Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля"

Препис

1 Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания. Разопаковайте устройството и проверете компонентите ВНИМАНИЕ За опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. За да избегнете опасност от задушаване, моля, пазете тези торбички на място далеч от бебета и деца. Повечето илюстрации в това Ръководство за бързо инсталиране показват модел MFC-J40. Отстранете защитната лента и филма, покриващ това устройство и също от дисплея. Отстранете полиетиленовата торбичка, съдържаща мастилниците, от горната част на тавата за хартия. BUL Вариант 0

2 2 Заредете обикновена хартия размер A4 Издърпайте тавата за хартия извън устройството. Вдигнете капака на изходната тава за хартия. С двете ръце леко натиснете и плъзнете страничните водачи и след това водача за дължината на хартията, за да съвпаднат с размера й. Уверете се, че триъгълните обозначения върху страничните водачи и водача за дължина са подравнени с обозначението за размера на хартията, която използвате. Раздвижете листата добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или не поемане на хартия. Проверете дали хартията е поставена плътно в тавата. НЕ бутайте хартията твърде навътре f g h i Внимателно регулирайте страничните водачи на хартията към хартията с две ръце. Затворете капака на изходната тава за хартия. Бавно избутайте тавата за хартия така, че напълно да влезе в устройството. Като придържате тавата за хартия на място, издърпайте подпората за хартия докато щракне, и разгънете капака на подпората. 2

3 3 Свързване на захранващия кабел и телефонната линия 4 Поставяне на мастилниците Все още НЕ СВЪРЗВАЙТЕ кабела. Свържете захранващия кабел. ВНИМАНИЕ Устройството трябва да е включено към заземен контакт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги измийте с вода, а ако се появи дразнене, се консултирайте с лекар. Уверете се, че захранването е включено. Отворете капака на мастилниците. Отстранете зеления предпазен елемент. Разопаковайте мастилницата. ВНИМАНИЕ Тъй като устройството се заземява чрез контакта, можете да се предпазите от потенциално опасни електрически неизправности в телефонната мрежа, като оставите захранващия кабел свързан към устройството, когато го свързвате към телефонната линия. По същия начин можете да се предпазите при преместване на вашето устройство, като извадите първо телефонната линия, а след това захранващия кабел. Забележка Уверете се първо, че сте инсталирали мастилниците, предоставени ви с вашето устройство. Телефонната линия ТРЯБВА да бъде свързана към контакта на устройството, обозначен като LINE (ЛИНИЯ). 3

4 f g h Цветът на дръжката трябва да съвпада с цвета на мастилницата. Поставете всяка мастилница по посока на стрелката на етикета. Леко натиснете мастилницата, докато щракне. След като всички мастилници са поставени, затворете капака. 7 Избор на режим на получаване Съществуват четири възможни режима на получаване: Само Fx, Fx/тел, Ръчно и Външен TAD (автоматичен телефонен секретар). 5 Проверете 6 Избор качеството на печат Когато подготвителният процес завърши, на дисплея се извежда St Ppr n Prss Strt (Постави хартия и натисни Strt). Натиснете Colour Strt (Старт Цветно). Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата. (черно/жълто/синьо/червено) Ако всички линии са ясни и видими, натиснете (Ys (Да)) на клавиатурата, за да завършите теста за качество, и преминете към стъпка 6. Ако се забелязват липсващи къси линии, натиснете 2 (No (Не)) на клавиатурата и следвайте стъпките на дисплея. на език Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Initil Stup (Инициал. настр). Натиснете или, за да изберете Lol Lngug (Локален език). Натиснете или, за да изберете своя език. Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Режим получ. Натиснете или, за да изберете режим на получаване. 4

5 f 8 Настройка 9 Въвеждане на дата и час Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Дата&Час. Въведете последните две цифри на годината от клавиатурата и натиснете OK (Ок). Повторете процедурата за месец/ден/година в 24-часов формат. на лична информация (Идентификация на устройство) Трябва да съхраните информация за вашето име и номер на факс, която да се отпечатва на всички страници, които изпращате по факс. f Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Име на машина. Въведете номера на факса (до 20 цифри) от клавиатурата за набиране и натиснете OK (Ок). За да въведете + за международни кодове, натиснете l. Въведете своето име (до 20 знака), използвайки клавиатурата, и натиснете OK (Ок). 0 Настройка на режими за тонално/импулсно набиране Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Тон/Импулс. Натиснете или, за да изберете Пулс (или Тон). Задаване на типа телефонна линия Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Комп.тел.линия. Натиснете или, за да изберете Нормално, PBX (Включване на множество линии) или ISDN. Забележка Ако допуснете грешка и искате да започнете отначало, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и се върнете към. 5

6 2 Задаване на съвместимост на телефонната линия Ако свързвате устройството към VoIP услуга (чрез Интернет), трябва да промените настройката за съвместимост. Забележка Ако използвате аналогова телефонна линия, можете да прескочите тази стъпка. Натиснете Mnu (Меню). Натиснете или, за да изберете Инициал. настр. Натиснете или, за да изберете Съвместимост. Натиснете или, за да изберете Основен(заVoIP). За Winows потребители: Сега отидете Страница 7 За потребители на Mintosh: Сега отидете Страница 9 6

7 Winows За потребителите на интерфейс (Winows 2000 Profssionl/XP/XP Profssionl x64 Eition/ Winows Vist /Winows 7) Преди да инсталирате Свържете кабела 3 Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. За потребители на Winows 2000 (английска версия), моля, инсталирайте драйвера и софтуера на английски от компакт диска на полски/унгарски/чешки/ английски. 4 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компакт-диск в CD-ROM устройството. Следвайте инструкциите на екрана. Ще се появи главното меню на CD-ROM-а. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензното споразумение. Следвайте инструкциите на-екрана. Изберете Стандартен, след което щракнете върху Напред. Инсталацията продължава. Когато се появи този екран, преминете към следващата стъпка. 5 Winows Mintosh 7

8 Winows 6 Край и рестартиране Натиснете Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра, трябва да влезете с права на администратор. На екрана Проверка за актуализации на фърмуера изберете желаната настройка за актуализация на фърмуера и щракнете върху OK. Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка. Забележка За актуализацията на фърмуера е необходим достъп до интернет. Край Инсталацията е завършена Сега отидете Продължете към инсталиране на допълнителните приложения на стр.. 8 f g h Инсталацията ще продължи автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. Когато се изведе екранът Ръководства за потребителя, щракнете върху Преглед на ръководства в мрежата, ако желаете да изтеглите ръководствата и следвайте инструкциите на-екрана. Можете да видите ръководствата също и в компактдиска с документацията. Когато екранът за Онлайн Pегистрация се появи, направете своя избор и следвайте инструкциите на-екрана. Ако не желаете да конфигурирате вашето устройство като принтер по подразбиране, махнете отметката от полето Задай като принтер по подразбиране. Забележка Драйвер за принтер XML Ppr Spifition Драйверът за принтер XML Ppr Spifition е най-подходящият драйвер, когато се печата от приложения, които използват документи със спецификация XML Ppr Spifition. Изтеглете най-новия драйвер от уебсайта на Brothr Solutions Cntr на адрес

9 Mintosh За потребителите на интерфейс (M OS X 0.4., 0.5.x, 0.6.x) 3 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. 4 Свържете кабела НЕ свързвайте устройството към порт на клавиатура или към хъб, към който не се подава захранване. Свържете устройството директно към вашия Mintosh. Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото може да възникне грешка Winows Mintosh 9

10 Mintosh 5 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете предоставения инсталационен компакт-диск в CD-ROM устройството. За да инсталирате, щракнете два пъти върху иконата Strt Hr OSX (Започни оттук OSX). Изчакайте да се инсталира софтуерът това ще отнеме няколко секунди. След инсталирането, софтуерът на Brothr ще търси устройство на Brothr. Изберете устройството от списъка и след това щракнете върху OK (Ок). Когато се появи този екран, щракнете върху Nxt (Напред). f Когато се появи екран Brothr Support (Поддръжка на Brothr), щракнете върху Clos (Затвори). Край Инсталацията е завършена. 0

11 Инсталиране на допълнителни приложения Winows Инсталиране на FFiltr Stuio/ BookSn & Whitor Suit, поддържани от Rllusion, In Устройството трябва да е включено и свързано към компютъра. Компютърът трябва да е свързан към интернет. Уверете се, че сте влезли с права на Администратор. Това приложение не е достъпно за серия Winows Srvr 2003/2008. Отворете отново основното меню като извадите и поставите отново инсталационния компкт-диск или щракнете два пъти върху програмата strt.x в главната папка. Ще се появи главното меню на CD-ROM-а. Изберете език и след това щракнете върху Допълнителни приложения. Натиснете бутона за приложението, което желаете да инсталирате. Върнете се назад към екрана Допълнителни приложения, за да инсталирате още приложения. 2 Инсталиране на FFiltr Stuio Hlp За да пуснете FFiltr Stuio, се придвижете до тарт/всички програми/ Rllusion/FFiltr Stuio на компютъра. Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на екрана. Щракнете върху Chk for upts (Провери за актуализации), за да отидете на страницата за актуализации на Rllusion. Щракнете върху бутона Downlo (Изтегляне) и изберете папка, в която да запишете файла. Затворете FFiltr Stuio преди да стартирате инсталиращата програма за FFiltr Stuio Hlp. Щракнете-два пъти върху изтегления файл от указната преди това папка и следвайте инструкциите за инсталиране на екрана. Забележка За да видите пълната FFiltr Stuio Hlp ( Помощ на FFiltr Stuio), изберете тарт/всички програми/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp на компютъра.

12 Търговски марки Графичният знак на Brothr е регистрирана търговска марка на Brothr Inustris, Lt. Brothr е регистрирана търговска марка на Brothr Inustris, Lt. Winows Vist е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Mirosoft Corportion в САЩ и други страни. Mirosoft, Winows, Winows Srvr и Intrnt Explorr са регистрирани търговски марки на Mirosoft Corportion в САЩ и/или други страни. Appl, Mintosh и M OS са търговски марки на Appl In., регистрирани в САЩ и други страни. FFiltr Stuio е търговска марка на Rllusion, In. Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените й програми. Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brothr, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brothr Inustris Lt. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт са обект на промяна без предизвестие. Brothr си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се тук, и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително значителни), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до, типографски или други грешки, свързани с публикацията. Авторски права и Лиценз 200 Brothr Inustris, Lt. Всички права запазени. Вдъхновете. Щракнете двукратно върху иконата Brothr CrtivCntr (Творчески център на Brothr) върху вашия десктоп, за да влезете в БЕЗПЛАТНИЯ уебсайт с много идеи и ресурси за лична и професионална употреба.

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J470DW Сериен

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J200 Сериен номер:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се обадите на отдела за работа с клиенти Попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J4410DW

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно