без прахозащитнa капачка При следните бордови компютри буксата липсва: Бордови компютър Dammann Букса за захранващия кабел на бордовия компютър Тази букса служи за пренасочване на захранващото напрежение към бордовия компютър. Букса за разпределителя Броят на пиновете в тази букса зависи от модела на SC-Box и трябва да съответства на Вашия разпределител BG V

14 4 Монтаж Системен преглед 4 Монтаж Системен преглед Преглед на системата ще намерите на стикера, на корпуса на SC-Box. Монтиране на SC-Box в кабината на трактора За монтаж на SC-Box в кабината на трактора можете да използвате предоставения държач и монтажната шина в задната част на кутията SC-Box. SC-Box не се нуждае от обслужване. Затова я монтирайте на място, на което няма да пречи на водача. 4.3 Свързване на SC-Box На чертежа на SC-Box и чертежа в глава Системен преглед [ 14] можете да видите как да свържете SC-Box и бордовия компютър заедно. 1. Разкачете захранването на бордовия компютър (SPRAYDOS). 2. Свържете захранващия кабел на бордовия компютър към буксата за захранване на SC- Box. 3. Разкачете сигналния контакт от бордовия компютър от разпределителя (на стикера е посочена схема на разклонителната кутия). 4. Свържете сигналния щекер към SC-Box. 5. Свържете сигналния щекер, водещ от SC-Box към бордовия компютър. 6. Свържете SC-Box с терминал на Müller-Elektronik. 7. Свържете захранващия кабел на SC-Box към захранването. 8. Включете бордовия компютър. Стартира бордовият компютър. Стартира терминалът. Приложението на SC-Box ще се зареди на терминала. Вие свързахте SC-Box правилно. 4.4 Монтиране на джойстик (MFG) Джойстик може да бъде свързана и към терминала. Кои функции можете да използвате, прочетете в следната глава: 14 V BG

15 Монтаж Свързване на сензор колела 4 Свързване на джойстика Винкел за закрепване За закрепването в кабината Букса за свързване към SC-Box Щекер за свързване към терминала Монтирайте джойстика по този начин: 1. Монтирайте джойстика отдясно до водача в неговия обсег. 2. Поставете D-Sub щекера на SC-Box в буксата на джойстика. 3. Включете щекер А на джойстика в букса А на терминала. Джойстикът е свързан между SC-Box и терминала. Светодиодът на джойстика свети при включване на терминала. 4.5 Свързване на сензор колела Сензорът колела (наречен и сензор Х) е сензор, който определя скоростта на превозното средство. Инструкциите за монтаж на сензора колела могат да бъдат намерени в инструкциите за монтаж на бордовия компютър. Свържете сензора колела към SC-Box, след като преди това е свързан към бордовия компютър. При бордови компютри на фирма Dammann, които са свързани към SC-Box с 64-полюсен щекер, не трябва да свързвате сензор колела отделно. Така се свързва сензор колела към SC-Box: 1. Отстранете прахозащитнaта капачка в долната част на SC-Box. 2. Свържете сензора колела към SC-Box BG V

16 5 Основни положения на обслужването За Вас се променя следното Основни положения на обслужването За Вас се променя следното Ако преди това сте управлявали пръскачката си с бордови компютър - например с SPRAYDOS - тогава трябва да имате предвид няколко промени след монтажа на SC-Box. Вече не можете да управлявате следните функции с бордовия компютър: Всички функции, които контролират разпространяването: Въвеждане на зададена стойност Регулиране на разпръснато количество 5.2 Следните неща остават без промяна Продължавате да използвате бордовия компютър за следните функции: Всички функции, които се регулират хидравлично: Повдигане на щангата Спускане на щангата Накланяне на щангата И т.н. Управление на секциите Отваряне и затваряне на отделни клапани на секциите Отваряне или затваряне на главния прекъсвач за секциите Ако използвате приложението SECTION-Control в автоматичен режим, не е нужно да превключвате секциите ръчно. Индикация на налягане на пръскането 5.3 Включване и изключване на контролера Можете да включите контролера по следния начин: 1. Включете бордовия компютър. Терминалът се включва. Светодиодът на джойстика започва да свети. Включили сте контролера. Можете да изключите контролера по следния начин: 1. Изключете бордовия компютър. Терминалът се изключва. 2. Изчакайте докато светодиодът на джойстика спре да свети. Изключили сте контролера. 16 V BG

17 Основни положения на обслужването Първоначално въвеждане в експлоатация Първоначално въвеждане в експлоатация Ако контролерът е монтиран, инсталиран и свързан към терминала, можете да започнете с първоначалната експлоатация на контролера. 1. Включете бордовия компютър. Терминалът се включва автоматично заедно с бордовия компютър. Контролерът се включва заедно с терминала На терминала извикайте приложението Меню за избор. Появява се следната маска: Контролерът се зарежда от терминала. Ще разпознаете процеса по лентата за напредъка до символа на приложението Контролер-пръскачка. Контролерът се стартира, когато името на контролера се покаже до иконата на пръскачката. 3. Стартиране на приложението за конторолер за пръскачка. [ 17] 4. Конфигурирайте контролер SC-Box. [ 25] Допълнително обяснение: Конфигуриране на бордовия компютър [ 24] Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box [ 25] Контролер в менюто за избор на терминала Контролерът SC-Box се регистрира в приложението Меню за избор като контролерпръскачка. Въвеждане на данни В тази глава ще научите как да въвеждате данни, когато се появи маската за въвеждане на данни BG V

18 5 Основни положения на обслужването Конструкция на екрана Маска за въвеждане на данни Курсор 1 Маркира позицията в полето за въвеждане, на която е въведено ново число. Поле за въвеждане Съдържа полета с числа за въвеждане на стойност. Числа за избор Курсор 2 Избира число, което е въведено в полето за въвеждане Число се въвежда по следния начин: Извикали сте маската за въвеждане на данни. Курсор 1 маркира позицията в полето за въвеждане, на която е въведено ново число. 1. С курсор 2 маркирайте желаното число. 2. Кликнете на маркираното число. Числото, върху което е кликнато, се появява в полето за въвеждане. Курсор 1 се премества едно поле надясно 3. Настройване на повече числа. 4. Маркирайте OK и натиснете, за да завършите въвеждането и да приемете стойността. 5.7 Конструкция на екрана Конструкция на работната маска Работната маска се показва винаги по време на работа и Ви информира за състоянието на пръскачката. Кои данни се появяват в тези зони, ще прочетете в следващите глави. До работната маска се появяват символи за функции, при чието задействане се изпълняват дадени функции. Разположението и обслужването им зависят от вида на ISOBUS терминала. В таблицата по-долу ще видите значението на символите за функции в работната маска. 18 V BG

19 Основни положения на обслужването Конструкция на екрана Зона Данни за пръскане Зона Данни за пръскане Зададена стойност Предварително зададено дозиране в l/ha. Действителна стойност Актуално дозиране в l/ha. Скорост Актуална скорост на пръскачката в km/h. Допълнителни символи Налягане на пръскане Актуално налягане на пръсканата течност в bar (само ако е конфигуриран датчикът за налягане). В зависимост от конфигурацията, могат да се появяват следните символи: Символ Значение Разпространяването е деактивирано. Отново се активира автоматично, когато условията го позволяват. Възможни причини: - Актуалната скорост е по-малка от параметъра Мин. скорост. - Приложението SECTION-Control е затворило всички секции. - Всички секции бяха затворени на бордовия компютър. Автоматичният режим е деактивиран. Налягането на пръскане не се регулира. Актуалната скорост е по-малка от параметъра Мин. Авт. Скор. и по-висока от Мин. скорост. Пръскачката се намира в ръчен режим. Трябва ръчно да регулирате разпръснатото количество. Зададената стойност се задава от приложението TaskManager. Функциите за пръскане се включват и изключват чрез "S-Box" или чрез ключовете на бордовия компютър. Дневният брояч е деактивиран Вижте глава: Документиране на работни резултати [ 44] Избираема зона 1 Тази зона има две страници: Страница с данни за активираните функции Страница с броячи BG V

20 5 Основни положения на обслужването Конструкция на екрана - смяна между страница 1 и страница 2 Данни на страница 1 Няма информация на първата страница. Данни на страница 2 На следващото изображение ще видите кои данни могат да бъдат показвани в тази зона: Избираема зона 1: страница 2 Актуално съдържанието на резервоара В зависимост от оборудването на пръскачката, тук се показва изчисленото или измерено съдържание на резервоара. Обработваема площ Показваната тук площ може да се обработи още с актуалното съдържание на резервоара и моментното дозиране. Обработваемо разстояние Това е разстоянието, което може да бъде обработено при моментните условия. Дебит за минута Скорост на потока през главния дебитомер. Производителност на единица площ / час Зона Индикация на щангата В индикацията на щангата намерете следните данни: Брой на секциите Кои секции са избрани предварително или са изключени В кои секции има пръскане Изображение Следните изображения показват как могат да изглеждат секциите в зоната на индикацията на щангата: Зона индикация на щангата - пример 1 Секция 1 Изключена е. Секции 2 до 7 Избрани са предварително и се извършва пръскане. 20 V BG

21 Основни положения на обслужването Конструкция на екрана 5 Зона индикация на щангата - пример 2 Секция 1 Изключена е. Секции 2 до 7 Избрани са предварително, но не се извършва пръскане. Когато използвате приложението SECTION-Control, са възможни още две състояния. В следващото изображение ще видите как се изобразяват състоянията на секции, когато се обработват клинове в полето, а потребителят предварително е деактивирал външните секции чрез ME джойстика. Състояния на секции. Ляво: на контролера; Дясно: при SECTION-Control Секции 1 и 7 са деактивирани ръчно чрез ME джойстика. В секции 2 до 5 се извършва пръскане. Секция 6 е деактивирана от SECTION-Control. Възможни състояния Секциите могат да се намират в четири състояния. Състоянието на дадена секция можете да отчетете в работната маска в зоната на индикацията на щангата. Възможни са следните състояния на секциите: Индикация Състояние на секцията Секцията е изключена. Секцията е предварително избрана. Секцията е готова за разпръскване. Секцията е предварително избрана и главният превключвател на секциите е включен. Секцията разпръсква. Секцията е изключена ръчно, докато приложението SECTION-Control е работило в автоматичен режим. Докато SECTION-Control работи в автоматичен режим, тази секция не се включва или изключва BG V

22 5 Основни положения на обслужването Смяна между джойстик и бордови компютър 5.8 Смяна между джойстик и бордови компютър Ако използвате SC-Box, можете да управлявате секциите и главния прекъсвач със следните устройства: С ключовете на бордовия компютър С джойстика или бутоните на терминала Устройството, с което управлявате секциите, се сменя по следния начин: 1. Извикайте стартовия екран на терминала. 2. натиснете. - се появява в работната маска. Можете да управлявате секциите с ключовете на бордовия компютър. 3. натиснете. - изчезва. Можете да управлявате секциите с бутоните на джойстика или бутоните на терминала. 5.9 Обслужване на ME джойстик С ME джойстика можете да активирате и деактивирате функциите на пръскачката. Например: Отваряне на главния вентил Изключване на секции от ляво надясно Ръчно повдигане и спускане на щангата Страничен ключ На всеки бутон са причислени три функции. Коя функция ще се изпълнява при натискане на бутона зависи от позицията на страничния ключ. Позиция на ключа Цвят на светодиодите Червено Жълто Зелено ME джойстик обслужвате по следния начин: Работната маска е извикана. 1. Поставете страничния ключ в желаното положение и го задръжте. Светодиодът на ME джойстика свети в съответния цвят. 22 V BG

23 Основни положения на обслужването Управление на SC-Box с бутоните на терминала 5 2. Натиснете бутона с желаната функция. Функцията се изпълнява Управление на SC-Box с бутоните на терминала Ако нямате джойстик на пръскачката или ако джойстикът не работи, можете да управлявате и с пръскащите функции с допълнителни бутони на работната маска. Управлявате SC-Box с бутоните на терминала по следния начин: 1. В менюто Активиране на опциите задайте стойността на параметъра Тип джойстик на без джойстик. [ 27] 2. Рестартирайте контролера. След рестартиране, на работната маска се появява символът за функция: 3. Натиснете -, докато се появи следният символ за функция: 4. Използвайте функционалните клавиши, съгласно указанията в инструкцията за обслужване BG V

24 6 Конфигуриране на бордовия компютър 6 Конфигуриране на бордовия компютър Понеже SC-Box поема управлението на разпръснатото количество функции и настройки на бордовия компютър стават излишни. Ако оборудвате съществуваща система със SC-Box, можете да копирате параметрите на пръскачката от бордовия компютър и да ги използвате като основа за конфигурацията на SC- Box. Можете да оставите тези функции така, както са, или да ги деактивирате или да ги зададете на 0. Те ще бъдат игнорирани от SC-Box във всеки случай. В следващата таблица ще намерите преглед на заместените и новите функции. Символ на бордови я компютъ р Функция Стойност в бордовия компютър (тук можете да въведете стойността) Прочетете тази глава Зададена стойност Въвеждане на параметри на пръскачката [ 25] Импулси/100m Калибриране на сензор колела [ 32] Брой секции Въведете броя на секциите [ 33] Работна широчина Въвеждане на параметри на пръскачката [ 25] Импулси/литър Калибриране на дебитомера [ 28] Фактор регулиране Въвеждане на параметри на пръскачката [ 25] Тип арматура Настройване на типа арматура [ 27] По този начин конфигурирате бордовия компютър: 1. Използвайте таблицата по-горе, за да прехвърлите в SC-Box параметрите, конфигурирани в бордовия компютър. 2. На бордовия компютър задайте ключа Ръчно/Автоматично на Ръчно. SC-Box вече може да работи безпроблемно. Вече можете да използвате бутоните + и - на бордовия компютър, за да промените ръчно зададената стойност. 24 V BG

25 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Въвеждане на параметри на пръскачката Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Въвеждане на параметри на пръскачката Кога да се въведат? Въведете параметрите в следните случаи: Преди първото въвеждане в експлоатация. Когато параметрите на пръскачката се променят. Кои параметри ще се появят на екрана, зависи от вида и конфигурацията на Вашата пръскачка. Количеството, въведено като зададена стойност, се разпръсква, когато пръскачката работи в автоматичен режим. Работна ширина на пръскачката. Брой импулси, които сензор колела изпраща към контролера на разстояние от 100m. Служи за изчисляване на скоростта. Броят се установява чрез калибриране на сензор колела. В автоматичен режим налягането на пръскане на дюзите се адаптира към актуалната скорост на пръскачката. Чрез адаптирането трябва да се разпръсне точното количество течност за пръскане, която сте въвели като зададена стойност. При това фактор регулиране играе решаваща роля. Фактор регулиране адаптира скоростта към регулирането: Колкото по-висок е фактор регулиране, толкова по-бързо се адаптира налягането на пръскане. Колкото по-нисък е фактор регулиране, толкова по-бавно се адаптира налягането на пръскане. При настройка на фактор регулиране можете да вземете предвид следното: Когато при движение с постоянна скорост актуалното общо количество премине над зададената стойност, трябва да намалите фактор регулиране. Когато при промяна на скоростта общото количество не се адаптира достатъчно бързо към зададената стойност, трябва да повишите фактор регулиране. Настройка на граничните стойности за налягането на пръскане Тази настройка определя диапазон на налягането на пръскане, в рамките на който налягането на пръскане е оптимално. Когато налягането на пръскане премине минималната или максималната граница, се появява аларма. Можете сами да решите какви гранични стойности желаете да въведете. Ако на пръскачката Ви не е инсталиран датчик за налягане, нанесете 0 като стойност. SC-Box игнорира тези параметри. (Минимална работна скорост) Когато пръскачката премине под минималната работна скорост, се случва следното: Разпръскването се изключва автоматично. В работната маска се появява символът: BG V

26 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Активиране на опциите Ако е настроена стойност 0, тази функция се деактивира. Когато пръскачката премине под тази скорост, се случва следното: Дебитът вече не се регулира и остава непроменен. Активира се ръчният режим. В работната маска се появява символът: Ако е настроена стойност 0, тази функция се деактивира. Размер на резервоара за течността за пръскане. Когато количеството на разтвора за пръскане в резервоара премине под тази стойност, на екрана се появява алармено съобщение. Брой импулси, които дебитомерът изпраща към контролера при един литър течност. Служи за изчисляване на зададената стойност. Броят се установява чрез калибриране на дебитомера. 7.2 Активиране на опциите На контролера можете да активирате повече от една опции. Включвате желаната опция по следния начин: 1. Преминаване към маска Параметри - Задействане на опциите : 2. Кликнете желаната опция. Появява се списък с възможните опции. 3. Изберете желаната опция от списъка. 4. Рестартирайте контролера. Избраната опция ще продължи след рестарта Настройване на начина на включване и изключване на секции Управление на секциите Начинът, по който се включват и изключват секциите. нормална експлоатация [ 42] Този начин е предназначен за нормални дейности с пръскачката. Той е подходящ и за пръскане на клинове в полето и на ленти, които са по-тесни от работната ширина на пръскачката. Третиране на полета с различни размери [ 42] Този вид е предназначен за обработка на заплевени площи. Секциите могат да се включват поотделно или независимо една от друга Настройване на начина на напълване Режим на пълнене ръчно 26 V BG

27 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Активиране на опциите 7 За пръскачки без TANK-Control. TANK-Control За пръскачки с TANK-Control Настройване на вида джойстик Вид джойстик без джойстик За функциите, които обикновено се управляват с джойстик, на терминала се появяват допълнителни символи за функция. Пръскачката може да се управлява чрез бутоните на терминала. Символите за функция се показват в разширението на работната маска. Джойстикът все още може да се използва. ME-MFG Към терминала и SC-box е свързан джойстик ME-MFG или бордови компютър. Пръскачката се управлява с джойстика. Отхвърляне на ME-MFG Джойстикът се деактивира. Ако потребителят натисне бутон на джойстика, той се игнорира от контролера Настройване на типа арматура Тип арматура непостоянно налягане За арматури без функция Постоянно налягане. Постоянно налягане За арматури с функция Постоянно налягане. Тип D За пръскачки, които използват пневматичен регулатор, за да регулират налягането Настройване на параметрите на CAN връзката Този параметър определя начина, по който контролерът комуникира с терминала и каква информация се изпраща. Конфигурацията зависи от типа терминал. CAN: ME Eco За терминали ECO-Terminal ME ISO / no Serial Nr За ISOBUS терминали. Серийният номер на хардуера не се предава и не се появява в менюто за избор на терминала. ME ISO / Serial Nr За ISOBUS терминали. Серийният номер на хардуера се предава чрез CAN и се появява в менюто за избор на терминала. Важно за работата с приложението ISOBUS-TC BG V

28 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Калибриране на дебитомера 7.3 Калибриране на дебитомера Кога да калиброваме? Методи Тъй като броят на импулси за литър може да се промени по време на експлоатационния срок на дебитомера, трябва да извършите калибриране в следните случаи: Преди първото въвеждане в експлоатация. В началото на всеки сезон. Когато установите, че има отклонения между действително разпръснатото количество и показаното количество. Когато сте сменили или ремонтирали дебитомера. Има два метода, с които можете да калибрирате дебитомера: Метод чрез резервоара - отнема значително време, но е точен. Метод чрез дюзите - не е толкова точен като методът чрез резервоара, но не отнема толкова много време. УКАЗАНИЕ Неточно калибриране При непрецизно калибриране изчисленията са много неточни и разпръскването не е прецизно. Калибрирайте дебитомера много прецизно Начин на функциониране Калибриране на дебитомера с метода чрез резервоара При метода чрез резервоара, от резервоара за определено време се разпръсква по-голямо количество вода. Дебитомерът измерва през това време импулсите. След разпръскването трябва да въведете количеството на разпръсканата вода. Тогава бордовият компютър определя броя на импулсите за литър. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Препарати за пръскане или остатъци от препарати за пръскане Опасност от отравяне или нараняване Преди калибрирането почистете основно резервоара за течност за пръскане. В пръскачката не трябва да има препарати за пръскане или остатъци от препарати за пръскане. По време на калибрирането използвайте само чиста вода. Носете подходяща предпазна екипировка. Всички секции са включени. Активиран е ръчен режим (в зоната Налягане на пръскане на работната маска се появява символът ). Резервоарът е напълнен с чиста вода. За целта са Ви необходими няколкостотин литра чиста вода. 28 V BG

29 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Калибриране на дебитомера 7 Имате възможност да претеглите цялата теглителна композиция или да измерите количеството на разпръснатата вода с друг метод. Помпата е включена. 1. Уверете се, че са изпълнени всички условия. 2. Преминете към маска КАЛИБРИРАНЕ : Появява се следната маска: 3. - Избор на метод чрез резервоара. Появява се следната маска: 4. - Стартиране на разпръскването. По време на разпръскването в маска КАЛИБРИРАНЕ - Осн. Дебит се отчита броят на импулсите. 5. Разпръснете няколкостотин литра. Не изпразвайте докрай резервоара. Така ще избегнете образуването на мехури, които правят резултата неправилен Спиране на разпръскването. Разпръскването спира. В индикацията не се преброяват импулси Спиране на калибрирането. Появява се нов ред: Обем вода BG V

30 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Калибриране на дебитомера 8. Определяне на общо количество. Например като претеглите резервоара преди и след разпръскването и така изчислите разликата. 9. Въвеждане на общо количество в литри в реда Обем вода Напуснете маската. Калибрирали сте дебитомера с метода чрез резервоара Начин на функциониране Калибриране на дебитомера с метода чрез дюзите При калибриране на дебитомера с метода чрез дюзите, ще определите средното количество на течността, разпръсната през една дюза за определено време. При калибриране с този метод трябва да разпръснете чиста вода по цялата работна ширина и да измерите разпръснатото общо количество от различните дюзи с мерителна чаша. През това време дебитомерът измерва импулсите. Когато завършите разпръскването, трябва да въведете колко вода средно е разпръсната от една дюза за минута. Тогава бордовият компютър определя броя на импулсите за литър. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Препарати за пръскане или остатъци от препарати за пръскане Опасност от отравяне или нараняване Преди калибрирането почистете основно резервоара за течност за пръскане. В пръскачката не трябва да има препарати за пръскане или остатъци от препарати за пръскане. По време на калибрирането използвайте само чиста вода. Носете подходяща предпазна екипировка. Приготвили сте мерителна чаша, с която можете да измерите разпръснатото общо количество. Приготвили сте хронометър, за да отчетете точно една минута. Всички секции са предварително избрани, а пръскачката може да разпръсква по цялата работна ширина. Активран е ръчен режим (в зоната Налягане на пръскане на работната маска се появява символът ). Резервоарът е напълнен с чиста вода. Настроената работна ширина е правилна. Броят на дюзите за секция и броят на секциите е зададен правилно. 1. Уверете се, че са изпълнени всички условия! 2. Преминете към маска КАЛИБРИРАНЕ : 30 V BG

31 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Калибриране на дебитомера 7 Появява се следната маска: 3. - Избор на метод чрез дюзите. Появява се следната маска: В реда измер. поток се появява използваният до момента дебит Стартиране на разпръскването. 5. Отидете до някоя от дюзите и съберете в приготвената мерителна чаша разпръснатата вода в продължение на точно 60 секунди. 6. Запишете разпръснатото количество вода. 7. Повторете последните две стъпки с няколко дюзи. 8. Определете средното количество от няколко измервания и го запишете Спиране на разпръскването. Разпръскването спира Спиране на калибрирането. Появява се редът Действ. дебит. 11. Въвеждане на средното общо количество в литри в реда Действ. дебит Напуснете маската. Стойността на параметъра Имп. Осн. Дебит се актуализира. Калибрирали сте дебитомера с метода чрез дюзите Ръчно въвеждане на броя на импулсите на литър за дебитомера Когато знаете точния брой на импулсите на литър за дебитомера, можете да го въведете ръчно. 1. Преминете към маска Параметри : BG V

32 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Калибриране на сензор колела Появява се следната маска: 2. Въвеждане на брой на импулсите на литър в реда Имп. Осн. Дебит. 7.4 Кога да калиброваме? Калибриране на сензор колела Ако сте монтирали сензор колела (Сензор Х) на колелото на трактора. Преди първото въвеждане в експлоатация. След смяна на гумите. След смяна на трактора (ако сензор колела е бил монтиран на колелото на трактора). Когато скоростта, показвана в работната маска е невярна. Когато участъкът, показван в работната маска е неверен. УКАЗАНИЕ Неточно калибриране При неправилно калибриран сензор колела, скоростта не може да бъде определена точно. Поради това всички изчисления за напръсканата площ, изминатия участък и разпръснатото общо количество са много неточни. Калибрирайте сензор колела много прецизно Определяне на импулси за 100 метра При калибриране на сензор колела с метод на 100m установявате броя на импулсите, които сензор колела приема на разстояние от 100m. За да функционира системата правилно, сензор колела трябва да получи най-малко 250 импулса на отсечка от 100 метра. За да повишите броя на импулсите, трябва да монтирате допълнителни магнити срещу сензор колела. Ако Ви е известен броят на импулсите за сензор колела, можете да го въведете и ръчно. Сензор колела е монтиран. Всички магнити на сензор колела се намират в безупречно състояние. Измерили сте отсечка от 100m и сте я маркирали. Отсечката трябва да съответства на условията на полето. Т.е. тя трябва да преминава по поляна или по поле. Тракторът със свързаната машина е готов за пътуване от 100m и се намира в началото на маркираната отсечка. 1. Уверете се, че са изпълнени всички условия! 32 V BG

33 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Конфигуриране на секциите 7 2. Преминете към маска КАЛИБРИРАНЕ - Импулси колело : Появява се следната маска: 3. - Стартиране на калибрирането. 4. Появяват се следните символи за функции. - Спиране на калибрирането. - Прекъсване на калибрирането. 5. Преминете по предварително измерената отсечка от 100m и спрете в края ѝ. По време на движение се показват актуалните отчетени импулси Спиране на калибрирането Напуснете маската. Броят на импулсите се появява в реда Импулси колело. 7.5 Конфигуриране на секциите Въведете броя на секциите Въвеждате броя секции по следния начин: 1. Преминете към маска СЕКЦИИ : BG V

34 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Конфигуриране на секциите Появява се следната маска: 2. В реда Общ брой на секции въведете броя на секциите Кога да се въведат? Въвеждане на броя на дюзите за секция Трябва да въведете колко дюзи са инсталирани на всяка секция. Преди първото въвеждане в експлоатация. Когато броят на дюзите за секция се промени. Брой дюзи за секция ще въведете по следния начин: 1. Преминете към маска СЕКЦИИ : Появява се следната маска: До всяка секция се появява броят дюзи Настройване на брой на дюзите, който трябва да бъде променен. Появява се маската за въвеждане на данни. 3. Въвеждане на желания брой дюзи Напуснете маската Постоянно изключване на секции Можете да изключите за постоянно всяка от секциите. Това е полезно например тогава, когато ивиците за преминаване в полето са заложени за по-малка пръскачка, отколкото е Вашата. Последствия Изключването на външните секции има следните въздействия: 34 V BG

35 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Въвеждане на геометрията на пръскачката 7 При TRACK-Leader: Новата изчислена работна ширина не се взема под внимание при изчисляването на ширината на крайната част. При SECTION-Control: След изключване на външните секции трябва да промените параметъра Разстояние на линиите, за да може разстоянието между водещите линии да съответства на реалната работна ширина. Не можете да променяте параметър Работна ширина. Реалната работна ширина се променя, тъй като пръскачката все пак не се е променила: Не променяйте параметъра Работна ширина. Не променяйте геометрията на пръскачката. Ще изключите дадена секция за постоянно по следния начин: 1. Преминете към маска Секции : 2. - Избор на секция. До избраната секция се появява символът на курсора Изключване или включване на секция. До изключената секция се появява символът: 7.6 Въвеждане на геометрията на пръскачката Геометрията на пръскачката е сбор от параметри, които описват размерите на Вашата машина. Чрез настройката на геометрията на пръскачката софтуерът знае точно колко дълга и широка е пръскачката и къде се намират отделните секции. Параметри на геометрията на пръскачката При настройката на геометрията на пръскачката трябва да измерите следните разстояния: CRP_X - На изображението DRP_Y - На изображението ERP_X - На изображението Вид на пръскачката CRP_X DRP_Y ERP_X Прикачна пръскачка Навесна пръскачка Разстояние между работната точка и точката на окачването Разстояние между работната точка и точката на навесване Половината на актуалната работна ширина Половината на актуалната работна ширина Само когато на пръскачката има секции, които са поблизо или по-далеч от GPS приемника, отколкото е работната BG V

36 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Въвеждане на геометрията на пръскачката Вид на пръскачката CRP_X DRP_Y ERP_X Самоходна пръскачка, с щанга отзад Самоходна пръскачка, с щанга отпред Разстояние между работната точка и GPS приемника Разстояние между работната точка и GPS приемника Половината на актуалната работна ширина Половината на актуалната работна ширина точка: - Определете разстоянието между работната точка и съответната секция На изображението е показана прикачна пръскачка Ако сте активирали друга пръскачка, нейното изображение се показва на терминала. Геометрия на пръскачката Номер на секцията, която е по-далеч или по-близо до GPS приемника, като работна точка. ERP X Вид на пръскачката CRP X DRP Y 1. Преминете към маска Геометрия : Появява се следната маска: 2. Натискане на въртящия бутон. 36 V BG

37 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Напълване на резервоара 7 Появява се следната маска: 3. Натиснете вида на Вашата пръскачка. Появява се изображение на пръскачката. 4. Измерете следните разстояния на пръскачката: CRP_X, DRP_Y, ERP_X 5. - Въведете последователно стойностите в полетата. 7.7 Методи Напълване на резервоара В зависимост от това какво допълнително оборудване е монтирано на пръскачката, процесът може да протича по различен начин. При това имате възможност за: Ръчно и без допълнителни системи пълнене на резервоара Пълнене на резервоара с TANK-Control Пълнене на резервоара с TANK-Control и стоп на напълванетo Ръчно и без допълнителни системи пълнене на резервоара Ако пълните резервоара за течност за пръскане без допълнителни системи, трябва да въведете новото съдържание ръчно от терминала. Символ за функция Функция Резервоарът е напълнен докрай. Настройка на съдържанието на резервоара на 0l. Новото съдържание, когато сте напълнили резервоара за течност за пръскане докрай, ще въведете по следния начин: 1. Преминаване към маска Пълнене - ръчно : BG V

38 7 Конфигуриране на контролера SECTION-Control Box Напълване на резервоара Появява се следната маска: 2. - Въвеждане на цялостно напълване на резервоара. или 3. Въвеждане на съдържанието на резервоара в полето Ново съдърж. Р-р. Новото съдържание на резервоара се появява в работната маска, в зоната за данни за резервоара. 38 V BG

39 Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването В тази глава ще научите как да използвате функциите на контролера, които са необходими за пръскане Изображение Смяна на режима на разпространяване Контролерът Ви дава възможност да работите в два режима: Автоматичен режим - Разпръснатото количество се променя според скоростта. В ръчен режим - разпръснатото количество се регулира автоматично. На следващото изображение ще видите как се показва тази функция в работната маска: Отляво: Автоматичен режим, вдясно: ръчен режим Използвайте следните функционални бутони, за да изключите функцията: Символ за функция Функция Сменя режимите между ръчен и автоматичен. Използване на автоматичен режим В автоматичен режим контролерът управлява налягането на пръскане и главния прекъсвач на секциите, така че да може да се достигне зададената стойност. Намирате се в автоматичен режим, ако в зоната за данни за пръскането на работната маска се появява един от следните символи: Символ в работната маска Зададената стойност се появява в скоби Значение Пръскачката може да разпръсква. Налягането на пръскане се регулира така, че зададената стойност да бъде достигната. Скоростта на пръскачката е по-малка от Мин. скорост Пръскачката може да разпръсква. Налягането на пръскане не се регулира. Скоростта на пръскачката е по-малка от Мин. Авт. Скор. Пръскачката се изключва автоматично. Начин на функциониране Налягането на пръскане се настройва автоматично в следните случаи: Скоростта на пръскачката се е променила BG V

40 8 Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването Броят на включените секции се е променил. Променили сте ръчно зададената стойност. Зададената стойност е променена от предварителните данни от програмната карта. Скоростта и точността, с които се регулира зададената стойност, зависи от стойността на параметъра Фактор регулиране. Можете ръчно да променяте зададената стойност по време на движение в автоматичен режим. Предпоставки Обслужващи елементи За да използвате автоматичния режим, трябва да са изпълнени следните предпоставки: Въведена е зададена стойност. Дебитомерът е калибриран. Сензор колела е калибриран. Настроена е работната ширина. Скоростта на пръскачката е по-висока от въведената Мин. Авт. Скор. Настроен е параметър Фактор регул.. За обслужването на тази функция използвайте предимно ME джойстика. Символ за функция Функция Повишаване на зададената стойност с 10 % Намаляване на зададената стойност с 10 % Настройка на зададената стойност на 100 % Промяна на дозирането в ръчен режим В ръчен режим контролерът не регулира разпръскването според предварително зададена стойност. Вместо това трябва ръчно да настроите дозирането. Дозирането трябва да бъде регулирано ръчно, когато в работната маска се появи този символ: Разпръскване в ръчен режим Имайте предвид, че когато променяте разпръснатото количество се променя автоматично и налягането. За обслужването на тази функция използвайте предимно ME джойстика. Използвайте следните функционални бутони, за да изключите функцията: Символ за функция Функция Повишава дозирането. 40 V BG

41 Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването 8 Символ за функция Функция Намалява дозирането Стартиране на разпръскването Ще стартирате разпръскването по следния начин: Тракторът с пръскачка се намира в полето. Конфигурирали сте контролера. Разгънали сте щангата. 1. Уверете се, че са изпълнени всички условия! 2. - Стартиране на разпръскването. В ръчен режим: Пръскачката започва да разпръсква. Под символа на щангата се появява пръскащ конус: В автоматичен режим: Пръскачката се подготвя за разпръскване. Докато пръскачката не се движи, в работната маска се появява символът: 3. В автоматичен режим: Потегляне и минимална автоматична скорост (параметър: Мин. Авт. Скор. ) се превишава. Веднага щом минималната автоматична скорост бъде превишена, пръскачката започва да разпръсква. Под символа на щангата се появява пръскащ конус: Стартирали сте разпръскването. Незабавно разпръскване Може да има ситуации, при които желаете да започнете разпръскване още при стояща на място пръскачка. Например, когато сте спрели на полето. Незабавното разпръскване се стартира в автоматичен режим по следния начин: Тракторът с пръскачка се намира в полето. Конфигурирали сте контролера. Разгънали сте щангата. Включен е автоматичният режим. 1. Задръжте натиснат бутона за разпръскване на джойстика за три секунди BG V

42 8 Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването Пръскачката започва да разпръсква. Под символа на щангата се появява пръскащ конус: 2. В рамките на 5 секунди при потегляне и ускоряване до достигане на скорост над минималната за автоматично регулиране (параметър: Пръскачки изкл. отдолу ). В противен случай разпръскването приключва автоматично Спиране на разпръскването Разполагате със следните възможности за спиране на разпръскването: - Затваряне на главния вентил. или - Последователно затваряне на вентилите на секциите. По-бавно движение, отколкото е въведената минимална скорост (само в автоматичен режим) Обслужване на секциите За обслужването на тази функция използвайте предимно ME джойстика. Използвайте следните функционални бутони, за да изключите функцията: Символ за функция Функция Затваря вентилите на секциите отляво надясно. Затваря вентилите на секциите отдясно наляво. Отваря вентилите на секциите отляво надясно. или Когато всички вентили на секции са затворени, отваря първия вентил на секция отляво. Затваря вентилите на секциите отдясно наляво. или Когато всички вентили на секции са затворени, отваря първия вентил на секция отдясно Обработка на заплевени участъци Режимът на работа Заплевен участък е предназначен за целенасочена обработка на малки заплевени участъци. За разлика от нормалния режим, в режима за заплевен участък можете да включвате и изключвате отделни секции, дори когато не са съседни. 42 V BG

43 Управление на контролера SC-Box на полето Управление на разпространяването 8 Работна маска в режима за заплевен участък Работна маска в режима за заплевен участък има несъществени разлики с нормалната работна маска. В индикацията на щангата, под щангата се появява курсорно стълбче: Курсорно стълбче докрай вляво Курсорно стълбче докрай вдясно Предварителен избор и изключване на секции в режим за заплевен участък В зависимост от това дали пръскачката разпръсква, можете да придвижите курсорното стълбче под всяка произволна секция и да промените състоянието на секцията. Обслужващи елементи Използвайте следните функционални бутони, за да изключите функцията: Символ за функция Функция Придвижване на курсорното стълбче наляво Придвижване на курсорното стълбче надясно Предварителен избор или изключване на маркираната секция Когато някои секции са предварително избрани, стартиране на разпръскването в тези секции Когато няма предварително избрани секции, стартиране на разпръскването във всички секции Активиране на режима за заплевен участък 1. Преминаване към маска Параметри - Задействане на опциите : 2. Щракнете на стойността под ред Управление на секциите". Появява се списък. 3. Щракнете на Режим Местоположение. Под реда Включване и изключване на секции се появява стойността Трет.полета разл. разм 4. - Рестартиране на терминала. След рестартиране на терминала, режимът за заплевен участък е активиран. ME джойстик в режим за заплевен участък В режим за заплевен участък функциите на ME джойстика се променят: BG V

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V3.20180409 3032258305-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто

Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V1.20190731 3030248965a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще. Обърнете

Подробно

Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване

Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V3.20190408 30303187-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото р

Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото р Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V4.20190731 30303187-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V15.20191001 30302432a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V8.20191001 30322511-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V1.20190731 30302436a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

AXIS EMC ISOBUS for Spreader AXIS-H EMC and AXIS-M EMC

AXIS EMC ISOBUS for Spreader AXIS-H EMC and AXIS-M EMC ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Прочетете внимателно преди пускане в експлоатация! Запазете за бъдеща употреба! Ръководството за експлоатация и монтаж е част от машината. Доставчиците на нови и употребявани

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно