Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - clean_montelukast_chewable_tablets_PIL.docx"

Препис

1 Листовка: информация за потребителя Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене Монтелукаст За деца от 2 до 5 години Monkasta 4 mg chewable tablets Montelukast For children from 2 to 5 years Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене Монтелукаст За деца от 6 до 14 години Monkasta 5 mg chewable tablets Montelukast For children from 6 to 14 years Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да давате този лекарствен продукт на Вашето дете, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Този лекарствен продукт е предписан лично на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като на Вашето дете. - Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Монкаста и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да започнете да давате Монкаста на Вашето дете 3. Как да приемате Монкаста 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да се съхранява Монкаста 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Монкаста и за какво се използва Монкаста е левкотриенов рецепторен антагонист, който блокира веществата, наречени левкотриени. Левкотриените причиняват стеснение и оток на дихателните пътища в белите дробове. Като блокира левкотриените, Монкаста подобрява симптомите на астмата и помага за контрола на астмата. Вашият лекар е предписал Монкаста таблетките за дъвчене за лечение на астмата на Вашето дете за предотвратяване на симптомите на астмата през деня и през нощта. Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене се използват за лечение на пациенти от 2 до 5 годишна възраст, които не се повлияват достатъчно от предписаното им лечение и се нуждаят от допълнително лечение. Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене може също да се употребява като алтернативно лечение на инхалаторните кортикостероиди при пациенти от 2 до 5 годишна възраст, които не са приемали наскоро перорални кортикостероиди за лечение на астмата им и са показали, че не могат да използват инхалаторни кортикостероиди.

2 Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене също така спомага за предотвратяване на стесняване на дихателните пътища, предизвикано от физически усилия, при пациенти на 2 и повече години. Вашият лекар ще определи как трябва да се използва Монкаста в зависимост от симптомите и тежестта на астмата на Вашето дете. - Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене се използват за лечение на пациенти от 6 до 14 години, които не са адекватно контролирани от техните лекарства и имат нужда от допълнително лечение. - Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене може да се използва като алтернативно лечение на инхалаторните кортикостероиди при пациенти от 6 до 14 години, които не са приемали наскоро перорални кортикостероиди и са показали, че не са в състояние да използват инхалаторни кортикостероиди. - Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене също помага за предотвратяване на стеснение на дихателните пътища, след физическо натоварване при пациенти на 6 и повече години. Вашият лекар ще определи как трябва да се използва Монкаста в зависимост от симптомите и тежестта на астмата на Вашето дете. Какво е астма? Астмата е продължително заболяване. Астмата включва: - Затруднено дишане, поради стеснени дихателните пътища. Това стесняване на дихателните пътища се влошава и подобрява в зависимост от различни условия. - Чувствителни дихателни пътища, които реагират на много неща, като цигарен дим, полени, при студен въздух или при физически упражнения. - Подуване (възпаление) на вътрешното покритие на дихателните пътища. Симптомите на астмата включват: кашлица, хрипове и стягане в гърдите. 2. Какво трябва да знаете, преди да започнете да давате Монкаста на Вашето дете Уведомете Вашия лекар за всички медицински проблеми или алергии, които Вашето дете има или е имало. Не давайте Moнкаста на Вашето дете: - Ако Вашето дете е алергично към монтелукаст или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Не давайте Moнкаста на Вашето дете: - Ако Вашето дете е алергично към монтелукаст или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да дадете Монкаста на Вашето дете: - Ако астмата на детето Ви или дишането се влошат, уведомете незабавно Вашия лекар. - Moнкаста за перорално приложение не е предназначен за лечение на остри пристъпи на астма. При възникване на пристъп, следвайте указанията, които Ви е дал Вашият лекар. Винаги трябва да имате с Вас детски инхалатор за спешни случаи при астматичен пристъп. - Moнкаста за перорално приложение не е предназначен за лечение на остри пристъпи на астма. При възникване на пристъп, следвайте указанията, които Ви е дал Вашият лекар. Винаги трябва да имате с Вас детски инхалатор за спешни случаи при астматичен пристъп.

3 - Важно е Вашето дете да приема всички лекарствени продукти за астма така както ги е предписал Вашият лекар. Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене не може да бъде използван вместо другите лекарства за астма, които Вашият лекар е изписал на Вашето дете. - Важно е Вашето дете да приема всички лекарствени продукти за астма така както ги е предписал Вашият лекар. Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене не трябва да бъде използван вместо другите лекарства за астма, които Вашият лекар е изписал на Вашето дете. - Ако Вашето дете е на антиастматични лекарства, трябва да знаете, че ако той / тя развие комбинация от симптоми като грипоподобно състояние, изтръпване или скованост на ръцете или краката, влошаване на белодробните симптоми и / или обрив, трябва да се консултирате с Вашия лекар. - Ако Вашето дете е на антиастматични лекарства, трябва да знаете, че ако той / тя развие комбинация от симптоми като грипоподобно състояние, изтръпване или скованост на ръцете или краката, влошаване на белодробните симптоми и / или обрив, трябва да се консултира с лекаря си. - Вашето дете не трябва да приема ацетилсалицилова киселина (аспирин) или противовъзпалителни лекарства (известни като нестероидни противовъзпалителни средства или НСПВС), ако те влошават астмата му - Вашето дете не трябва да приема ацетилсалицилова киселина (аспирин) или противовъзпалителни лекарства (известни като нестероидни противовъзпалителни средства или НСПВС), ако те влошават неговата/нейната астма. Други лекарства и Монкаста Някои лекарства могат да влияят на начина по който действа Монкаста, или Монкаста може да повлияе на начина на действие на другите лекарства, които приема детето Ви. Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако детето Ви приема, наскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства. Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, наскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства. Кажете на Вашия лекар, ако детето Ви е приемало от следните лекарства преди започване на Монкаста фенобарбитал (използван за лечение на епилепсия) фенитоин (използван за лечение на епилепсия) рифампицин (използван за лечение на туберкулоза и някои други инфекции) Кажете на лекаря, ако детето Ви е приемало от следните лекарства преди започване на Монкаста - фенобарбитал (използван за лечение на епилепсия) фенитоин (използван за лечение на епилепсия) рифампицин (използван за лечение на туберкулоза и някои други инфекции) Moнкаста с храна и напитки Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене не трябва да се вземат веднага след хранене: те трябва да се приемат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене. Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене не трябва да се вземат веднага след хранене: те трябва да се приемат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене. Бременност и кърмене Този раздел не е приложим за Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене, тъй като те са предназначени за употреба при деца на възраст от 2 до 5 години, но следната информация е свързана с активното вещество, монтелукаст. Бременност

4 Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вашият лекар ще прецени дали можете да приемате Монкаста през този период. Бременност Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вашият лекар ще прецени дали можете да приемате Монкаста през този период. Кърмене Не е известно дали монтелукаст се отделя в кърмата. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да приемате Монкаста, ако кърмите или очаквате да започнете да кърмите. Кърмене Не е известно дали монтелукаст се отделя в кърмата. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, преди да приемате Монкаста, ако кърмите или възнамерявате да започнете да кърмите. Шофиране и работа с машини Този раздел не е приложим за Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене, тъй като те са предназначени за употреба при деца на възраст от 2 до 5 години, но следната информация е свързана с активното вещество, монтелукаст. Не се очаква Монкаста да повлияе върху способността Ви да шофирате или работите с машини. Все пак индивидуалният отговор към лечението може да е различен. Някои нежелани реакции (като замаяност и сънливост), за които има много редки съобщения при прием на Монкаста, могат да повлияят при някои пациенти върху способността да шофират или работят с машини. Монкаста съдържа аспартам Съдържа източник на фенилаланин.той може да бъде вреден за деца с фенилкетонурия. 3. Как да приемате Монкаста Това лекарство трябва да се дава на децата под надзора на възрастен. Вашето дете трябва да приема само по една таблетка Монкаста веднъж дневно, както е предписано от лекаря. Тя трябва да се приема дори и когато детето Ви няма симптоми, или ако той / тя имат остър астматичен пристъп. Винаги давайте на детето си това лекарство точно както Вашият лекар или фармацевт Ви е казал. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако за нещо не сте сигурни. Да се приема през устата. Употреба при деца от 2 до 5 годишна възраст: Една дъвчащa таблетка дневно от 4 mg, приета вечер. Монкаста 4 mg дъвчащи таблетки не трябва да се вземат веднага след храна, те трябва да се приемат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене. Ако детето Ви приема Монкаста, трябва да бъдете сигурни, че той / тя не взема някакви други лекарства, които съдържат същото активно вещество, монтелукаст. Употреба при деца от 6 до 14 годишна възраст Една таблетка за дъвчене от 5 mg дневно, приета вечер. Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене не трябва да се вземат веднага след храна, те трябва да се вземат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене.

5 Ако Вашето дете приема Монкаста,трябва да бъдете сигурни, че детето Ви не приема други продукти, които съдържат същото активно вещество, монтелукаст. За деца от 2 до 5 години има Монкаста 4 mg дъвчащи таблетки. За деца от тази възрастова група, които имат трудности с приемането на дъвчащи таблетки, е налична гранулна форма от 4 mg. За деца от 6 до 14 години има Монкаста 5 mg дъвчащи таблетки. Монкаста 4 mg или 5 mg дъвчащи таблетки не се препоръчват за деца под 2-годишна възраст. Ако детето Ви приеме повече от необходимата доза Монкаста Свържете се веднага с Вашия лекар за съвет. Не е имало нежелани реакции при по-голямата част от съобщенията за предозиране. Най-често симптомите, които са съобщавани при предозиране при възрастни и деца, включват следното: коремни болки, сънливост, жажда, главоболие, повръщане и хиперактивност. Ако Детето Ви приеме повече от необходимата доза Монкаста Свържете се незабавно с Вашия лекар за съвет. Не е имало нежелани реакции при по-голямата част от съобщенията за предозиране Най-често симптомите, които са съобщавани при предозиране при възрастни и деца, включват: коремни болки, сънливост, жажда, главоболие, повръщане и хиперактивност. Ако сте пропуснали да дадете Монкаста на Вашето дете Опитайте се да давате Монкаста, както е предписано. Въпреки това, ако детето Ви пропусне една доза, просто продължете обичайната схема от една таблетка веднъж дневно. Не давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали да дадете Монкаста на Вашето дете Опитайте се да давате Монкаста, както е предписано. Въпреки това, ако детето Ви пропусне доза, просто продължете обичайната схема от една таблетка веднъж дневно. Не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако детето Ви спре да приема Монкаста Монкаста може да лекува астмата на детето Ви само ако той / тя продължава да я приема. Важно е детето Ви да продължи да приема Монкаста толкова дълго, колкото Вашия лекар е предписал. Тя ще помогне за контролиране на астмата на детето Ви. Ако детето Ви спре да приема Монкаста Монкаста може да лекува астмата на на детето Ви, само ако той / тя продължава да я приема. Важно е детето Ви да продължи да приема Монкаста толкова дълго, колкото Вашият лекар е предписал. Тя ще помогне за контролиране на астмата на детето Ви. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки може да ги прояви. При клиничните проучвания с монтелукаст 4 mg таблетки за дъвчене, най-често съобщаваните нежелани реакции (които могат да се проявят при най-малко 1 на 100 пациенти и при по-малко

6 от 1 на 10 лекувани педиатрични пациенти), за които се предполага, че са свързани с лечението с монтелукаст са: - Коремна болка - Жажда. При клиничните проучвания с монтелукаст 5 mg таблетки за дъвчене, най-често съобщаваните нежелани реакции (които могат да се проявят при от 1 на 100 пациенти и при по-малко от 1 на 10 лекувани педиатрични пациенти), за които се предполага, че са свързани с лечението с монтелукаст са: - Главоболие Освен това, следните нежелани реакции са съобщавани при клиничните проучвания с монтелукаст 10 mg филмирани таблетки. - Коремна болка Те обикновено са леки и се появяват със същата честота при пациенти, лекувани с монтелукаст или плацебо (таблетки, които не съдържат активно вещество). Честотата на възможните нежелани реакции, изброени по долу се определя чрез използване на следните определения: Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души) Чести: може да засегнат до 1 на 10 души) Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души) Редки: може да засегнат до 1 на 1000 души) Много: може да засегнат до 1 на души) Освен това, след пускането на лекарството на пазара, има съобщения и за следните нежелани реакции: инфекция на горните дихателни пътища (много чести) повишена склонност към кървене (редки) алергични реакции, включително обрив, подуване на лицето, устните, езика и / или гърлото, който може да затрудни дишането или преглъщането (нечести) промени, свързани с поведението и настроението [нарушения на съня, включително кошмари, проблеми със съня, ходене на сън, раздразнителност, тревожност, безпокойство, възбуда, включително агресивно поведение или враждебност, депресия (Нечести); тремор (Редки), халюцинации, нарушена ориентация, суицидни мисли и действия (Много редки)] виене на свят, сънливост, изтръпване на крайниците / вкочаненост, припадъци (нечести) сърцебиене (редки) кръвотечение от носа (нечести) диария, гадене, повръщане (Чести); сухота в устата, стомашно разстройство (нечести) хепатит (възпаление на черния дроб) (много редки) обрив (чести); синини по кожата, сърбеж, капривен обрив (нечести), чувствителни червени бучки под кожата, най-често на подбедриците (еритема нодозум), тежки кожни реакции (еритема мултиформе), които могат да се появят внезапно (много редки), ставни или мускулни болки, мускулни крампи (нечести) треска (чести); умора, общо неразположение, отоци (нечести) При астматични пациенти, лекувани с монтелукаст, са съобщавани много редки случаи на комбинация от симптоми като грипоподобно състояние, изтръпване или скованост на ръцете и краката, влошаване на белодробните симптоми и / или обрив (Churg-Strauss синдром). Трябва да уведомите Вашия лекар веднага, ако детето Ви развие един или повече от тези симптоми. Съобщаване на нежелани реакции

7 Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. Дамян Груев София Teл.: уебсайт: Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. 5. Как да се съхранява Монкаста Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се използва това лекарство след срока на годност, който е отбелязан на блистера и кутията след Годен до. Срокът на годност се отнася до последния ден от месеца. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Moнкаста таблетки за дъвчене - Активното вещество е монтелукаст (montelukast). - Вяска дъвчаща таблетка съдържа 4 mg монтелукаст (montelukast) като монтелукаст натрий (montelukast sodium). - Всяка дъвчаща таблетка съдържа 5 mg монтелукаст (montelukast) като монтелукаст натрий (montelukast sodium). - Другите помощни вещества са манитол (E421), микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, хидроксипропилцелулоза, аспартам (E951), червен железен оксид (E172), аромат на боровинка (съдържа също глицерил триацетат (Е1518)) и магнезиев стеарат (виж точка 2). Как изглежда Монкаста и какво съдържат опаковките Монкаста 4 mg таблетки за дъвчене са розови, мраморни, кръгли, леко двойноизпъкнали със скосени краища и надпис 4 oт едната страна. Монкаста 5 mg таблетки за дъвчене са розови, мраморни, кръгли, леко двойноизпъкнали със скосени краища и надпис 5 oт едната страна. Предлагат с в кутии по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56,84, 90, 98, 100, 140 или 200 таблетки за дъвчене в блистери. Притежател на разрешението за употреба: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, 8501 Словения Производител: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, 8501 Словения Krka Polska Sp. z.o.o., ul. Równoległa 5, Warszawa, Полша TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven, Германия

8 Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИО под следните имена: Държава Име на лекарствения продукт България, Латвия, Полша, Monkasta 4mg Естония, Литва, Унгария, Monkasta 5mg Румъния, Словашка република, Чешка република,италия, Испания, Германия Белгия, Дания, Кипър, Montelukast Krka Финландия, Франция, Гърция, Холандия, Норвегия, Австрия, Швеция Ирландия, Обединеното кралство Португалия Montelukast Montelucaste Krka Дата на последно преразглеждане на листовката:

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx

Microsoft Word - clean_montelukast_tablets_PIL.docx Листовка: информация за потребителя Монкаста 10 mg филмирани таблетки Монтелукаст За възрастни и юноши над 15 годишна възраст Monkasta 10 mg film-coated tablets Montelukast For adults and adolescents from

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app

Microsoft Word - Yasnal ODT_donepezil_175_renewal_clean_app Листовка: информация за пациента Яснал Q-Tab 5 mg таблетки, диспергиращи се в устата Яснал Q-Tab 10 mg таблетки, диспергиращи се в устата Донепезилов хидрохлорид Yasnal Q-Tab 5 mg orodispersible tablets

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

Microsoft Word - Galsya_ clean_August_2014_008.doc

Microsoft Word - Galsya_ clean_August_2014_008.doc Листовка: информация за пациента Галсия SR 8 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Галсия SR 16 mg капсули с удължено освобождаване, твърди Галсия SR 24 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

Подробно

Microsoft Word - Meaxin-Imatinib_0414_IB_007_PRAC_safety_clean_app

Microsoft Word - Meaxin-Imatinib_0414_IB_007_PRAC_safety_clean_app Листовка: информация за пациента Меаксин 100 mg филмирани таблетки Меаксин 400 mg филмирани таблетки Иматиниб 100 mg film-coated tablets 400 mg film-coated tablets Imatinib Прочетете внимателно цялата

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

Microsoft Word - Zolsana_PIL-clean.doc

Microsoft Word - Zolsana_PIL-clean.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Золcaна 5 mg филмирани таблетки Золcaна 10 mg филмирани таблетки Золпидемов тартарат Zolsana 5 mg film-coated tablets Zolsana 10 mg film-coated tablets Zolpidem tartrate

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app Листовка: информация за пациента Пантопразол Кrka 40 mg стомашно-устойчиви таблетки Пантопразол Pantoprazol Кrka 40 mg gastro-resistant tablets Pantoprazole Прочетете внимателно тази листовка, преди да

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Бизор 10 mg таблетки / Bisor 10 mg tablets (Бисопрололов фумарат / Bisoprolol fumarate) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Microsoft Word - Sobycombi_Biso_amlo_0348_IB_02+03_clean_app

Microsoft Word - Sobycombi_Biso_amlo_0348_IB_02+03_clean_app Листовка: информация за пациента Собикомби 5 mg/5 mg таблетки Собикомби 5 mg/10 mg таблетки Собикомби 10 mg/5 mg таблетки Собикомби 10 mg/10 mg таблетки Бизопрололов фумарат/амлодипин Sobycombi 5 mg/5

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

Aclexa_100_200_PIL.pdf

Aclexa_100_200_PIL.pdf Листовка: Информация за потребителя Аклекса 100 mg твърди капсули Аклекса 200 mg твърди капсули Целекоксиб Aclexa 100 mg capsules, hard Aclexa 200 mg capsules, hard Celecoxib Прочетете внимателно цялата

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Fosanate 70 mg film-coated tablets Фосанат 70 mg филмирани таблетки Alendronic acid (Алендронова киселина) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да

Подробно

Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc

Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc Листовка: информация за потребителя Карбикомби 8 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 16 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/25 mg таблетки Кандесартан цилексетил/ хидрохлоротиазид

Подробно