SDB Maths_BG.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "SDB Maths_BG.indd"

Препис

1 М МАТ Е Т И К А Т А А достъпна, лесна и интересна КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА ДА РАЗБИРАТ МАТЕМАТИКАТА Анджейна Чатърджи Илюстрация Джоу Самуейс Консултант Рут Бул, бакалавър по математика (разширен курс), следдипломна специализация за преподавател, магистър по педагогика и преподаване. Начални математически знания с използване на сингапурската методика

2 СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ С ЧИСЛАТА!... ЧАСТ ДА ЗАПОЧНЕМ ДА СМЯТАМЕ!... ЧАСТ ДА ИЗМЕРИМ!... 6 ЧАСТ ФОРМИ И ДВИЖЕНИЕ... 9 ПОЛЕЗНИ ПОСОБИЯ И ИНСТРУМЕНТИ... Здравейте, казвам се Понго. Аз съм мравояд. Обичам математиката и ще ви покажа, че и вие можете лесно да станете добри математици. Д а с с о е ч з и с л а з а а п е н т а! м КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КНИГАТА Числата до 00 Главното в сингапурската методика е децата да се научат да мислят, а не да запомнят, да търсят решения, а не да заучават дефиниции и алгоритми. Обучението се основава на прости примери от личния опит, като винаги се предлагат различни подходи за решаването им. Основните математически понятия се изучават до пълното им усвояване в условията на активно взаимодействие между учителя и учениците, както и чрез постоянно обсъждане между самите ученици. Обучението се надгражда от простото към сложното и преминава спираловидно през три етапа:. Конкретен (сетивно-манипулативен) етап На този етап децата боравят с реални предмети. Например, за да си представят действието събиране, нареждат кубчета (играчки, копчета, моливи и т.н.), после нареждат още и накрая обединяват двете групи и преброяват всички кубчета. Така детето вижда и докосва събирането. 6-и -ти 5-и -ти. Образен (пиктурален) етап Реалните предмети се заменят с изображения на хартия или на екран. Децата се учат и сами да създават графични модели на математически понятия. Примерно чрез проста схема децата изобразяват как по-голямото число 7 може да бъде представено като двойката по-малки числа и. 7 -ри -ви. Абстрактен етап Наученото дотук се затвърждава, като децата се учат да боравят с абстрактните цифри и знаци, да съставят и решават числови изрази. Всеки урок в книгата започва с въпрос или задача, които насочват вниманието на децата към ново математическо понятие. Следват задачи с предмети и картинки, с разсъждения на глас, с рисуване, изрязване или моделиране. Всичко това им помага да вникнат в същността на понятията. Децата се насърчават да играят, като повтарят и сами измислят нови варианти на упражненията. При това е добре да се връщат към предишни уроци за справки и преговор, за да задълбочат познанията си. Към уроците са включени идеи за допълнителни занимания и полезни съвети за родителите и учителите, водещи занятията. Включеният в книгата учебен материал при обучение по сингапурската методика се изучава в първи клас (6-7 години). + = 7 СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА ЧИСЛАТА ОТ ДО 0... ТЕМА ЧАСТ ОТ ЧИСЛО... ТЕМА СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 0... ТЕМА ИЗВАЖДАНЕ С ЧИСЛАТА ДО 0... ТЕМА 5 РЕДНИ ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА... ТЕМА 6 ЧИСЛАТА ДО

3 ТЕМА ЧИСЛАТА ОТ ДО 0 Сега ще се научим да броим до 0. Посочвайте всяко кубче с пръст и бройте на глас. Броенето е много занимателно! ПРЕБРОЙТЕ ПРЕДМЕТИТЕ! В тези рамки има по десет квадратчета. Пребройте по колко предмета има във всяка рамка. едно две три четири 5 пет 6 шест 7 седем 8 осем 9 девет 0 десет Колко са на брой? А СЕГА УПРАЖНЕНИЯ! Пребройте на глас плодовете от всеки вид, после пребройте и кубчетата. Разгледайте първия ред. Виждате ли в него портокал? А едно кубче? Предлагайте на децата да броят различни предмети. Броенето на глас ще им помогне да усвоят и затвърдят наименованията на числата и тяхната последователност. едно две три четири 5 пет Назовавайте числа от до 0 и нека децата да посочват техните писмени съответствия. За числата от 6 нататък използваме рамки с по 0 квадратчета, за да разнообразим начина на представяне на числата. Това ще помогне на децата по-добре да схванат връзката между броя на предметите и числата. За всяко число задавайте въпроса Колко са на брой...? и карайте децата да броят на глас. Сравнете всяка група предмети на тази страница с числата, илюстрирани на страница. Използвайте и други предмети, за да покажете, че независимо какви са предметите, числата са едни и същи. РЕЧНИК: броене РЕЧНИК: Колко? 5

4 ШАРЕНА ГИРЛЯНДА ОТ ЧИСЛА Тази числова гирлянда ще ви помогне да затвърдите последователността на числата от до 0. ЩЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ: кръгъл предмет (за шаблон), например чаша; цветни моливи; картон различни цветове; ножици; перфоратор; корда (дебел конец, връвчица, шнурче). НУЛАТА Сега ще се запознаем с числото нула. Нулата също е число. Тя означава нищо, празно или липса на количество от нещо. На таблата има две ябълки. Сара и Питър изяждат по една ябълка. На таблата вече няма ябълки. Очертайте върху цветни картони 0 кръгчета с помощта на чашата. На таблата има нула на брой ябълки. Числото 0 показва, че количеството на ябълките е нула, тоест, че няма ябълки. ОБРАТНО БРОЕНЕ Помолете възрастен за помощ да изрежете очертаните кръгчета. 5 Нанижете на кордата последователно кръговете според числата, както е показано. Вижте тези патици в езерцето Колко са патиците там? Последната патица е отлетяла. Колко са сега патиците? Направете с перфоратора по насрещни дупки на всеки кръг. На всеки кръг напишете с цветен молив по едно от числата от до 0. 6 Помолете някой възрастен да окачи гирляндата на стената. Това занимание ще помогне на децата да запомнят последователността на числата от до 0. Една от патиците е отлетяла. Колко са сега патиците? Още една от патиците е отлетяла. Колко са сега патиците? Повторете обратното броене с кубчета или с други предмети моливи, играчки, бонбони, като акцентирате върху осъзнаването на понятието за нула. Упражнявайте с децата обратно броене. Може да измисляте рими с наименованията на числата или да представите обратното броене при изстрелването на ракета... 6 РЕЧНИК: нула 7

5 Д д а а з с м о я т ч а е п а н м м е! СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА ЕДИНИЦИ И ДЕСЕТИЦИ... ТЕМА СРАВНЯВАНЕ НА ЧИСЛА, СЪБИРАНЕ, ИЗВАЖДАНЕ... ТЕМА УМНОЖЕНИЕ... ТЕМА ДЕЛЕНИЕ... ТЕМА 5 ПОЛОВИНКИ И ЧЕТВЪРТИНКИ СМЯТАНЕ С ЧИСЛАТА ДО 00, ДРОБИ

6 ТЕМА ЕДИНИЦИ И ДЕСЕТИЦИ Да поговорим за изписването на числата. Ще разгледаме стойността на цифровите позиции. Вижте този наниз мъниста. Пребройте колко са мънистата. Време е да се вгледаме по-внимателно в числата. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖА С 0 ПОЛЕТА Числата до 0 лесно могат да се представят с помощта на рамка с 0 полета. Мънистата са 0. За да напишем числото 0, ние използваме две цифри. Използваме цифрите и 0. Цифрата 0 е записана на второто място в числото в цифровата позиция на единиците, а цифрата е на първото място, тоест в цифровата позиция на десетиците. Числото 0 се състои от десетица и 0 единици. позиция на десетиците 0 позиция на единиците С втора рамка можем да представим нагледно и числата, по-големи от = Числата 0,,,,, 5, 6, 7, 8 и 9 са едноцифрени числа, изписват се само с една цифра и носят нейното име. 0 е двуцифрено число, защото се състои от две цифри. ДЕСЕТИЦИ И ЕДИНИЦИ Вече видяхме как се записват десетиците и единиците в числото. Пребройте колко общо са мънистата в този наниз. Назовете числата, които показват тези рамки. =? Представете тези числа с помощта на пулове и рамки с 0 полета Мънистата са. Нека сега преброим мънистата по десетици. 0 0 Имаме пълни десетици мъниста. Нека запишем в позицията на десетиците цифрата. Имаме и още мъниста. Нека запишем в позицията на единиците цифрата. Числото е съставено от десетици и единици. =? =? Направете с децата преговор на числата до 00. За числата след 0 използвайте играчки, пулове, кубчета или други предмети за по-лесно броене през 0. Задавайте въпроси като Как изглежда числото?. Нарисувайте рамки с 0 полета или ги изтеглете от интернет. Нека всяко дете с помощта на пулове представя различни числа. РЕЧНИК: цифра; стойност на позицията; позиции на единиците и десетиците РЕЧНИК: десетици и единици 5

7 РАБОТА С ДЕСЕТИЦИ И ЕДИНИЦИ Нека разгледаме по-внимателно какво представляват десетиците и единиците. ПРЕД, МЕЖДУ, СЛЕД Нека разгледаме последователността на числата. Разгледайте тези моливи: Моливите са. позиция на десетиците позиция на единиците Разгледайте превозните средства пред светофара. Числото можем да представим по този начин: 0 Велосипедът е пред колата. Автомобилът е между велосипеда и камиона. Камионът е след автомобила. Разгледайте тези моливи: Моливите са. позиция на десетиците позиция на единиците Разгледайте числовата гирлянда. Числото можем да представим по този начин: Посочете и назовете числото, което е пред 9. Посочете и назовете числото, което е след 9. Къде са числата 6 и 5? Посочете и назовете число, което е между 6 и 5. СРАВНЯВАНЕ Да сравним числата и. По какво се различават? Числото има десетици и единици. За да видим кое число е по-голямо, ще сравним броя на десетиците. десетици са повече от десетици е повече от. Числото има десетици и единици. Осигурете набор от 0 копчета или пулове и възложете на децата да представят различни числа, като групират десетиците и единиците. Насочвайте ги с въпроси като Колко десетици има числото...?, Колко единици има числото...?. Обърнете внимание на децата, че няма значение дали предметите в една десетица са еднакви по цвят или размер, важно е техният брой да е точно 0. Можете ли да кажете кои са липсващите числа в тези числови редици? Когато децата се научат да сравняват числата до 0, започнете упражнения и с останалите числа до

8 Д а и зме рва е! м СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА ДЪЛГО, КЪСО, ВИСОКО, НИСКО... ТЕМА ТЕЖКО И ЛЕКО... ТЕМА КОЛКО СЕ ПОБИРА ВЪТРЕ?... ТЕМА ВРЕМЕ... ТЕМА 5 ПАРИ ДЪЛЖИНА, МАСА, ОБЕМ, ВРЕМЕ, ПАРИ

9 ТЕМА ДЪЛГО, КЪСО, ВИСОКО, НИСКО НИСКО И ВИСОКО Когато казваме, че нещо е дълго или е късо, всъщност говорим за неговата дължина. Разгледайте тези двойки картинки. Зеленият молив е дълъг. Червеният молив е къс. Жълтият шал е дълъг. Оранжевият шал е къс. Можете ли да откриете сред моливите си един дълъг и един къс молив? Когато казваме, че дадено нещо е високо или ниско, ние говорим за неговата височина. Кутията с мюсли е висока. Кутията със сок е ниска. Да сравним тези мечета. Синьото мече е по-високо от зеленото мече. Кафявото мече е по-ниско от зеленото мече. Кое мече е най-високо? Кое мече е най-ниско? мюсли сок СРАВНЯВАНЕ НА ДЪЛЖИНИ КОЛКО Е ДЪЛГО? Сравнете дължината на някои предмети, например молив и гумичка. Подредете близко молива и гумичката така, че в единия си край да са изравнени. Нека измерим дължината с кламери. Краищата са изравнени. Кой предмет е дълъг? Кой предмет е къс? Моливът е по-дълъг от гумата. Гумата е по-къса от молива. Сега подредете неща. Зеленият молив е най-дълъг. Гумата е най-къса. Обърнете внимание на децата, че при сравняване на дължини предметите трябва да подравнени в единия си край на една линия. Четката за рисуване е дълга колкото верижка от 8 кламера. Можем да кажем, че четката има дължина от 8 кламера. Измерете и някои други предмети. Колко чаени лъжички е дълга книгата, която държите в ръце? Колко пастела е висока масата? Преди да преминат към измерване със стандартни мерни единици, добре е децата да натрупат практически опит в измерването с нестандартни, но лесни за използване единици, като кламери, играчки, моливи и др. 6 РЕЧНИК: дължина; дълго; късо; сравняване; по-дълго; най-дълго; най-късо РЕЧНИК: високо; ниско; по-високо; по-ниско; най-високо; най-ниско; измерване 65

10 ИЗМЕРВАНЕ И СРАВНЯВАНЕ Има много начини за измерване на дължина и височина. Това, с което правим измерванията, има определена дължина. Тази дължина се нарича мерна единица. ИЗМЕРВАНЕ В САНТИМЕТРИ Сега ще се научим да измерваме с линийка. Разгледайте деленията на тази линийка. Разстоянието между всички деления е точно един сантиметър. На всички линийки сантиметърът има една и съща дължина. см педя стъпка крачка Сантиметърът е мерна единица. С тази линийка можем да измерваме различни обекти в сантиметри. Линийките се използват за точно измерване на различни неща. кламер тухла молив РАЗЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ, ЕДНА И СЪЩА МЕРНА ЕДИНИЦА Разгледайте двете четки за рисуване. Коя е по-дълга? Как разбрахте? Измерете и други предмети с еднаква мерна единица. Кои от тях са по-дълги и кои по-къси? ЕДИН И СЪЩ ПРЕДМЕТ, РАЗЛИЧНИ МЕРНИ ЕДИНИЦИ Погледнете кутията с корнфлейкс. Колко кутии със сок е висока кутията с корнфлейкс? Колко кутии с кафе е висока кутията с корнфлейкс? Измерете някой предмет няколко пъти, като всеки път използвате различна мерна единица. Защо всеки път предметът е дълъг различен брой мерни единици? КОРНФЛЕЙКС КАФЕ КАФЕ КАФЕ Поставете молив до линийката така, че единият му край да е изравнен с чертичката, отбелязана с 0, и вижте коя чертичка е найблизо до другия му край. Тя показва колко сантиметра е дълъг моливът. Този молив е дълъг 0 сантиметра Измерете с линийка и други предмети. см Като измерват с една и съща мерна единица различни предмети, децата ще забележат, че при предметите с различна големина резултатът от измерването е различен. Като измерват един и същ предмет с различни мерни единици, децата ще разберат, че резултатите от измерванията се различават по броя на мерните единици. Изисквайте децата да съобщават на глас резултата от измерванията, като казват и мерната единица. Например не става ясно колко е дълъг моливът, ако се каже Дължината на молива е 8, вместо Моливът е дълъг 8 сантиметра или Моливът е дълъг 6 гумички. 66 РЕЧНИК: мерна единица РЕЧНИК: линийка; сантиметър; точно измерване 67

11 и д Ф ви р ж е и о м и н е СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА РАВНИННИ ФОРМИ И ФИГУРИ... ТЕМА ПРОСТРАНСТВЕНИ ФОРМИ И ФИГУРИ... ТЕМА ГРУПИРАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА ФИГУРИ... ТЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ... ТЕМА 5 ДВИЖЕНИЕ И ПОСОКА ФОРМИ И ФИГУРИ, СРАВНЯВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПОСОКА 9 9

12 ТЕМА РАВНИННИ ФОРМИ И ФИГУРИ ФОРМИ И ФИГУРИ Фигурата на нещо това са неговите очертания върху хартия или в пространството. Когато говорим за формата на нещо, имаме предвид как изглежда неговата фигура, какви точно са неговите очертания. За да опишем формата, използваме специални думи. Предметите се различават по размери, цвят и форма. Някои форми имат собствени названия. Знаете ли как се казват тези фигури? Разгледайте тези фигури. По какво си приличат? Всички те имат формата на кръг. Самите фигури също наричаме кръгове. СТРАНИ И ВЪРХОВЕ Как се наричат тези фигури? Наричат се квадрати. Всички те имат формата на квадрат. Разгледайте червения квадрат. Тази сграда е висока. Формата ù е с голяма височина. Тази сграда е ниска. Формата ù е с малка височина. Всеки квадрат е очертан от страни. Всеки две съседни страни се срещат във връх. Колко върха има всеки квадрат? Колко страни има всеки квадрат? Разгледайте страните на квадрата. Еднакви ли са по дължина или се различават? Можете ли да кажете по какво квадратът се различава от кръга? връх страна Този прозорец е широк. Формата му е с голяма ширина. Когато разглеждате с децата равнинни фигури, използвайте подходящи шаблони, с които те да ги очертават. Подходящи са и стикери с фигурки, както и фигурки, изрязани от цветна хартия. Този прозорец е тесен. Формата му е с малка ширина. Различията между равнинни и пространствени фигури ще разгледаме в следващата тема. Огледайте се наоколо. Можете ли да посочите предмети с формата на кръг? Открийте и предмети с формата на квадрат. Децата най-лесно ще разпознаят кръга сред формите на предметите вкъщи, в градината или в класната стая. Все пак в началото ги насочете как да търсят тази фигура, като им посочите копчета, циферблат на часовник или колело на велосипед. Като пример за квадратна форма можете да посочите прозорец, лицевата част на контакт или салфетка. 9 РЕЧНИК: фигура; форма; външни очертания; висок; нисък; широк; тесен РЕЧНИК: фигура; кръг; квадрат; страна на фигура; връх на фигура 95

13 ТРИЪГЪЛНИК Разгледайте тези фигури. Огледайте се наоколо. Можете ли да откриете предмети с формата на триъгълник? РАЗПОЗНАВАНЕ Спомняте ли си имената на различните фигури? Да се забавляваме, като откриваме формите на различни неща. Кой предмет има формата на кръг? Всички те имат сходна форма, наречена триъгълник. Самите фигури също наричаме триъгълници. Колко страни има всеки триъгълник? Колко са върховете му? Кой предмет има формата на правоъгълник? ПРАВОЪГЪЛНИК Правоъгълникът е форма, сходна с квадрата. Фигурите с форма на правоъгълници също наричаме правоъгълници. По какво си приличат квадратът и правоъгълникът? А по какво се различават? Кой предмет има формата на квадрат? квадрат правоъгълник Всичките тези фигури са правоъгълници. Всяка от тях има по върха. Всеки правоъгълник има дълги страни и къси страни. Лилавият правоъгълник е дълъг и тесен. Опишете как изглеждат и другите правоъгълници. Използвайте думи като дълго, късо, високо, широко, дебело и тънко. Кой предмет има формата на триъгълник? С подходящи въпроси насочвайте децата да открият, че триъгълниците и правоъгълниците могат да се различават по формата си, а квадратите и кръговете се различават само по големина. Например кажете: Всичките страни на този триъгълник имат еднаква дължина. Мислите ли, че страните на този триъгълник също са еднакви? Можете да демонстрирате как квадратът (или равностранният триъгълник) изглеждат по един и същ начин, независимо на коя от страните си лежат. Правоъгълникът обаче изглежда различно, ако го поставим на дългата или на тясната му страна. 96 РЕЧНИК: триъгълник; правоъгълник 97

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до

Подробно

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 1 МАШИНИ Добре дошли на борда на нашето приключение. Това е математическо приключение базирано върху една моя история (аз съм Джеймс), която не е истинска. Когато бях дете, аз

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 3 СЪБИРАНЕ И УМНОЖЕНИЕ Обществото обича да борави с десетичната бройна система. Така че нека се позанимаваме с машината за из

ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 3 СЪБИРАНЕ И УМНОЖЕНИЕ Обществото обича да борави с десетичната бройна система. Така че нека се позанимаваме с машината за из ЕКСПЛОДИРАЩИ ТОЧКИ ГЛАВА 3 СЪБИРАНЕ И УМНОЖЕНИЕ Обществото обича да борави с десетичната бройна система. Така че нека се позанимаваме с машината за известно време и нека започнем да осмисляме аритметиката,

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx СЪЗДАВАНЕ НА ЦИКЛИ Времетраене на урока: 30 минути. Основната продължителност на урока включва само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват за задълбочаване на знанията,

Подробно

Модул 1: Храна Обсъждане на ядливи растения Време 80 минути Материали Свежи зеленчуци от всяка част на растенията, напр. морков, грах/ зелен фасул, до

Модул 1: Храна Обсъждане на ядливи растения Време 80 минути Материали Свежи зеленчуци от всяка част на растенията, напр. морков, грах/ зелен фасул, до Модул : Храна Обсъждане на ядливи растения Време 0 минути Материали Свежи зеленчуци от всяка част на растенията, напр. морков, грах/ зелен фасул, домат зеле, картоф, целина, лук, брюкселско зеле, броколи.

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усво ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 32 учебни седмици по 4 часа 128 часа Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

Формули за нареждане на Рубик куб

Формули за нареждане на Рубик куб Етап 1 Опознаване на твоят Рубик куб Кубът на Рубик се състои от 26 видими съставни части, разделени в три категории: 8бр. ъглови кубчета (Corner Pieces). Части с три цвята, които се намират на всеки ъгъл

Подробно

Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към учебник И тетрадки ПО математика за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова-Ананиева, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление,

Подробно

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София

Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Книга за учителя към УЧЕБНИК И ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА за 2. клас Издателска къща РИВА София Любка Алексиева, Минка Кирилова, Ефросина Ангелова, 2017 г. ИК РИВА АД, всички права запазени. ISBN 978-619-225-XX-XX-X

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ: По-малко обяснявате устно. Визуално обучение (снимки, символи, снимки, ръкопис в работна книга на детето

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ: По-малко обяснявате устно. Визуално обучение (снимки, символи, снимки, ръкопис в работна книга на детето ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ: По-малко обяснявате устно. Визуално обучение (снимки, символи, снимки, ръкопис в работна книга на детето и др.). Използвайте само правилни примери, т.е. Незабавно

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

1-11 Figuri ukaz.doc

1-11 Figuri ukaz.doc «Фигури» 1-11 Ниво 1 Упражнение 1 Цели Приложение (примери) - Разпознаване и разполагане, изразяване с точност и яснота, използвайки ориентирите дясно/ляво и горе/долу. - Запознаване и обучение в четене

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д

IATI Day 1 / Senior Задача Activity (Bulgarian) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 При лошо време навън Лора и Боби обичат д Задача Activity (Bulgarian) При лошо време навън Лора и Боби обичат да се събират и да играят настолни игри. Една от любимите им игри е Activity. В тази задача ще разгледаме обобщение на играта. Играта

Подробно

Microsoft Word - 04niv4.doc

Microsoft Word - 04niv4.doc Цели Приложение (примери) Материал Указания Забележки Разширени обяснения(при мер(и) Самостоятел на работа Примерно решение «Съдове!» 4-41 Ниво 4 Упражнение1 - Упражняване на мислeно подреждане. - Разпознаване

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS За ученици от 2-ри до 7-ми клас; За ученици с желание за изучаване на съвременни науки За учители, които желаят да въведат иновация в своите часове. Няма значение дали ученикът рисува добре на ръка Необходими

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно