Заличена информация на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Заличена информация на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни."

Препис

1

2 Заличена информация на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни.

3 Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1222 / г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Виница, общ. Първомай Ползвател БЗЗ Ползвана площ Площ на имота Собственик на имот по КВС Средно рентно плащан е лв./дка Дължимо плащане за имот по чл.37в, ал.3, т.2 ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ СЛАВИ АНЕВ МИТКОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ЙОРДАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ИВАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ и др ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ 3038 ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ СТАНЮ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ 3041 ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ КОЛЬО ВАСИЛЕВ КИНОВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ СЛАВИ ЗАПРЯНОВ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ОБЩО: в това число бели петна ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 2046 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 2047 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 2021 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 2019 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СЛАВИ ЗАПРЯНОВ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ШИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЗАПРЯНА СПАСОВА АРГИРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТРА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛА ИВАНОВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЗАПРЯН НИКОЛОВ ЗАПРЯНОВ и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГРОЗЮ ДИМИТРОВ ШИШКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4043 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД 4048 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАП АГРО ЕООД 4034 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТАНЮ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЮРДАН АНЕВ МИТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЮРДАН АНЕВ МИТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛ ХРИСТОЗОВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЖЕКА АТАНАСОВА КОЛЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГРОЗЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН АНГЕЛОВ БОРИСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ КОСТАДИН КИРЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНГЕЛКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛА ТОШКОВ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СЛАВИ ХРИСТОЗОВ СЛАВОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНГЕЛКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПАВЕЛ ДОБРЕВ ВЕЛКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОМОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ

4 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТОЯН ТОДОРОВ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН ФИЛЕВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНГЕЛ ТОДОРОВ ПЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАС АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОДОР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НЕДЯЛКА ТИЛЧЕВА ТОДОРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТОЯН ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МИНКА МИТКОВА ИВАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОБРА ТОДОРОВА ВАНЧЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4101 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТРЕНДАФИЛКА БОРИСОВА ЯНКОВА 4107 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ МИТКОВ ИВАНОВ и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГРОЗЮ ХРИСТОЗОВ СТАМЕНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЗАПРЯН ПЕТКОВ БЛАГОЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТЕНЧО ХРИСТОЗОВ ТЕНЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛА ИВАНОВ МАРКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4072 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАРИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ХРИСТИНКА АТАНАСОВА НИКОЛАЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА и ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛАЙ ВАКРИЛОВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛАЙ ВАКРИЛОВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЗАПРЯН НИКОЛОВ ЗАПРЯНОВ и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ 4131 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4121 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4128 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЮРДАН КРЪСТЕВ МИТЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН ТОШЕВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН ТОШЕВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГРОЗЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТРЕНДАФИЛА ИВАНОВА РУСЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНГЕЛ КИРЕВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СПАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН ДИНКОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ТОЛЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ 4145 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАП АГРО ЕООД 4158 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН КИРЕВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАС ГОСПОДИНОВ ТАНЕВ

5 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАСКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4259 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНГЕЛ ТОДОРОВ СПАСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАСКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН ХРИСТОЗОВ СПАСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СПАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ СТАНЕВ АНГЕЛОВ 4181 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД 4165 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД 4159 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ХРИСТОЗ БОЙЧЕВ МИТЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЕЛЕНА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОЯН ЕООД ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТАНЮ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ 4172 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4171 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4170 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПАВЕЛ ДОБРЕВ ВЕЛКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГРОЗЮ ТОДОРОВ ГРОЗЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГРОЗЮ ПЕТКОВ ГРОЗЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4201 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 4200 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ЯКОВ ЙОРДАНОВ 4214 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛКА ТОДОРОВА ИВАНОВА 4184 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ 4189 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ 4217 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАП АГРО ЕООД 4209 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КАЛОФЕРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОРА ТОШЕВА СТЕФАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН ДИНКОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН КРЪСТЕВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН АСПАРУХОВ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОМОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛОФЕРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОНКА ТЕНЧЕВА ХРИСТОЗОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВАСИЛ ХРИСТЕВ ГРОЗЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТКО ХРИСТОЗОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ВИДА ВАКРИЛОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МИТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТЕНЧО ХРИСТОЗОВ ТЕНЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОБРА ТОДОРОВА ВАНЧЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЮРДАН АНЕВ МИТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СЛАВИ АНЕВ МИТКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТОЯН ТОДОРОВ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТОЯН ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОМОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАСКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛА СОТИРОВ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ПЕТРА МАРКОВА СТОЯНОВА и др

6 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ СТАНЮ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ 4255 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАП АГРО ЕООД 4257 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТОДОР ДИНЕВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОРА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АНА ВАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА и др ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАРИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ОБЪРНИЧ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГИНКА АТАНАСОВА ПАУНОВА 4138 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ и д ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ БОРИС ХРИСТОВ МИРЧЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАС ГОСПОДИНОВ ТАНЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАСКА СОТИРОВА ГОСПОДИНО ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ЕМИЛИЯ ЗАПРЯНОВА ПЛАТНАРОВА ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ НИКОЛА ТОШКОВ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ТАНЮ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4262 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ИВАН МАРИНОВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ АТАНАСКА ТИЛЧЕВА КРЕМЕНЛИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА ОБЩО: в това число бели петна дка Имоти, за които следва да се приложи чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4259 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4072 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4262 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4219 ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 4219 ОБЩО: ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ ЗАПРЯНОВ ДЕЛЧЕВ 1033 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НАЙДЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ МИТКОВ ИВАНОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПАВЛЮ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА БОРИСОВА ЯНЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МИТКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТЕНЧО ХРИСТОЗОВ ТЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАП АГРО ЕООД 1054 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ПЕТРОВ АТАНАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РУСКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЮРДАН АНЕВ МИТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ТОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ 1063 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЗАПРЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

7 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТРА ИВАНОВА КОВАЧЕВА и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1092 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1094 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1086 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1087 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1084 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1085 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС НИКОЛОВ ТОДОРОВ 1148 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 1089 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОМОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ПЕТКОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ ХРИСТОЗОВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИЙКА ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯН НИКОЛОВ ЗАПРЯНОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД 1118 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД 1117 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА СПАСОВА ЯНЕВА и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ДИНКОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНА ГРОЗЕВА ШИШКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕМИЛИЯ ЗАПРЯНОВА ПЛАТНАРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИНКО ПЕТКОВ ДИНКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ТОДОРОВ СПАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНТОН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯНКА ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА и ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН АСПАРУХОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОЛЬО МАРКОВ ЖЕРИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС ТОШЕВ ХРИСТОЗОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ЯНЕВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРКО И ЙОРДАН АТАНАСОВИ МАР ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТИЛЧЕВ ДОБРЕВ 3058 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РУМЯНА ДИМИТРОВА МИЛЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГАНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА и д ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ЯКОВ ЙОРДАНОВ 3064 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ИВАНОВ ДЪНЕВ 3088 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР СЛАВОВ НИКОЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН СЛАВОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ПЕТКОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОРКА КРЪСТЕВА ПЕЕВА 7040 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ С.И.Г. ООД 7045 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МИНКА МИТКОВА ИВАНОВА 7042 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИТКОВ 7033

8 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАСКА ЙОРДАНОВА МИТЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНТОН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР КИРЕВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ МАРИНОВ ПАСКАЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯНА ИВАНОВА СТОЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ЦВЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЖЕКО МИТЕВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЦВЕТАН ЯНКОВ РУСЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАСКА ТИЛЧЕВА КРЕМЕНЛИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ 7065 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ и др 7051 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СВЕЩ ЖЕЛЯЗКО МИТЕВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД 7082 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОЯН ЕООД 7070 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЕВ 7071 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ И ЙОРДАН АВРАМОВИ ПЕТР ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПАВЕЛ ДОБРЕВ ВЕЛКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД 7090 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД 7089 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ МИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАП АГРО ЕООД 7091 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТОЗ ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ 7100 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РАХИМ РАИФОВ ХАДЖИЮСЕИНОВ 7101 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ТОШЕВ СТОЯНОВ 7102 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРУДЮ ВЪЛЧЕВ ГРУДЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕНКА ТОШЕВА ДОБРЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЖИЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ДИМИТРОВ КИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГИНКА КОСТАДИНОВА НЕДЯЛКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ ЗАПРЯНОВ ДЕЛЧЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ПЕТКОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ БОЖИДАР КОСТАДИНОВ ДИМОВСК ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ПЕТКОВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ВАСИЛЕВ РУСЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ВАКРИЛОВ СТОЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ВАСИЛЕВ РУСЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТАНЮ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТАНЮ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР РУСИНОВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ ХРИСТЕВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОМОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОЛЮ АТАНАСОВ КАЛОФЕРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА

9 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МИЛЬО МАРКОВ ДЖИРИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАП АГРО ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТАНКА ХРИСТЕВА ПЕТКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН КИРЕВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ДЪНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНА ГРОЗЕВА ШИШКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТРЕНДАФИЛКА БОРИСОВА ЯНКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНЬО ГЕОРГИЕВ МИТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР,ВАСИЛ,КИРИЛ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТКО АНГЕЛОВ ЖИРИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНЬО ГЕОРГИЕВ МИТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА и ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОРА КОЛЕВА ХРИСТОЗОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА и ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОСТАДИН АНГЕЛОВ МИТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ХРИСТОЗОВ СТАМЕНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ МИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КАЛОФЕРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР РУСИНОВ КОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ХРИСТОЗОВ СТАМЕНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ПЕТКОВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ЯНЕВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РАИФ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЮСЕИНО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РАИФ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЮСЕИНО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РАИФ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЮСЕИНО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НЕДЯЛКА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ПЕТКОВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАНГЕЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА 12110

10 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА и д ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНТОН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА СОТИРОВА СТОЯНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ТОДОРОВА ТРЪНКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТИНКА АТАНАСОВА НИКОЛАЕ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМО ТОДОРОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА СОТИРОВА СТОЯНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР РУСИНОВ КОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАП АГРО ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС ТОШЕВ ХРИСТОЗОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОРА ХРИСТОЗОВА ПЕТРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ТОШЕВА АТАНАСОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НИКОЛА ТОДОРОВ СПАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ДЪНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ДЪНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЮРДАН КРЪСТЕВ МИТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИН ПЕТКОВ МАНОЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МИНКА МИТКОВА ИВАНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РАХИМ РАИФОВ ХАДЖИЮСЕИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОШО ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТРЕНДАФИЛКА БОРИСОВА ЯНКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НИКОЛАЙ ВАКРИЛОВ СТОЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНА ГРОЗЕВА ШИШКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА ЯНКОВА САВОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ТОДОРОВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТИНКА ЙОАКИМОВА ГЕЛЕНЧЕ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАНАЙОТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОЯН ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМО ТОДОРОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛКА БЯЛКОВА ТОДОРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКО ВЕЛИЧКОВ ЯНЕВ

11 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ЦВЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НИКОЛА ТОДОРОВ СПАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОСТАДИН КИРЕВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТКО ХРИСТОЗОВ АТАНАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНЬО ХРИСТОЗОВ ЯНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ЗАПРЯНОВ ДОБРЕВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НИКОЛА ЗАПРЯНОВ ДОБРЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ СЛАВОВ ИВАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТИНКА ЙОАКИМОВА ГЕЛЕНЧЕ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН СТОЙЧЕВ МЕКУШИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТИНКА ЙОАКИМОВА ГЕЛЕНЧЕ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МИНКА МИТКОВА ИВАНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТЕНЧО ЗДРАВЧЕВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ПЕТРОВ ЖИЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ГРОЗЕВ СПАСОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИЯ ДИНКОВА ЖИЛОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НЕДЯЛКА АТАНАСОВА АЛЕКСИЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ЯНЕВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ГРОЗЕВ СПАСОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ПАСКАЛЕВ ТОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЗАПРЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЙЧО ЙОАКИМОВ ХРИСТОЗОВ и ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ТОШЕВ АНДОНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ ХРИСТЕВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ МАРИНОВ ПАСКАЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД 17077

12 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОЯН ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕНКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОЯН ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СПАС ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯНКА ЗАПРЯНОВА ТОНЧЕВА и ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ДИМОВ ТОШЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН МАРИНОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТО ТОМОВ ВАСИЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯНА ИВАНОВА СТОЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНТОН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ КИРЕВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ПЕТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИЯ АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ НУРИ МЕХМЕД ХАДЖИЮСЕИН ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТРЕНДАФИЛКА БОРИСОВА ЯНКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯН ТОШЕВ КОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГИНКА АТАНАСОВА ПАУНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАП АГРО ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТАНЮ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МИЛЬО МАРКОВ ДЖИРИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИЯНА КОЛЕВА ПЕТРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ КОЛЬО МАРКОВ ЖЕРИТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА и д ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА СОТИРОВА СТОЯНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА СОТИРОВА ДИМИТРОВА и д ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЯНКА СОТИРОВА СТОЯНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОША ПЕТРОВА ЦВЕТИЛОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ТОШЕВ АНДОНОВ

13 ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ТОШЕВ АНДОНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ БОСТЪН ЛЕНД ФЪНД ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ИВАНОВ МАТЕЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ПЕТРОВ АНГОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС КОЛЕВ ПЕНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЗАПРЯН ПЕТКОВ БЛАГОЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ РАХИМ РАИФОВ ХАДЖИЮСЕИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ПРОДАНОВ ДАМЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ С.И.Г. ООД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОБРЮ ГЕНОВ ХУБИНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМО ТОДОРОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН ЯКОВ ЙОРДАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ДЪНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЯН ИВАНОВ ДЪНЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГЕОРГИ ДИМОВ ТОШЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОНКА ТЕНЧЕВА ХРИСТОЗОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ПИЛЕВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ Държавен поземлен фонд ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРО ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ПЕТКОВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОШО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДЕЛКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОРА КОЛЕВА ХРИСТОЗОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ МАРИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ТОДОР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ПЕТРОВ ЖИЛОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ИВАН ТОШЕВ СТОЯНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА БЪБАРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ЯНЕВ и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ДИМИТЪР КИРЕВ ДИМИТРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЕЛЕНА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ГРОЗЮ ТОДОРОВ ГРОЗЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ВАСИЛ СЛАВОВ ИВАНОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН СТОЙЧЕВ АРГИРОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ СТОЙЧО ЙОАКИМОВ ХРИСТОЗОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ АТАНАС ЗАПРЯНОВ АТАНАСОВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПАВЛЮ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ПЕТРА ТИМЕНОВА ЯНЕВА и др ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ УИНСЛОУ АГРО ФОНД ЕАД ЕТ БЛЕНД - ЕВГЕНИ ХАДЖИЕ ЙОРДАН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/ г.на Д ра на ОД Земеделие гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1054/01.10.2012г.на Д ра на ОД "Земеделие" гр.пловдив Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище гр. Първомай, общ.

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател Нива МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВ

Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател Нива МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВ Списък на имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ землище с. Славейково Имот НТП Площ дка Собственик Ползвател 21056 Нива 13.200 МАРИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВА "ИЗБА СЛАВЕЙКОВО" ЕАД 13.200 11027 Нива 11.123 СТАВЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-8/02.0.7г. Окончателен регистър по реда на чл. 7, въввръзка с чл. 7а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 7/8 година за землището на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3197/10.04.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-291/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

registar_karti2019.xlsx

registar_karti2019.xlsx ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Номер Име и фамилия Дата на заявление Експертно решение Дата на валидност на картата-за 3 години за пожизнен ТЕЛК,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/31.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-239/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-1/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Церетелево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-293/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379,

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-157 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4134/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-246/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-3/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно