Програма2014

Размер: px
Започни от страница:

Download "Програма2014"

Препис

1 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта в съответствие с чл.5-а, т.1,2 и 3 от Закона за закрила на детето. І. Специална закрила на деца с изявени дарби по смисъла на цитираната Наредба е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Средствата за финансиране се осигуряват от МОН, МК, ММС, МЗХ по бюджета на Община Шумен, както и от бюджета на Община Шумен през 2014 г. ІІ. Механизъм на предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби. Документи за искане на закрила на деца с изявени дарби се подават до кмета на Община Шумен, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /Раздел ІІІ, чл.13 до чл.16а вкл./ Документи за искане на закрила на студенти с изявени дарби се подават до кмета на Община Шумен по предложение на академичното ръководство и студентския съвет на ШУ Еп.К.Преславски. Исканията за предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби се разглеждат в сроковете по чл.17, ал. 3 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта. При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца и студенти с изявени дарби кметът на Общината се подпомага от експертно-консултативна комисия. Редът и организацията на работа на експертно-консултативната комисия се определят със заповед на кмета на общината.

2 Глава І Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби съгласно чл. 5, т. 2 и чл.11, ал.1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /Приета с ПМС 298 от г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014 г./ Раздел І Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на културата Мерки по наредбата 1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане Подпомагане за обучение в курсове по изкуства курсове, майсторски класове, летни академии. Обхват на мерките 1 2 Дете от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано от Министерството на културата (МК), класирано индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата. Дете от училищата по изкуствата и по културата, представило служебна бележка от организатора за включване за обучение в курс по изкуства и документ за класиране Подпомагане за участие в пленери. Дете от училищата по изкуствата и по културата, представило служебна бележка от организатора за участие в пленер и документ за класиране. 2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ Ученик от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано от МК, или ученик от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.

3 2.1. Национален фолклорен конкурс Орфеево изворче Ст. Загора, организиран от Националния музикален фолклорен съюз. Провежда се март 2014 г., Ст. Загора Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба Върбан Върбанов Бургас, организиран от НУМСИ П. Владигеров, Дружество Родни звуци Бургас. Провежда се март 2014 г., Бургас Национален конкурс Светослав Обретенов Провадия, организиран от МК, община Провадия, СБК, ДМА Панчо Владигеров, СМТДБ, НБУ София, АМТИИ Пловдив. Провежда се 1 4 април 2014 г., Провадия Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене Песенна дъга над Кутев, организиран от НУФИ Ф. Кутев Котел. Провежда се на 1 април 2014 г., Котел Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави Вълшебни ритми, гр. Нови пазар, организиран от община Нови пазар и НЧ Хр. Ботев. За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от четвърта възрастова група от 16- до 18-годишна възраст. За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група от 16 до 18 години, по пиано, цигулка, нисък щрайх, дървени духови, медни духови, ударни инструменти, класическо пеене. За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова група от 14- до 18- годишна възраст, по специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, и от 16- до 18-годишна възраст за духови инструменти кларинет, фагот, тромпет, цугтромбон и туба. За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал и гайда, гъдулка и тамбура от пета възрастова група от 16- до 18-годишна възраст. За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст от четвърта възрастова група от 17 до 18 години, за висока гайда, и от втора група за ниска (каба) гайда. Провежда се 9 11 май 2014 г., Нови пазар Национален конкурс за танцьори Златна гега, За индивидуални изпълнители от втора възрастова група от 15- до 18-

4 организиран от НУФИ Ф. Кутев Котел. Провежда се на 26 април 2014 г., Котел Национален конкурс за актова рисунка по натура организиран от НГПИ Св. Лука София. Провежда се на 8 април 2014 г., София Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, организиран от НУИИ Ил. Петров София, НХА. Провежда се май 2014 г., София Национален акордеонен конкурс Танцуващи клавиши Нови пазар, организиран от община Нови пазар, НЧ Хр. Ботев. Провежда се април 2014 г., Нови пазар Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн, организиран от Министерството на културата, НДК. Провежда се юни 2014 г., София Национален балетен конкурс Анастас Петров Добрич, организиран от фондация МБК Варна, и община Добрич. годишна възраст. За участници от първа възрастова група Х и ХІ клас. За участници от втора възрастова група Х и ХІ клас. За индивидуални изпълнители от пета възрастова група от 17 до 18 години. Една възрастова група: по живопис, графика, скулптура, худ. керамика, худ. дърворезба и мебел, художествена обработка на метали, художествена тъкан, рекламна графика/графичен дизайн/илюстрация и оформление на книгата, детски играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промишлен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор. За индивидуални изпълнители младша възраст, момчета и момичета от 15 до 18 години. Провежда се юни 2014 г., Добрич.

5 2.12. Национален конкурс Академика за учащи в специализираните фотографски учебни заведения, организиран от Фотографска академия. Провежда се на 3 юни 2014 г., София Национален конкурс за изпълнители на тамбура Руско Стефанов, организиран от община Сунгурларе, област Бургас. Провежда се на 25 октомври 2014 г., Сунгурларе Национален конкурс Професор Камен Попдимитров, организиран от НБУ, НМУ Л. Пипков София. Провежда се на 11 април 2014 г., София Национален конкурс Професор Парашкев Хаджиев, организиран от НМУ Л. Пипков София. Провежда се на 30 април 2014 г Национален конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздели ІІ, ІІІ и ІV на програмата за 2014 г. Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ Международен конкурс за инструменталисти и композитори Музиката и земята София, организиран от Фондация Земята и хората, СБМТД. Една възрастова група, две категории репортажна и артистична фотография. За индивидуални изпълнители от трета възрастова група от 16- до 18- годишна възраст. За ученици от Х и ХІ клас. За ученици от Х и ХІ клас. Ученик, класиран до навършване на 18 години, индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина. За индивидуални изпълнители инструменталисти до 18-годишна възраст.

6 Провежда се април 2014 г., София Международен конкурс за класическа китара Акад. Марин Големинов Кюстендил, организиран от читалище Братство 1869, община Кюстендил. Провежда се 2 5 април 2014 г., Кюстендил Международен конкурс Млади виртуози София, организиран от НМУ Любомир Пипков София. Провежда се март 2014 г., София Международен клавирен конкурс Класика и съвременност Стара Загора, организиран от НУМСИ Христина Морфова. Провежда се октомври 2014 г., Стара Загора Международен цигулков конкурс Проф. Недялка Симеонова Хасково, организиран от община Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ. Провежда се октомври 2014 г., Хасково Национален клавирен конкурс Шуман Брамс, организиран от НУМТИ Добрин Петков Пловдив. Провежда се 5 8 ноември 2014 г., Пловдив Международен фолклорен конкурс Пауталия, организиран от община Кюстендил, НЧ Братство За индивидуални изпълнители от трета възрастова група от 16 до 18 г. За индивидуални изпълнители от трета възрастова група до 18 години пиано, флейта, кларинет от 16 до 18 г. За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група от 15 до 18 г. За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова група от 16 до 18 г. За индивидуални изпълнители от ІV възрастова група от 16 до 18 г. За индивидуални изпълнители по народно пеене от 15 до 18 г. Провежда се юни 2014 г., Кюстендил.

7 2.24. Международен конкурс за млади цигулари Проф. Емил Камиларов, организиран от Фондация Проф. Емил Камиларов. Провежда се октомври 2014 г., София Международен младежки фестивал-конкурс Надежди, таланти, майстори Добрич Албена, организиран от община Добрич. Провежда се септември 2014 г., Добрич Международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздели ІІ, ІІІ и ІV на програмата за 2014 г. За индивидуални изпълнители от втора възрастова група от 16 до 18 г. За индивидуални изпълнители до 18 г. от втора възрастова група от 15 до 18 г., по специалностите пиано, цигулка, виолончело. Ученик, класиран до навършване на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид жанр или изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина. Раздел ІІ Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на образованието и науката Мерки по наредбата 1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане Подпомагане за обучение в курсове по наука и изкуства, организирани от училища, извънучилищни Обхват на мерките 1 2 Ученик от държавно училище, финансирано от Министерството на образованието и науката (МОН), класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в програмата. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта

8 педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ, т. 2 от програмата. 2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА 2.1. Национален конкурс Моите детски мечти от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН и НДД. на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуствата и документ за класиране. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка за включване в пленер, обучителни и тренировъчни лагери и документ за класиране. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г., и документ за класиране. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, или от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата. Една група VІІІ ХІІ клас, в две направления литература и изобразително изкуство, с два раздела рисунка и приложно изкуство. Провежда се февруари 2014 г., София Национален конкурс за весела детска рисунка Малките нашенци, организиран от МОН, НДД, община Казанлък, ОДК Св. Иван Рилски Казанлък. Една група VІІІ ХІІ клас, втора категория. Провежда се март 2014 г., Казанлък.

9 2.3. Национален детски конкурс Диньо Маринов за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, НДД, ОДК Варна, и община Варна. Една група VІІІ ХІІ клас, индивидуални изпълнители по народно пеене, първа и втора категория. Провежда се март 2014 г., Варна Национален конкурс за млади изпълнители на детска и забавна песен от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, НДД, ОДК Пловдив, и община Пловдив. Провежда се април 2014 г., Пловдив Национален конкурс за класически, характерен и съвременен танц, организиран от община Бургас, Обединен детски комплекс Бургас. Една група VІІІ ХІІ клас, раздел солисти. Една група VІІІ ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории: класически, характерен и съвременен танц. Провежда се април 2014 г., Бургас Национални конкурси под надслов За хляба наш... за научна разработка (проект) и за есе от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организирани от МОН и НДД, ФХСЛ, ОДК Благоевград, и община Благоевград. Провежда се април 2014 г., Благоевград Национален литературен конкурс Петя Дубарова, организиран от община Бургас, къща-музей Петя Дубарова, МОН, РИО Бургас. Една група VІІІ ХІІ клас, в конкурса за индивидуална научна разработка (проект) и в конкурса за есе. Една група VІІІ ХІІ клас, в два раздела поезия и проза. Провежда се май 2014 г., Бургас.

10 2.8. Национален конкурс за стихотворение и есе Живеем в земята на Ботев от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, НДД, ЦРД Враца, и община Враца. Провежда се май 2014 г., Враца Национален конкурс Бог е любов, организиран от МОН. Провежда се юни 2014 г., Варна Национален пленер конкурс по графика и живопис Врачанска есен, организиран от община Враца и СОУ Отец Паисий, Враца. Провежда се септември 2014 г., Враца Национален конкурс за детска рисунка С очите си видях бедата от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН, ГДПБЗН към МВР и НДД. Провежда се октомври 2014 г., София Национален ученически конкурс от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от Национален клуб Родолюбие, МОН, НДД и др. Една група VІІІ ХІІ клас, в два раздела есе и стихотворение. Три групи VІІІ ХІІ клас, в жанровете стихотворение, разказ или есе, рисунка и приложно изкуство (присъжда се само първо място на националния етап по статут). Една група VІІІ ХІІ клас, в две категории графика и живопис. Една група VІІІ ХІІ клас, за индивидуално класирани участници. Една група VІІІ ХІІ клас, за индивидуални участници в два формата реферат и презентация. Провежда се ноември 2014 г., София.

11 2.13. Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци характерни и съвременни танци, класически балет България танцува, организиран от община Димитровград и ОП Детски и младежки център Димитровград. Провежда се ноември 2014 г., Димитровград Национален конкурс по народно приложно изкуство От Коледа до Васильовден от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, организиран от МОН и НДД. Една група VІІІ ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории класически, характерен и съвременен танц. Една група VІІІ ХІІ клас, в народно приложно изкуство, в два раздела керамика, декоративни пана/тъкани. Провежда се декември 2014 г., София Национални конкурси, включени в раздели І и ІІІ на програмата. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление. Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА Зимен математически турнир Атанас Радев. Провежда се на 1 и 2 февруари 2014 г., Бургас (VІІІ ХІІ клас). Четири състезателни групи VІІІ ХII клас. Състезание в рамките на Зимния математически турнир Атанас Радев. Провежда се на 1 и 2 февруари 2014 г., Сливен Зимни състезания по информатика. Две състезателни групи по математическа лингвистика VІІІ ХІІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Провежда се на 1 и 2 март 2014 г., Велико Търново Национална олимпиада по руски език. Провежда се Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас.

12 март 2014 г., Стара Загора Национална олимпиада по френски език. Провежда се март 2014 г., Велико Търново Национална олимпиада по италиански език. Провежда се март 2014 г., София Национална олимпиада по испански език. Провежда се март 2014 г., Дупница Национална олимпиада по английски език. Провежда се март 2014 г., Хасково Национална олимпиада по немски език. Провежда се март 2014 г., Русе Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Провежда се март 2014 г., Бургас Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил. Провежда се април, 2014 г., Ловеч Пролетни математически състезания. Провеждат се 31 март 2 април 2014 г.: Четири състезателни групи VІІІ ХІ клас. Четири състезателни групи VІІІ ХІ клас. Четири състезателни групи VІІІ ХІ клас. Четири състезателни групи VIII XI клас. Четири състезателни групи VІІІ ХІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Четири състезателни групи VІІІ ХІ клас. Четири състезателни групи по математика VІІІ ХІ клас. ІV VІІІ клас, Русе ІХ ХІІ клас, Плевен Пролетно национално състезание по физика. Провежда се март 2014 г., Сандански. Пет състезателни групи VІІІ ХІ клас.

13 2.28. Национално състезание по компютърни мрежи. Провежда се април 2014 г., София Национално състезание Виртуално предприятие. Провежда се април 2014 г., София Национална олимпиада по техническо чертане. Провежда се април 2014 г., Севлиево Национална олимпиада по астрономия. Провежда се април 2014 г., Димитровград Национална олимпиада по география и икономика. Провежда се април 2014 г., Ямбол Национална олимпиада по информатика. Провежда се април 2014 г., Варна Национална олимпиада по физика. Провежда се април 2014 г., Казанлък Национално състезание по химия и опазване на околната среда. Провежда се април 2014 г., Сливен Национална олимпиада по биология и здравно образование. Провежда се април 2014 г., Момчилград, област Кърджали Национална олимпиада по философия. Провежда се април 2014 г., Хасково Национална олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се април 2014 г., Плевен. Една състезателна група VІІІ ХІІ клас. Една състезателна група VІІІ ХІІ клас. Две състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Две състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Една състезателни група Х ХІІ клас. Две състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Една състезателна група ІХ ХІІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас.

14 2.39. Национална олимпиада по математика. Провежда се май 2014 г., София Национална олимпиада по информационни технологии. Провежда се май 2014 г., Монтана Национална олимпиада по гражданско образование. Две състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Една състезателна група VІІІ ХІІ клас. Две състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Провежда се май 2014 г., Кюстендил Национален конкурс Млади таланти, организиран от МОН (част от рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания). Провежда се май 2014 г., София Национален пролетен турнир по информатика. Провежда се юни 2014 г., Пловдив Математическо състезание Европейско Кенгуру, организирано от Съюза на математиците в България и МОН. Финален етап. Провежда се юни 2014 г., София Многоезично национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Провежда се ноември 2014 г., Кюстендил. Една състезателни група VІІІ ХІІ клас за индивидуални проекти в три научни области: естествени науки, комуникационни и информационни технологии и социални науки. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Три състезателни групи VІІІ ХІІ клас. Х и ХІ клас единадесет състезателни групи: АИ НЕ; АЕ ФЕ; АЕ ИЕ; АЕ РЕ; НЕ АЕ; НЕ РЕ; ФЕ АЕ; ФЕ ИЕ; ИЕ АЕ; ИЕ ФЕ; РЕ АЕ. В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА Международна Менделеева олимпиада по химия. Възрастова група до 18 години. Провежда се април май 2014 г., Украйна Международна олимпиада по философия. Провежда Възрастова група до 18 години.

15 се май 2014 г., Литва Международен детски конкурс Слънце, радост, красота, организиран от община Несебър. Провежда се юни 2014 г., Несебър Международна олимпиада по математика. Провежда се юни юли 2014 г., Кейптаун, Южна Африка Международна олимпиада по физика. Провежда се юли 2014 г., Казахстан Международен конкурс за изкуства Радост на брега, организиран с подкрепата на РИО Бургас, община Несебър, община Поморие и община Приморско. Провежда се юли 2014 г Международна олимпиада по биология. Провежда се юли 2014 г., Бали Международна олимпиада по химия. Провежда се юли 2014 г., Ханой, Виетнам Международна олимпиада по математическа лингвистика. Провежда се юли август 2014 г., Пекин, Китай Международна олимпиада по информатика. Провежда се юли 2014 г., Тайван Международна олимпиада по география и икономика. Провежда се юли август 2014 г., Краков, Полша. Една група VІІІ ХІІ клас за индивидуални изпълнители в три раздела пиано, народна песен, забавна/естрадна песен. Възрастова група до 18 години. Възрастова група до 18 години. Една група VІІІ ХІІ клас в раздели: кавал, народна песен, забавна песен. Възрастова група ІХ ХІІ клас. Възрастова група до 18 години. Възрастова група до 18 години. Възрастова група до 18 години. Възрастова група до 18 години.

16 2.57. Международен конкурс за изпълнители на детска и забавна песен Речни ноти, организиран от община Тутракан, Общински център за извънучилищни дейности Тутракан. Провежда се август 2014 г., Тутракан Международна олимпиада по астрономия. Провежда се септември или октомври 2014 г., Киргизия. Г. ДЪРЖАВНИ УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ Финали на Ученически игри от Националния спортен календар на МОН. Провеждат се май юни 2014 г. Една група VІІІ ХІІ клас за индивидуални изпълнители на забавна песен. Възрастова група до 18 години. Една група (момичета) VІІІ Х клас. Една група (момчета) VІІІ Х клас. 1. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място в един от спортовете бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика 7 дисциплини (без щафета) Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система от Националния спортен календар на МОН. Провежда се февруари март юни 2014 г Зимни олимпийски игри, световни, европейски, балкански първенства, световни ранглисти (за спортове, в които не се провеждат световни и европейски първенства) и аналогични първенства за хора с увреждания през 2014 г. 2. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място за индивидуална награда от отбор, класиран на I място в един от спортовете баскетбол, волейбол, хандбал, футбол. Една група (момичета) VІІІ Х клас. Една група (момчета) VІІІ Х клас. Ученик от държавно училище или от общинско училище, класиран на I място в един от спортовете: бадминтон, тенис на маса. Две групи (момичета, девойки) VІІІ ХII клас. Две групи (момчета, юноши) VІІІ ХII клас. 1. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН спортист без

17 финали по олимпийски вид спорт, спортна дисциплина, категория, едноместни лодки Финали на държавни първенства по вид спорт през 2014 г., с изключение на: финали на турнири, купи, кръгове и/или предварителни и подборни серии по вид спорт; финали на ДИП по спортове, включени в ученически игри. прекъснати състезателни права, класиран на I, II или III място по вид спорт, спортна дисциплина, категория, едноместни лодки. 2. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място за индивидуална награда в колективните спортове. Две групи (момичета, девойки) VІІІ ХII клас. Две групи (момчета, юноши) VІІІ ХII клас. 1. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място в ДИП по вид спорт, спортна дисциплина, категория, едноместни лодки. 2. Ученик от държавно училище, финансирано от МОН спортист без прекъснати състезателни права, класиран на I място за индивидуална награда от отбора, класиран на I място от колективните спортове. Раздел ІІІ Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на земеделието и храните Мерки по наредбата Обхват на мерките Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане. Дете от държавно училище, финансирано от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата за 2014 г.

18 Мерки по наредбата Обхват на мерките Подпомагане на обучение в курсове по науката, организирани в училища, извънучилищни педагогически центрове, творчески съюзи, фондации, фирми, сдружения. 2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне на стипендия. А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ 2.1. Национален ученически горски конкурс. Дете от държавно училище, финансирано от МЗХ, на възраст от 15 до 18 години, представило служебна бележка за включване в курсове по наука и документ за класиране. Ученик в държавно училище, финансирано от МЗХ, или от общинско училище, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата. Възрастова група от 15 до 18 години. Провежда се април 2014 г., София 2.2. Национален конкурс по фермерство в две направления: Растениевъдство и Животновъдство. Провежда се март 2014 г., Стара Загора 2.3. Национален конкурс за проектиране на мебели. Провежда се април 2014 г., София 2.4. Национален конкурс по хранителни технологии и техника. Провежда се ноември 2014 г., Пловдив 2.5. Национален конкурс или състезание, включени в раздели І, ІІ или ІV на програмата. Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ Възрастова група от 15 до 18 години. Възрастова група от 15 до 18 години. Възрастова група от 15 до 18 години. Ученик, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт, спортна дисциплина.

19 Мерки по наредбата 2.6. Международен екологичен форум Сребърна. Конкурс за ученически индивидуални проекти по екология и опазване на околната среда, организиран от МОН, НДД, сдружение Екосвят, община Силистра, фондация Еврика. Провежда се юни 2014 г., Силистра. Обхват на мерките 1 2 Възрастова група от 15 до 18 години. Раздел ІV Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта Мерки по наредбата 1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл. 8 чрез еднократно финансово подпомагане Подпомагане за участие в държавни и международни първенства, включени в програмата за 2014 г Подпомагане за участие в тренировъчни лагери по спортове, включени в програмата за 2014 г. Обхват на мерките 1 2 Ученик в държавно спортно училище, финансирано от Министерството на младежта и спорта (ММС), класиран на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство, по спортове, включени в програмата за 2014 г. Ученик в държавно спортно училище, финансирано от ММС, представил служебна бележка за участие в държавно или международно първенство или в тренировъчен лагер, както и документ за класиране, съгласно програмата за 2014 г. 2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез Ученик в държавно спортно училище, финансирано от ММС, или от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на

20 предоставяне на стипендия Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации.* олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство, включени в програмата за 2014 г. 1. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по индивидуален спорт, включен в учебната програма на училището; в спорта акробатика постигнато класиране само в многобой. *Регистър на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС. 2. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство по олимпийски индивидуален спорт, включен в учебната програма на училището, и при спазване на следните изисквания: постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория; за спорта модерен петобой постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП. 3. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективен спорт, включен в учебната програма на училището, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство

21 (източноевропейско първенство) Международни състезания и финали на държавни първенства за съответните възрастови групи и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации по спортовете, по които през учебната г. се осъществява обучение в спортните училища.* 4. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство, в колективен спорт, включен в учебната програма на училището. 1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство или европейско първенство по спортовете акробатика, бадминтон, биатлон, борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, карате-до, кик-бокс, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис, тенис на маса и художествена гимнастика; в спорта акробатика постигнато класиране само в многобой. *Регистър на спортните федерации е публикуван на електронната страница на ММС. 2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален шампионат на първо, второ или трето място на балканско първенство (източноевропейско първенство) или на първо място на финали на държавно първенство по спортовете бадминтон, биатлон, борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане на тежести, гребане, джудо, кану-каяк, колоездене, конен спорт, лека атлетика, модерен петобой, плуване, скокове батут, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, тенис, тенис на маса, художествена гимнастика и при спазване на следните изисквания:

22 2.3. Национален и международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздели I, II или III на програмата за 2014 г. постигнато класиране при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория; за спорта модерен петобой постигнато класиране в дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП. 3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал, на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство (източноевропейско първенство). 4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал. Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършването на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект, вид спорт, спортна дисциплина.

23 Глава ІІ Други мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби, съгласно чл.12, от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /Приета с ПМС 298 от г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014 г./ Мерки 1.Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане. Обхват на мерките Ученик от общинско и държавно училище от община Шумен училище в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата за 2014 г На международно равнище: - за І място 150 лв.; - за ІІ място лв.; - за ІІІ място 100 лв На национално равнище: - за І място лв.; - за ІІ място - 80 лв.; - за ІІІ място 60 лв На регионално и общинско равнище: - за І място 60 лв.; - за ІІ място 40 лв.; - за ІІІ място 20 лв. 2. Отбор, колектив, състав отбор, колектив, състав от общинско и държавно училище класиран през 2014 г. на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата за 2014 г. в областта на науката, изкуството и спорта: 2.1. На международно равнище:

24 - за І място 800 лв.; - за ІІ място лв.; - за ІІІ място 400 лв На национално равнище: - за І място лв.; - за ІІ място лв.; - за ІІІ място 200 лв На регионално и общинско равнище: - за І място 200 лв.; - за ІІ място 100 лв.; - за ІІІ място 60 лв. 2. Подпомагане за обучение в курсове по наука и изкуства, пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми в размер на 50 лв. Ученик от общинско и общинско и държавно училище от община Шумен, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил документ/служебна бележка за включване в курсове по науката и изкуствата, в пленер, обучителни и тренировъчни лагери и документ за класиране. 3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания чрез еднократно финансова подпомагане на ученик в размер на 50% за покриване на транспортни разходи и такси за участие Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта през 2014 г., представил покана или друг документ, потвърждаващ индивидуално участие в международни олимпиади, конкурси и състезания, в същата област и документ за класиране

25 4. Стимулиране на участието на студенти в научни форуми, студентски олимпиади, международни състезания и конкурси чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 300 лв. Студенти в редовна форма на обучение, предложени от академичното ръководство и студентския съвет, за отлично представяне в научни форуми или класирани на първо, второ или трето място в студентски олимпиади, международни и национални състезания, конкурси и др. проведени през 2014 година, представили документ удостоверяващ класирането. 5. Състезания и конкурси в областта на науката, изкуството и спорта А. Международни 3.1. Международен конкурс за класическа китара Акад. Марин Големинов Кюстендил, организиран от читалище Братство 1869, община Кюстендил. Провежда се 2 5 април 2014 г., Кюстендил. 3.2.Международен цигулков конкурс Проф. Недялка Симеонова Хасково, организиран от община Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ. Провежда се 9-11 май 2014г., Хасково 3.3.Международен младежки фестивал-конкурс Надежди, таланти, майстори Добрич Албена, организиран от община Добрич. Ученик от общинско и държавно училище от община Шумен в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2014 г. на първо, второ или трето място на международен, национален, регионален или общински конкурс, олимпиада или състезание, от Раздел І-ІV от Националната програма за 2014 г., когато възрастовата му група не се подпомага със стипендия. За индивидуални изпълнители от ІІ и ІІІ възрастова група За индивидуални изпълнители от І възрастова група За индивидуални изпълнители от І възрастова група по специалностите пиано и цигулка

26 Провежда се септември 2014г., Добрич Б. Национални 3.4. Национален конкурс Светослав Обретенов Провадия, организиран от МК, община Провадия, СБК, ДМА Панчо Владигеров, СМТДБ, НБУ София, АМТИИ Пловдив. За индивидуални изпълнители от І възрастова група по специалност пиано Провежда се 1 4 април 2014 г., Провадия Математически турнир Академик Кирил Попов Провежда се м.май 2014 г. гр. Шумен 3.6. Национален конкурс Мадарският конник - символ на историческото минало и европейското бъдеще на България, организирано от МОМН, Община Шумен и ОДК- Шумен Провежда се м. май 2014 г. в гр. Шумен 3.7. Национален конкурс за популярна песен Съзвездие-2014.Организиран от ОМД- гр. Шумен Провежда се м.ноември 2014г Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене Песенна дъга над Кутев орг. от НУФИ Ф.Кутев, МК Всички възрастови групи За участници от ІІ и ІІІ възрастова група За индивидуални изпълнители от І и ІІ възрастова група по пиано и цигулка За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура от ІІІ и ІV възрастова група Провежда се м. април 2014 г. гр. Котел

27 3.9. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави Вълшебни ритми гр. Нови пазар. Организиран от МК, Община Нови пазар и НЧ Хр.Ботев Провежда се м. април 2014 г., гр. Нови пазар Национален есенен турнир по информатика Джон Атанасов Провежда се м. ноември 2014 г. гр. Шумен ХХІІІ Национален рецитаторски конкурс за унгарска и българска литература- Шумен 2013 г. Провежда се м.април 2014 г. Шумен Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба Върбан Върбанов Бургас, организиран от НУМСИ П. Владигеров, Дружество Родни звуци Бургас. Провежда се март 2014 г., Бургас Национален фолклорен конкурс Орфеево изворче Ст. Загора, организиран от Националния музикален фолклорен съюз. Провежда се март 2014 г., Ст. Загора Математическо състезание Европейско Кенгуру, организирано от Съюза на математиците в България и МОН. Финален етап. За индивидуални изпълнители от ІІ и ІІІ възрастова група Всички възрастови групи За индивидуални изпълнители от І и ІІ възрастова група За индивидуални изпълнители от І и ІІ възрастова група по пиано и цигулка За индивидуални изпълнители от ІІ и ІІІ възрастова група Всички възрастови групи Провежда се юни 2014 г., София.

28 3.15.Национален танцов фестивал Магията на танца Всички възрастови групи Провежда се м. март 2014 г. Шумен В. Регионални 3.16.Регионален конкурс за изпълнение на детска забавна песен Златно петле Всички възрастови групи Провежда се м. април, 2014 г. гр. Шумен Г. Общински Градско първенство по шахмат. Организирано от Шахматен клуб Шумен Провежда се м. октомври, 2014 г. гр. Шумен Общински лекоатлетически крос Златна есен. Организиран от община Шумен, УСШ и Клуб по лека атлетика. Всички възрастови групи Всички възрастови групи Провежда се м. септември 2014 г. в гр. Шумен ЗАБЕЛЕЖКА: 1. По глава І-ва финансирането е от МОН, МК, ММС, МЗХ по бюджета на Община Шумен; 2. По глава ІІ-ра финансирането е от общинския бюджет - Младежки дейности, спорт и туризъм и от Други дейности по образованието.

Obstinska programa 2012

Obstinska programa 2012 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2012 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН Приложение 2 Д Н Е В Н И К - 2016 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н по Протоколи 1/27.06.2016 г. и 2/06.10.2016 г. (от Кмета на Общината

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД09-2149/27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22. ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/5.0.09 г. изм. и доп. със Заповед РД09-85/5.0.09 г., изм. и доп. със Заповед РД09-0/.0.09 г., за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната

Подробно

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ Раздел А Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи училища

Подробно

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx

Microsoft Word - 3. NSK g (1).docx Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/ Раздел А по ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

Microsoft Word - 1. NSK g.

Microsoft Word - 1. NSK g. Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ Раздел А ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

Microsoft Word - NSK g.

Microsoft Word - NSK g. Приложение НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/ Раздел А ред 1. Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

Приложение № 3

Приложение № 3 Приложение 3 Д Н Е В Н И К- 2018 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н - еднократно финансово подпомагане по Програмата на Община Шумен

Подробно

Microsoft Word - NSK g .doc

Microsoft Word - NSK g .doc Приложение 1 НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година Раздел А Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,  I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

generated pdf

generated pdf Спортен календар на бургаските ученици за 2009 г. понеделник, 26 януари 2009 Публикувано от: Стефан Минчев СПОРТЕН КАЛЕНДАР - УЧАЩИ 2 0 0 9 година I. У Ч Е Н И Ч Е С К И И Г Р И ДАТА РАНГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Подробно

generated pdf

generated pdf С 20 нови събития в календара Бургас става най-спортният BG град петък, 03 февруари 2012 Публикувано от: Стефан Минчев С 20 нови събития в календара си и общо 52 за годината Бургас става най-спортният

Подробно

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега” От 12-14 юни в град Созопол и 19-21 юни в град Ахелой община Поморие ще се проведе за Девети пореден път Международния конкурс Радост на брега. В град Созопол от 12-14 юни ще се състезават близо 1052 български

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Дата Спортни прояви Тодоровден /Състезание с коне - кошия/ Организатор на проявата Място на провеждане План /сума 2018г. м.февруари Км

Дата Спортни прояви Тодоровден /Състезание с коне - кошия/ Организатор на проявата Място на провеждане План /сума 2018г. м.февруари Км Дата Спортни прояви 24.2.2018 Тодоровден /Състезание с коне - кошия/ Организатор на проявата Място на провеждане План /сума 2018г. м.февруари 1 Кметство с. Еница и НЧ "Изгрев - 1897" с. Еница с. Еница

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

Microsoft Word - НКИИ - финал.docx

Microsoft Word - НКИИ - финал.docx НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИЗЯВИ СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ: НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ОРГАНИЗАТОРИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно