ZE500 Бързо ръководство

Размер: px
Започни от страница:

Download "ZE500 Бързо ръководство"

Препис

1 Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите механизми ZE500 са достъпни като конфигурация за дясна ръка (принтиращият механизъм е отдясно) и конфигурация за лява ръка (принтиращият механизъм е отляво). Фигура 1 Принтиращ механизъм за лява ръка () Фигура 2 Принтиращ механизъм за дясна ръка () 1 отвор на носителя 2 контролен панел 3 бутон за захранването 2011 ZIH Corp. Всички имена на продукти и номера са търговски марки на Zebra, а Zebra и логото на Zebra са регистрирани търговски марки на ZIH Corp. Всички права запазени. P Рев. А г.

2 2 Компоненти на принтиращия механизъм Компоненти на принтиращия механизъм Фигура 3 показва компонентите в отделението на носителя на принтиращ механизъм за дясна ръка. Принтерът за лява ръка съдържа огледален образ на тези компоненти. Запознайте се с тези компоненти преди да продължите с процедурата по инсталация на принтиращия механизъм. Фигура 3 Компоненти на принтиращия механизъм (показан е модел за дясна ръка) a шпиндел за поемане на лентата 7 монтажен възел на обелващия валяк (скрит, когато е прибран) 2 шпиндел за подаване на лентата 8 затвор на обелващия валяк 3 закрепващо устройство за освобождаване на печатащата глава 9 водач на носителя 4 монтажен възел на печатащата глава 10 монтажен възел на притискащия валяк 5 обелваща преграда 11 долна водеща подпора 6 валяк 12 горна водеща подпора P г.

3 Контролен панел 3 Контролен панел Всички средства за управление и индикатори за принтиращия механизъм се намират върху контролния панел (Фигура 4). Бутонът за захранването се намира от горната страна на контролния панел. Фигура 4 Контролен панел POWER PAUSE STATUS DATA Дисплеят показва работното състояние на принтиращия механизъм и позволява на потребителя да навигира в системата на менюто. 2 Светодиод POWER (ЗАХРАНВАНЕ) 3 Светодиод PAUSE (ПАУЗА) 4 Светодиод STATUS (СЪСТОЯНИЕ) 5 Светодиод DATA (ДАННИ) Включен, когато принтиращият механизъм е включен. Включен, когато принтиращият механизъм е на пауза. Изключен Примигване Изключен Включен Примигване Нормална работа без грешки в принтиращия механизъм. Съществува грешка в принтиращия механизъм. Проверете дисплея за повече информация. Нормална работа. Не се получават или обработват данни. Принтиращият механизъм обработва данни или принтира. Не се получават данни. Принтиращият механизъм получава данни от компютъра или изпраща информация за състоянието към компютъра. 6 Бутонът PAUSE (ПАУЗА) започва работата на принтиращия механизъм, когато бъде натиснат. 7 Бутонът FEED (ЗАРЕЖДАНЕ) кара принтиращия механизъм да зарежда по един празен етикет при всяко натискане на бутона. 8 Бутонът CANCEL (ОТМЯНА) отменя заявки за печат, когато принтиращият механизъм е включен на пауза. 9 Бутонът CALIBRATE (КАЛИБРИРАНЕ) калибрирапринтиращия механизъм за дължина на носителя и стойности на сензора. 10 ЛЯВАТА СТРЕЛКА навигира към предишния параметър в менютата г. P

4 4 Контролен панел 11 Бутонът PLUS (+) променя стойностите на параметъра. Обичайните цели са да се повиши стойност, да се прегледат различни избори или да се сменят стойности, като същевременно се въведе паролата на принтиращия механизъм. 12 Бутонът MINUS (-) променя стойностите на параметъра. Обичайните цели са да се повиши стойност, да се прегледат различни избори или да се промени позицията на курсора, като същевременно се въведе паролата на принтиращия механизъм. 13 Бутонът SETUP/EXIT (НАСТРОЙКИ/ИЗХОД) влиза и излиза от режим "конфигуриране". 14 ДЯСНАТА СТРЕЛКА навигира към следващия параметър в менютата. P г.

5 Подготовка на принтиращия механизъм за употреба 5 Подготовка на принтиращия механизъм за употреба След като сте се запознали с компонентите на принтиращия механизъм и контролния панел, подгответе принтиращия механизъм за употреба. Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтиращия механизъм. Внимание Преди да докоснете печатащата глава, освободете евентуално натрупано статично електричество, като докоснете металната рамка на принтиращия механизъм, чрез антистатично съоръжение или кърпа. За да конфигурирате принтиращия механизъм, изпълнете тези стъпки: 1. Разопаковайте и проверете принтиращия механизъм. Ако е необходимо, докладвайте транспортни повреди. За повече информация, погледнете Ръководство на потребителя. 2. Монтирайте принтиращия механизъм на предварително подбрано място или апликатор. 3. Включете женския край на захранващия кабел с променлив ток в захранващия конектор с променлив ток в задната част на принтиращия механизъм г. P

6 6 Подготовка на принтиращия механизъм за употреба 4. Включете мъжкия край на захранващия кабел с променлив ток в подходящия захранващ контакт. 115 V променлив ток 230 V променлив ток 5. Свържете принтиращия механизъм с компютър, като използвате една или повече от наличните връзки. Стандартните връзки са показани тук. На Вашия принтиращ механизъм 'може да има и налична опция' за ZebraNet безжичен принтерен порт. паралелен порт USB 2.0 порт жичен Ethernet порт сериен порт P г.

7 Подготовка на принтиращия механизъм за употреба 7 6. Отворете вратичката на носителя. 7. Заредете лента (ако използвате режим Топъл Трансферен Печат) и носител в принтиращия механизъм (вижте на страница 8). 8. Включете (I) принтиращия механизъм. Принтиращият механизъм зарежда и извършва само-диагностика г. P

8 8 Използвайте инструкциите в този раздел, за да заредите лента (ако ще използвате такава) и носител в принтиращия механизъм на ZE500. Лента се използва за топлотрансферни етикети. За етикети с директен топъл печат не зареждайте лентата в принтиращия механизъм. За инструкции по отношение на зареждането на носител вразлични режими на печат, погледнете Ръководство на потребителя. Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтиращия механизъм. Важно Използвайте лента, която е по-широка от носителя, за да предпазите печатащата глава от износване. Лентата трябва да е покрита по външната си повърхност (погледнете Ръководство на потребителя за повече информация). Бележка За оптимално качество на принтирането и добра работа на принтерите от нашата продуктова линия, Zebra силно препоръчва да се използват оригинални консумативи на Zebra като част от цялостното решение. По-конкретно, принтиращите механизми ZE500 са проектирани да работят само с оригинални печатни глави Zebra, като така максимизират безопасността и качеството на печата. За да заредите лента и носители, извършете следното: Зареждане на лента 1. Внимание Печатащата глава може да е гореща и да причини сериозни изгаряния. Оставете печатащата глава да се охлади. Завъртете закрепващото устройство за освобождаване на печатащата глава на отворено положение. P г.

9 9 2. Позиционирайте ролката с лента, като поставите свободния й край да се развива в показаната посока. 3. Поставете ролката с лента върху шпиндела за подаване на лента. Избутайте ролката възможно най-назад. 4. Поставете празна макара за лента върху шпиндела за поемане на лентата. Избутайте макарата възможно най-назад г. P

10 10 5. Внимание Печатащата глава може да е гореща и да причини сериозни изгаряния. Оставете печатащата глава да се охлади. Прокарайте лентата под долния водещ валяк за лентата (1), под монтажния възел на печатащата глава (2), а след това над горния водещ валяк за лентата (3) Навийте лентата около макарата на поемащия шпиндел за лентата. P г.

11 11 Зареждане на носител 7. Заредете носителите върху макарата за зареждане на носители на апликатора (за повече информация направете справка с ръководството за потребителя на апликатора). 8. Натиснете освобождаващия бутон за монтажния възел на притискащия валяк Оставете целия възел да се завърти нагоре. 9. Изтеглете водача на носителя изцяло навън г. P

12 Прокарайте носителя под горната водеща преграда (1), под монтажния възел на притискащия валяк (2), а след това под монтажния възел на печатащата глава (3) Изтеглете приблизително 75 cm (30 инча) от носителя покрай обелващата преграда. Отстранете и изхвърлете етикетите от подложката на този показващ се носител. P г.

13 Плъзнете окачването на носителя така, че едва да докосва външния ръб на носителя. 13. Натиснете монтажния възел на притискащия валяк, докато се затвори. 14. Завъртете закрепващото устройство за освобождаване на печатащата глава на затворено положение г. P

14 Вдигнете затвора на обелващия валяк така, че монтажния възел на обелващия валяк да се завърти надолу. 16. Прокарайте подложката около обелващата преграда, под печатния валяк и през монтажния възел на обелващия валяк. Важно Ако апликаторът има тръба за въздух, насочете подложката на носителя между тръбата за въздух и обелващата преграда. Не прекарвайте подложката на носителя над тръбата за въздух. P г.

15 Завъртете монтажния възел на обелващия валяк нагоре, докато се върне и щракне взатворена позиция. 18. Прокарайте подложката около поемащия шпиндел на апликатора (за повече информация направете справка с ръководството за потребителя на апликатора). 19. Затворете вратичката на носителя г. P

16 16 Отстраняване на използвана лента Отстранете използваната лента от поемащия шпиндел за лента всеки път, когато сменяте ролката с лента. За отстраняване на използваната лента извършете следното: 1. Свършила ли е лентата? Ако лентата... То тогава е свършила Продължете със стъпка 2. не е свършила a. Отрежете или скъсайте лентата близо до поемащия шпиндел за лентата. b. Продължете със стъпка Плъзнете макарата с използваната лента от поемащия шпиндел за лента. 3. Изхвърлете използваната лента. Можете да използвате повторно празната макара от шпиндела за подаване на лентата като я преместите на шпиндела за поемане на лентата. P г.

105SLPlus™ Бързо ръководство

105SLPlus™ Бързо ръководство 05SLPlus Бързо ръководство Използвайте това ръководство за изпълнение на ежедневни задачи с вашия принтер. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Компоненти на принтера Фигура

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 Първо издание (Февруари 2005) Авторско право International Business Machines

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно