ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)"

Препис

1 ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от г., в сила от г.; изм., бр. 101 от г., в сила от г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от г.; изм., бр. 100 от г., в сила от г.; изм., бр. 102 от г., в сила от г.; изм., бр. 82 от г.; изм., бр. 26 от г., в сила от г.; изм., бр. 94 от г., в сила от г.; изм., бр. 91 от г., в сила от г.; доп., бр. 32 от г., в сила от г. Приета с ПМС 219 от г. Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2008 г., в сила от г.) За влизане в Република България или за транзитно преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства с регистрация в страни извън Европейския съюз и лзващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси: Видове пътни превозни сства Евро 1. Автобуси с вече от 8+1 места, мястото на водача 50,00 2. Товарни автомобили с две оси 58,00 3. Товарни автомобили (без или със ремаркета и луремаркета) с три и вече оси 43,00 Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) При преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства, превишаващи нормите за размери, опелени в чл. 5 от Наба 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни сства (ДВ, бр. 65 от 2001 г.), се събират следните такси: 1. при превишаване на допустимата максимална широчина: Превишаване на допустимата максимална широчина Евро за 1 км 1. от 0,01 до 0,50 м 0,18 2. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 над 0,50 до 1,00 м 0,26

2 г.) 3. над 1,00 до 1,50 м 0,41 4. над 1,50 до 2,00 м 0,59 5. над 2,00 до 2,50 м 0,77 6. над 2,50 до 3,50 м 1,14 7. над 3,50 м 1,14+1,00 за всеки зачнат метър над 3,50 м 2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) при превишаване на допустимата максимална височина: Превишаване на допустимата максимална височина 1. от 0,01 до 0,15 м 2. над 0,15 до 0,30 м 3. над 0,30 до 0,50 м 4. над 0,50 до 1,00 м Евро за 1 км 0,04 0,08 0,25 0,44 5. над 1,00 м 0,44+1,8 за всеки зачнат метър над 1,00 м 3. при превишаване на допустимата максимална дължина: Превишаване на Евро за допустимата максимална дължина 1 км 1. от 0,01 до 1,00 м 0,08

3 2. над 1,00 до 2,00 м 3. над 2,00 до 3,00 м 4. над 3,00 до 10,00 м 5. над 10,00 до 15,00 м 0,15 0,33 0,44 0,81 6. над 15,00 м 1,62 Чл. 3. При преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства, превишаващи допустимата максимална маса, опелена в чл. 6 от Наба 11 от 2001 г., се събират следните такси: Превишаване на допустимата максимална маса Евро за 1 км 1. от 0,10 до 5,00 т 0,25 2. над 5,00 до 10,00 т 0,50 3. над 10,00 до 20,00 т 0,83 4. над 20,00 до 30,00 т 1,32 5. над 30,00 до 40,00 т 2,05 6. над 40,00 до 50,00 т 2,76 7. над 50,00 до 60,00 т 3,68 8. над 60,00 т 3,68 + 3,28 за всеки зачнати 10 т над 60 т Чл. 4. При преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни сства, опелени в чл. 7 от Наба 11 от 2001 г., се събират следните такси: Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос Евро за 1 км 1. от 0,10 до 0,50 т на ос 0,11 2. от 0,50 до 1,00 т на ос 0,30 3. от 1,00 до 1,50 т на ос 0,44 4. от 1,50 до 2,00 т на ос 0,83

4 5. от 2,00 до 3,00 т на ос 1,63 6. от 3,00 до 4,00 т на ос 2,36 7. над 4,00 т на ос 2,36+1,18 за всеки зачнат тон над 4 т Чл. 5. (1) Когато едно пътно превозно сство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно отношение на широчината, височината или дължината, се събират такси отделно за всеки превишен казател. (2) За ремаркета или луремаркета с вече от 3 оси, пназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите чл. 2 и 3 без таксите чл. 4. Чл. 6. (1) За опеляне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни сства и издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение него се събира такса в размер 36 евро. Таксата се заплаща след даване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наба 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ. (2) Когато искане на собственика на пътното превозно сство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 36 евро, а в рамките на един работен ден-72 евро. Чл. 7. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарни автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, опелени в чл. 6 и 7 от Наба 11 от 2001 г., се събира такса в размер 5 евро. (2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни сства, когато е искане на собствениците или лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 5 евро. Чл. 8. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от г.; изм., бр. 26 от 2011 г., в сила от г.) За преминаване на пътни превозни сства моста на р. Дунав в сока Русе-Гюргево се събират следните такси: Видове пътни превозни сства Евро Превозни сства за 2,00 превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, мястото на шофьора (леки автомобили) Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), -малка или равна на 3,5 т.

5 на ремаркето 6,00 2. Товарни автомобили с ОМДМ, -го- 12,00 ляма от 3,5 т и -малка от 7,5 т. Превозни сства за превоз на пътници с вече от 9 и с максимум 23 места за сядане, мястото на шофьора 3. Товарни автомобили с ОМДМ, - 18,00 голяма или равна на 7,5 т и д 12 т 4. Товарни автомобили с ОМДМ, -го- 25,00 ляма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни сства за превоз на пътници с вече от 23 места за сядане, мястото на шофьора 5. Товарни автомобили с ОМДМ, -го- 37,00 ляма от 12 т и с минимум 4 оси Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 100 от г., в сила от г.). Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 100 от г., в сила от г.) Таксите чл. 1-8 се заплащат от водачите на пътни превозни сства с чуждестранна регистрация. Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г.) При преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства, превишаващи нормите за размери, опелени в чл. 5 от Наба 11 от 2001 г., се събират следните такси: при превишаване на допустимата максимална широчина: Превишаване на допустимата максимална широчина Лева за 1 км 1. от 0,01 до 0,50 м 0,35 2. над 0,50 до 1,00 м 0,51 3. над 1,00 до 1,50 м 0,80 4. над 1,50 до 2,00 м 1,15 5. над 2,00 до 2,50 м 1,51 6. над 2,50 до 3,50 м 2,23 7. над 3,50 м 2,23+1,96 за всеки зачнат метър над 3,50 м 2. при превишаване на допустимата максимална височина: Превишаване на допустимата максимална Лв. за

6 височина 1 км 1. от 0,01 до 0,15 м 2. над 0,15 до 0,30 м 3. над 0,30 до 0,50 м 4. над 0,50 до 1,00 м 0,08 0,15 0,50 0,86 5. над 1,00 м 0,86+3,52 за всеки зачнат метър над 1,00 м 3. при превишаване на допустимата максимална дължина: Превишаване на Лв. за допустимата максимална дължина 1 км 1. от 0,01 до 1,00 м 2. над 1,00 до 2,00 м 3. над 2,00 до 3,00 м 4. над 3,00 до 10,00 м 5. над 10,00 до 15,00 м 0,15 0,30 0,65 0,86 1,58 6. над 15,00 м 3,17 Чл. 12. При преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства, превишаващи допустимата максимална маса, опелена в чл. 6 от Наба 11 от 2001 г., се събират следните такси: Превишаване на допустимата максимална маса Лева за 1 км 1. от 0,10 до 5,00 т 0,49 2. над 5,00 до 10,00 т 0,98 3. над 10,00 до 20,00 т 1,62 4. над 20,00 до 30,00 т 2,58 5. над 30,00 до 40,00 т 4,00

7 6. над 40,00 до 50,00 т 5,40 7. над 50,00 до 60,00 т 7,20 8. над 60,00 т 7,20 + 6,42 за всеки зачнати 10 т над 60 т Чл. 13. При преминаване републиканските пътища на пътни превозни сства, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни сства, опелени в чл. 7 от Наба 11 от 2001 г., се събират следните такси: Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос Лева за 1 км 1. от 0,10 до 0,50 т на ос 0,22 2. над 0,50 до 1,00 т на ос 0,59 3. над 1,00 до 1,50 т на ос 0,86 4. над 1,50 до 2,00 т на ос 1,62 5. над 2,00 до 3,00 т на ос 3,19 6. над 3,00 до 4,00 т на ос 4,62 7. над 4,00 т на ос 4,62+2,31 за всеки зачнат тон над 4 т Чл. 14. (1) Когато едно пътно превозно сство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно отношение на широчината, височината или дължината, таксите се събират отделно за всеки превишен казател. (2) За ремаркета или луремаркета с вече от три оси, пназначени само за превоз на тежки или извънгабаритни товари, се събират таксите чл. 11 и 12 без таксите чл. 13. Чл. 15. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от г.; изм., бр. 26 от 2011 г., в сила от г.) За преминаване на моста на р. Дунав в сока Русе- Гюргево се събират следните такси: Видове пътни превозни сства Лева Превозни сства за превоз на 4,00 пътници с до 8+1 места за сядане, мястото на шофьора (леки автомобили) Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), -малка или равна на 3,5 т, на ремаркето 12,00

8 2. Товарни автомобили с ОМДМ, -голя- 23,00 ма от 3,5 т и -малка от 7,5 т. Превозни сства за превоз на пътници с вече от 9 и с максимум 23 места за сядане, мястото на шофьора Товарни автомобили с ОМДМ, -го- 35,00 ляма или равна на 7,5 т и д 12 т 4. Товарни автомобили с ОМДМ, -голя- 49,00 ма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни сства за превоз на пътници с вече от 23 места за сядане, мястото на шофьора 5. Товарни автомобили с ОМДМ, -голя- 72,00 ма от 12 т и с минимум 4 оси Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от г.) (1) За опеляне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни сства и издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение него се събира такса в размер 70 лв. Таксата се заплаща след даване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наба 11 от 2001 г. Администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 5 работни дни или прави мотивиран отказ. (2) Когато искане на собственика на пътното превозно сство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 70 лв., а в рамките на един работен ден-140 лв. (3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от г.) За движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно разрешително чл. 8, ал. 3 от Наба 11 от 2001 г., след даване на заявлението за издаване на разрешително и таксата ал. 1 и 2, се събират следните годишни такси: Превишаване на допустимата максимална широчина 1. от 2,55 м до 3,50 м Лв над 3,50 м до 4,50 м 100 Чл. 17. (1) При извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на товарните автомобили в случаите, в които е установено превишаване на допустимите норми, опелени в чл. 6 и 7 от Наба 11 от 2001 г., се събира такса в размер 10 лв.

9 (2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни превозни сства, когато е искане на собствениците или лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 10 лв. Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от г.). Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 100 от г., в сила от г.) Таксите чл се заплащат от водачите на пътни превозни сства с българска регистрация. Чл. 20. (1) За съгласуване на проекти и издаване на разрешения се събират следните такси: Вид услуга Лева 1. За издаване на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения За съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт пътищата и улиците За съгласуване на комуникационно-трансртни планове и на проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на движението републиканските пътища За изготвяне на становище 40 (2) За издаване на разрешение за изграждане се събират следните такси: Видове крайпътни обслужващи обекти Брой услуги Вид на услугите Лева 1. Преместваем обект 1 кафе-закуски търговия Единичен обект 1 бензиностанция и/или газостанция автосервиз автомивка охраняем паркинг хранене търговия Комплекс от два обекта 2 бензиностанция и/или газостанция автосервиз автомивка охраняем паркинг хранене търговия спане с хранене 140

10 4. Комплекс от 3 и вече от 3 обекта бензиностанция и/или газостанция автосервиз автомивка охраняем паркинг хранене търговия спане 180 (3) Таксите ал. 1 и 2 се намаляват с 50 на сто при вторно внасяне за съгласуване след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане. Чл. 21. (1) За съгласуване на проект и издаване на разрешение за специално лзване на пътя чрез изграждане и ремонт на дземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация се събира еднократна такса, както следва: Специално лзване чрез 1. Новоизграждани дземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя 2. Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя: АМ до 5 кв. м над 5 кв. м 1500 Клас на пътя I II III Пресичане на път с прокопаване Х 500 лв. 400 лв. 300 лв. 4. Пресичане на път с хоризонтален сондаж 5. Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения 6. Реконструкция на дземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя 100 лв. 80 лв. 60 лв. 50 лв. 80 лв. 60 лв. 40 лв. 30 лв (2) За издаване на разрешение за специално лзване на пътя чрез временно лзване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и ремонт на дземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси: Специално лзване чрез Клас на пътя АМ I II III

11 1. Прекъсване или спиране на движението 800 лв./час 300 лв./час 250 лв./час 200 лв./час 2. Отклоняване на движението временни маршрути, удължаващи пътя над 5000 м Ограничения на движението и/или отклоняване временни маршрути, удължаващи пътя до 5000 м (3) Когато разрешението се издава за пътища с различни ове, събира се таксата за най-високия път. Чл. 22. (1) За специално лзване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси: Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси АМ Клас на пътя I II III 1. Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки Както т. 1 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на бензиностанцията или газостанцията Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки Както т. 3 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на бензиностанцията или газостанцията Бензиностанция и/или газостанция с 5 и вече колонки

12 Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси Клас на пътя АМ I II III 6. Както т. 5 с допълнителна дейност търговия в приемната сграда на бензиностанцията или газостанцията Преместваем обект до 10 кв. м търговска площ Преместваем обект от 10 до 20 кв. м търговска площ Преместваем обект от 20 до 40 кв. м търговска площ Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв. м търговска площ Единичен обект без бензиностанция или газостанция от 50 до 200 кв. м търговска площ Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв. м търговска площ Комплекс от два обекта без бензиностанция или газостанция

13 Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси Клас на пътя АМ I II III 15. Комплекс с 3 и вече от 3 обекта без бензиностанция или газостанция Обект за автосервизно обслужване (2) Годишните такси ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято ификация е сочена в чл. 20, ал. 2. (3) Таксите за специално лзване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се дължат от всяко лице чл. 5, ал. 1 от Набата за специално лзване на пътищата, приета с Постановление 179 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.), независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна връзка със или без разделителен остров. (4) За специално лзване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси: Площ на рекламното съоръжение (кв. м) АМ Клас на пътя I II III 1. до над 2 до над 4 до над 6 до над 8 до над 12 до над Чл. 23. (1) Таксите чл. 21 и 22 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10- о число на текущото тримесечие. (2) Таксите ал. 1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март на съответната година. (3) В случаите, когато ради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол искане на заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето, през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация. Чл. 24. За изготвяне и издаване на удостоверения и други документи се събират следните такси: Вид документ Лева

14 1. Удостоверение за регистрация за извършване на пътна мощ и за километрично разстояние между населени места за всяко километрично разстояние 2. Удостоверение за техническа характеристика на републиканската пътна мрежа за всеки казател 3. Заверени ксерокопия на документи 1 лв./стр. Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от г.; изм., бр. 91 от 2015 г., в сила от г.) За лзване на пътната инфраструктура от пътни превозни сства (ППС) с българска регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да излзва за опелен срок републиканските пътища, както следва: Категория 1 Категория Евро 0, І, ІІ Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и -висока Евро 0, І, ІІ Цени на винетна такса в левове Дневна Седмична Месечна Годишна Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от г.; изм., бр. 91 от 2015 г., в сила от г.) За лзване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да излзва за опелен срок републиканските пътища, както следва: Категория 1 Категория 2 Евро 0, І, ІІ Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и -висока Евро 0, І, ІІ Цени на винетна такса в евро Дневна Седмична Месечна Годишна Допълнителна разба Параграф единствен. По смисъла на тарифата: 1. Категориите ППС, дължащи винетна такса за лзване на пътната инфраструктура, са: Категория 1-ППС, пназначени за превоз на товари, с две и вече оси, състав от пътни превозни сства, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение пътищата; специализираните пътни превозни сства и строителни машини, които принцип са ІV, V, ЕЕ Ев ІV, V, ЕЕV

15 пназначени за движение извън републиканските пътища, руднични и кариерни превозни сства, за времето, когато лзват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението-всички с две и вече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 или вече тона. Категория 2-ППС, пназначени за превоз на пътници, с вече от 8 места за сядане, без мястото на водача, и пътни превозни сства, пназначени за превоз на товари, с две оси, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите; колесните трактори и другите самоходни машини, когато се регистрират за движение пътищата; специализираните пътни превозни сства и строителни машини, които принцип са пназначени за движение извън републиканските пътища, руднични и кариерни превозни сства, за времето, когато лзват републиканските пътища за придвижване на собствен ход, при условие че отговарят на техническите изисквания и на условията за безопасност на движението-всички с две оси, и/или които имат максимално допустима маса, -малка от 12 тона. Категория 3-ППС, пназначени за превоз на пътници, с не вече от 8 места за сядане, моторните превозни сства, пназначени за превоз на товари, и/или моторните превозни сства, пназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не вече от 3,5 тона, както и моторните превозни сства от тази група с вишена проходимост. 2. "Търговска площ" е реално излзваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни мещения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежи ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ЗА 2018 ГОДИНА Данък върху недвиимите имоти Вид Данъчна основа размер Жилищни и нежилищни имоти на Данъчна оценка на недв. имот 2.5 физически

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

No Title

No Title Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) (1) Производството на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино се осъществява от юридически и физически лица, които са вписани в регистъра при Националната

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Naredba 10

Naredba 10 Н А Р Е Д Б А 10 за определяне размера на местните данъци в Община Садово(приета с Решение 27 на ОбС Садово от 22.01.2008 г., изменена и допълнена с Наредби за изменение и допълнение, приети с Решение

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

Microsoft Word - n38.doc

Microsoft Word - n38.doc НАРЕДБА 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл.39 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса на услугата

Подробно

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ

Номенклатура и размер на патентните дейности год. Код дейност Наименование на дейността Определен данъчен размер за ВРАЦА в лева Определен данъ Номенклатура и размер на патентните и - 2019 год. Наименование на та 01 Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта Таблица1 01 01 Хотели

Подробно

НАРЕДБА за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен /Приета с Реш. 507 от 13.02.2002 г., изм. и доп. с Реш. 840 от 21.11.2006 г., изм. и доп. с Реш. 171 от 31.07.2008

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА ул. Симеон Велики 33 (086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., в сила от 01.09.1999 г.; изм. бр. 1 от 04.01.2000 г.; изм. и доп. бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; бр. 76 от 06.08.2002

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Приложение 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно