Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Размер: px
Започни от страница:

Download "Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож"

Препис

1 Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" - I етап 1. Количествена сметка за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет" I етап Обект: ''Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет'' - I етап Фаза: Технически проект Количествена сметка Шифър Име Mярка K-во...<>... Част: Енергийна ефективност и топлосъхранение...<>... Енергийна ефективност и топлосъхранение I етап...<>... Топлоизолация на външни стени и по страници на дограма Направа на топлоизолация с XPS 10 см., λ=0.033 W/mK външно по цокъл, вкл.(лепило за XPS, 8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) м Направа на топлоизолация с EPS 10 см., λ=0.035 W/mK външно по стени, вкл.(лепило за EPS, 8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка) Направа на топлоизолация с XPS 2 см., λ=0.033 W/mK външно и вътрешно по страници, вкл.(лепило за XPS, 8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)...<>... Топлоизолация по под Направа на топлоизолация с каменна вата 10 см., λ=0.040 W/mK на под над неотопляем сутерен вкл.фолиово покритие Направа на топлоизолация с XPS 10 см., λ=0.033 W/mK по еркер, вкл(лепило за XPS, 8бр./m2 PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)...<>... Топлоизолация на покрив Полагане на топлинна изолация каменна вата 12 см, λ=0.038 W/mK на съществуващ покрив по скатовете м м м м м

2 Полагане на топлинна изолация каменна вата 12 см, λ=0.038 W/mK на нов скатен покрив в подпокривното пространство по таванска плоча м <>... Част: Архитектура...<>... Архитектура I етап...<>... Доставка и монтаж на дограма 1 * Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - м PVC профил, пет камерна, двоен стъклопакет 24мм - 4мм високоенегрийно/ 4мм бяло, Ug 1,40 W/m2К, по спецификация 2 Доставка и монтаж на противопожарни прозорци м EI30, по спецификация 3 Доставка и монтаж на алуминиеви врати с прекъснат м термомост, Ug 1,70 W/m2К, по спецификация 4 * Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази м <>... СМР по фасада Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле м Демонтаж съществуващи дограми (демонтиране на м стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор) Демонтаж на балчишки камък м Изстъргване и очукване стара подкожушена мазилка ( м около 20% от общата площ) Доставка и полагане на негорими ивици от каменна вата с дебелина 100 mm с λ W/mК с минимална плътност 100кг/м3 в хоризонталто и вертикално положение по външни стени м * Доставка и полагане на грунд за структурна мазилка м Доставка и полагане на 5 мм структурна мазилка м Доставка и полагане на мозачна мазилка по цокъл м * Доставка и полагане на грунд за структурна мазилка м по страници - външно Доставка и полагане на 5 мм структурна мазилка по м страници - външно 11 Натоварване и извозване на строителни отпадъци м <>... СМР по покрив 1 анализ Направа на окачен таван от пожароустойчив гипсокартон по таванска плоча м Демонтаж на съществуващи амортизирани водосточни тръби, включително крепежни елементи, свързващи части и фасонни парчета. м Доставка и монтаж на нови водосточни PVC тръби с UV защита 100mm, включително крепежни елементи, свързващи части и фасонни парчета м Демонтаж на улуци м Доставка и монтаж на PVC улуци м Натоварване и извозване на строителни отпадъци от м

3 покрив...<>... част: Конструкции...<>... Конструкции I етап...<>... СМР по съществуващ скатен покрив на кота Разкриване на покрив (демонтаж на керемиди, разковаване на летви и обшивка) Ръчен пренос, сортиране и подреждане керемиди на палети 3 * Демонтаж на стара компрометирана дървена покривна конструкция Доставка и монтаж нови дървени елементи /столици; попове; ребра/ Обшивка по горен ръб ребра с OSB3-18mm, и всички свързани с това дейности Полагане на подпокривно фолио и всички свързани с това дейности Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с това дейности. м бр м м м м м Изграждане на от тухлена зидария 25см и м всички свързани с това дейности Изграждане на стоманобетонов пояс, бетон клас м С20/25, арм. стомана В235/500, и всички свързани с това дейности Направа кофраж за стоманобетонов пояс м Покриване с керамични керемиди върху летви, и м всички свързани с това дейности Покриване на ръбове и била с керамични керемиди м (капаци), и всички свързани с това дейности Направа обшивка с ламарина по комини, борд м * Направа на ламаринени шапки за комини бр Изкърпване на мазилка по комини м * Полагане на циментова шпакловка с мрежа, 1,5мм м структурна мазилка по покривни комини Направа на дъсчена обшивка по среха (вкл. импрегниране и лакиране) м * Доставка и монтаж на челна дъска по стреха (вкл. импрегниране и лакиране) 19 Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване до депо, и всички свързани с това дейности....<>... СМР по изграждане на нова ДПК на кота Отстраняване на битумна хидроизолация и циментова замазка 100% м м м Демонтаж на обшивка с ламарина по бордове м Разрушаване и премахване на бетонов борд м Направа на нова покривна конструкция от бичен иглолистен материал, и всички свързани с това дейности. м

4 Обшивка по горен ръб ребра с OSB3-18mm, и всички свързани с това дейности Полагане на подпокривно фолио и всички свързани с това дейности Направа на скара от летви 30/40 и всички свързани с това дейности Покриване с керамични керемиди върху летви, и всички свързани с това дейности Покриване на ръбове и била с керамични керемиди (капаци), и всички свързани с това дейности Направа на дъсчена обшивка по среха (вкл. импрегниране и лакиране) 11 * Доставка и монтаж на челна дъска по стреха (вкл. импрегниране и лакиране) 12 Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и извозване до депо, и всички свързани с това дейности....<>... Други Саниране на бетонова повърхност (възстановяване бетоновите покрития на армировките с материали за поправки на цим.основа) м м м м м м м м м <>... част: Електро...<>... Електро I етап...<>... Осветление Доставка и монтаж на LED тяло 42W (външен бр монтаж) Доставка и монтаж на LED тяло 30W (вграден бр монтаж) 3 * Доставка и монтаж на LED тяло EXIT бр Доставка и монтаж на LED тяло 20W (IP21) бр Доставка и монтаж на LED тяло 20W (IP56) бр Доставка и монтаж на LED тяло 10W (IP21) бр Доставка и монтаж на LED тяло 10W (IP56) бр Доставка и монтаж на LED тяло 9W (IP44) бр Доставка и монтаж на LED фасаден прожектор 20W бр Демонтаж осветителни тела бр Демонтаж на стари ключове за ОТ бр Доставка и монтаж на РК бр Изтегляне и доставка кабел СВТ 3х1,5мм2 м Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба м Доставка и монтаж на ключ единичен бр Доставка и монтаж ключ сериен бр Доставка и монтаж ключ девиаторен бр Доставка и монтаж лихт ключ бр Демонтаж на стари ключове за ОТ бр <>... Мълниезащита Доставка и монтаж на на зазамителен кол от ъглова стомана 63/63/6 мм бр

5 Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие минимум - 45 милисекунди Дост. и монт. на прът за мълниеприемник 3 м с включена арматура за закрепване Доствка и монтаж на проводник от AlMgSi ф10 мм с влючена арматура за закрепване и скоби м Направа изкоп с дълбочина 0,8 м със зариване и м 4.00 трамбоване Демонтаж стара гръмоотводна инсталация м <>... част: ВиК...<>... ВиК I етап...<>... част: ОВК...<>... ОВК I етап...<>... Отоплителна инсталация...<>... Демонтаж Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 2'' м Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 1 1/2'' м Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 1 '' м Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 3/4 '' м Демонтаж и извозване на тръба черна, безшевна 1/2'' м Демонтаж и извозване на тръбен спиралонавит радиатор L=1.00, H=0.450 м Демонтаж и извозване на чугунен радиатор до 10 ребра, H=0.600 м Демонтаж и извозване на чугунен радиатор до 15 ребра, H=0.600 м Демонтаж и извозване на чугунен радиатор до 20 ребра, H=0.600 м Демонтаж и извозване на чугунен радиатор над 20 ребра, H=0.600 м Демонтаж и извозване на чугунен радиатор над 20 ребра, H=0.400 м...<>... Монтаж 1 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=600, дължина 1000, включително ръчен 2 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=600, дължина 1400, включително ръчен 3 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=600, дължина 1800, включително ръчен бр бр бр бр бр бр бр бр

6 4 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=600, дължина 2300, включително ръчен 5 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=600, дължина 2600, включително ръчен 6 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=400, дължина 1600, включително ръчен 7 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=400, дължина 2300, включително ръчен 8 * Доставка и монтаж на панелен радиатор Тип 22 - Н=400, дължина 3000, включително ръчен 9 Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за открит вертикален подов монтаж, комплект с автоматично управление и 2 броя спирателни вентили, Qотопл.=3.14kW при температура на водата 50 C и стойка за монтаж на 10 Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за открит вертикален подов монтаж, комплект с автоматично управление и 2 броя спирателни вентили, Qотопл.=4.25kW при температура на водата 50 C и стойка за монтаж на Доставка и монтаж комбиниран котел за изгаряне на пелети, черупки от ядки, костилки от плодове, маслини или твърдо гориво с топлинна мощност 120 kw в комплект с дигитално табло за управление със сензорен дисплей, което управлява процеса на горене и термичен предпазно-изпускателен клапан 3/4" (водна защита) 12 * Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с макс. работно свръхналягане 8bar литра, връзка със системата 1'' Доставка и монтаж на буферен съд с топлоизолация от мек PU (100 mm) и естетична PVC обшивка литра бр бр бр бр

7 Доставка и монтаж на универсална двойно стенна коминна система с метални димоотводи и топлоизолация от минерална вата с висока плътност с дебелина 25 мм между вътрешната и външна и номинален диаметър ø мм. м Доставка и монтаж на димоход с диаметър ø 250 мм Доставка и монтаж на разпределителен колектор от неръжд. стомана със закрепване за разпределителя, тапи и тапи за обезвъздушаване - за 2 отоплителни кръга 17 Доставка и монтаж на кутия за монтаж на разпределителен колектор 18 * Доставка и монтаж накрайник за помпена група бр * Доставка и монтаж на помпена група (електронна цирк.помпа, филтър, възвр.клапа и 2 бр.ск), 5 m3/h, 3.0 mh2o, присъединителен размер - 2" 20 * Доставка и монтаж на помпена група (електронна цирк.помпа, филтър, възвр.клапа и 2 бр.ск), 3.0 m3/h, 8.0 mh2o, присъединителен размер - 1 1/2" Доставка и монтаж на манометър 10 bar Доставка и монтаж на термометър C 23 * Доставка и монтаж на на автоматична пълначна група 3/4" 24 * Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител бр /2'' Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 2" с термоел.задвижка Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 2" м Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1 м /4" Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1 м /2" Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1" м Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 3/4" м Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна 1/2" м Доставка и монтаж на спирателен вентил 1 1/2" Доставка и монтаж на спирателен вентил 2" бр Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител бр " 35 * Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител бр /2" Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител бр /4" Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста м гума, дебелина 19mm за тръба 2" Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста м 6.00 гума, дебелина 19mm за тръба 11/4" Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума, дебелина 19mm за тръба 11/2" м

8 Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума, дебелина 19mm за тръба 1" м Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума, дебелина 19mm за тръба 3/4" м Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста м гума, дебелина 19mm за тръба 1/2" 43 * Топла проба на котелна инсталация Топла и студена проба на отоплителни тела бр * часова проба на тръбната мрежа Хидравлично изпитание на инсталациите...<>... Вентилационна инсталация Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж ф160 mm, дебит 400 m³/h, IP Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж ф110 mm, дебит 100 m³/h, IP54...<>... Охладителна инсталация 1 * Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение (вътрешно тяло за висок стенен монтаж и външно тяло) - фреон R-410А, термопомпено изпълнение, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, Qохл.=2.5kW, Qотопл.=2.8kW, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 0.70kW/220V/, BTU * Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение (вътрешно тяло за висок стенен монтаж и външно тяло) - фреон R-410А, термопомпено изпълнение, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, Qохл.=3.3kW, Qотопл.=3.5kW, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 0.94kW/220V/, BTU * Доставка и монтаж на външно тяло на сплит система на директно изпарение (вътрешно тяло за висок стенен монтаж и външно тяло) - фреон R-410А, термопомпено изпълнение, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, Qохл.=5.48kW, Qотопл.=5.62kW, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 1.70kW/220V/, BTU бр бр бр

9 4 * Доставка и монтаж на сплит система на директно изпарение (вътрешно тяло колонен тип и външно тяло) - фреон R-410А, термопомпено изпълнение, комплект с медни тръби и изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на конденз, Qохл.=9.5kW, Qотопл.=10.8kW, максимален тръбен път 15m, допустима денивелация 12m, средна електрическа мощност 3.00kW/220V/, BTU * Демонтаж и монтаж на съществуващи сплит системи на директно изпарение Доставка и монтаж на стойки за поставяне на външни тела на сплит система на директно изпарение бр бр

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно

NOTIFICATION LETTER N°

NOTIFICATION LETTER N° ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Обособена позиция 1 - ул. Хр. Смирненски 5, ул. Васил Левски 1 и бул. Съединение 11 1. Обща информация. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива.

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. 1. 2. 3. 4. Разгледайте съдържанието на приложения основен пакет. Той включва необходимите

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 10/2019 Продукти за подово отопление Системи и компоненти за подово отопление Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, O

БГ Терм ООД ценова листа 10/2019 Продукти за подово отопление Системи и компоненти за подово отопление Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, O Sanha, MultiFit -Flex многослойна тръба 12305016 MultiFit -Flex, многослойна тръба за отопление и питейна вода, на рула по 200 m 16 x 2,0 200 m 1,42 1,70 A 12305020 MultiFit -Flex, многослойна тръба за

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) 2360010 Кран сферичен с дръжка 1/2 25/100 5,90 7,08 A 2360007 Кран сферичен с дръжка 3/4 15/60 8,82 10,58 A 2360005 Кран сферичен с дръжка 1 12/48 13,92 16,70 A 2360008 Кран сферичен с

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена

БГ Терм ООД ценова листа Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена Bosch (Германия) Кондензни газови котли 65-98 kw Цена с 7736701023 Condens 5000 W ZBR70-3 системен газов кондензен котел за стенен монтаж, 14,3-69,5kW 5832,50 6999,00 7736701024 Condens 5000 W ZBR100-3

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б)

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

Продукти за подово отопление Системи и компоненти за подово отопление БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, O

Продукти за подово отопление Системи и компоненти за подово отопление БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, O Системи и компоненти за подово отопление БГ Терм ООД ценова листа 08/209 Sanha, MultiFit -Flex многослойна тръба 230506 MultiFit -Flex, многослойна тръба за отопление и питейна вода, на рула по 200 m 2305020

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 02/2019 Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена

БГ Терм ООД ценова листа 02/2019 Котли Газови котли Газови котли Bosch (Германия) Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена без Цена Bosch (Германия) Кондензни газови котли 65-100 kw Цена с 7736701023 Condens 5000 W системен газов кондензен котел за стенен монтаж, 14,3-70 kw 5832,50 6999,00 OЕ 7736701024 Condens 5000 W системен газов

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ И ЛЕПИЛА Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба

ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ И ЛЕПИЛА Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ И ЛЕПИЛА Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -5-30 C 1. Почистете добре основата,

Подробно

до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch с 3% отстъпка Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена с ДДС Промо цена

до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch с 3% отстъпка Кондензни газови котли kw Арт. Продукт Описание Цена с ДДС Промо цена до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch с 3% отстъпка Кондензни газови котли 65-100 kw Арт. Продукт Описание Цена с Промо цена с 7736701023 Condens 5000 W системен газов кондензен котел

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизолационно или пароконтролиращо фолио 4-топлоизолация

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 06/2019 Котли Газови уреди Газови котли Bosch (Германия) Едноконтурни кондензни газови котли Арт. номер Продукт Описание Цена

БГ Терм ООД ценова листа 06/2019 Котли Газови уреди Газови котли Bosch (Германия) Едноконтурни кондензни газови котли Арт. номер Продукт Описание Цена Газови уреди Bosch (Германия) Едноконтурни кондензни газови котли Арт. номер Продукт Описание Цена без Цена с 7736900772 Condens 2500W едноконтурен стенен котел, мощност 2-14kW 1749,17 2099,00 OD 7736900771

Подробно

DVD#CD oblojka.qxd

DVD#CD oblojka.qxd ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА Универсална система за керемидени покриви www.onduline-bg.com ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА Система за реставрации и нови покриви с керемиди Покривите придават специфичен, неповторим облик

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно