Document

Размер: px
Започни от страница:

Download "Document"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 25 Дупница г. На 18 октомври 2019 г. от часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Дупница при следния дневен ред ДНЕВЕН РЕД: 1. Определяне на членове от Общинска избирателна комисия Дупница за провеждане на обучения на СИК и приемане на график за обучението 2. Определяне на процедура по приемане и получаване на изборните книжа, материали и бюлетини от СИК/ПСИК на територията на община Кюстендил, чрез упълномощени представители на Общинска администрация Дупница и член на Общинска избирателна комисия Дупница 3. Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на ПП Движение за права и свободи и замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на ПП ГЕРБ и ПП ВОЛЯ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. ПРИСЪСТВАХА: Мария Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова - Кьосева, Десислава Василева Костадинова -Стоянова,, Камелия Тодорова Петрова, Роза Василева Атанасова, Илияна Илиева Костова, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Георги Янков Георгиев, Елена Йорданова Василева, Василка Кръстева Софрониева Костадинова, Петър Людмилов Милев ОТСЪСТВАХА:Александра Георгиева Маркова, Елка Костадинова Минчева Присъстващите формират необходимият кворум съгласно чл. 20, ал. 1 от Изборния Кодекс. Заседанието бе открито в часа и председателствано от г-жа Мария Георгиева Чомакова председател на комисията. По т. 1 на дневния ред: Определяне на членове от Общинска избирателна комисия Дупница за провеждане на обучения на СИК и приемане на график за обучението

2 Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Мария Чомакова. На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1, т.4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе гласуване с 11 гласа за Мария Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,, Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Георги Янков Георгиев, Елена Йорданова Василева,, Петър Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева Костадинова и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 134 Определя дата и час за провеждане на обученията на СИК на територията на Община Дупница, както и състава на обучаващите членове на Общинска избирателна комисия Дупница, както следва: Дата на провеждане на обучението на СИК Място на провеждане на обучението на СИК Час за провеждане на обучението на СИК Избирателни секции от до Обучаващи членове От ОИК Дупница г. /понеделник/ Драматичен театър Невена Коканова 15:00ч. 001 до 035 Мария Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова- Стоянова г. /вторник/ Драматичен театър Невена Коканова 17:00 ч. 036 до 076 Мария Георгиева Чомакова, Десислава Василева Костадинова- Стоянова Да осигурят присъствие в деня определен за обучение на СИК, координирано с представителите на партиите и коалициите и секретаря на Община Дупница. Да осигурят за всяка СИК за нуждите на обучението по 2 бр. протоколи /Приложение 89-МИ и Приложение 90-МИ/, методически указания за СИК, 1 бр. методически указания за СИК по 1 бр. чернови за отчитане на преференциите. Да попълнят списък на присъстващите на обучение на членове на СИК. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия Дупница по реда на чл.88 от Изборния кодекс.

3 По т. 2 на дневния ред: Определяне на процедура по приемане и получаване на изборните книжа, материали и бюлетини от СИК/ПСИК на територията на община Кюстендил, чрез упълномощени представители на Общинска администрация Дупница и член на Общинска избирателна комисия Дупница Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Мария Чомакова. На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе гласуване с 11 гласа за Мария Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,, Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Георги Янков Георгиев, Елена Йорданова Василева,, Петър Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева Костадинова и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 135 Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Общинска избирателна комисия Дупница, съвместно с Общинска администрация Дупница, а именно Десислава Стоянова- Костадинова и Александра Маркова Приложение 1 за община Кюстендил: при формат ХХХ /представляващ на съответната секция посочен в таблицата/ Маршрут Час на получаване на изборните книжа Избирателна секция 1.ПГ С.П. Корольов 2.ОУ Евлоги Георгиев 3.ПГ Христо Ботев 4.Спортната зала 5.Клуб на квартала / Байкал/ 17:10-17:35ч. 1,2,3,4,5,6 16:35-16:40ч. 7,8,9 17:50-17:55 10,13 17:40-17:45ч. 11 и 12 15:25 ч. 14

4 6.ПГ по транспорт 7.ОУ Неофит Рилски 8.Библиотека П. Яворов 16:25 ч.- 16:30 ч. 15,16,17 16:45 17:05 ч. 18,19,20,21,22,23,24,25 15:20ч ПГ по ХВХТ 16:10-16:20 ч. 27,28,29,30 10.ОУ Кирил и Методий 11.ОУ Климент Охридски 12.Клуб на квартала / Венелин/ 13.Клуб на пенсионера ул. Любен Каравелов 14.СЕУ Паисий Хилендарски 15.Клуб на ЖП секция 16.Стол на депо 15:55-16:05 ч. 31,32,33,34 15:40 15:50 ч. 35,36,37 15:10ч :15-15:20ч. 39,40 15:30-15:35ч. 41,42 15:00 15:05ч. 43,44 14:50 14:55ч. 45,46 17.Разметаница 14:45ч с. Бистрица 14:35 14:40ч. 48,49 19.с. Джерман 14:25 14:30ч. 50,51 20.с. Крайни дол 21.с. Самораново 14:25ч :45-13:50ч. 53,54 22.с. Пиперево 13:35 13:40ч с. Блатино 13:35 13:40ч. 56

5 24.с. Яхиново 13:55 14:05ч. 57,58,59 25.с. Баланово 13:25 13:30ч с. Палатово 13:25 13:30ч с. Грамаде 13:20ч с. Дяково 13:10 13: с. Кременик 13:10-13:15ч с. Делян 13:00-13:05ч с. Тополница 32.с. Червен брег 13:00-13:05ч :10-14:15ч. 67,68 33.с. Крайници 14:15 14:20ч. 69,70, ПГ С.П. Корольов 17:40ч Спортна зала 17:45ч. 76- ПСИК Общинска избирателна комисия - Дупница упълномощава посочените по-горе членове на ОИК да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи и пликовете за печата на СИК/ПСИК. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия Дупница по реда на чл.88 от Изборния кодекс. По т. 3 на дневния ред: Извършване на замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на ПП Движение за права и свободи и замяна в състава на СИК на територията на община Дупница по предложение на ПП ГЕРБ и ПП ВОЛЯ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Докладва председателят на Общинска избирателна комисия Дупница Мария Чомакова. На основание чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница След проведено обсъждане на основание чл. 85. ал. 6 от Изборния кодекс се проведе гласуване с 11 гласа за Мария Георгиева Чомакова, Ани Петрова Караджинова - Кьосева, Десислава Василева Костадинова - Стоянова, Илияна Илиева Костова, Роза Василева Атанасова,, Камелия Тодорова Петрова, Даниела Ангелова Филатова Борисова, Георги Янков Георгиев,

6 Елена Йорданова Василева,, Петър Людмилов Милев, Василка Кръстева Софрониева Костадинова и на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Дупница, взе следното РЕШЕНИЕ 135 Промяна в съставите на СИК на територията на община Дупница, съгласно направените предложения, както следва: 1. ПП Движение за права и свободи Освобождава като член Анка Станчева Дойчинова Назначава като член Атанас Георгиев Райнов Освобождава като член Юлия Иванова Орозова Назначава като член Славянка Костадинова Бучинска Освобождава като член Милка Ленинова Благоева Назначава като член Валентина Кирилова Йорданова Освобождава като зам. председател Стоян Благоев Благоев Назначава като зам. председател Надежда Николаева Димитрова Освобождава като член Славчо Йорданов Въргов Назначава като член Бонка Владимирова Костадинова Освобождава като член Таня Михайлова Вангелова Назначава като член Мария Димитрова Йоцова Освобождава като зам. председател Любчо Славчев Станкев Назначава като зам. председател Здравко Найденов Бочуков Освобождава като зам. председател Виктория Николова

7 Страхилова Назначава като зам. председател Христо Велинов Христов Освобождава като член Стойка Василева Миланова Назначава като член Нели Георгиева Мазникова Освобождава като зам. председател Славянка Костадинова Бучинска Назначава като зам. председател Милена Костадинова Пехливанска Освобождава като член Галя Божидарова Димитрова Назначава като член Владо Георгиев Владимиров Освобождава като член Юлия Кирилова Кальонска Назначава като член Мирослава Маринова Скендерска Освобождава като зам. председател Йорданка Георгиев Тенджова Назначава като зам. председател Стоян Благоев Благоев Освобождава като член Светла Стефанова Симеонава Назначава като член Милка Ленинова Благоева Освобождава като член Симона Ганчова Гълъбова Назначава като член Светослава Валентинова Чалъкова 1. ПП ГЕРБ ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППППП ППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ППППППП ППППППП ППППППППП

8 ППППППППППП ПППП ПППППППП ПППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ПППППП ПППППП ПППППП ППППППППППП ПППП ППППППППП-ППППППППППП ПППППП ППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ППППППППП-ППППППППППП ПППППППП ППППППП ПППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППППП ППППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППППП ПППППППП ПППППП-ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ППППППП ППППППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППППППП ППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ПППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ППППППП ППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ППППП ППППППППППП ПППППППП-ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ППППППП

9 ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ПППП ППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППП ПППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ПППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ППППППП ППППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППП ПППППППППП ППППППППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ПППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППППП ППППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППППП ПППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ППППП ППППППП ПППППП ППППППППППП ПППП ППППППППП-ППППППППППП ПППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ППППППППП-ППППППППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ПППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ПППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ПППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ПППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППППП ППППППППП

10 2. ПП ВОЛЯ ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППП ППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППППП ППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППП ППППППППП ПППППППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ПППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППП ППППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ПППППППП-ППППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППП ППППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППППП ППППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППППП ППППППППП

11 ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППППППППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППП ПППППППППП ПППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ПППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ППППП ПППППППП ПППППППП

12 ППППППППП ПППП ППППППППППП ППППП ПППППППП ППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ПППППППППП ПППППППП ПППППППП-ППППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ПППППП ППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППП ППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППППП ПППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППППП ППППППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППППП ПППП ППППППППППП ПППППППП ППППППП ПППППП ППППППППП ПППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ППППППППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ППППП ПППППППППП ПППППП ППППППППППП ПППП ПППППППП ППППП ППППППП ППППППП ППППППППП ПППП ПППППППП ППП ППППППППП ПППППППППП ППППППППППП ПППП ПППП ПППППП ПППППППП ПППППППП ППППППППП ПППП ПППП ПППППП ППППППП ПППППППП-ПППППППП Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия Дупница по реда на чл.88 от Изборния кодекс. Председател:.. / Мария Георгиева Чомакова/ Секретар:.

13 /Ани Петрова Караджинова -Кьосева /

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 3 - ЕП Днес, 12 април 2019 година от 15:28 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находя РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 2 - ЕП Днес, 09 април 2019 година от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, година от 11:20 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 26-НС Днес, 25.03.2017 година от 11:20 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0014 Днес, 14.10.2015 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Община Малко Търново Област Бургас П Р О Т О К О Л 24 Днес 17.10.2011 год., ОИК гр. Малко Търново от 16.00 часа, проведе заседание в състав: Председател: Димо Грудов Кутлев

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: е-mail: Протокол 86 - МИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет.2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 86 - МИ 20.01.2017 г. Днес, 20.01.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 0070 Днес, 29.08.2016 г., в гр. Своге, Софийска област, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Своге, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: МАТЕРИАЛ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ЧЛЕН ОИК 1.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АНТОНОВО За избори за общински съветници, кметове и за националния референдум 25 октомври 2015 г. ПРОТОКОЛ 21 Днес, 25.10.2015 г., в гр.антоново, се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 8 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 8 Днес, 21.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 11 ЕП Днес, 17 май 2019 година от 12:30 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 11 ЕП Днес, 17 май 2019 година от 12:30 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 11 ЕП Днес, 17 май 2019 година от 12:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 04 / 19.08.2014 г. Днес 19.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 05 / 20.08.2014 г. Днес 20.08.2014 г. в гр.варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Велин Марков

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 2 НС Днес, 18.08.2014 год. от 17,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

Microsoft Word - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Microsoft Word - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.КОСТЕНЕЦ КМЕТСТВО:... СЕКЦИЯ 001 адрес на избирателната секция гр.костенец, ул. Бреза 6 СОУ Св.Климент Охридски - кабинет по изобразително изкуство АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ ВАСИЛ АНГЕЛОВ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, 12.09.2014 Днес 12.09.2014 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

Microsoft Word - Pr doc

Microsoft Word - Pr doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 7/03.09.2014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 18 НС/08.03.2017г. Днес, 08.03.2017г.,

Подробно