по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

Размер: px
Започни от страница:

Download "по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан"

Препис

1 по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда ване на акта Предоста вени права за управлен ие Разпоред ителни действия с има (част има) Включе н в капитал а на търговск о дружест во с общинско участие Актове, по силата на които имът/ част има е престана л да бъде общинск а собствен ост Заповед за писване на акта за общинска собственост, и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост Землище ПИ Учредено г. с.полски извор право на г г г. площ УПИ ІІІ-758, кв.56 с площ 20/970 кв.м. ид.ч. 453 с.свобода УПИ ХV, кв.3 с площ 990 кв.м. 454 УПИ Х-68, кв.22 с площ 70/1 370 кв.м. ид.ч. строеж Д-р за г Д-р за г. РД г. РД г.

2 г г г г г г г г г. 455 УПИ ХІV, кв.7 с площ кв.м. 456 УПИ І, кв Землище 469 Землище 470 Землище 471 Землище 472 Землище 473 Землище 474 Землище Апартамент 13, на етаж 5 във вход 3 на блок 1 с площ кв.м. ПИ сметище с площ ПИ полска култура с площ ПИ изоставени трайни насаждения с площ ПИ ПИ площ ПИ площ ПИ нов акт Д-р за г. Нов акт РД г. РД г. РД г.

3 г г г г г г г г г г г. 475 Землище 476 Землище 477 Землище 478 Землище 479 Землище 480 Землище 481 Землище 482 Землище 483 Землище 484 Землище 485 Землище площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ нови актове

4 г г г г г г г г г. площ УПИ ХІV-242, кв.27 с площ 10/690 кв.м. ид.ч. 487 Землище 488 Землище 489 Землище 490 Землище ПИ полска култура с площ ПИ полска култура с площ ПИ полска култура с площ ПИ полска култура с площ с.полски извор УПИ VІІ-105, кв.13 с площ 130/1 420 кв.м. ид.ч. 492 УПИ ХІ-827, кв.52 с площ 490 кв.м. 493 Землище 494 Землище ПИ ПИ ливада с площ Д-р за г и 643 Нови актове 595 и Нови актове РД г. РД г. РД г.

5 г г г г г г г г г г. 497 УПИ І-62, кв.22 с площ 720 кв.м. 498 УПИ ХІІ-общ., кв.27 с площ 850 кв.м. 499 Землище 500 Землище 501 Землище 502 Землище 503 Землище 504 Землище 505 Землище 506 Землище и ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ мочурище с площ ПИ мочурище с площ Д-р за г. РД г. РД г.

6 г г г г г г г г г г. 507 Землище 508 Землище 509 Землище ПИ мочурище с площ ПИ водна площ с площ ПИ УПИ VІІІ-832, кв.53 с площ 25/970 кв.м. ид.ч. 511 с.тръстиково УПИ ХV-204, кв.49 с площ кв.м. 512 Землище с.полски извор 513 Землище с.полски извор 514 Землище с.полски извор 515 Землище с.полски извор 516 Землище с.полски извор ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ Д-р за г Д-р за г. Д-р за г. РД г. РД г. РД г.

7 г г г г г г г г г. 517 Землище 518 Землище 519 Землище 520 Землище 521 Землище 522 Землище 523 Землище 525 Землище 527 Землище ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ Д-р за г. Нови актове 585 и Нов акт РД г. РД г. РД г.

8 г г г г г. 528 Землище 529 Землище 530 Землище с.тръстиково ПИ ПИ ПИ овощна градина с площ с.тръстиково УПИ ІХ-42, кв.10 с площ 60/1 000 кв.м. ид.ч. 532 с.тръстиково УПИ ІІІ-107, кв.39 с площ 155/870 кв.м. ид.ч. 533 с.тръстиково УПИ VІ-265, кв.55 с площ 90/ кв.м. ид.ч Д-р за г Нов акт Нов акт РД г. РД г. РД г. РД г г Д-р за РД г г УПИ ІІІ-502, Д-р за г. кв.107 с площ 8/705 кв.м. ид.ч. РД г г УПИ VІІ, кв.22 с Д-р за г. площ 718 кв.м. РД г г УПИ ХІV-444,

9 г. кв.36 с площ 445/900 кв.м. ид.ч г г г г г г г г. 537 Землище 540 Землище 541 Землище 542 Землище 543 Землище 544 Землище ПИ ПИ историческа местност с площ ПИ ПИ ПИ ПИ полска култура /нива/ с площ 0.181/7.302 ид.ч. 545 с.винарско УПИ І-251, кв.54 с площ 95/1 040 кв.м. ид.ч. 546 Землище ПИ полски път с РД г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г РД г. РД г. РД г. РД г. РД г.

10 г г г г г г г г г. площ Землище ПИ полски път с площ УПИ ХІ-сонс, кв.88 с площ 560 кв.м. 549 Землище ПИ УПИ ХІІІ-350, кв.39 с площ 120/1 030 кв.м. ид.ч. 551 УПИ VІІІ-700, кв.45 с площ 30/570 кв.м. ид.ч. 552 с.свобода УПИ ІХ, кв.5 с площ 470 кв.м. 553 с.желязово УПИ VІІ-общ., кв.8 с площ кв.м. 554 с.желязово УПИ VІІІ-общ., кв.8 с площ кв.м. 555 с.тръстиково УПИ ІV-162, кв.33 с площ 40/ кв.м. ид.ч Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г РД г. РД г. РД г. РД г. РД г. РД г.

11 г г г г. 556 УПИ VІІ-21, кв.3 с площ 40/680 кв.м. ид.ч. 557 Землище с.полски извор 558 Землище 561 Землище с.желязово ПИ ПИ площ ПИ овощна градина с площ Д-р за г РД г г г г г г г. 562 Землище с.желязово 563 Землище с.желязово 564 Землище с.желязово 565 Землище с.желязово 566 Землище с.желязово 567 Землище с.желязово ПИ овощна градина с площ ПИ ПИ ПИ полска култура с площ ПИ полска култура с площ ПИ полска култура с площ Землище ПИ

12 г. с.винарско площ Землище с.кръстина г г г г г г г г. 570 Землище ПИ площ ПИ унищожена нива с площ УПИ ХІІ-22, кв.2 с площ 394 кв.м. 572 УПИ ХVІІ-38, кв.42 с площ 28/735 кв.м. ид.ч. 573 Землище 574 Землище 575 Землище 576 Землище ПИ площ ПИ ПИ ПИ Д-р за г Д-р за г Д-р за г Землище ПИ Д-р за г Д-р за г Нови актове 974 и 975 РД г. РД г. РД г. РД г. РД г.

13 г. с.полски извор УПИ VІІ-193, г. кв.31 с площ 66/900 кв.м. ид.ч г г г г г г г г. 579 УПИ V, кв.11 с площ /625 кв.м. ид.ч. 580 УПИ ХІV-463, кв.44 с площ 660 кв.м. 581 Землище с.вратица 582 Землище с.вратица ПИ площ ПИ площ с.полски извор УПИ ІV-82, кв.43 с площ 10/500 кв.м. ид.ч. 584 с.полски извор УПИ ІV-148, кв.32 с площ 15/550 кв.м. ид.ч. 585 Землище 586 Землище ПИ площ ПИ Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Нови актове и РД г. РД г. РД г. РД г. РД г.

14 г г г г г г г г г. площ Апартамент УПИ ІІ, кв десен, етаж 3, вх.1, бл.1 с площ кв.м. 588 Апартамент 6- УПИ ІІ, кв.14 среден, етаж 3, вх.1, бл.1 с площ кв.м. 589 УПИ ХІ-общ., кв.107 с площ 390 кв.м., ведно с първи етаж двуетажна жилищна сграда с площ кв.м. 590 Землище 591 Землище 592 Землище 593 Землище 594 Землище 595 Землище ПИ площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ Д-р за замяна

15 г г г г г г г г г г. 596 Землище 597 Землище 598 Землище 599 Землище 600 Землище 601 Землище 602 Землище 606 Землище 607 Землище с.полски извор 608 Землище г. РД г. ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ Д-р за г Д-р за г Д-р за РД г. РД г.

16 г г г г г г г г. 609 Землище 611 Землище 612 Землище 613 Землище 614 Землище площ ПИ площ ПИ временно неизползваема ПИ временно неизползваема ПИ ПИ с.желязово УПИ VІ-66, кв.22 с площ 270/2 080 кв.м. ид.ч. 616 с.полски извор УПИ ІІ-16 в ЗЗП с площ 260/1 260 кв.м. ид.ч. 617 с.свобода Сграда на 2 етажа с площ 480 кв.м. в УПИ ХІ, кв.2 с г Д-р за г Д-р за общо г нови актове 671 и 675 РД г. РД г. РД г.

17 г г г. площ кв.м. училище 618 с.вратица УПИ ІІ-155, кв.29 с площ 272/2 060 кв.м. ид.ч. 619 Землище 620 Землище ПИ ПИ сграда земя Д-р за г Д-р за г нови актове 696 до РД г. РД г. РД г г г г г г. 621 с.полски извор УПИ VІIІ-117, кв.31 с площ 70/1 360 кв.м. ид.ч. 622 Землище с.тръстиково 623 Землище 624 Землище 625 Землище ПИ овощна градина с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ Д-р за г РД г.

18 г г г г г г г г г г. Акт за поправка на АЧОС 626 Землище 627 Землище 628 Землище 629 Землище 630 Землище 631 Землище 632 Землище 633 Землище 634 Землище 635 Землище ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ лозе с площ

19 г г г г г г г. 636 УПИ І-372, кв.42 с площ кв.м. 637 с.кръстина УПИ VІІІ-67,кв 13 с площ 70/1 850 кв.м. ид.ч. 638 УПИ І, кв.107 Б с площ кв.м. 639 ПИ 23, в ЗЗП с площ 950 кв.м. 640 Масивна едноетажна сграда с площ 65 кв.м. в ПИ помпена станция 641 Масивна едноетажна сграда с площ 112 кв.м. в УПИ ХХІ, кв Землище Архив на УТАБ ПИ площ Д-р за г Землище ПИ Д-р за г Нови актове 684 до 693 РД г. РД г. РД г. РД г.

20 г. площ Землище г г г г г г г г. ПИ временно неизползваема УПИ VІ-1145, кв.69 с площ 560 кв.м. 646 УПИ ІХ-снс, кв.19 с площ 610 кв.м. 647 Землище ПИ УПИ І-331, кв.48 с площ 262/664 кв.м. ид.ч. 649 УПИ ІХ-331, кв.48 с площ 67/767 кв.м. ид.ч. 650 УПИ VІІІ-128, кв.16 с площ 15/660 кв.м. ид.ч. 651 УПИ ХІV-444, кв.36 с площ 359/700 кв.м Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за нови актове 676 и 677 РД г. РД г. РД г. РД г. РД г. РД г. РД

21 г г г г г г г г г г. 652 УПИ ХІІІ-443, кв.36 с площ 151/900 кв.м. ид.ч. 653 Землище 654 Землище ид.ч г г Д-р за РД г г. ПИ ПИ УПИ ХХ-719, кв.46 с площ 630 кв.м. 656 Землище с.вратица 657 Землище с.вратица 658 Землище с.вратица 659 Землище с.вратица ЗЗП ЗЗП ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ 6 с площ кв.м /3 892 кв.м. ид.ч. ПИ Д-р за г. Д-р за РД г. РД г.

22 г г г г г г г г. 663 с. Черни връх УПИ VІІІ-381, кв.54 с площ кв.м. 664 Землище 665 Землище 667 Землище с.винарско ПИ ПИ ПИ ливада с площ УПИ ХХ-719, кв.46 с площ 630 кв.м. 669 Землище 670 Землище 672 Землище ПИ временно неизползваема ПИ временно неизползваема ПИ НМ извън регулация с площ г. Д-р за г. Д-р за г РД г. РД г. РД г.

23 г г г г г г г. 673 Землище ПИ НМ извън регулация с площ УПИ ІІ, кв.40 с площ кв.м., ведно с построената в парцела сграда на 2 етажа и мазе с площ по 418 кв.м. 675 Терен реден за мачтов трафопост с площ 109 кв.м. 676 Землище 677 Землище 678 Землище 680 Землище ПИ временно неизползваема ПИ временно неизползваема ПИ ПИ лева лева-на сградата лева на земята лева Землище ПИ Учредено право на строеж Д-р за г РД г.

24 г. с.вратица г. 682 Землище с.вратица ПИ г г г г г г г г г г г г. 683 Землище с.камено ПИ УПИ І, кв.38 А с площ 420 кв.м. 685 УПИ ІІ, кв.38 А с площ 381 кв.м. 686 УПИ ІІІ, кв.38 А с площ 694 кв.м. 687 УПИ ІV, кв.38 А с площ 265 кв.м. 688 УПИ V, кв.38 А с площ 340 кв.м. 689 УПИ VІ, кв.38 А с площ 340 кв.м. 690 УПИ VІІ, кв.38 А с площ 340 кв.м. 691 УПИ VІІІ, кв.38 А с площ 340 кв.м. 692 УПИ ІХ, кв.38 А с площ 340 кв.м. 693 УПИ Х, кв.38 А с площ 340 кв.м. 694 УПИ Х-139, кв.10 с площ 10/ Д-р за г Д-р за РД г.

25 г г г г г г г г г. кв.м. ид.ч. 695 с.полски извор УПИ ХІХ-29, кв.17 с площ 195/1 200 кв.м. ид.ч. 696 Землище 697 Землище 698 Землище 699 Землище 700 Землище 701 Землище 702 Землище 703 Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ засолена нива с площ ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ унищожена нива г Д-р за г Д-р за г Д-р за г Д-р за г РД г. РД г. РД г. РД г. РД г.

26 г г г г г г г г. 704 Землище 705 Землище 706 Землище 707 Землище 708 Землище 709 Землище 709 Землище 711 Землище пром. с площ ПИ изоставени трайни насаждения с площ ПИ ПИ площ ПИ друга трайно насаждение с площ ПИ наводнина нива с площ ПИ наводнина нива с площ ПИ площ ПИ унищожена нивапром. с площ Нови актове 1 601, и РД г.

27 г г г г г г г г г г. 712 Землище 713 Землище 716 Землище 717 Землище 718 Землище 719 Землище 720 Землище 721 Землище 722 Землище 723 Землище ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ площ ПИ площ ПИ ливада с площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ ПИ площ Землище ПИ

28 г. площ Землище ПИ г. ливада с площ г г г г г г г г. 726 Землище 727 Землище 728 Землище 729 Землище 730 Землище 731 Землище 732 Землище 733 Землище ПИ ливада с площ ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ ПИ ПИ ливада с площ ПИ ливада с площ ПИ др.изоставена ливада с площ Землище ПИ

29 г г. 735 УПИ І-154, кв.13 с площ 65/1 115 кв.м. ид.ч г г г г г г г г г. 736 Землище 737 Землище 738 Землище 739 Землище 740 Землище 741 Землище 742 Землище 743 Землище 744 Землище ПИ ПИ ПИ ливада с площ ПИ ливада с площ ПИ ПИ ливада с площ ПИ ливада с площ ПИ наводнена ливада с площ ПИ ливада с площ Землище ПИ

30 г. ливада с площ г. 746 Землище ПИ ливада с площ г г г г г г г г г. 747 Землище 748 Землище 749 Землище 750 Землище 751 Землище 752 Землище 755 Землище 756 Землище 757 Землище ПИ изоставени тр. насаждения с площ ПИ унищожена нивапром. с площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

31 г г г г г г г г г г г Землище ПИ Землище ПИ Землище ПИ лозе с площ 0.112/ Землище ПИ Землище ПИ Землище ПИ Землище ПИ ливада с площ Землище ПИ овощна градина с площ Землище ПИ / Землище ПИ / УПИ ХІV-997, кв.87 с площ

32 г г г г г г г г г г. 145/625 кв.м. ид.ч. 778 Землище ПИ УПИ ХVІІІ-1021, 1024, кв.73 с площ 645 кв.м. 782 Землище с.винарско 801 Землище с.винарско 802 Землище с.винарско 803 Землище с.винарско 804 Землище с.винарско 805 Землище с.винарско 806 Землище с.винарско 807 Землище с.винарско ПИ ПИ др.селскостоп. територия с площ ПИ площ ПИ площ ПИ ПИ ПИ площ ПИ лозе с площ Д-р за г. РД г.

33 г г г г г г г г г г г. 808 Землище с.винарско 809 Землище с.винарско 810 Землище с.винарско 811 Землище с.винарско 812 Землище с.винарско 813 Землище с.винарско 814 Землище с.винарско 815 Землище с.винарско 816 Землище с.винарско 817 Землище с.винарско 818 Землище с.винарско ПИ ПИ площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ площ ПИ ПИ ПИ лозе с площ ПИ

34 г г г г г г г г г г г. 819 Землище с.винарско 820 Землище с.винарско 821 Землище с.винарско 822 Землище с.винарско 823 Землище с.винарско 824 Землище с.винарско 826 Землище 827 Землище 828 Землище 829 Землище 830 Землище ПИ ПИ овощна градина с площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

35 г г г г г г г г г г. 831 Землище 832 Землище 833 Землище 834 Землище 835 Землище 836 Землище 837 Землище ПИ др. жил. терен с площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ УПИ ІІ-472, кв.44 с площ 7/664 кв.м. ид.ч. 840 Землище 841 Землище ПИ ПИ площ Д-р за г Д-р за г РД г. РД г.

36 г г г г г г г г г г г. 842 Землище 843 Землище 844 Землище 845 Землище 846 Землище 847 Землище 848 Землище 849 Землище 850 Землище 851 Землище 852 Землище ПИ ливада с площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ площ ПИ ПИ ливада с площ ПИ ливада с площ ПИ ПИ ливада с площ ПИ

37 г г г г г г г г г г г. 853 Землище 854 Землище 855 Землище 856 Землище 857 Землище 858 Землище 859 Землище 860 Землище 861 Землище 862 Землище 863 Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

38 г г г г г г г г г г г. 864 Землище 865 Землище 866 Землище 867 Землище 868 Землище 869 Землище 870 Землище 871 Землище 872 Землище 873 Землище 874 Землище ПИ ПИ /1.067 ПИ нива ПИ ливада с площ ПИ ливада с площ ПИ ПИ ливада с площ ПИ ПИ ПИ ПИ

39 г г г г г г г г г г г. 875 Землище 876 Землище 877 Землище 878 Землище 879 Землище 880 Землище 881 Землище 882 Землище 883 Землище ПИ ливада с площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ с.тръстиково УПИ І-169, кв.27 с площ 10/1 340 кв.м. ид.ч. 913 Землище с.вратица ПИ Д-р за г РД г.

40 г г г г г г г г г г г. 914 Землище с.вратица 915 Землище с.вратица 916 Землище с.вратица 917 Землище с.вратица 918 Землище с.вратица 919 Землище с.вратица 920 Землище с.вратица 921 Землище с.вратица 922 Землище с.вратица 923 Землище с.вратица 924 Землище с.вратица ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

41 г г г г г г г г г г г Землище ПИ с.вратица лозе с площ Землище ПИ с.вратица с.полски извор УПИ І-372, кв.42 с площ кв.м. 928 с.тръстиково УПИ ХІІ-114, кв.37 с площ Землище с.вратица 952 Землище 953 Землище 954 Землище 955 Землище 956 Землище 957 Землище 600 кв.м. ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

42 г г г г г г г г г г г. 958 Землище 959 Землище 960 Землище 961 Землище 962 Землище 963 Землище 964 Землище 965 Землище 966 Землище 967 Землище 968 Землище ПИ ПИ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ

43 г г г г г г г г г г г. 969 Землище 970 Землище 971 Землище 972 Землище 973 Землище 974 Землище с.кръстина 975 Землище с.кръстина 977 Землище с.вратица 978 Землище 979 Землище 988 Землище ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ лозе с площ ПИ ПИ изост.нива с площ ПИ лозе с площ ПИ ПИ ПИ

44 г г г г г г г г г г г. 981 Землище 982 Землище 983 Землище 984 Землище 985 Землище 986 Землище 987 Землище 988 Землище 989 Землище 990 Землище 991 Землище ПИ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с

45 г г г г г г г г г г г. 992 Землище 993 Землище 994 Землище 995 Землище 996 Землище 997 Землище 998 Землище 999 Землище Землище Землище Землище площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ ПИ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с

46 г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ Д-р за г Землище ПИ РД г

47 г г Землище ПИ г г г г г г г г г Землище ПИ УПИ ХІІ-182, кв.13 с площ 10/ кв.м. ид.ч Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ лозе с площ ПИ ПИ ПИ ПИ Д-р за г РД г.

48 г г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

49 г г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ / ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с

50 г г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с площ ПИ овощна градина с

51 г г г г г г г г г г. площ Землище ПИ овощна градина с площ Землище ПИ овощна градина с площ Землище ПИ овощна градина с площ Землище ПИ овощна градина с площ Землище ПИ УПИ І-8, кв.39 с площ 127/1 492 кв.м. ид.ч Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково ПИ ПИ ПИ ПИ Д-р за г Землище ПИ РД г

52 г. с.тръстиково г Землище с.тръстиково ПИ г г г г г г г г г Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище Землище с.тръстиково ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ РД г

53 г г г г г г г г г г г Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище с.тръстиково Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ залесена територия с площ ПИ ПИ

54 г г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ /9.840 ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ залесена

55 г г г г г г г г г г. територия с площ УПИ ХVІ-210, кв.30 с площ 26/ кв.м. ид.ч ЗЗП ПИ 95 с площ 520 кв.м Землище ПИ 4 а с площ кв.м Землище ПИ 4 б с площ кв.м УПИ ХІV, кв.7 с площ кв.м Землище ПИ с.вратица НМ извън регулацията с площ 0.709/ Землище с.вратица Землище с.желязово Землище с.желязово Землище с.желязово ПИ ПИ ПИ ПИ овощна градина с площ Д-р за г Д-р за г РД г. РД г.

56 г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ Нови актове и Землище ПИ

57 г г Землище ПИ г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ временно неизползваема ПИ временно неизползваема ПИ временно неизползваема Землище ПИ РД г.

58 г. временно неизползваема г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ временно неизползваема ПИ временно неизползваема ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ Землище ПИ

59 г Землище ПИ г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ с.тръстиково УПИ ХХІ-169, кв.27 с площ 50/ 610 кв.м. ид.ч Землище Землище Землище ПИ изост. нива с площ ПИ ПИ Д-р за г РД г.

60 г г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ вр. неизп. нива с площ ПИ ПИ ПИ

61 г г г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ изост. трайни насаждения с площ ПИ вр. неизп. нива с площ ПИ вр. неизп. нива с площ ПИ вр. неизп. нива с площ ПИ вр. неизп. нива с площ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ

62 г г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ ПИ изост. трайни насаждения с площ ПИ изост. трайни насаждения с площ ПИ изост. трайни насаждения с площ ПИ изост. трайни насаждения с площ ПИ изост. нива с площ ПИ изост. трайни насаждения с площ ПИ ПИ Д-р за замяна г. РД г.

63 г с.полски извор УПИ ХVІІ-73, кв.14 с площ 178/ 804 кв.м. ид.ч с.полски извор УПИ ХІХ-73, кв.14 с площ 92/ 414 кв.м. ид.ч г Д-р за РД г г Землище ПИ Нов акт г. пасище, мера с площ РД г Землище ПИ Нов акт г. пасище, мера с площ РД г Землище ПИ Нов акт г. пасище, мера с площ РД г Землище ПИ Нов акт г. пасище, мера с площ РД г Землище ПИ Нов акт г. пасище, мера с площ РД г Землище ПИ Нов акт г. пасище, мера с площ РД г Землище ПИ Нов акт

64 г. пасище, мера с площ г г г г г г г г Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище Землище ПИ пасище, мера с площ ПИ пасище, мера с площ ПИ пасище, мера с площ ПИ пасище, мера с площ ПИ пасище, мера с площ ПИ пасище, мера с площ ПИ пасище, мера с площ ПИ Нов акт Нов акт Нов акт Нов акт Нов акт Нов акт Нов акт РД г. РД г. РД г. РД г. РД г. РД г. РД г. РД г.

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно