НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48 серия 4 Сервизът на автомобилните гуми- гарант за активната безопасност на автомобилите Николин

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48 серия 4 Сервизът на автомобилните гуми- гарант за активната безопасност на автомобилите Николин"

Препис

1 Сервизът на автомобилните гуми- гарант за активната безопасност на автомобилите Николина Драгнева This article refers to service conditions of tires and the causes for their malfunction. Maintaining tires in good condition is important for traffic safety. Taking care of tires leads to easier driving of the vehicle, reducing the risk of drivers and other traffic participants injury, economies of fuel, extended tire life. The quality tire service for specialized servicestation is a guarantee for reliable prevention and professional method. Key words: tires, malfunctions, service ВЪВЕДЕНИЕ Взаимодействието между автомобила и пътя се осъществява чрез автомобилните колела. Основните техникоексплоатационни качества на автомобила като динамичност, спирачна ефективност, управляемост, устойчивост, проходимост, плавност на движението и горивна икономичност зависят до голяма степен от конструкцията и характеристиките на колелата. Най- скъпо струващият елемент на автомобилните колела са гумите. Стойността на комплект гуми е 20-25% от стойността на автомобила. Разходите за гуми са 10-15% от общите експлоатационни разходи. Проучвания за безопасността на гумите показват, че поддържането на подходящо налягане в гумите, спазването на ограниченията за натоварване на гумите и превозните средства (да не са натоварени с повече тежест, отколкото могат да издържат), избягването на опасности по пътя и проверяването на гумите за срязвания и други наранявания, са най-важните неща, които трябва да се направят, за да избегнат проблеми с тях, като например спукване, изглаждане, или сцепване на грайферите. Грижите за гумите могат да доведат и до улеснено управление на превозното средство, намаляване на опасността от нараняване на водачите и други участници в движението, икономии на гориво, удължаване на живота на гумите. ИЗЛОЖЕНИЕ Данните от статистиката за причините за възникване на пътнотранспортните произшествия показват, че по причина техническа неизправност на пътните превозни средства (ППС), в страната през последните години са станали по-малко от 1 % от всички отчетени ПТП. Най-честите технически неизправности, които водят до произшествие са спукване на гума и повреда в спирачната уредба. Предвид възрастта и техническото състояние на автомобилният парк в нашата страна, тези данни не могат да се считат за напълно реални. Твърде често техническите неизправности присъстват като съпътстваща причина за появата на произшествията, но това не винаги може да се установи и отчете. Данните за регистрираните МПС показват, че паркът е значително остарял. Над 50 % от автомобилите са стари модели, с ниска степен на активна и пасивна безопасност на конструкцията. Едно от направленията за решаване на проблемите за намаляване на ПТП се явява съвършенството на конструкцията повишаване на активната и пасивна безопасност, но каквото и да поправим в съвременния автомобил най-важно остава това, че по време на използването му елементите на неговата конструкция да се поддържат на изискваната висота на надеждност. Гумите често са един от елементите на сигурността, който е най-пренебрегван В проучване проведено от Bridgestone през 2004, компанията открива, че само двама

2 от общо пет клиента проверяват налягането на гумите всеки месец, а само един от трима проверява дълбочината на грайферите веднъж месечно. Един на петима не прави никакви проверки. Много хора подценяват важността на гумите и остават неосведомени за факта, че в определен момент има само 4 точки с размер на пощенска картичка, които са в контакт с пътя. На територията на България има множество специализирани сервизи за гуми, които се грижат за изправността и поддържането на автомобилните гуми. Примекс, 10% Други, 18% Fulda, 12% Европа гуми, 15% Медина мед, 25% Диана, 20% Фиг.1 Разпределение на пазара на гуми и извършване на услуги Центрове за гуми 'Европа' присъстват на трето място на пазара на гуми и извършването на сервизни услуги. Преди тях са Медина мед (Стара Загора), и Центрове за гуми 'Диана'(София).След тях Fulda12% Примекс10% [2], [3], [4], [5], [6]. Центрове за гуми ЕВРОПА работят с водещите концерни производители на автомобилни гуми MICHELIN, BRIDGESTONE, FIRESTONE, KLEBER, KORMORAN и са представител за България на гуми VREDESTEIN (Холандия) и DOUBLE COIN (Китай). В центровете от мрежата се предлагат леки, лекотоварни, тежкотоварни, селскостопански, индустриални и със специално предназначение гуми, а също така различни аксесоари. Сервизите разполагат с модерно оборудване за монтаж-демонтаж, баланс, диагностика. Центрове за гуми Европа са удостоверени с международния сертификат по качество - ISO 9001:2000. През 1991г. е създаден първия сервиз -центрове за гуми "Европа" в София. С течение на времето фирмата прави инвестиции в разкриването на сервизи и складове за гуми в цяла България както следва: Таблица 1 Центрове за гуми Европа и видове обслужвани автомобили Вид автомобили Сервизи леки лекотоварни товарни индустриални други Овча купел Изгрев Сливница Княжево Благоевград Бургас Пловдив Ямбол

3 120% 100% индустриални 80% 60% 40% 20% товарни и със спец.предназнач ение 0% София Пловдив Бургас Благоевград Ямбол Леки и лекотоварни Фиг. 2 Разпределение на типове обслужени автомобили в сервизите От фиг.2 се вижда, че сервизите обслужват предимно леки автомобили и са насочени към масовия потребител. Обслужените товарни автомобили в Пловдив са повече от София поради това, че сервизите в София са четири, от които само един обслужва товари автомобили г. 2007г. 2006г. Овча купел Изгрев Сливница Княжево Благоевград Бургас Пловдив Ямбол Фиг.3 Брой обслужвани автомобили по сервизи за три годишен период Наблюдава се повишен ръст на обслужените автомобили (фиг.3), поради нарастване на автомобилизацията в страната и повишената мобилност на населението в страната и чужбина. Тази тенденция се запазва въпреки икономическата криза, защото успешната експлоатация на автомобилите и безопасността на движението задължава водачите и контролните органи да полагат професионални грижи за автомобилните гуми. Центрове за гуми Европа предоставят персонални решения, максимално адаптирани към експлоатацията на автомобила и нуждите на клиента. В тях се предлагат сервизни услуги като: монтаж, баланс и ремонт на леки и лекотоварни гуми; баланс и ремонт на товарни гуми и гуми със специално предназначение ; монтаж и баланс на мотоциклетни гуми; машинно изправяне на джанти; нарязване протектор на товарни гуми; приемане на товарни гуми за регенерат ; предлага регенерат с протектори на Bridgestone, Bandag, Kraiburg;

4 подвижна работилница за леки и товарни гуми на разстояние до 100 км; регулиране на преден мост на товарни автомобили; ремонт на ходова част. Анализът на най-честите причини за неизправност на автомобилните гуми показва, че водещи са инфраструктурните -лошо състояние на пътищата, наличие на опасни замърсители, липса на грижа от страна на водачите (фиг.5,6) и неспазване ЗДП. Други Инфра структурни причини камък болт пирон Леки, лекотоварни Товарни, индустриални Джипове Други 0% 20% 40% 60% 80% 100% Фиг.4 Разпределение на причините за спукване на гумите по типове автомобили Фиг.5 а)износване при високо налягане б)износване при ниско налягане Фиг.6 а)аквапланинг нова гума б)аквапланинг износена гума. Инфраструктурните особености, които причиняват около 40% от повредите на леки и лекотоварни автомобили са дупките по пътя (фиг.7) Други са повредите причинени от вандалщина (порязване на страницата с остър предмет) (фиг.9) и не регулирана сходимост на преден и заден мост (фиг.8). Гумата се износва странично, достига се слоя от телове и тя става неизползваема. Причините за спукване на товарните и индустриални гуми са пирони, болтове, камъни, поради това, че техниката работи в индустриални зони и строежи. Фиг.7 фиг.8 фиг

5 Ремонтната технология, при обслужването на автомобилните гуми включва: Демонтаж на гума; Ремонт на гума- проверява се дали може да се отстрани съгласно изискванията на производителя. Ако гумата може да бъде ремонтирана, за целта се използват подходящи продукти (лепенки, лепенки тип гъба (P.R.P), самовулканизиране; Пренарязване на протектора-извършва по стандартите ETRTО и ANFOR и е в съответствие с действащия ЗДП, с което се гарантира безопасност при движение и увеличаване на пробега. Гумите подлежащи на пренарязване имат на страницата надпис REGROOVABLE или символ U ; Ремонт на джанта; Монтаж на гумата; Баланс на гумата. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Елементите на ходовата част на автомобила оказват голямо влияние върху устойчивостта, управляемостта и плавността на движението. Особено голямо е влиянието в това отношение на гумите. С течение на износването на шарките на протектора на гумите бързо се понижава коефициентът на сцеплението. Това понижение е още по-голямо, когато теренът е мокър, замърсен или заледен. В резултат на това се влошава устойчивостта и се удължава спирачния път на автомобила. Затова не се разрешава експлоатация на гумите, когато шарките имат дълбочина, по-малка от 1-2 mm [1]. Когато в левите и в десните колела са поставени гуми с различна степен на износеност на протектора, се създава момент, който нарушава устойчивостта на автомобила. В резултат на това автомобилът придобива по-голяма склонност към занасяне и преобръщане. В течение на износването на гумите се изменя и коефициента на странично съпротивление на гумите, което може да доведе до изменение на курсовото поведение на автомобила и да се влоши неговата управляемост.... ЛИТЕРАТУРА [1]Златанов И., Организация и безопасност на движението. С., 1985 [2] [3] [4] [5] [6] К.А.М.П.консулт отчетни документи]... За контакти: Доц. д-р Николина Драгнева, Център по информатика и технически науки Бургаски свободен университет, тел.: , е-mail: dragneva@bfu.bg Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

Продукти и приложения TruckPOWER Задвижвания с Optibelt

Продукти и приложения TruckPOWER Задвижвания с Optibelt Продукти и приложения TruckPOWER Задвижвания с Optibelt optibelt TruckPOWER TruckPOWER Първокласна технология от производителя на ремъци за първоначално вграждане. Пистов ремък RBK Лентов ремък KBX Трапецовиден

Подробно

18

18 18 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2018 СОФИЯ, 2019 Предговор ПРЕДГОВОР Пътнотранспортни произшествия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 50, серия 4 Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Рос Изследване коефициента на напречно увличане на пневматични гуми за леки автомобили Росен Иванов Investigation of lateral force coefficient of car tires: The paper presents the results from experimental

Подробно

Любо Кар 69

Любо Кар 69 Любо Кар 69 Address бул. Източен 78, на гърба на автомивка РУМЕКС Пловдив 4000 Област Пловдив, Bulgaria Contact Person Mobile Number 089 637 0074, 089 679 9693 Email lubokar1@gmail.com Фирмa ЛЮБО КАР6969

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава

Подробно

LPG sale points

LPG sale points Фабрична газова уредба Въведение Автомобилите GREAT WALL с бензинови двигатели могат да бъдат допълнително оборудвани с фабрична газова уредба с течно впръскване на горивото (Liquid Propane Injection ),

Подробно

2015

2015 Inmotion INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. История на компанията INMOTION е основана в Шенжен, Китай Angel Financing 6 млн. $ A+B Round Financing 22 млн. $ Награда FORBES 30U30 Red Star Design Награда The

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206 спирачен диск PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си PEUGEOT 206 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮНИ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юни 2019 г. намалява с 1.1%

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАРТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с

Подробно

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 215 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Тримесечни изменения По предварителни сезонно изгладени данни през второто тримесечие

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 5 E 39 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3 Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Focus II в комплект за съответния мост, независимо

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮЛИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3%

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства

Подробно

Raziasnenie_3PP

Raziasnenie_3PP РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни гуми - Рамково споразумение открита с решение на възложителя 20/05.03.2015 г.

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

1

1 1 Насоки за развитие на безопасността на движението в Република България Мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г, съгласно решение 16 на Министерски Съвет от 17 януари 2019г. Slide

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Комролд БГ ЕООД

Комролд БГ ЕООД Комролд БГ ЕООД Address Contact Person Mobile Number Email ул. Софроний Врачански 15 София 1000 София - град, Bulgaria 0888 942 779, 0889 189 969 office@comrold.com; sales@comrold.com; komrold@abv.bg КомРолд

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 205 ГОДИНА. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 205 г. е

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0202/150 150 Георг Майер, Мари-Кристин Арнотю Член 1 параграф 1 точка 1 Заглавие на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от превозни средства за

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно