БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол"

Препис

1 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN /NА ICS ; ; ; Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General - National Annex to BDS EN :2010 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines - Nationaler Anhang für BDS EN :2010 Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène (PE) Partie 1: Généralités - Annexe nationale pour BDS EN :2010 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN :2010/NА на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. Стр. 1, вс. стр.5. Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13. Национален за позоваване: прбдс ЕN :2010/NА:2013

2 Стр. 2 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 NА.1 Обект и област на приложение 4 NA Цвят 4 NA 5 Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на полиетилен (РЕ) за производство на тръби и тръбопроводни системи, предназначени за газоснабдяване 4

3 Стр. 3 ПРЕДГОВОР Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 81 Пластмаси. Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на тръбопроводни системи и техните елементи, изработени от полиетилен (PE) и предвидени да се използват за газоснабдяване. Той отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти във връзка с климатичните и географски условия в страната, както и на установените регионални и национални традиции и строителен опит. Този документ се прилага заедно с БДС EN :2010, който въвежда EN :2010.

4 Стр. 4 NА.1 Обект и област на приложение Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики на полиетилен (РЕ), използван като суровина за производство на строителния продукт тръби и елементи за тръбопроводни системи, предназначени за газоснабдяване: Този документ не противоречи на БДС ЕN :2010 и се отнася за точкa 4. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия в страната, както и установените регионални и национални традиции в производството на строителни продукти. Добавя се нова точка NA. 5 и таблица NA.5. ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на точките и номерът на таблицата, съдържащи се в това национално приложение, отговарят на номерата на съответните точки и на съответната таблица в БДС EN :2010, като пред номерата са изписани буквите NА (National Annex). NA Цвят Цветът на компаунда за производството на тръби и елементи за тръбопроводните системи за газоснабдяване трябва да е черен (РЕ 80 и РЕ 100), жълт РЕ 80 или оранжев РЕ 100. Не се допуска използването на неоцветен компаунд. NA 5 Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на полиетилен (РЕ) за производство на тръби и елементи за тръбопроводни системи, предназначени за газоснабдяване Националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на полиетилен (РЕ), предназначен за производство на тръби за газоснабдяване, са определени в таблица NA.1. Таблица NA.1 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на полиетилен (РЕ) за производство на строителния продукт тръби и елементи за тръбопроводни системи, предназанчени за газоснабдяване Съществена характеристика/ Начин на деклариране на експлоатационен Стандарт с метод за изпитване/изчисление Изискване/гранично ниво експлоатационен показател показател клас/измерителна единица на нивото Плътност на компаунда kg/m³ БДС EN ISO и 930 БДС EN ISO Време до началото на min (минути) БДС EN ISO > 20 окисляване (термична стабилност) Индекс на стопилка по маса (MFR) g/10 min БДС EN ISO 1133 (0,2 MFR 1,4) 0.8 Съдържание на летливи mg/kg БДС EN вещества Съдържание на вода mg/kg БДС ЕN

5 Стр. 5 Таблица NA 1 (продължение) Съществена характеристика/ експлоатационен показател Съдържание на сажди (черен компаунд) Диспергиране на сажди (черен компаунд) Диспергиране на пигмент (за суровини с жълт или оранжев цвят) Устойчивост спрямо газов кондензат Устойчивост на бавно разпространение на пукнатини (d n : 110 mm SDR 11) Устойчивост на бързо разпространения на пукнатини (Критично налягане р с ) Минимално изисквана якост (MRS) Начин на деклариране Стандрат с метод за Изискване/гранично на експлоатационен изпитване/изчисление ниво показател клас/изм.единица на нивото % (по маса) ISO 6964 (2 до 2,5) Класификация на диспергиране А1, А2, А3 или В ISO Степен 3 Класификация на ISO Степен 3 диспергиране А1,А2, А3 или В няма БДС EN ISO и Да няма разрушаване по БДС EN ISO време на изпитването няма БДС EN ISO Да няма разрушаване по време на изпитването няма БДС ЕN ISO р с 1,5 MOP (e 15 mm) няма БДС EN ISO 9080 РЕ 100 MRS >10,0 MPa РЕ 80 MRS >8,0 MPa

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Адрес: гр. Асеновград, бул.българия

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Адрес: гр. Асеновград, бул.българия Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Адрес: 344 / 14.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ Racing 4. Дата вземане на пробата: 14.09.2016 г. 2. Място на вземане на пробата:колонка

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 341 / 14.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ 4. Дата вземане на пробата:14.09.2016

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София 411 / 13.10.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 13.10.2016

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово запад Адрес: гр. Габрово кв. Шейнини на входа на Габрово от Севлиево

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово запад Адрес: гр. Габрово кв. Шейнини на входа на Габрово от Севлиево Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово запад Адрес: гр. Габрово кв. Шейнини на входа на Габрово от Севлиево 329 / 12.09.2016г. 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 3756 / 28.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) 6101 / 20.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив 363 / 12.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 12.09.2016 г. 2. Място на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 4611 /09.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА 4017 / 12.07.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 6149 / 23.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов 142 / 19.04.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ Racing 4. Дата вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, 7647 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място на вземане на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Адрес: гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Адрес: гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Адрес: гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1 259 / 11.06.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 2. Място на вземане на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния 247 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км югозападно от София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км югозападно от София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км 2929 / 18.05.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня 4582 / 08.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна 6117 / 21.10.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: гр. Видин, кв. Южен парк, местност Майски лес

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: гр. Видин, кв. Южен парк, местност Майски лес Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: 4655 / 12.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 08.08.2019 г. 2. Място на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2 3685 / 25.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 София-Варна, на 125 км. от София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 София-Варна, на 125 км. от София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 -Варна, на 125 км. от 2745 / 10.05.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 2840 / 15.05.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km 89+500 5825 / 06.10.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата на вземане на пробата: 04.10.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: 7639 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: 7781 / 14.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.12.2018 г. 5. Идентификация:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) 217 / 15.05.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power 95 4. Дата на вземане на пробата: 15.05.2018

Подробно