Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с."

Препис

1

2

3 Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ на имота Собственик на имот по КВС Средно рентно плащане лв./дка Дължимо плащане за имот по чл.37в, ал.3, т.2 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 43 3,373 4,328 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,193 16,3 ИВАН АНГЕЛОВ ТАШЕВ ,509 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 9,601 9,601 СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ,813 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 8,869 8,998 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЙДЕВ ,297 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 7,695 7,801 ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ АНГЕЛОВ ,035 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 7,277 13,796 ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА и др ,601 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 6,316 6,402 НАЙДЮ ДИМИТРОВ НАЙДЕВ ,108 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 5,999 5,999 ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ ,987 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 5,911 6 ДЕЛЧО ПАУНОВ СТОЕВ ,843 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 5,6 10,6 ВЕЛИКА КАЛОФЕРОВА ХРИСТОЗОВА и др ,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 4,801 4,801 ИЛИЯ ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ,413 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,298 11,503 ТОНЮ АТАНАСОВ АНГОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,4 10,4 ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 9,754 10,001 РОСАГРОФОНД ООД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 9,661 10,6 БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 8,587 8,599 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 6,7 6,7 ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 6,598 6,701 ТОДОР ПАУНОВ СТОЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 6,297 13,796 ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 5,999 5,999 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 5,299 5,299 ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,6 ВЕЛИКА КАЛОФЕРОВА ХРИСТОЗОВА и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 4,801 4,801 ВАКЛУШ ПЕТРОВ ТОДОРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 4,1 4,1 БОЖАНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 117 3,3 3,3 ТОСКА ПЕТКОВА ГОЧЕВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЧЕВ , ,406 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 5,6 5,6 ИВАН ЗАПРЯНОВ ПАНАЙОТОВ ,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 4,6 4,6 ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ЯНКОВ ,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ СМИЛЯНА ТЕНЕВА ЙОРДАНОВА и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТЯКОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 3,8 3,8 АНГЕЛ ТОШЕВ ГОСПОДИНОВ ,4 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 3,001 3,001 ЕЛЕНА ХРИСТОВА РУСЕВА ,013 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 2,008 2,027 ТЕХО АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ,104 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,402 13,402 БОРИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 8,699 8,699 ХУБИН ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 8,199 8,199 АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГЪДЕВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 5,603 5,8 КАЛИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 5,217 5,301 ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 5,004 5,299 ЙОРДАН КОЛЕВ АНГЕЛОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ СМИЛЯНА ТЕНЕВА ЙОРДАНОВА и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 3,891 3,899 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 3,802 4 ЕМИНЕ МЮМЮН ЮСЕИН ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 118 3,778 3,8 ДОЯН ЕООД , ,117 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 8,683 8,802 ТОДОР СТАЛЕВ АНГЕЛОВ ,879 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 5,495 5,5 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ ,435 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 3,042 4,6 ТРЕНДАФИЛ ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ и др ,546 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 1,202 6,701 ВИДЮ ИЛИЕВ НИКОВ ,626 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 7,7 7,7 АТАНАСКА ЯНКОВА МАНАХИЛОВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 5,8 5,8 ДИМИТЪР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 5,7 5,7 СПАС ПЕТРОВ СПАСОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 5,603 5,702 РУСО ВАКРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 5,499 6,701 ВИДЮ ИЛИЕВ НИКОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 4,798 4,799 ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 4,2 4,2 КОЛЬО ЖЕЛЯЗКОВ ГОЧЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ХРИСТИНА АТАНАСОВА ВИДЕВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 121 1,52 4,6 ТРЕНДАФИЛ ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ и др , ,486 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 5,803 5,803 АНГЕЛ ХРИСТОЗОВ АНГЕЛОВ ,439 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 5,2 5,2 ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА ,6 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 5,199 5,199 НИКОЛА ДИМИТРОВ АНГОВ ,587 Стр. 1 от 22

4 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 0,099 7,999 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВ ,287 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 9,6 9,601 ТЕХО ГЕБРЕНОВ ХАДЖИКОЛЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 7,9 7,999 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 4,71 4,801 СТАЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,001 РАДКА МАРИНОВА ИВАНОВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 3,764 3,799 ПЕТРА ИВАНОВА ДИМОВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 122 2,999 2,999 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД , ,913 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 7,723 7,723 ДЕЛЧО ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ ,399 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ , УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,5 11,5 ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,998 10,998 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 7,352 7,362 ДОЯН ЕООД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 6,899 6,899 ДЕЯН КОСТАДИНОВ ХРИСТЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 6,699 6,699 ДОБРЮ АТАНАСОВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 6,32 6,32 ДИМО ХРИСТОЗОВ ПЕТРОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 5,799 5,799 ИВАН ЯНКОВ АНГОВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 5,72 5,72 ИВАН ПЕНЕВ ИЛИЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 4,16 4,16 ДОЯН ЕООД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 3,801 3,801 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 123 1,8 1,8 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ , ,399 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 138 5,3 5,3 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 138 4,8 4,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 138 2,983 3 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ,083 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 155 2,905 3,405 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 5,573 5,7 ДЕЛЯ ИЛИЕВА ПЕНЕВА ,449 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 0,243 3,008 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ ,972 21,107 ХРИСТО КОСТОВ ВИНЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 5,386 6,601 ПЕНЬО ХРИСТОЗОВ ПЕНЕВ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 5,309 5,4 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 4,8 4,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 2,96 3,003 ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ АНГОВ ,243 72,449 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 159 4,723 4,801 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 161 5,976 5,999 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 162 5,601 5,601 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 162 5,438 5,498 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ,039 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 170 4,793 4,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 174 6,202 6,202 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 177 5,999 5,999 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ОБЩО: 583,249 в това число бели петна дка 1992,77 Имоти, за които следва да се приложи чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ 158 0,243 3,008 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,701 СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,799 4,799 ЙОРДАН КОЛЕВ АНГЕЛОВ ,387 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,069 4,999 ДЕЛЧО ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ ,897 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" МАРИЯ СТОИЛОВА АТАНАСОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ЯНКО ДИНКОВ ЯНКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 3,744 4,008 ВАСИЛ ПЕТРОВ БОЙЧЕВ ,672 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 3,619 3,9 ГОСПОДИН ХРИСТОЗОВ ГОСПОДИНОВ ,047 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 1,973 2 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 1 5,607 ГОЧО ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 15,399 15,399 БОРИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 12,048 13,9 ПЕТКО ДИМИТРОВ МАВРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 8,5 8,5 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 8,258 8,4 РУСО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 8,038 9,009 С.И.Г. ООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 8,024 8,102 ИВАН ГОЧЕВ МАРИНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 7,853 9,001 ДИМО ТОНЕВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 7,19 7,496 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 7,017 7,702 ТОДОР ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 6,962 8,606 ЗАПРЯН ТАШЕВ АНГЕЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 6,7 6,7 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД Стр. 2 от

5 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 6,7 6,7 АТАНАС ДИМОВ СТАНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 6,072 6,373 АЛИКА ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 5,8 5,801 БОЙЧО КОЛЕВ БОЙЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 5,59 6,701 ПЕЙКО ТОНЕВ АНГЕЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,979 5,6 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,735 4,799 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,607 5,607 ГОЧО ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,601 4,601 ДИМО АНГЕЛОВ ПЕЙЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,6 5,6 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 4,5 4,501 ХУБИН ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 3,796 3,801 ДРАГИЯ ТОНЕВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 3,199 3,199 ДИМИТЪР ДИМОВ СТАНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 3,099 3,099 КОЛЬО ЖЕЛЯЗКОВ ГОЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 2,858 3,099 ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 2,818 3 ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМОВ , ,003 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 8,6 8,6 ДЕЛЧО ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ ,8 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 5,467 5,467 ХРИСТО ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ ,071 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 3,4 3,4 ЕЛЕНА ХРИСТОВА РУСЕВА ,2 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 2,999 2,999 МИНКА ХРИСТОВА ПЕНЕВА ,987 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 19,999 19,999 ТОНЮ АТАНАСОВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 17,996 17,997 ДИМО ТОНЕВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 13,717 20,405 ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ИЛИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 11,3 11,3 НИКОЛА ТЕХОВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 9,602 9,602 ХРИСТОЗ РАЙКОВ ГЕНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 9,201 9,201 ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 7,299 7,299 ИВАН АТАНАСОВ СТОЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 5,467 5,467 ПЕТКО ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 5,467 5,467 ТРЕНДАФИЛ ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 4,802 4,802 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 4,8 4,8 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 4,6 4,6 ВЪЛЧО КОЛЕВ АНГЕЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 3,601 3,601 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 3,001 3,001 БЛАГОНА ХРИСТОВА ДИКОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 4 2,801 4,8 ДОЯН ЕООД , ,058 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 5,601 5,601 НАЧО ИВАНОВ КОЛЕВ ,813 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 3,8 3,8 ГЕОРГИ СПАСОВ ХРИСТОЗОВ ,4 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 2,599 2,599 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 12,4 12,401 БАНЬО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 9, ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ЧИЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 8,301 8,301 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 7,6 7,6 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 6,3 6,3 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 5,597 5,597 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 4,8 4,8 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 3,801 3,801 НЕДЯЛКА ПАНАЙОТОВА СТОЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др , ,213 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ИЛИЯ ХРИСТОВ АТАНАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 5,75 11,499 ТОДОР КОЛЕВ ТОДЕВ ,75 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 5,2 5,2 ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ ,6 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 5,199 5,199 АТАНАСКА ПАНАЙОТОВА ДРАГАНОВА ,587 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 4,4 4,4 ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ЯНКОВ ,2 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" АТАНАС НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 3,001 3,001 ИЛИЯ ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ ,013 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 0,345 3,8 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ ,485 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 10,188 10,188 МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ МИХАЙЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 8,599 8,599 ЕМИНЕ МЮМЮН ЮСЕИН ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 7,999 7,999 АТАНАС ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 7,701 7,702 АНГЕЛ ТОШЕВ ГОСПОДИНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 7,6 7,6 ХРИСТОЗ РАЙКОВ ГЕНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 6,699 6,699 АНКА АНГЕЛОВА КАЛОФЕРОВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 5,801 5,801 АНГЕЛ НАЙДЕВ ДИЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 5,749 11,499 ТОДОР КОЛЕВ ТОДЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 5,299 5,299 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 4,729 4,801 ЕНЮ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 3,903 3,999 ДИМО ТОНЕВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 3,419 3,8 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 32 3,312 3,312 БОРИС ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ , ,635 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 4,998 4,998 МАРИЙКА ЛЮБЕНОВА ПАНАЙОТОВА ,974 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 3,1 3,1 НАЙДЮ ДИМИТРОВ НАЙДЕВ ,3 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 2,649 5,299 НАЙДЮ ПЕТКОВ НАЙДЕВ Стр. 3 от ,437

6 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 11,501 11,501 НЕДЯЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 8,8 8,801 ИРИНА БОЖАНОВА ВАСИЛЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 8,499 8,499 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 6,701 6,701 КОЛЬО ИЛИЕВ ХРИСТЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 6,601 6,601 МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 5,8 5,8 ВЪЛЧО КОЛЕВ АНГЕЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 5,507 5,8 ЮЛИЯН ИВАНОВ ТЯКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 5,42 5,6 СТАНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 4,999 4,999 СТОЮ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 4,997 4,997 ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ИЛИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 4,8 4,8 АТАНАСКА ЙОРДАНОВА МАРКОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 4,799 4,799 ДОБРЮ АТАНАСОВ ДОБРЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 3,8 3,8 АНКА АНГЕЛОВА КАЛОФЕРОВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 3,7 3,7 ДОБРА БОЖАНОВА ПЕТРОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 3,1 3,1 ДЕЛЯ ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" РУСО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 2,999 2,999 АТАНАС ДИМОВ СТАНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 33 2,65 5,299 НАЙДЮ ПЕТКОВ НАЙДЕВ ,42 139,711 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 7,5 7,5 ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТРОВ ,5 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ИВАН ЗАПРЯНОВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 4,699 4,699 МИНКА ХРИСТОВА ПЕНЕВА ,087 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 4,499 4,5 ТИНА ТОНЕВА ХАДЖИКОЛЕВА ,487 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 3,999 3,999 ЯНКА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА ,987 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 15,5 15,5 ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 8,6 8,6 АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 7,501 7,501 ТОДОР ПАУНОВ СТОЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 6,1 6,1 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 5,6 5,6 ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯНКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 5,6 5,6 ЗАПРЯНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 4,701 4,701 БЛАГОНА ХРИСТОВА ДИКОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 3,8 3,8 ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 34 2,999 2,999 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД , ,061 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 17,73 18,801 ДИМИТЪР ГОЧЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 7,917 8,3 БОРИС ИЛИЕВ ХРИСТОЗОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 7,198 7,2 ДИМО ПЕТРОВ ИВАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 4,301 4,301 ЛАТИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 4,247 4,301 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 3,938 4,827 ТЯНКА ДРАГИЕВА БОЙЧЕВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 47 3,8 3,8 ДИМО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ,131 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 3,6 3,6 ПЕТКО ПРОДАНОВ ПЕТКОВ ,8 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 2,391 3 КОЛЮ ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ ,083 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 2,297 3 ИВАНКА КАСТАДИНОВА ПЕТКОВА ,861 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 4,905 4,905 АНГЕЛ НАЙДЕВ ДИЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 4,87 4,87 ЯНКО АТАНАСОВ ЯНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 4,513 4,7 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОЗОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 48 2,826 3 ДЕЛЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА , ,744 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 12,384 12,501 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ,992 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 10,811 11,002 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 10,698 10,698 ПАНАЙОТ ТОНЕВ ПАНАЙОТОВ ,074 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,2 7,2 БАСРИ ХАЛИЛ ХАСАН ,6 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 5,799 5,799 ТОДОРКА ИВАНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА ,387 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 5,701 5,701 СТАНКА ИВАНОВА ГЮЛЕВА ,113 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 14,265 14,398 АНЕТА ЯНКОВА ИВАНОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 11,3 11,3 ИВАН СТОЕВ ДОБРЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 9,601 9,601 АНЕТА ЯНКОВА ИВАНОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 9,3 9,3 СПАС ПЕТРОВ СПАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 8,264 8,601 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 8,083 8,199 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,803 7,803 ТОДОР ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,499 7,499 ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,333 7,333 ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯНКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,258 7,333 ЗАПРЯНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,24 7,333 ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 7,192 7,219 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПРОДАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 5,8 5,8 ЗАПРЯН СТАЛЕВ АТАНАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 5,584 5,701 ХРИСТИНА АТАНАСОВА ВИДЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 4,802 4,901 ЕЛКА ГОГОВА АТАНАСОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 4,587 5,039 МАРИЯ ДИМОВА КАНТУРОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 4,314 4,4 СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ Стр. 4 от

7 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 4,3 4,3 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТОДЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 3,542 3,609 СТАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 3,432 3,501 НАЙДЮ ЗАПРЯНОВ НАЙДЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 2,951 3,008 ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 2,949 3,007 ДЕЛЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА , ,166 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТЯКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДИМИТЪР КОЛЕВ ДОНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 4,599 4,599 ИВАН НИКОВ АТАНАСОВ ,787 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 3,824 4,201 ХРИСТОС КОЛЕВ ДИМОВ ,712 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 11,5 11,5 ТОНЮ БОЙЧЕВ ГОЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 11,499 11,5 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 8,5 8,5 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 8,378 8,601 ПЕТРА ИВАНОВА ДИМОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 8,254 8,601 ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 7,7 7,7 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 7,606 7,606 АНГЕЛ НАЙДЕВ ДИЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 7,599 7,599 ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 7,4 7,4 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 7,399 7,399 ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 7,2 7,2 ДИМИТЪР ГОЧЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 6,7 6,7 ВАНГЕЛ ДИКОВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 6,601 6,601 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 6,001 6,001 МАНЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 5,985 7,008 ДЕЛЯ ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 4,8 4,801 ИВАН НИКОВ ИЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 4,799 4,799 ТОСКА ПЕТКОВА ГОЧЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 3,744 3,999 ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 3,656 3,81 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 53 2,994 2,999 ИВАН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ , ,499 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 3,691 4,1 ЯНКО АТАНАСОВ ЯНЧЕВ ,983 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 3,389 4,043 СПАС ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ ,057 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 0,068 4,068 НИКОЛА ТЕХОВ ПЕТКОВ ,884 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 16,034 17,327 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 11,499 11,499 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 9,499 9,499 НИКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 5,323 5,6 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 4,806 4,822 ТОДОР ПАУНОВ СТОЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 4,399 4,813 ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,068 НИКОЛА ТЕХОВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 3,299 3,299 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 3,289 3,3 ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ СТАЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 3,2 3,2 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 2,95 3 ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 2,832 2,999 СЕВДА СТЕФАНОВА ТАШЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 2,81 3 ИВАН СТЕФАНОВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 2,576 3,001 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 79 0,314 2,122 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ,978 92,924 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 8,1 8,1 СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ,3 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 5,8 5,8 КОСТАДИНА СТОЯНОВА ЯНКОВА ,4 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 14,377 14,4 ДИМИТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 10,5 10,501 ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 9, ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 8,8 8,8 ЗАПРЯН СТАЛЕВ АТАНАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 7,525 7,8 КОЛЬО ВАСИЛЕВ ПРОДАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 6,8 8 ЯНКО ХРИСТЕВ ХРИСТЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 5,799 5,799 АНГЕЛ ХРИСТОЗОВ ПЕНЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 5,5 5,5 ИВАН СТЕФАНОВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 4,846 4,846 ПЕТЪР ДИКОВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 4,7 4,7 ЕЛКА ГОГОВА АТАНАСОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 4,698 4,7 ДИМИТРИЯ СЛАВЧЕВА КОЛЕВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 4,128 4,2 ЖЕЛЯЗКО АНГОВ ЯНКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 86 3,401 3,401 ТОДОР ПАУНОВ СТОЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" НЕДЯЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА и др , ,7 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 87 21,098 21,099 ИВАН ХРИСТОВ КОСТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 87 8,59 8,601 ЯНКО СТАЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 87 7,991 8 ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 87 6,7 6,7 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 87 4,201 4,201 ПЕТКО ДИМИТРОВ МАВРОВ ,58 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 3,96 8,001 ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ Стр. 5 от ,48

8 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 19,191 19,195 ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 17,247 17,817 СТОЙКО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 9, ВЪЛЧО ВАСИЛЕВ ХРИСТОЗОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 7,999 7,999 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 6,001 6,001 ДИМИТЪР ДИМОВ СТАНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 3,959 8,001 ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 94 3,687 3,819 АТАНАС ДИМОВ СТАНЧЕВ ,636 51,48 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 4,14 4,2 ДАФИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ДОНЧЕВА ,82 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 3,7 6,699 ХРИСТОС ТОШЕВ ПЕТКОВ ,1 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 3,596 3,698 ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ ,748 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 2,999 2,999 БОЙЧО ТОДОРОВ КОЛЕВ ,987 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 2,982 3 АТАНАСКА ПАНАЙОТОВА ДРАГАНОВА ,766 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 6,622 6,701 БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 6,5 6,5 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 5,999 5,999 СТАЙКО ХРИСТОЗОВ РАЙКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 5,476 5,5 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 5,199 5,199 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 4,856 5,5 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 3,31 3,31 АТАНАС ХРИСТОЗОВ ТОШЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 3,268 3,3 ТЕХО ГЕБРЕНОВ ХАДЖИКОЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 96 2,999 6,699 ХРИСТОС ТОШЕВ ПЕТКОВ , ,421 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 98 3,88 4,323 МАРИН НАЙДЕВ АНГЕЛОВ ,44 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 98 2,667 3 ДОЯН ЕООД ,547 50,44 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 99 9,365 9,401 НАЙДЬО НИКОЛОВ НАЙДЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 99 8,749 9,601 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 99 8,219 8,999 КАЛОФЕР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 99 4,28 4,811 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ,613 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 7,308 7,308 ВЪЛЧО КОЛЕВ АНГЕЛОВ ,004 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 2,999 2,999 АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГОВ ,987 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 8,2 8,2 ИВАН КОЛЕВ МИХАЙЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 7,399 7,41 ПЕТЪР ЕНЕВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" НИКОЛА СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 5,706 5,706 СТАЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 4,8 4,8 ИВАН КОЛЕВ ДОНЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 4,78 4,998 ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 3,8 3,8 ЖЕЛЯЗКО СТЕФАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 3,685 3,701 КРЪСТЮ КОЛЕВ АНГЕЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 3,601 3,601 САМЕТ САБРИ БАЙРЯМ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 3,07 3,401 АНКА АНГЕЛОВА КАЛОФЕРОВА и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 106 2,93 3 СПАС ЯНКОВ ДИМИТРОВ , ,991 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 9,385 19,199 ХРИСТОС ТОШЕВ ПЕТКОВ ,005 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 6,7 6,7 ВЪЛЧО КОЛЕВ АНГЕЛОВ ,1 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 4,201 4,201 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 3,667 3,705 ИЛИЯ ХРИСТОВ АТАНАСОВ ,671 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ПЕТЪР ДИКОВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 9,599 9,599 АТАНАС ХРИСТОЗОВ ТОШЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 9,384 19,199 ХРИСТОС ТОШЕВ ПЕТКОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 5,799 5,8 ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 4,002 4,002 ИВАН ВАСИЛЕВ ПРОДАНОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 3,8 3,8 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 3,187 3,2 БОЙЧО КОЛЕВ БОЙЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 3,099 3,099 ДЕЛЯ ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 2,978 3,001 МИНКА ДИМОВА ПЕНЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 2,976 2,999 ВАНГЕЛ ДИКОВ ПЕТКОВ , ,776 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 110 8,067 8,1 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 110 4,1 4,1 МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 110 0,093 5,843 АТАНАСКА АНГЕЛОВА ПАНАЙОТОВА ,26 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,227 12,7 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 114 3,16 14 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ,387 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 7,391 7,7 ДИМИТЪР КИРЧЕВ ДИМИТРОВ ,083 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 6,7 6,7 РАДА ЙОРДАНОВА КИРЧЕВА ,1 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 5,361 5,8 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ ,693 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 2,544 3,001 ДЕЛЯ НАЙДЕНОВА ПАНАЙОТОВА ,072 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 1,667 1,9 ТОСКА ЯНКОВА ЯНЕВА ,671 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 6,425 6,425 АТАНАСКА ТОДОРОВА МАРКОВА Стр. 6 от

9 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 5,6 5,6 ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 5,244 5,501 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 4,999 4,999 С.И.Г. ООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 4,799 4,8 ЕНЮ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 4,459 4,8 СПАС ПЕТРОВ СПАСОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 3,79 4,002 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 3,001 3,001 ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ПЕТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,001 ИРИНА БОЖАНОВА ВАСИЛЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 115 2,586 3 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД , ,619 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 7,399 7,399 ХРИСТОС КОЛЕВ ДИМОВ ,187 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 5,582 11,502 ПАНАЙОТ ТОНЕВ ПАНАЙОТОВ ,566 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 5,296 5,296 ИЛИЯ ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ,848 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 3,8 3,8 ЯНКО АТАНАСОВ ЯНЧЕВ ,4 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,142 18,807 ТОСКА ПЕТКОВА ГОЧЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 8,6 8,6 ГОЧО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 6,001 6,001 ИВАН КОЛЕВ МИХАЙЛОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 5,912 10,5 ДОБРИНКА СТОЯНОВА ГАДЖЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 148 5,7 5,7 ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,001 ДИМО ПЕТРОВ ИВАНОВ , ,001 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 154 6,731 7 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 154 3,669 3,8 БОРИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ ,4 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 156 2,504 3,001 ГЕОРГИ ПЕНЕВ ИЛЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 160 9,49 9,499 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 164 7,626 7,7 ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ТАШЕВ ,138 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 164 4,996 4,999 НАЙДЮ ЗАПРЯНОВ НАЙДЕВ ,948 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 164 6,698 6,699 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 164 4,1 4,1 БОРИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 164 3,8 3,8 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ ,22 164,086 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ,238 13,401 СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ,094 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" ДАФИНА ДИКОВА ТАШЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 165 5,8 5,8 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 165 5,399 5,399 ТОНЮ АТАНАСОВ АНГОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 165 5,001 5,002 ДИМО ХРИСТОЗОВ ПЕТРОВ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 165 4,3 4,3 ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 165 3,899 3,899 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 165 3,8 3,8 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др , ,094 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 171 7,442 7,701 ДЖЕЛИЛ ХАБИБ ИСМАИЛ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 176 7,169 8,212 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 178 6,303 7,2 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 181 3,209 3,209 ДОЯН ЕООД ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 181 3,2 3,2 ХРИСТИНА АТАНАСОВА ВИДЕВА ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ ,409 ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 183 3,262 3,3 ДОЯН ЕООД ОБЩО: 2032,895 в това число бели петна дка 4834,622 Имоти, за които следва да се приложи чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 50 10,811 11,002 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 107 4,201 4,201 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 31 2,599 2,599 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТБОРИСЛАВ-УНИВЕРСАЛ" 1 1,973 2 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩО: 19,584 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 2 8,598 9,403 ДИМИТЪР ТАНЕВ АНГОВ ,774 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 2 5,6 5,6 СТЕФАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 2 5,201 5,201 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 2 4,8 4,8 НИКО ИВАНОВ НИКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 2 4,8 4,8 КОЛЬО ИЛИЕВ ХРИСТЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 2 3 3,001 ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ , ,774 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 5,191 11,502 ПАНАЙОТ ТОНЕВ ПАНАЙОТОВ ,483 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 12,1 12,101 АНГЕЛ БОЙЧЕВ ГОЧЕВ Стр. 7 от

10 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 9,701 9,701 АТАНАСКА ТОДОРОВА МАРКОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 4,599 4,599 САМЕТ САБРИ БАЙРЯМ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 4,499 4,499 РАДКА МАРИНОВА ИВАНОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 4,06 10,5 ДОБРИНКА СТОЯНОВА ГАДЖЕВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 3,801 3,801 ЙОРДАНКА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 3,754 3,809 БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 3 2,468 18,807 ТОСКА ПЕТКОВА ГОЧЕВА , ,483 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 5,799 5,799 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЛЕВ и др ,387 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 4,307 4,307 ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА и др ,991 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 3,581 4,4 КИЦА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА ,553 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 3,517 3,517 ИВАН НАЙДЕВ ДЕЛЧЕВ ,721 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 2,611 3,079 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 33, СТОЙКО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 16,3 16,302 ВИДЮ ИЛИЕВ НИКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 10,221 11,499 АНЕТА ЯНКОВА ИВАНОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 9,6 9,6 МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 9,374 10,124 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 8,272 8,599 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 8,2 8,2 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 7,699 7,699 ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 6,7 6,7 ИВАН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 4,982 5,902 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 3,537 4,3 ИЛИЯ ВАКРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 3,47 4,2 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 2,907 4 НИКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 1,013 3,7 ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ , ,652 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 9,601 9,601 ЯНКО ДИНКОВ ЯНКОВ ,813 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 8,8 8,8 НЕДЯЛКА, АНАСТАСОВА и др ,4 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 5,62 6,138 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 4,395 5 ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ДИМИТРОВ ,135 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 4,136 5 ИВАН ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ ,768 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 3,52 4,019 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,76 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 0,413 3 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕНЕВ ,369 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 0,015 7,227 ТАШО ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ,195 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 12,699 12,699 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 12,028 12,505 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 9,015 10,001 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 8, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 7,723 8,002 ДЕЛЧО ЙОРДАНОВ ДЕЛЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 7,273 9,419 НЕДЯЛКО КИРЧЕВ КОЛЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 5,8 5,8 ХРИСТОЗ РАЙКОВ ГЕНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 5,238 5,7 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 5,2 5,2 С.И.Г. ООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 4,302 4,302 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 4,101 7,227 ТАШО ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ДОЯН ЕООД , ,44 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 6,2 9,2 ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА и др ,6 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 15,4 15,4 ИВАН АТАНАСОВ ДИМОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 11,801 11,802 ДЕЛЯ ПАНАЙОТОВА ТОДОРОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 8,7 8,7 ДОБРЮ АТАНАСОВ ДОБРЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 5,799 5,799 ИВАН ГОЧЕВ МАРИНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 4,798 4,798 С.И.Г. ООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 4,765 6,5 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 4,401 4,401 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 4,399 4,399 ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 14 3,799 3,8 МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА КОЛЕВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,2 ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ,062 80,6 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 5,8 5,8 ПЕТЪР ДЕЛЧЕВ ТАШЕВ ,4 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 1,2 7 ТЕХО ГЕБРЕНОВ ХАДЖИКОЛЕВ ,6 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 6,973 7,729 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 6,7 6,7 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 5,929 6 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 5,8 7 ТЕХО ГЕБРЕНОВ ХАДЖИКОЛЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 5,8 5,8 ИВАН ПЕНЕВ ИЛИЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 5,799 5,799 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 4,8 4,801 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 4,8 4,8 СТЕФАН ЯНКОВ АНГЕЛОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 15 3,817 4,8 САМЕТ САБРИ БАЙРЯМ , ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 16 14,015 15,401 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ Стр. 8 от

11 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 7, ВАНЯ ВАНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА и др ,297 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 6,999 6,999 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ,987 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 3,007 4,799 КОЛЮ ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ ,091 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 2,645 3,015 ДАФИНА ДИКОВА ТАШЕВА ,385 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,3 18,3 ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 9,635 9,635 ЯНЮ ЖЕЛЯЗКОВ РАДЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 6,515 8 СЛАВЧО ПЕТРОВ СЛАВОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 6,025 8 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ПЕЙКО ТОНЕВ АНГЕЛОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 5,485 5,8 СТАНКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 5,196 5,7 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 4,71 6,7 ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 3,625 3,813 ПЕТЪР ДИКОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 3,61 4,513 ТОДОРКА ДИМОВА ПЕТРОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 3,173 4,801 ЗАПРЯН ТАШЕВ АНГЕЛОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН СТОИЛ ИВАНОВ ГОЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 2,677 3 АТАНАСКА СТОЕВА ПЕТРОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 125 2,33 3 ВАНГЕЛ ДИКОВ ПЕТКОВ , ,76 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 126 8,599 8,599 СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ,787 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 126 5,612 5,612 ГЕОРГИ ХРИСТЕВ ЯНКОВ ,956 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 126 3,9 3,9 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 126 3,898 3,901 ЛАТА ТРЕНДАФИЛОВА ХРИСТОЗОВА , ,743 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 5,979 9,6 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ,727 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 0,558 21,6 ДИМИТЪР НАЙДЕВ ПЕТКОВ и др ,254 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,549 21,6 ТЕЗГЮЛ САЛИХИБРАХИМ ЮСЕИН ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,527 21,6 ДИМИТЪР НАЙДЕВ ПЕТКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 7,6 7,603 ЗАПРЯН ТОНЕВ АНГОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 6,84 9,6 ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 3,8 3,8 ХУБИН ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 2,6 2,6 ДЕЛЧО ХРИСТОЗОВ СТАЛЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 127 1,116 5,309 ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ВЪЛЕВА ,569 84,981 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 7,799 7,799 ДАФИНА КИРЧЕВА ЧИЛЕВА ,387 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 5,293 7,701 МАРИЙКА КИРЧЕВА ДЖИНДОВА ,809 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 7,293 11,5 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 4,946 5,609 ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 4,2 4,2 БОРИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 3,898 4 ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ ПЕТРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 128 1,614 5,3 АНГЕЛ БОЙЧЕВ ГОЧЕВ , ,196 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 129 6,699 6,699 ЯНКО ТОНЕВ ДОНЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 129 5,988 7,63 ПЕТЪР ИЛИЕВ БОЙЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 129 5,8 5,8 ПЕТЪР ДИКОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 129 4,801 4,801 ДЕЛЯ ГОЧЕВА ГЕОРГИЕВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 129 4,487 4,826 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАЛЕВ ,775 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 130 2,884 6,299 СМИЛЯНА ТЕНЕВА ЙОРДАНОВА и др ,492 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 130 0,01 7,311 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВ ,13 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,366 18,224 ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 130 7,121 7,3 АТАНАСКА ЯНКОВА МАНАХИЛОВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 130 6,947 7,311 ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 130 3,8 3,8 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 130 3,174 6,299 СМИЛЯНА ТЕНЕВА ЙОРДАНОВА и др ,302 37,622 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 131 5,244 6,801 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 131 4,562 4,8 ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ ПЕТРОВ ,806 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 139 4,8 4,8 ТОДОР КАЛОФЕРОВ ТОДОРОВ ,4 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ,489 11,498 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 139 9, ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 139 4,7 4,7 ЗАПРЯН АТАНАСОВ ЗАПРЯНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 139 3,001 3,001 ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ ,794 62,4 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 140 7,7 7,7 АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГОВ ,1 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 140 4,263 4,799 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ,419 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 140 8,301 8,301 СПАС ПЕТРОВ СПАСОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 140 6,701 6,701 ДОЯН ЕООД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 140 5,769 5,801 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 140 5,419 6,2 ДОЯН ЕООД , ,519 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 141 8,61 8,722 ИЛИЯ ВИДЕВ ИЛИЕВ Стр. 9 от

12 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 141 7,167 8,708 ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 141 5,69 5,811 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 141 4,973 6,497 ПЕТКО ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 141 3,841 4,3 СТАЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 141 1,194 1,697 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ,475 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 142 0,472 6,497 ПЕТКО ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 142 0,181 8,708 ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ ,653 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 0,811 0,882 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 0,034 4,835 СЛАВКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ,442 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 0,02 3,622 ДИМИТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ,26 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 6,041 6,184 БОРИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 5,801 5,801 ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 4,999 4,999 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 4,719 4,835 СЛАВКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 3,687 3,8 КРЪСТЮ КОЛЕВ АНГЕЛОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 3,201 3,201 ДИМО АТАНАСОВ ДИМОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 3,17 3,622 ДИМИТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 0,465 0,518 СТАЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ,948 0,702 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 144 7,599 7,603 ТОДОР КАЛОФЕРОВ ТОДОРОВ ,787 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 144 3,768 3,791 ЛЮБЕН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ ,984 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 144 3,695 3,856 ГИНКА ИВАНОВА МАНОЛОВА ,035 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 144 7,496 7,612 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 144 5,271 5,3 ГЕОРГИ ЕНЕВ ДИМИТРОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 144 3,959 4 РУСО ВАКРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ , ,806 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 4,731 4,8 ПЕТКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ,503 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 1,705 6 СПАС ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ ,165 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 8,425 9,001 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 6,337 6,8 ЯНЮ ЖЕЛЯЗКОВ РАДЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 5,728 6,201 АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГЪДЕВА ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 3,682 4,8 НИКО ИВАНОВ НИКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 2,572 5,799 ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 145 0,87 6,745 ДЕЛЧО ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ ,05 83,668 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 146 2,359 6,745 ДЕЛЧО ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 150 4,823 4,831 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 168 3,469 3,469 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 173 6,399 6,399 ПЕТКО ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 179 4,58 4,829 АНГЕЛ ТОШЕВ ГОСПОДИНОВ ОБЩО: 1039,888 в това число бели петна дка 2322,346 Имоти, за които следва да се приложи чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 12 5,62 6,138 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 9 2,611 3,079 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН 143 0,811 0,882 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩО: 9,042 ПТЗК ПРОГРЕС 5 6,9 6,9 ТОДОР СТАЛЕВ АНГЕЛОВ ,7 ПТЗК ПРОГРЕС 5 4,803 4,803 ТИНА ТОНЕВА ХАДЖИКОЛЕВА ,439 ПТЗК ПРОГРЕС 5 3,2 3,2 ТИНА ТОНЕВА ХАДЖИКОЛЕВА ,6 ПТЗК ПРОГРЕС 5 10, НОРА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА ПТЗК ПРОГРЕС 5 5,749 6,6 МИНКА ДИМОВА ПЕНЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 5 5,399 5,399 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 5 5,3 5,3 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ ПТЗК ПРОГРЕС 5 4,91 7,499 ЕЛЕНА ДИМОВА КОЛЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 5 4,8 4,801 ИВАН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 5 4,795 4,795 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 5 4,453 6,701 ГИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 5 3,801 3,801 ИВАН НИКОВ ИЛЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 5 3,4 3,4 ДИМО ДИНКОВ ДИМОВ , ,739 ПТЗК ПРОГРЕС 6 5,734 8,6 ТРЕНДАФИЛ ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ и др ,542 ПТЗК ПРОГРЕС 6 4,001 4,001 ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМОВ ,013 ПТЗК ПРОГРЕС ИЛИЯ ХРИСТОВ АТАНАСОВ ПТЗК ПРОГРЕС 6 11,2 11,2 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ПТЗК ПРОГРЕС 6 8,698 8,698 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 6 7,7 7,701 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД Стр. 10 от

13 ПТЗК ПРОГРЕС 6 7,599 7,599 ПЕТЪР АТАНАСОВ РАЙЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 6 7,399 7,399 ЯНКО СТАЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 6 7,199 7,199 ПЕТЪР АТАНАСОВ ТОДЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 6 6,7 6,701 ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ ПТЗК ПРОГРЕС УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ПТЗК ПРОГРЕС ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ АНГЕЛОВ ПТЗК ПРОГРЕС 6 4,701 4,701 ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ АНГЕЛОВ ПТЗК ПРОГРЕС 6 2,999 2,999 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ПТЗК ПРОГРЕС 6 2,866 8,6 ТРЕНДАФИЛ ГРОЗЕВ ХРИСТЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 6 2,1 2,101 ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН , ,555 ПТЗК ПРОГРЕС 7 4,8 4,8 ИВАНКА КАСТАДИНОВА ПЕТКОВА ,4 ПТЗК ПРОГРЕС 7 4,25 4,25 НИКОЛА ПАНАЙОТОВ НИКОЛОВ ,25 ПТЗК ПРОГРЕС 7 4,25 4,25 РАДА ТОДОРОВА ХРИСТЕВА ,25 ПТЗК ПРОГРЕС 7 4,008 4,024 ГИНКА ИЛИЕВА СЛАВОВА ,104 ПТЗК ПРОГРЕС 7 19,7 19,7 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАЛЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 7 12,5 12,5 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ ПТЗК ПРОГРЕС 7 11,499 11,499 ДЕЛЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 7 9,101 9,101 КОЛЬО ИЛИЕВ ХРИСТЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 7 7,801 7,801 ДРАГИЯ ТОНЕВ ПАНАЙОТОВ ПТЗК ПРОГРЕС 7 6,699 6,699 С.И.Г. ООД ПТЗК ПРОГРЕС 7 4,8 4,8 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 7 4,8 4,8 МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА ЙОРДАНОВА ПТЗК ПРОГРЕС КАЛОФЕР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ , ,004 ПТЗК ПРОГРЕС 11 0,5 4,4 КИЦА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА ,5 ПТЗК ПРОГРЕС 11 5,366 5,627 ИВАН НИКОВ ИЛЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 11 1,399 3,7 ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ПТЗК ПРОГРЕС 11 0,528 4 НИКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ ПТЗК ПРОГРЕС 11 0,446 5,902 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 11 0,431 4,3 ИЛИЯ ВАКРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 11 0,423 4,2 РУМЕН ЛЮБЧОВ КАЗАКОВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 11 0,094 11,499 АНЕТА ЯНКОВА ИВАНОВА ,187 6,5 ПТЗК ПРОГРЕС 17 9,7 9,7 ГЕОРГИ ТЕНЕВ ТОДЕВ ,1 ПТЗК ПРОГРЕС 17 9,099 9,099 АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ,287 ПТЗК ПРОГРЕС 17 13,081 13,202 ДЕЛЧО КОЛЕВ АНГЕЛОВ ПТЗК ПРОГРЕС 17 11,428 11,5 ТОДОР ПАУНОВ СТОЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 17 4,626 4,626 НАЙДЬО НИКОЛОВ НАЙДЕВ , ,387 ПТЗК ПРОГРЕС 18 3,8 3,8 ПЕТЬО КРЪСТЕВ АТАНАСОВ ,4 ПТЗК ПРОГРЕС ДАФИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ДОНЧЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 18 12,752 13,4 ИВАН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 18 5,073 5,6 КОСТАДИНКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 18 4,799 4,799 КРАСИМИРА АНГЕЛОВА АБАДЖИЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 18 4,4 4,4 СТЕФАН КРЪСТЕВ АТАНАСОВ ПТЗК ПРОГРЕС 18 3,801 3,801 АТАНАС КРЪСТЕВ АТАНАСОВ ПТЗК ПРОГРЕС 18 3,8 3,8 КРАСИМИРА АНГЕЛОВА АБАДЖИЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 18 2,839 3 ДОЯН ЕООД ,264 88,4 ПТЗК ПРОГРЕС 19 7,581 7,698 ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ ГОСПОДИНОВ ,553 ПТЗК ПРОГРЕС 19 12,5 12,5 БОРИС ИЛИЕВ ХРИСТОЗОВ ПТЗК ПРОГРЕС 19 10,999 10,999 АНГЕЛ ХРИСТОЗОВ ПЕНЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 19 6,201 6,201 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 19 5,206 5,699 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ,487 98,553 ПТЗК ПРОГРЕС 20 6,701 6,701 ГЕОРГИ АТАНАСОВ ИЛИЕВ ,113 ПТЗК ПРОГРЕС 20 6,201 6,201 ДАФИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ДОНЧЕВА ,613 ПТЗК ПРОГРЕС 20 3,151 3,199 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕНЕВ ,963 ПТЗК ПРОГРЕС 20 8,599 8,6 ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ИЛИЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 20 7,218 7,218 КОСТАДИНКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 20 5,799 5,799 ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 20 4,007 4,4 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ ПТЗК ПРОГРЕС ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ПТЗК ПРОГРЕС 20 3,8 3,8 ХУБИН ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 20 3,101 3,101 АНЕТА ЯНКОВА ИВАНОВА , ,689 ПТЗК ПРОГРЕС 21 4,811 4,811 ПАНАЙОТ ХРИСТОЗОВ ДАСКАЛОВ ,543 ПТЗК ПРОГРЕС 21 3,8 3,8 ИЛИЯ ВАНГЕЛОВ ПЕТКОВ ,4 ПТЗК ПРОГРЕС 21 2,401 4,801 АТАНАСКА НАЙДЕНОВА БИНЧАРОВА и д ,213 ПТЗК ПРОГРЕС 21 8,6 8,6 ИВАН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 21 6,699 6,699 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ПТЗК ПРОГРЕС 21 5,799 5,799 МИТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 21 4,799 4,8 СТОЙКО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 21 4,353 4,8 ПЕТЪР НАЙДЕВ ПЕТКОВ Стр. 11 от

14 ПТЗК ПРОГРЕС 21 3,709 4 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ПТЗК ПРОГРЕС РУСО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 21 2,4 4,801 АТАНАСКА НАЙДЕНОВА БИНЧАРОВА и д , ,156 ПТЗК ПРОГРЕС 22 5,8 5,8 ВАНГЕЛ ПЕТКОВ ТРЕНДАФИЛОВ ,4 ПТЗК ПРОГРЕС 22 4,781 4,802 ХРИСТОС КОЛЕВ ДИМОВ ,153 ПТЗК ПРОГРЕС 22 4,772 4,789 ПАНАЙОТ ХРИСТОЗОВ ДАСКАЛОВ ,036 ПТЗК ПРОГРЕС 22 0,011 4,811 ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИЧЕВ ,143 ПТЗК ПРОГРЕС 22 7,7 7,7 ПЕЙКО ТОНЕВ АНГЕЛОВ ПТЗК ПРОГРЕС 22 6,1 6,101 НИКОЛА СТОЯНОВ ПЕНЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 22 5,799 5,799 ХРИСТОС ТОШЕВ ПЕТКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 22 5,343 5,4 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 22 4,801 4,801 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 22 4,8 4,811 ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 22 4,19 4,2 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 22 3,496 3,5 ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 22 3,4 3,4 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 22 3,2 3,201 ПЕТЪР КРЪСТЕВ СТОЯНОВ ПТЗК ПРОГРЕС ДИМО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 22 2,9 2,901 ДИМИТЪР ДИМОВ ГЕОРГИЕВ , ,732 ПТЗК ПРОГРЕС 23 4,3 4,3 НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ПИПОВА ,9 ПТЗК ПРОГРЕС 23 3,844 12,2 ИВАН КОЛЕВ ДОНЧЕВ ,972 ПТЗК ПРОГРЕС 23 3,784 4 ГЕОРГИ СПАСОВ ХРИСТОЗОВ ,192 ПТЗК ПРОГРЕС 23 3,104 3,3 СТАНКА ИВАНОВА КОЦЕВА ,352 ПТЗК ПРОГРЕС 23 14,857 15,399 ИЛИЯ ДАЙМЯНОВ ГЕОРГИЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 12,901 13,399 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТОДЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 9,912 10,999 ХАСАН ХАЛИБРЯМ КЕМЕШ ПТЗК ПРОГРЕС 23 8,701 8,701 ДЕЛЯ ИВАНОВА КОЛЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 23 8,366 8,499 АТАНАС ДИМОВ СТАНЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 7,88 12,2 ИВАН КОЛЕВ ДОНЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 7,582 7,799 ДИМО АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 6,502 6,502 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 23 6,083 6,299 ГОЧО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 5,76 5,801 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ПТЗК ПРОГРЕС 23 3,203 3,203 ДОЯН ЕООД , ,416 ПТЗК ПРОГРЕС 24 4,66 7,66 ХРИСТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА и др ,58 ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,757 3,8 ИВАН ЗАПРЯНОВ ПАНАЙОТОВ ,841 ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,59 3,7 КОЛЮ ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ ,67 ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,301 3,301 ПЕТЪР ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ ,913 ПТЗК ПРОГРЕС 24 9,6 9,6 ДЖЕМИЛ ХАСАН ЮСЕИН ПТЗК ПРОГРЕС 24 7,5 7,5 СПАС ПЕТРОВ СПАСОВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 7,198 7,2 СТОЮ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 6,999 7 ДИМО ТОНЕВ АНГОВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 6,401 6,401 МИЛЧО АНГЕЛОВ ЯНУДОВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 5,901 5,901 ГЕОРГИ ЕНЕВ ДИМИТРОВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 5,501 5,501 УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,903 3,999 ГЕОРГИ ПЕНЕВ ИЛЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,8 3,8 КАЛИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,799 3,799 ТОНЮ БОЙЧЕВ ГОЧЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 24 3,2 3,2 БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ПТЗК ПРОГРЕС ,66 ХРИСТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА и др ПТЗК ПРОГРЕС ДОЯН ЕООД ,11 199,004 ПТЗК ПРОГРЕС 25 11,499 11,5 СТОЯН ДЕЛЧЕВ ЗАПРЯНОВ ,487 ПТЗК ПРОГРЕС 25 7,166 7,166 МАРИН ТАШЕВ АНГЕЛОВ ,158 ПТЗК ПРОГРЕС 25 4,2 4,2 БОЙЧО ТОДОРОВ КОЛЕВ ,6 ПТЗК ПРОГРЕС 25 0,015 6,415 ЮЛИЯН ИВАНОВ ТЯКОВ ,195 ПТЗК ПРОГРЕС 25 14,348 14,6 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА и др ПТЗК ПРОГРЕС 25 12,887 13,015 БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД ПТЗК ПРОГРЕС 25 11,9 11,901 ДОЯН ЕООД ПТЗК ПРОГРЕС ,001 ИВАН АТАНАСОВ СТОЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 8,586 8,6 ХРИСТОЗ ИЛИЕВ ХРИСТЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 7,7 7,7 ПЕНЬО ХРИСТОЗОВ ПЕНЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 6,795 6,8 ПАНАЙОТ ХРИСТОЗОВ ДАСКАЛОВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 6,699 6,699 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 25 6,499 6,499 ДИМИТЪР МИТКОВ ТЮЛЕВ и др ПТЗК ПРОГРЕС 25 6,4 6,415 ЮЛИЯН ИВАНОВ ТЯКОВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 4,652 4,799 ЯНЮ ЖЕЛЯЗКОВ РАДЕВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 4,412 4,454 ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 3,5 3,5 БОЖИДАР ВАСИЛЕВ ЗАПРЯНОВ ПТЗК ПРОГРЕС 25 3,5 3,5 КАЛИНКА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА ПТЗК ПРОГРЕС 25 3,4 3,401 ДОЯН ЕООД ПТЗК ПРОГРЕС 25 3,397 3,4 ДОЯН ЕООД Стр. 12 от

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД Земеделие гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/01.10.2012г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище гр. Първомай, общ.

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател Нива МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВ

Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател Нива МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВ Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател 21056 Нива 13.200 МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВА "ИЗБА СЛАВЕЙКОВО" ЕАД 13.200 11027 Нива 11.123 СТАВЕН

Подробно

registar_karti2019.xlsx

registar_karti2019.xlsx ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Номер Име и фамилия Дата на заявление Експертно решение Дата на валидност на картата-за 3 години за пожизнен ТЕЛК,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - С т а р а З а г о р а З А П О В Е Д N о РД - 07 093/ 23.02.2015

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-8/02.0.7г. Окончателен регистър по реда на чл. 7, въввръзка с чл. 7а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 7/8 година за землището на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основа

/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основа / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛАеТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!.f.;.I.:..~:..r.r./~.{.t?f!...~/ k На основание чл. З, ал. 4 от Устройствен правилник на Областните

Подробно

СЕКЦИЯ №042

СЕКЦИЯ №042 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-211/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

РЕШЕНИЕ 427 на МС от г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица

РЕШЕНИЕ 427 на МС от г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ Марица РЕШЕНИЕ 427 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Изх

Изх РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-269/27.09.2018 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна дирекция Земеделие гр.

Подробно