ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЕВРОСТАР

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЕВРОСТАР"

Препис

1 ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЕВРОСТАР София 1330, ул. Арх.Петко Момчилов 4, тел.: ; ДОМАШНА РАБОТА ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ А УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОТ 15.ІХ.2012г. ЩЕ УЧАТ В 6 КЛАС В ЧСОУ ЕВРОСТАР І. ЗАЩО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА САМОПОДГОТОВКА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ Е РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА УСПЕХА НА ОБУЧЕНИЕТО НА 7 КЛАС ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА? 1. Успешното кандидатстване след 7 клас се гарантира със солидна подготовка още в 6 клас. а) Голяма част от материала по математика и БЕЛ, включен в тестовете за кандидатстване след 7клас, се изучава в 6клас. б) Използването на тест с избираеми отговори освен положителните последствия, породи и една негативна тенденция провокирането на хазартен подход при усвояване на материала. Създава се илизюрната представа, че решаването на тестове е много по - лесно, отколкото решаването на задачи с изписване на правилните решения. Нещо като състезанието Стани богат налучкваш, разчиташ на интуиция и т.н. При тестове с избирем отговор учениците задълбочават характерната за възрастта, разсеяност, неспособност за задълбочено вникване, стават поповърхностни. Неутрализирането на хазартния подход е възможно, но изисква допълнително време и тренировъчни усилия. в) По математика неутрализирането се осъществява, чрез засилено внимание при изучаването на така наречената алгоритмична математика. На практика това значи още в 6 клас много повече време за отработване на умения за търсене на причинно-следствената връзка, чрез техниките на текстовите задачи, чрез геометричните задачи и всички останали раздели на алгоритмичната математика. Денонощно да се решават задачи от интуитивна математика, няма да се постигне този положителен ефект, който ще даде размърдването на мисленето чрез задачите с изписване на решенията. г) По БЕЛ неутрализирането се осъществява чрез много по-задълбочено вникване в правилата за правопис и пунктуация, овладяване в много по висока степен на понятийния апарат по БЕЛ. Налице е едно формално противоречие. На изпита преразказът е без елементи на разсъждение, а в обучението по литература в 6 клас се акцентира във формирането на умение за създаване на интерпретативен текст т.е.на текст с разсъждения. Едното не пречи на другото, но без допълнително време за трениране се стига до коварни изкушения по време на изпита водещи до провали. 2. В шести клас трябва окончателно да се премине към прилагането на техники и способи характерни за научния подход, заменящи констативно съзерцателния подход, използван в първата степен на обучение. Това обективно създава трудности при усвояването на материала, преодоляването на които изисква допълнително технологично време. 3. По настояване на родителите ще продължи в рамките на извънучебната програма интензивното обучение по английски и немски език с последващо явяване пред British Counsil и Goethe institute. Следващите нива са много по трудни и изискват по -голям хорариум. 4. Практиката категорично доказва, че на тази възраст ( до 8 клас) работи повече «късата памет». Всичко научено с много усилия и труд, много бързо се забравя и ученикът се връща на нулеви позиции. Процесът на обучение е своеобразен огън, който трябва постоянно да се подържа. Това значи, че и през лятото са необходими усилия за поддържане на придобитите знания. Времето, което ще отделяте за учене през ваканционите дни, е много по - малко от усилията през учебната година. Сега важното е да не допуснем огънят да загасне. Програмата, която Ви предлагаме, е само «съчки» в този огън на познанието. ІІ. КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ОБЕКТИВНО ВЪЗНИКНАЛИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В 6 КЛАС. 1. Чрез предварителното подгряване на учениците през многото свободно време на дългата лятна ваканция. 2. Предлагаме Ви проиграна в практиката програма за самоподготвка, чието изпълнение гарантира ефективно и без напрежения обучение в 6 клас 1

2 Нормално е началото да Ви се стори трудно, дори за по-малодушните невъзможно, но това е пътят към успеха. 3. Ако искате да станете част от интелектуалния елит на София, не се поддавайте на изкушението, лятната ваканция да се превърне във време на мисловно бездействие. 4. Дойде времето, когато не на думи, а с дела можете да проверите дали достатъчно силно желаете да сте една от еврозвездите на софийския интелектуален небосклон. Намирате се на кръстопът. Имате две възможности. Първата възможност е да зарежете всичко, да се отдадете на ваканционно безгрижие, цял ден да се излежавате на морския бряг, да се забавлявате с хазартна страст на компютъра, да водите дълги безсмислени разговори по скайпа и д.п. Това е изборът на глезльовците, лигльовците, «николчовците» и «николинките», които постоянно хленчат, на които все някой друг им пречи. Те най вероятно ще започнат да се инатят, да обясняват, че сега е ваканция, време за игри и почивка и страстно ще убеждават родителите си колко трудни и «гадни» са поръчаните за изпълнение задачи. Обикновено това са деца на родители, чиято родителска любов се изражда в състрадание, и вместо да създават обстановка на принуда за изпълнение на това, което се иска, те започват да оправдават мързела с генетично обременяване, зодии, пубертети, със свои теории за обучение и възпитание. Тези ученици и техните родители нямат място в школата за шампиони. Ако не изпълните програмата за самоподготовка през лятната ваканция, не идвайте на 15.ІХ. при нас. Втората възможност е със страст и хъс, с непоколебима борбеност всеки ден да правите своята малка, но сигурна стъпка към върха на знанието и моженето. Нашата обща задача е да превърнем ученика не в пасивен обект на учебно възпитателни въздействия, а във факел, който гори от тръпка и амбиция. Боец, който като падне, не хленчи, а отупва разранените си колене, стиска зъби и тръгва пак нагоре по сипея, към върха. Върха на победата. 5. Моженето е следствие на искането. Човекът е такъв, каквито са неговите желания. Тези семейства, който успяват да подържат огъня на амбицията, намерят воля и сили да се преборят с характерната за възрастта разсеяност, разконцентрираност, безхаберие, те несъмнено ще успеят. Който има власт над своя мързел, той е победителят. Силен е този, който владее себе си. Без упорит системен труд няма нито таланти, нито гении. Пътят ще е труден, изпълнен с много препъвания, падания, но в едно можете да бъдете абсолютно убедени - няма ученик, когото ние да не можем да научим, стига той да иска това и стриктно да изпълнява онова, което му се казва. Изборът, скъпи ученико, е твой : или да се впуснеш в големи дела, знаейки че пътят към бляскавия успех ще мине през много, много труд, усилия и не един провал или да се наредиш сред нищите духом, които никога не се радват, нито страдат силно, които живеят в сивия сумрак, където няма поражения, нито победи. Без амбиция човек нищо не започва. Без труд нищо не завършва. Наградата няма да ти бъде дадена нито от училището, нито от родителите. Ти трябва сам да я отвоюваш!!! Първата крачка е изпълнението на програмата за самоподготовка през лятната ваканция. ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА САМОПОДГОТОВКА І. НА КАКВИ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОГРАМАТА? 1. Тетрадка по БЕЛ Формат А 4 60 листа. 2. Читателски дневник по БЕЛ Тетрадка Формат А 4 80листа (продължава да се води и след лятната ваканция) 3. Тетрадка по математика - Формат А 4 60листа 4. Тетрадка по история, география, природни науки - Формат А 4 60листа два раздела: І раздел история и география, ІІ раздел- природни науки 5. Тетрадка по немски език - Формат А 4 60листа два раздела: І раздел упражнения, ІІ раздел- читателски дневник 6. Тетрадка по английски език - Формат А 4 60листа 2

3 ІV. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА. 1. Самоподготовка по БЕЛ а) Прочит на задължителна литература с отразяване в читателския дневнк по БЕЛ б) Прочит на препоръчителна литература с отразяване в читателски дневник по БЕЛ в) Научаване на стихотворения и текстове наизуст г) Изпълнение на литературни и граматични задачи д) Работа с граматичните компаси Забележка : 1. В различните учебници по литература разработката на едни и същи уроци е с различна степен на разбираемост. Въпреки че ние учим по определен учебник, (автори М. Герджикова и колектив изд.»булвест 2000») се налага да компенсираме неговите слабости чрез препратки към други учебници, където съответният урок е разработен много по- ясно и разбираемо. Когато в програмата срещнете препратка към друг учебник, не е необходимо да си го купувате, а само да го вземете от библиотеката за временно ползване при изпълнението на съответната задача. За съжаление този организационен дискомфорт с търсенето на допълнителни учебници е неизбежен, ако искаме материалът да достигне до съзнанието на децата по найбързия и достъпен начин. 2. В заданията по БЕЛ са предложени задачи, целящи подгряване на урочен материал, който много трудно се усвоява през учебната година. Практиката показва, че предварителната самостоятелна работа на ученика съществено помага в усвояването на задължителните знания през учебната година. Не се стъписвайте при изпълнението на поставените задачи, а ги изпълнете сега, през многото свободно време на дългата лятна ваканция. Вече сте ученици в по горна степен. Постепенно констативно - съзерцателния подход отстъпва на научния. Превърнете обучението по литература в 6 клас от досадно задължение в духовна наслада. За пръв път се докосвате до световни шедьоври, със по-сложни, философски закодирани послания към читателя. Тръгвате по трудния, сложен път, който човечеството извървява в стремежа си към самопознание. Това изисква многократно по-големи мисловни напъни, спрямо миналата учебна година. Задължителна литература по БЕЛ за 6 клас 1. Елин Пелин разказа - Косачи 2. Йордан Йовков «Серафим» -разказ 3. Михаел Енде - "Приказка без край" 4. Оскар Уайлд - Щастливият принц 5. Антоан дьо Сент-Екзюпери - "Малкият принц" 6. Лафонтен - Басни 7. Марк Твен - "Принцът и просякът" 8. Бранислав Нушич - "Автобиография 9. Ханс Кристиан Андерсен Приказки 10. Виктор Юго «Клетниците» 11. Иван Вазов - "Под игото" Сгихотворения, които трябва да се знаят наизуст: 1. Любен Каравелов Хубава си, моя горо 2. Христо Ботев - "Хайдути", «Хаджи Димитър», «Обесването на Васил Лезски» 3. Добри Чинтулов «Стани, стани юнак балкански», «Къде си вярна ти, любов народна», «Вятър ечи, Балкан стене» 4. Иван Вазов «Майка ми», «Аз съм българче», «Песента на синчеца», «Радецки» 5. Ран Босилек «Я кажи ми» 6. Атанас Далчев «Към родината» Препоръчителна художествена литература по БЕЛ 1. Марк Твен - "Приключенияга на Том Сойер и Хъкълбери Фин»" 2. Оскар Уайлд Рожденият ден на инфантата 3. Йордан Йовков - Разкази - следните цикли: "Женско сърце", Ако можеха да говорят 4. Елин Пелин разкази - Косачи, Ветрената мелница, Спасова могила, На браздата, Самодивските скали, Сиромашка радост, Печена тиква, По жътва. 5. Иван Ефремов- Атинянката Таис 6. Мика Валтари- Синухе египтянина 7. Чудомир разкази 8. Николай Хайтов «Диви разкази» 9. Ал. Дюма «Тримата мускетари» 10. Ал. Дюма- «Граф Монте Кристо» 3

4 Как се води читателският дневник по БЕЛ? За всяко произведение: 1. Заглавие. 2. Автор, биографични данни за него и други негови произведения. 3. Определяне на жанра на творбата 4. Кратък анализ произведението. а) Определяне темата и идеята на произведението. б) Формулиране на основните опорни моменти. в) Характеристика на главните герои. г) Характеристика на второстепените герои. д) Кой е любимият Ви герой в творбата и защо? 5. Избройте литературните средства и похвати, които авторът е използвал, като илюстрирате с конкретен пример от произведението. 6. Напишете мисъл, откъс, сентенция от творбата, които са Ви впечатлили. 7. Направете картинна илюстрация на избран от Вас епизод от творбата. ІІ. Самоподготовка по МАТЕМАТИКА Решаване на задачи по математика от учебника и сборника по математика Задачите по МАТЕМАТИКА са от Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» -автори:пенка Рангелова и колектив Задачите не са с повтарящи се номера, затова в Програмата са записани само номерата на задачите. Всички предложени задачи са на страниците от 9 до 44. ІІІ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1. Да се прочетат поне три книги от поредицата National Geographic. Книгите може да закупите от Educational center на ул. Гладстоун 63, тел или да размените със съучениците си. Г-жа Миткова направи тест и индивидуално насочи всички ученици, но ако все пак сте пропуснали теста и сами трябва да подберете книга, моля обърнете внимание да нямате повече от максимум 5 непознати думи на всеки 100 думи от текста. 2.Всички упражнения се преписват в тетрадките за домашна работа! Пише се дата, на упражнението/задачата и сеизпълнява. ІV. НЕМСКИ език 1. Работа върху посочени упражнения в интернет 2. Работа по листовки принтират се, изпълняват се упражненията ипопълнените листове се поставят в папка-класьр Портфолио по немски език 3. От посочените книги изберете и прочетете поне една ( ДР по желание на ученика) Книгите могат да бъдат купени в издателство Понс, ул. Петър Делян 22, тел Ниво А1 1. Das Lager 2. Die liebe Familie 3. Megaherz Ниво А2 и В1 1. Die Schoenheitskoenigin Sina und das Kaff am Ende der Welt 2. Die Falle 3. Die Stille 4. Hundertmeter frei От посочените книги изберете и прочетете поне една!!! Как се води читателският дневник по немски език? За всяко произведение напишете на немски език : 1. Заглавие и автор. 2. Опишете сюжета на книгата 3. Опишете главните герои в книгата, като използвате епитетите, които авторът е употребил при изграждане на художествения образ. 4. Кой е любимият ви герой от книгата? Защо? 5. Препишите епизод, който ви е направил силно впечатление 6. Напишете мисъл, откъс, сентенция, фраза от творбата, които са Ви впечатлили. 4

5 ПРОГРАМА ПЪРВА СЕДМИЦА от до І. Български език и литература Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция Записва се: Изпълнение на задачите за Първа седмица. 1. От граматичен компас 1 стр. 7 - препишете и изпълнете упражнения от 2 до Направете подробен преразказ на разказа Косачи от Елин Пелин 3. В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за произведението Косачи от Елин Пелин ІІ. Математика Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция. Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 1, 7, 10, 16,17,19, 22,95,97 Виж Програма по немски език за съответното ниво От първата от избраните книги: 1. Да се прочетат стр.16 до края V. История и География 1.Направи характеристика на географската карта.потърси отговор на въпроситe като използваш сайта planinite.info/maps/maps.htm - какво е географска карта - кои са елементите на географската карта - какви видове географски карти познавате според различните признаци. 2. Обясни обикалянето на Земята около Слънцето.Направи характеристика на положенията, които Земята заема при обиколката си около Слънцето. - пролетно равноденствие - лятно слънцестоене - есенно равноденствие - зимно слънцестоене 3. Оформи предположението си в писмен отговор и го напиши в тетрадката за домашна работа. (обем ½ стр) VІ. Природни науки 1. Какво е чисто вещество и какво е смес? Дайте примери. 2. Опишете строежа на твърдите тела, течностите и газовете / подреждане на градивните частици, разстояния между тях, сили на привличане/, обем 4-5 изречения за всяко тяло. 3. Коя е основната градивна единица на живите организми? Потърсете информация и интересни факти за най-малките и най-големите клетки. Запишете в тетрадката. (мин. обем- половин стр.) ВТОРА СЕДМИЦА от до І. Български език и литература ( ІІ седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция. Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Втората седмица. 5

6 1. Препишете изреченията и им направете синтактичен и морфологичен разбор : Живял някога край морето един момък. В това време слънцето се скрило зад хълма. Месецът блестеше през прозореца точно в средата на пода. В стаята нахлу чист въздух. 2. Препишете изреченията и променете простите сказуеми в съставни именни и съставни глаголни: Той преподава френски език. Тази актриса изпълнява главната роля във филма. Баща му командва танкова бригада. 3. Научете наизуст стихотворението Я кажи ми, облаче ле бяло от Ран Босилек. ІІ. Математика ( ІІ седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 2, 3, 9, 12,20,26, 30, 98, 102 Виж Програма по немски език за съответното ниво От първата от избраните книги: 1. Да се прочетат стр.16 до края V. История и География ( ІІ седм.) 1.Начертайте схема на вътрешния строеж на Земята като използвате информацията от сайта izpiti.net/vatreshen-stroej-na-zemqta/ - обозначете трите слоя на Земята. - напишете дълбочината на всеки слой и неговата температура. - оцветете слоевете с различен цвят. 2. Направете характеристика на скалите по земната повърхност.потърсете отговор на въпросите като използвате сайта znam.bg/zmonres/edu/geografia 9/EUK/UNIT2/unit4.htm - кои са видовете скали - как се образуват - представители 3. Оформи изводите си в писмен отговор и ги запиши в тетрадката за домашна работа. / обем - половин страница / VІ. Природни науки ( ІІ седм.) 1 Запишете как може да се раздели на съставните си вещества смес от: а/ сяра и железен прах б/ вода и олио в/ вода и обикновен спирт г/ сяра и захар 2 Вдигнете вашето другарче( брат, сестра...) на плажа ( сушата), а след това във водата. Опишете резултатите 5реда 3. Какво представляват бактериите? Опишете интересни приложения на бактериите в полза на човека. половин страница По желание ако темата ви е интересна, започнете да работите върху доклад и мултимедийното му представяне. ТРЕТА СЕДМИЦА от до І. Български език и литература ( ІІІ седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция. Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Трета седмица. 1. Препишете изреченията и им направете синтактичен и морфологичен разбор : Алпинистите дълго изчакваха по-добро време за изкачването на върха. В купето влезе мустакат мъж. 6

7 Гората се огласяше от птича песен. Селската речица от ден на ден пресъхваше. 2. Превърнете съгласуваните определения от горните изречения в несъгласувани. 3. Напишете трансформиращ преразказ на приказката от Оскар Уайлд Щастливият принц от името на неутрален разказвач и отразете най-важните моменти в читателския дневник. 4. От граматичен компас 2 стр. 113 зад. 176 в работна тетрадка за лятна ваканция препишете и редактирайте изречения 3, 5, 6, 11, 14. Обяснете пунктуационните и граматически грешки. ІІ. МАТЕМАТИКА ( ІІІ седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 5, 8, 14, 21, 27,28,29,99, 104. Виж Програма по немски език за съответното ниво За първата от избраните книги: 1. Да се направи сбит преразказ на съдържанието на книгата на български 2. Да се направи сбит преразказ на съдържанието на книгата на английски 3. Напишете на английски език защо препоръчвате тази книга на приятели. (Какво ви е впечатлило най-силно) мин. обем 100думи. V. История и География ( ІІІ седм.) 1. Обясни свойствата и движенията на океанската и морската вода.направи характеристика на : - температура - соленост - вълни - океански и морски течения. 2. Направи характеристика на стопанството.потърси отговор на въпросите: - какво е стопанство и кои са елементите на стопанството - кои са основните стопански отрасли. 3. Оформи изводите си в писмен отговор и ги запиши в тетрадката за домашна работа. / обем - половин страница / VІ. Природни науки ( ІІІ седм.) 1. Как се образуват киселинните дъждове? Какви вреди нанасят киселинните дъждове? (запишете с мин. обем половин стр.) 2. Натрийте силно железен пирон в магнит и след това го доближете до няколко карфички. Опишете резултата. 3. Какво представляват колониите в организмовия свят? Опишете интересни колониални организми. ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА от до І. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ( ІV седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Четвърта седмица. 1. "Приказка без край" - Михаел Енде (откъс от Антикварна книжарница - публикуван в учебника) преразказ от неутрален разказвач 2. От граматичен компас 2 стр. 70 зад.2 в работна тетрадка за лятна ваканция препишете и изпълнете упражнението. 3. В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за произведението "Приказка без край" ІІ. МАТЕМАТИКА ( ІV седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 23, 38, 46, 100,101. 7

8 От втората от избраните книги: 1. Да се прочетат стр.1 16 V. История и География ( ІV седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по история, география и природни науки за лятната ваканция 1. Намери, извади и запиши като цитати в тетрадката си онези изречения, които най-добре и пълно разкриват причините и целите за написв Паисиевата история. 2. Помисли върху личностните качества и ценностната система на автора. 3. Оформи събраната и проучена информация в писмен текст: Кратка историческа справка- живот и дело на Пайсий Хилендарски. / обем - една страница / При желание и време илюстрирай текста по свой избор. VІ. Природни науки ( ІV седм.) 1.Кои са основните замърсители на въздуха? Как замърсителите на въздуха влияят върху живата и нежива природа? 2.Наблюдавайте организмите около вас. Запишете имената и броя им, опитайте се да определите връзките помежду им и ги опишете. ПЕТА СЕДМИЦА до І. Български език и литература (V седм) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Пета седмица. 1. Подробен преразказ на разказа "Серафим" - Йордан Йовков 2. Да се научи наизуст стихотворението Хайдути от Христо Ботев 3. От граматичен компас 2 стр.72 в работна тетрадка за лятна ваканция препишете и изпълнете упражнения 6, 7, 8. ІІ. Математика (V седм) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 24,25,32, 34, 103, 110. От втората от избраните книги: 1. Да се прочетат стр.от 17 до края V. История и География (V седм) 1. Потърси информация в енциклопедични издания за Софроний Врачански / Илюстрована енциклопедия Великите битки и борби на българите, изд. Световна библиотека, Електронна история на България и др. / 2. Използвай намерената информация и: - проучи времето и мястото на раждане, условията за оформяне на личността: семейство, образование, идейни влияния - изясни значимостта на целите, които следва личността, обществените групи, на които разчита, трудностите, които преодолява - вникни в личностните качества гъвкавост на ума, способност за вземане на решения, воля за следване на целите - открий историческия смисъл значението на дейността на историческата личност в миналото, оценката днес 8

9 3. Събери и подреди в свой текст - живот и дело на Софроний Врачански / обем една страница / VІ. Природни науки (V седм) 1.Какво представлява кръговратът на водата в неживата природа? Участват ли живите организми в кръговрата на водата? 2. Изберете си по един застрашен вид растение и животно и направете характеристика /до 1 страница/ - име, външни белези, особености, разпространение. ШЕСТА СЕДМИЦА до І. Български език и литература (VІ седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция голям формат - А 4, 60 листа Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Шеста седмица. 1. "Малкият принц" - Антоан дьо Сент-Екзюпери (част XXI) преразказ от името на неутрален разказвач 2. "Принцът и просякът" - Марк Твен а) глава първа "Раждането на принца и на просяка" преразказ от името на неутрален разказвач б) глава трета "Том се среща с принца" преразказ от името на Том 3. В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за произведението "Принцът и просякът" ІІ. Математика (VІ седм.) Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 44, 45, 46, 47, 51, 106,111. За втората от избраните книги: 1. Да се направи сбит преразказ на съдържанието на книгата на български 2. Да се направи сбит преразказ на съдържанието на книгата на английски 3. Напишете на английски език защо препоръчвате тази книга на приятели. (Какво ви е впечатлило най-силно) мин. обем 100думи. V. История и География (VІ седм.) 1. Потърси информация в енциклопедични издания за Неофит Рилски / Илюстрована енциклопедия Великите битки и борби на българите, изд. Световна библиотека, Електронна история на България и др. / 2. Използвай намерената информация и: - проучи времето и мястото на раждане, условията за оформяне на личността: семейство, образование, идейни влияния - изясни значимостта на целите, които следва личността, обществените групи, на които разчита, трудностите, които преодолява - вникни в личностните качества гъвкавост на ума, способност за вземане на решения, воля за следване на целите - открий историческия смисъл значението на дейността на историческата личност в миналото, оценката днес Събери и подреди в свой текст живот и дело на Неофит Рилски / обем една страница / VІ. Природни науки (VІ седм.) 1.Обяснете какво е разтвор, разтворител и разтворено вещество? 2. Какви са разликите при процеса хранене при различните организмови групи? Коя група е уникална по отношение на този процес? Защо? СЕДМА СЕДМИЦА до І. Български език и литература VІІ Домашното се пише в тетрадка за самападготовка по БЕЛ за лятната ваканция 9

10 Ученикът записва : Изпълнение на задачите за седма седмица. 1.Научете наизуст стихотворението Хубава си, моя горо от Любен Каравелов 2. Научете наизуст стихотворенията Стани, стани юнак балкански, Вятър ечи, Балкан стене от Добри Чинтулов ІІ. Математика VІІ Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад 55, 59, 61, 62, 107, 109 От третата от избраните книги: 1. Да се прочетат стр.от 1 до 16 до края V. История и География VІІ 1. Потърси информация в енциклопедични издания за Христаки Павлович / Илюстрована енциклопедия Великите битки и борби на българите, изд. Световна библиотека, Електронна история на България и др. / 2. Използвай намерената информация и: - проучи времето и мястото на раждане, условията за оформяне на личността: семейство, образование, идейни влияния - изясни значимостта на целите, които следва личността, обществените групи, на които разчита, трудностите, които преодолява - вникни в личностните качества гъвкавост на ума, способност за вземане на решения, воля за следване на целите - открий историческия смисъл значението на дейността на историческата личност в миналото, оценката днес Събери и подреди в свой текст живот и дело на Христаки Павлович / обем една страница / VІ. Природни науки VІІ 1. Напишете по един пример за разделяне на смеси: а/ чрез утаяване б/ чрез изпаряване в/ чрез задържане на повърхността на някое специално вещество г/ с помощта на магнит 2. Сравнете процеса дишане при изучените организмови групи. Кои са органите, с които се извършва процеса и резултата от него? ОСМА СЕДМИЦА от до І. Български език и литература VІІІ Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Осма седмица. Направете подробен преразказ на приказката от Ханс Кристиян Андерсен Славеят на китайския император. От първи и втори абзац извадете простите изречения и им направете синтактичен разбор. ІІ. Математика VІІІ Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 71,73,74,80,87, 113 От третата от избраните книги: 1. Да се прочетат стр.от 17 до края 10

11 V. История и География VІІІ 1. Потърси информация в енциклопедични издания за Д- р Петър Берон / Илюстрована енциклопедия Великите битки и борби на българите, изд. Световна библиотека, Електронна история на България и др. / 2. Използвай намерената информация и: - проучи времето и мястото на раждане, условията за оформяне на личността: семейство, образование, идейни влияния - изясни значимостта на целите, които следва личността, обществените групи, на които разчита, трудностите, които преодолява - вникни в личностните качества гъвкавост на ума, способност за вземане на решения, воля за следване на целите - открий историческия смисъл значението на дейността на историческата личност в миналото, оценката днес Събери и подреди в свой текст живот и дело на Д-р Петър Берон / обем една страница / VІ. Природни науки VІІІ 1. Кои от следните явления са химични: горене на свещ, топене на парафина на свещта,отделяне на кристали захар от захарен разтвор, изпаряване на морска вода.обосновете отговора си. 2. Какъв е биологичният смисъл на процеса отделяне? - Какво отделят организмите? Как? Защо? ДЕВЕТА СЕДМИЦА до І.БЕЛ Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по БЕЛ за лятната ваканция Ученикът записва : Изпълнение на задачите за Девета седмица 1 Направете трансформиращ преразказ от името на Рада на откъса от Рада свенливо нареждаше ученичките си... едно от питаните вече девойчета. ( "Радини вълнения". Из "Под игото" - Иван Вазов) 2. Разделете текста Представлението на опорни моменти и ги озаглавете. (Из "Под игото" - Иван Вазов) ІІ. Математика Домашното се пише в тетрадка за самоподготовка по математика за лятната ваканция Сборник по математика за 6 клас изд. «Коала прес» - зад. 118, 124, 134,148, 155,199 За третата от избраните книги: 1. Да се направи сбит преразказ на съдържанието на книгата на български 2. Да се направи сбит преразказ на съдържанието на книгата на английски 3. Напишете на английски език защо препоръчвате тази книга на приятели. (Какво ви е впечатлило най-силно) мин. обем 100думи. 11

Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ”Митропо

Професионално портфолио на  Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация  в ОУ”Митропо Професионално портфолио на Евелина Огнянова Таинова Учител в прогимназиален етап на основното образование по История и цивилизация в ОУ Митрополит Авксентий Велешки - гр.самоков Да си учител е майсторство,

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя План на урок: Да рекламираме Плевен Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Околен свят за 2 клас Част I: Търсене и оценка на информация Цел на урока:

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Индивидуална дейност Представяне (лично представяне) Линкове/материали Разбиране на междукултурните различия/комуникация - Развиване

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint снимка име снимка презиме фамилия дата на раждане място на раждане град начало край на портфолиото МОЕТО ИМЕ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ МОЯТ ГРАД ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА Инструкции

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc

Microsoft Word клац Ð‚ÐŁÐł модел КЙО 2020.doc МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на инфо

План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на инфо План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Човекът и обществото за 3

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Предложени експерименти 1. Боядисани растения Необходими материали: чаши с вода (толкова, колкото цветове имате), боя за храна, няколко растения (бели

Предложени експерименти 1. Боядисани растения Необходими материали: чаши с вода (толкова, колкото цветове имате), боя за храна, няколко растения (бели Предложени експерименти 1. Боядисани растения Необходими материали: чаши с вода (толкова, колкото цветове имате), боя за храна, няколко растения (бели цветя, зелеви листа, трева, листа на дървете). Експериментът:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Модул 3: Artenvielfalt Опазване на растенията Време 3 часа Място На открито: в Ботаническата градина Умения Критично мислене, оценяване на връзката ме

Модул 3: Artenvielfalt Опазване на растенията Време 3 часа Място На открито: в Ботаническата градина Умения Критично мислене, оценяване на връзката ме Модул 3: Artenvielfalt Опазване на растенията Време 3 часа Място На открито: в Ботаническата градина Умения Критично мислене, оценяване на връзката между причина и следствие Материали Копие на ролевата

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно