IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д

Размер: px
Започни от страница:

Download "IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д"

Препис

1 Задача Activity (Bulgarian) При лошо време навън Лора и Боби обичат да се събират и да играят настолни игри. Една от любимите им игри е Activity. В тази задача ще разгледаме обобщение на играта. Играта се играе върху игрално поле от последователно наредени N клетки, номерирани с числата от 1 до N. Всеки от двамата играчи (Лора и Боби) има по един пул, който първоначално поставя върху клетка 1. Играчите се редуват да местят своя пул напред, като в рамките на един ход правилата са следните: - Ако Лора е на ход, тя може да премести своя пул напред с 1 до L клетки, без да излиза от рамките на игралното поле. Ако след този ход пулът попадне в клетката, в която е пулът на Боби, неговият се премества K полета назад, или на поле 1, ако е на някое от първите K полета. - Ако Боби е на ход, той може да премести своя пул напред с от 1 до B клетки, без да излиза от рамките на игралното поле. Ако след този ход, пулът на Боби попадне в същата клетка, в която е пула на Лора, то нейният се премества K полета назад, или на поле 1, ако е на някое от първите K полета. Забележете, че всеки играч, който е на ход е задължен да изиграе и не може да пасува. Печели играчът, чийто пул първи се озове на позиция N. Лора е дама и първият ход е неин. Една игра може да бъде изцяло описана с четворката числа (N, L, B, K). Сега Лора и Боби се чудят кой от двамата би спечелил при оптимална игра при различни параметри. При оптимална стратегия на двамата играчи, е възможно дадена игра да продължи безкрайно дълго. В такъв случай считаме, че резултатът е равенство. От първия ред на стандартния вход се въвежда единствено число T броят игри, които трябва да обработи програмата Ви. От всеки от следващите T реда се въвеждат по 4 цели числа, разделени с интервал N, L, B и K съответно броят клетки в играта, максималният ход на Лора, максималният ход на Боби и броят клетки за преместване назад при попадане на два пула в една и съща клетка. За всяка игра изведете на нов ред какъв е резултатът от нея при оптимална стратегия на двамата играчи. Възможностите са: Lora Лора (първият играч) винаги може да спечели Bobi Боби (вторият играч) винаги може да спечели Draw никой от двамата не може да спечели и играта ще продължи вечно 1 L, B N 1 K min(l, B) Задача Activity Page 1 of 2

2 Задача Activity (Bulgarian) Подзадачи Задачата е разделена на подзадачи. За да се получат точките, предвидени за дадена подзадача, трябва всички тестове за нея да преминат успешно. Подзадача Точки N T Сума на всички N в един тестов файл N 6 1 T 50 Няма допълнително ограничение N 50 1 T 50 Няма допълнително ограничение N T сума на всички N N T сума на всички N Отговорът е Lora или Draw N T сума на всички N N T сума на всички N Пример Lora Bobi Draw Задача Activity Page 2 of 2

3 Задача Resistance (Bulgarian) Състезатели са се събрали да играят играта Resistance преди поредното състезание. Този път решили да променят малко правилата. Отново има добри и лоши играчи, но сега броят им не е точно определен. За всеки играч са известни две стойности принос съответно към отбора на добрите или отбора на лошите. Освен това за някои двойки хора се знае стойността на приятелствата им. Ако двама души играят в различни отбори, тяхното приятелство се разрушава. Интересен факт е, че няма група от хора, за които да не е известно поне едно приятелство между някой от тях и някой от останалите извън тази група. Сред новите правила е и това, че хората се разделят в двата отбора преди началото на играта. Разбира се, всички решават, че Дени ще направи разпределението. Тя иска разпределението да е с въможно най-голяма стойност. Едно разпределение се оценява, като се сметне приносът на всеки играч за отбора, към който е включен, и от това число се извади стойността на разрушените приятелства. Помогнете на Дени да напише програма, с която да намери цената на оптимално разпределение. Но това не е всичко. Понеже от групата някои от хората си отиват или други се завръщат, за всяка игра трябва да се прави ново разпределение. В началото приемаме, че участват всички N състезатели от групата, след което идват следните възможности за промени. Промяна тип 2 е за напускането на даден играч, а промяна тип 1 е за завръщането на някой играч, който не присъства в момента. При промяна тип 3 се завръщат всички играчи обратно, а при промяна тип 4 напускат играчите с номера от 1 до (цялата част на делението на N с 5). Сега задачата за Дени стана още по-трудна. Вече определено се нуждае от вашата помощ! От първия ред на стандартния вход се въвеждат две положителни числа N и M броят на състезателите и броят на известните приятелства. На втория ред от стандартния вход се въвеждат N числа приносът на всеки играч за отбора на добрите (първото число е за първият играч, второто число за вторият и т.н.). На третия ред от стандартния вход се въвеждат също N цели числа приносът на всеки играч за отбора на лошите (първото число е за първият играч, второто число за вторият и т.н.). На следващите M реда се въвеждат по три числа и, които показват, че приятелството между състезатели с номера и е със стойност единици (състезателите са номерирани от 1 до N). Следващият ред задава числото Q броят на промените. На последните Q реда се въвеждат промените. Ако промяната е от тип 3 или 4, то на реда ще има само едно число - съответното 3 или 4. При промяна от тип 1 или 2 на реда има две числа (=1 или 2) и, които задават промяна от тип за играч с номер. На първия ред от стандартния изход трябва да се изведе стойността на оптималната игра при включване на всичките N играчи. На последните Q реда трябва да изведете стойността на максималното разпределение за текущите играчи за всяка промяна от тип 1 или 2. Задача Resistance Page 1 of 2

4 Задача Resistance (Bulgarian) 2 N M Q 1, Всички стойности на приносите към отборите и стойностите на приятелствата са цели числа между 0 и Подзадачи Подзадача Точки N M Q Други ограничения Няма допълнителни ограничения Няма допълнителни ограничения , Няма промени от тип 1. Промените от тип 3 са до , Няма допълнителни ограничения. Точките за дадена подзадача се получават, когато преминат успешно всички тестове за нея. Пример Обяснение на примера Когато всички играчи участват, максималното разпределяне в отбори е третият играч да е в отбора на добрите, а останалите да са в другия отбор. При това разпределение цената е =100 (вади се 2, защото играчи 1 и 3 са в различни отбори). След промяната от тип 3, отново са налице всички играчи, а след следващата промяна от тип 4, напускат играчи с номера от 1 до в случая само играч 1. Задача Resistance Page 2 of 2

5 IATI Day 1 /Senior Задача Ruler (Bulgarian) Ели има много странна линийка. Линийката има дължина точно L сантиметра, като има деления в някои (но не задължително всички) от позициите, намиращи се на целочислено разстояние от началото. Считаме, че линийката има деления в началото (0) и края си (L). Интересното при линийката на момичето е, че всички разстояния между кои да е две (не задължително съседни) деления са различни! По-точно, ако линийката има деления в позиции 0 = A 1 < A 2 < < A N = L, то, за 1 i, j, k, p N и i < j, A j - A i = A k - A p тогава и само тогава, когато j = k и i = p. Сега Ели иска да си направи такава линийка с N деления, която да е възможно най-къса. Помогнете й, като определите къде трябва да бъдат деленията. От един ред на стандартния вход се въвежда едно цяло число N броят деления (включително началото и края), които трябва да има линийката. На един ред на стандартния изход изведете N цели неотрицателни числа, подредени в нарастващ ред позициите на деленията в линийката. Първата позиция задължително трябва да е 0, а последната L, където L е намерената минимална дължина на линийка с N деления, отговаряща на зададените по-горе условия. Ако съществува повече от едно решение, изведете което и да е от тях. 5 N 14 Оценяване Всеки тест се оценява отделно. Примери Обяснение на първия пример:минималната дължина на линийка от този вид с 5 деления е 11. При дадения избор на деления, всички разстояния между две от тях са: {2, 7, 8, 11, 5, 6, 9, 1, 4, 3}. Друг възможен изход за N = 5 би бил {0, 1, 4, 9, 11}. Задача Ruler Page 1 of 1

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано кралство Стенли имал кралство с N града (естествено

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група X (10-12 клас) Задача Рязане на

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група X (10-12 клас) Задача Рязане на Задача Рязане на квадрат Цури има квадрат с лице 1 и иска да го разреже на N равнолицеви правоъгълника (всеки с лице 1 ). За съжаление инстумента за рязане с който разполага Цури не е N съвършен. Чрез

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Z (5-6 клас) Задача Картинки Ра

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Z (5-6 клас) Задача Картинки Ра СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Z (5-6 клас) Задача Картинки Разполагате с картинка N x M зададена чрез таблица от

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н

doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката на механични кукли, датиращи от древни времена. Движенията

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живо

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живо ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живота, изгражда ни като личности и ни помага да съществуваме.

Подробно

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни множества A, B и C са изпълнени следните равенства: (A

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE21.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE21.doc Лекция Числови редове Определения и примери Абсолютна и условна сходимост Числовите редове представляват безкрайни суми () = L L Величината се нарича общ член на реда Сумирането в () започва от = но по

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

Open Moscow Olympiad in Informatics 2017/2018, day 2 Moscow, Sochi, Russia, March 9th, 2018 Problem Aivazovsky. Прескачане в масив Input file: Output

Open Moscow Olympiad in Informatics 2017/2018, day 2 Moscow, Sochi, Russia, March 9th, 2018 Problem Aivazovsky. Прескачане в масив Input file: Output Problem Aivazovsk. Прескачане в масив Input file: Output file: Time limit: Memor limit: input.txt or standard input output.txt or standard output seconds megabtes Дима е начинаещ програмист. В хода на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Теория на вероятностите ( спец. Приложна математика) Ръководство на клуб председател, касиер и секретар се избират по случаен начин измежду 4 човека: Aна, Борис, Васил и Георги. По колко различни начини

Подробно

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка 0. Линейни оптимизационни модели обща постановка Пример Разполагате с 26 бр. самолети от тип А и 5 бр. самолети от тип В. Задачата е да се пренесе възможно по-голямо количество от разполагаем товар, при

Подробно

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА 1. Клубо

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА 1. Клубо БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА ПРАВИЛНИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г. НА КЛУБОВЕТЕ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ЧЛЕНОВЕ НА БФЛА 1. Клубовете придобиват точки единствено от всички национални

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 29 ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15 29 ноември 2018 г. 1 / 16 Масиви Логическо

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

Slide 1

Slide 1 Нека и са събития, свързани с един и същ опит. и са независими, ако Знаем, че и Нека и са събития, свързани с един и същ опит. и са независими, ако и РВ Три събития са независими в съвкупност, ако и В

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско Вариант Писмен Изпит по Дискретни Структури 4/02/208 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови скоби, напр., b. Зад.. Намерете: а) (0.25 т.) подмножествата

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ Beach Bar, Cerdica Center, ПРАВО НА УЧАСТИЕ - Четирима състезатели допускат се смесени отбори, от които само

ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ Beach Bar, Cerdica Center, ПРАВО НА УЧАСТИЕ - Четирима състезатели допускат се смесени отбори, от които само ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ Beach Bar, Cerdica Center, 26-27.07.14 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ - Четирима състезатели допускат се смесени отбори, от които само един може да е с професионален статут 2. МЯСТО, ДАТА

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15.11-6.12.2018 г. 1 / 17 Масиви

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Това разширение може да се играе само в комбинация с базовата игра Каркасон. То може да бъде интегрирано изцяло или само частично в играта, а също и м

Това разширение може да се играе само в комбинация с базовата игра Каркасон. То може да бъде интегрирано изцяло или само частично в играта, а също и м Това разширение може да се играе само в комбинация с базовата игра Каркасон. То може да бъде интегрирано изцяло или само частично в играта, а също и може да бъде комбинирано с други разширения. ИГРОВИ

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Динамична памет 21 декември

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно