_BDA_Ventilator_Klarstein.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "_BDA_Ventilator_Klarstein.indd"

Препис

1 Вентилатор

2 Уважаеми клиенти, Ние ви поздравяваме за новото ви устройство. Прочетете внимателно следващите инструкции и ги следвайте внимателно, за да избегнете евентуални повреди. Ние не поемаме никаква отговорност за повредите, причинени от неспазването на инструкциите за безопасност и неправилната употреба. СЪДЪРЖАНИЕ Технически данни 2 Инструкции за безопасност 2 Описание на уреда 3 Въвеждане в експлоатация 3 Чистене и поддръжка 4 Изхвърляне 5 Декларация за съобразност 5 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Номер на продукт Захранване V ~ Hz Мощност 40 W ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Внимателно прочетете всички следващи инструкции. Съхранявайте инструкциите за експлоатация за бъдеща употреба. Преди употреба, уверете се, че токът на гнездото е в съответствие с напрежението на идентификационния етикет, поставен на устройството. Свържете уреда само към гнездата, които съответстват на напрежението на устройството. Поставете захранващия кабел така, че никой да не се хванат и да няма коляно. Поставете машината върху плоска, здрава и стабилна повърхност. Ако не използвате устройството дълго време, изключете го от електрическия контакт. Не изключвайте устройството, като дърпате кабела. Уверете се, че въздушният поток не е блокиран от никакви предмети. Не поставяйте пръсти или други предмети в задните вентилационни отвори, когато вентилаторът е в действие. Уверете се, че косата, завесите, покривалото за маса или дрехите не попадат във вентилационните отвори по време на работата на вентилатора. Ако захранващият кабел или щепселът са повредени, вентилаторът показва неизправност, е неуспешен или по друг начин е повреден, не използвайте вентилатора. Проверявайте правилно захранващия кабел за повреди. Ако е повреден, сменете го с производител или с подобно квалифицирано лице. Не използвайте вентилатора навън или във влажни помещения. Не поставяйте вентилатора близо до прозорци или директна слънчева светлина. Не поставяйте вентилатора близо до газ, боя или други запалими течности. Не оставяйте вентилатора без надзор. Когато не се използва, изключете го. 2

3 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 1 Контролен панел 2 дисплей 3 Отвор за въздух 4 Регулатор на посоката на вятъра 5 Индикатор за нивото на водата 6 Всмукване на въздух 7 Рамка на водния изпарител 8 Воден изпарител 9 Филтриране 10 Съхранение на дистанционното управление 11 Захранващ кабел 12 Покрийте върху контейнера за вода 13 Щепсел за източване на вода ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Бутон ON / OFF Натиснете бутона, за да включите вентилатора. В нормален режим вентилаторът работи при ниски обороти. Натиснете отново бутона, за да изключите вентилатора. Бутон SPEED С натискането на бутона можете да зададете скоростта на вентилатора в следния ред: средно - бързо - бавно - средно. Бутон OSC Натиснете бутона 1x, за да включите трептенето. Натиснете отново бутона, за да изключите функцията. 3

4 Бутон MODE Натиснете бутона 1x, за да включите нормалния режим. Индикаторът светва на дисплея. Натиснете два пъти бутона, за да включите нощния режим. Индикаторът изгасва. С натискането на бутона отново устройството се връща в нормален режим. Индикаторът не свети. Бутон TIMER 1x натиснете таймера. Предварително зададеното време е 1 час. Неколкократното натискане на бутона може да се промени между 1 и 7 часа. Ако таймерът е включен, съответният индикатор светва на дисплея. Бутон COOL Натиснете, за да стартирате функцията за охлаждане. В същото време, водната помпа ще започне. Ако нивото на водата е твърде ниско, звучи звуково предупреждение. След шест звукови сигнала, водната помпа спира и индикаторът COOL изгасва. Дистанционно управление Бутоните са със същите функции като тези на контролния панел. Студен въздушен поток и овлажняване Извадете капака на резервоара за вода. Поставете охладителната кутия (след като я замразите) в резервоара за вода и я излейте с вода, така че нивото на водата да е някъде между линиите MIN и MAX. Поставете отново капака. Ако не искате да използвате устройството за дълго време, източете водата. Просто премахнете водата от резервоара и издърпайте кабела от контакта. ЧИСТЕНЕ И ПОДДРЪЖКА Преди почистване извадете уреда от контакта. Избършете повърхността с мека, влажна кърпа. Почистете ламината с четка или прахосмукачка. Никога не потапяйте устройството в течности. Уверете се, че няма вода в устройството. Не използвайте бензин или други почистващи препарати. Съхранявайте уреда в неговата оригинална опаковка, така че да не съдържа прах. Да се съхранява на хладно и сухо място. 4

5 ИНСТРУКЦИИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ Ако на продукта е отбелязана най-лявата маркирана звездичка, важи Европейската директива 2002/96 / EC. Тези продукти не трябва да се изхвърлят с обикновени отпадъци. Моля, обърнете се към местните разпоредби за разделно събиране на електрически и електронни устройства. Следвайте местните разпоредби и не изхвърляйте стари битови отпадъци. С правилното отстраняване, защитете околната среда и съгражданите си от възможни негативни последици. Рециклирането помага за намаляване на потреблението на природни ресурси. Дистанционното управление включва батерии, чието премахване е предмет на европейска Директива 2006/66 / ЕО. Проверете местните разпоредби за това как да отделяте батериите отделно. Премахване на батериите в съответствие от местните разпоредби, да защитите околната среда и съгражданите си от негативни последици. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОБРАЗНОСТ Производител: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin. Този продукт е в съобразност със следните Европейски директиви: 2014/30/EU (EMV) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 2012/206/EU (ErP) 5

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd

_ _BDA_Klimaanlage_Klarstein.indd Zitruspresse oran ge Климатик 10028187 10028188 Уважаеми клиенти, Поздравяваме ви за новата покупка. Прочетете и спазвайте следните предпазни мерки относно пускането в експлоатация на устройството и неговото

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd

_ _BDA_Dörrautomat_Klarstein.indd Дехидратор 10028629 10028630 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на това устройство. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте указанията при инсталация и използване на устройството,

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 - BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

Метален детектор

Метален детектор 10003493 10019079 Метален детектор Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на това устройство. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте указанията при инсталация и използване на устройството,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно