СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН"

Препис

1 ден час 8А1 1 Математика Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език Английски език Английски език Английски език 302 Английски език И Английски език Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература Английски език 302 Час на класа Математика Философия Английски език Английски език Английски език Музика 302 Информационни технологиии КК 1 Английски език Английски език Английски език Английски език Български език и литература Английски език Ф 302 Физическо възп. и спорт ФС 1 Математика Английски език Ф Английски език И Български език и литература Английски език Английски език 302 Английски език 302

2 ден час 8А2 2 Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Английски език 303 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Философия Физическо възп. и спорт ФС Час на класа Английски език Математика Английски език Английски език Музика Информационни технологии КК Английски език И Английски език Английски език Английски език Английски език Математика Български език и литература 303 Английски език Ф Английски език Английски език Английски език Английски език Български език и литература Английски език И 303 Английски език Ф 303

3 ден час 8А3 1 Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Английски език Английски език 304 Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Физическо възп. и спорт ФС 6 Английски език И 304 Час на класа Английски език Английски език Математика Английски език Информационни технологиии КК 6 Философия 304 Музика Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Ф Математика 304 Български език и литература Английски език Английски език Английски език Английски език Ф Английски език И Български език и литература 304 Физическо възп. и спорт ФС

4 ден час 8Н1 1 Немски език Немски език Немски език Математика Немски език Немски език 305 Физическо възп. и спорт ФС 1 Музика Немски език И Математика Немски език Немски език Немски език 305 Час на класа Български език и литература Български език и литература Физическо възп. и спорт ФС 4 Информационни технологиии КК 5 Немски език Немски език 305 Немски език Немски език И Български език и литература Математика Немски език Ф Немски език Немски език 305 Немски език Философия Немски език Български език и литература Немски език Ф Немски език Немски език 305 Немски език 305

5 ден час 8Н2 1 Немски език Немски език Немски език Немски език Математика Български език и литература 306 Български език и литература Немски език И Математика Музика Немски език Немски език Немски език 306 Час на класа Немски език Информационни технологиии Немски език КК 4 Немски език Немски език Немски език 306 Физическо възп. и спорт ФС 1 Немски език Математика Немски език Български език и литература Немски език Немски език И 306 Немски език Ф Немски език Ф Философия Немски език Немски език Немски език 306 Български език и литература 306

6 ден час 8Н3 1 Български език и литература 30 2 Български език и литература 30 3 Немски език 30 4 Немски език 30 5 Немски език 30 6 Математика 30 Немски език 30 1 Математика 30 2 Музика 30 3 Немски език 30 4 Немски език 30 5 Немски език 30 6 Философия 30 Час на класа 30 2 Немски език И 30 3 Информационни технологиии КК 4 Немски език 30 5 Немски език 30 6 Немски език 30 Немски език 30 1 Математика 30 2 Немски език Ф 30 3 Немски език И 30 4 Физическо възп. и спорт ФС 5 Немски език 30 6 Немски език 30 Немски език 30 1 Български език и литература 30 2 Български език и литература 30 3 Немски език Ф 30 4 Немски език 30 5 Немски език 30 6 Немски език 30 Немски език 30

7 ден час 9А1 1 Математика 3 2 Биология и здр. образование 2 3 Информационни технологии КК 4 Химия и ООС 8 5 Английски език З Английски език З 404 Изобразително изкуство География и икономика 5 2 Немски език История и цивилизация 3 4 Математика 4 5 Български език и литература Български език и литература 408 Час на класа Биология и здр. образование 2 2 История и цивилизация 3 3 Физическо възп. и спорт ФС 4 Физика и астрономия 6 5 Философия 6 Английски език З 404 Английски език З Математика 4 2 Немски език История и цивилизация 9 4 Български език и литература География и икономика 5 6 Физика и астрономия 6 2 История и цивилизация 9 3 Биология и здр. образование 4 4 Английски език И Химия и ООС 8 6 Физика и астрономия 6

8 ден час 9 А2 1 Биология и здр. образование 2 2 Математика 3 3 Английски език З Английски език З Химия и ООС 8 6 Физика и асрономия 6 История и цивилизация 5 1 Немски език География и икономика 5 3 Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Математика 4 Час на класа 4 1 История и цивилизация 3 2 Биология и здр. образование 2 3 Физика и асрономия 6 4 Английски език З Английски език З Физическо възп. и спорт ФС Философия 9 1 Английски език И Математика 4 3 Немски език География и икономика 6 5 Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизация 9 2 Биология и здр. образование 2 3 Информационни технологии КК 4 Химия и ООС 8 5 Физика и асрономия 4 6 Физическо възп. и спорт ФС

9 ден час 9 А3 1 Английски език З Английски език З Математика 3 4 Информационни технологии КК 5 Физика и астрономия 6 6 Италиански език 9 Италиански език 9 1 Биология и здр. образование 2 2 История и цивилизация 6 3 География и икономика 5 4 Химия и ООС Математика 4 6 Английски език З 404 Час на класа 1 1 Философия 2 Физика и астрономия 6 3 Биология и здр. образование 2 4 Български език и литература 40 5 Български език и литература 40 6 История и цивилизация 1 Физическо възп. и спорт ФС 1 Български език и литература 40 2 Английски език З Математика 4 4 Изобразително изкуство История и цивилизация 6 География и икономика 5 1 Биология и здр. образование 2 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език И Физика и астрономия 4 5 История и цивилизация 6 Химия и ООС 8

10 ден час 9 Н1 1 Немски език З Немски език З Биология и здр. образование 2 4 Математика 3 5 Информационни технологии КК 6 История и цивилизация 1 Физика и астрономия 6 2 География и икономика 4 3 Физика и астрономия 6 4 История и цивилизация 1 5 Биология и здр. Образование 6 Химия и ООС Час на класа 2 1 Английски език Философия 3 Математика 4 4 Немски език З Немски език З Български език и литература 40 Български език и литература 40 1 Химия и ООС 8 2 Биология и здр. образование 8 3 Изобразително изкуство Български език и литература 40 5 Физика и астрономия 6 6 История и цивилизация 1 1 Немски език И География и икономика 5 3 Физическо възп. и спорт ФС 4 Математика 3 5 История и цивилизация 1 6 Английски език 403

11 ден час 9 Н2 1 История и цивилизация 1 2 Биология и здр. образование 8 3 Немски език З Немски език З Математика 3 6 Информационни технологии КК Физика и астрономия 2 1 Английски език Английски език История и цивилизация 1 4 География и икономика 5 5 Български език и литература 40 6 Български език и литература 40 Час на класа Математика 4 2 География и икономика 5 3 Философия 4 Биология и здр. образование 2 5 Химия и ООС 8 6 Немски език З 401 Немски език З Физика и астрономия 6 2 Изобразително изкуство Български език и литература 40 4 Физическо възп. и спорт ФС 5 История и цивилизация 1 6 Биология и здр. образование 2 1 Химия и ООС 2 Математика 3 3 Немски език И Физическо възп. и спорт ФС 5 Физика и астрономия 3 6 История и цивилизация 1

12 ден час 9 Н3 1 Биология и здр. образование 8 2 Информационни технологии КК 3 Български език и литература 40 4 Български език и литература 40 5 История и цивилизация 1 6 Изобразително изкуство 308 Математика 3 1 Химия и ООС 8 2 Биология и здр. образование 3 3 Немски език З Немски език З История и цивилизация 1 6 Физика и астрономия 6 Час на класа 40 2 Немски език З Немски език З Математика 4 5 Английски език География и икономика 5 Философия 2 История и цивилизация 1 3 Физика и астрономия 3 4 Химия и ООС 5 Биология и здр. образование 2 6 Български език и литература 40 1 Физика и астрономия Немски език И Математика 3 4 История и цивилизация 1 5 Английски език География и икономика 5

13 ден час 9 Ф 1 Информационни технологии КК 2 История и цивилизация 1 3 Английски език Физика и астрономия 6 5 Български език и литература 40 6 Български език и литература 40 Математика 4 1 География и икономика 6 2 История и цивилизация 1 3 Биология и здр. образование 2 4 Химия и ООС 2 5 Френски език З 9 6 Френски език З 9 Час на класа 9 1 Физика и астрономия 6 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Философия 9 4 Математика 3 5 История и цивилизация 1 6 Английски език 408 География и икономика 5 1 Изобразително изкуство Български език и литература 40 3 Биология и здр. образование 2 4 Химия и ООС 2 5 Френски език З 9 6 Френски език З 9 1 Математика 3 2 История и цивилизация 1 3 Физика и астрономия 6 4 Биология и здр. образование 2 5 Физическо възп. и спорт ФС 6 Френски език И

14 ден час 10 А1 1 Математика З 4 2 Физика и астрономия 6 3 История и цивилизация 4 Български език и литература Български език и литература Биология и здр. образование 2 Химия и ООС 8 1 Философия 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език З Английски език З География и икономика 5 6 История и цивилизация 406 Час на класа Английски език И Физическо възп. и спорт ФС 3 История и цивилизация 3 4 Математика З 5 5 Немски език З Немски език З 308 Изобразително изкуство Английски език И Философия 3 Биология и здр. образование 8 4 Информационни технологии З КК 5 Химия и ООС 8 6 История и цивилизация Математика И 4 2 Физика и астрономия 6 3 География и икономика 5 4 Немски език И Български език и литература Английски език И 405

15 ден час 10 А2 1 Английски език И Математика З 4 3 Физика и астрономия 6 4 Физическо възп. и спорт ФС 5 История и цивилизация 6 География и икономика 5 Философия 1 Английски език З Английски език З Изобразително изкуство История и цивилизация Биология и здр. образование 2 6 Химия и ООС 1 Час на класа 1 Български език и литература Български език и литература Немски език З Немски език З Математика Физика и астрономия 6 История и цивилизация 1 1 Биология и здр. образования 2 2 Английски език И Информационни технологии З КК 4 Химия и ООС 8 5 Български език и литература Математика И 4 1 География и икономика 5 2 Философия История и цивилизация 4 Физическо възп. и спорт ФС 5 Английски език И Немски език И 308

16 ден час 10 А3 1 Физика и астрономия 6 2 Английски език И Математика З 4 4 Италиански език З 9 5 Италиански език З 9 6 История и цивилизация Български език и литература 40 1 Изобразително изкуство Химия и ООС 8 3 Биология и здр. образование 8 4 Философия 5 Английски език З Английски език З 405 Час на класа Италиански език И 9 2 Английски език И География и икономика 5 4 История и цивилизация 1 5 Физическо възп. и спорт ФС 6 Математика З 4 Физика и астрономия 6 1 Философия 2 Биология и здр. образование 2 3 Физическо възп. и спорт ФС 4 История и цивилизация 9 5 Математика И 4 6 Химия и ООС 8 1 Информационни технологии З КК 2 Английски език И Български език и литература Български език и литература География и икономика 5 6 История и цивилизация 2

17 ден час 10 Н1 2 География и икономика 5 3 История и цивилизация 1 4 Математика З 4 5 Английски език З Немски език З 401 Немски език З Изобразително изкуство Английски език З Биология и здр. образование 9 5 Физика и астрономия 6 6 Химия и ООС 8 Час на класа История и цивилизация 1 2 Английски език И Биология и здр. образование 8 4 Български език и литература Български език и литература Философия Математика З 4 1 Немски език И Немски език И История и цивилизация 1 4 География и икономика 5 5 Информационни технологии З КК 6 Български език и литература Химия и ООС 8 2 Математика И 4 3 История и цивилизация 1 4 Философия 5 Физика и астрономия 6 6 Немски език И 401

18 ден час 10 Н2 1 Английски език З Английски език З География и икономика 5 4 История и цивилизация 1 5 Изобразително изкуство Немски език З 402 Немски език З Български език и литература 40 2 Философия 3 Биология и здр. образование 9 4 Физика и астрономия 6 5 Химия и ООС 8 6 Математика З 3 Час на класа 8 2 Биология и здр. образование 8 3 История и цивилизация 1 4 Философия 5 Математика З 3 6 Български език и литература 406 Български език и литература История и цивилизация 1 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 География и икономика 5 4 Математика И 3 5 Немски език И Немски език И История и цивилизация 1 2 Химия и ООС 8 3 Английски език И Физика и астрономия 6 5 Информационни технологии З КК 6 Немски език И 402

19 ден час 10 Н3 1 Немски език З Немски език З Физика и астрономия 8 4 Биология и здр. образование 2 5 Английски език З Английски език З 405 История и цивилизация 1 1 История и цивилизация 1 2 Български език и литература 40 3 Български език и литература 40 4 Химия и ООС 8 5 Математика З 3 6 Изобразително изкуство 308 Час на класа Биология и здр. образование 8 2 История и цивилизация 1 3 Немски език И Немски език И География и икономика 5 6 Английски език И 405 Математика З 3 2 Информационни технологии З КК 3 Физика и астрономия 6 4 История и цивилизация 1 5 Математика И 3 6 Философия 1 Немски език И Философия 3 Химия и ООС 8 4 География и икономика 5 5 Български език и литература Физическо възп. и спорт ФС

20 ден час 10 Ф 1 История и цивилизация 2 Френски език З 9 3 Френски език З 9 4 География и икономика 5 5 Физическо възп. и спорт ФС 6 Английски език З 406 Английски език З История и цивилизация 3 2 Биология и здр. образование 2 3 Философия 4 Математика З 3 5 Изобразително изкуство Химия и ООС 2 Час на класа 6 1 Информационни технологии З КК 2 Френски език И 9 3 Български език и литература Български език и литература Физика и астрономия 6 6 Математика З 3 Химия и ООС 2 1 История и цивилизация 5 2 География и икономика 5 3 Философия 4 Английски език И Физическо възп. и спорт ФС 6 Математика И 3 1 Физика и астрономия 6 2 Български език и литература Биология и здр. образование 2 4 История и цивилизация 9 5 Френски език И 9 6 Френски език И 9

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

Езикова гимназия Л" гр. Кърджали, ул. "Ген. Чернозубов" >fe 19 тел/факс: 0361 / mail: gpche.kigabv.bg Утвърждавам fly /

Езикова гимназия Л гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов >fe 19 тел/факс: 0361 / mail: gpche.kigabv.bg   Утвърждавам fly / Л" гр. Кърджали, ул. "Ген. Чернозубов" >fe 19 тел/факс: 0361 /6-28-17 mail: gpche.kigabv.bg Утвърждавам fly /Йорданка Чавдарова/,/ Графика контро.нш н класни рагшги ча първи учебен срок Клас12А1 Контролна

Подробно

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство

8 клас Клас Предмет Автори Издателство 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство 8 клас 8 а,б Английски език - Focus for Bulgaria Pearson 8 а,б Български език БГ Учебник 8 а,б Изобразително изкуство П. Цанев Просвета 8 б Информатика Кр. Манев, Н. Манева Изкуства 8 а,б ИТ Иван Първанов

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни

145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, , ; ГРАФИК За контролни и класни 145 ОУ СИМЕОН РАДЕВ - РАЙОН МЛАДОСТ СОФИЯ София; ж.к. Младост 1 А, ул. Ресен 1, 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg ГРАФИК За контролни и класни работи през II-ри учебен срок 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Албена Симеонова КЛАС: VII А.03.03-.04- Бълг. език и л-ра 06.03. 18.04. UХ.05. Английски език.03..05. Математика 19.03..04. UХ.05. 10.06 Математика ИУЧ.03... 04.06 История и цивилизации

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8 А КЛАС ЗА 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 8 А КЛАС Профил - Предприемачески 1 Български език изд."булвест 2000 " ООД - А.Петров и, изд. 2017 2 Литература изд."булвест 2000

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно