Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL"

Препис

1 Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL

2 Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как работата взаимодейства с други функции. Търговски марки Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. ipad, iphone, ipod, ipod touch, Macintosh, OS X и Safari са търговски марки на pple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. irprint и логото на irprint са търговски марки на pple Inc. Wi-Fi Direct е марка на Wi-Fi lliance. Wi-Fi lliance е запазена марка на Wi-Fi lliance. Всяка фирма, чието софтуерно наименование е цитирано в това ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, специфично за нейните собствени програми. Всички търговски наименования и имена на продукти на компании, които са написани на продуктите Brother, на свързаните с продуктите документи и на всякакви други материали, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании. 0 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени. i

3 Съдържание Въведение Общ преглед... Хардуерни изисквания... Поддържани операционни системи... Мрежови настройки... Печат 5 Печатане от ipad, iphone и ipod touch...5 Печатане с помощта на ОС X Lion v0.7 или по-нова...6 Отстраняване на неизправности 7 Ако имате проблеми с устройството...7 Как да включите/изключите irprint чрез Уеб базирано управление (уеб браузър)...8 ii

4 Въведение Общ преглед irprint ви дава възможност да отпечатвате безжично снимки, електронна поща, уеб страници и документи от вашия ipad, iphone и ipod touch без да е необходимо да инсталирате драйвер. Заявка за печат Печат

5 Въведение Хардуерни изисквания Поддържани операционни системи irprint е съвместима с ipad (всички модели), iphone (3GS или по-нова) и ipod touch (3-то поколение или по-нова), които работят с най-новата версия на ios. Направете справка в уеб сайта на pple за повече информация ( Мрежови настройки За да използвате irprint, мобилното ви устройство трябва да се свърже с безжичната мрежа, с която е свързано устройството Brother. irprint поддържа безжични връзки, при които се използва специален режим, инфраструктурен режим или Wi-Fi Direct (само за поддържаните модели). За конфигурация на мобилното устройството за безжична мрежа, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство. В папката Отметки на Safari по подразбиране можете да откриете връзка към ръководството за потребителя за вашето мобилно устройство, което ръководство можете да видите на уебсайта на pple. За да конфигурирате устройството Brother за безжична мрежа, вижте Ръководство за бързо инсталиране и Ръководство за мрежовия потребител на вашето устройство Brother. Ако вашето устройство Brother поддържа Wi-Fi Direct и ако искате да конфигурирате устройството Brother за мрежа Wi-Fi Direct, изтеглете ръководството за мрежа Wi-Fi Direct от Brother Solutions Center на адрес ( uu Ръководство за Wi-Fi Direct. d-hoc режим Свържете мобилното устройство с устройството Brother без безжична точка за достъп/рутер. Мобилно устройство Устройство за безжична мрежа (вашето устройство Brother)

6 Въведение Инфраструктурен режим Свържете мобилното устройство с устройството Brother чрез безжична точка за достъп/рутер. Когато устройството Brother е свързано с безжична точка за достъп/рутер с помощта на безжичната функция на устройството: 3 Мобилно устройство Безжична точка за достъп/рутер 3 Устройство за безжична мрежа (вашето устройство Brother) Когато устройството Brother е свързано към безжична точка за достъп/рутер чрез мрежов кабел: 3 4 Мобилно устройство Безжична точка за достъп/рутер 3 Мрежов кабел 4 Устройство за жична или безжична мрежа (вашето устройство Brother) 3

7 Въведение Мрежа Wi-Fi Direct Свържете вашето мобилно устройство с устройството Brother с помощта на Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, без да използвате точка за достъп. Мобилно устройство Вашето устройство Brother Забележка Когато използвате Wi-Fi Direct, вашето устройство Brother поддържа само безжична комуникация към. Ако активирате функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство Brother, жичният и безжичният (инфраструктурен режим) интерфейс на устройството ще се деактивират. 4

8 Печат Печатане от ipad, iphone и ipod touch Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примерa по-долу е използван Safari. a Уверете се, че устройството Brother е включено. b Използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате. c Чукнете. d Чукнете Print (Печат). e Уверете се, че устройството Brother е избрано. Ако е избрано друго устройство или не е избран принтер, чукнете върху показаното име на принтера или върху Select Printer (Изберетепринтер). Ще бъде изведен списък с налични устройства. Чукнете върху вашето устройство. f Изберете от наличните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство). g Чукнете Print (Печат). Забележка Размерът и типът на хартията са посочени в зависимост ios приложението. (Лазерни модели) Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност), печатът чрез irprint е възможен дори ако функцията Печат е ограничена за всеки потребител. Ако желаете да ограничите печатането чрез irprint, превключете функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност) в Публичен режим, а след това ограничете Печат за потребителите. За повече подробности направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции. (Мастиленоструйни модели) Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност), печатът чрез irprint не е възможен, ако печатът през компютър е ограничен. За подробности за Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност) направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции. 5

9 Печат Печатане с помощта на ОС X Lion v0.7 или по-нова Използваната процедура за печат може да се различава в зависимост от приложението. В примерa по-долу е използван Safari. a Уверете се, че устройството Brother е включено. b На вашия компютър Macintosh използвайте Safari, за да отворите страницата, която желаете да отпечатате. c Изберете File (Файл) и щракнете върху Print (Печат). d Уверете се, че устройството Brother е избрано. Ако е избрано друго устройство или не е избран принтер, щракнете върху падащия списък Printer (Принтер) и изберете вашето устройство Brother от списъка с налични принтери или Nearby Printers (Близки принтери). e Изберете от наличните опции, като брой страници, които да бъдат отпечатани, двустранен печат (ако се поддържа от вашето устройство). f Щракнете върху Print (Печат). Забележка (Лазерни модели) Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност), печатът чрез irprint е възможен дори ако функцията Печат е ограничена за всеки потребител. Ако желаете да ограничите печатането чрез irprint, превключете функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност) в Публичен режим, а след това ограничете Печат за потребителите. За повече подробности направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции. (Мастиленоструйни модели) Ако устройството поддържа функцията Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност), печатът чрез irprint не е възможен, ако печатът през компютър е ограничен. За подробности за Secure Function Lock (заключваща функция за безопасност) направете справка в Ръководство за мрежовия потребител и Ръководство за допълнителни функции. 6

10 Отстраняване на неизправности Тази глава обяснява как да разрешите типични проблеми, които могат да се появят, когато използвате irprint с устройството Brother. Ако след прочитане на тази глава не успеете да решите проблема, моля, посетете Brother Solutions Center на: Ако имате проблеми с устройството Проблем Устройството не е показано в списъка с принтери. Не може да печата. Опитвам се да отпечатам документ с много страници от iphone, ipod touch и ipad, но се отпечатва САМО първата страница. Предложения Уверете се, че устройството Brother е включено. Потвърдете мрежовите настройки. (Мрежови настройки uu стp. ) Приближете мобилното устройство по-близо до безжичната точка за достъп/рутерa или устройството Brother. Уверете се, че устройството Brother е включено. Потвърдете мрежовите настройки. (Мрежови настройки uu стp. ) Уверете се, че работите с най-новата версия на ios. Моля, направете справка в следната статия на pple за поддръжка за повече информация относно irprint: 7

11 Отстраняване на неизправности Как да включите/изключите irprint чрез Уеб базирано управление (уеб браузър) Можете да използвате стандартен уеб браузър за включване и изключване на функцията irprint на устройството (по подразбиране функцията е включена). Забележка Екраните в този раздел са пример за мастиленоструйни устройства. a Потвърдете, че устройството е свързано в същата мрежа като компютъра. b Отворете уеб браузъра на компютъра. c Въведете адрес на устройството/ в лентата за адреси на браузъра (където IP адрес на устройството е IP адресът на вашето устройство). Например: Забележка Можете да видите IP адреса на устройството в мрежовото меню на контролния панел. За повече подробности направете справка в Ръководство за мрежовия потребител на вашето устройство. Ако сте задали парола за влизане в Уеб-базирано управление, въведете паролата в полето Login (Влизане) и щракнете върху. 8

12 Отстраняване на неизправности d В зависимост от устройството, ще се покаже един от следните екрани. Направете някое от следните неща: Ако се покаже екран () Щракнете върху Network (Мрежа). Щракнете върху Protocol (Протокол). 3 Откажете избора на irprint, ако желаете да изключите функцията irprint; изберете irprint, ако желаете да активирате функцията irprint. 4 Щракнете върху Submit (Приеми). Ако се покаже екран (B) Щракнете върху irprint. Изберете Disabled (Изключена), ако желаете да изключите функцията irprint; изберете Enabled (Включена), ако желаете да активирате функцията irprint. 3 Щракнете върху Submit (Приеми). () (B) e Рестартирайте устройството. 9

13 Посетете ни в Интернет

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL

Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL Съдържание 1 Въведение 1 Мрежови функции...1 Други функции...2 2 Промяна на мрежовите настройки 3 Промяна на мрежовите настройки на устройството...3 Използване

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството

Подробно

Ръководство за потребителя на приложението resound.com

Ръководство за потребителя на приложението resound.com Ръководство за потребителя на приложението resound.com Въведение Приложенията ReSound са създадени да подобрят вашия слух и да ви позволят да получите повече от вашите слухови апарати ReSound. Иновативната

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство?

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Multi-Protocol On-board Ethernet сървър за печат и безжичен (IEEE b/g) Ethernet сървър за печат РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ HL-3040CN HL-

Multi-Protocol On-board Ethernet сървър за печат и безжичен (IEEE b/g) Ethernet сървър за печат РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ HL-3040CN HL- Multi-Protocol On-board Ethernet сървър за печат и безжичен (IEEE 802.11b/g) Ethernet сървър за печат РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ HL-3040CN HL-3070CW Преди да ползвате машината, моля, прочетете

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се обадите на отдела за работа с клиенти Попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J4410DW

Подробно

Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, издание 9.0(1)

Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, издание 9.0(1) Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, Първо издание: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Подробно

Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често

Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често използвани термини. Поддържаните протоколи и мрежови

Подробно