Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Размер: px
Започни от страница:

Download "Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица"

Препис

1 Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в УПИ XIII 8,за паркинг кв., кв. Зора, гр. Стара Загора Част: ВиК Фаза: Работен проект Водопроводна мрежа - помощни сметки типове СВО Поз.ПСД Наименование мярка К-во СВО тип 1-В / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м, ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА ДО 1,М - РЪЧНО С Н=или<М, УКРЕПЕН 0% м, БАГЕР м,08 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0, 5 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м 8,918 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м 8,918 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м 0,50 8 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м,08 9 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м,8 10 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1,00 ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП ФХ,8ММ, PN10 м,00 1 ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф В ГОТОВ ИЗКОП м,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф0Х'' бр. 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ '' бр.,00 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПРЕХОД 90ГР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА ФХ'' бр. 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП ФХ'' С ВЪТРЕШНА РЕЗБА бр.,00 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН '' С ШИШ И ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ бр. 1,00 18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ '' бр. 1,00 19 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф100 м,00 0 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ м,00 СВО тип 1-В СВО тип -В / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м 8,08 ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА ДО 1,М - РЪЧНО С Н=или<М, УКРЕПЕН 0% м,8 БАГЕР м,09 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0, Page 1

2 5 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м, ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м, ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м 0,0 8 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м,09 9 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м,91 10 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1,00 ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП ФХ,8ММ, PN10 м 9,00 1 ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф В ГОТОВ ИЗКОП м 9,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф0Х'' бр. 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ '' бр.,00 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПРЕХОД 90ГР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА ФХ'' бр. 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП ФХ'' С ВЪТРЕШНА РЕЗБА бр.,00 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН '' С ШИШ И ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ бр. 1,00 18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ '' бр. 1,00 19 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф100 м 9,00 0 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ м 9,00 СВО тип -В СВО тип -В / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м 10,0 ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА ДО 1,М - РЪЧНО С Н=или<М, УКРЕПЕН 0% м,58 БАГЕР м,18 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0,5 5 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м,88 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м,88 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м 0,90 8 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м,18 9 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м,55 10 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1,00 ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ПЕВП ФХ,8ММ, PN10 м 1,00 1 ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ Ф В ГОТОВ ИЗКОП м 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф0Х'' бр. 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ '' бр.,00 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО ПРЕХОД 90ГР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА ФХ'' бр. 1,00 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕХОД ПЕВП ФХ'' С ВЪТРЕШНА РЕЗБА бр.,00 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН '' С ШИШ И ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ бр. 1,00 18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ '' бр. 1,00 Page

3 19 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф100 м 1,00 0 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ м 1,00 СВО тип -В Водомерна шахта / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м,00 ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО до10м Н=или<М В ЗЕМНИ ПОЧВИ м 10,50 БАГЕР м 9,5 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 1,05 5 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м,00 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м,00 ЗАСИПВАНЕ С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ОТ ОТВАЛ м 10,50 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В КРАЯ НА ТРЪБАТА И ПОД бр. 8 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ кг 9 до1мм ОТ А1 И А 51,00 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М0 ЗА ПЛОЧИ,ГРЕДИ ПРИ ПЛОЧИ м 10 И ДЪНА НА РЕЗЕРВОАРИ -ККРАН,0 ДОСТАВКА НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП Ф 0 mm, Pn=10atm бр. 1 ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН (ШИБЪР) Dn=100mm, Pn=10atm С РЧК бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР Dn=100mm, Pn=10atm бр. 1 ДОСТАВКА НА КОМБИНИРАН ФЛАНШОВ ВОДОМЕР Dn=80mm, Qmax=10m/h, Qnom=0х,5m/h бр. 1 1 ДОСТАВКА НА ДЕМОНТАЖНО ФЛАНШОВО ПАРЧЕ, Dn=100mm, Pn=10atm бр. 1 ДОСТАВКА И ЗАВАРКА ЗА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА Ф ", L=0,m НА СТОМАНЕН РАЗПРОБИТ ГЛУХ ФЛАНЕЦ Dn=100mm И НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn=80mm,Pn=10atm бр. 18 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn 100mm бр. 19 НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Dn 80mm бр. 0 МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА Ф 0mm бр. 1 Водомерна шахта Канализационна мрежа - помощни сметки типове СКП и дъждоотток СКП тип 1-К / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м 18,000 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-,00М м,00 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА,01-,00М м 1,800 БАГЕР м,050 5 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0,50 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м,500 Page

4 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м,500 8 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м 1,50 9 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м 5,55 10 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м, УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<М, Н=доМ С БОКСПАНЕЛИ м 0,00 1 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PP ТРЪБИ DN00mm, SN8 м,00 1 НАПРАВА ОТВОРИ Ф00 В БЕТОН бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН бр. 1 1 ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ м 0,8 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,М И ДЪЛБ. М, РР DN00 бр. 1 СКП тип 1-К СКП тип -К / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м 0,000 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-,00М м,500 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА,01-,00М м,000 БАГЕР м,50 5 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0,50 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м,500 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м,500 8 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м,50 9 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м 9,5 10 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м,05 УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<М, Н=доМ С БОКСПАНЕЛИ м 50,00 1 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PP ТРЪБИ DN00mm, SN8 м 10,00 1 НАПРАВА ОТВОРИ Ф00 В БЕТОН бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН бр. 1 1 ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ м 0,8 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,М И ДЪЛБ. М, РР DN00 бр. 1 СКП тип -К СКП тип -К / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м,000 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-,00М м 5,00 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА,01-,00М м,00 БАГЕР м 8,100 Page

5 5 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0,900 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м 5,000 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м 5,000 8 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м,00 9 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м,00 10 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м 1,0 УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<М, Н=доМ С БОКСПАНЕЛИ м 0,00 1 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PP ТРЪБИ DN00mm, SN8 м 1,00 1 НАПРАВА ОТВОРИ Ф00 В БЕТОН бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН бр. 1 1 ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ м 0,8 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,М И ДЪЛБ. М, РР DN00 бр. 1 СКП тип -К СКП тип -К / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м 1,00 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-,00М м,00 БАГЕР м,0 5 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0,0 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м 18,000 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м 18,000 8 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м 1,800 9 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м,80 10 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м 8,80 УКРЕПВАНЕ НЕПЛЪТНО И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<М, Н=доМ С БОКСПАНЕЛИ м,00 1 УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ бр. 1 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PP ТРЪБИ DN00mm, SN8 м 8,00 1 НАПРАВА ОТВОРИ Ф00 В БЕТОН бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН бр. 1 1 ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ м 0,8 УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,М И ДЪЛБ. М, РР DN00 бр. 1 СКП тип -К Улични оттоци / 1 ИЗКОП С БАГЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м,00 ИЗКОП С ШИРИНА 0,-М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00-,00М м 0,00 БАГЕР м 0,50 НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 10% м 0,00 5 ИЗВОЗВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ м,000 Page 5

6 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ м,000 ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК м 0,50 8 ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК м 1,500 9 ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С КАМЕННИ ФРАКЦИИ, ВКЛ. УПЛЪТНЯВАНЕ м 1, НАПРАВА ОТВОРИ Ф00 В БЕТОН бр. 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С БЕТОН бр. 1 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ЗА СВЪРЗВАНЕ С РР ОТТОК бр. 1 1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PP ТРЪБИ Ф00, SN8 м,00 1 ДОСТ. И М-Ж РР ОТТОК С ЧУГУНЕНИ КАПАЦИ,С НАТОВ. С50 С УТАИТЕЛНА ЧАСТ И КОШНИЦА бр. 1 ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ЦИМ.М-Л 10ММ м 0,8 Улични оттоци Page

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи Технически параметри 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,00 14,00 16 17 18 19 1 203 4241 Хлораторно 01.12.1980 02676 Банско Банско Сграда масивна 2.застр.пл 2 793,85 2 203

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т.

Подробно

Стока PPR СТАБИ Ф20 Пакет: 100м / Pestan PPR СТАБИ Ф25 Пакет: 80м / Pestan PPR СТАБИ Ф32 Пакет: 56м / Pestan P

Стока PPR СТАБИ Ф20 Пакет: 100м / Pestan PPR СТАБИ Ф25 Пакет: 80м / Pestan PPR СТАБИ Ф32 Пакет: 56м / Pestan P Стока PPR СТАБИ Ф0 Пакет: 00м / Pestan PPR СТАБИ Ф PPR СТАБИ Ф Пакет: м / Pestan PPR СТАБИ Ф0 Пакет: 0м / Pestan PPR СТАБИ Ф0 Пакет: м / Pestan PPR СТАБИ Ф Пакет: 0м / Pestan PPR СТАБИ Ф Пакет: м / Pestan

Подробно

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо

Приложение 1 П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи по ред на район Бал. с/ка Инв. Описание на актива Дата на въвеждане Код на населено място Местополо П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи () Технически параметри на 1 203 5353 Хлораторно 01.12.1983 06306 с.брезница Брезница Сграда масивна 45. ЗП 958,76 2 203 5125 Хлораторно 01.01.1964 17395 Г.Делчев

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от SilverLine Вътрешнoсградна система за топла и студена вода от PP-R

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от SilverLine Вътрешнoсградна система за топла и студена вода от PP-R PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от 12.02.2019 SilverLine Вътрешнoсградна система за топла и студена вода от PP-R Ценовата листа е валидна за доставки от 12.02.2019 Код ТО тръби Код ТО фитинги HBA/V17 HBB/V18

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи

h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи E Engineering GmbH Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке, Анете Цилер Оформление:

Подробно

01/2016 ЦЕНОВА ЛИСТА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Снимка Артикул Код Цена без ДДС Поцинковани тръби Поцинкована тръба 1/ Поцинкована тръба 3/

01/2016 ЦЕНОВА ЛИСТА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Снимка Артикул Код Цена без ДДС Поцинковани тръби Поцинкована тръба 1/ Поцинкована тръба 3/ 01/2016 ЦЕНОВА ЛИСТА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ Снимка Артикул Код Цена без ДДС Поцинковани тръби Поцинкована тръба 1/2 07701001 Поцинкована тръба 3/4 07701002 Поцинкована тръба 1 07701003 Поцинкована тръба 1 1/4

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС СЪГЛАСУВАЛИ: части проектант подпис АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКЦИИ

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 ЦЕНОВА ЛИСТА от 15.08.2018 Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Код ТО EAC/V03 Цените са в лв/бр без ДДС FATBOX Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Продуктов код FATBOX-GNS0,5-NEO FATBOX-GNS2-TPV FATBOX-GNS4-TR

Подробно

h Инструкция за монтаж

h Инструкция за монтаж h Инструкция за монтаж 1 Обща информация При монтажа на тръбопроводи от стъклопласт HOBAS GRP е наложително да се спазват приложимите стандарти и норми като EN 1610 и ISO / TS 10465-1. Правилният монтаж

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Ø ,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox Благороден материал, Мега възможности TECHNOLOGY OF SUCCESS ISO 9001

Ø ,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox Благороден материал, Мега възможности TECHNOLOGY OF SUCCESS ISO 9001 Ø 12 168,3 mm СИСТЕМА KAN-therm Inox Благороден материал, Мега възможности TECHNOLOGY OF SUCCESS Система KAN-therm Inox - номенклатура тръба от неръждаема стомана - 1.4404 - пръти 6 m ГРУПА: H 12 1,0 **

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради 6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради www.hutterer-lechner.com HL Хидроизолиране на сгради Базова за проектиране и изпълнение

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчн

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчн PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от In-House тръби, фитинги и аксесоари

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от In-House тръби, фитинги и аксесоари ЦЕНОВА ЛИСТА от 11.03.2019 In-House тръби, фитинги и аксесоари In-House тръби, фитинги и аксесоари Ценовата листа е валидна до изчерване на количествата, считано от 11.03.2019 Цените са в лв/бр без ДДС

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 28.01.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.04.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПАЙПЛАЙФ ВиК дружества, занимаващи се с отпадъчни води, общини и службите за планиране и експлоатация поставят високи

Подробно

Инвеститор: Строително дружество - "Ситиком" ООД

Инвеститор:	 Строително дружество - Ситиком ООД Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ Част : Фаза : Технически проект Oбяснителна записка I.Обща част Обект на настоящия технически проект

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми ЦЕНОВИ ЛИСТИ НА НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ 1 11.9.2019 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304 304L 310 316 316L 430 ОЗНАЧЕНИЕ W.NR. 1.4301 1.4306 1.4845 (1.4841) 1.4401 (1.4436)

Подробно

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи E Инжинеринг ЕООД Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке Визия

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 09.09.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно