ISSP 2007 “Свободно време и спорт”

Размер: px
Започни от страница:

Download "ISSP 2007 “Свободно време и спорт”"

Препис

1

2 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ АНАЛИЗИ (АСА) INTERNTIONL SOCIL SURVEY PROGRMME (ISSP) МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАРТА ЗА ИНТЕРВЮ T1. Номер на интервюто: Номер на гнездото Номер на лицето в гнездото T2. Код на интервюера: Номер на областта Пореден номер на анкетьора в екипа T3. Дата на провеждане на интервюто ден месец година Здравейте, казвам се... и съм анкетьор към Агенцията за социални анализи (АСА) в София. Настоящото изследване се отнася до проблемите на околната среда, състоянието на здравеопазването, отношението към семейството, равенството между половете и жизнения стандарт в над 50 страни от петте континента, включително и в България. Интересуваме се от мнението на българските граждани като цяло. Това, което лично Вие ще ни кажете няма да бъде предоставяно на никого. Вашето име няма да бъде споменавано отделно! Интервюто ще отнеме не повече от 30 минути. Вашето участие е напълно доброволно. Можете да ме прекъснете по всяко време, когато поискате. И помнете, че за нас няма правилни или грешни отговори! Всички са ценни и много ще ни помогнат да разберем по-добре как живеете и какво е отношението Ви към проблемите на хората около Вас. Ако не желаете да отговорите на някой конкретен въпрос, просто ми кажете и ще го прескочим. Ще Ви бъда особено благодарен/а обаче, ако отговорите откровено на всички въпроси. Ако имате някакви въпроси, бележки, коментари, свързани с изследването или искате да споделите мнението за начина, по който се провежда, можете да се обърнете към Наташа Милева, Богдана Дерменджиева или Ваня Цветкова. София, 2011 г.

3 Блок А - Околна среда А1. Според Вас, кой от посочените по-долу проблеми е най-важен за България днес? Здравеопазването 01 Образованието 02 Престъпността 03 Опазването на околната среда 04 Имиграцията 05 Продължете с А2 Икономиката 06 Тероризма 07 Бедността 08 Никой от посочените 09 8 Преминете на А3 А2. А кой е втори по важност? Здравеопазването 01 Образованието 02 Престъпността 03 Опазването на околната среда 04 Имиграцията 05 Икономиката 06 Тероризма 07 Бедността 08 Никой от посочените 09 8 А3. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? Частното предприятие е най-добрият начин да се решат икономическите проблеми на България Задължение на правителството е да намали различията между хората с високи и с ниски доходи Съгласен, нито не Не не Не знае/ Не може да А4. Кое от изброените по-долу неща трябва да бъде най-важният приоритет за България? Поддържането на реда в страната 1 Даването на по-големи възможности на хората да въздействат върху решенията на правителството 2 Борбата срещу повишаването на цените 3 Защитата на свободата на словото 4 А5. А кое от същите неща трябва да бъде на второ място по важност? Поддържането на реда в страната 1 Даването на по големи възможности на хората да въздействат върху решенията на правителството 2 Борбата срещу повишаването на цените 3 Защитата на свободата на словото 4 2

4 А6. Казано най-общо, смятате ли, че на повечето хора се вярва или винаги трябва да имате едно на ум, когато контактувате с тях? (Моля, посочете отговора си на скалата, като 1 означава, че човек винаги трябва да има едно на ум, а 5, че на повечето хора се вярва.) Човек винаги трябва да На повечето хора Не знае/не има едно на ум се вярва. А7. Казано най-общо, смятате ли, че повечето хора биха се опитали да се възползват от вас, ако имат тази възможност, или че биха се опитали да бъдат честни? (Моля отбележете отговора си на скалата, като 1 означава, че повечето хора биха се опитали да се възползват, а 5, че повечето хора биха се опитали да бъдат честни.) А8. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? Повечето хора биха опитали да се възползват В повечето случаи можем да имаме доверие на управляващите, че правят каквото трябва Повечето политици се занимават с политика заради лични облаги Съгласен Повечето хора биха се опитали да бъдат честни нито не Не Не знае/не не Не знае/не А9. Казано най-общо, доколко сте загрижени за проблемите, свързани с околната среда? Моля, отбележете какво мислите на скалата от 1 до 5, където 1 означава " изобщо не съм загрижен", а 5 означава " много съм загрижен". Изобщо не съм Много съм Не знае/не загрижен загрижен А10. По-долу са изброени различни екологични проблеми. Според Вас, кой от тях е най-наболял за България като цяло? Замърсяването на въздуха 01 Промените в климата 07 Химикалите и пестицидите 02 Генно-модифицираните храни 08 Недостигът на вода 03 Изчерпването на природните ни ресурси 09 Замърсяването на водата 04 един от изброените 10 Ядрените отпадъци 05 8 Домакинските отпадъци 06 А11. А кой от същите проблеми най-сериозно засяга Вас и Вашето семейство? Замърсяването на въздуха 01 Промените в климата 07 Химикалите и пестицидите 02 Генно-модифицираните храни 08 Недостигът на вода 03 Изчерпването на природните ни ресурси 09 Замърсяването на водата 04 един от изброените 10 Ядрените отпадъци 05 8 Домакинските отпадъци 06 3

5 А12. Мислите ли, че знаете кои са причините за тези екологични проблеми? Моля, изберете отговора си по скалата от 1 до 5, където 1 означава, че не знаете нищо, а 5 - че знаете много. Изобщо не зная Зная много Не знае/не А13. А мислите ли, че знаете как тези екологични проблеми могат да бъдат разрешени? Моля, изберете отговора си по скалата от 1 до 5, където 1 означава, че не знаете нищо, а 5 - че знаете много.. Изобщо не зная Зная много Не знае/не А14. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? Ние прекалено често вярваме на науката, а недостатъчно на чувствата и вярата Като цяло съвременната наука причинява повече вреда, отколкото полза Съвременната наука ще реши проблемите C на околната среда, без да променя съществено начина ни на живот, нито не А15. А доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C Ние прекалено много се тревожим за бъдещето на околната среда, а недостатъчно за цените и работните места днес Почти всичко, което правим в съвременния живот, уврежда околната среда Хората са прекалено загрижени за прогреса, като по този начин увреждат околната среда Съгласен Не не Не знае/не Съгласен, нито не Не Не знае/не А16. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? За да опазва околната среда, България се нуждае от икономически растеж Икономическият растеж винаги уврежда околната среда Земята повече не издържа C население, нарастващо със сегашните размери Съгласен, нито не не Не не Не знае/не 4

6 А17. Склонни ли сте да плащате много по-високи цени, за да бъде опазена околната среда? Много склонен 1 По-скоро склонен 2 склонен, нито не 3 По-скоро не съм склонен 4 Изобщо не съм склонен 5 Не знае/ Не 8 А18. Склонни ли сте да плащате много по-високи данъци, за да бъде опазена околната среда? Много склонен 1 По-скоро склонен 2 склонен, нито не 3 По-скоро не съм склонен 4 Изобщо не съм склонен 5 Не знае/ Не 8 А19. Склонни ли сте да приемете понижаване на Вашия жизнен стандарт, за да бъде опазена околната среда? Много склонен 1 По-скоро склонен 2 склонен, нито не 3 По-скоро не съм склонен 4 Изобщо не съм склонен 5 Не знае/ Не 8 А20. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C D E F G За хора като мен е прекалено трудно да направят нещо съществено за околната среда Правя това, което е добро за околната среда, дори ако това изисква много пари и време Има много по-важни неща да правя в живота от защитата на околната среда Няма смисъл да правя нещо за околната среда, освен ако и другите не правят същото Много от твърденията, че околната среда е застрашена, са преувеличени Трудно ми е да преценя, дали начинът ми на живот помага или вреди на околната среда Екологичните проблеми пряко се отразяват върху ежедневието ми нито не Съгласен Не не Не знае/не А21. Казано най-общо, смятате ли, че замърсяването на въздуха, предизвиквано от автомобилите е: Изключително опасно за околната среда 1 Много опасно 2 Донякъде опасно 3 Не много опасно 4 Изобщо не е опасно за околната среда 5 5

7 А22. А смятате ли, че замърсяването на въздуха, предизвиквано от индустрията е: Изключително опасно за околната среда 1 Много опасно 2 Донякъде опасно 3 Не много опасно 4 Изобщо не е опасно за околната среда 5 А23. А смятате ли, че пестицидите и химикалите, използвани в селското стопанство са: Изключително опасни за околната среда 1 Много опасни 2 Донякъде опасни 3 Не много опасни 4 Изобщо не са опасни за околната среда 5 Не знае/не 8 А24. А смятате ли, че замърсяването на реките и езерата в България е: Изключително опасно за околната среда 1 Много опасно 2 Донякъде опасно 3 Не много опасно 4 Изобщо не е опасно за околната среда 5 А25. Казано най-общо, смятате ли, че едно повишаване на температурата в целия свят, предизвикано от промяната в климата е: Изключително опасно за околната среда 1 Много опасно 2 Донякъде опасно 3 Не много опасно 4 Изобщо не е опасно за околната среда 5 А26. А мислите ли, че генетичните изменения на някои култури са опасни за околната среда? Изключително опасни за околната среда 1 Много опасни 2 Донякъде опасни 3 Не много опасни 4 Изобщо не са опасни за околната среда 5 А27. А смятате ли, че атомните електроцентрали са: Изключително опасни за околната среда 1 Много опасни 2 Донякъде опасни 3 Не много опасни 4 Изобщо не са опасни за околната среда 5 6

8 А28. Ако трябва да избирате, кое от следните твърдения би било най-близо до Вашите възгледи? Правителството да остави обикновените хора сами да решават как да опазват околната среда, дори ако те не винаги правят правилните неща 1 ИЛИ Правителството да въведе закони, които да задължават обикновените хора да опазват околната среда, дори ако това ограничава правото им да вземат самостоятелни решения 2 А29. А кое от следващите две твърдения би било най-близо до Вашите възгледи? Правителството да остави бизнеса сам да решава как да опазва околната среда, дори ако не винаги прави правилните неща 1 ИЛИ Правителството да въведе закони, които да задължават бизнеса да опазва околната среда, дори ако това ограничава правото му да взема самостоятелни решения 2 А30. Някои страни правят повече за защитата на околната среда от други. Най-общо казано, смятате ли, че България прави: повече от достатъчно 1 твърде малко 3 колкото е необходимо 2 А31 Според Вас, кой от следните начини е най-подходящ, за да накара бизнеса и индустрията в България да опазват околната среда? Тежки глоби за фирми, които увреждат околната среда 1 Данъчни облекчения за поощряване на фирми, които опазват околна среда 2 Повече информация и обучение на бизнеса за предимствата от опазването на околната среда. 3 А32. Според Вас, кой от следните начини е най-подходящ, за да накара хората и техните семейства в България да опазват околната среда? Тежки глоби за хора, които вредят на околната среда 1 Данъчни облекчения за поощряване на хора, които опазват околна среда 2 Повече информация и обучение на хората за предимствата от опазването на околната среда. 3 А33. Според Вас, на кой от следните енергийни източници България трябва да даде предимство за посрещане на бъдещите си енергийни нужди? Въглища, нефт и природен газ 1 Ядрена енергия 2 Слънчева, вятърна или водна енергия 3 Горива, произведени от култури 4 На нито едно от посочените 5 7

9 А34. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C За проблемите на околната среда трябва да има международни споразумения, които България и останалите страни задължително да спазват Трябва да се очаква, че по-бедните страни ще полагат по-малко усилия за опазването на околната среда от по-богатите Икономическият прогрес в България ще намалее, ако не опазваме по-добре околната среда Съгласен нито не Не не Не знае/не А35. Колко често полагате специални усилия да сортирате стъкло, метали, пластмаси или хартия за вторична преработка (рециклиране)? Винаги 1 Никога 4 Често 2 (Не е възможно там, където живея) 5 Понякога 3 А36. Колко често се стараете да купувате плодове и зеленчуци, отгледани без пестициди и химикали? Винаги 1 Никога 4 Често 2 (Не е възможно там, където живея) 5 Понякога 3 А37. Колко често се въздържате да карате колата си заради опазването на околната среда? Винаги 1 Никога 4 Често 2 Нямам кола/ Не мога да шофирам 5 Понякога 3 А38. Колко често намалявате използването на горива и енергия в дома си по екологични причини? Винаги 1 Никога 4 Често 2 Понякога 3 А39. Колко често пестите или използвате повторно вода по екологични причини? Винаги 1 Никога 4 Често 2 Понякога 3 А40. Колко често избягвате да купувате дадени продукти по екологични причини? Винаги 1 Никога 4 Често 2 Понякога 3 А41. Членувате ли в група (организация), чиято главна цел е опазването или защитата на околната среда? Да 1 Не 2 8

10 А42. През последните 5 години, лично Вие Да Не Не знае/не може да подписвали ли сте петиция, свързана с проблемите на околната среда? давали ли сте пари на група (организация), свързана с опазването на околната среда? C участвали ли сте в протест или демонстрация, свързана с проблеми на опазване на околната среда? Блок В Отношение към здравеопазването 1. Ако се замислите за живота си като цяло сега, колко щастлив/а или не бихте казали че сте? щастлив/а 1 Донякъде нещастен/а 5 Много щастлив/а 2 Много нещастен/а 6 Донякъде щастлив/а 3 нещастен/а 7 щастлив/а нито не 4 2. Казано най-общо, какво доверие имате в: Пълно доверие Доста голямо доверие Малко доверие Много малко доверие Никакво доверие Не знае/не Образователната система в България Здравната система в България C Лекарите в България D Медицинските сестри E Зъболекарите F Аптекарите/фармацевтите 3. Бихте ли казали, че като цяло здравната система в България няма нужда от промяна 1 има нужда от малко промени 2 има нужда от много промени 3 има нужда от пълна промяна 4 4. Справедливо ли е или не е хората с по-високи доходи да могат да осигурят на децата си по-добро образование, отколкото хората с по-ниски приходи? Много справедливо 1 Донякъде несправедливо 4 Донякъде справедливо 2 Много несправедливо 5 справедливо, нито не 3 5. Справедливо ли е или не хората с по-високи доходи да могат да си позволят по-добри здравни грижи, отколкото хората с по-ниски доходи? Много справедливо 1 Донякъде справедливо 2 справедливо, нито не 3 Донякъде несправедливо 4 Много несправедливо 5 9

11 6. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C D През следващите няколко години здравната система в България ще се подобри Хората ползват здравни услуги по-често, отколкото е необходимо Държавата трябва да осигурява само найосновни здравни услуги Като цяло, здравната система в България не работи добре Съгласен, нито не Не не Не знае/не 7. Доколко сте склонни да плащате по-високи данъци, за да се подобри нивото на здравни услуги за всички хора в България? Много склонен 1 Донякъде склонен 2 склонен, нито не 3 Донякъде не съм склонен 4 Много не склонен 5 8. За или против сте държавата да финансира ЗА ЗА съм ЗА нито против Против съм против Не знае/не профилактични медицински прегледи? лечение на ХИВ/Спин? C програми за предотвратяване на затлъстяването? D трансплантиране на органи? 9. Доколко сте или не, че хората трябва да имат достъп до здравни грижи, финансирани от държавата, дори ако Съгласен, нито не Не не нямат българско гражданство с начина си на живот сами вредят на здравето си 10. Според Вас, колко хора в България нямат достъп до здравните грижи, от които имат нужда? един 1 Много са малко 2 Доста са 3 Много са 4 Не знае/не 10

12 11. Тежките здравословни проблеми могат да се дължат на много неща. Доколко сте или не, че хората имат тежки здравословни проблеми? Съгласен нито не Не Не знае/не защото чрез начина си на живот са увредили здравето си заради околната среда, в която работят и живеят C заради гените си, по наследство D защото са бедни 12. Представете си двама души, страдащи от едно и също заболяване, които имат нужда от една и съща операция на сърцето. Единият е непушач, а другият е страстен пушач. Според Вас, кой трябва да бъде опериран първи? Непушачът 1 Пушенето не би трябвало да има значение 3 Пушачът Представете си други двама души, страдащи от едно и също заболяване, които имат нужда от една и съща операция на сърцето. Единият е на 30, другият на 70 години. Според Вас, кой трябва да бъде опериран първи? Този на 30 години 1 Този на 70 години 2 Възрастта не би трябвало да има значение А сега си представете други двама, страдащи от едно и също заболяване, които имат нужда от една и съща операция на сърцето. Единият има малки деца, а другият няма малки деца. Според Вас, кой трябва да бъде опериран първи? Този, който има малки деца 1 Този, който няма малки деца 2 Дали имаш или не малки деца не би трябвало да има значение Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? Алтернативната/народната медицина дава по-добри решения на здравните проблеми, отколкото традиционната медицина Алтернативната/народната медицина обещава повече, отколкото е в състояние да направи Съгласен нито не не Не не Не знае/не 11

13 16. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения за лекарите изобщо в България? Не Съгласен нито ласен, Несъг- знае/не не не Като се вземе всичко предвид, на лекарите се вярва Лекарите обсъждат с пациентите си всички варианти за лечение C Медицинските умения на лекарите не са толкова добри, колкото би трябвало да бъдат D Лекарите ги е грижа повече за парите, които получават, отколкото за техните пациенти E Лекарите трябва да казват на пациентите си, ако са допуснали грешка при лечението им 17. През последните 4-ри седмици, колко често. Ви е било трудно да работите или да изпълнявате домашните си задължения заради здравословни проблеми Никога Рядко Понякога Често Много често Не знае/не сте имали физически оплаквания или болки C сте се чувствали нещастни или депресирани D сте губили вяра в себе си Е сте чувствали, че не можете да преодолеете проблемите си 18. През последните 12 месеца, колко често сте посещавали или сте били посещавани от. Никога Рядко Понякога Често Много често Не знае/не лекар народен лечител 19. През последните 12 месеца, били ли сте пациент в болница, родилен дом, клиника? Да 1 Не През последните 12 месеца, случвало ли се е да не получите нужната ви медицинска помощ, защото. Да Не Не съм имал нужда от медицинска помощ не сте могли да я платите C не сте могли да отсъствате от работа или сте имали друг ангажимент не сте могли да получите лечението, от което сте имали нужда там, където живеете или наблизо D списъкът на чакащите пациенти е бил прекалено дълъг

14 21. Ако се разболеете сериозно, доколко е вероятно да получите или да не получите..най- доброто възможно лечение в България лечение от лекар по Ваш избор Със сигурност ще го получа Вероятно ще го получа Има равен шанс да го получа или не Вероятно няма да го получа Със сигурност няма да го получа Не знае/не 22. Като цяло, доколко сте доволни или не от системата на здравеопазване в България? доволен 1 Много доволен 2 Донякъде доволен 3 доволен, нито недоволен 4 Донякъде недоволен 5 Много недоволен 6 недоволен Колко доволни или недоволни останахте от лечението, което получихте Донякъде Донякъде нито недо- доволен Много Много доволен доволен недоволен доволен недоволеволен последния път, когато бяхте на лекар. последния път, когато бяхте при народен лечител последния път, С когато бяхте в болница. недово лен Не се отнася до мен Не знае/не Пушите ли и ако да, по колко цигари пушите на ден? Не пуша и никога не съм пушил 1 Не пуша, но съм пушил преди 2 Пуша от 1 до 5 цигари на ден 3 Пуша от 6 до 10 цигари на ден 4 Пуша от 11 до 20 цигари на ден 5 Пуша от 21 до 40 цигари на ден 6 Пуша повече от 40 цигари на ден 7 13

15 25. Колко често Вие Никога Веднъж месечно или порядко Няколко пъти месечно Няколко пъти седмично Всеки ден Не знае/не пиете 4 или повече алкохолни питиета на ден се натоварвате физически за поне 20 минути, което Ви кара да дишате поучестено или да се потите повече от обикновено С ядете пресни плодове или зеленчуци 26. Бихте ли казали, че като цяло Вашето здраве е.. Отлично Много добро Добро Задоволително Лошо Не знае/не 27. Имате ли дълготрайни или хронични заболявания, или инвалидност? Да 1 Не Колко сте висок и колко тежите? Височина и тегло Не знае/не Височина (в сантиметри)... 8 Тегло (в килограми) Какъв вид здравна осигуровка имате?. Буквите след всеки от отговорите от Е до Н включват едновременно две или три от осигуровките, посочени на редове В, С и D. Нямам никаква здравна осигуровка 01 Държавна/обществена здравна осигуровка (включително в обществен социален фонд) (А) 02 C Частна здравна осигуровка (В) 03 D Осигуровка от работодател или от професионален съюз (С) 04 E Държавна/обществена здравна осигуровка и частна осигуровка (А + В) 05 F Държавна/обществена и осигуровка от работодател или от професионален съюз (А+С) 06 G Осигуровка от работодател или от професионален съюз и частна осигуровка (В+С) 07 Осигуровка от работодател или от професионален съюз, частна осигуровка и H държавна/обществена здравна осигуровка (А+В+С) 08 I Друго( Моля, посочете.) 09 J Като имате предвид какво покрива Вашата здравна осигуровка, бихте ли казали, че сте. Много добре осигурен 1 Добре осигурен 2 Недобре осигурен 3 14

16 Блок С Българското здравеопазване С1. Доколко важно за Вас е всяко от следните неща, когато се обръщате към лекар? Много е важно Важно е важно, нито не Не е важно Изобщо не е важно Не знае/не 1 Да бъде добър специалист 2 Да е загрижен за пациентите си, да прави всичко възможно, за да им помогне 3 Да бъде учтив, любезен и да зачита достойнството на пациентите 4 Да не взема скъпо 5 Да не предписва скъпи лекарства 6 Да не мисли само за пари, а най-вече как да помогне на пациентите си 7 Да обяснява подробно на пациентите си какъв е здравният им проблем и какво трябва да правят, за да се подобрят 8 Ако не е в състояние да помогне лично, да насочва към специалист С2. Въз основа на това, което сте чули или преживели, бихте ли казали, че лекарите у нас са Да, всички или повечето Много от тях Около половината от тях Само някои Не, почти никой от тях Не знае/не 1 добри специалисти 2 загрижени за пациентите си, правят всичко възможно, за да им помогнат 3 учтиви, любезни и зачитат достойнството на пациентите 4 не вземат скъпо 5 не предписват скъпи лекарства 6 не мислят само за пари, а най-вече как да помогнат на пациентите си 7 обясняват подробно на пациентите си какъв е здравният им проблем и какво трябва да правят, за да се подобрят 8 ако не са в състояние да помогнат лично, препращат към специалист С3. Обикновено кога се обръщате към лекар? Винаги, когато имам какъвто и да е здравословен проблем 1 Когато имам сериозен здравословен проблем 2 Само, когато не мога да се справя сам 3 Преминете на С5 Никога, здравето ми е отлично 4 Никога, не мога да си го позволя 5 Продължете с С4 15

17 С4. Бихте ли уточнили защо постъпвате по този начин? Възможни са повече отговори Наблизо няма лекар 1 Нямам финансова възможност 2 Вярвам повече на народните методи на лечение, отколкото на лекарите 3 Нямам време и нерви да вися пред кабинетите 4 Друго, посочете... 5 ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ С5. Обикновено колко време чакате, за да влезете в кабинета на личния си лекар, когато го посещавате? Нямам личен лекар 01 Преминете на С7. Почти не посещавам личния си лекар 02 Изобщо не чакам 03 По-малко от 10 минути минути минути 06 От 30 минути до 1 час 07 Повече от 1 час 08 Не знае/не 88 Продължете с С6 С6. Лесно ли получавате направление от личния си лекар, когато имате нужда от преглед при специалисти? По-скоро лесно, нито По-скоро Не знае/не може Лесно Трудно лесно трудно трудно да С7. Обикновено кога се обръщате към зъболекар? ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ Винаги, когато имам какъвто и да е проблем 1 Когато имам сериозен проблем 2 Само когато не мога да се справя сам 3 Преминете на С9 Никога, зъбите и венците ми са в отлично състояние 4 Никога, не мога да си го позволя 5 Продължете с С8 С8. Бихте ли уточнили защо постъпвате по този начин? Възможни са повече отговори Наблизо няма зъболекар 1 Нямам финансова възможност 2 Нямам време и нерви да вися пред кабинетите 3 Друго, посочете.. 4 ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ С9. Обикновено на какъв принцип избирате зъболекар, когато имате нужда? Имам личен зъболекар, които работи със Избирам такъв, който ми е по джоба 5 1 Здравната каса Избирам този, който ми е най-близо 2 Който ми падне, нямам избор 6 По препоръка на близки и приятели 3 Изобщо не ходя на зъболекар 7 От реклама 4 16

18 С10. Приемате ли постоянно някакви лекарства или хранителни добавки?. Запишете броя на хапчетата, инжекциите и /или другите лекарствени форми. Хапчета/ инжекции/ други лекарствени форми, предписани от лекар Хапчета/ инжекции/ други лекарствени форми, непредписани от лекар Приемам броя на ден Не приемам C Хранителни добавки С11. Приемате ли редовно ВСИЧКИ лекарства и/или хранителни добавки, които са Ви нужни за поддържане на здравето и живота Ви?. Да 1 Преминете на С13 Не 2 Продължете с С12 Не са ми необходими никакви лекарства и/или хранителни добавки 3 Преминете на С13 С12. Защо не приемате редовно ВСИЧКИ лекарства и/или хранителни добавки, които са Ви нужни за поддържане на здравето и живота Ви? Посочете до три отговора. Цените на лекарствата непрекъснато се повишават 01 Достъпът до личния лекар, който ми ги изписва, е труден 02 Изписването на лекарства по рецептурна книжка губи много време 03 Нямам възможност да плащам таксата на личния лекар, за да ми ги предпише 04 Трудно ги намирам в аптеката 05 Наблизо няма аптека 06 Няма аптека в населеното място, където живея 07 Струва ми се, че са прекалено много 08 Не ми помагат 09 Нямам финансова възможност да си ги купувам 10 Друго (посочете). 11 ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ С13. Как бихте оценили като цяло здравеопазването в България?. Много лошо Много добро Не знае/не

19 С14. Според Вас, средно колко лева получават на месец следните медицински кадри? Просто посочете онова, което мислите, че получават, без значение дали знаете или не точната сума. С15. А колко лева средно би трябвало получават на месец следните медицински кадри? Просто посочете онова, което мислите, че заслужават за труда и квалификацията си. А Лекари на обща практика лични/семейни лекари Лекари специалисти в доболничната помощ С14 Получават на месец Лева Не знае/не С15 Би трябвало да получават на месец Не знае/не Лева C Лекари специалисти в болница D Медицински сестри в доболничната помощ E Медицински сестри в болница F Зъболекари G Зъботехници H Санитари Блок R Отношение към семейството и равенството между половете R1. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C D E Майка, която работи осигури също толкова топлина и сигурност на децата си, колкото и майка, която не работи Детето в предучилищна възраст вероятно страда, ако майка му ходи на работа Когато жената работи на пълен работен ден, това се отразява зле на семейния живот Работата е хубаво нещо, но това, което повечето жени действително желаят, е дом и деца Да бъдеш домакиня е също толкова пълноценно, колкото и да работиш на заплата, нито Съгласен не Не не Не знае/не R2. доколко сте или не с всяко от следните твърдения?, нито Не знае/не Съгласен Не- не не И мъжът, и жената трябва да подпомагат семейния бюджет Работата на мъжа е да печели пари, а на жената да се грижи за дома и семейството 18

20 R3. Как смятате, трябва ли жените да работят при следните обстоятелства? Да, на пълен работен ден Да, на непълен работен ден Трябва да си стоят вкъщи Не знае/не Когато децата им още не ходят на училище Когато най-малкото дете тръгне на училище R4. Доколко сте или не със следните твърдения? C D Общо казано, женените хора са пощастливи от неженените Хора, които искат да имат деца, трябва да сключат брак Нормално е мъж и жена да живеят заедно, без да имат намерение да сключват брак Разводът обикновено е най-доброто решение, когато съпрузите не могат да разрешат семейните си проблеми R5. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C Самотният родител отгледа дете толкова добре, колкото и двамата родители заедно Еднополова двойка от две жени отгледа дете толкова добре, колкото и двойка от мъж и жена Еднополова двойка от двама мъже отгледа дете толкова добре, колкото и двойка от мъж и жена нито не Съгласен Не не Не знае/не Съгласен R6. Според Вас, какъв е идеалният брой деца за едно семейство? Запишете отговора на респондента. нито не Не не Не знае/не брой деца 19

21 R7. Доколко сте или не с всяко от следните твърдения? C D E F Да наблюдаваш как растат децата е най-голямото щастие в живота Децата ограничават твърде много свободата на родителите си Децата са финансова тежест за родителите си Децата ограничават шансовете за работа и професионална кариера на единия или и на двамата родители Хората с деца са по-уважавани от обществото Пълнолетните деца са важен източник на помощ за възрастните си родители Съгласен нито не Не не Не знае/не R8. Представете си двойка, в която и двамата работят на пълен работен ден и сега имат бебе. Един от тях спира да работи за известно време, за да се грижи за детето. Смятате ли, че на единия от родителите трябва да бъде даден платен отпуск и ако да, за колко време?. Да, брой месеци Продължете с R 9 Не трябва да се дава платен отпуск 00 8 Преминете на R 11 R 9. Кой трябва да плаща за този отпуск? Държавата 1 Друг източник (посочете) 4 Работодателят 2 И държавата, и работодателят 3 R10. Помислете за същата двойка. Ако и двамата са в еднаква работна ситуация и всеки един от тях има право да ползва платения отпуск, как би трябвало този отпуск да бъде разделен между майката и бащата? Майката трябва да ползва целия платен отпуск, а бащата изобщо да не ползва 1 Майката трябва да ползва по-голямата част от платения отпуск, а бащата само част от него 2 Майката и бащата трябва да ползват по равно от платения отпуск 3 Бащата трябва да ползва по-голямата част от платения отпуск, а майката само част от него 4 Бащата трябва да ползва целия платен отпуск, а майката изобщо да не ползва 5 ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ R11. Представете си семейство с дете, което още не ходи на училище. Според Вас, кой е най-добрият начин за родителите да организират семейния и професионалния си живот? Майката остава в къщи, а бащата работи на пълен работен ден 1 Майката работи на непълен работен ден, а бащата работи на пълен работен ден. 2 И майката и бащата работят на пълен работен ден 3 И майката и бащата работят на непълен работен ден 4 Бащата работи на непълен работен ден, а майката работи на пълен работен ден. 5 Бащата остава в къщи, а майката работи на пълен работен ден 6 20

22 R12. Според Вас, коя от изброените възможности е най-неприемлива? Майката остава в къщи, а бащата работи на пълен работен ден 1 Майката работи на непълен работен ден, а бащата работи на пълен работен ден. 2 И майката и бащата работят на пълен работен ден 3 И майката и бащата работят на непълен работен ден 4 Бащата работи на непълен работен ден, а майката работи на пълен работен ден. 5 Бащата остава в къщи, а майката работи на пълен работен ден 6 R13. Хората имат различни мнения за грижите за децата преди да тръгнат на училище. Според Вас, кой главно трябва да осигурява грижите за децата в предучилищна възраст? Членове на семейството 1 Държавни агенции 2 Неправителствени организации ( благотворители организации, църкви/религиозни учреждения) 3 Частни лица ( бавачки, детегледачки) 4 Работодатели 5 R14. Кой, според Вас, трябва да покрива основните разходи за отглеждането на децата, докато тръгнат на училище? Семейството 1 Държавата/публични фондове 2 Работодателите 3 R15. Представете си възрастни хора, които имат нужда от помощ в ежедневието си при пазаруване на храна и продукти, при почистването на дома, пране и пр. Според Вас, кой главно трябва да осигурява тази помощ? Членове на семейството 1 Държавни агенции 2 Неправителствени организации ( благотворители организации, църкви/религиозни учреждения) 3 Частни организации,които предлагат такъв тип услуги 4 R 16. А според Вас, кой главно трябва да покрива разходите за помощ на тези възрастни хора? Самите те или техните семейства 1 Държавата/публични фондове 2 R17. Сега помислете лично за Вас. Средно по колко часа СЕДМИЧНО отделяте за домакинска работа, без да включвате грижите за децата или заниманията през свободното си време? Запишете отговора на респондента. часа седмично R18. А средно колко часа СЕДМИЧНО отделяте, за да се грижите за членовете на семейството (за деца, възрастни, роднини с увреждания от семейството) Запишете отговора на респондента. часа седмично 21

23 R19. В момента живеете ли със съпруг/партньор? Да 1 Продължете с R20 Не 2 Преминете на R27 Нямам съпруг/партньор 3 R20. Средно колко часа СЕДМИЧНО отделя Вашият съпруг/а или партньор/ка за домакинска работа, като не включвате грижите за децата или заниманията през свободното време? Запишете отговора на респондента. часа седмично 88 R21. А средно колко часа СЕДМИЧНО той/тя отделя, за да се грижи за членовете на семейството (за деца, възрастни, роднини с увреждания от семейството) Запишете отговора на респондента. часа седмично 88 R22. Как разполагате с доходите, които единият от вас или и двамата получавате? Аз разполагам с всички пари и давам на съпруга/партньора си неговата/нейната част 1 Моят съпруг/партньор разполага с всички пари и ми дава моя дял 2 Събираме парите в обща каса и всеки си взема колкото му трябват 3 Събираме част от парите в обща каса, а с останалите всеки разполага самостоятелно 4 Всеки самостоятелно разполага с парите си 5 R23. Кой във Вашето домакинство върши следното? Винаги аз Обикновено аз Приблизително по равно или двамата заедно Обикновено съпругът/ партньорът Винаги съпругът/ партньорът Друго лице Пране Лек ремонт в дома C Грижи за болен човек D Пазаруване E Почистване F Готвене R24. Кой от по-долу изброените варианти за разпределение на домакинската работа се отнася до Вас и Вашия съпруг/а или партньор/ка? Аз върша много повече, отколкото е справедливо 1 Аз върша малко повече, отколкото е справедливо 2 Аз върша толкова, колкото е справедливо 3 Аз върша по-малко, отколкото е справедливо 4 Аз върша много по-малко, отколкото е справедливо 5 Не знае/не 22

24 R25. Когато с Вашия съпруг/ а, партньор/ка решавате как да прекарате събота и неделя, кой има последната дума? Най-вече аз 1 Най-вече моят съпруг/ а, партньор/ка 2 Понякога аз, понякога той/тя 3 Взимаме решенията заедно 4 Друго лице 5 R26. Кой от двама ви има по-високи доходи в момента? Моля, имайте предвид всички видове доходи: заплати, пенсии, помощи за безработни, странични доходи и т.н. Моят/а партньор/ка няма доходи 1 Той/тя печели малко повече 5 Аз печеля много повече 2 Той/тя печели много повече 6 Аз печеля малко повече 3 Аз нямам доходи 7 Печелим почти по равно 4 ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ R27. Колко често през последните три месеца Ви се е случвало C D да се връщате твърде уморени от работа, за да свършите някои от нещата, които би трябвало да се направят да се затрудните да изпълните семейните си ангажименти, поради времето, което прекарвате в работата си да пристигате на работа твърде уморени от семейните си ангажименти, за да работите пълноценно трудно да се концентрирате на работното си място, заради семейните си ангажименти Няколко пъти седмично Няколко пъти месечно Веднъж или два пъти за последните три месеца Никога Не работя R28. Като вземете всичко предвид, доколко сте удовлетворени от Вашата основна работа? удовлетворен/а 1 Донякъде неудовлетворен/а 5 Много удовлетворен/а 2 Много неудовлетворен/а 6 Донякъде удовлетворен/а 3 Изцяло неудовлетворен/а 7 удовлетворен/а, нито не 4 Не работя/ Никога не съм работил/а 0 R29. Като вземете всичко предвид, доколко сте удовлетворени от Вашия семеен живот? удовлетворен/а 1 Донякъде неудовлетворен/а 5 Много удовлетворен/а 2 Много неудовлетворен/а 6 Донякъде удовлетворен/а 3 Изцяло неудовлетворен/а 7 удовлетворен/а, нито не 4 Не се отнася до мен 0 23

25 R30. Работила ли е майка Ви срещу заплащане в продължение на една или повече години в периода от Вашето раждане докато навършите 14 години? Да 1 Не съм живял/а с майка си през този период 3 Не 2 Не помни/ R31. Имате ли деца (собствени, осиновени, доведени, заварени), които живеят/са живели във Вашето домакинство? Да 1 Продължете с R32. Не 2 Преминете на L1 R32. Вие лично работили ли сте през някой от следните периоди Да, на пълен работен ден Да, на половин работен ден Не, грижех се за дома Не се отнася за мен Преди детето да тръгне на училище След като най-малкото дете тръгна на училище R33. Работил/а ли е през някой от следните периоди Вашият/та съпруг/а или партньор/ка?... Да, на пълен работен ден Да, на половин работен ден Не, грижеше се за дома Не се отнася за мен Преди детето да тръгне на училище След като най-малкото дете тръгна на училище R34. Кой обикновено взема решенията във Вашето семейство как да отглеждате и възпитавате децата си? Основно аз 1 Решаваме заедно 4 Основно моят съпруг/а/ партньор/ка 2 Друго лице 5 Понякога аз/понякога моят съпруг/а / партньор/ка 3 Не се отнася до мен 0 Блок L Жизнен стандарт ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ L1. В нашето общество има богати, бедни и други, които са някъде по средата. Къде на скалата Богати Бедни бихте поставили себе си?. БЕДНИ Не знае/не БОГАТИ L2. А къде на скалата Богати Бедни бяхте преди 1989г.?. БЕДНИ Не знае/не БОГАТИ 24

26 L3 L9 Доколко сте съгласни или не с всяко от следните твърдения: Така както стоят нещата в България, хора като мен имат добри възможности Донякъде, нито не Донякъде не не Не знае/не L3 да подобрят жизнения си стандарт L4 да осигурят на децата си нормален живот L5 да получат добро образование L6 да получат добри здравни грижи L7 да си намерят подходяща работа L8 да упражняват своите граждански, политически и социални права L9 да живеят добре L10. Към коя от следните социални категории или групи принадлежите?. Ръководни и административни служители, мениджъри Интелигенция и интелектуалци (вкл. експерти, консултанти на свободна практика) Помощни (обслужващи) служители (вкл. административни, канцеларски, медицински, търговски, транспортни, пощенски, охранителни и др.под.), най-често без висше образование Частни предприемачи (данъчно регистрирани), независимо от типа и размера на бизнеса Квалифицирани работници, техници, майстори и бригадири Нискоквалифицирани и неквалифицирани работници Пенсионери Безработни Студенти и ученици (учещи редовно) Домакини Инвалиди (категоризирани) Рискови и маргинални групи (към момента: проститутки, бездомници, просяци и др.под.) Лица, които никога не са работили досега L11. Ако те, че в друга страна има по-добри условия за труд и живот, доколко сте склонни Много склонен Донякъде склонен склонен, нито не Не съм склонен Изобщо не съм склонен Не знае/не А да се преселите в друга страна В да посъветвате млад човек да емигрира L12. Според Вас, кои са приоритетите на държавната ни политика? (Моля, посочете три от тях, които според Вас са водещи) Посочете до три отговора Икономиката 01 Националните ни интереси 09 Престъпността 02 Образованието 10 Корупцията 03 Здравеопазването 11 Заетостта 04 Културата 12 Жизнения стандарт на хората 05 Децата и младежите 13 Финансовата стабилност 06 Възрастните хора 14 Усвояването на еврофондовете 07 Спорта 15 Строежа на пътища и магистрали

27 L13. А кои според Вас, би трябвало да бъдат приоритетите на държавната ни политика? (Моля, посочете три от тях, които според Вас трябва да бъдат водещи) Посочете до три отговора Икономиката 01 Националните ни интереси 09 Престъпността 02 Образованието 10 Корупцията 03 Здравеопазването 11 Заетостта 04 Културата 12 Жизнения стандарт на хората 05 Децата и младежите 13 Финансовата стабилност 06 Възрастните хора 14 Усвояването на еврофондовете 07 Спорта 15 Строежа на пътища и магистрали 08 8 D1. Пол: Блок D Демография Отбележете без да питате, освен ако е невъзможно да определите сами Мъж 1 Жена 2 D2. Вашата възраст в навършени години? Запишете отговора на респондента. години D3. Общо колко години сте учили, като включите училище, университет и др. Запишете броя на годините в квадратчетата или заградете подходящия код. години 00 Не е ходил/а на училище 98 Още учи в институт/университет 97 Още учи в училище 77 Отказ D4. Каква е най-високата степен на завършено образование, която имате?. Без никакво образование 01 Средно професионално 06 Начално (3 4) клас 02 Полувисше, колеж 07 Основно 03 Висше 08 Средно общо 04 Следдипломна квалификация 09 Средно специално 05 Научна степен доктор 10 D5. Вие сте?. Работещ на пълен работен ден 01 Работещ на непълен работен ден 02 Временно зает 03 Придружител на член на семейството 04 Безработен, регистриран в бюро по труда 05 Безработен, нерегистриран в бюро по труда, търсещ работа 06 Безработен, нерегистриран в бюро по труда, който не търси работа 07 Учащ 08 Пенсионер 09 Домакиня 10 Инвалид 11 Други трудово незаети 12 Преминете на D7 Продължете с D6 26

28 D6. Работили ли сте някога, имали ли сте платена работа поне за една година?. Да 1 Продължете с D7 Не 2 Преминете на D13 D7. Колко часа СЕДМИЧНО обикновено работите/ работехте на основната си работа? Запишете отговора на респондента. часа 888 Не знае/не D8. Какво е/ какво беше Вашето занятие/професия на основната Ви работа? Задължително запишете пълно и точно отговора на респондента. След това оградете съответстващия код в таблицата по-долу Отказ 8888 Не знае/не Политик, висш служител, мениджър 01 Квалифициран селскостопански специалист 06 Специалист с висше и по-високо образование 02 Търговски работник 07 Специалист със средно и полувисше Техник/ друг вид квалифициран 03 образование производствен работник 08 Служител, чиновник, администрация 04 Неквалифициран работник 09 Работник от сферата на услугите 05 Военнослужещ, полицай, пожарникар 10 D9. Към кой сектор се отнася/се отнасяше основната Ви работа?. Централно или местно управление 1 Обществен сектор (напр. образование, здравеопазване и др.) 2 Държавно предприятие 3 Кооперативно предприятие/ фирма 4 Частна фирма 5 Предприятие със смесено участие (държавно и частно) 6 Самонает/собствен бизнес 7 Продължете с D10 Преминете на D11 Преминете на D12 D10. На основната си работа за колко души отговаряте/отговаряхте (имате/имахте ли подчинени)? Запишете броя на хората, за които респондентът отговар/ръководи. Ако не отговаря/не ръководи други хора, заградете код брой лица 0000 Няма/не е имал подчинени Не ръководи/не е ръководил други хора ПРЕМИНЕТЕ НА D12 27

29 D11. Колко наемни работници/ служители общо имате/имахте? Запишете броя на наемните работници/ служители. Ако няма наемни работници/служители, заградете код брой наемни работници/ служители 0000 Няма/Не е имал наемни работници/служители D12. Членувате/членували ли сте в профсъюз или друга подобна организация?. В момента членувам в КНСБ 1 Преди членувах, сега не членувам 4 В момента членувам в Подкрепа 2 Никога не съм членувал 5 Членувам в друга подобна организация 3 ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ D13. Какво е Вашето семейно положение?. Женен/ Омъжена 1 Живея с партньор/ка без брак 2 Вдовец/ Вдовица 3 Разведен/а 4 Разделен/а (женен/омъжена, но живее отделно от съпруга/та си) 5 Неженен/ Неомъжена 6 Отказ 7 Продължете с D14 Преминете на D19 D 14. През коя година е роден Вашия/та съпруг/съпруга/партньор? Запишете годината на раждане. D 15 година Колко време живеете заедно с Вашия/та съпруг/съпруга/партньор? Запишете броя на годините съвместен живот. Ако е по-малко от 6 месеца, запишете 00, ако е между 6 месеца и 1 година запишете 01. години D16. Каква е най-високата степен на образование, която има Вашия съпруг/съпруга/партньор?. Без никакво образование 01 Полувисше, колеж 07 Начално (3 4) клас 02 Висше 08 Основно 03 Следдипломна квалификация 09 Средно общо 04 Научна степен доктор 10 Средно специално 05 8 Средно професионално 06 28

30 D17. Вашият съпруг/а или партньор/ка е:. Работещ на пълен работен ден 01 Работещ на непълен работен ден 02 Временно зает 03 Придружител на член на семейството 04 Безработен, регистриран в бюро по труда 05 Безработен, нерегистриран в бюро по труда, търсещ работа 06 Безработен, нерегистриран в бюро по труда, който не търси работа 07 Учащ 08 Пенсионер 09 Домакиня 10 Инвалид 11 Други трудово незаети 12 8 D18. Какво е/какво беше занятието (професията) на Вашия съпруг/а или партньор/ка? Запишете отговора на респондента. Ако съпругът/партньорът не работи в момента (пенсионер, безработен или др.), но е работил поне една година в живота си, се записва последното занятие Никога не е работил/а 7777 Отказ 8888 Не знае/не ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ D 19. Какъв е чистият месечен доход на Вашето ДОМАКИНСТВО (след удръжките на данъци, отчисления и др.) като имате предвид всички източници (заплати, пенсии, стипендии, помощи и др.) Запишете дохода в квадратчетата или заградете подходящия код. лв. 0 Няма доходи 7 Отказ 8 Не знае/не D20. Какъв е Вашият ЛИЧЕН чист месечен доход (след удръжките на данъци, отчисления и др.) като имате предвид всички източници (заплати, пенсии, стипендии, помощи и др.)? Запишете дохода в квадратчетата или заградете подходящия код. лв. 0 Няма доходи 7 Отказ 8 Не знае/не D21. От колко души се състои Вашето домакинство? Запишете общия брой на членовете на домакинството, включително изследваното лице. D 22. души Какъв е съставът на Вашето домакинство, като имате предвид себе си, възрастните и децата? Запишете броя на всеки ред. Сумата от редове + +C трябва да е равна на броя на лицата в домакинството от въпрос D 21. брой Брой Деца между от 7 до 17 години... C Деца между 0 и 6 години... D Общ брой... 29

31 Възрастни на 18 и повече години... D23. В нашето общество има групи, които са по-близо до върха и други, които са по-близо до дъното на обществото? Вие къде бихте поставили себе си на тази скала?. Заградете подходящия код в дясната фигура. 10 ВРЪХ 10 ВРЪХ ДЪНО 1 ДЪНО D24. Според Вас, с каква ориентация е партията или политическата сила, на която симпатизирате?. Крайно лява 1 Крайно дясна 5 Лява/ ляво-центристка 2 Друго 6 Центристка 3 Не симпатизирам на никоя партия 7 Дясна/ дясно-центристка 4 D25. Гласувахте ли на последните избори за Народно събрание през 2009 г.?. Да 1 Продължете с D26 Не 2 Преминете на D27 D26. За коя политическа сила гласувахте на изборите за Народно събрание през 2009 г.?. ГЕРБ 01 Коалиция за България (БСП; ПБС, Земеделски съюз Ал. Стамболийски ; партия Рома ; КПБ; ПП Нова зора 02 ДПС Движение за права и свободи 03 Синята коалиция (СДС; ДСБ) 04 Партия Атака 05 Ред, законност и справедливост (РЗС) 06 НДСВ 07 ПП Лидер 08 Съюз на патриотичните сили Защита 09 Партия на либералната алтернатива и мира (ПЛАМ) 10 ПП Зелените 11 Социалдемократи 12 П.П. Другата България 13 ПП Национално движение за спасение на Отечеството 14 Български Национален Съюз НД 15 30

32 Друга политическа сила (посочете). 16 Независим кандидат (посочете).. 17 Отказ 77 8 Въпрос D27 се задава само на лицата, които не са гласували на изборите за Народно събрание през 2009 г. (отговор 2 на въпрос D25) D27. Ако не сте гласували, бихте ли посочили коя е главната причина за това?. Никога не гласувам, такива са Нямах право да гласувам/нямаше ме в списъците 01 разбиранията ми 06 Исках да гласувам, но не можах да се придвижа Не можах да реша за кого да 02 до избирателната секция гласувам 07 Нямаше нито един, за когото си Не разбирам достатъчно от политика 03 заслужаваше да гласувам 08 Изборите не ме интересуваха особено 04 По други причини 09 Исках да гласувам, но забравих 05 8 D28А- D28В. ПОПИТАЙТЕ ВСИЧКИ За коя политическа сила имате намерение да гласувате на предстоящите президентски и местни избори през есента? По един отговор във всяка колона. D28А. За президент D28В. За местна власт ГЕРБ БСП Атака НДСВ ДПС Движение за права и свободи ДСБ Демократи за силна България Гражданско движение АБВ СДС ВМРО РЗС Ред, законност, справедливост ОДС Общност на демократичните сили - Стефан Софиянски Друга партия / коалиция (посочете) Независим кандидат Няма да гласувам Още не съм решил Отказ D29. Към кое вероизповедание (религиозна група) смятате, че принадлежите?. Източноправославно 300 Юдейско 500 Протестантско 200 Друго (моля, посочете) Римокатолическо 100 Не принадлежа към никое вероизповедание 000 Мюсюлманско 690 D30. Независимо дали принадлежите към определена религия или вероизповедание, до каква степен бихте казали за себе си, че сте религиозен/религиозна?. Много религиозен/а 1 Относително религиозен/а 2 31

33 Незначително религиозен/а 3 Изобщо не съм религиозен/а 4 D31. Колко често посещавате религиозни служби?. Няколко пъти седмично 01 По рядко от няколко пъти годишно 06 Един път седмично 02 Веднъж годишно 07 2 или 3 пъти месечно 03 Никога 08 Веднъж месечно 04 8 Няколко пъти годишно 05 D32. Към коя етническа група смятате, че принадлежите? Българи 1 Турци 2 Роми 3 Друга (посочете)... 4 Отказ 7 D33. Кое от посоченото най-добре описва мястото, където живеете?. Голям град 1 Предградие/квартал в околност на голям град 2 Малък град 3 Село 4 Ферма, вилна зона, махала 5 D34. Според Вас, накъде върви България?. Към по-добро 1 Към запазване на сегашното положение 2 Към по-зле 3 Наникъде, без посока 4 Благодарим Ви за съдействието! 32

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗАПОЗНАТОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ С ТЕХНИТЕ ПРАВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

Methodological Challenges in Conducting Cross-National Surveys: The Bulgarian Case

Methodological Challenges in Conducting Cross-National Surveys: The Bulgarian Case Как живеем в Кризата: общото и различното с другите страни Резултати от петото издание на Европейско социално изследване European Social Survey (ESS) Доц. Лилия ДИМОВА Национален координатор 2.12.211 За

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only] ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ 22.02.2011 Представителство на Европейската Комисия в България Обща информация за изследването Евробарометър

Подробно

1

1 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И СТРАТЕГИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМАКИНСТВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЕПТЕМВРИ 2019 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОУЧВАНЕТО Реализирано от: Представителност на проучването: Обем на извадката: Алфа Рисърч За пълнолетното население на община

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Световен корупционен барометър 2016 АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Методология СВЕТОВЕН КОРУПЦИОНЕН БАРОМЕТЪР (GCB) - отразява оценките на гражданите относно разпространението на корупцията в отделните

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ МЕДИЦИНА

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Свободно движение за ЛГБТИ двойките в България: човешки истории Международна конференция, София 8 ноември 2018 This project was funded by the European Union s Rights, Equality and Citizenship Programme

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Университетски анкети 2014 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА Анкетна карта 01-05 Коя е специалността, която завършвате? Разпределение на анкетираните по пол (в %) 10 96,15%

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Домашен патронаж Пиа Матер: социалното предприятие е преди всичко предприятие Нина Димитрова Марко Ганчев 15.04.2016 Домашен патронаж Пиа Матер Особености на социалното предприятие Нашият модел на социално

Подробно

Резюме на „Преглед на работата на ОС по проекта MenCare “

Резюме на „Преглед на работата на ОС по проекта MenCare “ Инициатива Училището кани бащата (част от национална кампания Да бъдеш Баща ) 1 Визиите на национална кампания Да бъдеш Баща (1) За истинския мъж любовта минава през корема не се страхува да си изцапа

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и

Подробно