УПЪТВАНЕ Facebook Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С

Размер: px
Започни от страница:

Download "УПЪТВАНЕ Facebook Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С"

Препис

1 УПЪТВАНЕ Facebook Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth Слушалки

2 Как да включите PowerLocus? Моля, натиснете бутона на слушалките за 3 секунди, докато и двата светодиода светнат. Как да изключите PowerLocus? Моля, натиснете бутона на слушалките в продължение на 5 секунди, докато LED светне в червено. ** Моля, обърнете внимание ** - ако слушалките са в двоен режим, след като изключите, втората ще се изключи автоматично. Как да свържа своето устройство? 1. За начална връзка натиснете едновременно бутоните на двата модула за около 3 секунди, докато синьото LED започне да мига. По-късно, слушалките ще бъдат сдвоени успешно в рамките на 15 секунди. (Червеният и синият светодиод ще мигат едновременно на главното устройство, а след като бъдат сдвоени, само синя светлина ще мига - между 10 секунди.)

3 2. Намерете името на Вашият Смартфон или Bluetooth Устройство "PowerLocus" в списъка с устройства в Bluetooth менюто. При успешно свързване ще има аудио съобщение за връзката в рамките на 5 секунди, синият светодиод също ще мига на всеки десет секунди от двете слушалки след успешно свързване. 3. За повторно свързване, едновременно натискайте бутоните на двата модула за 3 секунди, слушалките ще се включат и ще се включат автоматично, синият светодиод ще мига на всеки десет секунди 4. Всяка слушалка може да се използва самостоятелно. Натиснете бутона за около 5 секунди и след това го включете в списъка с Bluetooth устройства в Bluetooth настройката на вашият смартфон или таблет. Hands-Free Операции 1. Свържете слушалките с телефонното си устройство, за да можете да отговаряте на повиквания. 2. По време на хендсфрий телефонен разговор работи само една от слушалките. 3. За да получите обаждане - моля, натиснете еднократно; - За да откажете повикване - моля, натиснете кратко два пъти 4. За да затворите, по време на телефонно обаждане, моля, натиснете два пъти главния бутон. 5. По време на активно телефонно повикване, за да намалите силата на звука, използвайте телефонното си устройство vol + / vol - Режими докато слушаме музика? 1. Моля, натиснете кратко, за pause /play 2. Натиснете два пъти, за да промените песента >> 3. Задръжте за 1 секунда, за да промените предишната песен << Как да заредим PowerLocus? 1. Когато слушалките са в power кейса, те се зареждат автоматично. Червеният LED светва, когато е в режим на зареждане. Ако слушалките се зареждат напълно, синият светодиод светва и LED се изключва.

4 2. За да заредите power кейса, моля, свържете микро USB кабела към микро USB порта. Червеният светодиод светва, когато е в режим на зареждане. Ако корпусът на захранването се зареди напълно, синият светодиод светва. 3. Power Кейса показва синя светлина, докато безжичните слушалки имат червена светлина по време на зареждането на слушалките. Спецификации на продукта: Bluetooth Version: EDR Обхват до: 10 Метра Редукция на звука: CVC 6.0 Време на говорене при пълна батерия: 2.5H Standby режим: 150H Време за зареждане: 1-2H Капацитет на Power Кейса: 450mAh Капацитет на батериите на слушалките: 55mAh Внимание! 1. Моля, избягвайте да използвате този продукт под душа или дъжд 2. Моля останете далеч от WIFI рутери и други устройства, за да избегнете смущения от други сигнални устройства. 3. Моля, използвайте този продукт на разстояние не повече от (10 метра без препятствия) 4. Ако слушалките забият, моля, изключете двете слушалки; забравете ги от сдвоеното устройство. След това, моля, започнете отново процеса на сдвояване.

5 Facebook Whatsapp:

6 How to Turn PowerLocus on? Please press the button of the earphones for 3 seconds until their both LED light up. How to Turn off PowerLocus off? Please press the button of the earphones for 5 seconds until their LED light up in Red. **Please note** - if the earbuds are both on paired mode, after you turn off one, the second will shut down in automatically. How to pair with your device? 1.For initial connection, press the buttons of both units at the same time for around 3 seconds until blue LEDbegins to blink, Later on, The earbuds will be paired successfully within 15 seconds. (Red and blue LED will flash simultaneously on the main unit, after they are paired, only the Blue light will flash between 10 seconds. ) 2. Find the name of the unit PowerLocus in the device list of mobile setting, there willbe audio notice of the connection success within 5 seconds, the blue LED will flash every ten seconds on both earbuds after connected successfully. 3. For a repeat connection, press the buttons of both units simultaneously for 3 seconds, the earbuds will be powered on and connected automatically, blue LED will flash every ten seconds 4. Each unit can be used independently. Press the button for around 5 seconds and then connect it in Bluetooth device list in Bluetooth setting of your device. Hands-Free operations 1. Please pair the earphones with your phone device, so you can answer calls. 2. During a hands-free phone call, only one of the earbuds is working. 3. To pick up a call please short press once; To decline a call please short press twice 4. To hang up, during a phone call, please short press the main button. 5. During active phone call, to lower the volume, please use your phone device vol +/vol How to listen to music? 1. Please press once shortly in order to pause/play 2. Double press in order to change the song >> 3. Hold for 1 second to change to previous song <<

7 How to charge the PowerLocus Earphones? 1. When the earbuds are in the power case, they are charging themselves automatically. The RED LED lights up when they are on charging mode. If the earbuds are charged fully, Blue LED lights up and then the LED switches off. 2. In order to charge the case box, please connect the micro USB cable to the micro USB port. The RED LED lights up when it is on a charging mode. If the power case is charged fully, Blue LED lights up. 3. The power case is showing blue light while the wireless earbuds have red light during the time of battery charging of theearphones. Product Specifications Bluetooth Version: EDR Working Range: 10 Meters Noise Reduction: CVC 6.0 Talking time: 2.5H Standby time: 150H Charging time: 1-2H Power Case Battery: 450mAh Earbuds Battery 55mAh Attention! 1. Please avoid using this product under shower or rain 2. Please stay away from WIFI routers and other devices to avoid interference from other signal devices. 3. Please use this product at a valid distance (10 meter free from obstruction) 4. If the earphones are stuck, please turn off the two headphones; delete them from the paired device. Afterwards, please start the pairing process again.

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението Sony Headphones Connect до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth За гласовите указания Приложени аксесоари Проверка на съдържанието на

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Техника

Техника Техника ФЛАШ ПАМЕТИ Iron Hook 16GB Пластмасова USB флаш памет 16GB COB-USB 57x12x4.5 mm 25x10 mm Цветна мини USB памет, която може да закачите навсякъде. Удароустойчива, водоустойчива и прахоустойчива,

Подробно

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ STOCKWELL II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

NWZ-E _GB_QSG_BG.indd

NWZ-E _GB_QSG_BG.indd Упътване за бързо включване Как да инсталирате софтуера Как да използвате плейъра NWZ-E353/E354/E355 Ръководства зa експлоатация В допълнение към упътването за бързо включване, към този модел е приложено

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

1

1 1. Общи MPdemo е аудио плеър използващ BASS библиотеките. Той може да възпроизвежда широк набор от аудио файлове, аудио CD и интернет радио. Има три режима на работа: а) Възпроизвеждане на аудио файлове

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

TUFTON - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

TUFTON - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TUFTON - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ LEGAL & TRADEMARK NOTICE DESIGN OF DEVICE AND PACKAGING ARE INTELLECTUAL PROPERTIES OF ZOUND INDUSTRIES INTERNATIONAL AB AND MARSHALL AMPLIFICATION

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Домашна аудио система Инструкции за работа Първи стъпки USB устройство BLUETOOTH връзка Настройване на звука Други операции Допълнителна информация GT

Домашна аудио система Инструкции за работа Първи стъпки USB устройство BLUETOOTH връзка Настройване на звука Други операции Допълнителна информация GT Домашна аудио система Инструкции за работа Първи стъпки USB устройство BLUETOOTH връзка Настройване на звука Други операции Допълнителна информация GTK-XB60/XB90 2 BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да намалите риска

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

WOBURN II BLUETOOTH РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

WOBURN II BLUETOOTH РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ WOBURN II BLUETOOTH РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All

Подробно

Видеодомофон за апартамент - безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Видеодомофон за апартамент - безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG ВИ ДЕОДОМОФОН З А АПАРТ АМ ЕНТ - Б ЕЗ Ж ИЧЕН ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Видеодомофон за апартамент безжичен Практичен и много удобен уред, който ще ви позволи да наблюдавате какво се случва пред входната

Подробно

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с характеристиките на продукта, както и опциите и начините

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

4 БЪЛГАРСКИ Зареждане Сдвояване Носене Екрани Активност Сън Цели Напомняния Известия 13 Приложения...

4 БЪЛГАРСКИ Зареждане Сдвояване Носене Екрани Активност Сън Цели Напомняния Известия 13 Приложения... 4 БЪЛГАРСКИ Зареждане... 05 Сдвояване... 06 Носене... 08 Екрани... 09 Активност... 10 Сън... 11 Цели... 12 Напомняния... 12 Известия 13 Приложения... 14 Настройки... 15 Технически спецификации 16 П Р Е

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в.act формат

Подробно

Видеодомофон безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Видеодомофон безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG ВИДЕ ОДО МОФ ОН Б ЕЗ Ж ИЧЕН ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Практичен и много удобен уред, който ще ви позволи да наблюдавате какво се случва пред входната врата без да се налага да ставате от мястото

Подробно