Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - 25_r044rev1am4_prevod2006.doc"

Препис

1 8 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ОСНОВАТА НА ТЕЗИ ПРЕДПИСАНИЯ * (Преработка 2, включваща поправки, влезли в сила на 16 октомври 1995 г.) Добавка 43: Правило 44 Преработка 1 Поправка 4 Включваща: Допълнение 5 към серия поправки 03 Дата на влизане в сила: 26 февруари 2004 г. Корекция 5 към серия поправки 03, указана в съобщение на депозитаря C.N TREATIES-2 от 4 март 2004 г. Корекция 1 към Допълнение 5 към серия поправки 03, указана в съобщение на депозитаря C.N TREATIES-2 от 4 март 2004 г. ЕДИННИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ДЕЦА, НАМИРАЩИ СЕ В МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ( СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА ) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ * Предишно наименование на Спогодбата: Спогодба за приемане на еднакви условия за одобрение и взаимно признаване одобряването на оборудването и частите за моторни превозни средства, подписана в Женева на 20 март 1958 г.

2 Стр.2 Параграф 2.1. се изменя и да се чете както следва: "..., чрез ограничаване на подвижността на тялото; " "ISOFIX" е система за прикачване на Системи за обезопасяване на деца (СОД или детски обезопасителни седалки) към превозните средства, която има две неподвижни опори за анкерно закачване, съответно две твърди скоби за закрепване и средство за лимитиране на завъртането при клатене на детската седалка. Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " Системите за обезопасяване на деца ISOFIX попадат в 7 ISOFIX класа на размер, описани в Наредба No.16, приложение 17, допълнение 2: A ISO/F3: Система за обезопасяване на деца (СОД) с пълна височина за монтаж с лицето напред, предназначена за прохождащи деца B ISO/F2: Система за обезопасяване на деца с намалена височина за монтаж с лицето напред, предназначена за прохождащи деца B1 ISO/F2X: Система за обезопасяване на деца с намалена височина за монтаж с лицето напред, предназначена за прохождащи деца C ISO/R3: Система за обезопасяване на деца с пълна височина за монтаж с лицето назад, предназначена за прохождащи деца D ISO/R2: Система за обезопасяване на деца с намалена височина за монтаж с лицето назад, предназначена за прохождащи деца E ISO/R1: Система за обезопасяване на деца за монтаж с лицето назад, предназначена за пеленачета F ISO/L1: Система за обезопасяване на деца за монтаж настрани, с лицето наляво (преносимо кошче за бебе) G ISO/L2: Система за обезопасяване на деца за монтаж настрани, с лицето надясно (преносимо кошче за бебе)" Тегловна група F ISO/L1 от 0 - до10 kg G ISO/L2 E ISO/R1 C ISO/R3 от 0+ - до 13 kg D ISO/R2 E ISO/R1 A ISO/F3 B ISO/F2 от 1 9 до 18 kg B1 ISO/F2X C ISO/R3 D ISO/R2 Параграф се изменя и да се чете както следва: ISOFIX категория по големина " "Универсална" категория за използване, както е специфицирано в параграфи , и за повечето разположения на седалките в МПС и особено за тези, определени съгласно Наредба No.16 като съвместими с такава категория Система за обезопасяване на деца."

3 Стр.3 Въвеждат се нови параграфи от до , които да се четат както следва: " "ISOFIX с ниско анкерно закачване" означава един твърд кръгъл хоризонтален лост с диаметър 6 mm, издаден от МПС или от конструкцията на седалката за да захване и ограничи подвижността на ISOFIX системата за обезопасяване на деца посредством ISOFIX приставките за закачване "ISOFIX система за анкерно закачване" означава система съставена от два лоста ISOFIX с ниско анкерно закачване, в изпълнение на изискванията на Наредба No.14, която е проектирана за закрепване на системата за обезопасяване на деца ISOFIX, заедно с устройството против завъртане на седалката "Устройство против завъртане" a) Устройството против завъртане на универсалната система за обезопасяване на деца ISOFIX се състои от препасващ колан ISOFIX b) Устройството против завъртане на полу-универсалната система за обезопасяване на деца ISOFIX се състои или от предпазен колан, арматурното табло на МПС или носеща стойка, ограничаваща завъртането на седалката при челен удар. c) За универсалните и полу-универсални системи за обезопасяване на деца ISOFIX, самата седалка на МПС не представлява ограничение против завъртане." "Анкерно закачване на ISOFIX колан" е техническа характеристика, отговаряща на изискването на Наредба No.14 и представлява лост, монтиран в определена зона, така, че да закачи конектора на колана и да предаде възпираща сила към конструкцията на МПС." Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " "ISOFIX позиция" означава система, която позволява да се монтира: a) било то универсална система за обезопасяване на деца ISOFIX за монтаж с лицето напред, както е формулирано в настоящата Наредба, b) или полу-универсална система за обезопасяване на деца ISOFIX за монтаж с лицето напред, както е формулирано в настоящата Наредба, c) или полу-универсална система за обезопасяване на деца ISOFIX за монтаж с лицето назад, както е формулирано в настоящата Наредба, d) или полу-универсална система за обезопасяване на деца ISOFIX за страничен монтаж, както е формулирано в настоящата Наредба, e) или специализирана система за обезопасяване на деца ISOFIX, както е формулирано в настоящата Наредба."

4 Стр.4 Параграф се изменя и да се чете както следва: "2.26. "Механизъм за заключване" е устройство, което заключва или предотвратява движението на дадена секция от синтетичната оплетка на предпазния колан за възрастни спрямо друга секция от същия колан. Такива устройства могат да действат както по диагоналната секция, така на напречната или да обезопасят едновременно и напречната и диагоналната секции на предпазния колан за възрастни. Терминът обхваща следните класове:" Въвеждат се нови параграфи от до 2.36, които да се четат както следва: "2.28. "ISOFIX закрепваща приставка" означава една от двете приъединителни връзки, изпълняващи изискването на параграф от настоящата Наредба, продължаващи от конструкцията на системата за обезопасяване на деца ISOFIX и съвместима с ISOFIX с ниско анкерно закачване "Системата за обезопасяване на деца ISOFIX" означава система за обезопасяване на деца (детска седалка), която се монтира към системата за анкерно закачване ISOFIX, изпълнявайки изискването на Наредба No "Чупка на седалката" означава областта близка до пресичането на повърхностите на омекотяваща основа на седалката и облегалката "Фиксиране към седалката на МПС (VSF)" означава закрепването, съгласно ISOFIX класификацията за размери, дефинирани в параграф и отразени на Фиг.1 до Фиг.6 от приложение 16, допълнение 2 на Наредба No.16, използвани от производителите на обезопасителни детски седалки за определяне на подходящите размери на системата за обезопасяване на деца ISOFIX и разположението на закрепващите приставки ISOFIX "Конектор на препасващия колан ISOFIX" означава механизъм, предназначен за закопчаване на препасващия колан ISOFIX към лоста за анкерно закачване "ISOFIX закопчалка тип кука за препасващ колан" означава ремъчен конектор, най-често използван за закачване на препасващия колан ISOFIX към лоста за анкерно закачване "Препасващ колан ISOFIX" означава плосък ремък с оплетка от синтетични влакна (или еквивалентен), който се изтегля от горната част на системата за обезопасяване на деца ISOFIX до лоста за анкерно закачване и който е оборудван с механизъм за скъсяване/удължаване, механизъм за освобождаване на напрегнатостта, както и ремъчен конектор "Приставка за закачане на колан ISOFIX" е механизъм, който осигурява закачването на препасващия колан към системата за обезопасяване на деца ISOFIX" "Механизъм за освобождаване на напрегнатостта" означава система, която позволява освобождаване на устройството предназначено да регулира и поддържа оптегнатостта на препасващия колан ISOFIX."

5 Стр.5 Въвежда се нов параграф 4.9., който да се чете както следва: "4.9. ISOFIX маркировка Ако продуктът включва ISOFIX закрепващи приставки, следната информация е постоянно видима за тези, които монтират обезопасителната седалка в превозното средство: Логото ISO ISOFIX, последвано от буква(и), показваща(и) съответния ISOFIX клас на размер, в който попада продукта. Като минимум, символ, който се състои се от кръг с диаметър минимум 13 mm и включващ пиктограма, която да се откроява от фона на кръга. Пиктограмата да се откроява ясно било чрез контрастни цветове или чрез подходящо релефно изображение, ако е отлята или щампована. B, C and F Следната информация може да бъде представена чрез пиктограми и/или текст. Маркировката отразява: a) Основните практически стъпки, които е необходимо да се направят за да се подготви обезопасителната седалка за монтаж. Например, обяснява се методът за закачване на ISOFIX системата. b) Положението, функцията и интерпретацията на всеки индикатор са задължително обяснени. c) Положението и ако е необходимо начина на преминаване на препасващия колан, или на другите средства за ограничаване на завъртането, които изискват намесата на потребителя, задължително се обозначават съответно с един от следните символи. d) Задължително се обозначава начинът за нагласяне на ISOFIX закопчалките и за регулиране на препасващия колан или на другите средства за ограничаване на завъртането, изискващи намесата на потребителя.

6 Стр.6 e) Маркировката задължително е трайно залепена и ясно видима за потребителя, който монтира обезопасителната седалка. f) Където е необходимо да се прави справка в ръководството на потребителя за монтаж на обезопасителната седалка и да се оказва място в този документ, да се използва символа изобразен по-долу. " Параграф , подчерта 1) се изменя и да се чете както следва: " за Сърбия и Черна гора,..." Параграф се изменя и да се чете както следва: " В зависимост от категорията към която принадлежи, системата за обезопасяване на деца се монтира надеждно към конструкцията на превозното средство или към конструкцията на седалката за възрастни; ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ ТАБЛИЦА ЗА ГРУПИ/КАТЕГОРИИ Група 0 Категория Универсална (1) Полууниверсална (2) Преносимо кошче за бебета СОД ISOFIX СОД СОД ISOFIX СОД Ограничена СОД ISOFIX СОД Специализиран а за МПС ISOFIX СОД СОД прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. Монтаж с лицето напред прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. 0+ Монтаж с лицето назад прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. Монтаж с лицето назад прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. I II III Монтаж с лицето напред (интегрален) Монтаж с лицето напред (не интегрален) Монтаж с лицето напред (интегрален) Монтаж с лицето напред (не интегрален) Монтаж с лицето напред (интегрален) Монтаж с лицето напред (не интегрален) прил. прил. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. неприл. прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. неприл. прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. неприл. прил. неприл. прил. прил. прил. неприл. прил. неприл. прил. неприл. прил. прил. където: СОД (CRS): Прил.: Неприл.: Система за обезопасяване на деца (Child Restraint System) Приложимо Неприложимо

7 Стр.7 (1) Универсална ISOFIX система за обезопасяване на деца (СОД) означава обезопасителна седалка за монтаж с лицето напред, предназначена за употреба в превозни средства оборудвани с ISOFIX система за анкерно закачване и накрайници за анкерно закачване на препасващ колан. (2) Полу-универсална ISOFIX система за обезопасяване на деца (СОД) означава: обезопасителна седалка за монтаж с лицето напред оборудвана с носеща стойка или обезопасителна седалка за монтаж с лицето назад, комплектована с носеща стойка или препасващ колан за употреба в превозни средства, оборудвани с ISOFIX система за анкерно закачване и накрайници за анкерно закачване на препасващ колан, ако е необходим или обезопасителна седалка за монтаж с лицето назад, за подпиране към арматурното табло на МПС, за монтаж на предната пътническа седалка, оборудвана с ISOFIX система за анкерно закачване или обезопасителна седалка за страничен монтаж комплектована, ако е необходимо, с механизъм против завъртане за употреба в превозни средства оборудвани с ISOFIX система за анкерно закачване и накрайник за анкерно закачване на препасващ колан, ако е необходимо." Параграф се изменя и да се чете както следва: " За категориите "универсална" и "ограничена", посредством предпазен колан за възрастни (с или без ретрактор), отговарящи на изискванията на Наредба No.16 (или еквивалентни), пригоден за анкерно закачване, отговарящи на изискванията на Наредба No.14 (или еквивалентни)." Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " За "универсалните" системи за обезопасяване на деца посредством ISOFIX приставки за закрепване и ISOFIX препасващ колан, отговарящи на изискванията на настоящата Наредба, пригодени за системата ISOFIX за анкерно закачване и анкерно закачване ISOFIX за препасващ колан, отговарящи на изискванията на Наредба No.14 Параграф (предишна номерация) се преномерира като Параграф Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " За "полу-универсалните" системи за обезопасяване на деца ISOFIX посредством ISOFIX приставки за закрепване и ISOFIX препасващ колан или носеща стойка или арматурното табло на МПС, отговарящи на изискванията настоящата Наредба, пригодени за системата ISOFIX за анкерно закачване и анкерно закачване ISOFIX за препасваш колан, отговарящи на изискванията на Наредба No.14." Параграфи и (предишна номерация) се преномерират съответно като Параграфи и

8 Стр.8 В Параграф , референция към документ "TRANS/WP.29/78/Rev.1, параграф 1.42." да се чете както следва: "TRANS/WP.29/78/Rev.1, параграф 1.20." Параграфи и са изменени и да се четат както следва: " В случай, че се касае за системи за обезопасяване на деца от категория "универсална", с изключение на универсалната ISOFIX система за обезопасяване на деца, основната носеща точка на контакт между детската обезопасителна седалка и предпазния колан за възрастни е не по-малка от 150 mm от оста Cr при измервания направени с детска обезопасителна седалка на динамична тестова седалка Ако е необходимо да се обезопаси детска обезопасителна седалка от категория "универсална" с предпазен колан за възрастни, максималната дължина от него, която да се използва на динамичната тестова седлата е дефинирана в приложение 13 от настоящата Наредба. За да се провери съвместимостта с това изискване... " Въвеждат се нови параграфи от 6.3. до , които да се четат както следва: "6.3. Спецификации на обезопасителната система ISOFIX Общи характеристики Размери Маса Максималните странични, долни и задни размери на системата за обезопасяване на деца ISOFIX и местата на ISOFIX анкерните системи, за закачване на приставките са дефинирани за производителите на ISOFIX системи за обезопасяване на деца от системата за фиксиране към седалките на МПС (VSF) в параграф 2.31 от настоящата Наредба. Масата на една система за обезопасяване на деца ISOFIX от категория "универсална" или "полу-универсална" и от тегловна група 0, 0+ и 1 не превишава 15 kg Приставки ISOFIX Тип Приставките ISOFIX могат да бъдат произведени съгласно примерите показани на Фиг.0(a) или съгласно други подходящи конструкции, които са част от неподвижен механизъм с възможност за регулиране, чието естество се определя от производителя на системата за обезопасяване на деца ISOFIX

9 Стр.9 Всички размери са в mm Фиг.0 (a) Легенда: ( 1 ) Приставка ISOFIX към системата за обезопасяване на деца Пример 1 ( 2 ) Приставка ISOFIX към системата за обезопасяване на деца Пример 2

10 Стр Размери Размерите на онази част от приставките на системата за обезопасяване на деца ISOFIX, която се отнася до анкерното закачване ISOFIX, не превишават максималните размери дадени от контура, изобразен на Фиг.0 (b) Всички размери са в mm Индикатор за частично закопчаване Фиг. 0 (b) Системата за обезопасяване на деца ISOFIX включва в себе си средства чрез, които да се индицира ясно че както приставките ISOFIX за закачване, така и съответните накрайници на ISOFIX с ниско анкерно закачване са напълно заключени. Начините за индикация могат да бъдат звукови, чрез допир или визуални или комбинация от два или повече метода. В случаите, когато се използва визуална индикация, то тя задължително се откроява при всякакви условия на осветеност Спецификация на препасващ колан ISOFIX в системата за обезопасяване Конектор на препасващия колан Конекторът на препасващия колан е ISOFIX закопчалка тип кука, както е показано на Фиг.0 (c ) или подобни устройства пригодени за контура, отразен на Фиг.0 (c ) Свойства на препасващия колан Препасващия колан ISOFIX се усилва с оплетка от синтетични влакна (или еквивалентни) и да има възможност за регулиране на дължината и механизъм за освобождаване на напрегнатостта Дължина на препасващия колан ISOFIX Дължината на препасващия колан ISOFIX за обезопасителната детска седалка е поне mm.

11 Стр Индикатор за отпуснат колан Размери Препасващият колан ISOFIX или детската седалка ISOFIX са оборудвани с устройство, което да индицира, че всички отпуснати зони на колана са премахнати. Това устройство може да е част от механизма за регулиране и за освобождаване на напрегнатостта. Размерите на онази част от куките на препасващия колан, която служи за закопчаване, са показани на Фиг.0 (c ). Всички размери са в mm Легенда Фиг.0 (c) Размери на конектора ISOFIX за препасващ колан (тип кука) Обкръжаваща структура (ако има такава) Област, в която изцяло са разположени допирните точки с профила на куката

12 Стр Принадлежности за настройка Закрепващите приставки ISOFIX, или самата система за обезопасяване на деца ISOFIX, се настройва спрямо местоположението на системата за анкерно закачване ISOFIX." Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " Детската обезопасителна седалка с носеща стойка се тества по следния начин: a) В случай, че се използва полу-универсална категория, тестовете се провеждат с носеща стойка, нагласена както в своята максимална, така и в своята минимална позиция, съвместими с позиционирането на водачите в подовата вдлъбнатина на МПС. По време на тестовете носещата стойка е подпряна на водачите в подовата вдлъбнатина, както е описано в приложение 6. b) В случай че носеща стойка е извън равнината на симетрия, се избера най-лошият възможен вариант за тестване от Техническата служба. c) В случай, че се използва специфична категория, носещата стойка се наглася както е специфицирано от производителя." Въвеждат се нови параграфи от до , които да се четат както следва: " В случаите, когато детската обезопасителна седалка използва системата ISOFIX за анкерно закачване и механизъм против завъртане, ако има такова, динамичния тест се провежда: за СОД ISOFIX СОД от класове на размери A и B: с използване на механизъм против завъртане, и без използване на механизъм против завъртане. Това изискване не се прилага, когато се използва постоянна и не-регулируема носеща стойка като средство против завъртане за СОД ISOFIX от другите класове размери, с използване на механизъм против завъртане." В параграф , Фиг.1, се въвежда препратка към коментар подчерта (5) за размера 550 и се въвежда съответния коментар подчерта (5), който да се чете както следва: " (5) За целите на теста специфициран в параграф , този размер да бъде 550 mm"

13 Стр.13 Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " Спецификации на приставките ISOFIX Приставките ISOFIX и индикаторите за закопчаване могат да издържат многократни манипулации и, преди динамичния тест предписан в параграф , се подлагат на тест от 2000 ± 5 цикли на откопчаване и закопчаване при нормални условия на експлоатация." Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " Ако в система за обезопасяване на деца ISOFIX се използва препасващ колан, то се провежда един тест с най-малкия възможен тестов манекен с най-късо препасване (анкерна точка G1). Втори тест се провежда с най-голям тестов манекен на дете, съответно с най-дълго препасване (анкерна точка G2). Препасващия колан да се нагласи така, че да се постигне натоварване при опъване от 50 ± 5 N." Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " Тестът специфициран в параграф се провежда само с най-големия тестов манекен, за който е проектирана системата за обезопасяване на деца." В параграф , препратката към коментар подчерта (5) и самия коментар подчерта (5) (предишна номерация), се преномерират като подчерта (6). Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " За всяка система за обезопасяване на деца ISOFIX следната табелка с надпис трябва да се вижда отчетливо при продажбата без да се отстранява опаковката. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1. Това е СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА ISOFIX. Тя е одобрена от Наредба No.44, допълнение 5 към серия от изменения 03 за обща употреба в превозни средства, оборудвани със система ISOFIX за анкерно закачване. 2. Тя може да се монтира в превозни средства с позиции, одобрени като ISOFIX позиции (подробно описани в ръководството на МПС), в зависимост от категорията на детската седалка и начина на фиксиране 3. Тегловната група и класа на големина ISOFIX, за които тази система е предназначена са: "

14 Стр.14 Параграф се изменя и да се чете както следва: " Тегловните групи и начина на закрепване, за които е предназначено устройството." Въвежда се нов параграф , който да се чете както следва: " За всяка система за обезопасяване на деца ISOFIX, инструкцията за употреба задължително указва да се прочете ръководството на производителя на МПС." Приложение 6, Параграф 1.1. се изменя и да се чете както следва: "1.1. За тестовете на системите за обезопасяване на деца, водачите на основата на седалката, носещи... За тестовете на системите за обезопасяване на деца от категория "специфична", водачите на основата на седалката заедно с... " Въвеждат се нови параграфи от 3.3 до , които да се четат както следва: "3.3. Водачи на основата на седалката Основата на седалката е конструирана от плоска ламарина с еднаква дебелина и от еднакъв материал, вж. Фиг.2 от допълнение 3 на настоящото приложение Основата на седалката се монтира здраво на водачите на основата. Височината на основата на седалката, отбелязана с размер X (2) на Фиг.2, спрямо точката на проекция на оста Cr, се проектира така, че да отговаря на изискванията в параграф Основата на седалката се проектира така, че повърхностната якост да не бъде под 120 HB, съгласно стандарта EN ISO : Основата на седалката издържа на приложено вертикално натоварване от 5 kn без да се причинява вертикално движение повече от 2 mm спрямо оста Cr и без да се получава трайна деформация Основата на седалката има повърхностна грапавост, която да не превишава 6.3 Ra, съгласно стандарта ISO 4287: Основата на седалката се проектира така, че да не се получава трайна деформация след динамичен тест на системата за обезопасяване на деца, съгласно тази Наредба. (2) Размерът X е 210 mm с допустима област на регулиране от ± 70 mm"

15 Стр.15 Приложение 6, допълнение 3 Параграф 1. се изменя и да се чете както следва: "1. Анкерите се позиционират, както е показано на фигурата по-долу. При закачване на стандартната анкерна пластина към анкерните точки A и B или B0, пластините се монтират с болт в напречно хоризонтално положение със скосената повърхност навътре и да бъде свободна да се върти около оста." Параграфи 2.1 и 2.2 се изменят и да се четат както следва: "2.1. За обезопасителни седалки, при които се използват напречни колани (за скута), точки A и B; 2.2. За обезопасителни седалки, при които се използват напречни (за скута) и диагонални колани (през рамо), точки A, B0 и C." Въвежда се нов параграф 2.3., който да се чете както следва: "2.3. За обезопасителни седалки, при които се използват приставки ISOFIX, най-задните точки H1 и H2." Параграфи 3. и 4. се изменят и да се четат както следва: "3. Анкерите A, B и/или (най-задните) H1, H2 и D се използват... горен анкер. 4. Анкерите A, B и/или (най-задните) H1, H2, E и F се използват... горни анкери." Параграф 8. се изменя и да се чете както следва: "8. За тестването на обезопасителни детски седалки в категориите "универсална" и "ограничена", се слага стандартен предпазен колан с ретрактор на тестовата седалка, както е специфицирано в приложение 13. Синтетичната оплетка на колана между ретрактора и анкерната пластина A1 на стандартния предпазен колан се подменя при всеки динамичен тест." Въвежда се нов параграф 9., който да се чете както следва: "9. За тестването на обезопасителни детски седалки с препасващ колан, да се използват анкери G1 или G2." Въвежда се нов параграф 10., който да се чете както следва: "10. В случаите на използване на обезопасителни детски седалки с носеща стойка, Техническата служба подбира анкерите, които да се използват, съгласно параграфите 2., 3., 4. или 5. по-горе и носещата стойка да се нагласи, както е специфицирано в параграф "

16 Стр.16 Фиг.1 се изменя и да се чете както следва: " Разстоянията D1 и D2 са съответно: D1 = 325 mm за МПС с лавица/кора зад задните седалки (F1 D1 E1) D2 = 1025 mm за МПС със сгъваеми облегалки на задните седалки тип "комби" (F2 D2 E2) Размерите спрямо оста Cr имат допуск от ± 2 mm, с изключение на разстоянието от основата до оста Cr, който е ± 10 mm Разстояние C Re = 550 mm Ъгъл "ANG" = 30 максимум Фиг.1 "

17 Стр.17 Фиг.2 се изменя и да се чете както следва: " Разстояние C Re = 550 mm Ъгъл "ANG" = 30 максимум Областта на основата е отворена Фиг.2 "

18 Стр.18 Въвежда се новa Фиг.3., която да се чете както следва: " Челна анкерна точка H1, H2 Най-задна анкерна точка H1, H2 Анкерна точка H1 Анкерна точка H2 СОД централна линия Анкерни точки H1 и H2 6 mm ± 0.1 mm Фиг.3 " В Приложение 8, допълнение 3, параграф 3.2.1, таблица 2, се въвежда липсващия ред 13, който да се чете както следва: "......" 13 ширина на шийката 65 В Приложение 11, коментар почерта (1) се изменя и да се чете както следва: " (1) вж. текста на Наредба No.16."

19 Стр.19 Приложение 21, Фигурата се изменя и да се чете както следва: " "B" колонка Ухо на колонката Стандартен ретрактор Позиция на заключване, ако е има такава Натоварване на клетка 2 Тестова възглавница Тестова шейна Анкери на чупката на седалката ISOFIX Натоварване на клетка 1 " Параграф , се изменя и да се чете както следва: " Да се премахнат всички влакна от оплетката на колана в ролката на ретрактора и да се пренавие предпазния колан със сила на оптягане 4 ± 3 N между ретрактора и ухото на колонката. Ролката да се заключи преди провеждането на динамичния тест. Да се проведе динамичния тест при сблъсък." Въвежда се нов параграф 1.3., който да се чете както следва: "1.3. Приставка за монтаж ISOFIX За система за обезопасяване на деца ISOFIX с регулируема система за анкерно закачване при сгъвката на седалката. Да се закачи ненатоварена система за обезопасяване на деца ISOFIX на анкерите в сгъвката на седалката H1 H2 в подходящото положение за тестване. Да се осигури възможност на заключващите механизми да издърпат ненатоварената система за обезопасяване на деца ISOFIX към сгъвката на седалката. Да се приложи допълнителна сила на натоварване от 135 ± 15 N в равнина, успоредна на повърхността на възглавницата на тестовата седалка в посока към сгъвката на седалката, за да се преодолеят силите на триене между системата за обезопасяване на деца ISOFIX и възглавницата на седалката, подпомагайки самозатягащият се ефект на заключващия механизъм. Силата се прилага върху или равномерно около централната ос на системата за обезопасяване на деца ISOFIX на височина не превишаваща 100 mm над повърхността на възглавницата на тестовата седалка. Ако е необходимо, да се регулира дължината на препасващия колан за да се постигне натоварване от 50 ± 5 N (*). Да се постави подходящият тестов манекен в

20 Стр.20 обезопасителната седалка, когато системата за обезопасяване на деца ISOFIX е нагласена по този начин. (*) в случай, че обезопасителната седалка се наглася с помощта на механизми за увеличаване на оптягането на препасващия колан, тестовият метод е: Монтира се системата за обезопасяване на деца ISOFIX според изискванията на настоящото Приложение и тогава да се приложи оптягащото устройство, както е указано в инструкциите на производителя. Ако оптягащото устройство не може да се приложи поради превишаване на силата на оптягане, то устройство да се счита за неприемливо." ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Обяснителна бележка 1, се изменя и да се чете както следва: "1. Инсталирането се става след нагласяване на тестовия манекен в обезопасителната седалка за параграфи 1.1. и 1.2." Въвежда се нова обяснителна бележка 5, която да се чете както следва: "5. Не се прилага допълнителна сила към системата за обезопасяване на деца освен минималната, която е необходима за постигне правилното разпределение на силите, както е специфицирано в Параграфи 1.1. и "

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r110_am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Microsoft Word - 02_r080a1.doc

Microsoft Word - 02_r080a1.doc 5 май 1998 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, И НА

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc

Microsoft Word - 01_r011r1-20p_BG.doc 7 май 1981 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ОДОБРЯВАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И ЧАСТИТЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Подписана в Женева на 20 март 1958 г. Добавка

Подробно

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I

Правило № 93 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на: I L 185/56 Официален вестник на Европейския съюз 17.7.2010 г. Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на

Подробно

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc

Microsoft Word - 09_r044rev1_Annex8.doc Стр. 84 ОПИСАНИЕ НА МАНЕКЕНИ Общи положения 1.1. Манекените, предписани за използване от това Правило, са описани в допълнения 1 до 3 към това правило и в техническите чертежи, разработени от холандския

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА МОДУЛНА СТРОИТЕЛНА КУЛА ВСП-250/0,7 ПАСПОРТ ТУ 5225-002-37582698-2013 Вносител МКМ БГ ЕООД 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Подвижната сгъваема кула VSP-250 / 0.7 (наричана по-нататък кулата)

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc

Microsoft Word - 01_r087rev1.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc

Microsoft Word - 01_r036rev2.doc Стр. 1 2 Декември 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Microsoft Word - 01_r066.doc

Microsoft Word - 01_r066.doc стр. 1 СПОГОДБА 28 Септември 1988 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) –

Правило № 62 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) – Правило 62 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - единни изисквания относно одобрение на моторни превозни средства с кормило - мотоциклетен тип по отношение

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

Microsoft Word - 01_r052rev2.doc

Microsoft Word - 01_r052rev2.doc Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА УСЛОВИЯ

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно