7203_pasport_

Размер: px
Започни от страница:

Download "7203_pasport_"

Препис

1 Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при настъпване на събития и обработка на външни въздействия, характерни за противопожарната автоматика. Устройството е съвместимо с адресируеми пожароизвестителни централи IFS00, като допълва възможностите на адресните системи от серия IFS000 Устройство FD0 е монтирано в пластмасова кутия. Клемореда (поз. и поз., фиг.) за присъединяване на кабелите е вграден в кутията. Комуникацията между централа IFS00 и входноизходното устройство се осъществява по адресния контур чрез специализирания протокол за обмен на информация UniTALK. Във FD0 са вградени два светодиодни индикатора (поз. фиг.), с червена и жълта (поз.фиг.) светлина, даващи информация за състоянието му. Фиг. Общ вид на входноизходното устройство Технически характеристики Адресен контур: захранващо напрежение консумиран ток в покой консумиран ток в задействано състояние Вход: режим повреда Прекъсване режим повреда Късо съединение режим Охрана режим Задействан вход (фиг.б) режим Задействан вход при забранена проверка късо съединение(фиг.а) Изход: (в зависимост от конфигурирането и токозахранването релеен или контролируем) Релеен тип електрически характеристики или Контролируем тип електрически характеристики максимален ток при задействане Степен на защита Работен температурен диапазон Устойчивост на относителна влага (без кондензация) Габаритни размери Тегло ( 0)V DC < 0µA (±)ma бр. Rлиния>kΩ Rлиния,kΩ,kΩ Rлиния<kΩ,kΩ<Rлиния<,kΩ 0kΩ<Rлиния<,kΩ бр. безпотенциални, превключващи контакти 0V DC /A, V AC/0,A потенциален, с външно захранване ( 0)V DC 00mA IP 0 от минус С до 0 С % (0xx) mm 0.0 kg 0/0. Производител: УниПОС ООД, Р България, 00 Плевен, ул.сан Стефано,

2 Индикация Светодиодната индикация (поз. и, фиг.) дава информация за състоянието на устройството както следва: Охрана двата светодиода светват кратковременно през секунди; Задействан изход свети само червеният светодиод; Задействан вход червеният светодиод светва кратковременно през секунди, а жълтият не свети; Повреда (късо съединение или прекъсване във вход или изход) свети само жълтия светодиод с непрекъсната светлина; Повреда (задействан изолатор) жълтият светодиод светва кратковременно през секунда; Повреда (липса на захранващо напрежение на контролируемия изход при зададено следене на захранващото напрежение) жълтият светодиод свети с непрекъсната светлина. Сервизен режим ( успешно възприета нова конфигурация) свети само червеният светодиод; Сервизен режим ( неуспешно възприета нова конфигурация ) свети само жълтия светодиод;. Конфигуриране на режима на работа В FD0 има монтиран тактилен бутон (поз., фиг.) и след неговото натискане и задържане (за справка т..) модула се конфигурира / преконфигурира според направения електрически монтаж (т.). Забележка: За да е възможно конфигурирането/ преконфигурирането FD0 трябва да бъде захранен. възможна конфигурация Тип на входа Следи се за късо съединение на входа (активира се с 0КΩ в паралел ) Тип на изхода Работи като контрулируем изход (следи за наличие на външно захранване) Не следи за късо съединение на входа (с включени 0КΩ ) Изходът работи като реле с безпотенциални контакти C, и (не следи за наличие на външно захранване) Фиг. Конфигурация от тактилен бутон. Механичен монтаж. Входно изходното устройство се разопакова / фиг. стъпка /. Премахват се декоративните пластмасови елементи /фиг. стъпка /. Изделието се монтира с винтове на плоскост/ фиг. стъпка А/или на D шина с мм ширина /фиг. стъпка В/. Входно изходното устройство се инсталира следвайки само една от схемите на свързване в т... ПИЦ се включва, и входно изходното устройство влиза в повреда ( изключение прави когато се прави първи пуск на входно изходното устройство по схема на свързване фиг.а тогава модулът влиза в режим охрана). Натиска и се съдържа тактилен бутон за сек. /фиг. стъпка /. При успешна операция светва червения светодиод ( в лявата част на входно изходното устройство) /фиг. стъпка / FD0 (вход/изход) преустановява комуникацията с IFS00.. Прави се рестарт в ПИЦ /фиг.. стъпка / *При повторен ресетарт в ПИЦ, устройството FD0 (вход/изход) ще функционира с последните успешно записани параметри. 0/0. Производител: УниПОС ООД, Р България, 00 Плевен, ул.сан Стефано,

3 Фиг. Производител: УниПОС ООД, Р България, 00 Плевен, ул.сан Стефано, 0/0.

4 . Електрически монтаж Присъединяването на кабелите се извършва към клемореда (поз. и, фиг.)... Клеморед... Адресен контур Клема екран на адресния контур; Клема на адресния контур; Клема на адресния контур; Клема на адресния контур; Клема на адресния контур; Клема екран на адресния контур; Забележка: Не е необходимо да се вземат под внимание условните начало и край на адресния контур. При свързване на устройството, спазването на поляритета е задължително.... Вход Клема вход ; Клема вход Забележка: Линията е балансирана и се следи за прекъсване.... При включена проверка за късо съединение съгласно фиг. и изпълнена схемата от фиг.а или фиг.с, централата следи входа за възникване на късо съединение.... При изключена проверка за късо съединение съгласно фиг. и изпълнена схемата от фиг.б или фиг.д, централата не следи входа за възникване на късо съединение. Важно: Задействането на входа става през непотенциален контакт (сух контакт).... Изход и външен източник на токозахранване Клеми от до са в зависимост от конфигурирането типа на изхода (виж фиг. и фигури а или б или с или д).... Изход, конфигуриран като контролируем Клема Out отрицателен извод на контролируемия изход; Клема 0 Out положителен извод на контролируемия изход; Клема се окъсява с клема Клема не се използва. Клема положителен извод за включване на външно захранване; Клема отрицателен извод за включване на външно захранване;... Изход, конфигуриран като реле с безпотенциални контакти Клема не се използва; Клема 0 C общ контакт на релейния изход; Клема нормално затворен контакт на релейния изход. Клема не се използва; Клема не се използва; Клема нормално отворен контакт на релейния изход; Клема не се използва; 0/0. Производител: УниПОС ООД, Р България, 00 Плевен, ул.сан Стефано,

5 .. Схеми на свързване... Използване като реле и/или следене на късо съединени на входа 0 C 0 C RLAY RLAY 0kΩ 0kΩ 0kΩ следи се за късо съединение на входа и не се следи за късо съединение на входа и управление на външно устройство чрез реле управление на външно устройство чрез реле с безпотенциални контакти с безпотенциални контакти Фиг.а Фиг.б.. Използване като контролируем изход и/или контролируем вход 0 Out N00 0kΩ V,kΩ 0kΩ следи се за късо съединение на входа и управление на външно устройство чрез контролируем изход Фиг.с 0 Out N00 V 0kΩ,kΩ не се следи за късо съединение на входа и управление на външно устройство чрез контролируем изход Фиг.д Производител: УниПОС ООД, Р България, 00 Плевен, ул.сан Стефано, 0/0.

6 . Настройката на входноизходно устройство FD0 в система IFS000 Програмирането на изходa на устройство FD0 ( вход/ изход) се осъществява в меню Настройки / Контури / Параметри на устройства (виж паспорт на централа IFS00 т... Меню Параметри на устройството). Комплектност Входноизходно устройство FD0 (вход/изход) Брошура Резистор, kω за контролируемия изход Резистор 0 kω за контролируемия вход Диод N00 бр. бр. бр. бр. бр. Аксесоари монтаж на модулна кутийка Входно изходното устройство разполага с аксесоар модулна кутийка състояща се от корпуса на FD0 ( вход/ изход). Аксесоара се използва за подвързване (скриване) на кабелите подавани към клемореда. Гаранционни задължения Гаранционният срок е месеца от датата на продажба, при условие че са спазени изискванията по монтажа. Фирмата производител не носи гаранционни задължения за неизправности, предизвикани от механични въздействия, използването на устройството не по предназначение или при изменения или модификации, извършени след производството. УниПОС Ви желае приятна работа! 0/0. Производител: УниПОС ООД, Р България, 00 Плевен, ул.сан Стефано,

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

FS4000N_Pasport_v7_bg_0214_RC1

FS4000N_Pasport_v7_bg_0214_RC1 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 4000 ПАСПОРТ 8/03.15 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение... 3 2. Терминология... 3 3. Предназначение... 5 4. Характеристики... 5 4.1. Пожароизвестителни линии... 5 4.2. Прагове на тока

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Паспорт

Паспорт Пожароизвестителна централа FS5200 ПАСПОРТ Редакция 5/02.11 Съдържание 1. Въведение...5 2. Терминология...5 3. Предназначение...7 4. Характеристики...7 4.1. Блокове...7 4.1.1. Видове...7 4.1.2. Блок Основен...8

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

УниПОС

УниПОС Пожароизвестителна централа FS5100 ПАСПОРТ Редакция 5.05 Съдържание 1. Въведение... 5 2. Терминология... 5 3. Предназначение... 7 4. Характеристики... 7 4.1. Модули... 7 4.1.1. Видове... 7 4.1.2. Характеристики...

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

УниПОС

УниПОС Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 един сигнален контур ПАСПОРТ Редакция 5/02.17 Съдържание 1. Въведение... 6 2. Терминология... 6 3. Предназначение... 8 4. Характеристики... 9 4.1. Физическа

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

УниПОС

УниПОС Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 четири сигнални контура ПАСПОРТ Редакция 4/16.08.10 Съдържание 1. Въведение...6 2. Терминология...6 3. Предназначение...9 4. Характеристики...9 4.1. Физическа

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

УниПОС

УниПОС Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 Light два сигнални контура ПАСПОРТ Редакция 10L/03.17 Съдържание 1. Въведение... 6 2. Терминология... 6 3. Предназначение... 9 4. Характеристики... 9 4.1.

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

MR- 2017_BG

MR- 2017_BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОТОЧЕН КОТЕЛ/МОДУЛ С КОНТАКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ ПАСПОРТ НА ЕЛЕКТРОКОТЕЛ/МОДУЛ С КОНТАКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКОТЕРМАЛ MR 6, 8, 10, 12, 15, 22, 30 KW MX 37,

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно