Microsoft Word - Shema 2014

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Shema 2014"

Препис

1 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2014 Marking Scheme Bulgarian Higher Level

2 Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training in the correct interpretation and application of the scheme. This training involves, among other things, marking samples of student work and discussing the marks awarded, so as to clarify the correct application of the scheme. The work of examiners is subsequently monitored by Advising Examiners to ensure consistent and accurate application of the marking scheme. This process is overseen by the Chief Examiner, usually assisted by a Chief Advising Examiner. The Chief Examiner is the final authority regarding whether or not the marking scheme has been correctly applied to any piece of candidate work. Marking schemes are working documents. While a draft marking scheme is prepared in advance of the examination, the scheme is not finalised until examiners have applied it to candidates work and the feedback from all examiners has been collated and considered in light of the full range of responses of candidates, the overall level of difficulty of the examination and the need to maintain consistency in standards from year to year. This published document contains the finalised scheme, as it was applied to all candidates work. In the case of marking schemes that include model solutions or answers, it should be noted that these are not intended to be exhaustive. Variations and alternatives may also be acceptable. Examiners must consider all answers on their merits, and will have consulted with their Advising Examiners when in doubt. Future Marking Schemes Assumptions about future marking schemes on the basis of past schemes should be avoided. While the underlying assessment principles remain the same, the details of the marking of a particular type of question may change in the context of the contribution of that question to the overall examination in a given year. The Chief Examiner in any given year has the responsibility to determine how best to ensure the fair and accurate assessment of candidates work and to ensure consistency in the standard of the assessment from year to year. Accordingly, aspects of the structure, detail and application of the marking scheme for a particular examination are subject to change from one year to the next without notice.

3 Първа част (30 /100) LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION 2014 HIGHER LEVEL Bulgare Схема за оценяване и критерии 1. Какво е значението на думите и на изразите в текста? а) да надскочиш ръста си 1 точка да постигнеш изключителни резултати, повече от което очакваш (или се очаква) че можеш, резултати, които изненадват и самия тебе б) етични въпроси 1 точка въпроси, които се отнасят до въпросите на моралната философия; етиката се занимава с изучаването и приложението на вече установените при различните народи и култури правила за начина на живот в човешкото общество в) прагматично 1 точка деловито, ефикасно, засягащо практическите проблеми и удобните и практични решения г) меритокрация 1 точка социална система, в която заслугите определят йерархията; в текста общество основано на способностите и заслугите д) социален статус 1 точка позицията на индивида в една определена социално-икономическа (професия, доход) и културна (образование, начин на живот) йерархия на обществото, която му дава (понякога точни и кодифицирани) права и задължения 2. Ние не сме равни и това е очевидно. Защо, според автора? 5 точки Авторът говори най-вече за генетическата наследственост, която е в основата на неравенството между индивидите, но отбелязва също и социалното неравенство - Природата ни създава различни, а обществото прави от различието неравенство (Тахар Бен Джеллун). 3. Как според автора е възникнала идеята за равенството? 5 точки Не е трудно да се види, че идеята за равенството е възникнала като реакция на крещящи социални неправди Как се гледа в днешно време на идеала за равенството? 5 точки - В модерния свят на идеала за равенството се гледа по-прагматично: като на равни шансове, сиреч всеки трябва да има възможност да се пробва в образованието, в кариерата и т.н. 5. Според автора, защо точно предпоставката за еднаквите възможности е сред причините за тревожностите и други душевни злочестини на съвременния човек? Авторът разсъждава върху кризите на личността във връзка с разминаването между това какво тя изисква и очаква от себе си и реалността. В никои други времена, казва писателят, очакванията за това какво може да направи човек през живота си не са били толкова високи. От всички страни ни повтарят, че всеки може да 5 точки 1

4 постигне всичко. Ти можеш! Всичко е постижимо! От друга страна са ниската самооценка и усещането за провал... Той говори също и за меритокрацията като универсален принцип на равноправие и равноправно разпределение в модерните общества, органично свързан с принципа за еднаквите възможности. Политиците от ляво и от дясно са съгласни, че трябва да направим обществото си истински меритократично, основано на способностите и заслугите. Тоест ако имаш талант, енергия и умения, да можеш да стигнеш до върха, нищо не бива да те спира. Прекрасна идея и сериозен проблем. Защото ако вярваш, че заслужилите да бъдат на върха стигат до върха, то имплицитно приемаш, че заслужилите да са на дъното ще се озоват на дъното и ще си останат там. Което пък прави личния неуспех особено болезнен. 6. Убеждението, изградено за изминалите 400 години, че човек държи съдбата в собствените си ръце, е силно вдъхновяващо, ако се справяш добре, и съкрушително ако не се справяш. Как обяснява този феномен авторът? Съгласни ли сте с него? Хората взимат участта си твърде лично. Всеки си признава заслугата за собствения си успех. Както и отговорността за провала. Кандидатът би могъл да систематизира и развие някои само подхвърлени в текста аргументи, например: след като вярваме а) в принципа на равните възможности и б) в справедливостта на меритокрациата, а в същото време сме и убедени, че в) човек държи съдбата в собствените си ръце и всичко зависи единствено от самия него, то ние се чувстваме лично отговорни за всеки неуспех и страдаме много, защото се приемаме за единствено виновни за всеки провал. 5 точки Втора част (30/100) Kак да си помогнем срещу огромния психологически натиск, произтичащ от предпоставката за равните възможности? Какви са вашите идеи по този въпрос? (около 100 думи) 30 точки Лична интерпретация, ясни и непротиворечиви идеи. Много възможности: Кандидатът би могъл да се позове на авторовата (малко неопределена) теза нужна е една по-добра и по-човешка философия на успеха и да разсъждава върху етичния принцип на толерантността към другия (в текста - да се въздържаме да съдим прекалено строго неуспелите ), но би могъл да доразвие сюжета, разсъждавайки за толерантността към самия себе си и умението да приемаш собствените си грешки. Би могъл да интерпретира по друг начин антиномията успех провал, да разсъждава върху условността на успеха, винаги по-комплексна, отколкото си представяме... да говори например за това, че успехът на личността е зависим от благоприятното съвпадение на най-различни условия - наследствени (биологични и социални), условията на средата - исторически, политически, географски... да не говорим за играта на съдбата... Ще бъде предимство, ако кандидатът се позове на другите идеали от триединството братството, което представлява човешката солидарност и взаимопомощ и свободата индивидуалната свобода да мислиш свободно, да си създадеш своя (неконвенционална, нестандартна) представа за неуспеха, които уравновесяват непостижимостта на идеала за абсолютно равенство... 2

5 Кандидатът би могъл да се позове на богата фразеология по въпроса, да цитира афоризми като: Не съм се провалил. Имах само 1000 идеи, които не потръгнаха. (Б. Франклин;, Провалът е пътят към успеха ; Всяка грешка ни научава на нещо... Една забавна и виртуозна възможност за проява на чувство за хумор е да се олекоти генетичната съдбовност в нашия живот с намек за други подобни научни открития в областта на генетиката, според които ние притежаваме също и ген на солидарността, чието предназначение е да контролира социалните ни емоции. Трета част (40/100) Напишете съчинение (минимум 300 думи) на една от следните теми: 1. Най-голямата грешка не е в това да се провалиш, а в неумението да надмогнеш неуспеха (Дж.Р.Р.Толкин) или 2. Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием. (Ралф Уолдо Емерсън) 40 точки Умение за създаване на цялостен, логически последователен (кохерентен и кохезивен) текст, целенасоченост на аргументацията, езикова компетентност и речеви умения. Бележки: При оценяването на отговорите от първите две части се прилагат следните критерии: 1. Яснота и точност на израза кандидатът разбира добре въпросите и знае как да отговори ясно и точно 30% ; 2. Свързаност и непротиворечивост на отговорите кандидатът използва откъси от текста, които са адекватни на мисълта му, идеите му са непротиворечиви и композицията на съчинението следва определена логика 30% ; 3. Езикова компетентност кандидатът умее свободно да изразява идеи си, езикът на изказването му е ясен и точен 30% ; 4. Конвенционални умения кандидатът владее и прилага граматичната норма и правописа на съвременния български книжовен език. 3

6

7

Bulgarian Marking Scheme

Bulgarian Marking Scheme Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2017 Marking Scheme Bulgarian Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Събития, организирани в рамките на Scientix, през 2018 в България Евгения Сендова Институт по математика и информатика при Българска академия на науките National Seminar in Education with Scientix workshop:

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Editable Intel® Education powerpoint template

Editable Intel® Education powerpoint template Костенуркова геометрия чрез блоково програмиране Красимира Иванова и Евгения Сендова 27 февруари 2018, 12:30 14:00 https://nrn.adobeconnect.com/lt_imi Scientix has received funding from the European Union

Подробно

Критическият спор като процес на аргументация

Критическият спор като процес на аргументация ПРОЦЕСЪТ НА АРГУМЕНТАЦИЯ SEMM 621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа ас. Георги Цонев КАКВО Е АРГУМЕНТАЦИЯ? Аргументацията е езикова, социална и мисловна дейност, която има

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Иво Стамболийски Относно

Подробно

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ Психологически стратегии, чрез които хората редуцират или избягват на подсъзнателно равнище негативните състояния конфликти, тревожност

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

BFA Big Five Adjectives Claudio Barbaranelli, Gian Vittorio Caprara, Patrizia Steca Личностен профил Име: Код на теста: Дата на теста: Q9NKCBW9 06/03/

BFA Big Five Adjectives Claudio Barbaranelli, Gian Vittorio Caprara, Patrizia Steca Личностен профил Име: Код на теста: Дата на теста: Q9NKCBW9 06/03/ BFA Big Five Adjectives Claudio Barbaranelli, Gian Vittorio Caprara, Patrizia Steca Личностен профил Име: Код на теста: Дата на теста: Q9NKCBW9 06/03/2010 Код на клиента: Пол: proba2 Мъж Страницата: 2

Подробно

неравенство-1

неравенство-1 Александър Стоянов Неравенството: аспекти на анализа Аспекти на анализа на неравенството Идеологически: естествено ли е неравенството Теоретичен: какво представлява неравенството Описателен: колко е голямо

Подробно

Заглавие

Заглавие Лекция 12 Правен субект. Правосубектност. Правосубектност на физическите лица. Гл. ас. д-р Симеон Гройсман GROYSMAN.EU Връзка между понятията: права субекти - правосубектност Субективното право = Възможност

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

Slide 1

Slide 1 Програма Намаляване на отпадането на ромски деца от училище 2010-2013 ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ?! НАШАТА МИСИЯ ДА ПРЕВЪРНЕМ УЧИЛИЩЕТО В МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ОСНОВЕН ПОДХОД ЗНАНИЕТО СЕ ПОСТИГА В СПОДЕЛЯНЕТО НА

Подробно

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Структура на програма в C Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София

Подробно

УПЪТВАНЕ Facebook Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С

УПЪТВАНЕ Facebook   Телефон: Whatsapp: PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth С УПЪТВАНЕ Facebook : @PowerLocus Email : powerdirect155@gmail.com Телефон:0885909483 Whatsapp: +31 633242189 PowerLocus Истинските Безжични Bluetooth Слушалки Как да включите PowerLocus? Моля, натиснете

Подробно

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езиковата философия и математиката, или дали става въпрос

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

Slide 1

Slide 1 16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ОБЩУВАНЕТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ: МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Здраве

Здраве Здраве доц. д-р Маргарита Станкова Венета Василева Нов Български Университет Концепция за здраве Определението отсъствие на болест ; Здраве хармония; Хармония да бъдеш в мир със себе си, обществото, космоса.

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies

По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies ISOVOLT titan neo generator Генериране на по-добри резултати Подобрете работата си с ISOVOLT

Подробно

Резюме на „Преглед на работата на ОС по проекта MenCare “

Резюме на „Преглед на работата на ОС по проекта MenCare “ Инициатива Училището кани бащата (част от национална кампания Да бъдеш Баща ) 1 Визиите на национална кампания Да бъдеш Баща (1) За истинския мъж любовта минава през корема не се страхува да си изцапа

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

Образователно неравенство в България: Причини, проявления, последици

Образователно неравенство в България: Причини, проявления, последици Образователно неравенство в България: причини, проявления, последици Веселина Качакова Институт за изследване на обществата и знанието Българска академия на науките Концепции на ООН за равенство Равенство

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

Slide 1

Slide 1 11. Количествено ориентирани методи за вземане на решения в обкръжение на неопределеност и риск 1 Структура Матрица на полезността Дърво на решенията 2 11.1. Матрица на полезността 3 Същност на метода

Подробно