СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. ДБТ - Варна 1938 Оператор, обогатителна фабрика Средно,Основно Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),професионална Английски Microsoft Office Общ работник квалификация (готвач) Основно Готвач Средно,Професионална квалификация (готвач) Специалист, продажби Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант) Английски он-лайн платформи Помощник-готвач Средно,Професионална квалификация (помощник-готвач) Оператор, мелница в обогатителна фабрика Средно,Основно Готвач Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, Ковач, щайги и други опаковки (ръчно) ресторантьорство и кетеринг (готвач) Средно,Основно Машинен оператор, пералня/перачница Средно Лаборант Висше,Средно MS Office; Word; Excel; Чистач/ Хигиенист Средно,Основно електронна поща Машинен оператор, банциг Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, Общ работник пластмаси и стъкло,средно Средно,Основно Охранител Средно Склададжия Средно Монтажник, метални конструкции Средно Галванотехник Средно Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Общ работник, строителство на сгради средства (удостоверение за правоспособност машинист товарачна Средно Сервитьор Средно Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно Изпълнител Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (обществено Общ работник хранене),средно Средно,Основно Машинен оператор, металообработващи машини Средно Работник, кухня Основно Общ работник Средно Продавач-консултант Средно Помощник-нотариус Висше / Право (юридическо образование и придобита Машинен оператор, металорежещи машини правоспособност) Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 3 Страница 1 oт 10

2 1991 Автомонтьор Средно / Електротехника и енергетика (eл. техинк),средно / Моторни 2 превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,средно 2004 Деловодител Средно Продавач-консултант Средно Готвач Средно Гладач Средно,Основно Сервитьор Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, Охранител ресторантьорство и кетеринг (сервитьор барман ) Средно Кариерен консултант Висше / Подготовка на учители по общообразователни MS office: Word, Excel, 1 предмети,висше / Психология,Висше / Социална работа и Power Point 1689 Сервитьор Средно Английски Заварчик Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра Машинен оператор квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с Средно Водач, електрокар Средно Модел Средно Турски, Английски Сервитьор Средно Английски Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Камериер/камериерка Средно Английски Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика Рецепционист Средно Английски Заварчик Средно (квалификация "Заварчик"),Средно / Машиностроене, Организатор, работа с клиенти металообработване и металургия (квалификация "Заварчик") Висше Английски, Немски Ms office; Word; Excel; Метач Без образование Internet Общ работник Средно Общ работник Средно,Основно Служител, запитвания Средно Немски Метач Без образование Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (учител по Готвач Изобразително изскуство ) Средно Английски Техник, компютърни системи Висше / Компютърни науки (Информатика) Немски, Английски MS office, Адмнистриране Барман Средно на Windows server (DNS, Чистач/ Хигиенист Средно Бояджия, промишлени изделия Средно Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономически науки (икономика) Английски Excel, Outlook Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (КСТ) Английски ASP.NET; MS Visual Studio; 1 MS SQL Server; 1896 Чистач/ Хигиенист Без образование 2 Страница 2 oт 10

3 1895 Чистач/ Хигиенист Без образование Водач, мотокар Средно Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и Продавач-консултант въздухоплавателни средства Средно Водач, мотокар Средно,Основно Продавач, Интернет търговия Средно,Висше Английски графични приложения Организатор дейности Висше,Средно Офис пакет Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно,Основно Представител, бизнес услуги Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 5 (Финанси),Средно / Счетоводство и данъчно облагане 1796 Представител, бизнес услуги Професионален колеж / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 5 (Финанси),Професионален колеж / Счетоводство и данъчно 1793 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане -, счетоводни продукти Заварчик Средно (заварчик),средно / Машиностроене, металообработване и Дезинсектор металургия (заварчик) Средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Английски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Български език и литература (Българска филология; БЕЛ) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика (педагог),висше / Подготовка на учители по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап специални предмети (учител по Физика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Изобразително изкуство) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Музика) Учител, теоретично обучение Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (Архитектура) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Химия и биология) Висше / Подготовка на учители по специални предмети Психолог, училищен (Изобразително изкуство) Висше / Психология (МАГИСТЪР, БАКАЛАВЪР - ПСИХОЛОГИЯ) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по Учител спортна подготовка Музика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап възпитание и спорт) Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална основни базови умения Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап педагогика) Висше / Философия и етика (Бакалавър, магистър по Философия) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Химия (педагог),висше / Подготовка на учители по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап специални предмети (учител по Химия) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (учител по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап математика),висше / Математика (педагог) Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Готвач Средно,Професионална квалификация (готвач) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология),висше / Испански 1 Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по

4 2085 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Магистър - Предучилищна и MS Office 1 начална училищна педагогика) Страница 3 oт 10

5 1876 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Немска филология, учител по Немски Работа с компютър 1 немски език, преводач) 2083 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS Office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Магистър - Математика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (учител по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Музика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни Висше / Компютърни науки (Компютърно или техничаско 1 образование),висше / Икономически науки 1878 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология, учител по руски компютър 1 Руски Работа с 1875 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап език, преводач) Висше / Чужди езици и филологии (Френска филология, учител по Френски Работа с компютър 1 чужд език) 2045 Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП),Висше / Чужди Английски Чистач/ Хигиенист езици и филологии (Английска филология или Лингвистика) Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология) Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - MS Office Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Специална педагогика),висше / Науки за образованието (Магистър - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър - Предучилищна и MS Office 1 начална училищна педагогика) 1877 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, преводач, компютър 1 Английски Работа с учител по английски език) 2084 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература (Магистър - Българска MS Office 1 филология; БЕЛ) 2082 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - Магистър) Office 2 Английски MS 2092 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, практическо обучение (История) Висше / Строителство (квалификация педагог) Чистач/ Хигиенист Средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS Office 1 (Магистър - История и география) 2077 Рецепционист Средно Английски Работа с компютър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Начална училищна Word, Excel, Internet, Психолог, училищен педагогика) Висше / Психология Word, Excel, Internet, Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Начална училищна Word, Excel, Internet, Помощник-директор, учебната дейност педагогика) Висше / Подготовка на учители по общообразователни Word, Excel, Internet, Информатор предмети,висше / Подготовка на учители по специални предмети Средно Английски MS office Помощник-директор, учебната дейност Висше (Бакалавър, магистър) Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Италиански Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология - учител) Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи Висше / Електротехника и енергетика (Топлотехника) MS Office, CAD СОФТУЕР Чистач/ Хигиенист Основно,Средно 1

6 2076 Пиколо Средно Английски Сервитьор Средно Английски Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) Камериер/камериерка, хотел Без образование,начално,основно Продавач-консултант Средно Английски 1 Страница 4 oт 10

7 2046 Помощник-готвач Средно Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Английски Операционни сиситем MS, 1 Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Бази данни, C/C++, 1852 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски Програмист, бази данни Висше / Приложна информатика (Информатика),Висше / Админ М;Админ Про Педагогически съветник Компютърни науки (Бакалавър/Информатика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър Чистач/ Хигиенист Педагог; Социален педагог; Психолог),Висше / Психология (Магистър Средно Корепетитор Висше / Подготовка на учители по специални предмети Учител, детска градина (музика),висше / Музикални и сценични изкуства Висше / Подготовка на детски учители (ПУНУП) Педагогически съветник Висше / Науки за образованието (Педагогика или социална 1 педагогика) 2033 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Чистач/ Хигиенист Основно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Word, Excel, Internet, Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо Word, Excel, Internet, Педагог възпитание и спорт) Висше / Подготовка на детски учители (Предучилищна педагогика) Начална компютърна Педагогически съветник грамотност Висше / Психология,Висше / Социална работа и консултиране Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Социална педагогика),висше / Подготовка на учители по специални Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Помощник-възпитател Средно (помощник- възпитател),средно Касиер Средно Руски, Английски Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология (учител по История и MS office Ръководител, компютърен кабинет цивилизация),висше / Подготовка на учители по общообразователни Висше / Компютърни науки (учител),висше / Подготовка на учители Сервитьор по специални предмети (Информатика) Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Английски Метач (сервитьор),средно Без образование Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Инженер, разпределение на електроенергия (Учител по география) Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office 1 и мрежи) 1632 Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и Английски Отлични познания в 1 компютърна графика) работата по изготвяне на 1513 Инженер, разпределение на електроенергия Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office 1 и мрежи) 1523 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване електротехник) Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Английски Ms Windows; Ms Office; Ms Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и Outlook Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / MS office Общ работник, строителство на сгради Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Средно,Основно Икономически анализатор Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Английски MS office 1 Икономически науки (мениджмънт)

8 1358 Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) Касиер Висше,Средно Английски, Руски складов софтуер VERSUS, Касиер Средно,Висше Руски, Английски Windows, Word, Excel, складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Excel, Internet Страница 5 oт 10

9 1590 Касиер Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Excel, Internet 1574 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника),висше / 1 Електротехника и енергетика (Хладилна техника) 1612 Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно Английски ОС Windows Linix Чистач/ Хигиенист Средно Инспектор, технически стандарти Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. MS office 2 снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и 35 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология) Английски Word,Exel Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски MS Office 2 22 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (Детски учител) продукти и програми 3 23 Учител, музика в детска градина Висше (Учител по музика) програми,продукти 1 38 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 39 (учител по музика) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Работник, сглобяване на детайли (учител по изобразително изкуство) Основно 2 42 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Word,Exel Специалист, качество Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер Английски, Руски, Литовски Word, Excel 1 "Техническо законодателство и управление на качеството") 12 Чистач/ Хигиенист Средно 3 13 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Администратор, хотел Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време Немски, Английски Ms office, Clock Evolution 2 (туризъм),висше / Пътувания, туризъм и свободното време 1595 Хост (хостеса) Средно Руски, Немски, Английски Инженер, инвеститорски контрол Висше / Строителство (Строителство, пътно строителство, ВиК, MS Office, Билдинг 3 Хидроинженер) Менаджер 1269 Техник, инвеститорски контрол Средно / Строителство (Строителство и архитектура; Пътно умения за работа с 2 строителство; Водоснабдяване и канализация) Microsoft Office, Билдинг 40 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (учител по история и география) 1699 Продавач, хранителни продукти Средно Програмист, уеб сайтове Висше Английски Опит с.net Framework; 1 WEB API/ SignalIR; RDBMS, 1639 Оператор, контактен център Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше Румънски, Английски Word, Excel, Internet, Zendesk 1 / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) 1787 Статист Средно Английски, Турски MS office Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Английски ОС Windows Linix Общ работник, строителство на сгради Основно Специалист, тестване софтуер Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, Norwegian отлични компютърни 1 автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, умения без значение от 1560 Общ работник, строителство на сгради Основно Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office, MS Windows, 2 и мрежи) Outlook Express 1691 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Висше Френски, Английски, Немски MS office

10 Касиер Средно складова програма Продавач, хранителни продукти Средно Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски 1 Страница 6 oт 10

11 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски MS SQL Server; Postgre; 1 технологии, Софтуерно инжeнерство, ) C++; C#; Net; Net Core; ASP; 1566 Оператор, център за обаждания Висше Руски, Английски, Чужди Word, Excel, Power Point Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 12 (готвач) 1623 Касиер Професионален колеж,висше Малтийски, Английски, Руски Ms office; Word; Excel; 3 Power Point 1673 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) Английски счетоводни продукти Разработчик, интерактивно съдържание Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска Английски, Немски HTML; Wordpress, Office 1 филология, Приложна лингвистика - Английски език и Немски език) Пакетировач Средно Продавач, бизнес услуги Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни Английски - 1 икономически отношения; търговия; бизнес информационни 1858 Продавач-консултант Средно Руски, Английски, Немски Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно Английски Отлични познания за MS 2 и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, Linux, Android, MS SQL 1645 Инженер, водоснабдяване и канализация Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / Английски MS office; AutoCad 1 Строителство (ВИК инженер) 1567 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Общ работник, строителство на сгради Основно Касиер Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, Отчетник, счетоводство Английски Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Ms Office Помощник-готвач Администрация и управление (икономист) Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, Комплектовач ситничар,пекар) Средно Животновъд Основно Носач-товарач, стоки Средно 1 ДБТ - Вълчи дол 31 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски 1 30 Монтажник Средно 3 36 Учител, детска градина Висше 2 35 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (учител по физическо възпитание) 1 28 Апаратчик, химически процеси Средно (средно специално химическо или техническо) MS office 3 34 Кредитен специалист, банка Средно 1 32 Готвач Средно Английски Сервитьор Средно Немски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 49 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски продукти и програми 1 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (учител) 1 50 Учител, практическо обучение Висше (учител по практика, с правоспособност инструктор МПС) 1

12 52 Шофьор, автобус 2 Страница 7 oт 10

13 48 Камериер/камериерка Основно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Учител в начален етап.) Работа с компютър 1 48 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски 1 55 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Науки за образованието (Педагогика) 1 18 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Науки за образованието (Учител по изобразително 1 50 Машинен оператор, пералня/перачница изкуство, технологии и предприемачество.) Основно 2 63 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на учители и науки за образованието 1 65 Логопед (комбинирани програми) (НУП) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Логопед) 1 59 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Математика 1 57 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители 1 64 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) 1 49 Камериер/камериерка Основно 9 54 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика 1 62 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (учител ХООС и БЗО) 1 61 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системат Висше (изобразително изкуство, музика) 1 58 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Икономически науки (Математика) Работа с компютър 1 53 Чистач/ Хигиенист Средно 1 52 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 1 44 Помощник-готвач Основно 8 ДБТ - Долни Чифлик 61 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (готвач) компютърни умения 1 62 Учител, практическо обучение Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг компютърни умения 1 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (администратор в хотелиерството) Висше / Физика компютърни умения 1 60 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Математика компютърни умения 1 63 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Спорт компютърни умения 1 56 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология компютърни умения 1 55 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски компютърни умения 1 47 Сътрудник, охрана 4 38 Работник, озеленяване Основно 3 42 Помощник, кухня (без домашен) Основно 1 58 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Музикални и сценични изкуства компютърни умения 1 59 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Приложни изкуства и занаяти (изобразително изкуство) компютърни умения Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Спорт Word 1 Страница 8 oт 10

14 348 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3 кетеринг,основно,професионален колеж 57 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика компютърни умения Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) word Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word 1 (Физика) 377 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английски език) Word Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word Машинен оператор, шиене (математика) Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга Руски Word, Excel,Internet 1 хуманитарна специалност) 364 Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на Руски, Английски работа със сценарийни 1 медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) компютърни системи 361 Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Камериер/камериерка, хотел Основно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) Word 1 ДБТ - Провадия 38 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии Умения за работа с 1 компютър 28 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПРЕДУЧИЛИЩНА 1 ПЕДАГОГИКА) 255 Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Английски Сервитьор Средно Английски Обслужващ работник, промишлено производство Основно 1 24 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители 1 39 Учител, подготвителна група Висше / Подготовка на начални учители 1 42 Психолог, училищен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (психолог) 1 36 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (Специалност ПУП) 1 40 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и изв Висше / Подготовка на начални учители (Учител ФВС/спортни 1 41 Логопед дейности/-1,2,3,4 клас) Висше / Подготовка на учители по специални предмети Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Английски Работник, оранжерия/парник Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) Начално Помощник-готвач Средно,Основно 2 34 Продавач-консултант Средно Умения за работа с 1 35 Работник, сглобяване на детайли Основно,Средно / Електротехника и енергетика компютър Аниматор Средно 2 32 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Математика и информатика),висше / Математика Страница 9 oт 10

15 279 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Чужди езици и филологии (английски език),висше / 1 Подготовка на учители по общообразователни предмети (английски 309 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика,Висше / Подготовка на учители по Работа с компютър 1 общообразователни предмети (Математика) 308 Обслужващ, магазин Средно Сервитьор Средно Продавач-консултант Средно МС ОФИС Камериер/камериерка Средно Английски Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Чистач/ Хигиенист Средно,Основно Санитар Основно Автомонтьор Основно,Средно Машинен оператор, студено пресоване на метал Средно / Машиностроене, металообработване и Електромонтьор металургия,основно Средно / Електротехника и енергетика,висше / Електротехника и Продавач-консултант енергетика Висше,Средно МС ОФИС 1 Страница 10 oт 10

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно