ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ"

Препис

1 ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ версия към г.

2 1. Определение и нормативна уредба Хидроизолация (хидроизолационно покритие) - това е продукт или комбинация от продукти, които са предназначени да предпазват сградите и съоръженията от проникване на атмосферни, експлоатационни, почвени и други видове води. Хидроизолационна система - съвкупност от един или повече слоеве на база строителни продукти с определени експлоатационни характеристики, заедно със съответните аксесоари към тях, които позволяват системата да се оценява като едно цяло с основна функция защита на сградите и съоръженията от въздействието на вода. Наредба рд от 8 юни 2016 г. За проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите достъпна на:

3 2. Класификация на покривите в зависимост от: вида и наклона на покрива: плосък покрив (наклон от 1,5 до 7 %); скатен покрив (наклон, по-голям от 7 %);

4 2. Класификация на покривите в зависимост от: вида на водоотвеждането: външно - посредством улуци, водоприемници (барбакани) и водосточни тръби. До 3,5 m може да е изпълнено без водосборни казанчета и водосточни тръби. През зимата особено при южно изложение се образува лед, обливане на фасадите и последващо замръзване. Възможно решение за този проблем е поставянето на нагреватели.

5 2. Класификация на покривите в зависимост от: вида на водоотвеждането: вътрешно - водоотвеждането става в рамките на сградата посредством водоприемници и водоотводни тръби. Тръбите не замръзват, защото са разположени в сградата. Отводните може да са разположени централно и по периферията.

6

7 2. Класификация на покривите в зависимост от: предназначението на покрива: използваем покрив - покрив-тераса, покрив-градина, покрив-паркинг; неизползваем покрив;

8 2. Класификация на покривите в зависимост от: броя на пластовете: многопластови хидроизолационни системи; еднопластови хидроизолационни системи; връзката на хидроизолационната система с основата: незалепени; частично залепени (точково или ивично); изцяло залепени; механично закрепени;

9

10 2. Класификация на покривите в зависимост от: вида на продуктите за хидроизолационни системи при плосък покрив: огъваеми битумни мушами; огъваеми пластмасови и каучукови мушами; течни битумни и битумно-полимерни състави; течни полимерни състави; циментно-полимерни състави;

11 2. Класификация на покривите в зависимост от: вид на продуктите за хидроизолационни системи при наклонен покрив: Керемиди глинени; бетонни; каменни; битумни; метални; Едрогабаритни покрития вълнообразни битумни листове; профилни вълнообразни ламарини; плоски метални листове; покривни сандвич-панели; Битумни мушами и полимерни мембрани; Течни покрития;

12 2. Класификация на покривите в зависимост от: защитата на хидроизолационната система при плоски покриви: тежка; лека.

13 3. Изисквания при проект. на ХИ системи на плоски покриви 3.1. Битумни мушами Структура: 1 минерална посипка предпазва лъчението и механични повреди от UV 2 два пласта битум модифициран с полимери (APP и SBS) определя водонепропускливоста, поведение при температурни въздействия, огъваемост, стареене, обработваемост и дълготрайност. 3 - армираща основа - стъклен воал и нетъкан полиестер определят силата деформируемостта и разкъсването. на скъсване, 4 разделителен слой от полиетилен

14 Механични изисквания към битумните мушами съгласно Наредба рд от 8 юни 2016 г. по ред Характеристики Якост на опън: Единица мярка Изисквания/стойности огъваеми армирани битумни мушами основа стъклен воал основа нетъкан полиестер основа стъклена тъкан надлъжно N/50 >= 300 >= 500 >= 500 mm напречно >= 200 >= 350 >= 400 Относително удължение % надлъжно и напречно >= 2 >= 30 >= 2 Огъваемост при ниски температури С <= минус 5 Устойчивост на стичане при повишени температури (топлоустойчивост) С - битумни мушами - битумно-полимерни >= 90 мушами >= 110

15 Елементи на хидроизолационната система Основа на ХИ бетон (С15/20) замазка служи за изравнителен слой върху бетона (М15, Ц/П-1:2) фугира се на квадрати 2/2 m: Изисквания към основата здрава минимална якост 15 МРа; равна и гладка без пукнатини, шупли и каверни, максимални отклонения 2mm/3m; суха съдържание на влага максимум 4%; чиста без замърсявания от мазнини, прах, кал, ръжда и други замърсявания;

16 1 g вода = 1,5 dm 3 пара Умора на материала

17 Пароизолация предпазва ТИ от проникване и кондензиране на водни пари от вътрешността на сградата и ги отвежда извън зоната на системата при 60-75% изпълнява се от един пласт битумна ХИ с d=3-4 mm. при 75% изпълнява се от два пласта или се използва мушама с алуминиево покритие. Може да бъде плътно залепена за основата, частично залепена и незалепена Бетон за наклон изпълнява се, когато наклонът не е зададен с носещата конструкция. Не се допуска използването на леки бетони, поради възможност от натрупване на влага

18 Топлоизолация служи за топлинен комфорт в помещенията и предпазване от конденз по таваните, имат нисък Не се използват лесно горими материали; Пенополистирол EPS и XPS Минерална вата дюшеци или твърди плочи Насипни материали керамзит и перлит При изпълняване на замазка върху ТИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се слага полиетилен При битумна ХИ деформацията в ТИ да не надвишава 2%

19 ПОЛИСТИРОЛ + ПОРИ + = СТИРОПОР СТЕРЕО + ПОР = СТЕРЕОПОР

20 Защита на хидроизолацията Предпазва ХИ от стареене, механични повреди, слънчева радиация и др. Неизползваеми покриви тежка защита речен чакъл 15/30 mm, дебелина на слоя 4 cm. Използват се при наклони до 5% лека защита от светлоотражателни бои, минерална посипка или метално фолио Използваеми покриви тежка защита от плочи

21 Недостатъци при използването на фракция за тежка защита Допълнителен мъртъв товар върху конструкцията Трудно се откриват дефекти в ХИ При изгребване на фракцията е възможно увреждане на ХИ При високи температури е възможно навлизане на чакъла в ХИ Чакъла се замърсява и раздробява, необходимо е почистване, ако не се почиства се образува затревяване и затрудняване на водоотвеждането Иползването на фракция е възможно при наклони до 5%

22 3. Изисквания при проект. на ХИ системи на плоски покриви 3.2. Огъваеми пластмасови и каучукови мушами Механични изисквания Стойности/изисквания по ред Характеристики Мерни единици пластмасови и каучукови мушами с армираща основа без армираща основа Якост на опън 1. надлъжно >= 500 N/50 mm >= 0,9 MPa напречно >= 500 N/50 mm >= 0,9 MPa 2. Относително удължение % надлъжно и напречно >= 15 >= Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) N >= 180 >= 110

23 Полмерни мембрани Хомогенните мембрани притежават висока гъвкавост и са идеални за изпълнение на детайли. Мембраните с вградена тъкан от фибростъкло са с висока стабилност на размерите и претърпяват незначително свиване. Ниският коефициент на температурно удължение прави мембраната подходяща дори и за приложенията с найвисоки изисквания. Мембраните с вградена стъклена тъкан и геотекстил могат да служат и за изравнителен или разделящ слой и да осигурят основа за нанасяне на лепила. Обикновено те се използват при залепени системи или покриви, при които естетиката е особено важна. Армираните мембрани с изцяло вградена текстилна тъкан или мрежа имат висока якост на опън. Вградената армировка пренася ветровото натоварване към механичните крепежи, монтирани към покривната основа.

24 3. Изисквания при проект. на ХИ системи на плоски покриви 3.2. Огъваеми пластмасови и каучукови мушами Изискванията към основата: - при основа от бетон и циментна замазка - равна и гладка, с якост на натиск не по-малка от 15 МРа, с неравности не по-големи от 2 mm, да е суха, с влажност до 5 % и да няма замърсявания от мазнини, прах и строителни отпадъци; - при основа от твърди плочи от минерална вата или пенопласти не се допускат деформации в плочите повече от 5 % при натоварване 2,0 kn/m2. Изискванията при закрепването към основата и снажданията се определят в проекта с технологични указания. Изискванията към защитата - както при битумните

25 4. Видове плоски покриви, предимства и недостатъци

26 4.1. Единичен (невентилируем, топъл) покрив Състои се от носеща конструкция, върху която са разположени топло и хидроизолацията, а когато в помещенията отдолу въздухът има относителна влажност над 60% под топлоизолацията се поставя пароизолационен слой; 1 - мазилка; 2 - носеща СТБ конструкция (монолитна или от сглобяема); 3 - бетон за оформяне наклона на покрива; 4 - изравнителна замазка от цименто-пясъчен разтвор марка М20 с дебелина 2-3 см; 5 пароизолация; 6 топлоизолация; 7 - полиетиленово фолио; 8 - изравнителна замазка от Ц/П разтвор М20 с дебелина 2-3 см; 9 - хидроизолация 10 - слой от геотекстил при наличие на тежка защита от мозаечни или бетонни плочи; 11 - тежка защита от чакъл фр мм с минимална дебелина 40 мм; 12 - тежка защита от плочи, монтирани върху специални пластмасови столчета; 13 - битумна мушама със защитна минерална посипка.

27 4.1. Единичен (невентилируем, топъл) покрив Предимства: по-малък разход на материали; по-лесен за изпълнение; през зимата конструкцията е топла (на повърхността температурата винаги е над нула градуса); може да се прилага при сграда с големи подпорни разстояния. Недостатъци: при ремонт трябва да се заменят и други здрави слоеве от него; по-ненадежден в сравнение с двойния; при залепена хидроизолация трудно се откриват дефектите; по-капризен по отношение на материалите ; топлоизолационните материали трябва да имат определени механични показатели.

28 4.2. Единичен обърнат покрив Топлоизолационния слой се намира над хидроизолацията. Този покрив е познат в два варианта: MONO - топлоизолацията от XPS е разположена над хидроизолацията. 4 - изравнителна замазка от Ц/П разтвор М20 с дебелина 2 - З см; 5 - хидроизолация 6 - топлоизолация от плочи от екструдиран пенополистирол с водопопиваемост 0,1-0,2 % или плочи от пеностькло; 7 - слой от геотекстил с минимална маса от 0,300 kg/м2. Неговите функции са да предпазва топлоизолацията от механични увреждания, както и да не допуска прахови фракции да запълват фугите между отделните топлоизолационни платна, с което се намалява ефикасността на отвеждане на атмосферните води от покрива; 8 - слой от цименто-пясъчен разтвор М20 с дебелина 4-6 см, армиран със заварени мрежи f 5 мм при клетка 15/15 см. Върху този слой се изпълнява подовата облицовка на използваемите покривни тераси; 9 - тежка защита от чакъл фр мм с минимална дебелина 40 мм; 10 - тежка защита от плочи с минимална дебелина 4 см, монтирани върху пластмасови столчета; 11 - плочки за подова настилка на използваеми тераси.

29 Предимства: хидроизолацията е защитена от температурни амплитуди; няма нужда от пароизолация; по-малък разход на материали. Недостатъци : специални изисквания към топлоизолацията (водонепоглъщаемост и якостни показатели); при ремонт трябва да се заменят и други здрави слоеве от него; при залепена хидроизолация трудно се ремонтират дефектите. задължително се полага тежка защита с по-голяма дебелина за да се предпази ТИ от изплуване при проливни дъждове; Необходимост от промиване на тежката защита; Образуване на температурни мостове;

30 DUO - една част от топлоизолацията е разположена под хидроизолацията, а другата над нея. Долната ТИ е 65-70% от необходимата, останалата част е в горния слой.

31 4.3. Двоен (вентилируем, студен) покрив Състои се от две носещи конструкции - на тавана и на покрива, като топлоизолацията и хидроизолацията са на две различни нива, а пространството между тях се вентилира. Двойният плосък покрив се прилага предимно в жилищните и обществените сгради, а единичният-при промишлени сгради и жилищни сгради с по-големи ширини. вентилируемо пространство Част от слоевете могат да не са необходими! 1 таванска мазилка или шпакловка; 2 долна носеща стоманобетонна конструкция 15 cm; 3 изравнителна замазка от Ц/П разтвор - 2 cm; 4 пароизолация от един слой битyмна мушама с дебелина 3 mm (при 75%); 5 топлоизолационен слой - дебелината се изчислява; 6- запечатваща замазка от Ц/П разтвор - 2 cm; 8 горна носеща стоманобетонна конструкция 10 cm ; 9 бетон за наклон клас C16/20, d 2 cm само при хоризонтална носеща конструкция; 10 изравнителна замазка от Ц/П разтвор - 2 cm, фугирана в каре 2 m; 11 хидроизолация; 12 тежка защита от чакъл фр. 5/30 mm, d 4 см; 13 тежка защита от плочи, d 4 см; 12 лека защита минерална посипка;

32 4.3. Двоен (вентилируем, студен) покрив Предимства: по-надежден и по-ремонтопригоден в сравнение с единичния, поради разделението на топлоизолацията и хидроизолацията; материалите за топлоизолацията могат да се избират според техните топлотехнически качества, без да се съобразяваме с механичните им характеристики; Осъществява се вентилация на хидроизолацията; Недостатъци : Неблагоприятни експлоатационни условия, получават се големи температурни амплитуди ( t) достигащи до 80 о С; по-труден за изпълнение; по-скъп: по-голям разход на материали кота корниз е по-високо

33 При сглобяема покривната конструкция се получават големи температурни амплитуди ( t) достигащи до 80 о С Удачни варианти - фугите са недостъпни за водата Неудачни варианти детайлите при фугите трябва да се изпълнят много прецизно

34 4.4. Плосък покрив с метална носеща конструкция

35 Обикновенно за ХИ се използват полимерни фолия, свободно стоящи или захванати за основата с винтове, дюбели и др 1 - стоманена ЛТ - ламарина с антикорозионно цинково или полимерно покритие; 2 - пароизолация 3 - топлоизолация от полутвърди и твърди плочи (негорими); 4 хидроизолация - свободно лежаща или механично захваната. 5 - слой от геотекстил с маса не по-малка от 0,3 kg/м2 в случаите на използване на тежка защита; 6 - тежка защита от чакъл фр. 15/30 мм с минимална дебелина 4 см; 7 - тежка защита от мозаечни или бетонни плочи с минимална дебелина 4 см; 8 - допълнителен слой при механично захващане;

36 Натоварване от вятър Cpe F -2,5 G -2 H -1,2 I -0,2 е = b или 2h, което е по-малко

37 5. Водоотвеждане на плоски покриви Определяне броя на отводнителите При плоските покриви се изисква още по време на проектирането на тяхната хидроизолация да бъдат определени общите и локалните наклони към водоприемниците, местоположението и наклоните на уламите, а така също и местата на водоприемниците. Сечението на водоотводните тръби се подбира така, че: 1,5 см 2 напречно сечение отводнява 1м 2 от водоотводната площ. Тръба Ф 100 мм ефективно отводнява площ (а) от м 2 Тръба Ф 150 мм ефективно отводнява площ (а)от 100 м 2 n = A а n брой на отводните (закръгляват се нагоре) А площ на покрива а отводнявана площ от един отводнител

38 5. Водоотвеждане на плоски покриви Определяне наклона на покрива Наклоните са в границата 1,5 7 %. При задаване на наклона с бетон за наклон натоварването на конструкцията се увеличава. Наклони при жилищни сгради i = 2 5 % Наклон при промишлени сгради i = 5 10 % При използване на тежка защита i < 5 % Не се допускат наклони i < 1 %, възможно е да се образува завиряване, наноси, през зимата се заледява В зависимост от използвания материал за ХИ Битумни мушами i > 3 % Полимерни фолия i >1,5 % Ламаринени обшивки i > 12 %

39 Завиряване наличие на вода 48 часа след дъжд Завиряването може да бъде причинено от: 1. Лошо проектиране или изпълнение - без наклон. 2. Провисване на конструкцията, нарушаване на наклона. 3. Без отводнители или недостатъчен брой отводнители. 4. Отводнители, които са запушени или се намират във високи точки на покрива

40 5. Водоотвеждане на плоски покриви Покривни линии Планът на покривните линии трябва да изяснява следните основни моменти: водоотвеждане в зоната на бордовете или в средната част на покрива; При жилищното строителство е удачно отводнителите да са при щранговете При промишленото строителство в краищата при колоните Големина на общите наклони в зависимост от вида на използвания хидроизолационен материал и функционалното предназначение на покрива (използваем, неизползуваем); Местоположение на водоприемниците поради възможност от образуване на ледени тапи отводнителите се поставят на повече от 60 cm от борда; Локални наклони на водоприемниците с оглед водите да изминават не повече от 7-8 m до отвеждането им от покрива, i = 1-2%; Местоположение на уламите и билата и наклони на уламите към водоприемниците. Обикновено наклонът на уламите към водо-приемниците се избира 1-2%. Дават се котите на замазката, като най-малката допустима дебелина е 2 cm Максимално разстояние между отводнителите 16 m

41 Покривни линии отводнители в периферията Улама Било Коти в характерни места

42 5. Покривни линии < 3 m > 60 cm i < 14 % Ако наклонът е много голям се слага понижаваща кота и допълнителна улама

43 Покривни линии отводнители в средата При тесни покриви е възможно локалните наклони да продължат до ъглите на сградата < 12 m < 3 m < 8 m

44 6. Технологии на изпълнение битумни ХИ Грундиране с битум по-добра адхезия Грундът се нанася с пръскалка, валяк или четка, върху подготвена основа Пароизолация лепи се газопламъчно върху перфорирана мушама, площно или частично.

45 Топлоизолация Снадка между отделните платна Свободно положена или залепена/захваната за основата Дебелината се изчислява (повече от 10 cm)

46 Хидроизолация Пълно залепване, частично залепване, механично захващане или свободно положени; ХИ се полага успоредно на наклона; При два или повече пласта ХИ се застъпва на разстояние от долния пласт; Напречните снадки на две съседни рула да се разминават; Минимално застъпване 8cm;

47 6. Технологии на изпълнение полимерни ХИ Пароизолация самозалепваща за основата, отделните слоеве се застъпват Топлоизолация с голяма твърдост Разделителен слой необходим е при несъвместимост между отделни компоненти (XPS-PVC, битум-pvc) или за разделяне на два горими слоя Хидроизолация свободно стояща, залепена или захваната със механични скрепители При застъпванията и посоката на ХИ важат правилата, както при битумните ХИ

48 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни Солидо Е Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълнителни добавки 0-FP-0 Идеи с бъдеще. Солидо Е Качеството на марката

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

ЕТ Маги - Ивайло Чакъров

ЕТ Маги - Ивайло Чакъров ЕТ Маги - Ивайло Чакъров Address гр. Велико Търново Велико Търново 5000 Област Велико Търново, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0889 693 214 Email ivo.vw@abv.bg Полиуреа Полиуреа се състои от съставката

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

DVD#CD oblojka.qxd

DVD#CD oblojka.qxd ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА Универсална система за керемидени покриви www.onduline-bg.com ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА Система за реставрации и нови покриви с керемиди Покривите придават специфичен, неповторим облик

Подробно

untitled

untitled КАТАЛОГ БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ИНФОРМАЦИЯ. ПРАКТИКИ. ПРОИЗВОДСТВО. WWW.TECHNONICOL.EU СЪДЪРЖАНИЕ ЕВРОПЕЙСКА ИСТОРИЯ НА ФИРМАТА 2 БИТУМНИ МЕМБРАНИ TECHNOBIT TECHNOBIT ECO V 6 TECHNOBIT ECO MINERAL

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Обект: Mногофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Слатина, ж.к. Яворов бл. 54 Технически характеристики, покриващи Компонент стандарта Интегрирана т

Обект: Mногофамилна жилищна сграда в гр. София, р-н Слатина, ж.к. Яворов бл. 54 Технически характеристики, покриващи Компонент стандарта Интегрирана т Обект: Mногофамилна жилищна сграда в гр. София, рн Слатина, ж.к. Яворов бл. 54 Технически характеристики, покриващи Компонент стандарта Интегрирана топлоизолационна система Дълбочинен Органично свързан,

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ПРОФЕСИОНАЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Подробно

ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ И ЛЕПИЛА Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба

ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ И ЛЕПИЛА Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ И ЛЕПИЛА Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -5-30 C 1. Почистете добре основата,

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

DCP ХИДРОИЗОЛАЦИИ Защо да хидроизолираме? Как да изберем хидроизолация? Продукти - предимства и приложение

DCP ХИДРОИЗОЛАЦИИ Защо да хидроизолираме? Как да изберем хидроизолация? Продукти - предимства и приложение DCP ХИДРОИЗОЛАЦИИ Защо да хидроизолираме? Как да изберем хидроизолация? Продукти - предимства и приложение ЗАЩО ТРЯБВА ДА ХИДРОИЗОЛИРАМE? Най-честата причина за пропускане на етапа на хидроизолация при

Подробно

SikaCeram® 205 Xtra Large

SikaCeram® 205 Xtra Large Construction Лист с Технически данни Издание 15/01/2015 Идентификационен номер: 02 04 04 02 001 0 000125 Циментово, полимер-модифицирано лепило за подови или стенни керамични плочки, за вътрешна и външна

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизолационно или пароконтролиращо фолио 4-топлоизолация

Подробно

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у

ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у ДИАГНОСТИЦИРАЙ КЪЩАТА! Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у нас. До строителния бум в България през 1970г. тухлената

Подробно

DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки?

DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки? DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки? Cemfix GP ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНО ЗА: ПОДОВЕ И СТЕНИ ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ХИДРО- И МРАЗОУСТОЙЧИВО

Подробно

FLOWCRET 1-10

FLOWCRET 1-10 Техническа характеристика ISOFLEX-PU 500 Полиуретанова хидроизолация Описание ISOFLEX-PU 500 е еднокомпонентна, мазана, полиуретанова, хидроизолация за покриви и тераси, притежаваща: Отлични механични,

Подробно

Sikalastic-621 TC

Sikalastic-621 TC Покривни хидроизолации Лист с технически данни Издание 10.2013 Идентификационен : 02 09 15 20 500 0 000014 Версия: 02 Sikalastic -612 Икономична, еднокомпонентна, полиуретанова, течна хидроизолационна

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно