СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. ДБТ - Варна 2190 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Подготовка на начални учители (НУПУП - Английски език) Общ работник Средно (техническо - за предпочитане),професионален колеж Работник, кухня (техническо - за предпочитане) Средно Оператор, център за обаждания Средно Английски MS office Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физика и 1 Астрономия),Висше / Подготовка на учители по общообразователни 2195 Работник, кухня Средно Отчетник, счетоводство Висше / Икономически науки,висше / Счетоводство и данъчно - 1 облагане (счетоводство и контрол - предимство),висше / Финанси, 2188 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Музика) Работник, консервиране на плодове/зеленчуци Средно Работник, почистване на месо/риба/птици Бояджия, корабни корпуси Основно,Средно Пазач-портиер Средно Технически сътрудник Средно Корабен брокер Висше (Морски бизнес, международна търговия) Турски, Английски MS Office ; Outlok Продавач, хранителни продукти Средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Химия и Ръководител звено, изследване и развитие опазване на околната среда),висше / Подготовка на учители по Висше / Физика (Физика, приложна геофизика),висше / Науки за работа с наличен софтуер Чистач/ Хигиенист земята (метеорология, океанология) Средно Старши специалист Средно MS Office, Word, Excel Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Музикални и сценични изкуства (Музика -духови Работник, кухня инструменти) Средно,Основно Метеоролог Висше / Физика (Физика, геофизика, квалификация работа с наличен софтуер Работник, кухня "Метеорология"),Висше / Науки за земята (метеорология, Средно Продавач-консултант Средно Чистач/ Хигиенист Средно,Начално,Основно,Без образование Снабдител, доставчик Средно Общ работник Средно,Основно Пакетировач Средно,Основно Автомеханик Средно Старша медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) 1 Страница 1 oт 8

2 2212 Психолог Висше / Психология (Детска психология) Ms office Готвач Средно Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Машинен оператор, производство на тестени изделия Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Модел кетеринг,основно,средно Средно Турски, Английски Сервитьор Средно Английски Готвач Средно Английски Рецепционист Средно Английски Заварчик Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра Камериер/камериерка квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с Средно Английски Представител, бизнес услуги Професионален колеж / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 5 (Финанси),Професионален колеж / Счетоводство и данъчно 1781 Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски Ms office; Word; Excel; 2 Internet 1678 Общ работник Средно Метач Без образование Метач Без образование Общ работник Средно,Основно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Работа с компютър 1 (Учител по история и цивилизации) 1676 Сервитьор Средно Английски Ковач, щайги и други опаковки (ръчно) Средно,Основно Пазач, невъоръжена охрана Средно,Основно Сервитьор Средно Английски Рецепционист Средно Английски Работа с компютър Пиколо Средно Английски Автомонтьор Средно / Електротехника и енергетика (eл. техинк),средно / Моторни Водач, електрокар превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,средно Средно Машинен оператор, банциг Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, Астроном пластмаси и стъкло,средно Висше / Физика (Астрономия) Работа с компютър Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономически науки (икономика) Английски Excel, Outlook Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (КСТ) Английски ASP.NET; MS Visual Studio; Техник, компютърни системи Висше / Компютърни науки (Информатика) Немски, Английски MS SQL Server; MS office, Адмнистриране Продавач, Интернет търговия Средно,Висше Английски на Windows server (DNS, графични приложения Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно,Основно Представител, бизнес услуги Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office Общ работник (Финанси),Средно / Счетоводство и данъчно облагане Средно,Основно 1

3 Страница 2 oт 8

4 2257 Учител, теоретично обучение Висше / Музикални и сценични изкуства Офис пакет Инспектор Средно Пазач, невъоръжена охрана Средно Учител, теоретично обучение Висше / Музикални и сценични изкуства Офис пакет Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Работа с компютър 1 (Учител по история) 2259 Учител, теоретично обучение Висше / Музикални и сценични изкуства Офис пакет Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (Предучилищна педагогика) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Учител по история) 2214 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Техн. и Работа с компютър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) предприемачество) Висше / Подготовка на начални учители (Начална училищна 1 педагогика) 2045 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП),Висше / Чужди Английски 1 езици и филологии (Английска филология или Лингвистика) 2233 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по 1 музика) 2242 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Български език и литература) Висше / Чужди езици и филологии (Немска филология) MS office Корепетитор Висше / Музикални и сценични изкуства Офис пакет Учител, теоретично обучение Висше / Музикални и сценични изкуства (Кларинет) Офис пакет Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) Учител спортна подготовка Висше / Подготовка на учители по специални предмети (треньор по Учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на плуване),висше / Спорт (треньор по плуване) Висше / Музикални и сценични изкуства MS Office; Word; Excel; Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Английски Power Point; Imternet; Учител, теоретично обучение Висше / Музикални и сценични изкуства Офис пакет Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Работа с компютър Огняр Средно / Електротехника и енергетика (Огнярство),Средно (работа с 1 газови инсталации) 2286 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (География; География и музика) 2227 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Работа с компютър Помощник-директор, административно-стопанската дейност (Учител по математика и нформатика) Висше (Инженерна /техническа/ специалност) Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Биология и химия) 2225 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по Работа с компютър 1 физическо възпитание и спорт) 2234 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по 1 физическо възпитание и спорт)

5 2261 Продавач-консултант Средно Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) 1 Страница 3 oт 8

6 2277 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика Сладкар Средно Електротехник, промишлено предприятие Средно (Електротехник) Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология) Касиер Средно Учител, подготвителна група Висше / Подготовка на начални учители (Предучилищна и начална Електромонтьор училищна педагогика),висше / Подготовка на детски учители Средно / Електротехника и енергетика (ел. монтьор) Машинен оператор, металорежещи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Чистач/ Хигиенист Начално Галванотехник Средно Готвач Средно Разработчик, интерактивно съдържание Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска Английски, Немски HTML; Wordpress, Office 1 филология, Приложна лингвистика - Английски език и Немски език) Общ работник Средно Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Word, Excel, Internet, Сапанджия Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика (учител),висше / Химия (учител),висше / Подготовка MS office Отговорник, спомагателни дейности на учители по общообразователни предмети (Физика и Химия) Висше / Подготовка на учители по общообразователни Работа с компютър Старши учител, практическо обучение предмети,висше / Подготовка на учители по специални предмети Висше / Машиностроене, металообработване и металургия Работа с компютър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) (Машинен инженер),висше / Инженерство-комбинирани програми Висше / Подготовка на начални учители (Начална педагогика) MS Office, Word, Excel Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература (Учител по български език и MS Office, Word, Excel 1 литература) 2292 Охранител Средно Организатор, стопански дейности Висше / Химични продукти и технологии (Инженер химик) Работа с компютър Огняр Средно / Електротехника и енергетика (Огняр),Средно Касиер (правоспособност за огняр) Средно Педагогически съветник Висше / Психология Чистач/ Хигиенист Основно Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра или акушерка) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература (Българска филология) MS Office Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната п Висше / Подготовка на учители по специални предмети (музика- MS Office; Word; Excel; 1 народно пеене),висше / Музикални и сценични изкуства Power Point; Imternet; Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по Инженер, разпределение на електроенергия технологии и предприемачество) Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Помощник-готвач и мрежи) Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, 1 ситничар,пекар) 1632 Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и Английски Отлични познания в 1 компютърна графика) работата по изготвяне на Страница 4 oт 8

7 1609 Специалист, тестване софтуер Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, Norwegian отлични компютърни Организатор, работа с клиенти автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, умения без значение от Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Комплектовач Средно Чистач/ Хигиенист Средно Касиер Висше,Средно Английски, Руски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Word, Excel, 1564 Специалист, качество Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер Английски, Руски, Литовски Excel 1 Word, "Техническо законодателство и управление на качеството") 1523 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, Отчетник, счетоводство електротехник) Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Ms Office 1 Администрация и управление (икономист) 1519 Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office, MS Windows, 2 и мрежи) Outlook Express 1635 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно Английски Отлични познания за MS Инспектор, технически стандарти и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, Linux, Android, MS SQL Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. MS office Инженер, разпределение на електроенергия снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване и мрежи) Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Английски Ms Windows; Ms Office; Ms Икономически анализатор техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Английски Outlook MS office Общ работник, строителство на сгради Икономически науки (мениджмънт) Средно,Основно Хост (хостеса) Средно Руски, Немски, Английски Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше (-учител по география и икономика) MS Office и електронен 1 16 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители дневник MS Office и електронен 1 15 Старши учител, ресурсен Висше (педагогика) дневник MS Office и електронен Служител, запитвания Средно Немски дневник Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / MS office Общ работник, строителство на сгради Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Основно Касиер Професионален колеж,висше Малтийски, Английски, Руски Ms office; Word; Excel; 3 Power Point 1691 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Висше Френски, Английски, Немски MS office Общ работник, строителство на сгради Основно Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Английски ОС Windows Linix Статист Средно Английски, Турски MS office Животновъд Основно Програмист, уеб сайтове Висше Английски Опит с.net Framework; 1

8 WEB API/ SignalIR; RDBMS, 1642 Касиер Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, 1 Английски 1694 Пакетировач Средно Касиер Средно складова програма Продавач, хранителни продукти Средно Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски 1 Страница 5 oт 8

9 1603 Носач-товарач, стоки Средно Общ работник, строителство на сгради Основно Оператор, контактен център Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше Румънски, Английски Word, Excel, Internet, Zendesk 1 / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски MS SQL Server; Postgre; 1 технологии, Софтуерно инжeнерство, ) C++; C#; Net; Net Core; ASP; 1858 Продавач-консултант Средно Руски, Английски, Немски Инженер, водоснабдяване и канализация Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / Английски MS office; AutoCad 1 Строителство (ВИК инженер) 1638 Продавач, бизнес услуги Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни Английски - 1 икономически отношения; търговия; бизнес информационни 1612 Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно Английски ОС Windows Linix Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Английски Операционни сиситем MS, 1 Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Бази данни, C/C++, 1580 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 12 (готвач) 1566 Оператор, център за обаждания Висше Руски, Английски, Чужди Word, Excel, Power Point 2 ДБТ - Вълчи дол 23 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Учител по математика.) 1 49 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски продукти и програми 1 31 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски 1 33 Сервитьор Средно Немски 1 43 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше 1 50 Учител, практическо обучение Висше (учител по практика, с правоспособност инструктор МПС) 1 64 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители 1 51 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 48 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски 1 44 Логопед Висше (логопед) 1 24 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Музикални и сценични изкуства (Лектор по музика.) 1 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (учител) 1 77 Счетоводител Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол, финанси) Работа със счетоводни 1 34 Кредитен специалист, банка Средно програми 1 25 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Учител, начален етап на 1 70 Огняр основното образование) Средно 1 78 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (Предучилищна педагогика) 1 62 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (учител ХООС и БЗО) 1 80 Работник, кухня Средно Сервитьор Средно Английски, Немски Пощенски раздавач (пощальон) Средно 1

10 Страница 6 oт 8

11 50 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 2 44 Помощник-готвач Основно 8 49 Камериер/камериерка Основно 8 61 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системат Висше (изобразително изкуство, музика) 1 ДБТ - Долни Чифлик 67 Дърводелец, мебелист Средно 2 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика компютърни умения 1 48 Възпитател Висше (специалност НУП ) 1 47 Учител, детска градина Висше (143 Подготовка на детски учители Бакалавър или Магистър 2 38 Работник, озеленяване ) Основно 3 60 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика компютърни умения 1 63 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Спорт компютърни умения 1 57 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика компютърни умения 1 58 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Музикални и сценични изкуства компютърни умения 1 55 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски компютърни умения Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски 1 56 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология компютърни умения 1 61 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (готвач) компютърни умения 1 68 Общ работник Основно 2 59 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Приложни изкуства и занаяти (изобразително изкуство) компютърни умения Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика (Философия) 1 62 Учител, практическо обучение Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг компютърни умения 1 (администратор в хотелиерството) 362 Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) word Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (РУСКА ФИЛОЛОГИЯ) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология) Руски работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word 1 (Физика) 364 Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на Руски, Английски работа със сценарийни 1 медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) компютърни системи 376 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) Word Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английски език) Word Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция Средно Камериер/камериерка 1 Страница 7 oт 8

12 389 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Спорт Word Домашен санитар Без образование (няма изискване за образование ) Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга Руски Word, Excel,Internet 1 хуманитарна специалност) ДБТ - Провадия 274 Техник, механик Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,средно / Пакетировач Машиностроене, металообработване и металургия (техническо) Основно Електромонтьор Висше / Електротехника и енергетика,средно / Електроника, Обслужващ работник, промишлено производство автоматика, комуникационна и компютърна техника Основно Машинен оператор, оцветяване на стъкло Средно,Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, Готвач пластмаси и стъкло Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Английски Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Английски Сервитьор Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) Средно Английски Обслужващ работник, промишлено производство Основно Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Камериер/камериерка (География и Биология) Средно Английски Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,основно Аниматор Висше / Пътувания, туризъм и свободното време,средно Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Продавач-консултант Висше,Средно МС ОФИС Продавач-консултант Средно / Търговия на едро и дребно Чистач, производствени помещения Основно Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или кера Основно,Средно / Химични продукти и технологии Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети МС Офис Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Обслужващ, магазин Средно,Средно / Търговия на едро и дребно 4 35 Работник, сглобяване на детайли Основно,Средно / Електротехника и енергетика Шофьор, лекотоварен автомобил Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 1 средства (кат. В / С) Страница 8 oт 8

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно