Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, издание 9.0(1)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, издание 9.0(1)"

Препис

1 Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, Първо издание: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax:

2 СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ. ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО СЕ СМЯТАТ ЗА ВЕРНИ, НО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОЙТО И ДА БИЛО ПРОДУКТ. ЛИЦЕНЗЪТ ЗА СОФТУЕРА И ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИЯ ПРОДУКТ СE ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЕДНО С ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАКЕТ, КОЙТО СЕ ДОСТАВЯ С ПРОДУКТА, И С НАСТОЯЩАТА ЗАБЕЛЕЖКА СТАВАТ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО. АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ЛИЦЕНЗА ЗА СОФТУЕРА ИЛИ ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА CISCO, КОЙТО ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИ КОПИЕ. Програмата на Cisco за компресиране на заглавки чрез TCP е адаптация на програма, разработена от Калифорнийския университет в Бъркли, като част от публичната версия на Калифорнийския университет на операционната система UNIX. Всички права запазени г., Регенти на Калифорнийския университет. КАТО НЕ СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД НИКОЯ ДРУГА ГАРАНЦИЯ В ТОЗИ ПАКЕТ, ВСИЧКИ ДОКУМЕНТНИ ФАЙЛОВЕ И ЦЕЛИЯТ СОФТУЕР НА ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА", С ВСИЧКИТЕ ИМ НЕДОСТАТЪЦИ. CISCO И ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДЛАГАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАЧИНА НА ПРОДАЖБА, УПОТРЕБАТА, ИЛИ ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТ CISCO ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЪЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБИ, ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО, ДОРИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО CISCO ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на дружеството Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, посетете следния URL адрес: Търговските марки на трети лица, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата "партньор" не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и някоя друга фирма. (1110R) Никой IP адрес, използван в този документ, не е предназначен да бъде реален адрес. Всички примери, показания на командния дисплей и фигури, включени в документа, са показани само с цел илюстриране. Всяка употреба на реален IP адрес в илюстрованото съдържание е неумишлена и случайна. СПЕЦИФИКАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ В ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ. ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО СЕ СМЯТАТ ЗА ВЕРНИ, НО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОЙТО И ДА БИЛО ПРОДУКТ. ЛИЦЕНЗЪТ ЗА СОФТУЕРА И ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИДРУЖАВАЩИЯ ПРОДУКТ СE ПРЕДОСТАВЯТ ЗАЕДНО С ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАКЕТ, КОЙТО СЕ ДОСТАВЯ С ПРОДУКТА, И С НАСТОЯЩАТА ЗАБЕЛЕЖКА СТАВАТ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НЕГО. АКО НЕ УСПЕЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ЛИЦЕНЗА ЗА СОФТУЕРА ИЛИ ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА CISCO, КОЙТО ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИ КОПИЕ. Програмата на Cisco за компресиране на заглавки чрез TCP е адаптация на програма, разработена от Калифорнийския университет в Бъркли, като част от публичната версия на Калифорнийския университет на операционната система UNIX. Всички права запазени г., Регенти на Калифорнийския университет. КАТО НЕ СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД НИКОЯ ДРУГА ГАРАНЦИЯ В ТОЗИ ПАКЕТ, ВСИЧКИ ДОКУМЕНТНИ ФАЙЛОВЕ И ЦЕЛИЯТ СОФТУЕР НА ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА", С ВСИЧКИТЕ ИМ НЕДОСТАТЪЦИ. CISCO И ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДЛАГАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАЧИНА НА ПРОДАЖБА, УПОТРЕБАТА, ИЛИ ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТ CISCO ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЪЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБИ, ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО, ДОРИ И В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО CISCO ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на дружеството Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, посетете следния URL адрес: Търговските марки на трети лица, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата "партньор" не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и някоя друга фирма. (1110R) Никой IP адрес, използван в този документ, не е предназначен да бъде реален адрес. Всички примери, показания на командния дисплей и фигури, включени в документа, са показани само с цел илюстриране. Всяка употреба на реален IP адрес в илюстрованото съдържание е неумишлена и случайна Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

3 СЪДЪРЖАНИЕ Запознаване с интерфейса за потребителски опции на Cisco Unified CM IM и Presence 1 Поддържани браузъри 1 Влизане в потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence 2 Настройване на правилата за поверителност 3 Задаване на правила за поверителност по подразбиране 3 Добавяне на вътрешни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители 6 Добавяне на външни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители 7 Добавяне на външни домейни към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители 8 Организиране на списъка с контакти 11 Добавяне на контакти към списъка с контакти 11 Изтриване на контакти от списъка с контакти 13 Преглед на списъка с контакти 14 Конфигуриране на таймера за обновяване на списъка с контакти 14 Отстраняване на неизправности с интерфейса за потребителски опции на Cisco Unified CM IM и Presence 15 Не може да се влезе в интерфейса за потребителски опции 15 Автоматично излизане от интерфейса за потребителски опции 15 Начин на достъп до опциите за достъпност 17 Достъп до иконите в прозореца 17 Достъп до бутоните в прозореца 17 iii

4 Съдържание iv

5 ГЛАВА1 Запознаване с интерфейса за потребителски опции на Cisco Unified CM IM и Presence Поддържани браузъри, стр. 1 Влизане в потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence, стр. 2 Поддържани браузъри Интерфейсът на потребителските опции за Cisco Unified CM IM и Presence поддържа следните браузъри: Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft Internet Explorer 7 Microsoft Internet Explorer 8 Firefox 3.x Забележка IM и Presence не поддържа за момента Safari или Google Chrome. Сродни теми Влизане в потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence, на стр.2 1

6 Запознаване с интерфейса за потребителски опции на Cisco Unified CM IM и Presence Влизане в потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence Влизане в потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence Преди да започнете Вие използвате интерфейса на потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence, за да персонализирате настройките, създадете лични съобщения за отговор и организирате контакти. За да може да влезе в интерфейса на потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence, администраторът трябва да присвои потребителя към групата "Standard CCM End User". Поискайте от системния администратор следната информация: URL адрес за потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence. Своето потребителско име и парола за потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence. Уверете се, че използвате поддържан браузър. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 4 Стъпка 5 Отворете поддържан уеб браузър на компютъра. Въведете URL адреса за потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence, подобно на: and Presence server>/cupuser. Въведете своето потребителско име за потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence. Въведете своята парола за потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence, която ви се предоставя от системния администратор. Изберете Вход. За да излезете от интерфейса за потребителски опции, изберете Изход в горния десен ъгъл на прозореца на потребителските опции. От съображения за защита достъпът ви до потребителските опции ще бъде преустановен автоматично след тридесет минути неактивност. Сродни теми Поддържани браузъри, на стр.1 2

7 ГЛАВА2 Настройване на правилата за поверителност Задаване на правила за поверителност по подразбиране, стр. 3 Добавяне на вътрешни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители, стр. 6 Добавяне на външни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители, стр. 7 Добавяне на външни домейни към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители, стр. 8 Задаване на правила за поверителност по подразбиране Правилата за поверителност позволяват да определите кои потребители да могат да виждат състоянието ви на достъпност и да ви изпращат незабавни съобщения. Изданието на IM и Presence поддържа правилото на списъка с контакти, според което всеки потребител в списъка с контакти (който се наблюдава от вас) може да вижда вашето състояние на достъпност по подразбиране освен ако вие изрично не забраните на този потребител да вижда състоянието ви. Затова се използват правила за поверителност за разрешаване и блокиране на потребители и домейни. Опциите по-долу позволяват да конфигурирате правилата за поверителност като настройка по подразбиране на организационно ниво или чрез специална заявка до съответния потребител. Разрешаване потребителите/домейните могат да виждат състоянието ви на достъпност и могат да ви изпращат незабавни съобщения по подразбиране, освен ако изрично не добавите съответния потребител/домейн към списъка със забранени потребители. Можете да задавате правилото за разрешаване само за вътрешни потребители и домейни. Тази опция не е достъпна за външни потребители/домейни. 3

8 Задаване на правила за поверителност по подразбиране Настройване на правилата за поверителност Блокиране потребителите/домейните, които блокирате, не могат да виждат състоянието ви на достъпност и не могат да ви изпращат незабавни съобщения. Блокираните потребители винаги виждат състоянието ви като недостъпен. Можете да задавате правилото за блокиране за вътрешни и външни потребители и домейни. Попитай ме правилото "Попитай ме" изпраща подкана на потребителите (чрез заявка) да блокират или разрешат обмена на състояние на достъпност и незабавни съобщения от конкретни потребители/домейни. Клиентското приложение изпраща подкана до потребителя да упълномощи или отхвърли абонамента. Можете да зададете правилото "Попитай ме" единствено за външни потребители и домейни и само в случай че външният контакт или домейн не е в списъка с разрешени или блокирани контакти на потребителя. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност. Изберете една от следните опции: Ако искате да... Направете следното Разрешите на всички вътрешни потребители да виждат състоянието ви на достъпност и да ви изпращат незабавни съобщения (с изключение на онези вътрешни потребители/домейни, които сте добавили към списъка на изключения с блокирани потребители). Забележка Вж. изключението за тази настройка на правилата в раздела със съвети за отстраняване на неизправности в тази тема. Това правило няма да разреши на външните потребители да виждат състоянието ви на достъпност. Блокирате всички вътрешни потребители да виждат състоянието ви на достъпност и да ви изпращат съобщения (с изключение на онези вътрешни потребители, които сте добавили към списъка на изключения с разрешени потребители). Забележка Това правило няма да забрани на външните потребители да виждат състоянието ви на достъпност. 1 Изберете Разреши от падащото меню за вътрешни потребители (във вашата фирма/организация):. 2 (По избор) Добавете вътрешни потребители към списъците на изключения с блокирани контакти, като следвате процедурите, описани в този модул. Вж. "Какво да направя след това". 1 Изберете Блокирай от падащото меню с вътрешни потребители (във вашата фирма/организация). 2 (По избор) Добавете вътрешни потребители към списъка на изключения с разрешени контакти, като следвате процедурите, описани в този модул. Вж. "Какво да направя след това". 4

9 Настройване на правилата за поверителност Задаване на правила за поверителност по подразбиране Ако искате да... Направете следното Блокирате всички външни потребители да виждат състоянието ви на достъпност и да ви изпращат съобщения (с изключение на онези външни потребители, които сте добавили към списъка на изключения с разрешени потребители). Забележка Това правило няма да забрани на вътрешните потребители да виждат състоянието ви на достъпност. Изпратите подкана до всички потребители (със заявка "Попитай ме") да зададат свои правила за разрешаване/блокиране за външни потребители (с изключение на онези външни потребители, които сте добавили към списъка на изключения с разрешени/забранени потребители). Забележка Това правило няма да забрани на вътрешните потребители да виждат състоянието ви на достъпност. 1 Изберете Блокирай от падащото меню с външни потребители (всички други):. 2 (По избор) Добавете външни потребители към списъка с разрешени потребители, като следвате процедурите, описани в този модул. Вж. "Какво да направя след това". 1 Изберете Попитай ме от падащото меню с външни потребители (всички други). 2 (По избор) Добавете външни потребители към списъка на изключения с разрешени/блокирани потребители, като следвате процедурите, описани в този модул. Вж. "Какво да направя след това". Стъпка 3 Изберете Запиши настройките по подразбиране. Съвети за отстраняване на неизправности Сървърът на IM и Presence автоматично упълномощава потребител, който е в списъка с контакти на друг потребител, да вижда състоянието му на достъпност. Обърнете внимание на следното изключение за настройката на правилото за Разрешаване на всички вътрешни потребители: ако изключите автоматичното упълномощаване в сървъра на IM и Presence, а настройката по подразбиране на общия и локалния домейн е зададена на "Разрешаване", потребителят ще получи подкана да одобри или да отхвърли заявката за абонамент. Това е действието на "Попитай ме" за локалния домейн. За повече информация относно настройката за автоматично упълномощаване за IM и Presence вж. Ръководство за внедряване на IM и Presence услугата в Cisco Unified Communications Manager (в Cisco.com). Какво трябва да направите след това Ако искате да прескочите настройката за разрешаване/блокиране по подразбиране на правилото за поверителност за вътрешни/външни потребители на организационно ниво, вж. темите по-долу, в които е описано как се конфигурират списъци на изключения за потребителите. 5

10 Настройване на правилата за поверителност Добавяне на вътрешни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Добавяненавътрешнипотребителикъмсписъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Тази процедура позволява да управлявате изключенията в общите правила за поверителност под формата на списъци с разрешени и блокирани потребители. В зависимост от правилата за поверителност по подразбиране, които изберете на организационно ниво, за редактиране е достъпен списъкът с разрешени или списъкът с блокирани потребители. По този начин можете да прескочите действието на правилата по подразбиране за добавяне на конкретни потребители в организацията към списъка с разрешени или списъка с блокирани потребители. Ако зададете правилото за разрешение за конкретни потребители, това ще им позволи да виждат състоянието ви на достъпност и да ви изпращат незабавни съобщения дори ако общите правила ги блокират. Ако зададете правилото за блокиране за конкретни потребители, това ще им забрани да преглеждат състоянието и да обменят незабавни съобщения, когато използват клиентите на Cisco (Cisco Jabber версия 8) дори ако общите правила им разрешават. Потребителите в списъка с контакти винаги се разрешават, освен ако не са изрично блокирани в списъка на изключенията. Обърнете внимание, че някои клиенти на други XMPP ще продължат да изпращат и получават незабавни съобщения, независимо от зададените правила. Преди да започнете Изберете правила за поверителност по подразбиране. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност. Изберете Добави потребител в рамката за потребителски настройки на прозореца на правилата за поверителност. Извършете едно от следните действия: Изберете Разреши, за да разрешите на потребителя да вижда състоянието ви на достъпност. Изберете Блокирай, за да блокирате показването на състоянието ви на достъпност за съответния потребител. Стъпка 4 Стъпка 5 Стъпка 6 Въведете валиден потребителски ИД за вътрешния потребител. Потребителският ИД трябва да фигурира във вътрешната ви мрежа във формата Изберете Локален домейн. Изберете Добави за добавяне на вътрешния потребител към локалния домейн. Съвети за отстраняване на неизправности 6

11 Настройване на правилата за поверителност Добавяне на външни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Външните потребители могат да добавят локален потребител чрез ИД на имейл или стандартен JID. Изборът зависи от това дали администраторът е разрешил или забранил идентификатора на имейл за съответния домейн. След като Добавите даден потребител към списъка с разрешени/блокирани потребители, подробностите се показват в таблицата в този прозорец. За да премахнете даден потребител от списъка с разрешени/блокирани потребители, поставете отметка в квадратчето до съответния потребител и изберете Изтрий избраното. Добавяне на външни потребители към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Тази процедура позволява да управлявате изключенията в общите правила за поверителност под формата на списъци с разрешени и блокирани потребители. В зависимост от правилата за поверителност по подразбиране, които изберете на организационно ниво, за редактиране е достъпен списъкът с разрешени или списъкът с блокирани потребители. По този начин можете да прескочите действието на правилата по подразбиране за добавяне на конкретни потребители извън организацията към списъка с разрешени или списъка с блокирани потребители. Ако зададете правилото за разрешение за конкретни потребители, това ще им позволи да виждат състоянието ви на достъпност и да ви изпращат незабавни съобщения дори ако общите правила ги блокират. Ако зададете правилото за блокиране за конкретни потребители, това ще им забрани да виждат вашето състояние на достъпност и да ви изпращат незабавни съобщения дори ако общите правила им разрешават (чрез положителен отговор на заявката "Попитай ме"). Преди да започнете Изберете правила за поверителност по подразбиране. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност. Изберете Добави потребител в рамката за потребителски настройки на прозореца на правилата за поверителност. Извършете едно от следните действия: Изберете Разреши, за да разрешите на потребителя да вижда състоянието ви на достъпност. Изберете Блокирай, за да блокирате показването на състоянието ви на достъпност за съответния потребител. 7

12 Настройване на правилата за поверителност Добавяне на външни домейни към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Стъпка 4 Стъпка 5 Въведете валиден потребителски ИД за вътрешния потребител. Потребителският ИД трябва да фигурира във вътрешната ви мрежа във формата Изберете един от следните домейни, към който принадлежи потребителят: Външен домейн. Домейн по избор домейнът по избор е външен домейн, който не е в списъка с външни домейни. Стъпка 6 Извършете едно от следните действия: Ако сте избрали... Външен домейн Направете това: От падащия списък изберете домейна, с който се обединявате. Домейн по избор Въведете домейна на съответния потребител. Забележка Пример на домейн по избор е "moyatafirma.com". Стъпка 7 Изберете Добави. Съвети за отстраняване на неизправности След като Добавите даден потребител към списъка с разрешени/блокирани потребители, подробностите се показват в таблицата в този прозорец. За да премахнете даден потребител от списъка с разрешени/блокирани потребители, поставете отметка в квадратчето до съответния потребител и изберете Изтрий избраното. Добавяне на външни домейни към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Преди да започнете Можете да разрешите или блокирате цял външен домейн. Ако блокирате даден външен домейн, всички заявки за показване на вашето състояние на достъпност от потребители в този домейн се блокират, при условие че не сте добавили тези външни потребители към списъка с разрешени потребители. 8

13 Настройване на правилата за поверителност Добавяне на външни домейни към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност. Изберете Добави домейн в рамката с потребителски настройки на прозореца на правилата за поверителност. Извършете едно от следните действия: Изберете Разреши, за да разрешите на потребителя да вижда състоянието ви на достъпност. Изберете Блокирай, за да блокирате показването на състоянието ви на достъпност за съответния потребител. Стъпка 4 Изберете един от следните домейни за разрешаване или блокиране: Външен домейн Домейн по избор домейнът по избор е външен домейн, който не е в списъка с външни домейни. Стъпка 5 Извършете едно от следните действия: Ако сте избрали... Външен домейн Направете това: От падащия списък изберете домейна, с който се обединявате. Домейн по избор Въведете домейна на съответния потребител. Забележка Пример на домейн по избор е "moyatafirma.com". Стъпка 6 Изберете Добави. Съвети за отстраняване на неизправности След като Добавите даден домейн към списъка с разрешени/блокирани домейни, подробностите се показват в таблицата в този прозорец. За да премахнете даден домейн от списъка с разрешени/блокирани домейни, поставете отметка в квадратчето до съответния домейн и изберете Изтрий избраното. 9

14 Настройване на правилата за поверителност Добавяне на външни домейни към списъците на изключения с разрешени или блокирани потребители 10

15 ГЛАВА3 Организиране на списъка с контакти Добавяне на контакти към списъка с контакти, стр. 11 Изтриване на контакти от списъка с контакти, стр. 13 Преглед на списъка с контакти, стр. 14 Конфигуриране на таймера за обновяване на списъка с контакти, стр. 14 Добавяне на контакти към списъка с контакти Преди да започнете Системният администратор задава броя на контактите, които можете да добавите в списъка, като максималният брой е 100. Свържете се със системния администратор, за да проверите какъв е лимитът за контакти на телефона. Можете да добавите външен контакт, като изберете външен домейн или като конфигурирате домейн по избор за потребители, които са извън вашата организация. Вътрешните и външните потребители в списъка с контакти са изключения на правилата за вътрешни и външни потребители. Потребителите в списъка с контакти винаги се разрешават, освен ако не са изрично блокирани в списъка на изключенията. В приложението за незабавни съобщения можете да добавяте контакти, чието състояние на достъпност не е видимо за вас, например, може да добавите потребители, на които да се обаждате от списъка с контакти в приложението. Тези типове контакти не са видими в списъка с контакти на интерфейса за Потребителски опции. Ако извършите промени в списъка с контакти (добавяне/изтриване/модифициране), промените автоматично се прилагат за клиентите на Cisco (за всички потребители, които са влезли). 11

16 Добавяне на контакти към списъка с контакти Организиране на списъка с контакти Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Изберете Потребителски опции > Контакти. Изберете Добави ново. Изберете една от следните опции: Ако контактът, който искате да добавите, е... Вътрешен потребител, който принадлежи към вашия локален домейн (обикновено фирмата или организацията) Направете това: 1 Добавете потребителския ИД на външния контакт, който искате да добавите, в полето за контакти. 2 Изберете Избор от списъка с домейни 3 Изберете външен (локален) домейн от менюто за домейни. 4 Можете да въведете алтернативно име на потребителя, ако искате на неговия компютър да се показва псевдоним. Забележка Не можете да добавяте потребители/домейни, които вече са блокирани от администратора. Правилата за поверителност на организацията трябва да са настроени да позволяват на вътрешния домейн или конкретни потребители от този домейн да виждат вашето състояние за присъствие и да ви изпращат незабавни съобщения. 12

17 Организиране на списъка с контакти Изтриване на контакти от списъка с контакти Ако контактът, който искате да добавите, е... Външен потребител, който е извън вашия локален домейн (обикновено фирмата или организацията) Направете това: Изпълнете едно от следните действия: 1 Добавете потребителския ИД на външния контакт, който искате да добавите, в полето за контакти. 2 Изберете Изберете от списъка с домейни. 3 Изберете Изберете външен домейн от менюто за домейни. Въведете домейн по избор. Въведете домейна по избор за онези контакти, които са извън вашата организация. Забележка Не можете да добавяте потребители/домейни, които вече са блокирани от администратора. Правилата за поверителност на организацията трябва да са настроени да ви поискат разрешение (с изскачащ прозорец) да позволите вътрешния домейн или конкретни потребители от този домейн да виждат вашето състояние за присъствие и да ви изпращат незабавни съобщения. Стъпка 4 Стъпка 5 (по избор) Въведете алтернативно име (псевдоним) на съответния контакт. Изберете Запиши. Съвети за отстраняване на неизправности Може да имате само по едно алтернативно име (псевдоним) за контакт. Ако въведете алтернативно име за даден контакт, то се показва в клиентите на Cisco, но не и в клиентите на други XMPP. Ако актуализирате името на даден контакт, тази промяна се актуализира в списъка с контакти в Cisco Jabber, както и във всички групи контакти. Изтриване на контакти от списъка с контакти Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Изберете Потребителски опции > Контакти. Изберете Търсене. Извършете едно от следните действия: 13

18 Преглед на списъка с контакти Организиране на списъка с контакти Ако искате да... Изтриете всички контакти Изтриете избраните контакти Направете това: Изберете Избери всички. Щракнете до името на контакта, който искате да изтриете. Стъпка 4 Стъпка 5 Изберете Изтриване на избраните. Изберете OK. Съвети за отстраняване на неизправности Изтриването на даден контакт може да отнеме известно време, тъй като се извършва обработване на базата данни. На потребителския интерфейс се показва съобщение, указващо, че "скорошна промяна в списъка с контакти все още не е приложена. Поставена е в опашка за скорошно обработване." Ако обновите страницата, се показва актуализираният списък с контакти. Преглед на списъка с контакти Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Изберете Потребителски опции > Контакти. Изберете Търсене. Конфигуриране на таймера за обновяване на списъка с контакти Можете да промените честотата на обновяване на списъка с контакти на телефона. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Изберете Потребителски опции > Предпочитания. Въведете стойност (в секунди) от 7 до 3600 в полето Интервал на обновяване на телефонния дисплей. Стойността по подразбиране е 30 секунди. Изберете Запиши. 14

19 ГЛАВА4 Отстраняване на неизправности с интерфейса за потребителски опции на Cisco Unified CM IM и Presence Не може да се влезе в интерфейса за потребителски опции, стр. 15 Автоматично излизане от интерфейса за потребителски опции, стр. 15 Неможедасевлезевинтерфейсазапотребителски опции Проблем Отворил(а) съм правилната уеб страница с Потребителски опции, но не мога да вляза с моите потребителско име и парола. Решение Свържете се със системния администратор, за да проверите дали използвате правилната връзка към уеб страниците с Потребителски опции, а също така се уверете, че въвеждате правилните потребителско име и парола. Също така се уверете, че сте лицензирани като регистриран потребител и имате право на достъп до уеб страниците с Потребителски опции. Автоматично излизане от интерфейса за потребителски опции Проблем Трябва да въвеждам повторно моите потребителско име и парола за достъп до интерфейса за потребителски опции. Решение С цел повишаване на защитата уеб страниците с потребителски опции автоматично преустановяват достъпа ви след тридесет минути на неактивност. 15

20 Отстраняване на неизправности с интерфейса за потребителски опции на Cisco Unified CM IM и Presence Автоматично излизане от интерфейса за потребителски опции 16

21 ГЛАВА5 Начин на достъп до опциите за достъпност Достъп до иконите в прозореца, стр. 17 Достъп до бутоните в прозореца, стр. 17 Достъп до иконите в прозореца Потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence предоставят функционалност, която ви дава достъп до икони в прозореца, без да използвате мишка. Можете да извършите тази процедура от всяка точка в прозореца, така че не се налага да превъртате или да превключвате разделите на отделните области. В много прозорци на IM и Presence има икони, които се показват в горната част на прозореца, като например икона на дискета за записване, икона на знак плюс (+) за добавяне и т.н. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Натиснете Alt, натиснете 1, след което натиснете Tab. Курсорът маркира първата икона отляво. Натиснете Tab отново, за да се придвижите към следващата икона. Натиснете Enter, за да изпълните функцията на иконата. Достъп до бутоните в прозореца Потребителските опции на Cisco Unified CM IM и Presence предоставят функционалност, която ви дава достъп до икони в прозореца, без да използвате мишка. Можете да извършите тази процедура от всяка точка в прозореца, така че не се налага да превъртате или да превключвате разделите на отделните области. 17

22 Достъп до бутоните в прозореца Начин на достъп до опциите за достъпност В много от прозорците в IM и Presence има бутони, които се показват в долната част на прозореца, като например бутон за записване, бутон за добавяне и т.н. Процедура Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Натиснете Alt, натиснете 2, след което натиснете Tab. Курсорът маркира първия бутон отляво. Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите към следващия бутон. Натиснете клавиша Enter, за да изпълните функцията на бутона. 18

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Запознаване с Microsoft Windows Desktop Search Microsoft Windows Desktop Search е най-бързият начин за търсене на различни типове файлове в компютъра,

Запознаване с Microsoft Windows Desktop Search Microsoft Windows Desktop Search е най-бързият начин за търсене на различни типове файлове в компютъра, Запознаване с Microsoft Windows Desktop Search Microsoft Windows Desktop Search е най-бързият начин за търсене на различни типове файлове в компютъра, като например документи, снимки, видео и музика. Windows

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ КАКВО Е БИСКВИТКА? 2 КАК СЕ ИЗКЛЮЧВАТ БИСКВИТКИТЕ? 3 КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ? 4 Строго необходими бисквитки 5 Бисквитки за ефективност 5 Функционални бисквитки 5 Насочващи и

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно