ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel"

Препис

1 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/ г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 104 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино през година 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява Църковното настоятелство на Православен храм Св. Неделя. гр. Неделино, да кандидатства с проект Ремонт на сграда с религиозно значение, подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка на Православен храм Св Неделя гр.неделино за финансово подпомагане по реда на Наредба 24 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; 3. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Общиина Неделино да съдейства на Църковното настоятелство при подготовка на проекта за кандидатстване.

2 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 145/ г. ОТНОСНО: Участие на НЧ СВЕТЛИНА 1938, гр. Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 24 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 105 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино през година 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява НЧ СВЕТЛИНА , гр. Неделино, да кандидатства с проект Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение - Читалище Светлина 1938 в гр.неделино за финансово подпомагане по реда на Наредба 24 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 1. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; 2. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и предназначението няма да бъде променяно след приключване дейностите по проекта.

3 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 106 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА НЕДЕЛИНО - местн. ФЕНЕРЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в най- голяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство. 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти;

4 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 107 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА С. КРАЙНА - местн. ЕКМЕДЖОВИЦА И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в най- голяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство.

5 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти.

6 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 108 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА С. КРАЙНА УЧИЛИЩЕ - местн. ПОТАЦИ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в най- голяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство. 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази

7 собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

8 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 109 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА С. КРАЙНА - местн. ГАБРОВОТО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в найголяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство.

9 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

10 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 110 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. ЧУКАТА - местн. МЕРАДЖОВИ КОЛИБИ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в найголяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство.

11 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти.

12 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 111 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. ГЪРКАВЦЕ - местн. ГРЕБЕНАР И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в найголяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство.

13 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти.

14 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 150/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 112 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. ЗИКОВО БЪРЦЕ - местн. КРУШКИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в найголяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство. 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на

15 проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

16 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 152/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 113 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ТУРИСТИЧЕСКА ВЕЛО-АЛЕЯ ГРЕБЕНАР (НЕДЕЛИНО ОМАРЕВИ КОЛИБИ) за финансово подпомагане по реда на Наредба 32 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г., а в най- голяма степен на изброените по-долу: Приоритет 1: Повишаване на регионалната конкурентноспособност Специфична цел 1: Развитие на иновациите: Мярка 1.2. Развитие на туристическия информационен център (ТИЦ) и надграждане чрез създаване на интегрирани туристически продукти; Приоритет 2: Инфраструктура за развитие Специфична цел 2: Изграждане на екологичната инфраструктура Приоритет 3: Качество на живот Специфична цел 4: Опазване и валоризиране на природното и културно наследство Мярка 4.1. Развитие на туристическите услуги като възможност за диверсификация на местната икономика; Мярка 4.2. Устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и културно богатство. 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази

17 собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти.

18 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 151/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за финансиране на проекти за изграждане, реконструкция и благоустрояване на улична мрежа. 114 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. НЕДЕЛИНО ОБЕКТИ: УЛ. ВАСИЛ ДИМИТРОВ, УЛ. ИЗВОРА И УЛ. полк. ДИЧО ПЕТРОВ (от О.Т. 554 до О.Т.575). 1. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 2. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

19 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 151/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за финансиране на проекти за изграждане, реконструкция и благоустрояване на улична мрежа. 115 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. НЕДЕЛИНО ОБЕКТИ: УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ, УЛ. МЕТАКСА ГУГИНСКИ И УЛ. ВЕЛА ПЕЕВА (от О.Т. 238 до О.Т.142, 229). 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

20 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 151/ г. ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за финансиране на проекти за изграждане, реконструкция и благоустрояване на улична мрежа. 116 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. НЕДЕЛИНО ОБЕКТ: УЛ. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ. 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

21 ОТНОСНО: Участие на Община Неделино и кандидатстване за финансиране на проекти за изграждане, реконструкция и благоустрояване на улична мрежа. 117 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино година: 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява да се кандидатства с проект ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. НЕДЕЛИНО ОБЕКТИ: УЛ. ИВАЙЛО, УЛ. КОСТА АВРАМИКОВ И УЛ. КОМСОМОЛСКА. 2. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да организира подготовката на проектното предложение за кандидатстване; 3. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; 4. Общински съвет гр. Неделино декларира, че обектите подлежащи на интервенция са публична общинска собственост и след реализацията на проекта, статута на тази собственост няма да бъде променян, както и че след приключване дейностите по проекта, ще се запази предназначението на създадените по проекта обекти и продукти

22 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 153/ г. ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите на общинско социално предприятие Център за услуги в домашна среда Неделино по проект Оперативна програма Развитие на човешките ресурси г., схема за безвъзмездна финансова помощ проект BG051РО Помощ в дома 118 На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 буква в от ЗМДТ, Общински съвет гр. Неделино РЕШИ : 1. Приема Тарифа за определяне на размера на таксите, които заплащат потребителите за социалните услуги Социален асистент и Домашен помощник предоставяни от Община Неделино по проект Помощ в дома финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси г., схема за безвъзмездна финансова помощ проект BG051РО Помощ в дома по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика, област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика, съгласно Приложение 1. виж приложение 1 в края на документа

23 Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 157/ г. ОТНОСНО: Участие на Джамийското настоятелство на гр.неделино-горно и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР) 119 На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Плана за развитие на Община Неделино през година 1. Общински съвет гр. Неделино одобрява Джамийското настоятелство на гр. Неделино-Горно, да кандидатства с проект Ремонт на сграда с религиозно значение, подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка на джамията в гр.неделино- Горно за финансово подпомагане по реда на Наредба 24 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от Програмата за развитие на селските райони за периода г. (ПРСР). 2. Общински съвет гр. Неделино декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие г.; 3. Общински съвет гр. Неделино възлага на Кмета на Община Неделино да съдейства на Джамийското настоятелство на гр. Неделино-Горно при подготовка на проекта за кандидатстване.

24

25

26

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет 279 Относно: Отменя на Решение 263/16.07.2013г. на ОбС-Борино, прието по Протокол 34. По предложение: От Анелия Джебирова Председател на ОбС-Борино. На основание чл. 50, ал. 1, т. 7 от ПОДОС и след станалите

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО ул. Малкотърновска комуна 3 тел. 05952 / 30-39 ; факс 05952 / 31 28 П Р О Т О К О Л 12 На 27. 07. 2012 година се проведе дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Малко

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 228 протокол 32/ 29.07.2010 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 228 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА

Приложение 4 към Решение 26 от г. СПРАВКА ЗА ОЧАКВАНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 Г. (В ГОДИШЕН РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРА Приложение 4 към Решение 26 от 07.03.2013 г. РАЗМЕР) НА ОБЩИНИТЕ-БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, АДМИНИСТРИРАНА ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване

Експертите говорят МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР има за цел стимулиране на растежа и подобряване МЯРКА 7 Възможности за общините Таня ГЕОРГИЕВА (Дъбнишка) Мярка 7 от ПРСР 2014-2020 има за цел стимулиране на растежа и подобряване на екологичната и социално икономическата устойчивост на селските райони

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990, гр. Неделино, ул. Александър Стамболийски, 104 Тел.: 03072/ ПРЕП Прието по Искане от група общински съветници ОбС гр.неделино, Вх. 427/16.04.2015г. ОТНОСНО: Провеждане на закрито заседание Общински съвет гр. Неделино прие 616 На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf

Obshtestveno_obsyvdane_na_promeni_v_SVOMR_-_2018g.pdf ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО Измененията, които се планират са във връзка с допуснати очевидни технически грешки. 1. Искане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно