COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП

Размер: px
Започни от страница:

Download "COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП"

Препис

1 COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

2 Разлика спрямо предходната версия в софтуера : - добавени са формати 0.1s в режимите на таймера. Контролера има 5 изхода / три дискретни и два аналогови / Дискретните изходи K1 и K2 са управляващи изходи на температурните контролери. Дискретния изход изход K3 се програмира като таймерен или алармен в раздел Системни параметри! Аналоговите изходи са препредаващи, входните променливи. Таймера работи в два основни режима : като независим от измерваните входни величини.в този режим таймера се стартира по фронт. в зависимост от това дали измерената величина е достигнала заданието на терморегулатора. В този режим таймера се стартира и работи докато на управляващия вход има ниво. Всеки от основните режима има и по два подрежима на работа определящи състоянието на изхода на таймера: Изхода е включен по време на броене Изхода се включва след изтичане на броенето. 2

3 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 3 2. КОД ЗА ЗАЯВКА 3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 5..2 ПРИНЦИП НА РАБОТА РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАДАНИЯТА НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ КОНТРОЛЕРИ АЛАРМЕН ИЗХОД.3 ТАЙМЕР РЕЖИМИ НА РАБОТА 7. ТАЙМЕР РЕДАКТИРАНЕ НА ВРЕМЕТО 8 5. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. КЛЕМОРЕД 8. СВЪРЗВАНЕ НА АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ 9.1 Свързване на резистивни сензори (Pt100 или др.).2 Свързване на термодвойка Свързване на трансмитери СВЪРЗВАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТАЙМЕРА СВЪРЗВАНЕ НА ИЗХОДИ СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ ПОТРЕБИТЕЛСКА НАСТРОЙКА НА ОФСЕТА НА АНАЛОГОВИТЕ КАНАЛИ МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ 12. СКРИТИ СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ Управлява едновременно два процеса по пропорционален или закон за регулиране Програмируем таймер или аларма Аналогови препредаващи изходи ON-OFF MS8111PWM3S намира приложение в пещи за изпичане на хляб, хлебни и сладкарски изделия, керамика, производство на каучук, закаляване на метали, отопление и вентилация, оранжерии и др. 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Микропроцесорният двуканален контролер MS8111PWM3S, е предназначен за управление едновременно на два процеса, използвайки пропорционален или позиционен закон за регулиране. Предвидена е възможност за потребителски избор на алармен изход или таймерна секция. Изходите се управляват съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ). 3

4 2. КОД НА ЗАЯВКА MS8111PWM3S - x.x.x.x.x.x.x.x.x.x C C C J K C C Трансмитер код N - Аларма S - Таймер D - не е изведен Вход канал 1(C1) Вход канал 2(C2) код C1 C ,0 C C C C C C Pt1000 Pt100 Корпус код М1 - кутия Ip59x8x125 хоризонтален панел 1М - кутия Ip59x8x125 вертикален панел K1 AA AB AD AE AF Код K2 BA BB BD BE BF K3 CA - не е изведен CB - Реле 5A/250V Триак 2A / 250V CD - OC NPN неизол.ucemax=5v, ICmax=100mA CF - OC NPN изол.ucemax=80v, ICmax=1A Захранващо напрежение ** код PA VAC /50Hz PF - 2 VAC ±30% изолирано PB - 2 VDC ±30% изолирано PC - 12 VDC ±15% неизолирано PD - 2 VDC ±15% неизолирано PX - друго ma DC-2W ma DC-3W V DC-3W 9X 9Y друг по заявка Аналогови изходи I0 - не са изведени I1-1x-20mA DC I2-1x0-20mA DC I3-1x0-1V DC I - 1x0-10V DC I5-2x-20mA DC I7-2x0-20mA DC 9I - 2x0-1V DC I9-2x0-10V DC IX- друг по заявка Изведено захранване за трансмитер код Т0 - не е изведено Т V 150 ma! Задължително трябва да се уточни обхвата: долна и горна граници и десетична точка! Пример: MS8111PWM3S - M T0.PA.I0.AB.BA.CB.N Вход C2 - трансмитер -20mA DC 2W Изведено захранване за трансмитер не е изведено Аналогови изходи - не са изведени Захранващо напрежение VАС

5 3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Аналогови входове Линеен токов Линеен напреженов Терморезистор Термодвойка Друг Точност на измерване Цифрови входове 0 20 ma DC; 20 ma DC 0 10 V DC Pt 100, P1000 J, K, по заявка ± 0.15% от обхвата Старт / Стоп таймер оптоизолиран : акт.ниво GND ISO, - за NPN датчик EN 0751 EN 058 Дискретни изходи K1- ON/OFF или ШИМ К2- ON/OFF или ШИМ К3- ТАЙМЕР или АЛАРМА Функция К3 Опции: Реле 250 V / 5 A Триак 250 V / 2 A NPN OC uniso Ucemax=5V,Icemax=100 ma NPN OC iso Ucemax=80V,Icemax=1A - Аларма - Таймер Аналогови изходи (опция) оптоизолиран АО1 токов или напреженов АО2 токов или напреженов Друг 0 20 ma DC; 20 ma 0 10V DC по заявка За захранване на трансмитер ( ) V DC 150 ma нестабилизирано Индикация и клавиатура Дисплей 2 x цифри LED 10 mm Обхват на дисплея Формат на дисплея X.XXX ; X X.XX ; XXX.X ; XXXX Клавиатура Полусензорна Захранване Захранващо напрежение ; Честота 230VАС / max 20mA; 50 Hz Друго съгласно код на заявка Условия на експлоатация Температура и относителна Условия на работа: C / % rh влажност без кондензация Условия на съхранение: C / % rh Размери Габаритни размери (WxHxL) 9 x 8 x 128 mm Монтаж в отвор 90 x mm Тегло max 300 g Степен на защита IP0 5

6 . ПРИНЦИП НА РАБОТА Дисплей Основни параметри използвани в уреда SP Set Point - задание за регулиране Zоn Zone - зона на пропорционалност или хистерезис при ON/OFF регулиране PV Process variable - входна величина Ahi Alarm Hi - горна граница на алармата ALО Alarm Lo - долна граница на алармата В работен режим на горния дисплей се отчита стойността на величината на Канал 1, а на долния за Канал 2. Зелените светодиоди показват дали е активен съответния изход, съответно горният за Канал 1, а долният за Канал РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАДАНИЯТА НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ КОНТРОЛЕРИ В режима на програмиране на задания се влиза чрез натискане и задържане за повече от 5 sec. на бутон SET ( докато е натиснат бутона на дисплея се извеждат стойностите на двете задания. Ако бутона се отпусне преди изтичането на времето за задържане, то влизане в режима не се осъществява ). В режима на долния дисплей се изписва името на параметъра, а на горния дисплей неговата стойност. Редактирането на стойностите се извършва с бутони DOWN и UP, а преминаването на следващ параметър - с бутон SET..2. Име Описание SP 1 Задание на Канал 1 SP 2 Задание за Канал 2 Стойности В границите на изменение на входната величина В границите на изменение на входната величина АЛАРМЕН ИЗХОД Разрешава се от параметъра SrEG от раздел Скрити Системни параметри. Когато стойността на величината за даден канал надхвърли (падне под) горната (долната) граница на алармата, тя се задейства като на съответния за канала дисплей започва периодично да се появява съобщение ALL. Аларменият изход е общ за двата канала и сработва независимо от това кой от каналите е изпаднал в алармена ситуация, като на съответния дисплей се редуват ALL и измерената стойност.

7 .3. ТАЙМЕР РЕЖИМИ НА РАБОТА Разрешава се от параметъра SrEG от раздел Скрити Системни параметри. Таймерната секция може да работи независимо от останалата част на контролера (от измерваната величина) като се стартира/спира с бутони или по фронт от вход Start timer или работи в зависимост от измерваната величина като таймера се стартира при достигане на заданията (избира се чрез параметъра SrEG) РЕЖИМ 1 - Таймера работи независимо от терморегулатора Стартиране от цифров вход Start timer / старт по фронт / За ръчно стартиране се използва бутон. РЕЖИМ 1.1: Таймерът се стартира чрез подаване на активно ниво GND на вход Start timer (например натискане на външен бутон), с което се активира таймерният изход и започва да намалява зададеното време. Изходът на таймера е активен до изтичане на времето или до повторно натискане на външния бутон. Червеният светодиод мига до изтичане на времето. РЕЖИМ 1.2: Таймерът се стартира чрез натискане на външен бутон. Червеният светодиод мига до изтичане на зададеното време. Изходът се активира след изтичане на времето (индицира се с постоянно светещ червен светодиодът) и остава активен до натискане на външния бутон или до отпадане на захранването. РЕЖИМ 2 Таймера стартира в зависимост от това дали измерената величина / PV/ е достигнала заданието /SP/ на терморегулатора. На вход Start timer трябва да има разрешаващо ниско ниво. За ръчно разрешение се използва ключ. РЕЖИМ 2.1: Таймерът се стартира при достигане на стартовите условия и активно ниво на вход Start timer (разрешение от външен ключ), с което се активира таймерният изход и започва да намалява зададеното време. Изходът на таймера е активен до изтичане на времето или до забрана от външния ключ. Червеният светодиод мига до изтичане на времето. Нов старт е възможен само след забрана и повторно разрешение от външния ключ. РЕЖИМ 2.2: Таймерът се стартира при достигане на стартовите условия и активно ниво на вход Start timer (разрешение от външен ключ). Червеният светодиод мига до изтичане на зададеното време. Изходът се активира след изтичане на времето (индицира се с постоянно светещ червен светодиодът) и остава активен до забрана от външния ключ или до отпадане на захранването. Нов старт е възможен само след забрана и повторно разрешение от външния ключ. В горните два режима при подаване на захранващото напрежение ако е разрешен от външния ключ и са налице стартовите условия, таймерът се рестартира! 7

8 .. ТАЙМЕР РЕДАКТИРАНЕ НА ВРЕМЕТО При стартиран таймер се извежда оставащото време. Извеждане на дисплея на оставащото или Чрез натискане и задържане на бутоните зададеното време на таймера SET и UP, в указаната последователност - Чрез натискане и задържане на бутоните SET и UP, в указаната последователност, за повече от 5 sec (до изписване на надпис SP t на долния дисплей). - Редактирането на стойността се извършва с бутони DOWN и UP, а потвърждаването - с бутон SET. Редактиране на зададеното време 5. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. КЛЕМОРЕД Multyfunctional process controller +12V AO2 AO1 GND DIG1 ISO ISO set MS8111 microsyst CH2 Pt100 K J IN +12V +12V IN Start timer CH1 8

9 . СВЪРЗВАНЕ НА АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ С оглед на добрата работа като цяло е важно сондите да са разположени на подходящо място в средата, в която ще се извършва регулирането на температурата..1 Свързване на резистивни сензори (Pt100 или др.) Сензорите могат да се свързват по двупроводна или трипроводна линия. Свързването на двупроводни сензори към трипроводна линия става по схемата показана на фиг., като между клеми 1 и 2 и клеми 5 и на контролера задължително се поставят кабелни мостове. При по-големи разстояния между сензор и контролер е препоръчително да се използва трипроводна линия, тъй като при нея се компенсира грешката при измерване на температурата дължаща се на допълнителното съпротивление внасяно от присъединителните проводници. Свързването на трипроводни сензори към контролера става по схемата показана на фиг. 2 като към клеми 1 и 2 и клеми 5 и на контролера се свързват свързаните на късо в сензора кабели. МОСТ МОСТ Фиг Фиг. 2 Свързване на термодвойка При свързването на сензор тип термодвойка, трябва да се обърне внимание на поляритета на сензора. При обърнат поляритет показанията на уреда ще са некоректни. При работа с термодвойки е необходимо да се използва компенсационен кабел, съответстващ на типа на използваната термодвойка (фиг. 3.) Термодвойка Компенсационен кабел Фиг. 3 9

10 .3 Свързване на трансмитери.3.1. Трансмитери с двупроводно свързване Захранването за трансмитерите се осигурява от уреда. + I Фиг. * Уредът осигурява нестабилизирано напрежение от 11,5V до 1,5V / max 50mA.3.2. Трансмитер със собствено захранване Сензор Тр ансмитер U захр. + I U захр. + I Фиг Трипроводен трансмитер захранен от уреда Out + I + Out Фиг. * Уредът осигурява нестабилизирано напрежение от 11,5V до 1,5V / max 50mA 10

11 7. СВЪРЗВАНЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ТАЙМЕРА Стартиране по фронт от бутон. Използва се когата таймера работи независимо от измерваните входни величини. 2 Стартиране по ниво от ключ. Използва се когато стартирането на таймера зависи от измерваните входни величини. 23 Start Timer кл.2 GND ISO кл СВЪРЗВАНЕ НА ИЗХОДИ Свързването на изход на контролера, в зависимост от избраната в кода за заявка опция на изпълнение на съответния цифров изход, към товара става по схемите показани на фиг. 7. ИЗХОД ТРИАК РЕЛЕЕН ИЗХОД NPN OC неизолиран - + Uвътрешно NPN OC изолиран 11-1V U +U - U фиг.7 11

12 9. СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ В режима на програмиране на системни параметри се влиза чрез едновременно натискане и задържане за повече от 5 sec. на бутони UP и DOWN заедно. В режима, на долния дисплей се изписва името на параметъра. С помоща на бутони DOWN и UP се избира желания параметър, а с бутон SET на горния дисплей се извежда неговата стойност. Редактирането на стойностите се извършва с бутони DOWN и UP, а преминаването на следващ параметър - с бутон SET. Име Описание Стойности секунди t1 Период на Канал 1 Zon1 Зона на пропорционалност на Канал 1 При задаване на стойност 0 регулирането на канала преминава в позиционно, като параметъра Zon1 на канала приема ролята на хистерезис на регулиране. В границите на изменение на входната величина секунди t2 Zon2 ALO1 ALO2 Ahi1 Ahi2 End Период на Канал 2 Зона на пропорционалност на Канал 2 Долна граница на аларма за Канал 1 Долна граница на аларма за Канал 2 Горна граница на аларма за Канал 1 Горна граница на аларма за Канал 2 Изход от режима на системни параметри При задаване на стойност 0 регулирането на канала преминава в позиционно, като параметъра Zon2 на канала приема ролята на хистерезис на регулиране. В границите на изменение на входната величина В границите на изменение на входната величина В границите на изменение на входната величина В границите на изменение на входната величина В границите на изменение на входната величина При избора му с бутон SET се излиза от режима на системни параметри. Да се променят с изключително внимание, защото тяхната промяна може да доведе до некоректна работа на уреда! 12

13 10. ПОТРЕБИТЕЛСКА НАСТРОЙКА НА ОФСЕТА НА АНАЛОГОВИТЕ КАНАЛИ В този режим, потребителите могат да въведат свободно програмируем коефициент, който ще се добави винаги при измерването на каналите (т.н. офсет ). Този режим се използва при забелязване на несъответствие между дисплейваната от уреда стойност и измерената с друг еталонен уред. За разрешение въвеждането на потребителско отместване в показанията на двата канала е необходимо захранването на уреда да се подаде при натиснат и задържан бутон DONW. В този случай, в режима на програмиране на задания се задават стойности, които се добавят (изваждат при знак минус) към показанията на каналите. Задаването на всеки отделен офсет става по начина, по който се осъществява настройката на заданието за регулиране (SP) на всеки канал в нормален режим на работа Внимание - уредът не извежда предишно въведените корекции! Да се променя с изключително внимание може да доведе до некоректна работа на уреда! Режима офсет е валиден до последващо изключване на захранването. 11. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ Препоръки за използване на свързващи проводници - Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от капацитивно и индуктивно взаимодействие. Когато трябва да се пресичат сигнали с различни по тип сигнали, това трябва да се прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние. Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори, радиопредаватели и проводници по които протичат големи токове, които се включват и изключват. Подтискане на шума чрез използване на вградения в контролера филтър Ако входната величина се колебае и не е стабилна е необходимо да се намали коефициента на филтъра Fr1/2. Колкото е по-малка стойността на коефициента на филтъра толкова е по-тежък филтъра и по-бавно се изменя входната величина. Ако входната величина отскача периодично за кратки интервали от време е необходимо да се увеличи параметъра време за отскок на филтъра t. При увеличаване на този параметър уредът реагира по бавно при рязко изменение на входната величина, но игнорира кратковременните смущения. 13

14 12. СКРИТИ СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ ИЗПОЛЗВАТ СЕ САМО ОТ СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ! НЕКОРЕКТНАТА УПОТРЕБА ВОДИ ДО НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НА ИЗДЕЛИЕТО! Скритите системни параметри са "видими" до последващо изключване на захранването. За разрешение показването на скритите системни параметри е необходимо захранването на уреда да се подаде при натиснат и задържан бутон UP. В този случай, в списъка на системните параметри, след End се появяват следните параметри: Име Описание Стойности единици Fr 1 Коефициент на филтъра на Канал 1 tj 1 Време на изчакване преди отскачане на филтъра на Канал 1 при промяна на входната величина със стойност по-голяма от JP 1. Задаването на по-малка стойност означава по-дълбок филтър на входната величина секунди единици входна величина JP 1 Праг на отскок на филтъра на Канал 2 При промяна на входната величина със стойност по-голяма от зададената и потдържане на новото състояние за време по-голямо от tj 1 филтъра отскача и взема директно новата стойност единици Fr 2 Коефициент на филтъра на Канал 2 tj 2 Време на изчакване преди отскачане на филтъра на Канал 2 при промяна на входната величина със стойност по-голяма от JP секунди Праг на отскок на филтъра на Канал единици входна величина При промяна на входната величина със стойност по-голяма от зададената и потдържане на новото състояние за време поголямо от tj 2 филтъра отскача и JP 2 Задаването на по-малка стойност означава по-дълбок филтър на входната величина 1

15 взема директно новата стойност. 0 К3 - АЛАРМА К3 ТАЙМЕР работи независимо от входните величини. 129 режим 1 в секунди 130 режим 1 в минути 131 режим 2 в секунди 132 режим 2 в минути 133- режим 1 в секунди x режим 2 в секунди x 0.1 SrEG Режимите в секунди се индицират с десетична точка! К3 ТАЙМЕР стартира се в зависимост от измерените входни величини 1 режим 1 в секунди 2 режим 1 в минути 3 режим 2 в секунди режим 2 в минути 5 - режим 1 в секунди x режим 2 в секунди x 0.1 Режимите в секунди се индицират с десетична точка! dpnt PA 1 PA 0 PB 1 PB 0 rs За стартиране при достигане на заданията към режима се добавя : 32 старт при PV1>SP1 & PV2>SP2 0 старт при PV1<SP1 & PV2>SP2 8 старт при PV1>SP1 & PV2<SP2 5 старт при PV1<SP1 & PV2<SP2 старт при PV1>SP1 или PV2>SP2 72 старт при PV1<SP1 или PV2>SP2 80 старт при PV1>SP1 или PV2<SP2 88 старт при PV1<SP1 или PV2<SP2 9 старт при PV1>SP1 10 старт при PV1<SP1 Десетични точки на каналите (ИМА СМИСЪЛ, АКО Е МАЩАБИРАЩА!) САМО ЗА СЕРВИЗНИ СПЕЦИАЛИСТИ X.X.X.X. X.X.X.X Делителен коефициент за аналоговия изход 1* Офсет на аналоговия изход 1* Делителен коефициент за аналоговия изход 2* Офсет на аналоговия изход 2* Иницииране на връзка по сериен канал Да не се натиска SET *Изчислението на аналоговия изход става по следната формула: Aout PV * 1023 PX 0, където PV е стойността на измерваната величина, a PX 1 и PX 0 PX 1 са съответно PA 1 и PA0 или PB 1 и PB 0. 15

16 ГАРАНЦИОННА КАРТА Гаранционна карта :... Гаранционен срок :... Фабричен номер :... месеца Стоката е закупена от :... с фактура.../ г. : ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията не се отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане. Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно действащото законодателство. ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА Сервиз Дата на постъпване Поръчка номер Вид на извършения ремонт Продавач:... Дата на предаване Извършил ремонта Купувач:... България, 000 гр. Пловдив, ул. Мургаш Тел.: ( ) 2 519, 0 факс: ( )

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2 COMPETEE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2017 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен изход MS8104k5 & MS8104k3 v2.01 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 СЪДЪРЖАНИЕ I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ... 3 II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме

COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 Редакция докуме COMPETENCE IN MEASUREMENT КАПАЦИТИВЕН СЕНЗОР-ТРАНСМИТЕР ЗА НИВО MS9015LC ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 СЪДЪРЖАНИЕ Стр I. ПРЕИМУЩЕСТВА 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА 3 III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018

COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 COMPETENCE IN MEASUREMENT МИКРОПРОЦЕСОРЕН ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР MS8205 & MS8255 v 3.12 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Входове - оптоизолирани 1 От датчик

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT 99 канален индикатор на температура с алармен изход, DS18b20 1WIRE към MODBUS RTU конвертор MS8127 v1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

COMPETENCE IN MEASUREMENT 99 канален индикатор на температура с алармен изход, DS18b20 1WIRE към MODBUS RTU конвертор MS8127 v1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ COMPETENCE IN MEASUREMENT 99 канален индикатор на температура с алармен изход, DS18b20 1WIRE към MODBUS RTU конвертор MS8127 v1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2014 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

TC01 Manual BUL.cdr

TC01 Manual BUL.cdr VEMA Промишлени електронни системи Плевен 5806, ул. Николай Хайтов 16 тел.: 064 870170, 0888 646100 e-mail: office@vema-bg.com http://vema-bg.com Термоконтролер ТС01 THERMO CONTROLLER Out TC01SP On/Off,

Подробно