BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларираме, че този продукт съответства на съществените изисквания на EN :2001/A2:2004 и има обозначение съгласно

Размер: px
Започни от страница:

Download "BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларираме, че този продукт съответства на съществените изисквания на EN :2001/A2:2004 и има обозначение съгласно"

Препис

1 BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларираме, че този продукт съответства на съществените изисквания на EN :2001/A2:2004 и има обозначение съгласно директива 89/106 ЕЕС. Пожега, г. d.o.o. Хърватия Пожега, ул. Немачка 36 Уредът е предназначен за временно отопление Intermittent burning appliances EN :2001 / A1:2004 Готварска печка на твърди горива Residental cookers fired by solid fuel Модел:ŠP 850 G Typ: ŠP 850 G Минимално разстояние от запалими материали: Minimum distance to adjacent combustible materials: [mm] Отпред:/front: 800 Странично/side: 400 Отзад/back: 250 Отгоре/top: 500 Концентрацията на СО е намалена до 13% О2: Emission of CO in combustion products calc. to 13%O 2 : 0,237 [%] Температура на отделящите се газове: Flue gas temperature: 248 [ C] Номинална мощност: Nominal output: 8 [kw] Енергийна ефективност (гориво): Energy efficiency (fuel): 71,45 [%] Дърва Wood Сериен номер: Serial No: Поръчайте инструкциите за употреба! Използвайте препоръчаните горива Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels. Изброените по-горе стойности важат само в условия на доказателства. The above mentioned values are valid only in proof conditions. Произход: Република Хърватия Made in Croatia Година на производство: HR Požega, Njemačka 36 tel.: +385 (0) , , fax: +385 (0)

2 Печката на твърдо гориво Plamen 850 Glas е модел от готварските печки Plamen, който може да задоволи Вашите потребности по най-добрия начин. Моля, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, за да постигнете възможно найдобри резултати още при първоначалната употреба на тази печка. Външният изглед на печката е показан на началната страница на тези инструкции. Основните части на печката са изработени от емайлирани и поцинковани стоманени пластини и отливки от качествено сиво желязо. Печките се изработват с лява и дясна коминна връзка. Поради тази причина е необходимо да посочите Вашето желание при поръчка на печка или резервни части. Дясната печка има свързваща част към комина отдясно, а лявата отляво, гледайки я от лицевата й страна. Технически данни: Мерки Ш х В х Д: 84,5x83,8x59,4 cm Тегло: 121 kg Енергийна мощност: 8 kw Коминна връзка горе и отзад: Ø 120 mm Необходимо подналягане на комина: Pa Поток на газовете: 12,4 gr/s Препоръчително гориво за номинална мощност: -цепени дърва и дървени брикети 2-3 kg/h -въглища (брикети) 1,5-2 kg/h Оптимални размери на дървата: -обем cm -дължина cm ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ При монтаж на готварската печка е необходимо да спазвате местните, национални и европейски правила (норми). Когато отстраните амбалажа, необходимо е добре да огледате печката за евентуални повреди възникнали при транспорта. В случай че забележете такива, веднага направете рекламация, в случай че не го сторите, по-късно такава няма да бъде приета от наша страна. В отделението предназначено за дърва има инструмент и инструкции за монтаж спрямо фиг. 1 На съответното място поставете коминната връзка. Връзката между печката и комина трябва да бъде здрава и устойчива. Печката се свързва към комина с помощта на стандартна тръба с диаметър Ø 120 мм. Необходимо е димоотводните тръби да имат еднакъв наклон на всички места. Не свързвайте печката с комина, към който вече е свързан друг уред. Необходимо е да проверите комина за повреди и пукнатини. В помещението, в което ще се монтира печката трябва да се осигури достатъчен приток на въздух за изгаряне. Ако в помещението има вграден аспиратор или някакъв друг потребител на въздух, необходимо е, през специален отвор с предпазна мрежа, която не може да бъде скъсана, да се осигури редовен приток на свеж въздух. 39

3 Обърнете внимание печката да бъде инсталирана на място, където почистването на димоотводните канали и комина е възможно. Фиг. 1 Внимавайте в непосредствена близост до печката да няма запалими вещества, както и да бъде вградена само в помещение, където няма опасност от пожар и експлозия. В случай че съществува такава опасност, необходимо е печката да бъде изключена. Необходимо е да осигурите минимална отдалеченост на печката от запалими предмети като: дърво, хераклит, шперплат, корк и др. спрямо данните от таблицата с технически данни. В случай че материалите са още полесно запалими от типа на: PVC, полиуретан, дървесни влакна и др., или степента на запалимост не е ясна, необходимо е да удвоите. При инсталирането на готварската печка върху под от запалим материал, необходимо е под печката да се постави изолационна незапалима подложка. Нейните размери трябва да са 800 мм от лицевата страна и по 400 мм в останалите посоки около печката. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Преди първоначалното запалване на печката избършете всички емайлирани плоскости и готварската плоча най-напред с влажна, а след това и със суха кърпа. Изпробвайте функциите на въздушния регулатор и амортисьора на комина. Функционирането на печката и качеството на горенето зависят от качеството на горивния материал и комина, доброто регулиране на огъня, чистотата на печката и правилното запалване. Печката е предвидена за палене с дърва, дървени брикети и кафяви въглища. Използвайте само сухи дърва. При горенето на влажен дървен материал се образуват мастни сажди, които могат да доведат до запушване на комина. Не палете, каквито и да било отпадъци, особено пластмаса. Много от отпадъчните материали съдържат вредни материи, които са вредни за печката, комина и околността. За постигането на номинална мощност препоръчваме да добавяте по две дървета или брикети на всеки половин час, а въздушния регулатор да отворите в позиция, която отговаря най-добре на силата на огъня. 40

4 Редовно почиствайте пепелника. За разпалване на огъня можете да използвате вестникарска хартия и сухи съчки. Въздушният регулатор при разпалването трябва да бъде максимално отворен, а копчето на лоста на димоотводния канал трябва да се издърпа навън. По време на преходния период, когато външната температура е над 15 С, може да се окаже, че в комина няма подналягане (коминът не дърпа ). В този случай опитайте чрез подпалване на комина да осъществите неоходимото подналягане. Не използвайте спирт, бензин или друг вид течно гориво за палене. Не съхранявайте, каквито и да било запалими течности в близост до печката. Вратата на горивната камера винаги трябва да бъде добре затворена, освен в случаите, когато добавяте дърва. Редовно почиствайте печката и извършвайте проверка на комина. Изключително внимателно почиствайте печката и единствено, когато тя е студена, като отстранявате и почиствате горната плоча и димоотводната тръба. С помощта на съответната четка отстранете натрупалия се слой сажди във вътрешността, а през отвора за чистене под вратата на фурната, издърпайте пепелта и саждите на вън с помощта на стъргалото. Почистването и проверката на печката е необходимо и задължително след по-дълъг период на палене. Регулирайте мощността на печката като добавяте определено количество горивен материал и въздух с помощта на въздушния регулатор на вратата на горивната камера. Минимална мощност (слаб огън) ще постигнете като намалите притока на въздух за минимално горене. В случай на прекалено силен огън, затворете въздушния регулатор до минимум, при което огънят постепенно ще утихне. При употребата на печката, особено при печенето на хляб или друго тесто, за да не изгори отдолу, действайте по следния начин: -Лостът за отделяните газове трябва да бъде бутнат навътре. -Загрейте фурната на С, преди да поставите сместа в нея. -Добавяйте към огъня само по 1 по-малко дърво и през цялото време печете на слаб огън, за да може сместа да се изпече равномерно отгоре и отдолу. Препоръчително е еднократно по време на печенето да завъртите тавата със сместта. -По-бързо загряване на плочата ще постигнете, ако амортисьорът бъде отворен т.е. копчето бъде издърпано напред. Обърнете внимание на това, че частите на печката, особено горната плоча, иноксовите дръжки, вратата на горивната камера и фурната, дръжката и копчето са горещи, поради което печката може да се използва само от възрастни лица. ПОРАДИ ТОВА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНА РЪКАВИЦА! Не извършвайте, каквито и да било ремонтни действия на печката. Само оторизирани лица могат да извършват, каквито и да било интервенции на печката, а освен това се вграждат само оригинални резервни части. По време на функционирането на печката, особено при употребата на влажен горивен материал, се стига до образуване на слой сажди и катран. В случай че не почиствате редовно комина, шансът от пожар в него се увеличава. При появата на огън в комина, действайте по следния начин: - Не използвайте вода за гасене - Затворете всички въздушни притоци в печката и комина - След като огънят изгасне, повикайте коминочистач, за да провери комина - Свържете се със сервизната служба или производителя за проверка на печката 41

5 Резервни части аксесоари, страница 43: Позиция номер ОПИСАНИЕ Позиция номер ОПИСАНИЕ Капак на коминния отвор Коминна връзка Преграда Амортисьор Капак Пръстен Правоъгълен капак Плоча Подложка Коминна преграда Плащ (маска) на чекмеджето Външна облицовка на чекмеджето Тава Вътрешна облицовка на чекмеджето Плоча Странична плоча Предна рамка Врата на горивната камера Врата на фурната Въздушен регулатор Рамка Задна страна на горивната камера Странична част на горивната камера външна Странична част на горивната камера - вътрешна Решетка Поставка Рамка на коминната връзка Галерия Носач на галерията Дръжка на чекмеджето за дърва Плащ Централна метална пластина на печката Защита на фурната Капак на отвора за почистване Метална пластина за въздушен регулатор Скоба за стъкло Странична стена Пепелник Напречна греда на панела Предна част на чекмеджетата Релси за чекмедже Метална пластина за вторичен въздух Защита на плаща Дръжка копче Дръжка за вратата на горивната камера Дръжка за вратата на фурната IR Термометър Предпазен капак на страничната част Стъкло на горивната камера Стъкло на фурната Тяло на фурната Аксесоари: Покер (маша) Почистваща шпатула Дръжка Предпазна ръкавица с логото на ПЛАМЪК-червена ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ НА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ, КОИТО НЕ ВЛИЯЯТ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА УРЕДА! 42

6 Rezervni dijelovi - pribor; Ersatzteile - Zubehör; Spare Parts - Accessories; Náhradní součásti - příslušenství; Części zamienne i przyrządy; Rezervni deli - pribor; Пезервни делови - прибор; Резервни части - аксесоари:

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларираме, че този продукт съответства на съществените изисквания на EN :2001/A2:2004 и има обозначение съгласно

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларираме, че този продукт съответства на съществените изисквания на EN :2001/A2:2004 и има обозначение съгласно BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларираме, че този продукт съответства на съществените изисквания на EN 13 240:2001/A2:2004 и има обозначение съгласно директива 89/106 ЕЕС. Пожега, 26.03.2008 г. d.o.o.

Подробно

BG

BG BG За нас История Алфа-Плам разполага с най-модерни технологии, халета и складове, които създават възможност за производство на повече от 180 000 единици годишно. Съвременните машини на известни европейски

Подробно

Microsoft Word - Manual MAGNUM BG.doc

Microsoft Word - Manual MAGNUM BG.doc УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Поздравяваме Ви с избора на готварска печка на твърдо гориво MAGNUM. Моля, прочетете внимателно инструкциите! Правилният монтаж и редовната поддръжка, ще осигурят високоефективна работа

Подробно

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива.

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. 1. 2. 3. 4. Разгледайте съдържанието на приложения основен пакет. Той включва необходимите

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Съдържание 1.0 Законови изисквания 2.0 Технически данни 3.0 Безопасност 4.0 Монтаж 5.0 Ежедневна експлоатация 6.0 Поддръжка 7.0 Обслужване 8.0 Допълни

Съдържание 1.0 Законови изисквания 2.0 Технически данни 3.0 Безопасност 4.0 Монтаж 5.0 Ежедневна експлоатация 6.0 Поддръжка 7.0 Обслужване 8.0 Допълни Съдържание 1.0 Законови изисквания 2.0 Технически данни 3.0 Безопасност 4.0 Монтаж 5.0 Ежедневна експлоатация 6.0 Поддръжка 7.0 Обслужване 8.0 Допълнителни екстри 9.0 Рециклиране 10.0 Гаранция Върху всички

Подробно

RTQ 3S

RTQ 3S RTQ 3S Двуходови стоманени котли за изгаряне на течни или газообразни горива RTQ 3S RTQ 3S 35-166 M R D 1 95 RTQ 3S 217-2400 (*) Модели от RTQ 1100 3S до RTQ 2400 3S R M IGT OI (*) - В съответствие с Er

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

ФАМИЛИЯ ОТОПЛИТЕЛНИ КАМИНИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО Модели: ЕA ; EDM ; EOL Техническо описание Инструкция за монтаж и експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди изпол

ФАМИЛИЯ ОТОПЛИТЕЛНИ КАМИНИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО Модели: ЕA ; EDM ; EOL Техническо описание Инструкция за монтаж и експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди изпол ФАМИЛИЯ ОТОПЛИТЕЛНИ КАМИНИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО Модели: ЕA ; EDM ; EOL Техническо описание Инструкция за монтаж и експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди използване прочетете внимателно тази инструкция! 1 ФАМИЛИЯ

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно отделят ниски

Подробно

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components /bg/ IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 Словашка република T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Въздушни

Подробно

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx

Microsoft Word - BG-PLASY_technical data docx ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ PLASY CAMPERS Шаси P 59 P 70 P 70G P 72 P 60 HP 58 HP 63 HP 69 HP71 HP75 Fiat Ducato Euro-5 33-35 L 35 L 35 L 35 L 33 / 35 L 33/35 L 35 L 35 L 35L 35L Куб. 2,0 / 2.3 2.0 / 2.3 / 3.0

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Orazmeriavane_QUADRO.pdf

Orazmeriavane_QUADRO.pdf Оразмеряване Пример Брой на газовите котли: Мощност на един котел: kw Полезна височина на комина: m Случай на инсталации с еднаква Р езултат: Случай на инсталации с различна Напречното сечение на комина

Подробно

NES_PD Ambient 4G_vi0.1_1_BG.indd

NES_PD Ambient 4G_vi0.1_1_BG.indd BG Пелетна камина серия BURNIT PD AMBIENT 4G 8 kw, 10 kw ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ за ОТОРИЗИРАНИ ИНСТАЛАТОРИ и СЕРВИЗИ Версия i0.1.1. СЪДЪРЖАНИЕ 1. ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

BG

BG BG Calux Италиански първокласни маркови печки, камини и котли на пелети, които компанията Алфа-Плам купи през 2015 г. заедно с комплектната know how технология. Компанията Алфа-Плам продължи да развива

Подробно