MAS830

Размер: px
Започни от страница:

Download "MAS830"

Препис

1 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се със стабилност, висока надеждност и удароустойчивост. С негова помощ можете да измервате DC/AC напрежение, DC ток, съпротивление, диоди, транзистори, температура и проверка за непрекъснатост на верига. Измервателни функции на отделните модели от серията: Функции MAS830 MAS830B MAS830L MAS838 Измерване на АС напрежение Измерване на DC напрежение Измерване на DC ток Измерване на съпротивление Диодно измерване Температурно измерване + Проверка за непрекъснатост на верига Временна памет на данни Задно осветление + 2. Структура на измервателния уред 1. Дисплей LCD, 3½ -разряден, 7 секции 2. Задно осветление Натиснете BACKLIGHT бутона за да включите задното осветление, което е с продължителност 5 секунди, за да го включите отново, натиснете отново същия бутон. 3. Въртящ се ключ за избор на функция и обхват 4. VΩmA букса 5. COM букса

2 6. 10А букса 7. Бутон за временна памет на данни Натиснете този бутон за временна памет на последния измервателен резултат. Индикатор ще се покаже на екрана. Отпуснете бутона, за да се върнете в нормален режим на работа. 3. Информация за безопастност Цифровите мултиметри от серия МAS830 са проектирани съгласно IEC61010 стандарта, втора категория за пренапрежение CAT II 600V, втора степен на замърсяване. Важна информация относно безопастността. Вижте това ръководство за справка. Внимание, високо напрежение. Заземяване. Двойна изолация. Предпазителят трябва да бъде сменен с идентичен такъв.

3 Този уред трябва да бъде използван само със сондата, която е включена в комплекта. В случай на повредена сонда заменете я с идентична на оригиналната. Не надвишавайте стойностите на съответния обхват. Когато измервателният прибор е в режим на работа, не докосвайте неизползваемите в момента букси. Когато обхватът на измерваната величина не е известен предварително, използвайте максималният такъв. Преди завъртане на превключвателя за избор на функция/обхват се уверете, че измервателната сонда не се намира в контакт с измерваната верига. Изключете захранването на измерваната верига и разредете всички кондензатори преди измерване на съпротивление. Обърнете особено внимание при измерване на напрежения >60V DC/30V AC. Запомнете, че трябва да държите пръстите си зад предпазителя на сондата по време на измерване. При определени измерване на ТV оборудване, превключващи вериги и подобни, внимавайте за напрежения с голяма амплитуда във веригата, които могат да повредят мултиметъра. Когато измервате транзистор, сондата не трябва бъде свързвана към веригата, която се измерва. Преди измерване на напрежение със сондата се уверете, че не е свързан електронен компонент към тествания извод на транзистора. 4. Поддръжка Преди махане на задния капак на кутията, изключете връзката между сондата и измерваната верига. Заменете изгорелите предпазители с такива със следните параметри: F1 250mA/600V F2 10A/600V Не използвайте уреда при отворен корпус. Използвайте влажен парцал и почистващ препарат за почистване на корпуса на измервателния уред. Да не се използват абразиви или разтворители, за да се предотврати корозия или друг вид щети върху измервателния уред. В случай на анормално поведение, прекратете експлоатацията на уреда и го изпратете на квалифициран техник за поддръжка. 5. Технически данни Точност: ±% на отчитане, ± 5 цифри; гаранция за една година Температура на средата: 18 C -> 28 C

4 Относителна влажност: 80% Основни спецификации: Максимално напрежение между буксите и заземяването: CAT II 600V Предпазител: F1 250mA/600V, F2 10A/600V Захранване: 9V батерия, модел NEDA 1604/6F22 Разрядност на дисплея: 1999 Индикатор за претоварване: 1 Отрицателно отчитане: - Работна температура: 0 C -> 40 C Температура на съхранение: -10 C -> 50 C Индикатор за изтощена батерия: Размери: 138х69х31mm Tегло: 170g. Измерване на DC напрежение Обхват Резолюция Точност 200mV 100μV ±0.5% на отчитане, ±3 цифри 2V 20V 200V 1mV 10mV 100mV 600V 1V ±0.8% на отчитане, ±5 цифри Защита от претоварване: обхват 200mV: 250V DC/rms; останалите обхвати: 600V DC/rms. Измерване на DC ток Обхват Резолюция Точност 20μА 0.01μА ±1% на отчитане, ±3 цифри ±200μА 0.1μА 2mА 1μА 20mА 10μА ±1% на отчитане, ±5 цифри 200mА 100μА ±1.5% на отчитане, ±5 цифри 10A 10mA ±3% на отчитане, ±10 цифри Защита от претоварване: предпазител F1 200mA/600V, предпазител F2 10A/600V Модел МАS838 няма 20μА позиция. Измерване на АC напрежение Обхват Резолюция Точност 200V 100mV ±1.2% на отчитане, ±10 цифри 600V 1V

5 Защита от претоварване: 600V DC/rms Честотен обхват: 40Hz 400Hz Показва ефективната стойност на синусоида. Измерване на съпротивление Обхват Резолюция Точност 200Ω 0.1Ω ±0.8% на отчитане, ±5 цифри 2kΩ 1Ω ±0.8% 20kΩ 10Ω на отчитане, 20kΩ 10Ω ±2 цифри 200kΩ 100Ω 2MΩ 1kΩ ±1.0% на отчитане, ± 5 цифри Максимално напрежение при отворена верига: 3.2V Защита от претоварване: 250V DC/rms Измерване на диоди и проверка за непрекъснатост на верига Обхват Описание Ако съпротивлението на веригата е под (70±30)Ω, вграденият зумер в уреда ще издаде звукова сигнализация. Показва пада на напрежение в права посока. Защита от претоварване: 250V DC/AC Измерване на температура Обхват Резолюция Измервателни интервали Точност C 1 C -20 C -> 0 C 0 C -> 400 C 400 C -> 1000 C ±10% обхват, ±2 цифри ±1.0% обхват, ±3 цифри ±2.0% обхват 6. Измерване Преди измерване: 1. Включете уреда, ако индикаторът за изтощена батерия се показва на екрана, сменете батерията.

6 2. Не превишавайте максималните стойности обозначени на входните букси на уреда. 3. Преди измерване, завъртете превключвателя за избор на функция/обхват на избраната позиция. Измерване на DC напрежение 1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната в COM буксата. 2. Завъртете превключвателя на подходящ обхват за измерване от секция на уреда и свържете сондите към измерваната верига. Измерената стойност ще се покаже на екрана. Забележка: Ако стойността на измерваното напрежение е неизвестна, използвайте максималния обхват на измерване и намалете обхвата стъпка по стъпка, докато получите задоволителен резултат. Ако на екрана се появи 1, това значи, че обхватът е надхвърлен. Не прилагайте входно напрежение >600V. Обърнете внимание при работа с високо напрежение (опасност от токов удар). Измерване на DC ток 1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната в COM буксата. За измерване на ток с големина в интервала между 200mA 10A, използвайте букса 10А. 2. Завъртете превключвателя на функцията на подходящ обхват за измерване от секция на уреда и свържете сондите към измерваната верига. Измерената стойност ще се покаже на екрана. Забележка: Ако стойността на измервания ток е неизвестна, използвайте максималният обхват на измерване и намалете обхвата стъпка по стъпка, докато получите задоволителен резултат. Ако на екрана се появи 1, това значи, че обхватът е нахвърлен. Не прилагайте входен ток >200mA/10А според типа измерване и буксата, която се използва. По-голям ток би довел до повреда на предпазителя. Измерване на АС напрежение 1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната в COM буксата. 2. Завъртете превключвателя на фуънкцията на подходящ обхват за измерване от секция V~ на уреда и свържете сондите към измерваната верига. Резултатът от измерването ще се покаже на екрана.

7 Забележка: Ако стойността на измерваното напрежение е неизвестна, използвайте максималния обхват на измерване и намалете обхвата стъпка по стъпка, докато се получи задоволителен резултат. Ако на екрана се появи 1, това е индикатор за надхвърлен обхват. Не прилагайте входно напрежение >600V. Обърнете внимание при работа с високо напрежение (опасност от токов удар). Измерване на съпротивление 1. Включете червената сонда в VΩHz буксата и черната в COM буксата. 2. Завъртете превключвателя на подходящ обхват за измерване от секция на уреда и свържете сондите към измерваната верига. Измерената стойност ще се покаже на екрана. Забележка: Ако на екрана се показва 1, това значи, че обхватът е надхвърлен или отворена верига. При измерване на високо съпротивление (>1МΩ) е нормално да отнеме няколко секунди, докато се отчете коректен резултат. При измерване на резистор във верига с включено захранване, изключете захранването и разредете всички кондензатори преди измерване. Измерване на диод 1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната в COM буксата. 2. Завъртете превключвателя н функцията на позиция на уреда и свържете сондите към измервания обект съгласно поляритета. Резултатът от измерването ще се покаже на екрана, който е приблизителния пад на напрежение на измервания диод в права посока. Проверка за непрекъснатост на верига 1. Включете червената сонда в VΩmA буксата и черната в COM буксата. 2. Завъртете превключвателя на функцията на позиция на уреда и свържете сондите към измервания обект. Ако измереното съпротивление на веригата е <100Ω, вграденият зумер ще издаде звукова сигнализация, което показва непрекъснатост на веригата между измерваните точки. Температурно измерване 1. Включете червената температурна сонда в VΩmA буксата и черната в COM буксата.

8 2. Завъртете превключвателя на функцията на позиция C на уреда и свържете сондите към измервания обект. При наличие на отворена верига се показва стайната температура на екрана. 7. Поддръжка на уреда При нормални условия на работа не е необходимо да се сменя някой от предпазителите. Ако е наложителна такава смяна, изключете уреда и извадете сондите от буксите. С помощта на отвертка развийте винтчетата от задната част на корпуса. Спецификациите на двата предпазителя са: F1 250mA/600V, F2 10A/600V. Новите предпазители трябва бъдат идентични на старите. Батерията, захранваща мултиметъра, е 9V NEDA 1604/6F22. Новата батерия трябва да бъде от същия тип. Не включвайте уреда, докато не затворите изцяло корпуса на уреда и не поставите крепежните елементи на мястото им.

Преглед Цифров мултиметър UT108/109 Ръководство за експлоатация Предупреждение.За да избегнете токов удар или телесни наранявания, прегледайте внимате

Преглед Цифров мултиметър UT108/109 Ръководство за експлоатация Предупреждение.За да избегнете токов удар или телесни наранявания, прегледайте внимате Преглед Цифров мултиметър UT108/109 Ръководство за експлоатация Предупреждение.За да избегнете токов удар или телесни наранявания, прегледайте внимателно секциите от това ръководство Информация за безопасност

Подробно

Microsoft Word _MS82018.doc

Microsoft Word _MS82018.doc 1. Предписания по безопасността ЦИФРОВ МУЛТИЦЕТ MASTECH MS8218 ОТ ВИСОК КЛАС НА ТОЧНОСТ Този мултицет е конструиран и произведен съгласно стандарта IEC-1010-1 за електронни измервателни уреди и портативни

Подробно

Цифров тестер за акумулатори VA201 Ръководство за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на измерване, корпусът на уреда се загрява. В следствие на тов

Цифров тестер за акумулатори VA201 Ръководство за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на измерване, корпусът на уреда се загрява. В следствие на тов Цифров тестер за акумулатори VA201 Ръководство за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на измерване, корпусът на уреда се загрява. В следствие на това могат да се появят физически деформации по него.

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd Energiekosten-ftftessgerat,,Premiumcc Електромер за разход на енергия 00047770 l47770man_de_en_es_fi_lr_nl_pt_sv.indd 3 21.01.13 15:3 2 147770man_de_en_aa_ Jr_nL.pLav.lndd 2 21.01.13 15:3 o-c.o-ci > I

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно