Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите"

Препис

1 Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Іа клас Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева 2 Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Математика- Бичева Изобр. Изкуство - Стоева Физ.възп. и спорт - Гешева Изобр. Изкуство - Стоева Час на класа - Бичева Математика- Бичева Религия - ДП- Михалкова Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Английски ез.-рп -Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.-рп- Бичева Техн. и предпр. - Бичева Математика- Бичева Английски ез.-рп -Бичева Гражданско обр-дп-бичева Физ.възп. и спорт - Гешева Околен свят -Бичева Математика- Бичева Музика - Стоева Музика - Стоева Іб клас Бълг.език и литер. - Иванова Бълг.език и литер. - Иванова Математика-Иванова Бълг.език и литер. - Иванова 2 Бълг.език и литер. - Иванова Бълг.език и литер. - Иванова Математика-Иванова Физ.възп. и спорт - Гешева Музика - Стойчева Час на класа - Иванова Изобр.изкуство - Михалкова Изобр.изкуство - Михалкова Религия - ДП- Михалкова Физ.възп. и спорт - Гешева Бълг.език и литер. - Иванова Бълг.език и литер. - Иванова Музика - Стойчева Математика-Иванова Околен свят- Иванова Английски ез.-рп - Иванова Гражданско обр.-дп- Иванова Бълг.език и литер.-рп- Иванова Математика-Иванова Техн. и предпр. -Иванова Английски ез.-рп - Иванова Ів клас Бълг.език и литер.- Михалкова Бълг.език и литер.- Михалкова Бълг.език и литер.- Михалкова Бълг.език и литер.- Михалкова Математика- Михалкова 2 Бълг.език и литер.- Михалкова Бълг.език и литер.- Михалкова Бълг.език и литер.- Михалкова Бълг.език и литер.-рп- Михалкова Техн. и предпр. -Михалкова Математика- Михалкова Музика - Михалкова Околен свят- Михалкова Изобр.изкуство - Ценкова Физ.възп. и спорт - Гешева Испански език - РП-Дорохина Изобр.изкуство-РП- Ценкова Математика- Михалкова Физ.възп. и спорт - Гешева Гражданско обр.-дп- Михалкова Час на класа -Михалкова Изобр.изкуство - Ценкова Математика- Михалкова Музика - Михалкова Математика-ДП - Парашкевова Религия - ДП- Михалкова Медицинска сестра: /П/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

2 Седмично разписание за І учебен срок за учебната 208/209 година І смяна ІІа клас Бълг.език и литер.-тонева Бълг.език и литер.-тонева 2 Бълг.език и литер.-тонева Бълг.език и литер.-тонева Математика - Тонева Физ. възп. и спорт - Филипов Математика - Тонева Английски ез. - Тонева Час на класа - Тонева Музика - Стойчева Математика - Тонева Бълг.език и литер.-тонева Бълг.език и литер.-тонева Околен свят - Тонева Изобр. изкуство - Енчева Математика - Тонева Английски ез. - Тонева Бълг.език и литер.-тонева Музика - Стойчева Гражданско обр.-дп- Тонева Математика-РП - Тонева Математика-РП - Тонева Физ. възп. и спорт - Филипов Английски ез.-рп - Тонева Техн. и предпр. - Тонева ІІб клас Бълг.език и литер.- Цекова 2 Бълг.език и литер.- Цекова Изобр. Изкуство -Цекова Английски ез. - Тонева Час на класа - Цекова Математика - Цекова Бълг.език и литер.- Цекова Бълг.език и литер.- Цекова Физ. възп. и спорт - Цекова Английски ез. - Тонева Математика - Цекова Математика-РП - Цекова Бълг.език и литер.- Цекова Бълг.език и литер.- Цекова Музика - Цекова Математика - Цекова Околен свят -Цекова Физ. възп. и спорт - Цекова Английски ез.-рп - Тонева Техн. и предпр. - Цекова Бълг.език и литер.- Цекова Математика - Цекова Математика-РП - Цекова Музика - Цекова Гражданско обр.-дп- Цекова ІІв клас Бълг.език и литер.- Енчева 2 Бълг.език и литер.- Енчева Математика - Енчева Изобр. Изкуство -Енчева Час на класа - Енчева Математика - Енчева Бълг.език и литер.- Енчева Бълг.език и литер.- Енчева Музика - Енчева Техн. и предпр. - Енчева Бълг.език и литер.- Енчева Математика- РП- Енчева Математика- РП - Енчева Физ. възп. и спорт - Филипов Английски ез. - Тонева Математика - Енчева Бълг.език и литер.- Енчева Бълг.език и литер.- Енчева Музика - Енчева Гражданско обр.-дп.- Енчева Английски ез.-рп - Тонева Математика - Енчева Околен свят - Енчева Английски ез. - Тонева Физ. възп. и спорт - Филипов Медицинска сестра: /П/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

3 Седмично разписание за І учебен срок за учебната 208/209 година 2 Бълг.език и литер. -Лазарова Бълг.език и литер. -Лазарова Математика - Лазарова Английски език - Иванова Час на класа - Лазарова Човекът и общ. - Лазарова Математика - Лазарова Бълг.език и литер. -Лазарова Бълг.език и литер. -Лазарова Изобр. Изкуство - Лазарова Английски език - Иванова Физ. възп. и спорт - Филипов І смяна ІІІа клас Математика - Лазарова Английски език - Иванова Бълг.език и литер. -Лазарова Бълг.език и литер. -Лазарова Човекът и прир.- Лазарова Музика - Лазарова Бълг.език и литер. -Лазарова Бълг.език и литер. -ДП-Лазарова Математика - Лазарова Музика - Лазарова Физ. възп. и спорт - Филипов Английски език -РП- Иванова Математика-РП - Лазарова Човекът и общ. - Лазарова Комп.моделиране-Дорохина/Енчева Изобр. Изкуство - Лазарова Техн. и предпр. - Лазарова Гражданско обр.-дп- Лазарова Бълг.език и литер.- Стойчева Бълг.език и литер.- Стойчева 2 Бълг.език и литер.- Стойчева Бълг.език и литер.- Стойчева Математика - Стойчева Английски език - Парашкевова Час на класа - Стойчева Човекът и общ. - Стойчева Гражданско обр.-дп-стойчева Музика - Стойчева Математика - Стойчева Физ. възп. и спорт - Филипов Английски език - Парашкевова ІІІб клас Бълг.език и литер.- Стойчева Бълг.език и литер.- Стойчева Математика - Стойчева Изобр. Изкуство - Стойчева Английски език - Парашкевова Човекът и прир. - Стойчева Бълг.език и литер.- Стойчева Бълг.език и литер.-дп- Стойчева Английски език-рп - Парашкевова Физ. възп. и спорт - Филипов Математика - Стойчева Математика-РП - Стойчева Изобр. Изкуство - Стойчева Човекът и общ. - Стойчева Комп.моделиране-Дорохина/Енчева Техн. и предпр. - Стойчева Музика - Стойчева 2 III в клас Математика - Велева Бълг.език и литер.- Велева Бълг.език и литер.- Велева Музика - Миткова Бълг.език и литер.- Велева Бълг.език и литер.- Велева Бълг.език и литер.- Велева Математика - Велева Математика - Велева Бълг.език и литер.- Велева Час на класа - Велева Човекът и общ. - Велева Техн. и предпр. - Велева Английски език - Янишевска Изобр. Изкуство - Велева-Авариант Изобр. Изкуство - Велева-Авариант Човекът и прир. - Велева Физ.възп. и спорт - Велева Английски език - Янишевска Математика - Велева Музика - Миткова Бълг.език и литер.дп- Велева Бълг.език и литер.- Велева Гражданско обр.-дп.-велева Английски език - Янишевска Математика-РП - Велева Човекът и общ. - Велева Английски език-рп- Янишевска Изобр. Изкуство - Велева Комп.моделиране-Дорохина/Енчева Физ.възп. и спорт - Велева Медицинска сестра: /П/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

4 Седмично разписание за І учебен срок за учебната 208/209 година І смяна ІVа клас Бълг.език и лит. -Стоева Математика - Стоева Бълг.език и лит. -Стоева Математика - Стоева Човекът и общ. - Стоева 2 Бълг.език и лит. -Стоева Бълг.език и лит. -Стоева Бълг.език и лит. -Стоева Човекът и прир. - Стоева Математика-СИП - Стоева Физ.възп.и спорт - Стоева Изобр. изкуство - Ценкова ДБТ - Кралева Бълг.език и лит. -Стоева Бълг.език и лит.- СИП -Стоева Математика - Стоева Английски език - Иванова Математика - Стоева Изобр. Изкуство ЗИП - Ценкова Музика - Миткова Час на класа - Стоева Човекът и прир. -Стоева Английски език - Иванова Изобр. изкуство ЗИП - Ценкова Английски език - Иванова Бълг.език и лит. -Стоева Физ.възп.и спорт - Стоева Религия - СИП- Михалкова ІVб клас Бълг.език и литер.-янишевска Бълг.език и литер.-янишевска 2 Бълг.език и литер.-янишевска Математика - Янишевска Човекът и общ. - Янишевска Час на класа -Янишевска Бълг.език и литер.-янишевска Човекът и прир. -Янишевска Физ. възп. и спорт - Филипов Изобр. Изкуство - Лазарова Религия - СИП- Михалкова Английски ез. -Янишевска Информ.тех.- СИП - Кралева Бълг.език и литер.-янишевска Бълг.език и литер.-янишевска Математика - Янишевска Английски ез. -Янишевска Физ. възп. и спорт - Филипов Бълг.език и литер.-янишевска Математика - Янишевска ДБТ - Кралева Английски ез.-зип. -Янишевска Английски ез.-зип. -Янишевска Английски ез. -Янишевска Математика - Янишевска Музика - Миткова Човекът и прир. -Янишевска Математика-СИП - Янишевска Бълг.език и лит.- СИП -Янишевска Медицинска сестра: /П/ Ел. Спиридонова Директор: /П/ Румяна Парцова Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Vа клас 2 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Човекът и природата - Русинова 2 Музика - Миткова 0 История и цивилиз.- Коева 0 Математика -Алипиева 209 Физ.възп.и спорт - Денева Техн. и предприем. - Кралева 08 Математика -Алипиева 209 Техн. и предприем. - Кралева 08 Физ.възп.и спорт - Денева Математика -Алипиева 209 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Човекът и природата - Русинова 2 Английски език - Стоянов 02 Информ.тех. - Кралева 20 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Английски език - Стоянов 02 Английски език - Стоянов 02 Математика -Алипиева 209 География и иконом.- Гушлева 0 Изобр. изкуство -Ценкова 09 Музика - Миткова 0 Изобр. Изкуство-РП -Ценкова 09 История и цивилиз.- Коева 0 Английски език - Стоянов 209 Изобр. изкуство -Ценкова 09 Човекът и природата - Русинова 2 Изобр. Изкуство-РП -Ценкова 09 Час на класа - Ценкова 09 Бълг.език и литер.-дп - Велкова 02

5 Vб клас Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Математика -Алипиева 209 Английски език -Дорохина 02 Изобр. изкуство -Ценкова 09 Техн. и предприем. - Кралева 08 2 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Човекът и природата - Русинова 2 Английски език-рп -Дорохина 02 Изобр. изкуство -Ценкова 09 Английски език -Дорохина 0 Техн. и предприем. - Кралева 08 Английски език -Дорохина 0 Математика -Алипиева 209 Музика - Миткова 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 История и цивилиз.- Коева 0 Английски език -РП-Дорохина 0 История и цивилиз.- Коева 0 Английски език -Дорохина 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Физ.възп.и спорт - Денева Музика - Миткова 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Човекът и природата - Русинова 2 Математика -Алипиева 209 Математика -Алипиева 209 География и иконом.- Гушлева 0 Информ.тех. - Кралева 20 Физ.възп.и спорт - Денева Човекът и природата - Русинова 2 Час на класа - Гушлева 0 V в клас 2 История и цивилиз.- Коева 0 Музика - Миткова 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Музика - Миткова 0 Математика-РП-Георгиева 0 Физ.възп.и спорт - Денева Математика -Георгиева 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Математика -Георгиева 0 Математика-РП-Георгиева 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Английски език- Бичева 02 История и цивилиз.- Коева 0 Физ.възп.и спорт - Денева Изобр. изкуство -Ценкова 09 Бълг.език и литер.- Новкова 208 География и иконом.- Гушлева 0 Математика -Георгиева 0 Човекът и природата - Русинова 2 Изобр. изкуство -Ценкова 09 Математика -Георгиева 0 Техн. и предприем. - Кралева 08 Информ.тех. - Кралева 20 Английски език- Бичева 0 Човекът и природата - Русинова 2 Английски език- Бичева 02 Човекът и природата - Русинова 2 Английски език- Бичева 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Техн. и предприем. - Кралева 08 Час на класа - Георгиева 0 Медицинска сестра: /П/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

6 Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна VІа клас Изобр. изкуство - Ценкова 09 2 Изобр. изкуство - Ценкова 09 Английски език - Стоянов 02 География и иконом.- Гушлева 0 Математика -Венкова 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Час на класа - Венкова 0 Математика -Венкова 0 Физ.възп.и спорт - Денева Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 История и цивилиз.- Коева 0 Човекът и природата - Свиленова 0 Математика -Венкова 0 Музика - Миткова 0 Бълг.език и литер.рп -Гюрова 09 Бълг.език и литер.рп -Гюрова 09 История и цивилиз.- Коева 0 Английски език - Стоянов 02 Информ.тех. - Кралева 20 Математика -Венкова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Английски език - Стоянов 209 Математика -РП -Венкова 0 Музика - Миткова 0 Физ.възп.и спорт - Денева Техн. и предприем. - Кралева 08 Английски език - Стоянов 208 Човекът и природата - Свиленова 0 VІб клас 2 Физ.възп.и спорт - Денева Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.рп -Гюрова 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Физ.възп.и спорт - Денева Математика -Венкова 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.рп -Гюрова 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Човекът и природата - Русинова 2 Изобр. изкуство - Ценкова 09 Музика - Миткова 0 Математика -Венкова 0 Математика -Венкова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Изобр. изкуство - Ценкова 09 Математика -Венкова 0 Английски език - Стоянов 209 Музика - Миткова 0 Математика -РП -Венкова 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Английски език - Стоянов 209 Човекът и природата - Русинова 2 Английски език - Стоянов 209 Техн. и предприем. - Кралева 08 География и иконом.- Гушлева 0 История и цивилиз.- Коева 0 История и цивилиз.- Коева 0 Информ.тех. - Кралева 20 Английски език - Стоянов 209 Час на класа - Коева 0 Медицинска сестра:/п/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

7 Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209година І смяна VІІа клас Техн. и предприем. - Кралева 08 2 Физ.възп.и спорт - Гешева Математика -Венкова 0 Физика и астроном. -Георгиева 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Час на класа - Гешева 09 История и цивилиз.- Коева 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Английски език -Дорохина 02 История и цивилиз.- Коева 0 Математика -Венкова 0 Английски език -Дорохина 02 Музика - Миткова 0 Математика -Венкова 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Физика и астроном. -Георгиева 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Математика -Венкова 0 Химия и оп. на ок.среда -Миланова 2 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Бълг.език и литер.-рп- Таслакова 0 Английски език -Дорохина 0 Изобр. Изкуство - Ценкова 09 Информ.тех. - Кралева 20 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Математика -РП -Венкова 0 Математика -РП -Венкова 0 Физ.възп.и спорт - Гешева География и иконом.- Гушлева 0 Музика - Миткова 0 VІІб клас Математика -Венкова 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Физ.възп.и спорт - Гешева Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Музика - Миткова 0 2 Техн. и предприем. - Кралева 08 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Математика -Венкова 0 Бълг.език и литер.-рп - Таслакова 0 Математика-РП -Алипиева 209 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Музика - Миткова 0 Бълг.език и литер. - Таслакова 0 История и цивилиз.-парцова 0 Информ.тех. - Кралева 20 Физ.възп.и спорт - Гешева Математика -Венкова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Физика и астроном. -Георгиева 0 Английски език- Бичева 02 Физика и астроном. -Георгиева 0 Час на класа -Таслакова 0 Химия и оп. на ок.среда -Миланова 2 История и цивилиз.-парцова 0 Математика -Венкова 0 Английски език- Бичева 0 Изобр. Изкуство - Ценкова 09 Математика-РП -Алипиева 209 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Английски език- Бичева 0 География и иконом.- Гушлева 0 Медицинска сестра:/п/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

8 Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/2098 година І смяна VІІІа клас 2 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 Математика -Георгиева 0 Бълг.език и литер.-кр.иванова 2 История и цивилиз.- Коева 0 Физ.възп.и спорт - Денева Час на класа - Вълова 0 Бълг.език и литер.-кр.иванова 0 Бълг.език и литер.-кр.иванова 0 Философия - Чавдарова 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Информ.тех. -Алипиева 20 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 Музика - Миткова 0 Химия и оп. на ок.среда -Миланова 0 Математика -Георгиева 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 История и цивилиз.- Коева 0 Физ.възп.и спорт - Денева Математика -Георгиева 0 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Бълг.език и литер.-кр.иванова 02 Бълг.език и литерл-рп-кр.иванова 02 Физика и астроном. -Георгиева 0 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 Английски език- Вълова 0 Медицинска сестра:/п/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова Седмично разписание за І учебен срок за учебната 208/209 година І смяна ІХа клас 2 Музика - Миткова 0 Математика -Георгиева 0 География и иконом.- Гушлева 0 Английски език - Вълова 0 Английски език - Вълова 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Час на класа - Кралева 08 Физика и астроном. -Георгиева 0 Информ.тех. - Алипиева 20 Химия и оп. на ок.среда - Миланова 0 Английски език - Вълова 0 Английски език - Вълова 0 Английски език - Вълова 0 Философия - Чавдарова 0 Физ.възп.и спорт - Гешева История и цивилиз.- Коева 0 Английски език - Вълова 0 История и цивилиз.- Коева 0 Немски език - Михалкова 208 Бълг.език и литер. - Велкова 02 Бълг.език и литер. - Велкова 02 География и икономл-рп- Гушлева 0 История и цивилиз.рп- Коева 0 Бълг.език и литер. - Велкова 02 Бълг.език и литер.-рп - Велкова 02 География и икономл-рп- Гушлева 0 История и цивилиз.рп- Коева 0 Физ.възп.и спорт - Гешева Немски език - Михалкова 209 Бълг.език и литер.-рп - Велкова 02 Математика -Георгиева 0 Математика -Георгиева 0 Бълг.език и литер.-рп - Велкова 02 Медицинска сестра:/п/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

9 Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Ха клас 2 Физика и астроном. -Георгиева 0 Химия и оп. на ок.среда - Миланова 0 Етика и право - Чавдарова09 Химия и оп. на ок.среда - Миланова 2 История и цивилиз.- Коева 0 Математика -Венкова 0 Етика и право - Чавдарова09 История и цивилиз.- Коева 0 История и цивилиз.- Коева 0 География и иконом.- Гушлева 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Информ.тех. - Алипиева 20 Математика -Венкова 0 Английски език- Вълова 0 Немски език - Михалкова 0 Математика -Венкова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Биология и здр.образ. - Русинова 2 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Физ.възп.и спорт - Гешева Физ.възп.и спорт - Гешева Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Английски език- Вълова 0 Час на класа - Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 История и цивилиз.- Коева 0 Бълг.език и литер.- Новкова 208 Бълг.език и литер.- Новкова 208 История и цивилиз.- Коева 0 География и иконом.- Гушлева 0 Физика и астроном. -Георгиева 0 Немски език - Михалкова 208 Медицинска сестра:/п/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова Седмично разписание за І учебен срок за учебната 208/209 година І смяна ХІа клас 2 История на изкуствто - Шекеров 22 Физ.възп.и спорт - Денева История на изкуствто - Шекеров 22 История и цивилиз.- Коева 0 Информ.тех. -Алипиева 20 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Информ.тех. -Алипиева 20 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Биология и здр.образ.-зип - Русинова 2 Перспектива - Шекеров 22 Математика -Венкова 0 Комбинаторика - Шекеров 22 Час на класа - Русинова 2 Комп. визуализация - Шекеров22 Оформление и дизайн-шекеров 22 Физика и астроном. -Георгиева 0 Оформление и дизайн-шекеров 22 Информ.тех. -Алипиева 20 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Английски език- Вълова 0 География и иконом.- Гушлева 0 Комп. визуализация - Шекеров22 Математика -Венкова 0 Комп. визуализация - Шекеров22 Биология и здр.образ.-зип - Русинова 2Живопис - Шекеров 22 Физ.възп.и спорт - Денева Бълг.език и литер. ЗИП - Таслакова 0 Бълг.език и литер. ЗИП - Таслакова 0 Английски език- Вълова 0 Физ.възп.и спорт - Денева Философия - Чавдарова02 История и цивилиз.- Коева 0 Медицинска сестра:/п/ Директор:/П/

10 Ел. Спиридонова Румяна Парцова Седмично разписание за І учебен срок за учебната 208/209 година І смяна ХІІа клас 2 Информ.тех. -Алипиева 20 География и ик. - ЗИП - Чавдарова 0 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Оформление и дизайн-шекеров 22 Физ.възп.и спорт - Гешева Информ.тех. -Алипиева 20 География и ик. - ЗИП - Чавдарова 0 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Оформление и дизайн-шекеров 22 Английски език- Вълова 0 История на изкуствто - Шекеров 22 Комп. визуализация - Шекеров22 Философия-ЗИП - Чавдарова0 Оформление и дизайн-шекеров 22 Свят и личност -Чавдарова 02 Перспектива - Шекеров 22 Комп. визуализация - Шекеров22 Английски език- Вълова 0 Информ.тех. -Алипиева 20 Свят и личност -Чавдарова 02 Перспектива - Шекеров 22 Физ.възп.и спорт - Гешева Комбинаторика - Шекеров 22 Информ.тех. -Алипиева 20 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Оформление и дизайн-шекеров 22 Математика -Венкова 0 Комбинаторика - Шекеров 22 Математика -Венкова 0 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Час на класа - Шекеров 22 Бълг.език и литер.- Таслакова 0 Комп. визуализация - Шекеров22 Медицинска сестра:/п/ Ел. Спиридонова Директор:/П/ Румяна Парцова

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година:

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: V а клас Математика Информационни технологии 18.02-22.02 20.02.2019 г. 21.02.2019

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система 09:30-10:00 RECESS RECESS RECESS RECESS RECESS 10:00-11:00 Math Math Math Math Math 11:00-11:40 11:40-12:05 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 12:05-12:30

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

І а

І а І а І б 2. МАТЕМАТИКА 2. БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3. МУЗИКА 3. МАТЕМАТИК А 4. АНГЛ.ЕЗИК ИУЧ І / ИНФ.ТЕХН. ІІ-ИУЧ 4. МУЗИКА 5. ЧАС НА КЛАСА 5. ЧАС НА КЛАСА 2. МАТЕМАТИКА 2. ФИЗ. ВЪЗП. И СПОРТ 3. ТЕХНОЛ.

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р 4 а, следобед 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Райкова М.Иванова Цв.Райкова Цв.Райкова Цв.Райкова 202 2 202 202 202 2 Бъл.език и лит. Математика

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 0.09.206 г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез.

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре 12 а, сутрин 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Станчева а 204 208 204 406 112 2 Свят и личност II чужд език Математика Български Български Петя Андонова а Румен Колев Румен Колев

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 15.09.2017 1 Б Е Л Английски Математика Математика _Ин.Технол Хубенова Петкова Станоева Станоева Сотирова No 37 No 26 No 45 No 45 No 16 Добрикова No 67 2 Б Е Л Английски Математика

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно