105SLPlus™ Бързо ръководство

Размер: px
Започни от страница:

Download "105SLPlus™ Бързо ръководство"

Препис

1 05SLPlus Бързо ръководство Използвайте това ръководство за изпълнение на ежедневни задачи с вашия принтер. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Компоненти на принтера Фигура показва компонентите в отделението за носителя на вашия принтер. Взависимост от модела на принтера и монтираните опции, вашият принтер може да изглежда по малко по-различен начин. Запознайте се с тези компоненти, преди да продължите с процедурата по инсталация на принтера. Фигура Компоненти на принтера Валяк Контролен панел 3 Монтажен възел на печатащата глава 4 Лост за отваряне на печатащата глава 5 Шпиндел за поемане на лентата 6 Шпиндел за подаване на лентата 7 Водач за осигуряване на носителя 8 Окачване за носител 0 ZIH Corp. Всички имена на продукти и номера са търговски марки на Zebra, а Zebra и логото на Zebra са регистрирани търговски марки на ZIH Corp. Всички права запазени. P r.

2 Контролен панел Контролен панел Контролният панел (Фигура ) обозначава работния статус на принтерa и основните функции на бутоните на принтерa. Фигура Контролен панел Светодиод Power Включен, когато принтерът е включен. (Захранване) Светодиод PAUSE (ПАУЗА) Включен, когато принтерът е на пауза. 3 Светодиод Error (Грешка) Мига, когато принтерът се нуждае от внимание. 4 Светодиод Data (Данни) Мига бързо, когато принтерът получава данни. 5 Дисплей Обозначава работния статус на принтерa. 6 ПЛЮС (+) Променя стойностите на параметрите. Обичайните цели са да се повиши стойност, да се даде отговор да, да се прегледат различни избори или да се сменят стойности, като същевременно се въведе паролата на принтера. 7 PREVIOUS (ПРЕДИШЕН) В режим Setup (Конфигуриране), преминава към предишния параметър на дисплея. Натиснете и задръжте, за да се придвижите бързо. 8 МИНУС (-) Променя стойностите на параметрите. Обичайните цели са да се понижи стойност, да се даде отговор не, да се прегледат различни избори или да се смени позицията на курсора, като същевременно се въведе паролата на принтера. 9 SETUP/EXIT (НАСТРОЙКИ/ИЗХОД) Влиза и излиза от режим Setup (Конфигуриране). P SLPlus Бързо ръководство r.

3 Контролен панел 3 0 NEXT/SAVE (СЛЕДВАЩ/ЗАПАЗВАНЕ) CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ) В режим Setup (Конфигуриране), преминава към предишния параметър на дисплея. Натиснете и задръжте, за да се придвижите бързо. При изход от режим Setup (Конфигуриране), запазва направените от вас промени в конфигурацията, както и последователността на калибриране. Калибрира принтера за следните неща: Дължина на носител Тип носител (постоянен или сегментиран) Метод на печат (директен топъл печат/топъл трансферен печат) Стойности на сензор PAUSE (ПАУЗА) При натискане стартира или спира работата на принтерa. 3 FEED (ПОДАВАНЕ) Принуждава принтера да подаде по един празен етикет при всяко натискане на бутона. 4 CANCEL (ОТКАЗ) Отменя заявките за печат след като принтерът е на пауза r. 05SLPlus Бързо ръководство P

4 4 Подготовка на принтера за употреба Подготовка на принтера за употреба След като сте се запознали с компонентите на принтера, подгответе го за употреба. Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера. Внимание Преди да докоснете печатащата глава, освободете евентуално натрупано статично електричество, като докоснете металната рамка на принтера или чрез антистатично съоръжение или кърпа. За да конфигурирате принтера, изпълнете тези стъпки:. Изберете местоположение за принтера, което отговаря на следните условия: трябва да бъде твърда, равна повърхност, с достатъчна големина и устойчивост, за да издържи принтера трябва да включва достатъчно пространство за вентилация и да позволява достъп до компонентите и конекторите на принтера трябва да бъде на късо разстояние от подходящ захранващ контакт, който елесно достъпен. Разопаковайте и проверете принтера. Ако е необходимо, докладвайте транспортни повреди. За повече информация, погледнете Ръководство на потребителя. 3. Поставете принтера на предварително избраното място. 4. Включете женския край на захранващия кабел с променлив ток в захранващия конектор с променлив ток в задната част на принтера. P SLPlus Бързо ръководство r.

5 Подготовка на принтера за употреба 5 5. Включете мъжкия край на захранващия кабел с променлив ток в подходящия захранващ контакт. 5 V променлив AC ток 30 V AC променлив ток 6. Свържете принтера с компютър, като използвате една или повече от наличните връзки. Стандартните връзки са показани тук. На Вашия принтер може да има и налична опция за ZebraNet безжичен принтерен порт. Сериен порт Вътрешен жичен Ethernet принтерен порт USB порт Паралелен порт r. 05SLPlus Бързо ръководство P

6 6 Подготовка на принтера за употреба 7. Отворете вратичката на носителя. 8. Заредете носител в принтера (вижте Зареждане на печатния носител на страница 9). 9. Когато използвате носители за топъл трансферен печат, заредете лентата в принтера (вижте Заредете лента на страница 5). Носителят за директен топъл печат не използва лента. 0. Затворете вратичката на носителя. P SLPlus Бързо ръководство r.

7 Подготовка на принтера за употреба 7. Включете (I) принтера. Принтерът зарежда и извършва самодиагностика. Когато принтерът е готов за печат се изписва PRINTER READY (ПРИНТЕРЪТ Е В ГОТОВНОСТ).. За да се уверите че носителят и лентата са заредени правилно, отпечатайте етикет с конфигурацията на принтера. a. Върху контролния панел натиснете бутон SETUP/EXIT (КОНФИГУРАЦИЯ/ИЗХОД). b. Натиснете PREVIOUS (ПРЕДИШЕН) или NEXT/SAVE (СЛЕДВАЩ/ЗАПАЗВАНЕ), докато достигнете до: r. 05SLPlus Бързо ръководство P

8 8 Подготовка на принтера за употреба c. Натиснете PLUS (+) (ПЛЮС), за да изберете PRINT (ПЕЧАТ). Ако носителят и лентата са заредени правилно, се отпечатва етикет с конфигурацията на принтера. Тук е показан примерен етикет. d. За да излезете от режим Setup (Конфигурация), натиснете SETUP/EXIT (КОНФИГУРАЦИЯ/ИЗХОД), a след това натиснете NEXT/SAVE (СЛЕДВАЩ/ЗАПАЗВАНЕ). 3. За да проверите връзката между вашия принтер и компютър, използвайте пакета за дизайн на етикет, за да създадете примерен етикет и го изпратете към принтера. Zebra препоръчва ZebraDesigner Pro. Можете да изтеглите този софтуер от и да работите в режим Демонстрация, за да отпечатате примерен етикет. P SLPlus Бързо ръководство r.

9 Зареждане на печатния носител 9 Зареждане на печатния носител Използвайте инструкциите в този раздел, за да заредите ролков носител в режим откъсване (Фигура 3). За инструкции по отношение на зареждането на носител, сгънат в тип ветрило, или зареждането в различни режими на печат, погледнете Ръководство на потребителя. Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера. Фигура 3 Пътека на носителя в режим откъсване За зареждане на ролков носител в режим откъсване, извършете следното:. Отстранете и изхвърлете замърсени или придържани от лепило или тиксо полета или етикети. Основни полета Етикети r. 05SLPlus Бързо ръководство P

10 0 Зареждане на печатния носител. Издърпайте водача за осигуряване на носителя докъдето можете. 3. Поставете ролковия носител върху окачването за носителя. Избутайте ролката възможно най-далече. 4. Плъзнете водача за осигуряване на носителя така, че едва да докосва ръба на ролката. 5. Внимание Печатащата глава може да е гореща и да причини сериозни изгаряния. Оставете печатащата глава да се охлади. Отворете печатащата глава като завъртите лоста за отваряне на печатащата глава () по посока обратна на часовниковата стрелка. P SLPlus Бързо ръководство r.

11 Зареждане на печатния носител 6. Разхлабете винта с крилчата глава (не се вижда от този ъгъл), който се намира восновата на външния водач на носителя (). 7. Изтеглете външния водач на носителя () изцяло навън r. 05SLPlus Бързо ръководство P

12 Зареждане на печатния носител 8. Ако вашият принтер има обтегач (), прокарайте носителя под ролката на обтегача. За всички принтери прекарайте носителя под ролката на водача на носителя () ислед това през горния сензор за носителя (3). Важно Уверете се, че сте прокарали носителя под тези компоненти. Ако прекарате носителя над тях, носителят пречи на сензора за лентата и предизвиква грешка RIBBON OUT (ЛЕНТАТА Е СВЪРШИЛА) Натискайте носителя напред, докато премине под печатащата глава (), под заключващата плоча () и след това над валяка (3). 3 P SLPlus Бързо ръководство r.

13 Зареждане на печатния носител 3 0. Центрирайте носителя спрямо вътрешния водач на носителя (). външния водач на носителя () така, че едва да докосва външния ръб на носителя.. Затегнете винта с крилчата глава (не се вижда от този ъгъл), който се намира восновата на външния водач на носителя () r. 05SLPlus Бързо ръководство P

14 4 Зареждане на печатния носител. Натиснете печатащата глава () надолу и след това завъртете лоста за отваряне на печатащата глава () по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на своето място. P SLPlus Бързо ръководство r.

15 Заредете лента 5 Заредете лента Използвайте инструкциите в този раздел, за да заредите лента за употреба с топло трансферни етикети. За етикети с директен топъл печат не зареждайте лента в принтерa. При всяка смяна на ролката на лентата отстранете използваната лента от шпиндела за поемане на ленти (вижте Отстраняване на използвана лента на страница 0). Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера. Важно Използвайте лента, която е по-широка от носителя, за да предпазите печатащата глава от износване. Лентата трябва да е покрита по външната си повърхност (погледнете Ръководство на потребителя за повече информация). За зареждане на лентата извършете следното:. Центровайте стрелката () на поемащия шпиндел на лентата с прореза () впоемащия шпиндел на лентата.. Центровайте сегментите на шпиндела за подаване на лентата. 3. Позиционирайте лентата така, че свободният й край да се развива по посока на часовниковата стрелка r. 05SLPlus Бързо ръководство P

16 6 Заредете лента 4. Поставете ролката с лента върху шпиндела за подаване на лента. Избутайте ролката възможно най-назад. 5. Зареждачът на лентата улеснява зареждането и освобождаването на лентата. В края на вашата ролка с лента има ли хартия или нещо друго, което да служи като зареждач на лентата? Ако Тогава Да Продължете със следващата стъпка. Не a. Откъснете ивица от носителя (етикети и подложка) на разстояние от около мм (6 инча) от ролката. b. Обелете етикет от ивицата носител. c. Използвайте този етикет (), за да прикрепите края на лентата () към ивицата носител (3). Ивицата носител служи като зареждач Внимание Печатащата глава може да е гореща и да причини сериозни изгаряния. Оставете печатащата глава да се охлади. Отворете печатащата глава като завъртите лоста за отваряне на печатащата глава () по посока обратна на часовниковата стрелка. P SLPlus Бързо ръководство r.

17 Заредете лента 7 7. Прокарайте лентата върху обтегача за носителя () и под водещия валяк на лентата (). 8. Натискайте водача на лентата напред, докато премине под печатащата глава (), над заключващата плоча () и след това над валяка (3) r. 05SLPlus Бързо ръководство P

18 8 Заредете лента 9. Прекарайте водача на лентата над горния валяк за лентата () и след това към поемащия шпиндел за лентата (). 0. Навийте водача на лентата и прикрепената лента по посока обратна на часовниковата стрелка около поемащия шпиндел за лентата.. Завъртете шпиндела няколко пъти в посока обратна на часовниковата стрелка, за да навиете лентата и да я опънете. P SLPlus Бързо ръководство r.

19 Заредете лента 9. Натиснете печатащата глава () надолу и след това завъртете лоста за отваряне на печатащата глава () по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на своето място r. 05SLPlus Бързо ръководство P

20 0 Заредете лента Отстраняване на използвана лента Отстранете използваната лента от поемащия шпиндел за лентата всеки път, когато сменяте ролката с лента. За отстраняване на използваната лента извършете следното:. Свършила ли е лентата? Ако лентата... е свършила не е свършила То тогава Продължете със следващата стъпка. Отрежете или скъсайте лентата близо до поемащия шпиндел за лентата.. Докато държите поемащия шпиндел за лентата, завъртете освобождаващото копче по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Освобождаващите се прегради на лентата се завъртат надолу, като освобождават захвата на шпиндела върху използваната лента. 3. Плъзнете навън използваната лента от поемащия шпиндел за лентата и я изхвърлете. P SLPlus Бързо ръководство r.

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате продукта и го пазете внимателно Благодаря ви много за закупуването на този продукт,

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите,

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите, РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите, забършете с чиста кърпа. БЕЗОПАСНОСТ За да избегнете

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 Първо издание (Февруари 2005) Авторско право International Business Machines

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно